NumarDataTitluData afisarii
50829/09/2022APROBAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA ȘI ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ JIU/SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR DOLJ AVÂND CA OBIECT EXECUŢIA LUCRĂRII „DECOLMATARE CANAL RÎULUI” 30.09.2022 Deschide
Deschide
50729/09/2022MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.232/2022 REFERITOARE LA PARTICIPAREA MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN CADRUL PROIECTULUI: MODERNIZAREA SISTEMULUI DE TRANSPORT PUBLIC CU AUTOBUZUL ÎN ZONA METROPOLITANA CRAIOVA - MOTRIC METROPOLITAN 30.09.2022 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
50629/09/2022ATRIBUIREA DE DENUMIRE UNEI STRĂZI DIN MUNICIPIUL CRAIOVA30.09.2022 Deschide
Deschide
50529/09/2022PLANUL URBANISTIC DE DETALIU REFERITOR LA CONSTRUIREA UNEI HALE DE PRODUCŢIE PARTER BIROURI CU REGIM DE ÎNĂLŢIME P+1+M ŞI PARCAJE ACOPERITE CU CARACTER PROVIZORIU PE DURATA DE 10 ANI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.RÎULUI NR.39130.09.2022 Deschide
Deschide
50429/09/2022MODIFICAREA ANEXELOR NR.2 ŞI 3 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.262/2018 REFERITOARE LA APROBAREA CAIETULUI DE SARCINI PENTRU EFECTUAREA TRANSPORTULUI PUBLIC LOCAL DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA RESPECTIV A CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE CU AUTOBUZE ŞI TRAMVAIE EFECTUAT PRIN CURSE REGULATE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA30.09.2022 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
50329/09/2022APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE ŞI REABILITARE STRĂZI ALEI ŞI TROTUARE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA – MODERNIZARE STRADA BRĂILA”30.09.2022 Deschide
Deschide
50229/09/2022APROBAREA FINANŢĂRII DIN BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA A CONTRIBUŢIEI PROPRII A ȘCOLII GIMNAZIALE „MIHAI VITEAZUL” CRAIOVA LA CHELTUIELILE ELIGIBILE AFERENTE PROIECTULUI „EDU ACCES” ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN (POCU) AXA PRIORITARĂ 6 ”EDUCAȚIE ȘI COMPETENȚE” PRIORITATEA DE INVESTIȚII 10.I APELUL DE PROIECTE POCU/987/6/26 COD SMIS 15394030.09.2022 Deschide
50129/09/2022MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.7/2019 REFERITOARE LA APROBAREA PROIECTULUI „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA APARȚINÂND SECTORULUI EDUCAȚIE – GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „ELENA FARAGO” INCLUSIV CREȘA NR. 8”30.09.2022 Deschide
50029/09/2022MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR. 408/2018 REFERITOARE LA APROBAREA DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA APARTINAND SECTORULUI EDUCAȚIE - GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”ELENA FARAGO” INCLUSIV CREȘA NR.8”30.09.2022 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
49929/09/2022MODIFICAREA CONTRACTULUI DE SUPERFICIE NR.14P/18.07.2019 ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA ŞI PROPRIETARII APARTAMENTELOR/SPAŢIILOR CU ALTĂ DESTINAŢIE DECÂT CEA DE LOCUIT DIN BL.29A CALEA BUCUREŞTI NR.4930.09.2022 Deschide
49829/09/2022CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ÎN FAVOAREA S.C. ANEDIO FARM S.R.L. ASUPRA TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.GEORGE ENESCU NR.76 30.09.2022 Deschide
Deschide
49729/09/2022CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ÎN FAVOAREA S. C. EMASOR SERVICE S.R.L. ASUPRA TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.CALEA SEVERINULUI NR.3430.09.2022 Deschide
Deschide
49629/09/2022PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.292/01.11.2007 ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI ROKO BAROKO S.R.L. 30.09.2022 Deschide
49529/09/2022CUMPĂRAREA (ACHIZIȚIONAREA) DE CĂTRE MUNICIPIUL CRAIOVA A IMOBILULUI-TEREN SITUAT ÎN STR.DOROBANŢILOR NR.52 30.09.2022 Deschide
Deschide
Deschide
49429/09/2022ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT STABILIREA PREȚULUI DE PORNIRE AL RENEGOCIERII REDEVENŢEI PENTRU TERENUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.DR.IOAN CANTACUZINO – ZONA PELENDAVA 30.09.2022 Deschide
Deschide
49329/09/2022ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT STABILIREA PREȚULUI DE PORNIRE AL RENEGOCIERII REDEVENŢEI PENTRU TERENUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA CARTIER CRAIOVIŢA NOUĂ - COMPLEX ORIZONT 30.09.2022 Deschide
Deschide
49229/09/2022ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT PREŢUL DE PORNIRE AL NEGOCIERII PREŢULUI DE ACHIZIŢIE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR. VÂNĂTORI DE MUNTE NR.5 30.09.2022 Deschide
Deschide
49129/09/2022ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT PREŢUL DE PORNIRE AL NEGOCIERII PREŢULUI DE ACHIZIŢIE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA TARLAUA 27 PARCELA 2530.09.2022 Deschide
Deschide
49029/09/2022ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT STABILIREA VALORII VEHICULELOR FĂRĂ STĂPÂN SAU ABANDONATE PE RAZA MUNICIPIULUI CRAIOVA30.09.2022 Deschide
Deschide
48929/09/2022MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.285/2022 REFERITOARE LA CUMPĂRAREA (ACHIZIȚIONAREA) DE CĂTRE MUNICIPIUL CRAIOVA A IMOBILULUI-TEREN SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA TARLAUA 27 PARCELA 2530.09.2022 Deschide
48829/09/2022DAREA ÎN FOLOSINŢĂ GRATUITĂ CĂTRE DISTRIBUŢIE ENERGIE OLTENIA S.A. A TERENULUI CARE APARŢINE DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SITUAT ÎN STR.CALEA DUNĂRII30.09.2022 Deschide
Deschide
48729/09/2022DESFIINȚAREA URMĂTOARELOR PUNCTE DE LUCRU ALE S.C. PIEȚE ȘI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. 30.09.2022 Deschide
48629/09/2022ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ A UNOR SPAŢII APARŢINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SITUATE ÎN PIAŢA CENTRALĂ 30.09.2022 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
48529/09/2022ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 30.09.2022 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
48429/09/2022DECLARAREA DE UZ ŞI INTERES PUBLIC LOCAL A UNOR BUNURI DOBÂNDITE DE MUNICIPIUL CRAIOVA 30.09.2022 Deschide
Deschide
Deschide
48329/09/2022VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1B BL.T2 SC.3 AP.13 CĂTRE ZAVRAGIU MIHAI NICU30.09.2022 Deschide
Deschide
48229/09/2022VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1A BL.T1 SC.5 AP.20 CĂTRE DELIU DANIEL VASILE30.09.2022 Deschide
Deschide
48129/09/2022PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE CARE AU CA OBIECT LOCUINŢE PENTRU TINERI CONSTRUITE PRIN AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE 30.09.2022 Deschide
Deschide
48029/09/2022REPARTIZAREA ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII A UNEI LOCUINŢE SOCIALE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.DR.VICTOR PAPILLIAN NR.52A BL.H8 SC.1 AP.15 30.09.2022 Deschide
47929/09/2022MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII ALE UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT „CREŞA – CRAIOVA”30.09.2022 Deschide
Deschide
Deschide
47829/09/2022MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.9/2021 REFERITOARE LA DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN COMISIILE PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVAȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT ȘI PARTICULAR CU PERSONALITATE JURIDICĂ DIN MUNICIPIUL CRAIOVA30.09.2022 Deschide
47729/09/2022MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.351/2020 REFERITOARE LA DESEMNAREA REPREZENTANŢILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAŢIE ALE UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT ŞI PARTICULAR DIN MUNICIPIUL CRAIOVA 30.09.2022 Deschide
47629/09/2022PROTOCOLUL DE COLABORARE ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PRIN DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ CRAIOVA ŞI AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG PRIN CENTRUL DE PREVENIRE EVALUARE ŞI CONSILIERE ANTIDROG DOLJ30.09.2022 Deschide
Deschide
47529/09/2022ACORDAREA PREMIULUI „CETATEA BĂNIEI” ÎN VALOARE DE 1.000 LEI ÎN CADRUL TÂRGULUI MEŞTERILOR POPULARI EDIŢIA A XLIII-A ORGANIZAT ÎN PERIOADA 27-31 OCTOMBRIE 2022 ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA30.09.2022 Deschide
47429/09/2022ASOCIEREA ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL ŞI FUNDAŢIA CULTURALĂ IUBIREA ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII FESTIVALULUI INTERNAŢIONAL „ADRIAN PĂUNESCU” 2022 EDIŢIA A VIII-A ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA ÎN PERIOADA 01-03 DECEMBRIE 202230.09.2022 Deschide
Deschide
47329/09/2022RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. PENTRU ANUL 202230.09.2022 Deschide
Deschide
47229/09/2022RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 202230.09.2022 Deschide
Deschide
47129/09/2022RECTIFICAREA BUGETELOR DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂŢILE FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII ALE UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN MUNICIPIUL CRAIOVA PE ANUL 202230.09.2022 Deschide
Deschide
47029/09/2022RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL „FILANTROPIA” CRAIOVA PENTRU ANUL 202230.09.2022 Deschide
Deschide
46929/09/2022RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA PENTRU ANUL 202230.09.2022 Deschide
Deschide
46829/09/2022RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2022 30.09.2022 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
46729/09/2022ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 29.09.202230.09.2022 Deschide
Deschide
Deschide
46615/09/2022APROBAREA DEPUNERII SI IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI: „MODERNIZAREA SISTEMELOR DE GESTIONARE A DEȘEURILOR ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSTRUIREA DE INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE” ÎN VEDEREA SOLICITĂRII UNEI FINANŢĂRI NERAMBURSABILE IN CADRUL PNRR COMPONENTA C3 – MANAGEMENTUL DEȘEURILOR INVESTIȚIA I1. DEZVOLTAREA MODERNIZAREA ȘI COMPLETAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR MUNICIPALE LA NIVEL DE JUDEȚ SAU LA NIVEL DE ORAȘE / COMUNE SUBINVESTIȚIA I1.B. - CONSTRUIREA DE INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE 19.09.2022 Deschide
Deschide
46515/09/2022MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.331/2020 REFERITOARE LA ORGANIZAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA19.09.2022 Deschide
46415/09/2022MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.303/2022 REFERITOARE LA PARTICIPAREA MUNICIPIULUI CRAIOVA IN CADRUL PROIECTULUI: „RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA”- GREEN-2” ÎN VEDEREA SOLICITĂRII UNEI FINANŢĂRI NERAMBURSABILE ÎN CADRUL PLANULUI NAŢIONAL DE REDRESARE ŞI REZILIENŢĂ COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII AXA DE INVESTIȚII 1: SCHEMA DE GRANTURI PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI REZILIENȚĂ ÎN CLĂDIRI REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE OPERAȚIUNEA A.3 RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ SAU APROFUNDATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE I. APELUL DE PROIECTE DE RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE TITLU APEL: PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 19.09.2022 Deschide
Deschide
46315/09/2022ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 15.09.202219.09.2022 Deschide
Deschide
Deschide
46205/09/2022TRANSMITEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI A IMOBILULUI TEREN SITUAT PE TERITORIUL ADMINISTRATIV AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ NR.214726 A MUNICIPIULUI CRAIOVA NR. CADASTRAL 214726 ÎN VEDEREA DĂRII ÎN ADMINISTRAREA MINISTERULUI APĂRĂRII NAȚIONALE06.09.2022 Deschide
Deschide
46105/09/2022ÎNCETAREA CONTRACTULUI NR. 144250/11.09.2018 ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA ȘI AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE AVÂND CA OBIECT TRANSMITEREA ÎN FOLOSINȚA GRATUITĂ A IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR. CARACAL NR.152 (FOST 132)06.09.2022 Deschide
46005/09/2022ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 05.09.202206.09.2022 Deschide
Deschide
Deschide
45902/09/2022MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.230/2022 REFERITOARE LA PARTICIPAREA MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN CADRUL PROIECTULUI: „DOCUMENT DE PLANIFICARE URBANĂ ÎN FORMAT DIGITAL PENTRU MUNICIPIUL CRAIOVA – PUG CRAIOVA” ÎN VEDEREA SOLICITĂRII UNEI FINANŢĂRI NERAMBURSABILE ÎN CADRUL PLANULUI NAŢIONAL DE REDRESARE ŞI REZILIENŢĂ COMPONENTA 10-FOND LOCAL INVESTIȚIA I.4: ELABORAREA/ACTUALIZAREA ÎN FORMAT GIS A DOCUMENTELOR DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI DE PLANIFICARE URBANĂ02.09.2022 Deschide
Deschide
Deschide
45802/09/2022MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.162/2022 REFERITOARE LA APROBAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA ÎN CALITATE DE LIDER DE PARTENERIAT ŞI SPITALUL CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA ÎN CALITATE DE PARTENER ÎN VEDEREA DEPUNERII SPRE FINANTARE IN CADRUL POIM 2014-2020 A PROIECTULUI: "CREȘTEREA SIGURANȚEI PACIENȚILOR ÎN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA - REABILITAREA ȘI EXTINDEREA INSTALAȚIEI ELECTRICE DE FLUIDE MEDICALE SISTEME DE DETECTARE SEMNALIZARE ȘI ALARMARE INCENDII ŞI SISTEME DE DETECTARE SEMNALIZARE ŞI ALARMARE ÎN CAZUL DEPĂȘIRII CONCENTRAȚIEI MAXIME DE OXIGEN” 02.09.2022 Deschide
Deschide
45702/09/2022MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.304/2022 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN CADRUL PROIECTULUI:„RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA”- GREEN-3” ÎN VEDEREA SOLICITĂRII UNEI FINANŢĂRI NERAMBURSABILE ÎN CADRUL PLANULUI NAŢIONAL DE REDRESARE ŞI REZILIENŢĂ COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII AXA DE INVESTIȚII 1: SCHEMA DE GRANTURI PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI REZILIENȚĂ ÎN CLĂDIRI REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE OPERAȚIUNEA A.3 RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ SAU APROFUNDATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE I. APELUL DE PROIECTE DE RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE TITLU APEL: PNRR/2022/C5/1/A.3.1/102.09.2022 Deschide
Deschide
45602/09/2022MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.303/2022 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI CRAIOVA IN CADRUL PROIECTULUI: „RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA”- GREEN-2” ÎN VEDEREA SOLICITĂRII UNEI FINANŢĂRI NERAMBURSABILE ÎN CADRUL PLANULUI NAŢIONAL DE REDRESARE ŞI REZILIENŢĂ COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII AXA DE INVESTIȚII 1: SCHEMA DE GRANTURI PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI REZILIENȚĂ ÎN CLĂDIRI REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE OPERAȚIUNEA A.3 RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ SAU APROFUNDATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE I. APELUL DE PROIECTE DE RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE TITLU APEL: PNRR/2022/C5/1/A.3.1/102.09.2022 Deschide
