NumarDataData comunicareTitlu
55619/12/201919/12/2019PLANUL URBANISTIC DE DETALIU REFERITOR LA CONSTRUIREA UNEI LOCUINȚE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1 Deschide
Deschide
55519/12/201919/12/2019PLANUL URBANISTIC ZONAL REFERITOR LA RECONSIDERAREA URBANISTICĂ ÎN ZONA INTERSECȚIEI CALEA UNIRII-STR.CORNELIU COPOSU-STR.EROILOR GENERAT DE IMOBILUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA CALEA UNIRII NR.177 Deschide
Deschide
55419/12/201919/12/2019ÎNCETAREA APLICĂRII ÎNCEPÂND CU 01.01.2020 A PREVEDERILOR HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.115/2018 REFERITOARE LA MAJORAREA CU 500% A IMPOZITULUI PENTRU TERENUL SITUAT ÎN ZONA C A MUNICIPIUL CRAIOVA STRADA TISMANA NR.25L FOSTĂ STR.RÎULUI NR.212 FOSTĂ T 34 P 37 Deschide
55319/12/201919/12/2019MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.522/2007 REFERITOARE LA APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA Deschide
Deschide
55219/12/201919/12/2019MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
55119/12/201919/12/2019MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.68/2019 REFERITOARE LA DAREA ÎN FOLOSINŢĂ GRATUITĂ CĂTRE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ-DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CRAIOVA A SPAŢIULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.BRESTEI NR.129 Deschide
55019/12/201919/12/2019PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.256/2005 ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI S.C. ROMARTA S.A. Deschide
54919/12/201919/12/2019PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE NR.3803/15.08.2007 ÎNCHEIAT ÎNTRE LICEUL ENERGETIC CRAIOVA ŞI S.C. NADCOM SAT S.R.L. RESPECTIV NR.3804/15.08.2007 ÎNCHEIAT ÎNTRE LICEUL ENERGETIC CRAIOVA ŞI S.C. GPV GRUP S.R.L. Deschide
54719/12/201919/12/2019ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT STABILIREA PREȚULUI DE PORNIRE AL NEGOCIERII REDEVENŢEI PENTRU TERENUL AFERENT RESTAURANTULUI „CIOBĂNAȘUL” SITUAT ÎN PARCUL „NICOLAE ROMANESCU” DIN MUNICIPIUL CRAIOVA Deschide
Deschide
54619/12/201919/12/2019ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT STABILIREA PREȚULUI DE PORNIRE AL NEGOCIERII REDEVENŢEI PENTRU TERENUL AFERENT RESTAURANTULUI „CASTELUL FERMECAT” SITUAT ÎN PARCUL „NICOLAE ROMANESCU” DIN MUNICIPIUL CRAIOVA Deschide
Deschide
54519/12/201919/12/2019APROBAREA SOLICITĂRII CĂTRE GUVERNUL ROMÂNIEI REFERITOARE LA TRANSMITEREA UNEI PĂRŢI DIN IMOBILUL 2985 DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI ȘI DIN ADMINISTRAREA MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI DECLARAREA ACESTUIA CA BUN DE INTERES PUBLIC LOCAL Deschide
Deschide
54419/12/201919/12/2019APROBAREA TARIFELOR PENTRU UTILIZAREA LOCURILOR PUBLICE SAU PRIVATE DIN PIEŢELE MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI TÂRGUL MUNICIPAL CRAIOVA PENTRU ANUL 2020 Deschide
54319/12/201919/12/2019ATESTAREA PERSOANELOR FIZICE CARE AU OBŢINUT CERTIFICATE DE CALIFICARE ÎN VEDEREA DOBÂNDIRII CALITĂŢII DE ADMINISTRATOR DE CONDOMINII ŞI AVIZELE NR.419/2019 AL COMISIEI V-JURIDICĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI DREPTURI CETĂŢENEŞTI Deschide
Deschide
54219/12/201919/12/2019PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE CARE AU CA OBIECT LOCUINŢE PENTRU TINERI CONSTRUITE PRIN AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE Deschide
Deschide
54119/12/201919/12/2019APROBAREA VÂNZĂRII LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1 C BLOCUL T3 SC.2 AP.17 CĂTRE ILIE MARIN ÎN CALITATE DE TITULAR AL CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.239068/29.12.2004 Deschide
Deschide
54019/12/201919/12/2019APROBAREA VÂNZĂRII LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1C BLOCUL T3 SC.4 AP.11 CĂTRE MOTOI FLORIN ÎN CALITATE DE TITULAR AL CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.102453/08.07.2011 Deschide
Deschide
53919/12/201919/12/2019APROBAREA VÂNZĂRII LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1 C BLOCUL T3 SC.4 AP.6 CĂTRE BELDEANU GEGIU ANDREEA LOREDANA ÎN CALITATE DE TITULAR AL CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.239090/29.12.2004 Deschide
Deschide
53819/12/201919/12/2019APROBAREA VÂNZĂRII LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1 C BLOCUL T3 SC.5 AP.1 CĂTRE POPESCU EDUARD TRAIAN ÎN CALITATE DE TITULAR AL CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.239105/29.12.2004 Deschide