Deschide
45502/09/2022MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.302/2022 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN CADRUL PROIECTULUI:„RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA”- GREEN-1” ÎN VEDEREA SOLICITĂRII UNEI FINANŢĂRI NERAMBURSABILE ÎN CADRUL PLANULUI NAŢIONAL DE REDRESARE ŞI REZILIENŢĂ COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII AXA DE INVESTIȚII 1: SCHEMA DE GRANTURI PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI REZILIENȚĂ ÎN CLĂDIRI REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE OPERAȚIUNEA A.3 RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ SAU APROFUNDATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE I. APELUL DE PROIECTE DE RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE TITLU APEL: PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 02.09.2022 Deschide
Deschide
45402/09/2022RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 202202.09.2022 Deschide
Deschide
45302/09/2022RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPORT CLUB MUNICIPAL CRAIOVA PE ANUL 2022 02.09.2022 Deschide
Deschide
45202/09/2022RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 202202.09.2022 Deschide
Deschide
45102/09/2022ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 02.09.202202.09.2022 Deschide
Deschide
Deschide
45025/08/2022MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.253/2022 REFERITOARE LA APROBAREA ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII ALE SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE ŞI PNEUMOFTIZIOLOGIE „VICTOR BABEŞ” CRAIOVA29.08.2022 Deschide
Deschide
Deschide
44925/08/2022MANDATAREA REPREZENTANŢILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SĂ APROBE ȘI SĂ VOTEZE ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR TERMIS DOLJ MODIFICAREA TARIFULUI LA ENERGIE TERMICĂ FURNIZATĂ PRIN PUNCTELE TERMICE ŞI PRIN CENTRALELE TERMICE29.08.2022 Deschide
44825/08/2022STABILIREA RESPECTIV MODIFICAREA TARIFELOR PENTRU ACTIVITĂȚILE DATE ÎN GESTIUNE DIRECTĂ CĂTRE OPERATORUL REGIA AUTONOMĂ DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV CRAIOVA 29.08.2022 Deschide
Deschide
Deschide
44725/08/2022ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „CENTRALĂ TERMICĂ CU DOUĂ CAZANE DE ÎNCĂLZIRE”- COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC „ŞTEFAN VELOVAN” 29.08.2022 Deschide
Deschide
44625/08/2022ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „CENTRALĂ TERMICĂ CU DOUĂ CAZANE DE ÎNCĂLZIRE”- LICEUL CHARLES LAUGIER 29.08.2022 Deschide
Deschide
44525/08/2022APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE ŞI REABILITARE STRĂZI ALEI ŞI TROTUARE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA – MODERNIZARE STRADA VIILOR” 29.08.2022 Deschide
Deschide
44425/08/2022MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR. 408/2018 REFERITOARE LA APROBAREA DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA APARTINAND SECTORULUI EDUCAȚIE - GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”ELENA FARAGO” INCLUSIV CREȘA NR.8”29.08.2022 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
44325/08/2022PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.122/2000 REFERITOARE LA CONCESIONAREA CĂTRE ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS S.A. A UNOR TERENURI APARŢINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI 29.08.2022 Deschide
44225/08/2022PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.288/01.09.2007 ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI SKY HOLDINGS S.R.L. PENTRU ANDRESIM S.R.L. 25.08.2022 Deschide
44125/08/2022PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.286/01.09.2007 ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI AFREM – AFREM S.N.C. 29.08.2022 Deschide
44025/08/2022MODIFICAREA TARIFELOR AFERENTE ACTIVITĂŢII DE ÎNTREŢINERE A BAZEI HIPODROM SITUATĂ ÎN PARCUL „NICOLAE ROMANESCU”29.08.2022 Deschide
Deschide
43925/08/2022PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE AVÂND CA OBIECT TERENURI SITUATE ÎN PIAȚA CENTRALĂ ȘI PIAȚA GĂRII 29.08.2022 Deschide
Deschide
43825/08/2022ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT STABILIREA VALORII VEHICULELOR FĂRĂ STĂPÂN SAU ABANDONATE PE RAZA MUNICIPIULUI CRAIOVA29.08.2022 Deschide
Deschide
43725/08/2022DAREA ÎN FOLOSINŢĂ GRATUITĂ CĂTRE DISTRIBUŢIE ENERGIE OLTENIA S.A. A TERENULUI CARE APARŢINE DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SITUAT ÎN STR.TÂRGULUI29.08.2022 Deschide
Deschide
43625/08/2022ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 29.08.2022 Deschide
Deschide
43525/08/2022DECLARAREA DE UZ ŞI INTERES PUBLIC LOCAL A UNOR BUNURI DOBÂNDI TE DE MUNICIPIUL CRAIOVA ÎN CADRUL UNOR INVESTIŢII 29.08.2022 Deschide
Deschide
43425/08/2022ATESTAREA PERSOANELOR FIZICE CARE AU OBŢINUT CERTIFICATE DE CALIFICARE ÎN VEDEREA DOBÂNDIRII CALITĂŢII DE ADMINISTRATOR DE CONDOMINII 29.08.2022 Deschide
Deschide
43325/08/2022APROBAREA VÂNZĂRII LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1B BL.T2 SC.4 AP.6 CĂTRE CALCIU PUIU ÎN CALITATE DE TITULAR AL CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 239014/29.12.200429.08.2022 Deschide
Deschide
43225/08/2022APROBAREA VÂNZĂRII LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1A BL.T1 SC.5 AP.5 CĂTRE PREDA COSTEL MARIUS ÎN CALITATE DE TITULAR AL CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 149890/17.12.200329.08.2022 Deschide
43125/08/2022PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE CARE AU CA OBIECT LOCUINŢE PENTRU TINERI CONSTRUITE PRIN AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE29.08.2022 Deschide
Deschide
43025/08/2022REPARTIZAREA ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII A UNOR LOCUINŢE SOCIALE 29.08.2022 Deschide
Deschide
42925/08/2022REPARTIZAREA ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII A UNEI LOCUINŢE PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN PROGRAME DE INVESTIŢII LA NIVEL NAŢIONAL SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.POTELU NR.162 BL.R3 SC.1 AP.629.08.2022 Deschide
42825/08/2022APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. 29.08.2022 Deschide
Deschide
42725/08/2022APROBAREA ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII ALE S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. 29.08.2022 Deschide
Deschide
Deschide
42625/08/2022APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE A CAPACITĂŢII DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA NIVELUL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE SEMESTRUL I AL ANULUI 2022 29.08.2022 Deschide
Deschide
42525/08/2022APROBAREA INCLUDERII MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN CLASAMENTELE INTERNAŢIONALE ALE EUROPEAN BEST DESTINATIONS 29.08.2022 Deschide
42425/08/2022APROBAREA CATEGORIILOR DE SERVICII SOCIALE PRECUM ŞI A CHELTUIELILOR ELIGIBILE PENTRU SUBVENŢIONAREA ÎN ANUL 2023 A ASOCIAŢIILOR FUNDAŢIILOR ŞI CULTELOR RECUNOSCUTE ÎN ROMÂNIA ACREDITATE CA FURNIZORI DE SERVICII SOCIALE POTRIVIT LEGII ROMÂNE CU PERSONALITATE JURIDICĂ CARE ÎNFIINŢEAZĂ ŞI ADMINISTREAZĂ UNITĂŢI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ÎN BAZA LEGII NR.34/1998 PRECUM ŞI A NIVELULUI MEDIU LUNAR AL SUBVENŢIEI29.08.2022 Deschide
Deschide
42325/08/2022MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.297/2021 REFERITOARE LA APROBAREA CONSTITUIRII COMISIEI DE EVALUARE ŞI SELECŢIONARE A ASOCIAŢIILOR FUNDAŢIILOR ŞI CULTELOR RECUNOSCUTE ÎN ROMÂNIA ACREDITATE CA FURNIZORI DE SERVICII SOCIALE POTRIVIT LEGII ÎN VEDEREA ACORDĂRII SUBVENŢIILOR DE LA BUGETUL LOCAL ÎN BAZA LEGII NR.34/1998 PRECUM ŞI A PROCEDURII DE PARCURS A ACESTEIA 29.08.2022 Deschide
Deschide
Deschide
42225/08/2022RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 202229.08.2022 Deschide
Deschide
42125/08/2022APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL „FILANTROPIA” CRAIOVA PENTRU ANUL 2022 29.08.2022 Deschide
Deschide
42025/08/2022RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2022 25.08.2022 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
41925/08/2022PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PENTRU PERIOADA SEPTEMBRIE – NOIEMBRIE 2022 DL.LUCIAN COSTIN DINDIRICĂ29.08.2022 Deschide
41825/08/2022ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 25.08.202229.08.2022 Deschide
Deschide
Deschide
41724/08/2022APROBAREA MEMORANDUM-ULUI DE COOPERARE ÎNTRE MUNICIPIUL VRAŢA BULGARIA ŞI MUNICIPIUL CRAIOVA ROMANIA29.08.2022 Deschide
Deschide
41624/08/2022MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.305/2022 REFERITOARE LA PARTICIPAREA MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN CADRUL PROIECTULUI: „RENOVAREENERGETICĂ A CLĂDIRILORREZIDENŢIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA”- GREEN-4” ÎN VEDEREA SOLICITĂRII UNEI FINANŢĂRI NERAMBURSABILE ÎN CADRUL PLANULUI NAŢIONAL DE REDRESARE ŞI REZILIENŢĂ COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII AXA DE INVESTIȚII 1: SCHEMA DE GRANTURI PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI REZILIENȚĂ ÎN CLĂDIRI REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE OPERAȚIUNEA A.3 RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ SAU APROFUNDATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE I. APELUL DE PROIECTE DE RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE TITLU APEL: PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 29.08.2022 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
41524/08/2022ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 24.08.202229.08.2022 Deschide
Deschide
Deschide
41428/07/2022TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI A UNOR IMOBILE-TERENURI ÎN VEDEREA DĂRII ÎN ADMINISTRAREA MINISTERULUI EDUCAŢIEI PENTRU UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA01.08.2022 Deschide
41328/07/2022REGULAMENTUL DE DESFASURARE A ACTIVITATII DE KARTING ELECTRIC PE PISTA VELODOM SITUATA IN PARCUL NICOLAE ROMANESCU01.08.2022 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
41228/07/2022MODIFICAREA ANEXEI LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.334/2019 REFERITOARE LA APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND PARCURILE GRĂDINA BOTANICĂ LOCURILE DE JOACĂ LOCURILE DE ODIHNĂ GRĂDINILE DE CARTIER ŞI TERENURILE DE SPORT AFLATE ÎN ADMINISTRAREA REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV CRAIOVA29.07.2022 Deschide
41128/07/2022MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.356/2022 REFERITOARE LA SCHIMBAREA UNUI AMPLASAMENT AL CAPĂTULUI DE TRASEU UTILIZAT DE OPERATORII JUDEŢENI DE TRANSPORT PUBLIC DE PERSOANE 29.07.2022 Deschide
41028/07/2022MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.298/2022 REFERITOARE LA APROBAREA PROIECTULUI „CREȘTEREA SIGURANȚEI PACIENȚILOR ÎN CADRUL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVA - REABILITAREA ȘI EXTINDEREA INSTALAȚIEI ELECTRICE VENTILARE ȘI TRATAREA AERULUI FLUIDE MEDICALE DETECTARE SEMNALIZARE ȘI ALARMARE INCENDII ÎN CAZUL DEPĂȘIRII CONCENTRAȚIEI MAXIME DE OXIGEN” 01.08.2022 Deschide
Deschide
Deschide
40928/07/2022PARTICIPAREA MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN CALITATE DE MEMBRU FONDATOR LA ÎNFIINŢAREA ASOCIAŢIEI GRUPAREA EUROPEANĂ DE COOPERARE TERITORIALĂ (GECT ) EUROREGIUNEA DUNĂREA DE MIJLOC"01.08.2022 Deschide
Deschide
Deschide
40828/07/2022ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STRADA ARAD” 01.08.2022 Deschide
Deschide
40728/07/2022ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STRADA STEJARULUI” 01.08.2022 Deschide
Deschide
40628/07/2022ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STRADA ALBA IULIA” 01.08.2022 Deschide
Deschide
40528/07/2022ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STRADA MUNTENIA” 01.08.2022 Deschide
Deschide
40428/07/2022ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STRADA BRAŞOV”01.08.2022 Deschide
Deschide
40328/07/2022ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STRADA EROII SANITARI” 01.08.2022 Deschide
Deschide
40228/07/2022MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.394/2018 REFERITOARE LA APROBAREA PREŢULUI BILETELOR ŞI A ABONAMENTELOR DE ACCES LA COMPETIŢIILE SPORTIVE CARE SE DESFĂŞOARĂ ÎN SALA POLIVALENTĂ DIN MUNICIPIUL CRAIOVA29.07.2022 Deschide
40128/07/2022DAREA ÎN ADMINISTRAREA REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV A UNUI BUN CARE APARŢINE DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA01.08.2022 Deschide
40028/07/2022 SCHIMBUL DE IMOBILE ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA ŞI MITROPOLIA OLTENIEI - ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI - PAROHIA ORTODOXĂ „SFÂNTUL ILIE” – CRAIOVA01.08.2022 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
39928/07/2022ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT STABILIREA PREȚULUI DE PORNIRE AL RENEGOCIERII REDEVENŢEI PENTRU TERENUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA LA INTERSECŢIA B-DULUI OLTENIA CU B-DUL TINERETULUI – ZONA MATERNA01.08.2022 Deschide
Deschide
39828/07/2022MODIFICAREA CONTRACTULUI DE SUPERFICIE NR.14P/18.07.2019 ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA ŞI PROPRIETARII APARTAMENTELOR/SPAŢIILOR CU ALTĂ DESTINAŢIE DECÂT CEA DE LOCUIT DIN BL.29A CALEA BUCUREŞTI NR.49 01.08.2022 Deschide
39728/07/2022PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE ÎNCHEIAT ÎNTRE S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. ŞI S.C. INSIEME MANGIBENE S.R.L.01.08.2022 Deschide
39628/07/2022ÎNSUȘIREA PROCESULUI VERBAL DE CONSTATARE A NEÎNDEPLINIRII INVESTIŢIEI PE TERENUL IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIULUI CRAIOVA STR. CARACAL NR.152 (FOST 132) CARE A FĂCUT OBIECTUL HOTĂRÂRII GUVERNULUI NR. 1052/2013 PRIVIND TRANSMITEREA UNUI IMOBIL DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI ŞI DIN ADMINISTRAREA MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI PENTRU ACTUALIZAREA ANEXEI NR. 4 LA HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR.1.705/2006 PENTRU APROBAREA INVENTARULUI CENTRALIZAT AL BUNURILOR DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI MODIFICATĂ PRIN HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 11/201701.08.2022 Deschide
Deschide
Deschide
39528/07/2022MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.20/2022 REFERITOARE LA ORGANIZAREA REŢELEI ŞCOLARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT ŞI PARTICULAR DIN MUNICIPIUL CRAIOVA PENTRU ANUL ŞCOLAR 2022-2023 29.07.2022 Deschide
Deschide
39428/07/2022LISTA DE PRIORITĂŢI PENTRU ATRIBUIREA DE SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE DECÂT ACEEA DE LOCUINŢĂ RESPECTIV CU DESTINAŢIA DE SEDIU01.08.2022 Deschide
Deschide
39328/07/2022ÎNSUŞIREA RAPOARTELOR DE EVALUARE CE STABILESC VALORILE INDIVIDUALE AFERENTE DESPĂGUBIRILOR PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATĂ SITUATE PE AMPLASAMENTUL TRONSONULUI 3 AL DRUMULUI DE LEGĂTURĂ CATEGORIA A II-A CALEA SEVERINULUI-STR. BRESTEI DE LA INTERSECȚIA CALEA SEVERINULUI – BULEVARDUL TINERETULUI PÂNĂ LA INTERSECȚIA STR.BRESTEI – STR. RÂULUI 01.08.2022 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
39228/07/2022ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT PREŢUL DE VÂNZARE AL IMOBILULUI-TEREN CARE APARŢINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SITUAT ÎN STR. OPANEZ NR.15 01.08.2022 Deschide
Deschide
39128/07/2022ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT STABILIREA PRESTAŢIEI TITULARULUI DREPTULUI DE SUPERFICIE ASUPRA TERENULUI CARE APARŢINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SITUAT ÎN STR. SEVERINULUI NR. 34H 01.08.2022 Deschide
Deschide
39028/07/2022DAREA ÎN FOLOSINŢĂ GRATUITĂ CĂTRE ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ DE METEOROLOGIE (ANM) A TERENULUI CARE APARŢINE DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SITUAT ÎN COMUNA CÂRCEA LOCALIATEA CÂRCEA CIMITIR AEROPORT NR.150D 01.08.2022 Deschide
Deschide
38928/07/2022ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA01.08.2022 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
38828/07/2022DECLARAREA DE UZ ŞI INTERES PUBLIC LOCAL A UNOR BUNURI DOBÂNDI TE DE MUNICIPIUL CRAIOVA ÎN CADRUL UNOR INVESTIŢII01.08.2022 Deschide
Deschide
Deschide
38728/07/2022VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1B BL.T2 SC.1 AP.801.08.2022 Deschide
Deschide
38628/07/2022VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1A BL.T1 SC.2 AP.1601.08.2022 Deschide
Deschide
38528/07/2022VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1A BL.T1 SC.2 AP.1401.08.2022 Deschide
Deschide
38428/07/2022PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE CARE AU CA OBIECT LOCUINŢE PENTRU TINERI CONSTRUITE PRIN AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE 01.08.2022 Deschide
Deschide
38328/07/2022EXTINDEREA SPAŢIULUI CU DESTINAŢIA DE LOCUINŢĂ SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR. THEODOR AMAN NR.1 BLOCUL CASA ALBĂ SC.B AP.2 01.08.2022 Deschide
38228/07/2022REPARTIZAREA ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII A 3 LOCUINŢE SOCIALE01.08.2022 Deschide
Deschide
38128/07/2022MODIFICAREA ANEXEI LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.107/2020 REFERITOARE LA APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL SERVICIULUI SOCIAL „LOCUINŢĂ PROTEJATĂ PENTRU VICTIMELE VIOLENŢEI DOMESTICE”01.08.2022 Deschide
Deschide
38028/07/2022MODIFICAREA ANEXELOR NR.1 ŞI 2 ALE HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.7/2022 REFERITOARE LA APROBAREA ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII ALE POLIŢIEI LOCALE A MUNICIPIULUI CRAIOVA01.08.2022 Deschide
Deschide
Deschide
37928/07/2022ORGANIGRAMA ŞI STATUL DE FUNCŢII ALE APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA01.08.2022 Deschide
Deschide
Deschide
37828/07/2022RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 202201.08.2022 Deschide
Deschide
37728/07/2022RECTIFICAREA BUGETELOR DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂŢILE FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII ALE UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN MUNICIPIUL CRAIOVA PE ANUL 202201.08.2022 Deschide
Deschide
37628/07/2022RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL „FILANTROPIA” CRAIOVA PENTRU ANUL 202201.08.2022 Deschide
Deschide
37528/07/2022RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPORT CLUB MUNICIPAL CRAIOVA PENTRU ANUL 202201.08.2022 Deschide
Deschide
37428/07/2022RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 202201.08.2022 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
37328/07/2022EXECUŢIA BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTĂ SEMESTRULUI I AL ANULUI 2022 (30 IUNIE 2022)01.08.2022 Deschide
Deschide
37228/07/2022EXECUȚIA BUGETULUI CREDITELOR EXTERNE AL MUNICIPIULUI CRAIOVA AFERENTĂ SEMESTRULUI I AL ANULUI 2022 (30 IUNIE 2022)01.08.2022 Deschide
Deschide
Deschide
37128/07/2022EXECUŢIA BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI A ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII AFERENTĂ SEMESTRULUI I AL ANULUI 2022 (30 IUNIE 2022)01.08.2022 Deschide
Deschide
Deschide
37028/07/2022EXECUŢIA BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE PRIMUL SEMESTRU AL ANULUI 202201.08.2022 Deschide
Deschide
Deschide
36928/07/2022ÎNCETAREA DE DREPT ÎNAINTE DE EXPIRAREA DURATEI NORMALE A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DLUI. DIACONU DAN ŞI VACANTAREA LOCULUI DE CONSILIER LOCAL ÎN CADRUL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA01.08.2022 Deschide
36828/07/2022ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 28.07.202201.08.2022 Deschide
36713/07/2022APROBAREA PARTICIPĂRII LA PROGRAMUL PRIVIND CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC PRECUM ŞI APROBAREA DEVIZULUI GENERAL A DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE LUCRĂRI DE INTERVENŢIE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „EFICIENTIZARE ENERGETICĂ ŞI GESTIONARE INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN INFRASTRUCTURA DE ILUMINAT PUBLIC PASAJ DENIVELAT SUBTERAN PE SUBINTERSECŢIA STRĂZII ARIEŞ CU STRADA A. I. CUZA ŞI RESPECTIV CU STRADA ÎMPĂRATUL TRAIAN”14.07.2022 Deschide
Deschide
Deschide
36613/07/2022APROBAREA ACHIZIȚIONĂRII DE CĂTRE OPERA ROMÂNĂ CRAIOVA DE SERVICII JURIDICE DE CONSULTANŢĂ DE ASISTENŢĂ ŞI/SAU DE REPREZENTARE PENTRU ORGANIZAREA FESTIVALULUI INTENCITY CU ÎNCADRAREA ÎN BUGETUL PROPRIU DE VENITURI ȘI CHELTUIELI 14.07.2022 Deschide
36513/07/2022RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 202214.07.2022 Deschide
Deschide
36413/07/2022RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL POLIŢIEI LOCALE A MUNICIPIULUI CRAIOVA PENTRU ANUL 202214.07.2022 Deschide
Deschide
36313/07/2022RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 202214.07.2022 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
36213/07/2022ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 13.07.202214.07.2022 Deschide
Deschide
36130/06/2022APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „CONSTRUIRE IMOBIL CU DESTINAŢIA DE SPITAL ÎN STR.FILANTROPIEI NR.1” LA SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVA 04.07.2022 Deschide
Deschide
36030/06/2022APROBAREA COMPONENŢEI COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ŞI URBANISM A MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL ACESTEIA 04.07.2022 Deschide
Deschide
35930/06/2022APROBAREA PRELUNGIRII DURATEI CONTRACTULUI DE MANDAT AL REPREZENTANTULUI MINISTERULUI FINANŢELOR ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV CRAIOVA 04.07.2022 Deschide
Deschide
35830/06/2022MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.8/2021 REFERITOARE LA NUMIREA MEMBRILOR ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAŢIE ALE SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL „FILANTROPIA” CRAIOVA SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE ŞI PNEUMOFTIZIOLOGIE „VICTOR BABEŞ” ŞI SPITALULUI CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA04.07.2022 Deschide
35730/06/2022APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU REFERITOR LA CONSTRUIREA A DOUĂ HALE METALICE PARTER ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR. DRUMUL INDUSTRIILOR NR.5804.07.2022 Deschide
Deschide
35630/06/2022MODIFICAREA ANEXEI LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.267/2006 REFERITOARE LA STABILIREA AMPLASAMENTELOR CE URMEAZĂ A FI UTILIZATE DREPT CAPETE DE TRASEE DE CĂTRE OPERATORII JUDEŢENI DE TRANSPORT PUBLIC DE PERSOANE ŞI CARE EFECTUEAZĂ MAI MULT DE 15 CURSE PE ZI 04.07.2022 Deschide
35530/06/2022APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE ŞI REABILITARE STRĂZI ALEI ŞI TROTUARE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA – MODERNIZARE STRADA CRAIOVIŢA”04.07.2022 Deschide
Deschide
35430/06/2022APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE ŞI REABILITARE STRĂZI ALEI ŞI TROTUARE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA – MODERNIZARE STRADA BUCEGI” 04.07.2022 Deschide
Deschide
35330/06/2022APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE ŞI REABILITARE STRĂZI ALEI ŞI TROTUARE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA – MODERNIZARE STRADA SALCIEI” 04.07.2022 Deschide
Deschide
35230/06/2022APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE ŞI REABILITARE STRĂZI ALEI ŞI TROTUARE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA – MODERNIZARE STRADA LĂSTĂRIŞULUI” 04.07.2022 Deschide
Deschide
35130/06/2022APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE ŞI REABILITARE STRĂZI ALEI ŞI TROTUARE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA – MODERNIZARE STRADA DOROBANŢILOR”04.07.2022 Deschide
Deschide
35030/06/2022APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE ŞI REABILITARE STRĂZI ALEI ŞI TROTUARE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA – MODERNIZARE STRADA CĂLMĂŢUI”04.07.2022 Deschide
Deschide
34930/06/2022APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE ŞI REABILITARE STRĂZI ALEI ŞI TROTUARE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA – MODERNIZARE STRADA NECTARULUI” 04.07.2022 Deschide
Deschide
34830/06/2022APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE ŞI REABILITARE STRĂZI ALEI ŞI TROTUARE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA – MODERNIZARE STRADA MACULUI” 04.07.2022 Deschide
Deschide
34730/06/2022MODIFICAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.37417/17.05.2006 ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI GABROVEANU CECILIA-MIHAELA MEDIC TITULAR AL CABINETULUI MEDICAL INDIVIDUAL DR. GABROVEANU CECILIA-MIHAELA04.07.2022 Deschide
34630/06/2022TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL JUDEŢULUI DOLJ A IMOBILULUI – TEREN SITUAT ÎN STR.CALEA BUCUREŞTI NR.24 04.07.2022 Deschide
Deschide
34530/06/2022PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.857/16.05.2018 ÎNCHEIAT ÎNTRE ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DECEBAL” CRAIOVA ŞI ȘCOALA POSTLICEALĂ „EDUNET” CRAIOVA04.07.2022 Deschide
34430/06/2022CUMPĂRAREA (ACHIZIȚIONAREA) DE CĂTRE MUNICIPIUL CRAIOVA A IMOBILULUI-TEREN SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.CARPENULUI NR.79 04.07.2022 Deschide
Deschide
Deschide
34330/06/2022ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT STABILIREA VALORII VEHICULELOR FĂRĂ STĂPÂN SAU ABANDONATE PE RAZA MUNICIPIULUI CRAIOVA 04.07.2022 Deschide
Deschide
34230/06/2022ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT PREŢUL DE PORNIRE AL NEGOCIERII PREŢULUI DE ACHIZIŢIE A IMOBILULUI-CONSTRUCŢIE SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.CALEA BUCUREŞTI NR.5604.07.2022 Deschide
Deschide
34130/06/2022ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT PREŢUL DE PORNIRE AL VÂNZĂRII PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ A BUNULUI-IMOBIL APARŢINÂND DOMENIULUI 04.07.2022 Deschide
Deschide
34030/06/2022ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT PREŢUL DE PORNIRE AL NEGOCIERII PREŢULUI DE ACHIZIŢIE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.PRIVIGHETOAREI NR.8B-C04.07.2022 Deschide
Deschide
33930/06/2022ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT PREŢUL DE PORNIRE AL NEGOCIERII PREŢULUI DE ACHIZIŢIE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.CONSTANTIN BRÂNCOVEANU NR.59A04.07.2022 Deschide
Deschide
33830/06/2022ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT PREŢUL DE PORNIRE AL NEGOCIERII PREŢULUI DE ACHIZIŢIE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA B-DUL DACIA NR.80B04.07.2022 Deschide
Deschide
33730/06/2022ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT PREŢUL DE PORNIRE AL NEGOCIERII PREŢULUI DE ACHIZIŢIE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.MIRCEŞTI NR.3A 04.07.2022 Deschide
Deschide
33630/06/2022ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT PREŢUL DE PORNIRE AL NEGOCIERII PREŢULUI DE ACHIZIŢIE A TERENULUI – CORP 1 SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.MIRCEŞTI NR.3A 04.07.2022 Deschide
Deschide
33530/06/2022ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT PREŢUL DE PORNIRE AL NEGOCIERII PREŢULUI DE ACHIZIŢIE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA CALEA SEVERINULUI NR.27 04.07.2022 Deschide
Deschide
33430/06/2022ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT PREŢUL DE PORNIRE AL NEGOCIERII PREŢULUI DE ACHIZIŢIE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.1 DECEMBRIE 1918 NR.13C04.07.2022 Deschide
Deschide
33330/06/2022PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE AVÂND CA OBIECT TERENURI SITUATE ÎN PIEŢELE ŞI TÂRGUL MUNICIPIULUI CRAIOVA04.07.2022 Deschide
Deschide
Deschide
33230/06/2022DECLARAREA DE UZ ŞI INTERES PUBLIC LOCAL A UNOR BUNURI DOBÂNDITE DE MUNICIPIUL CRAIOVA 04.07.2022 Deschide
Deschide
Deschide
33130/06/2022MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.282/2008 REFERITOARE LA DAREA ÎN ADMINISTRAREA REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV A UNOR BUNURI CE APARŢIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 04.07.2022 Deschide
33030/06/2022APROBAREA VÂNZĂRII LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1A BL.T1 SC.3 AP.12 CĂTRE BĂLAN MIŞU ÎN CALITATE DE TITULAR AL CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 11014/17.03.200304.07.2022 Deschide
Deschide
32930/06/2022APROBAREA VÂNZĂRII LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1B BL.T2 SC.1 AP.3 CĂTRE NIŢĂ DĂNUŢ ALEXANDRU ÎN CALITATE DE TITULAR AL CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 238966/29.12.2004 04.07.2022 Deschide
Deschide
32830/06/2022PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE CARE AU CA OBIECT LOCUINŢE PENTRU TINERI CONSTRUITE PRIN AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE 04.07.2022 Deschide
Deschide
32730/06/2022REPARTIZAREA ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII A UNOR LOCUINŢE SOCIALE 04.07.2022 Deschide
Deschide
32630/06/2022MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.253/2022 REFERITOARE LA APROBAREA ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII ALE SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE ŞI PNEUMOFTIZIOLOGIE „VICTOR BABEŞ” CRAIOVA 04.07.2022 Deschide
Deschide
Deschide
32530/06/2022APROBAREA ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII ALE SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL „FILANTROPIA” CRAIOVA 04.07.2022 Deschide
Deschide
Deschide
32430/06/2022APROBAREA ASOCIERII ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL ŞI FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE HANDBAL ÎN VEDEREA SUSŢINERII EVENIMENTULUI SPORTIV „CAMPIONATUL INTERNAŢIONAL DE HANDBAL MASCULIN U18 EHF CHAMPIONSHIP 2022” ÎN PERIOADA 08-14 AUGUST 2022 04.07.2022 Deschide
Deschide
32330/06/2022APROBAREA ASOCIERII ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL ŞI FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE AUTOMOBILISM SPORTIV PRIN ASOCIAŢIA „CLUB SPORTIV AMC RACING” ÎN VEDEREA SUSŢINERII EVENIMENTULUI SPORTIV „CRAIOVA SUPER RALLY 2022” ÎN PERIOADA 09-10 SEPTEMBRIE 202204.07.2022 Deschide
Deschide
32230/06/2022APROBAREA ASOCIERII ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL ŞI ASOCIAŢIA „CENTRUL NAŢIONAL DE EDUCARE CANINĂ” ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII CONCURSULUI INTERNAŢIONAL AL CÂINILOR DE SALVARE „CAMPIONATUL MONDIAL DE SALVARE AL IRO04.07.2022 Deschide