Deschide
53719/12/201919/12/2019APROBAREA VÂNZĂRII LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1 B BLOCUL T2 SC.2 AP.6 CĂTRE BOTEA GEORGETA ÎN CALITATE DE TITULAR AL CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.238981/29.12.2004 Deschide
Deschide
53619/12/201919/12/2019APROBAREA VÂNZĂRII LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1 A BLOCUL T1 SC.5 AP.17 CĂTRE IORDACHE DORI NICOLAE ÎN CALITATE DE TITULAR AL CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.125317/27.04.2005 Deschide
Deschide
53519/12/201919/12/2019TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI SCOATEREA DIN FUNCŢIUNE ÎN VEDEREA CASĂRII ŞI DESFIINŢĂRII INTEGRALE A UNOR CLĂDIRI SITUATE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA DRUMUL APELOR NR. 66 Deschide
53419/12/201919/12/2019MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.791/2013REFERITOARE LA REPARTIZAREA ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII A UNOR LOCUINŢE SOCIALE SITUATE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR. TABACI NR.3 A BL.H 8-9 Deschide
53319/12/201919/12/2019REPARTIZAREA ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII A UNEI LOCUINŢE PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN PROGRAME DE INVESTIŢII LA NIVEL NAŢIONAL SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BD.OLTENIA NR.1A BL.T1 SC.5 AP.19 Deschide
53219/12/201919/12/2019REPARTIZAREA ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII A ZECE LOCUINŢE SOCIALE Deschide
Deschide
53119/12/201919/12/2019REPARTIZAREA ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII A UNEI LOCUINŢE SOCIALE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.GHEORGHE DOJA NR.68 FOST NR.60 Deschide
53019/12/201919/12/2019ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL PREVĂZUT ÎN ANEXA CARE FACE PARTE INTEGRANTĂ DIN PREZENTA HOTĂRÂRE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „REABILITARE PASAJ RUTIER ELECTROPUTERE” Deschide
Deschide
52919/12/201919/12/2019ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL PREVĂZUT ÎN ANEXA CARE FACE PARTE INTEGRANTĂ DIN PREZENTA HOTĂRÂRE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „REABILITARE SEDIU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA STR. A.I.CUZA NR.7” Deschide
Deschide
52819/12/201919/12/2019ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL PREVĂZUT ÎN ANEXA CARE FACE PARTE INTEGRANTĂ DIN PREZENTA HOTĂRÂRE ȘI A INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „AMENAJARE CLĂDIRE STR.A.I.CUZA NR.1” Deschide
Deschide
52719/12/201919/12/2019MODIFICAREA POZIŢIEI 10 DIN ANEXA LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.267/2006 Deschide
52619/12/201919/12/2019CONTRACTAREA FINANȚĂRII PRIN APLICAREA DE CĂTRE MUNICIPIUL CRAIOVA LA „PROGRAMUL PRIVIND REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ ÎN TRANSPORTURI PRIN PROMOVAREA INFRASTRUCTURII PENTRU VEHICULE DE TRANSPORT RUTIER NEPOLUANT DIN PUNCT DE VEDERE ENERGETIC: STAȚII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN MUNICIPIILE REȘEDINȚĂ DE JUDEȚ” A MUNICIPIULUI CRAIOVA Deschide
Deschide
52519/12/201919/12/2019ÎNFIINŢAREA SERVICIULUI DE GESTIONARE A CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN DIN MUNICIPIUL CRAIOVA ÎN CADRUL S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. Deschide
Deschide
52419/12/201919/12/2019MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV ŞI A STATUTULUI ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ZONA METROPOLITANĂ CRAIOVA” Deschide
Deschide
52319/12/201919/12/2019REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL SPITALULUI CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA Deschide
Deschide
52219/12/201919/12/2019REORGANIZAREA DIRECŢIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CRAIOVA ÎN DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CRAIOVA. Deschide
Deschide
Deschide
52119/12/201919/12/2019REORGANIZAREA SERVICIULUI PUBLIC MANAGEMENT SPITALE CABINETE MEDICALE ŞI CREŞE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA Deschide
Deschide
Deschide
52019/12/201919/12/2019MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII ALE APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA PENTRU ANUL 2019 Deschide
Deschide
Deschide
51919/12/201919/12/2019RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. PENTRU ANUL 2019 Deschide