Deschide
32130/06/2022APROBAREA UTILIZĂRII DIVIDENDELOR AFERENTE ANULUI 2021 DE CĂTRE S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. CA SURSĂ DE FINANŢARE PRIN MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL 04.07.2022 Deschide
32030/06/2022MODIFICAREA ANEXEI LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.44/2022 REFERITOARE LA APROBAREA ORDONATORILOR TERŢIARI DE CREDITE AI BUGETULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2022 04.07.2022 Deschide
Deschide
31930/06/2022RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. PENTRU ANUL 202204.07.2022 Deschide
Deschide
31830/06/2022RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 202204.07.2022 Deschide
Deschide
31730/06/2022RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL „FILANTROPIA” CRAIOVA PENTRU ANUL 202204.07.2022 Deschide
Deschide
31630/06/2022RECTIFICAREA BUGETELOR DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂŢILE FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII ALE UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN MUNICIPIUL CRAIOVA PE ANUL 202204.07.2022 Deschide
Deschide
31530/06/2022RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 202204.07.2022 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
31430/06/2022ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 30.06.202204.07.2022 Deschide
Deschide
Deschide
31303/06/2022RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2022 06.06.2022 Deschide
Deschide
31203/06/2022RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. PE ANUL 2021 06.06.2022 Deschide
Deschide
31103/06/2022RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 202206.06.2022 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
31003/06/2022RESPINGEREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL REFERITOR LA RECONSIDERAREA FUNCŢIONALĂ A ZONEI AFERENTE PROPRIETĂŢII DIN BD. DACIA NR. 28A 28B ŞI 28C GENERAT IMOBILUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BD. DACIA NR. 28C 06.06.2022 Deschide
Deschide
30903/06/2022RESPINGEREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL REFERITOR LA RECONSIDERAREA URBANISTICĂ INTERSECŢIE STR. 1 DECEMBRIE 1918 – STR. DOLJULUI GENERAT DE IMOBILUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR. 1 DECEMBRIE 1918 NR. 10A06.06.2022 Deschide
Deschide
30803/06/2022PLANUL URBANISTIC ZONAL REFERITOR LA RECONSIDERAREA URBANISTICĂ ÎN ZONA STR.TUFĂNELE – STR.CRAIOVEŞTI – STR.TRIFOIULUI GENERAT DE IMOBILUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR. TUFĂNELE NR. 2806.06.2022 Deschide
Deschide
30703/06/2022ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 03.06.202206.06.2022 Deschide
Deschide
Deschide
30630/05/2022APROBAREA PARTICIPĂRII MUNICIPIULUI CRAIOVA LA PROGRAMUL PRIVIND REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ ÎN TRANSPORTURI PRIN PROMOVAREA INFRASTRUCTURII PENTRU VEHICULELE DE TRANSPORT RUTIER NEPOLUANT DIN PUNCT DE VEDERE ENERGETIC: STAȚII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN LOCALITĂȚI ȘI APROBAREA REACTUALIZĂRII STUDIULUI DE FEZABILITATE „STAŢII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULELE ELECTRICE”31.05.2022 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
30530/05/2022PARTICIPAREA MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN CADRUL PROIECTULUI: „RENOVAREENERGETICĂ A CLĂDIRILORREZIDENŢIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA”- GREEN-4” ÎN VEDEREA SOLICITĂRII UNEI FINANŢĂRI NERAMBURSABILE ÎN CADRUL PLANULUI NAŢIONAL DE REDRESARE ŞI REZILIENŢĂ COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII AXA DE INVESTIȚII 1: SCHEMA DE GRANTURI PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI REZILIENȚĂ ÎN CLĂDIRI REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE OPERAȚIUNEA A.3 RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ SAU APROFUNDATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE I. APELUL DE PROIECTE DE RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE TITLU APEL: PNRR/2022/C5/1/A.3.1/131.05.2022 Deschide
Deschide
30430/05/2022PARTICIPAREA MUNICIPIULUI CRAIOVA IN CADRUL PROIECTULUI: „RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA”- GREEN-3” ÎN VEDEREA SOLICITĂRII UNEI FINANŢĂRI NERAMBURSABILE ÎN CADRUL PLANULUI NAŢIONAL DE REDRESARE ŞI REZILIENŢĂ COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII AXA DE INVESTIȚII 1: SCHEMA DE GRANTURI PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI REZILIENȚĂ ÎN CLĂDIRI REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE OPERAȚIUNEA A.3 RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ SAU APROFUNDATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE I. APELUL DE PROIECTE DE RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE TITLU APEL: PNRR/2022/C5/1/A.3.1/131.05.2022 Deschide
Deschide
30330/05/2022PARTICIPAREA MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN CADRUL PROIECTULUI: „RENOVAREENERGETICĂ A CLĂDIRILORREZIDENŢIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA”- GREEN-2” ÎN VEDEREA SOLICITĂRII UNEI FINANŢĂRI NERAMBURSABILE ÎN CADRUL PLANULUI NAŢIONAL DE REDRESARE ŞI REZILIENŢĂ COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII AXA DE INVESTIȚII 1: SCHEMA DE GRANTURI PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI REZILIENȚĂ ÎN CLĂDIRI REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE OPERAȚIUNEA A.3 RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ SAU APROFUNDATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE I. APELUL DE PROIECTE DE RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE TITLU APEL: PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 31.05.2022 Deschide
Deschide
30230/05/2022PARTICIPAREA MUNICIPIULUI CRAIOVA IN CADRUL PROIECTULUI: „RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA”- GREEN-1” ÎN VEDEREA SOLICITĂRII UNEI FINANŢĂRI NERAMBURSABILE ÎN CADRUL PLANULUI NAŢIONAL DE REDRESARE ŞI REZILIENŢĂ COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII AXA DE INVESTIȚII 1: SCHEMA DE GRANTURI PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI REZILIENȚĂ ÎN CLĂDIRI REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE OPERAȚIUNEA A.3 RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ SAU APROFUNDATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE I. APELUL DE PROIECTE DE RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE TITLU APEL: PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 31.05.2022 Deschide
Deschide
30130/05/2022ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 30.05.202231.05.2022 Deschide
Deschide
30026/05/2022APROBAREA PROIECTULUI „CRESTEREA SIGURANTEI PACIENTILOR IN CADRUL ”SPITALULUI CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE” CRAIOVA - REABILITAREA SI EXTINDEREA INSTALATIEI ELECTRICE DE FLUIDE MEDICALE SISTEME DE DETECTARE SEMNALIZARE SI ALARMARE INCENDII SI SISTEME DE DETECTARE SEMNALIZARE SI ALARMARE IN CAZUL DEPASIRII CONCENTRATIEI MAXIME ADMISE DE OXIGEN”26.05.2022 Deschide
29926/05/2022MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.163/2022 REFERITOARE LA APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CREȘTEREA SIGURANȚEI PACIENȚILOR ÎN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA - REABILITAREA ȘI EXTINDEREA INSTALAȚIEI ELECTRICE DE FLUIDE MEDICALE SISTEME DE DETECTARE SEMNALIZARE ȘI ALARMARE INCENDII ŞI SISTEME DE DETECTARE SEMNALIZARE ŞI ALARMARE ÎN CAZUL DEPĂȘIRII CONCENTRAȚIEI MAXIME DE OXIGEN” 31.05.2022 Deschide
Deschide
Deschide
29826/05/2022PROIECTUL „CREȘTEREA SIGURANȚEI PACIENȚILOR ÎN CADRUL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVA - REABILITAREA ȘI EXTINDEREA INSTALAȚIEI ELECTRICE VENTILARE ȘI TRATAREA AERULUI FLUIDE MEDICALE DETECTARE SEMNALIZARE ȘI ALARMARE INCENDII ÎN CAZUL DEPĂȘIRII CONCENTRAȚIEI MAXIME DE OXIGEN”31.05.2022 Deschide
29726/05/2022PLANUL URBANISTIC DE DETALIU REFERITOR LA CONSTRUIREA UNEI SĂLI DE FOTBAL PARTER SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA ALEEA 4 SIMNIC NR.1430.05.2022 Deschide
Deschide
29626/05/2022PLANUL URBANISTIC ZONAL REFERITOR LA REGLEMENTAREA URBANISTICĂ ÎN VEDEREA SCHIMBĂRII ZONEI FUNCŢIONALE DIN ZONĂ CU FUNCŢIUNI COMPLEXE DE INTERES PUBLIC ŞI SERVICII DE INTERES GENERAL ÎN ZONĂ MIXTĂ DE LOCUINŢE COLECTIVE ŞI SERVICII GENERAT DE IMOBILUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR. TOAMNEI NR. 16B30.05.2022 Deschide
Deschide
29526/05/2022MODIFICAREA TARIFELOR PENTRU ACTIVITĂȚILE DATE ÎN GESTIUNE DIRECTĂ CĂTRE OPERATORUL REGIA AUTONOMĂ DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV CRAIOVA 31.05.2022 Deschide
Deschide
29426/05/2022MANDATAREA REPREZENTANTULUI DE DREPT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢILOR ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ECODOLJ SĂ APROBE ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI „DELEGAREA PRIN CONCESIONARE A OPERĂRII INSTALAȚIILOR DE GESTIONARE A DEȘEURILOR MUNICIPALE REALIZATE ÎN CADRUL PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL DOLJ” PRECUM ŞI TARIFELE AFERENTE26.05.2022 Deschide
Deschide
Deschide
29326/05/2022MODIFICAREA REGULAMENTULUI REFERITOR LA STABILIREA UNOR MĂSURI PENTRU GOSPODĂRIREA MUNICIPIULUI CRAIOVA PRECUM ŞI STABILIREA CONSTATAREA ŞI SANCŢIONAREA FAPTELOR CARE CONSTITUIE CONTRAVENŢII 30.05.2022 Deschide
29226/05/2022MANDATAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA SĂ VOTEZE ORDINEA DE ZI ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢILOR ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ OLTENIA 26.05.2022 Deschide
Deschide
Deschide
29126/05/2022APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE CANAL COLECTOR-STAŢIE EPURARE MUNICIPIUL CRAIOVA” 26.05.2022 Deschide
29026/05/2022APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE ŞI REABILITARE STRĂZI ALEI ŞI TROTUARE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA – MODENIZARE STRADA DIMITRIE BOLINTINEANU” 31.05.2022 Deschide
Deschide
28926/05/2022APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE ŞI REABILITARE STRĂZI ALEI ŞI TROTUARE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA – MODENIZARE STRADA ECATERINA TEODOROIU” 31.05.2022 Deschide
Deschide
28826/05/2022ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STRADA COCORULUI” 26.05.2022 Deschide
Deschide
28726/05/2022ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „STRĂPUNGERE STR.TRAIAN LALESCU-BVD.CALEA BUCUREŞTI” 26.05.2022 Deschide
Deschide
28626/05/2022MODIFICAREA ART.1 AL HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.87/2016 REFERITOARE LA ATRIBUIREA ÎN FOLOSINŢĂ GRATUITĂ CĂTRE AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI DOLJ A UNOR TERENURI SITUATE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA PE CARE SUNT AMPLASATE TREI STAŢII AUTOMATE DE MONITORIZARE A CALITĂŢII AERULUI ŞI UN PANOU INFORMARE DATE MONITORIZARE A CALITĂŢII AERULUI31.05.2022 Deschide
Deschide
28526/05/2022CUMPĂRAREA (ACHIZIȚIONAREA) DE CĂTRE MUNICIPIUL CRAIOVA A IMOBILULUI-TEREN SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA TARLAUA 27 PARCELA 25 31.05.2022 Deschide
Deschide
Deschide
28426/05/2022CUMPĂRAREA (ACHIZIȚIONAREA) DE CĂTRE MUNICIPIUL CRAIOVA A IMOBILULUI-TEREN SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.VÂNĂTORI DE MUNTE NR.5 31.05.2022 Deschide
Deschide
Deschide
28326/05/2022MODIFICAREA ART. 3 AL HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR. 297/2008 CU PRIVIRE LA SEDIUL ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ZONA METROPOLITANĂ CRAIOVA”31.05.2022 Deschide
Deschide
28226/05/2022ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT STABILIREA PREȚULUI DE PORNIRE AL RENEGOCIERII REDEVENŢEI PENTRU TERENUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BVD.OLTENIA ZONA STAŢIEI R.A.T. – ORIZONT 31.05.2022 Deschide
Deschide
28126/05/2022ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT STABILIREA PREȚULUI DE PORNIRE AL RENEGOCIERII REDEVENŢEI PENTRU TERENUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BVD.OLTENIA NR.45 BL.64A31.05.2022 Deschide
Deschide
28026/05/2022MODIFICAREA CONTRACTULUI DE SUPERFICIE NR.14P/18.07.2019 ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA ŞI S.C. AZALIS S.R.L. 31.05.2022 Deschide
Deschide
27926/05/2022PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.284/2007 ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI S.C. IOCADA COM S.R.L. 31.05.2022 Deschide
27826/05/2022MODIFICAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.205/01.04.2001 ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA ŞI PETROVICI TEODOR ŞI PETROVICI IONICA 31.05.2022 Deschide
27726/05/2022PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.204924/30.12.2014 ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA ŞI CMI DR. BALTEŞ LIVIU – IULIAN 31.05.2022 Deschide
27626/05/2022PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.179201/08.12.2014 ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL CRAIOVA ŞI S.C. PLATONIDA S.R.L.31.05.2022 Deschide
27526/05/2022PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.48421/11.06.2007 ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI S.C. MIA CLINIC S.R.L. 31.05.2022 Deschide
27426/05/2022MODIFICAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.48423/11.06.2007 ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI S.C. OMNI MED LABORATOR S.R.L. 31.05.2022 Deschide
27326/05/2022ATRIBUIREA ÎN FOLOSINŢĂ GRATUITĂ CĂTRE CASA DE CULTURĂ A STUDENŢILOR A TERENULUI APARŢINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SITUAT ÎN STR.EUGENIU CARADA NR.1026.05.2022 Deschide
Deschide
27226/05/2022ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT STABILIREA PREȚULUI MINIM DE PORNIRE AL NEGOCIERII REDEVENŢEI PENTRU TERENUL CARE APARŢINE DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA AFERENT RESTAURANTULUI STEJARUL SITUAT ÎN PARCUL TINERETULUI31.05.2022 Deschide
Deschide
27126/05/2022CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ÎN FAVOAREA DLUI.NISIPAŞU ADRIAN ŞI DLUI.GOLFIŢĂ VICTOR ASUPRA TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.SEVERINULUI NR.34H 31.05.2022 Deschide
Deschide
27026/05/2022MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.522/2021 REFERITOARE LA APROBAREA TARIFELOR PENTRU UTILIZAREA LOCURILOR PUBLICE SAU PRIVATE DIN PIEŢELE MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI TÂRGUL MUNICIPAL CRAIOVA PENTRU ANUL 202231.05.2022 Deschide
26926/05/2022REGULAMENTUL DE FUNCŢIONARE AL PIEŢEI CHIRIAC DIN MUNICIPIUL CRAIOVA31.05.2022 Deschide
Deschide
26826/05/2022PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE AVÂND CA OBIECT TERENURI SITUATE ÎN PIEŢELE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA 31.05.2022 Deschide
Deschide
26726/05/2022RAPORTUL DE REEVALUARE A BUNURILOR DIN DOMENIUL PUBLIC ŞI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA31.05.2022 Deschide
Deschide
26626/05/2022DECLARAREA DE UZ ŞI INTERES PUBLIC LOCAL A TERENULUI CARE APARŢINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ADIACENT BLOCULUI S200 SITUAT ÎN STR. CALEA BUCUREŞTI NR.24 31.05.2022 Deschide
26526/05/2022DECLARAREA DE UZ ŞI INTERES PUBLIC LOCAL A UNOR BUNURI DOBÂNDITE DE MUNICIPIUL CRAIOVA 31.05.2022 Deschide
Deschide
26426/05/2022SOLICITAREA CĂTRE GUVERNUL ROMÂNIEI A APROBĂRII TRANSMITERII CU TITLU GRATUIT DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI ŞI ADMINISTRAREA MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE-INSTITUŢIA PREFECTULUI-JUDEŢUL DOLJ ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA A IMOBILULUI SITUAT ÎN STR.AMARADIA NR.93-9531.05.2022 Deschide
26326/05/2022ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 31.05.2022 Deschide
Deschide
26226/05/2022VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1 C BLOCUL T3 SC.4 AP.8 CĂTRE SFETCU FLORINĂ31.05.2022 Deschide
Deschide
26126/05/2022VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1C BL.T3 SC.2 AP.3 CĂTRE ZÎMBREA ALFRED GEORGE31.05.2022 Deschide
Deschide
26026/05/2022VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1C BL.T3 SC.2 AP.1 CĂTRE NICHIFOR ION CĂTĂLIN31.05.2022 Deschide
Deschide
25926/05/2022VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1 B BLOCUL T2 SC.2 AP.7 CĂTRE AFREM PETRICA31.05.2022 Deschide
Deschide
25826/05/2022VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1 A BLOCUL T1 SC.6 AP.10 CĂTRE UZEANU ALEXANDRU NICOLAE31.05.2022 Deschide
Deschide
25726/05/2022VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1 A BLOCUL T1 SC.2 AP.13 CĂTRE GHIŢĂ LIVIU MARIAN31.05.2022 Deschide
Deschide
25626/05/2022VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1 A BLOCUL T1 SC.1 AP.7 CĂTRE DĂNILĂ LIVIU31.05.2022 Deschide
Deschide
25526/05/2022PRELUNGIREA PENTRU O PERIOADĂ DE 1 AN A DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE CARE AU CA OBIECT LOCUINŢE PENTRU TINERI CONSTRUITE PRIN AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE AFLATE ÎN PROPRIETATEA PRIVATĂ A STATULUI ŞI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA31.05.2022 Deschide
Deschide
25426/05/2022REPARTIZAREA ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII A UNEI LOCUINŢE PENTRU TINERI SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL.OLTENIA NR.1A BL.T1 SC.2 AP.9 COMPUSĂ DIN O CAMERĂ ŞI DEPENDINŢE CU SUPRAFAŢĂ UTILĂ DE 43 25 MP. CONSTRUITĂ PRIN PROGRAME DE INVESTIŢII LA NIVEL NAŢIONAL INIŢIATE DE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE26.05.2022 Deschide
25326/05/2022APROBAREA ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII ALE SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE ȘI PNEUMOFTIZIOLOGIE „VICTOR BABEȘ” CRAIOVA 31.05.2022 Deschide
Deschide
Deschide
25226/05/2022ÎNFIINŢAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU PERSONALITATE JURIDICĂ - „CREŞA - CRAIOVA” ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PRIN REORGANIZAREA SERVICIULUI PUBLIC MANAGEMENT SPITALE CABINETE MEDICALE ŞI CREŞE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA 31.05.2022 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
25126/05/2022REORGANIZAREA SERVICIULUI PUBLIC MANAGEMENT SPITALE CABINETE MEDICALE ȘI CREȘE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA 31.05.2022 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
25026/05/2022MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.112/2022 REFERITOARE LA APROBAREA ASOCIERII ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE ATLETISM ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII UNOR EVENIMENTE SPORTIVE 31.05.2022 Deschide
Deschide
24926/05/2022ALOCAREA DE LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA A UNEI SUME DE BANI PENTRU PREMIEREA ELEVILOR CRAIOVENI ȘI A PROFESORILOR ÎNDRUMĂTORI CU REZULTATE EXCEPŢIONALE LA CONCURSURILE NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE ÎN ANII ȘCOLARI 2020-2021 ŞI 2021-2022 ÎN CADRUL MANIFESTĂRILOR PRILEJUITE DE ZIUA MUNICIPIULUI CRAIOVA 31.05.2022 Deschide
Deschide
24826/05/2022ASOCIEREA ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ȘI DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE SPORT DOLJ ÎN VEDEREA REALIZĂRII PROIECTULUI „SUMMER SPORT” EDIŢIA A IX-A LA CRAIOVA ÎN PERIOADA IULIE-AUGUST 202231.05.2022 Deschide
Deschide
24726/05/2022TITLULUI “CETĂŢEAN DE ONOARE” AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SCENOGRAFULUI NICK ORMEROD 31.05.2022 Deschide
24626/05/2022CONFERIREA TITLULUI “CETĂŢEAN DE ONOARE” AL MUNICIPIULUI CRAIOVA REGIZORULUI DE TEATRU DECLAN DONNELLAN 31.05.2022 Deschide
24526/05/2022REGULAMENTUL PRIVIND ACORDAREA UNUI SPRIJIN FINANCIAR CUPLURILOR INFERTILE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA PENTRU EFECTUAREA PROCEDURII DE FERTILIZARE IN VITRO - O ȘANSĂ LA VIAȚĂ - FIV PENTRU ANUL 202231.05.2022 Deschide
Deschide
24426/05/2022MANDATAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA-DNA.CREŢU CRISTINA MĂDĂLINA SĂ VOTEZE ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR S.C. COMPANIA DE APĂ „OLTENIA” S.A. DIN DATA DE 30.05.202231.05.2022 Deschide
24326/05/2022RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 202231.05.2022 Deschide
Deschide
24226/05/2022RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL „FILANTROPIA” CRAIOVA PENTRU ANUL 202231.05.2022 Deschide
Deschide
24126/05/2022RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2022 Ș31.05.2022 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
24026/05/2022SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE ALE R.A.T. SRL AFERENTE ANULUI 202131.05.2022 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
23926/05/2022SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE ALE S.C. TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L. AFERENTE ANULUI 202131.05.2022 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
23826/05/2022SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE ALE S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. AFERENTE ANULUI 202131.05.2022 Deschide
Deschide
23726/05/2022SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE ALE S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. AFERENTE ANULUI 202131.05.2022 Deschide
Deschide
23626/05/2022SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE ALE REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV CRAIOVA AFERENTE ANULUI 202131.05.2022 Deschide
Deschide
23526/05/2022SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE ALE MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI RAPORTUL DE PERFORMANŢĂ PE ANUL 202131.05.2022 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
23426/05/2022DESEMNAREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PENTRU PERIOADA IUNIE-AUGUST 2022 31.05.2022 Deschide
23326/05/2022ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 26.05.202231.05.2022 Deschide
Deschide
Deschide
23213/05/2022PARTICIPAREA MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN CADRUL PROIECTULUI: MODERNIZAREA SISTEMULUI DE TRANSPORT PUBLIC CU AUTOBUZUL ÎN ZONA METROPOLITANA CRAIOVA - MOTRIC METROPOLITAN ÎN VEDEREA SOLICITĂRII UNEI FINANŢĂRI NERAMBURSABILE ÎN CADRUL PLANULUI NAŢIONAL DE REDRESARE ŞI REZILIENŢĂ COMPONENTA 10-FOND LOCAL INVESTIȚIA I.1.1: ÎNNOIREA PARCULUI DE VEHICULE DESTINATE TRANSPORTULUI PUBLIC (ACHIZIȚIA DE VEHICULE NEPOLUANTE) 16.05.2022 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
23113/05/2022REVOCAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.228/2022 REFERITOARE LA PARTICIPAREA MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN CADRUL PROIECTULUI: MODERNIZAREA SISTEMULUI DE TRANSPORT PUBLIC CU AUTOBUZUL ÎN ZONA METROPOLITANA CRAIOVA - MOTRIC METROPOLITAN ÎN VEDEREA SOLICITĂRII UNEI FINANŢĂRI NERAMBURSABILE ÎN CADRUL PLANULUI NAŢIONAL DE REDRESARE ŞI REZILIENŢĂ COMPONENTA 10-FOND LOCAL INVESTIȚIA I.1.1: ÎNNOIREA PARCULUI DE VEHICULE DESTINATE TRANSPORTULUI PUBLIC (ACHIZIȚIA DE VEHICULE NEPOLUANTE)16.05.2022 Deschide
23013/05/2022PARTICIPAREA MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN CADRUL PROIECTULUI: „DOCUMENT DE PLANIFICARE URBANĂ ÎN FORMAT DIGITAL PENTRU MUNICIPIUL CRAIOVA – PUG CRAIOVA” ÎN VEDEREA SOLICITĂRII UNEI FINANŢĂRI NERAMBURSABILE ÎN CADRUL PLANULUI NAŢIONAL DE REDRESARE ŞI REZILIENŢĂ COMPONENTA 10-FOND LOCAL INVESTIȚIA I.4: ELABORAREA/ACTUALIZAREA ÎN FORMAT GIS A DOCUMENTELOR DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI DE PLANIFICARE URBANĂ16.05.2022 Deschide
Deschide
Deschide
22913/05/2022ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 13.05.202216.05.2022 Deschide
Deschide
22829/04/2022PARTICIPAREA MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN CADRUL PROIECTULUI: MODERNIZAREA SISTEMULUI DE TRANSPORT PUBLIC CU AUTOBUZUL ÎN ZONA METROPOLITANA CRAIOVA - MOTRIC METROPOLITAN ÎN VEDEREA SOLICITĂRII UNEI FINANŢĂRI NERAMBURSABILE ÎN CADRUL PLANULUI NAŢIONAL DE REDRESARE ŞI REZILIENŢĂ COMPONENTA 10-FOND LOCAL INVESTIȚIA I.1.1: ÎNNOIREA PARCULUI DE VEHICULE DESTINATE TRANSPORTULUI PUBLIC (ACHIZIȚIA DE VEHICULE NEPOLUANTE)29.04.2022 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
22729/04/2022ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 29.04.202229.04.2022 Deschide
Deschide
22621/04/2022ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT STABILIREA PREŢULUI DE ÎNCHIRIERE A SPAŢIULUI CARE APARŢINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SITUAT ÎN STR.A.I.CUZA NR.6 26.04.2022 Deschide
Deschide
22521/04/2022APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MĂSURI DE PERFORMANȚĂ ENERGETICĂ PRIVIND CLĂDIRI APARȚINÂND DE 6 UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN CRAIOVA - EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ÎN CLĂDIRILE EDUCAȚIONALE (PROIECTARE ȘI EXECUȚIE) – ȘCOALA PRIMARĂ ION CREANGĂ –MUNICIPIUL CRAIOVA” 26.04.2022 Deschide
Deschide
22421/04/2022APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MĂSURI DE PERFORMANȚĂ ENERGETICĂ PRIVIND CLĂDIRI APARȚINÂND DE 6 UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN CRAIOVA - EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ÎN CLĂDIRILE EDUCAȚIONALE (PROIECTARE ȘI EXECUȚIE) – ȘCOALA PRIMARĂ ION CREANGĂ – GRĂDINIȚA VOINICELUL – MUNICIPIUL CRAIOVA” 26.04.2022 Deschide
Deschide
22321/04/2022APROBAREA REGULAMENTULUI LOCAL PRIVIND STABILIREA CATEGORIILOR DE INTERVENȚII ÎN VEDEREA REABILITĂRII FRONTURILOR CONSTRUITE ÎN ZONA DE ACȚIUNE PRIORITARĂ „BULEVARD 1 MAI” DIN MUNICIPIUL CRAIOVA26.04.2022 Deschide
Deschide
22221/04/2022APROBAREA REGULAMENTULUI LOCAL PRIVIND STABILIREA CATEGORIILOR DE INTERVENȚII ÎN VEDEREA REABILITĂRII FRONTURILOR CONSTRUITE ÎN ZONA DE ACȚIUNE PRIORITARĂ „CALEA SEVERINULUI - BULEVARDUL NICOLAE TITULESCU” DIN MUNICIPIUL CRAIOVA26.04.2022 Deschide
Deschide
22021/04/2022MODIFICAREA ANEXEI NR.3 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.262/2018 REFERITOARE LA APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE CU AUTOBUZE ŞI TRAMVAIE EFECTUAT PRIN CURSE REGULATE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA 26.04.2022 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
21921/04/2022APROBAREA PRELUNGIRII DURATEI CONTRACTULUI DE MANDAT AL REPREZENTANTULUI MINISTERULUI FINANŢELOR ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV CRAIOVA 26.04.2022 Deschide
Deschide
21821/04/2022MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.374/2020 REFERITOARE LA APROBAREA COMPONENŢEI COMISIEI DE SISTEMATIZARE A CIRCULAŢIEI RUTIERE ŞI PIETONALE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA 26.04.2022 Deschide
Deschide
21721/04/2022APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE HALĂ PREAMBALATE PIAŢA BRAZDA LUI NOVAC” 26.04.2022 Deschide
21621/04/2022PRELUNGIREA DURATEI ACORDULUI DE PARTENERIAT ÎNCHEIAT ÎNTRE ZONA METROPOLITANĂ MILANO ITALIA CA LIDER DE PARTENERIAT ŞI CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN CALITATE DE PARTENER ÎN VEDEREA PREGĂTIRII ŞI IMPLEMENTĂRII ÎN COMUN A PROIECTULUI CAMELOT26.04.2022 Deschide
Deschide
Deschide
21521/04/2022MODIFICAREA CONTRACTELOR DE CONCESIUNE NR.46/13.05.1994 NR.75/15.05.1995 ŞI NR.207/01.04.2001 ÎNCHEIATE ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA ŞI TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATIONS S.A. 26.04.2022 Deschide
21421/04/2022TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA A UNOR BUNURI SITUATE ÎN PIAŢA BRAZDA LUI NOVAC ÎN VEDEREA SCOATERII DIN FUNCŢIUNE CASĂRII ŞI DEMOLĂRII 26.04.2022 Deschide
Deschide
21321/04/2022ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ A UNUI SPAŢIU APARŢINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SITUAT ÎN PIAŢA CENTRALĂ 26.04.2022 Deschide
Deschide
21221/04/2022REVOCAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.406/2021 REFERITOARE LA CUMPĂRAREA (ACHIZIȚIONAREA) DE CĂTRE MUNICIPIUL CRAIOVA A IMOBILULUI-TEREN SITUAT ÎN STR.A.I.CUZA NR.17A (FOST A.I.CUZA F.N.)26.04.2022 Deschide
21221/04/2022REVOCAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.406/2021 REFERITOARE LA CUMPĂRAREA (ACHIZIȚIONAREA) DE CĂTRE MUNICIPIUL CRAIOVA A IMOBILULUI-TEREN SITUAT ÎN STR.A.I.CUZA NR.17A (FOST A.I.CUZA F.N.) 26.04.2022 Deschide
21121/04/2022APROBAREA LISTEI DE PRIORITĂŢI PENTRU ATRIBUIREA DE SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE DECÂT ACEEA DE LOCUINŢĂ RESPECTIV CU DESTINAŢIA DE SEDIU 26.04.2022 Deschide
Deschide
21021/04/2022ALIPIREA IMOBILULUI-TEREN APARŢINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SITUAT ÎN BDUL. NICOLAE ROMANESCU NR. 1 CU IMOBILELE-TERENURI APARŢINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SITUAT ÎN BDUL. NICOLAE ROMANESCU NR. 1A 26.04.2022 Deschide
Deschide
20921/04/2022PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE AVÂND CA OBIECT SPAŢII ŞI TERENURI SITUATE ÎN PIEŢELE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA 26.04.2022 Deschide
Deschide
20821/04/2022PUNEREA LA DISPOZIŢIA CONCESIONARULUI SERVICIULUI DE DISTRIBUŢIE A GAZELOR NATURALE DIN UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ BUCOVĂŢ CU TITLU GRATUIT A TERENULUI APARŢINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SITUAT ÎN STR.BANUL STEPAN NECESAR PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI “ÎNFIINŢARE SISTEM DE DISTRIBUŢIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA BUCOVĂŢ“ 26.04.2022 Deschide
Deschide
20721/04/2022ATRIBUIREA ÎN FOLOSINŢĂ GRATUITĂ CĂTRE S.N.T.G.N. „TRANSGAZ” S.A. MEDIAŞ A UNOR TERENURI NECESARE EXECUŢIEI LUCRĂRILOR PENTRU OBIECTIVUL „STAŢIE DE PROTECŢIE CATODICĂ PE CONDUCTA DN 500 PM 402 ŞIMNIC – PIELEŞTI” RESPECTIV AMPLASĂRII OBIECTIVULUI DE SUPRAFAŢĂ „PRIZA ANODICĂ” 26.04.2022 Deschide
Deschide
Deschide
20621/04/2022TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI ŞI ADMINISTRAREA COMPANIEI NAŢIONALE DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A A TERENURILOR NECESARE PENTRU DERULAREA INVESTIŢIEI „DRUM EXPRES CRAIOVA – PITEŞTI ŞI LEGĂTURILE LA DRUMURILE EXISTENTE” 26.04.2022 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
20521/04/2022DECLARAREA DE UZ ŞI INTERES PUBLIC LOCAL A UNOR BUNURI DOBÂNDITE DE MUNICIPIUL CRAIOVA ÎN CADRUL UNOR INVESTIŢII26.04.2022 Deschide
Deschide
Deschide
20421/04/2022MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.282/2008 REFERITOARE LA DAREA ÎN ADMINISTRAREA REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV A UNOR BUNURI CE APARŢIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA26.04.2022 Deschide