Deschide
51819/12/201919/12/2019RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. PENTRU ANUL 2019 Deschide
Deschide
51719/12/201919/12/2019RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV CRAIOVA PENTRU ANUL 2019 Deschide
Deschide
51619/12/201919/12/2019RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2019 Deschide
Deschide
51519/12/201919/12/2019RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL „FILANTROPIA” CRAIOVA PENTRU ANUL 2019 Deschide
Deschide
Deschide
51419/12/201919/12/2019RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA PENTRU ANUL 2019 Deschide
Deschide
51319/12/201919/12/2019RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL CĂMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE CRAIOVA PENTRU ANUL 2019 Deschide
Deschide
51219/12/201919/12/2019RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂŢILE ADUCĂTOARE DE VENITURI PROPRII ALE UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN MUNICIPIUL CRAIOVA PE ANUL 2019 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
51119/12/201919/12/2019RECTIFICAREA BUGETULUI CREDITELOR EXTERNE AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PENTRU ANUL 2019 Deschide
Deschide
Deschide
51019/12/201919/12/2019RECTIFICAREA BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE PE ANUL 2019 Deschide
Deschide
50919/12/201919/12/2019RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2019 Deschide
50919/12/201919/12/2019RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2019 Deschide
50819/12/201919/12/2019EXECUŢIA BUGETARĂ A FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE LA DATA DE 30.11.2019 Deschide
Deschide
50719/12/201919/12/2019EXECUȚIA BUGETULUI CREDITELOR EXTERNE AL MUNICIPIULUI CRAIOVA AFERENTĂ PRIMELOR 11 LUNI ALE ANULUI 2019 Deschide
Deschide
Deschide
50619/12/201919/12/2019EXECUŢIA BUGETARĂ A INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI A ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII PE PRIMELE 11 LUNI ALE ANULUI 2019 Deschide
Deschide
Deschide
50519/12/201919/12/2019APROBAREA EXECUŢIEI BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE PRIMELE 11 LUNI ALE ANULUI 2019 Deschide
Deschide
Deschide
50419/12/201919/12/2019ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 19.12.2019 Deschide
Deschide
50311/12/201911/12/2019LUARE ACT DE DEMISIA DNEI.NICOLĂIŢĂ LORENA DIN FUNCŢIA DE ADMINISTRATOR SPECIAL AL S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L. ŞI NUMIREA UNUI NOU ADMINISTRATOR SPECIAL Deschide
50211/12/201911/12/2019DESEMNAREA DLUI. MANDA MARIAN SORIN ÎN FUNCŢIA DE ADMINISTRATOR AL R.A.T. SRL Deschide
Deschide
50111/12/201911/12/2019ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ADMINISTRARE AL DLUI. TĂNĂSESCU MARCEL ADMINISTRATOR LA R.A.T. SRL Deschide
50011/12/201911/12/2019ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ ÎN 11.12.2019 Deschide
Deschide
49928/11/201928/11/2019MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.522/2007 REFERITOARE LA APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA Deschide
Deschide
49828/11/201928/11/2019MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.469/2011 REFERITOARE LA ATRIBUIREA ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII FĂRĂ LICITAŢIE PUBLICĂ CĂTRE PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL FILIALA DOLJ A SPAŢIULUI APARŢINÂND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SITUAT ÎN CARTIER ROVINE STR. NICOLAE IORGA BL.21-43 PARTER Deschide
49728/11/201928/11/2019PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.39234/23.05.2006 ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI S.C.CABINET MEDICAL DR.VELEANU LIANA S.R.L. Deschide
49628/11/201928/11/2019PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.125263/21.03.2005 ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI ZORILĂ SORIN-PAUL Deschide
49528/11/201928/11/2019PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.125260/21.03.2005 ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI VLADU ŞUVAINA FLORIN Deschide
49428/11/201928/11/2019PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.125261/21.03.2005 ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI ŞERBAN DORINA-VARVARA Deschide
49328/11/201928/11/2019PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.125262/21.03.2005 ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI PĂTRAȘCU JANETA Deschide