20321/04/2022ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA26.04.2022 Deschide
Deschide
20221/04/2022ATESTAREA PERSOANELOR FIZICE CARE AU OBŢINUT CERTIFICATE DE CALIFICARE ÎN VEDEREA DOBÂNDIRII CALITĂŢII DE ADMINISTRATOR DE CONDOMINII26.04.2022 Deschide
Deschide
20121/04/2022APROBAREA VÂNZĂRII LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1 C BLOCUL T3 SC.5 AP.9 CĂTRE SASU FLORENTINA LUCICA ÎN CALITATE DE TITULAR AL CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.131326/25.07.2019 26.04.2022 Deschide
Deschide
20021/04/2022APROBAREA VÂNZĂRII LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1 C BLOCUL T3 SC.4 AP.14 CĂTRE VÎNĂTORU NICOLAE ÎN CALITATE DE TITULAR AL CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.239098/29.12.200426.04.2022 Deschide
Deschide
19921/04/2022APROBAREA VÂNZĂRII LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1 C BLOCUL T3 SC.1 AP.5 CĂTRE TĂNASIE SORIN EUGEN ÎN CALITATE DE TITULAR AL CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.125708/29.09.2005 26.04.2022 Deschide
Deschide
19821/04/2022APROBAREA VÂNZĂRII LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1 B BLOCUL T2 SC.3 AP.10 CĂTRE BĂRCAN CĂTĂLIN DANIEL ÎN CALITATE DE TITULAR AL CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.239005/29.12.2004 26.04.2022 Deschide
Deschide
19721/04/2022APROBAREA VÂNZĂRII LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1 B BLOCUL T2 SC.1 AP.4 CĂTRE CAMEN GEORGETA ÎN CALITATE DE TITULAR AL CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.238967/29.12.2004 26.04.2022 Deschide
Deschide
19621/04/2022PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE CARE AU CA OBIECT LOCUINŢE PENTRU TINERI CONSTRUITE PRIN AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE 26.04.2022 Deschide
Deschide
19521/04/2022APROBAREA ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII ALE S.C. PIEȚE ȘI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. 26.04.2022 Deschide
Deschide
Deschide
19421/04/2022MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.351/2020 REFERITOARE LA DESEMNAREA REPREZENTANŢILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAŢIE ALE UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT ŞI PARTICULAR DIN MUNICIPIUL CRAIOVA 26.04.2022 Deschide
19321/04/2022MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.64/2022 REFERITOARE LA APROBAREA ASOCIERII ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL ŞI TEATRUL NAŢIONAL „MARIN SORESCU” ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL SHAKESPEARE EDIȚIA A XIII-A LA CRAIOVA ÎN PERIOADA 19.05-29.05.202226.04.2022 Deschide
Deschide
19221/04/2022APROBAREA ASOCIERII DINTRE MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ȘI INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII LA STADIONUL DE ATLETISM DIN MUNICIPIUL CRAIOVA ÎN PERIOADA 20 - 22 MAI 2022 A CAMPIONATULUI ȘCOLAR DE TETRATLON CICLUL GIMNAZIAL (M ȘI F)26.04.2022 Deschide
Deschide
19121/04/2022APROBAREA ASOCIERII ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI FUNDAŢIA EUROPEANĂ „MIHAI EMINESCU” ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII FESTIVALULUI MONDIAL DE POEZIE „MIHAI EMINESCU” EDIŢIA A VIII-A LA CRAIOVA ÎN PERIOADA 17-22 IUNIE 2022 26.04.2022 Deschide
Deschide
19021/04/2022RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 202226.04.2022 Deschide
Deschide
18921/04/2022APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA PENTRU ANUL 202226.04.2022 Deschide
Deschide
18821/04/2022RECTIFICAREA BUGETELOR DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂŢILE FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII ALE UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN MUNICIPIUL CRAIOVA PE ANUL 2022 26.04.2022 Deschide
Deschide
18721/04/2022RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPORT CLUB MUNICIPAL CRAIOVA PE ANUL 2022 26.04.2022 Deschide
Deschide
18621/04/2022RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 202226.04.2022 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
18521/04/2022APROBAREA EXECUŢIEI BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTĂ SEMESTRULUI I AL ANULUI 2022 (31 MARTIE 2022)26.04.2022 Deschide
Deschide
18421/04/2022APROBAREA EXECUȚIEI BUGETULUI CREDITELOR EXTERNE AL MUNICIPIULUI CRAIOVA AFERENTĂ SEMESTRULUI I AL ANULUI 2022 (31 MARTIE 2022) 26.04.2022 Deschide
Deschide
18321/04/2022APROBAREA EXECUŢIEI BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI A ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII AFERENTĂ SEMESTRULUI I AL ANULUI 2022 (31 MARTIE 2022) 26.04.2022 Deschide
Deschide
Deschide
18221/04/2022APROBAREA EXECUŢIEI BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE PRIMUL TRIMESTRU AL ANULUI 202226.04.2022 Deschide
Deschide
Deschide
18121/04/2022ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 21.04.202226.04.2022 Deschide
Deschide
Deschide
18008/04/2022MODIFICAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.4487/12.01.2012 ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA ŞI S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. 11.04.2022 Deschide
Deschide
17908/04/2022APROBAREA MODELULUI DE CONTRACT DE MANDAT CARE SE VA ÎNCHEIA ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA ŞI ASOCIAŢIILE DE PROPRIETARI PENTRU DEPUNEREA ŞI DERULAREA PROIECTELOR DE CREŞTERE A PERFORMANŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE MULTIFAMILIALE FINANȚATE PRIN INTERMEDIUL PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR) ÎN CADRUL APELULUI DE PROIECTE PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 COMPONENTA 5 — VALUL RENOVĂRII AXA 1 — SCHEMA DE GRANTURI PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI REZILIENȚĂ ÎN CLĂDIRI REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE OPERAȚIUNEA A.3 - RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ SAU APROFUNDATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE 11.04.2022 Deschide
Deschide
17808/04/2022RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 202211.04.2022 Deschide
Deschide
17708/04/2022RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 202211.04.2022 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
17608/04/2022ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 08.04.202211.04.2022 Deschide
Deschide
17528/03/2022PRELUAREA UNOR IMOBILE - TERENURI DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDEȚEAN DOLJ ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA31.03.2022 Deschide
Deschide
Deschide
17428/03/2022DESEMNAREA DOMNULUI SĂULEANU LUCIAN BERND CONSILIER LOCAL ÎN COMISIA DE EVALUARE ANUALĂ A MANAGEMENTULUI LA FILARMONICA „OLTENIA” CRAIOVA31.03.2022 Deschide
17328/03/2022MODIFICAREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.980/15.03.2016 ÎNCHEIAT ÎNTRE COLEGIUL NAȚIONAL „CAROL I” ŞI ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ UNGUREANU ADRIANA31.03.2022 Deschide
17228/03/2022MODIFICAREA ANEXEI LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.432/2017 PRIVIND PUNEREA LA DISPOZIŢIA S.C. COMPANIA DE APĂ „OLTENI” S.A. A TERENURILOR AFERENTE INVESTIŢIILOR DIN CADRUL „PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ ÎN JUDEŢUL DOLJ” ÎN PERIOADA 2014-202031.03.2022 Deschide
Deschide
17128/03/2022APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL REFERITOR LA RECONVERSIA FUNCŢIONALĂ DIN ZONĂ INDUSTRIALĂ ÎN ZONĂ CU FUNCŢIUNI COMPLEXE DE INTERES PUBLIC ŞI SERVICII DE INTERES GENERAL CU REGIM DE ÎNALŢIME 2S+P+6 GENERAT DE IMOBILUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA CALEA BUCURESTI NR. 80 B31.03.2022 Deschide
Deschide
17028/03/2022MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.89/2022 REFERITOARE LA MANDATAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SĂ VOTEZE ORDINEA DE ZI ÎN ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR S.C. COMPANIA DE APĂ „OLTENIA” S.A. DIN DATA DE 29.03.202231.03.2022 Deschide
Deschide
16928/03/2022APROBAREA PROGRAMULUI UNITAR DE ACŢIUNE DE COMBATERE A VECTORILOR DIN MUNICIPIUL CRAIOVA PENTRU ANUL 202231.03.2022 Deschide
Deschide
16828/03/2022APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE ŞI REABILITARE STRĂZI ALEI ŞI TROTUARE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA – MODENIZARE STRADA TELEAJENULUI”31.03.2022 Deschide
Deschide
16728/03/2022APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE ŞI REABILITARE STRĂZI ALEI ŞI TROTUARE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA – MODENIZARE STRADA TÂRNAVA”31.03.2022 Deschide
Deschide
16628/03/2022APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE ŞI REABILITARE STRĂZI ALEI ŞI TROTUARE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA – MODENIZARE STRADA DROBETA”31.03.2022 Deschide
Deschide
16528/03/2022APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE ŞI REABILITARE STRĂZI ALEI ŞI TROTUARE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA – MODENIZARE STRADA SINAIA”31.03.2022 Deschide
Deschide
16428/03/2022APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE ŞI REABILITARE STRĂZI ALEI ŞI TROTUARE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA – MODENIZARE STRADA BEGA”31.03.2022 Deschide
Deschide
16328/03/2022APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CREȘTEREA SIGURANȚEI PACIENȚILOR ÎN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA - REABILITAREA ȘI EXTINDEREA INSTALAȚIEI ELECTRICE DE FLUIDE MEDICALE SISTEME DE DETECTARE SEMNALIZARE ȘI ALARMARE INCENDII ŞI SISTEME DE DETECTARE SEMNALIZARE ŞI ALARMARE ÎN CAZUL DEPĂȘIRII CONCENTRAȚIEI MAXIME DE OXIGEN” ÎN VEDEREA DEPUNERII UNUI PROIECT CU FINANŢARE NERAMBURSABILĂ 31.03.2022 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
16228/03/2022APROBAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA ÎN CALITATE DE LIDER DE PARTENERIAT ŞI SPITALUL CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA ÎN CALITATE DE PARTENER ÎN VEDEREA DEPUNERII SPRE FINANTARE IN CADRUL POIM 2014-2020 A PROIECTULUI: "CREȘTEREA SIGURANȚEI PACIENȚILOR ÎN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA - REABILITAREA ȘI EXTINDEREA INSTALAȚIEI ELECTRICE DE FLUIDE MEDICALE SISTEME DE DETECTARE SEMNALIZARE ȘI ALARMARE INCENDII ŞI SISTEME DE DETECTARE SEMNALIZARE ŞI ALARMARE ÎN CAZUL DEPĂȘIRII CONCENTRAȚIEI MAXIME DE OXIGEN”31.03.2022 Deschide
Deschide
16128/03/2022APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CREȘTEREA SIGURANȚEI PACIENȚILOR ÎN CADRUL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVA - REABILITAREA ȘI EXTINDEREA INSTALAȚIEI ELECTRICE VENTILARE ȘI TRATAREA AERULUI FLUIDE MEDICALE DETECTARE SEMNALIZARE ȘI ALARMARE INCENDII ÎN CAZUL DEPĂȘIRII CONCENTRAȚIEI MAXIME DE OXIGEN” SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.SĂRARILOR NR.28 ÎN VEDEREA DEPUNERII UNUI PROIECT CU FINANŢARE NERAMBURSABILĂ 31.03.2022 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
16028/03/2022APROBAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA ÎN CALITATE DE LIDER DE PARTENERIAT ŞI SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVA ÎN CALITATE DE PARTENER ÎN VEDEREA DEPUNERII SPRE FINANTARE IN CADRUL POIM 2014-2020 A PROIECTULUI: "CREȘTEREA SIGURANȚEI PACIENȚILOR ÎN CADRUL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVA – REABILITAREA SI EXTINDEREA INSTALATIEI ELECTRICE VENTILARE SI TRATARE A AERULUI FLUIDE MEDICALE DETECTARE SEMNALIZARE SI ALARMARE INCENDII IN CAZUL DEPASIRII CONCENTRATIEI MAXIME DE OXIGEN”31.03.2022 Deschide
Deschide
15928/03/2022ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL ȘI MODIFICAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „CREȘTEREA CALITĂȚII INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE LA COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ CRAIOVA - CORP C16”31.03.2022 Deschide
Deschide
Deschide
15828/03/2022PARTICIPAREA POLIŢIEI LOCALE A MUNICIPIULUI CRAIOVA LA „PROGRAMUL DE STIMULARE A ÎNNOIRII PARCULUI AUTO NAŢIONAL 2020-2024 RABLA CLASIC” ÎN VEDEREA ACHIZIŢIONĂRII UNUI AUTOTURISM 31.03.2022 Deschide
15728/03/2022ÎNCETAREA DREPTULUI DE FOLOSINȚĂ GRATUITĂ ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 20 MP. SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA ZONA "INCINTĂ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA" STR. A.I. CUZA NR.7 ATRIBUIT AGENȚIEI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ31.03.2022 Deschide
15628/03/2022ATRIBUIREA ÎN FOLOSINŢĂ GRATUITĂ CĂTRE AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD-VEST OLTENIA A TERENURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SITUATE ÎN ALEEA TEATRULUI NR.131.03.2022 Deschide
Deschide
15528/03/2022TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA A BUNULUI „SERĂ” - COLEGIUL ENERGETIC ÎN VEDEREA SCOATERII DIN FUNCŢIUNE CASĂRII ŞI DEMOLĂRII31.03.2022 Deschide
Hide details for 15415428/03/2022RESPINGEREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT PREȚUL DE PORNIRE AL NEGOCIERII PREŢULUI DE ACHIZIŢIE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR. PRIVIGHETOAREI NR.8B-C31.03.2022 Deschide
Deschide
[Replication or Save Conflict]
15328/03/2022RESPINGEREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT PREȚUL DE PORNIRE AL NEGOCIERII PREŢULUI DE ACHIZIŢIE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR. A.I. CUZA NR.17A31.03.2022 Deschide
Deschide
15228/03/2022RESPINGEREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT PREȚUL DE PORNIRE AL NEGOCIERII PREŢULUI DE ACHIZIŢIE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR. CONSTANTIN BRÂNCOVEANU NR.59A31.03.2022 Deschide
Deschide
15128/03/2022RESPINGEREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT PREȚUL DE PORNIRE AL NEGOCIERII PREŢULUI DE ACHIZIŢIE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA B-DUL DACIA NR.80B31.03.2022 Deschide
Deschide
15028/03/2022RESPINGEREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT PREȚUL DE PORNIRE AL NEGOCIERII PREŢULUI DE ACHIZIŢIE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.MIRCEŞTI NR.3A31.03.2022 Deschide
Deschide
14928/03/2022RESPINGEREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT PREȚUL DE PORNIRE AL NEGOCIERII PREŢULUI DE ACHIZIŢIE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.MIRCEŞTI NR.3A31.03.2022 Deschide
Deschide
14828/03/2022RESPINGEREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT PREȚUL DE PORNIRE AL NEGOCIERII PREŢULUI DE ACHIZIŢIE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA CALEA SEVERINULUI NR.2731.03.2022 Deschide
Deschide
14728/03/2022RESPINGEREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT PREȚUL DE PORNIRE AL NEGOCIERII PREŢULUI DE ACHIZIŢIE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.1 DECEMBRIE 1918 NR.13C31.03.2022 Deschide
Deschide
14628/03/2022MODIFICAREA CONTRACTULUI DE SUPERFICIE NR. 16P/04.11.2021 ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA ŞI GOLUMBEANU CONSTANTINA 31.03.2022 Deschide
14528/03/2022MODIFICAREA CONTRACTULUI DE SUPERFICIE NR.14P/18.07.2019 ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA ŞI S.C. AZALIS S.R.L. 31.03.2022 Deschide
Deschide
14428/03/2022MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.282/2008 REFERITOARE LA DAREA ÎN ADMINISTRAREA REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV A UNOR BUNURI CE APARŢIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA31.03.2022 Deschide
14328/03/2022MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.80/2006 REFERITOARE LA DAREA ÎN ADMINISTRAREA REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV A UNOR BUNURI CE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA31.03.2022 Deschide
Deschide
14228/03/2022PRELUNGIREA ACORDULUI DE PARTENERIAT ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ASOCIAŢIA PENTRU EDUCAŢIE SV OLTENIA (EDUCOL) ŞI FORD MOTOR COMPANY FUND 31.03.2022 Deschide
Deschide
14128/03/2022LUARE ACT DE SENTINȚA CIVILĂ NR.83/17.01.2020 PRONUNȚATĂ DE TRIBUNALUL DOLJ ÎN DOSARUL NR. 8633/63/2018* RĂMASĂ DEFINITIVĂ PRIN DECIZIA NR. 1795/2020 A CURŢII DE APEL CRAIOVA 31.03.2022 Deschide
14028/03/2022LUARE ACT DE SENTINȚA CIVILĂ NR. 13388/05.12.2019 PRONUNȚATĂ DE JUDECĂTORIA CRAIOVA ÎN DOSARUL NR. 2114/215/2019 RĂMASĂ DEFINITIVĂ PRIN DECIZIA NR. 752/12.04.2021 A TRIBUNALULUI DOLJ 31.03.2022 Deschide
13928/03/2022PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE ÎNCHEIATE ÎNTRE S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. ŞI AGRO-ZOO-APIS COOPERATIVA AVÂND CA OBIECT TERENURI SITUATE ÎN PIAŢA CENTRALĂ DIN MUNICIPIUL CRAIOVA31.03.2022 Deschide
13828/03/2022ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA ŞI DERMLIFE MED S.R.L. 31.03.2022 Deschide
13728/03/2022DECLARAREA DE UTILITATE PUBLICĂ ȘI INTERES LOCAL A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII “CONSTRUIRE DRUM DE LEGĂTURĂ CATEGORIA A II-A CALEA SEVERINULUI-STR. BRESTEI-STR. RÂULUI-TRONSON 3” 31.03.2022 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
13628/03/2022DECLARAREA DE UZ ŞI INTERES PUBLIC LOCAL A UNOR BUNURI DOBÂNDITE DE MUNICIPIUL CRAIOVA IN CADRUL UNOR INVESTIŢII31.03.2022 Deschide
Deschide
13528/03/2022ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA31.03.2022 Deschide
Deschide
13428/03/2022ATESTAREA PERSOANELOR FIZICE CARE AU OBŢINUT CERTIFICATE DE CALIFICARE ÎN VEDEREA DOBÂNDIRII CALITĂŢII DE ADMINISTRATOR DE CONDOMINII31.03.2022 Deschide
Deschide
13328/03/2022VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1 C BLOCUL T3 SC.5 AP.1231.03.2022 Deschide
Deschide
13228/03/2022VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1 C BLOCUL T3 SC.4 AP.1931.03.2022 Deschide
Deschide
13128/03/2022VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1 C BLOCUL T3 SC.3 AP.431.03.2022 Deschide
Deschide
13028/03/2022VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1 C BLOCUL T3 SC.2 AP.1231.03.2022 Deschide
Deschide
12928/03/2022VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1 C BLOCUL T3 SC.2 AP.231.03.2022 Deschide
Deschide
12828/03/2022VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1 B BLOCUL T2 SC.5 AP.1131.03.2022 Deschide
Deschide
12728/03/2022VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1 B BLOCUL T2 SC.4 AP.331.03.2022 Deschide
Deschide
12628/03/2022VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1 B BLOCUL T2 SC.3 AP.531.03.2022 Deschide
Deschide
12528/03/2022VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1 B BLOCUL T2 SC.2 AP.1131.03.2022 Deschide
Deschide
12428/03/2022VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1 B BLOCUL T2 SC.2 AP.1031.03.2022 Deschide
Deschide
12328/03/2022VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1 B BLOCUL T2 SC.2 AP.231.03.2022 Deschide
Deschide
12228/03/2022VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1 A BLOCUL T1 SC.6 AP.531.03.2022 Deschide
Deschide
12128/03/2022VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1 A BLOCUL T1 SC.5 AP.1931.03.2022 Deschide
Deschide
12028/03/2022VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1 A BLOCUL T1 SC.5 AP.931.03.2022 Deschide
Deschide
11928/03/2022VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1 A BLOCUL T1 SC.5 AP.331.03.2022 Deschide
Deschide
11828/03/2022VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1 A BLOCUL T1 SC.2 AP.1931.03.2022 Deschide
Deschide
11728/03/2022VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1 A BLOCUL T1 SC.2 AP.831.03.2022 Deschide
Deschide
11628/03/2022VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1 A BLOCUL T1 SC.1 AP.1231.03.2022 Deschide
Deschide
11528/03/2022VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1 A BLOCUL T1 SC.1 AP.1131.03.2022 Deschide
Deschide
11428/03/2022PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE CARE AU CA OBIECT LOCUINŢE PENTRU TINERI CONSTRUITE PRIN AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE 31.03.2022 Deschide
Deschide
11328/03/2022APROBAREA LISTEI PENTRU STABILIREA ORDINII DE PRIORITATE ÎN SOLUŢIONAREA CERERILOR DE LOCUINŢE ŞI ÎN REPARTIZAREA LOCUINŢELOR PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII CE VOR RĂMÂNE VACANTE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA ÎN ANUL 2022 30.03.2022 Deschide
Deschide
11228/03/2022APROBAREA ASOCIERII ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE ATLETISM ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII UNOR EVENIMENTE SPORTIVE 31.03.2022 Deschide
Deschide
11128/03/2022MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.9/2021 REFERITOARE LA DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN COMISIILE PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVAȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT ȘI PARTICULAR CU PERSONALITATE JURIDICĂ DIN MUNICIPIUL CRAIOVA31.03.2022 Deschide
11028/03/2022MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.351/2020 REFERITOARE LA DESEMNAREA REPREZENTANŢILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAŢIE ALE UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT ŞI PARTICULAR DIN MUNICIPIUL CRAIOVA 31.03.2022 Deschide
10928/03/2022MODIFICAREA ANEXEI NR.2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.14/2018 REFERITOARE LA STABILIREA SALARIILOR DE BAZĂ AFERENTE FUNCŢIILOR DIN CADRUL FAMILIEI OCUPAŢIONALE „ADMINISTRAŢIE” UTILIZATE ÎN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA PRECUM ŞI ÎN CADRUL SERVICIILOR PUBLICE DE INTERES LOCAL ALE MUNICIPIULUI CRAIOVA CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE31.03.2022 Deschide
10828/03/2022APROBAREA ACHIZIȚIONĂRII DE CĂTRE SPITALUL CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA DE SERVICII JURIDICE DE CONSULTANŢĂ DE ASISTENŢĂ ŞI DE REPREZENTARE ÎN LITIGIILE/CONFLICTELE DE MUNCĂ INIȚIATE INDIVIDUAL DE CĂTRE PERSONALUL TEHNIC ECONOMIC ȘI SOCIAL – ADMINISTRATIV (TESA) AVÂND CA OBIECT - DREPTURI BĂNEȘTI CU ÎNCADRAREA ÎN BUGETUL PROPRIU DE VENITURI ȘI CHELTUIELI31.03.2022 Deschide
10728/03/2022MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.304/2018 REFERITOARE LA APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL ANSAMBLULUI FOLCLORIC „MARIA TĂNASE” CRAIOVA 31.03.2022 Deschide
Deschide
10628/03/2022MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.272/2021 REFERITOARE LA APROBAREA ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII ALE ANSAMBLULUI FOLCLORIC „MARIA TĂNASE” CRAIOVA 31.03.2022 Deschide
Deschide
10528/03/2022APROBAREA PLANULUI DE ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ AL POLIŢIEI LOCALE A MUNICIPIULUI CRAIOVA PENTRU ANUL 2022 31.03.2022 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
10428/03/2022ACORDAREA DE BENEFICII DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ VETERANILOR ŞI INVALIZILOR DE RĂZBOI DIN MUNICIPIUL CRAIOVA CU OCAZIA ZILEI VETERANILOR DE RĂZBOI ŞI A ZILEI NAȚIONALE A ROMÂNIEI 30.03.2022 Deschide
10328/03/2022MANDATAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SĂ VOTEZE ORDINEA DE ZI ÎN ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR S.C. COMPANIA DE APĂ „OLTENIA” S.A. DIN DATA DE 07.04.2022 31.03.2022 Deschide
10228/03/2022RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 202231.03.2022 Deschide
Deschide
10128/03/2022RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 202231.03.2022 Deschide
Deschide
Deschide
10028/03/2022ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 28.03.202231.03.2022 Deschide
Deschide
Deschide
9928/02/2022APROBAREA ACHIZIȚIONĂRII DE CĂTRE SPITALUL CLINIC MUNICIPAL „FILANTROPIA” CRAIOVA DE SERVICII JURIDICE DE CONSULTANŢĂ DE ASISTENŢĂ ŞI DE REPREZENTARE ÎN LITIGIILE DE MUNCĂ INIȚIATE INDIVIDUAL DE CĂTRE PERSONALUL TEHNIC ECONOMIC ȘI SOCIAL – ADMINISTRATIV (TESA) AVÂND CA OBIECT - DREPTURI BĂNEȘTI CU ÎNCADRAREA ÎN BUGETUL PROPRIU DE VENITURI ȘI CHELTUIELI02.03.2022 Deschide
9828/02/2022RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 202202.03.2022 Deschide
Deschide
9728/02/2022APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA”02.03.2022 Deschide
Deschide
9628/02/2022DESEMNAREA VICEPRIMARULUI CARE EXERCITĂ PRIMUL CALITATEA DE ÎNLOCUITOR DE DREPT AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA PE DURATA MANDATULUI 02.03.2022 Deschide
9528/02/2022ALEGEREA UNUI VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 02.03.2022 Deschide
9428/02/2022DESEMNAREA REPREZENTANŢILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI A MEMBRILOR SUPLEANŢI PENTRU PARTICIPAREA LA EVALUAREA PROBEI DE INTERVIU PENTRU OCUPAREA FUNCŢIILOR DE DIRECTOR ŞI DIRECTOR ADJUNCT ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMĂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN MUNICIPIUL CRAIOVA SESIUNEA IANUARIE – APRILIE 2022 02.03.2022 Deschide
Deschide
9328/02/2022MODIFICAREA ANEXEI NR.3 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.262/2018 REFERITOARE LA APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE CU AUTOBUZE ŞI TRAMVAIE EFECTUAT PRIN CURSE REGULATE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA 02.03.2022 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
9228/02/2022MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.28/2022 REFERITOARE LA CONSTITUIREA ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ASOCIAŢIA METROPOLITANĂ DE TRANSPORT PUBLIC CRAIOVA” PERSOANĂ JURIDICĂ DE DREPT PRIVAT ȘI DE UTILITATE PUBLICĂ02.03.2022 Deschide
Deschide
Deschide
9128/02/2022MANDATAREA REPREZENTANŢILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SĂ APROBE ȘI SĂ VOTEZE ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR TERMIS DOLJ MODIFICAREA TARIFULUI LA ENERGIE TERMICĂ FURNIZATĂ PRIN PUNCTELE TERMICE ŞI PRIN CENTRALELE TERMICE02.03.2022 Deschide
9028/02/2022MANDATAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢILOR ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ SALUBRIS DOLJ SĂ APOBE ȘI SĂ VOTEZE RETRAGEREA DIN CADRUL ASOCIAȚIEI A UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE MEMBRE: ALMĂJ BREASTA BUCOVĂȚ ȘIMNICU DE SUS 02.03.2022 Deschide
Deschide
Deschide
8928/02/2022MANDATAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SĂ VOTEZE ORDINEA DE ZI ÎN ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR S.C. COMPANIA DE APĂ „OLTENIA” S.A. DIN DATA DE 29.03.202203.03.2022 Deschide
Deschide
Deschide
8928/02/2022MANDATAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SĂ VOTEZE ORDINEA DE ZI ÎN ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR S.C. COMPANIA DE APĂ „OLTENIA” S.A. DIN DATA DE 29.03.2022 02.03.2022 Deschide
8828/02/2022ATESTAREA PERSOANELOR FIZICE CARE AU OBŢINUT CERTIFICATE DE CALIFICARE ÎN VEDEREA DOBÂNDIRII CALITĂŢII DE ADMINISTRATOR DE CONDOMINII 02.03.2022 Deschide
Deschide
8728/02/2022PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE CARE AU CA OBIECT LOCUINŢE PENTRU TINERI CONSTRUITE PRIN AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE 02.03.2022 Deschide
Deschide
8628/02/2022APROBAREA CRITERIILOR PENTRU STABILIREA ORDINII DE PRIORITATE ÎN SOLUŢIONAREA CERERILOR DE LOCUINŢE ŞI REPARTIZAREA LOCUINŢELOR PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA 02.03.2022 Deschide
Deschide
8528/02/2022APROBAREA CUANTUMULUI CHIRIEI AFERENTĂ LOCUINŢELOR PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII REALIZATE DE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA VALABILĂ PENTRU ANUL 2022 ȘI RESPECTIV A SUMELOR CU TITLU DE RECUPERARE INVESTIŢIE CE SE VOR VIRA AGENŢIEI NAŢIONALE PENTRU LOCUINŢE ÎN ANUL 2022 02.03.2022 Deschide
Deschide
Deschide
8428/02/2022APROBAREA SCHIMBĂRII LOCUINȚELOR DEȚINUTE DE CHIRIAȘII DIN IMOBILUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STRADA BUJORULUI NR.17 CU LOCUINȚE VACANTE EXISTENTE ÎN FONDUL LOCATIV CONSTITUIT LA NIVELUL MUNICIPIULUI CRAIOVA 02.03.2022 Deschide
8328/02/2022REPARTIZAREA ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII A LOCUINŢEI SOCIALE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.POTELU NR.184 BL.R20 SC.1 AP.202.03.2022 Deschide
8228/02/2022VÂNZAREA PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ A BUNULUI CARE APARŢINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SITUAT ÎN STR. NICOLAE TITULESCU NR. 8 (FOST NR. 18)02.03.2022 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
8128/02/2022TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA A UNUI BUN ÎN VEDEREA SCOATERII DIN FUNCŢIUNE CASĂRII ŞI DEMOLĂRII02.03.2022 Deschide
8028/02/2022ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE CONCESIUNE A SPAȚIILOR CU DESTINAȚIA DE CABINETE MEDICALE/CABINETE STOMATOLOGICE/LABORATOARE DE TEHNICĂ DENTARĂ 02.03.2022 Deschide
Deschide
Deschide
7928/02/2022MODIFICAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.94/03.01.1996 ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL CRAIOVA ŞI S.C. POP SERVICE ELECTRONIC HQ S.R.L. 02.03.2022 Deschide
7828/02/2022ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.47 T/2005 ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA ŞI S.C. NIELA COM S.R.L. 02.03.2022 Deschide
7728/02/2022PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.281/2007 ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI S.C. CONRAD IMPEX S.R.L. 02.03.2022 Deschide
7628/02/2022PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.280/2007 ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI S.C. VERONA IMPEX S.R.L. 02.03.2022 Deschide
7528/02/2022DAREA ÎN ADMINISTRARE CĂTRE DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ CRAIOVA A UNOR BUNURI APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA02.03.2022 Deschide
Deschide
Deschide
7428/02/2022LUARE ACT DE SENTINŢA CIVILĂ NR. 11430/12.11.2018 PRONUNŢATĂ DE JUDECĂTORIA CRAIOVA ÎN DOSARUL NR. 9340/215/2017 RĂMASĂ DEFINITIVĂ PRIN DECIZIA NR.1138/09.12.2021 A CURŢII DE APEL CRAIOVA 02.03.2022 Deschide
7328/02/2022APROBAREA CONTRACTULUI CADRU DE MANAGEMENT ADMINISTRATIV -FINANCIAR CE SE VA ÎNCHEIA ÎNTRE PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA ȘI DIRECTORII UNITĂȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN MUNICIPIUL CRAIOVA 02.03.2022 Deschide
Deschide
Deschide
7228/02/2022MODIFICAREA TARIFELOR AFERENTE ACTIVITĂŢII DE ÎNTREŢINERE A BAZEI HIPODROM SITUATĂ ÎN PARCUL „NICOLAE ROMANESCU”02.03.2022 Deschide
Deschide
7128/02/2022PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE ÎNCHEIAT ÎNTRE S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. ŞI S.C. FLOMIDOR IMPEX S.R.L.02.03.2022 Deschide
7028/02/2022DECLARAREA DE UZ ŞI INTERES PUBLIC LOCAL A UNOR BUNURI DOBÂNDITE DE MUNICIPIUL CRAIOVA IN CADRUL UNOR INVESTIŢII02.03.2022 Deschide
Deschide
Deschide
6928/02/2022MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.282/2008 REFERITOARE LA DAREA ÎN ADMINISTRAREA REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV A UNOR BUNURI CE APARŢIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA02.03.2022 Deschide
Deschide
6928/02/2022MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.282/2008 REFERITOARE LA DAREA ÎN ADMINISTRAREA REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV A UNOR BUNURI CE APARŢIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 02.03.2022 Deschide
Deschide
6828/02/2022ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA02.03.2022 Deschide
Deschide
Deschide
6728/02/2022MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR. NR.9/2021 REFERITOARE LA DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN COMISIILE PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVAȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT ȘI PARTICULAR CU PERSONALITATE JURIDICĂ DIN MUNICIPIUL CRAIOVA 02.03.2022 Deschide
6628/02/2022MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.351/2020 REFERITOARE LA DESEMNAREA REPREZENTANŢILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAŢIE ALE UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT ŞI PARTICULAR DIN MUNICIPIUL CRAIOVA ŞI PARTICULAR DIN MUNICIPIUL CRAIOVA 02.03.2022 Deschide
6528/02/2022ORGANIGRAMA ŞI STATUL DE FUNCŢII ALE S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L.02.03.2022 Deschide
Deschide
Deschide
6428/02/2022APROBAREA ASOCIERII ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL ŞI TEATRUL NAŢIONAL „MARIN SORESCU” ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL SHAKESPEARE EDIȚIA A XIII-A LA CRAIOVA ÎN PERIOADA 19.05 - 29.05.202202.03.2022 Deschide
Deschide
6328/02/2022ACCESAREA DE CĂTRE REGIA AUTONOMĂ DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV CRAIOVA A UNUI CREDIT PENTRU INVESTIŢII02.03.2022 Deschide
6228/02/2022BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV CRAIOVA PENTRU ANUL 202202.03.2022 Deschide
Deschide
6128/02/2022BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL R.A.T. SRL CRAIOVA PE ANUL 202202.03.2022 Deschide
Deschide
6028/02/2022BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL S.C. TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L. PE ANUL 202202.03.2022 Deschide
Deschide
5928/02/2022BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. PENTRU ANUL 202202.03.2022 Deschide
Deschide
5828/02/2022BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. PENTRU ANUL 202202.03.2022 Deschide
Deschide
5728/02/2022CUANTUMUL BURSELOR ACORDATE ELEVILOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT DIN MUNICIPIUL CRAIOVA ÎN SEMESTRUL II AL ANULUI ŞCOLAR 2021- 2022 02.03.2022 Deschide
5628/02/2022APROBAREA CUANTUMULUI INDEMNIZAȚIEI LUNARE PENTRU CONSILIERII MUNICIPALI AI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PENTRU ANUL 2022 02.03.2022 Deschide
5528/02/2022DESEMNAREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PENTRU PERIOADA MARTIE-MAI 2022 02.03.2022 Deschide
5428/02/2022ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 28.02.202202.03.2022 Deschide
Deschide
Deschide
5310/02/2022STABILIREA RESPECTIV MODIFICAREA TARIFELOR PENTRU ACTIVITĂȚILE DATE ÎN GESTIUNE DIRECTĂ CĂTRE OPERATORUL REGIA AUTONOMĂ DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV CRAIOVA 11.02.2022 Deschide
Deschide
Deschide
5210/02/2022MODIFICAREA TARIFELOR PRIVIND DESFĂŞURAREA SERVICIULUI DE GESTIONARE A CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN PROPUSE DE S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. 11.02.2022 Deschide
Deschide
5110/02/2022DAREA ÎN ADMINISTRARE TEMPORARĂ A SERVICIULUI DE OPERARE A INSTALAȚIILOR DE GESTIONARE A DEȘEURILOR MUNICIPALE REALIZATE ÎN CADRUL PROIECTULUI ”SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL DOLJ” 11.02.2022 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
5010/02/2022MANDATAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢILOR ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ SALUBRIS DOLJ SĂ VOTEZE ORDINEA DE ZI CU PRIVIRE LA MODIFICAREA TARIFELOR PENTRU ACTIVITĂȚILE DE MĂTURAT SPĂLAT STROPIT ȘI ÎNTREȚINEREA CĂILOR PUBLICE CURĂȚAREA ȘI TRANSPORTUL ZĂPEZII DE PE CĂILE PUBLICE ȘI MENȚINEREA ÎN FUNCȚIUNE A ACESTORA PE TIMP DE POLEI SAU DE ÎNGHEȚ ŞI MODIFICAREA TARIFELOR PENTRU ACTIVITATEA DE DEZINSECȚIE DEZINFECȚIE DERATIZARE11.02.2022 Deschide
Deschide
Deschide
4910/02/2022MANDATAREA REPREZENTANTULUI DE DREPT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ECODOLJ SĂ VOTEZE APROBAREA ACTULUI ADIȚIONAL NR.5 LA CONTRACTUL NR.370/22.05.2018 PRIVIND „DELEGAREA PRIN CONCESIONARE A GESTIUNII UNOR ACTIVITĂȚI COMPONENTE ALE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE RESPECTIV COLECTAREA ȘI TRANSPORTUL DEȘEURILOR MUNICIPALE ȘI A ALTOR FLUXURI DE DEȘEURI ÎN JUDEȚUL DOLJ PRECUM ȘI OPERAREA STAȚIEI DE SORTARE ȘI TRANSFER GOICEA”11.02.2022 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
4810/02/2022APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV CRAIOVA 11.02.2022 Deschide
Deschide
4710/02/2022APROBAREA ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII ALE REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV CRAIOVA11.02.2022 Deschide
Deschide
Deschide
4610/02/2022APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ CRAIOVA11.02.2022 Deschide
Deschide
4510/02/2022REORGANIZAREA DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ CRAIOVA ŞI APROBAREA ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII 11.02.2022 Deschide
Deschide
Deschide
4410/02/2022APROBAREA ORDONATORILOR TERŢIARI DE CREDITE AI BUGETULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2022 11.02.2022 Deschide
Deschide
4310/02/2022APROBAREA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 202211.02.2022 Deschide
Deschide
4210/02/2022APROBAREA BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE PENTRU ANUL 2022 11.02.2022 Deschide
Deschide
4110/02/2022 APROBAREA BUGETULUI CREDITELOR EXTERNE AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 202211.02.2022 Deschide
Deschide
Deschide
4010/02/2022APROBAREA BUGETELOR DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂŢILE FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII ALE UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN MUNICIPIUL CRAIOVA PE ANUL 2022 11.02.2022 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
3910/02/2022APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPORT CLUB MUNICIPAL CRAIOVA PE ANUL 2022 11.02.2022 Deschide
Deschide
3810/02/2022APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA PENTRU ANUL 2022 11.02.2022 Deschide
Deschide
3710/02/2022APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL „FILANTROPIA” CRAIOVA PENTRU ANUL 2022 11.02.2022 Deschide
Deschide
3610/02/2022APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE ȘI PNEUMOFTIZIOLOGIE „VICTOR BABEȘ” CRAIOVA PENTRU ANUL 2022 11.02.2022 Deschide
Deschide
3510/02/2022APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL POLIŢIEI LOCALE A MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2022 11.02.2022 Deschide
Deschide
3410/02/2022APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2022 11.02.2022 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
3310/02/2022APROBAREA PROIECTULUI ”O ȘANSĂ LA VIAȚĂ-FIV” PRIVIND ACORDAREA UNUI SPRIJIN FINANCIAR ÎN ANUL 2022 PENTRU 10 CUPLURI INFERTILE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA CU AFECȚIUNI INCOMPATIBILE CU REPRODUCEREA PE CALE NATURALĂ PENTRU EFECTUAREA PROCEDURII DE FERTILIZARE IN VITRO 11.02.2022 Deschide
Deschide
3210/02/2022APROBAREA COSTULUI MEDIU LUNAR DE ÎNTREŢINERE ŞI A CUANTUMULUI CONTRIBUŢIEI DE ÎNTREŢINERE PENTRU PERSOANELE ASISTATE ÎN CADRUL CĂMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE CRAIOVA PENTRU ANUL 2022 11.02.2022 Deschide
Deschide
3110/02/2022ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 10.02.202211.02.2022 Deschide
Deschide
3027/01/2022PLANUL URBANISTIC ZONAL REFERITOR LA INTRODUCEREA ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE INDIVIDUALE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+2 GENERAT DE IMOBILUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA TARLAUA 89 PARCELA 601.02.2022 Deschide
Deschide
2927/01/2022PLANUL DE ACTIUNI SAU LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PENTRU BENEFICIARII DE AJUTOR SOCIAL ŞI PĂRINŢII AI CĂROR COPII BENEFICIAZĂ DE MĂSURI DE PROTECŢIE SPECIALĂ PENTRU ANUL 202201.02.2022 Deschide
Deschide
2827/01/2022ASOCIEREA MUNICIPIULUI CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN CALITATE DE MEMBRU FONDATOR CU CONSILIILE LOCALE ALE COMUNELOR BREASTA BUCOVĂȚ CÂRCEA IȘALNIȚA MALU MARE ŞI PIELEȘTI ÎN VEDEREA CONSTITUIRII ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ASOCIAŢIA METROPOLITANĂ DE TRANSPORT PUBLIC CRAIOVA” PERSOANĂ JURIDICĂ DE DREPT PRIVAT ȘI DE UTILITATE PUBLICĂ 01.02.2022 Deschide
Deschide
Deschide
2727/01/2022MODIFICAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.106729/18.07.2011 ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. 01.02.2022 Deschide
Deschide
2627/01/2022PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE ASOCIERE NR.2/1997 ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI PREMIER RESTAURANTS ROMÂNIA S.R.L. 01.02.2022 Deschide
2527/01/2022MODIFICAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.232/2003 ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA ŞI TRANCĂ CORNEL ŞI TRANCĂ GEORGETA 01.02.2022 Deschide
2427/01/2022MODIFICAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.34216/19.05.2006 ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI BOGDANSCHI MARIANA MEDIC TITULAR AL CABINETULUI MEDICAL INDIVIDUAL DR. BOGDANSCHI MARIANA 01.02.2022 Deschide
2327/01/2022DAREA ÎN ADMINISTRARE CĂTRE OPERA ROMÂNĂ CRAIOVA A IMOBILULUI „BUSINESS CENTER SUD CRAIOVA” SITUAT ÎN STR.POPOVENI NR.3C 01.02.2022 Deschide
2227/01/2022MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.381/2020 REFERITOARE LA TRANSMITEREA ÎN FOLOSINŢĂ GRATUITĂ CĂTRE TRIBUNALUL DOLJ PENTRU JUDECĂTORIA CRAIOVA A UNOR SPAŢII SITUATE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.TÂRGULUI NR.26 01.02.2022 Deschide
Deschide
2127/01/2022LUARE ACT DE DECIZIA CIVILĂ NR.439/2021 RĂMASĂ DEFINITIVĂ PRONUNȚATĂ DE TRIBUNALUL DOLJ ÎN DOSARUL NR.8084/215/2018*01.02.2022 Deschide
Deschide
Deschide
2027/01/2022ORGANIZAREA REŢELEI ŞCOLARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT ŞI PARTICULAR DIN MUNICIPIUL CRAIOVA PENTRU ANUL ŞCOLAR 2022-202301.02.2022 Deschide
Deschide
Deschide
1927/01/2022RECTIFICAREA CĂRŢII FUNCIARE NR.219416 PRIVIND TERENUL APARŢINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SITUAT ÎN STR. VASILE ALECSANDRI NR.113 (FOST NR.97)01.02.2022 Deschide
1827/01/2022ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT ESTIMAREA VALORII VEHICULELOR FĂRĂ STĂPÂN SAU ABANDONATE PE RAZA MUNICIPIULUI CRAIOVA01.02.2022 Deschide
Deschide
1727/01/2022DECLARAREA DE UZ ŞI INTERES PUBLIC LOCAL A UNOR BUNURI DOBÂNDITE DE MUNICIPIUL CRAIOVA IN CADRUL UNOR INVESTIŢII01.02.2022 Deschide
Deschide
1627/01/2022TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI ŞI ADMINISTRAREA COMPANIEI NAŢIONALE DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. A UNOR TERENURI NECESARE PENTRU DERULAREA INVESTIŢIEI „DRUM EXPRES CRAIOVA – PITEŞTI ŞI LEGĂTURILE LA DRUMURILE EXISTENTE”01.02.2022 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
1527/01/2022CUMPĂRAREA (ACHIZIȚIONAREA) DE CĂTRE MUNICIPIUL CRAIOVA A IMOBILULUI-TEREN SITUAT ÎN STR.BUZĂULUI NR.3 LOT 2 01.02.2022 Deschide
Deschide
Deschide
1427/01/2022SOLICITAREA CĂTRE GUVERNUL ROMÂNIEI A APROBĂRII TRANSMITERII DIN DOMENIUL PRIVAT/PUBLIC AL STATULUI ŞI ADMINISTRAREA MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE ÎN DOMENIUL PRIVAT/PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA A PAVILIONULUI I „CASTEL APĂ” ŞI A TERENULUI AFERENT ACESTUIA DIN IMOBILUL 1053 CRAIOVA01.02.2022 Deschide
Deschide
Deschide
1327/01/2022DAREA ÎN ADMINISTRAREA REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV CRAIOVA A UNOR BUNURI CARE APARŢIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA01.02.2022 Deschide
Deschide
Deschide
1227/01/2022ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA01.02.2022 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
1127/01/2022ATESTAREA PERSOANELOR FIZICE CARE AU OBŢINUT CERTIFICATE DE CALIFICARE ÎN VEDEREA DOBÂNDIRII CALITĂŢII DE ADMINISTRATOR DE CONDOMINII01.02.2022 Deschide
Deschide
1127/01/2022ATESTAREA PERSOANELOR FIZICE CARE AU OBŢINUT CERTIFICATE DE CALIFICARE ÎN VEDEREA DOBÂNDIRII CALITĂŢII DE ADMINISTRATOR DE CONDOMINII 01.02.2022 Deschide
Deschide
1027/01/2022PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE CARE AU CA OBIECT LOCUINŢE PENTRU TINERI CONSTRUITE PRIN AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE 01.02.2022 Deschide
Deschide
927/01/2022MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.14/2018 REFERITOARE LA STABILIREA SALARIILOR DE BAZĂ AFERENTE FUNCŢIILOR DIN CADRUL FAMILIEI OCUPAŢIONALE „ADMINISTRAŢIE” UTILIZATE ÎN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA PRECUM ŞI ÎN CADRUL SERVICIILOR PUBLICE DE INTERES LOCAL ALE MUNICIPIULUI CRAIOVA 01.02.2022 Deschide
827/01/2022APROBAREA PENTRU ANUL 2022 A NUMĂRULUI DE ASISTENŢI PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV ÎNCADRAŢI CU CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ PE RAZA MUNICIPIULUI CRAIOVA 01.02.2022 Deschide
727/01/2022ORGANIGRAMA ŞI STATUL DE FUNCŢII ALE POLIŢIEI LOCALE A MUNICIPIULUI CRAIOVA01.02.2022 Deschide
Deschide
Deschide
627/01/2022REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL POLIŢIEI LOCALE A MUNICIPIULUI CRAIOVA01.02.2022 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
527/01/2022REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL CĂMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE CRAIOVA01.02.2022 Deschide
Deschide
427/01/2022PLANUL ANUAL DE ACȚIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ADMINISTRATE ȘI FINANȚATE DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PENTRU ANUL 202201.02.2022 Deschide
Deschide
327/01/2022REPORTAREA EXCEDENTULUI BUGETAR AL ANULUI 2021 REALIZAT DE CĂTRE INSTITUŢIILE PUBLICE FINANŢATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII PRECUM ŞI DIN ACTIVITĂŢILE FINANŢATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII ÎN ANUL 202201.02.2021 Deschide
Deschide
Deschide
227/01/2022MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.331/2020 REFERITOARE LA ORGANIZAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 01.02.2022 Deschide
127/01/2022ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 27.01.202201.02.2022 Deschide
Deschide
22121/04/2022PLANUL URBANISTIC DE DETALIU REFERITOR LA CONSTRUIREA UNEI HALE DE DEPOZITARE ŞI BIROURI CU REGIM DE ÎNĂLŢIME P+1 PARŢIAL BAZIN ETANŞ VIDANJABIL ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.DRUMUL INDUSTRIILOR NR.12 A26.04.2022 Deschide
Deschide