49228/11/201928/11/2019PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.125150/28.01.2005 ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI DOGARU G. CARMEN ADRIANA MEDIC TITULAR AL CABINETULUI MEDICAL INDIVIDUAL DR.DOGARU G. CARMEN ADRIANA Deschide
49128/11/201928/11/2019PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE CONCESIUNE ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI MONAWAR MIHAELA MEDIC TITULAR AL CABINETULUI MEDICAL INDIVIDUAL DR.MONAWAR MIHAELA Deschide
49028/11/201928/11/2019PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE CONCESIUNE ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI BURADA MARCELA-CLAUDIA MEDIC TITULAR AL CABINETULUI MEDICAL INDIVIDUAL DR. BURADA MARCELA-CLAUDIA Deschide
48928/11/201928/11/2019PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 179201/08.12.2014 ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA ŞI S.C. PLATONIDA S.R.L. Deschide
48828/11/201928/11/2019PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.204924/30.12.2014 ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA ŞI CABINETUL MEDICAL INDIVIDUAL DR.BALTEŞ LIVIU-IULIAN REPREZENTAT PRIN DR.BALTEŞ LIVIU-IULIAN Deschide
48728/11/201928/11/2019PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE AVÂND CA OBIECT TERENURI OCUPATE DE CONSTRUCȚII PROVIZORII CU DESTINAȚIA DE SPAŢII COMERCIALE PRODUCŢIE ŞI PRESTĂRI SERVICII SITUATE ÎN PIAȚA CENTRALĂ DIN MUNICIPIUL CRAIOVA Deschide
Deschide
48628/11/201928/11/2019DAREA ÎN ADMINISTRAREA DIRECŢIEI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ CRAIOVA A UNOR IMOBILE CARE APARŢIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA Deschide
Deschide
48528/11/201928/11/2019ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT STABILIREA CHIRIEI LUNARE PENTRU HOTELUL DIN INCINTA „COMPLEXULUI SPORTIV CRAIOVA-STADION DE FOTBAL” SITUAT ÎN BD. ILIE BALACI NR.8 DIN MUNICIPIUL CRAIOVA Deschide
Deschide
48428/11/201928/11/2019APROBAREA REGULAMENTULUI CADRU DE ÎNCHIRIERE A UNOR SPAȚII DISPONIBILE EXCEDENTARE DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN MUNICIPIUL CRAIOVA Deschide
Deschide
48328/11/201928/11/2019APROBAREA LISTEI DE PRIORITĂŢI PENTRU ATRIBUIREA DE SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE DECÂT ACEEA DE LOCUINŢĂ PENTRU SEDIU CĂTRE PERSOANELE JURIDICE ŞI FIZICE CONSTITUITE ÎN TEMEIUL ORDONANŢEI GUVERNULUI NR.26/2000 CU PRIVIRE LA ASOCIAŢII ŞI FUNDAŢII LEGII NR.14/2003 A PARTIDELOR POLITICE LEGII NR.96/2006 REPUBLICATĂ PRIVIND STATUTUL DEPUTAȚILOR ȘI AL SENATORILOR ȘI DECIZIEI PARLAMENTULUI EUROPEAN DIN 28 SEPTEMBRIE 2005 DE ADOPTARE A STATUTULUI DEPUTAȚILOR ÎN PARLAMENTUL EUROPEAN Deschide
Deschide
48228/11/201928/11/2019PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE CARE AU CA OBIECT LOCUINŢE PENTRU TINERI CONSTRUITE PRIN AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE Deschide
Deschide
48128/11/201928/11/2019APROBAREA VÂNZĂRII LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL.OLTENIA NR.1C BLOCUL T3 SC.4 AP.13 CĂTRE CRIŞU GABRIEL VALERIU ÎN CALITATE DE TITULAR AL CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 239097/29.12.2004 Deschide
Deschide
48028/11/201928/11/2019APROBAREA VÂNZĂRII LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1C BLOCUL T3 SC.4 AP.5 CĂTRE MANCIU NICU CRISTINEL ÎN CALITATE DE TITULAR AL CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.65146/05.05.2014 Deschide
Deschide
47928/11/201928/11/2019REPARTIZAREA ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII A DOUĂ LOCUINŢE SOCIALE Deschide
Deschide
47828/11/201928/11/2019APROBAREA LISTELOR PENTRU STABILIREA ORDINII DE PRIORITATE ÎN SOLUŢIONAREA CERERILOR DE LOCUINŢE ŞI ÎN REPARTIZAREA LOCUINŢELOR SOCIALE PRECUM ŞI ÎN REPARTIZAREA LOCUINŢELOR DESTINATE ÎNCHIRIERII DIN FONDUL LOCATIV DE STAT ÎN ANUL 2020 Deschide
Deschide
Deschide
47728/11/201928/11/2019APROBAREA LISTEI PENTRU STABILIREA ORDINII DE PRIORITATE ÎN SOLUŢIONAREA CERERILOR DE LOCUINŢE ŞI ÎN REPARTIZAREA LOCUINŢELOR DESTINATE ÎNCHIRIERII PERSOANELOR ŞI/SAU FAMILIILOR EVACUATE SAU CARE URMEAZĂ A FI EVACUATE DIN LOCUINŢE RETROCEDATE ÎN NATURĂ FOŞTILOR PROPRIETARI ÎN ANUL 2020 Deschide
Deschide
47628/11/201928/11/2019ALOCAREA DE FONDURI DE LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PENTRU PREMIEREA SPORTIVILOR ŞI ANTRENORILOR ÎN CADRUL EVENIMENTULUI “GALA SPORTULUI DOLJEAN“ DIN LUNA DECEMBRIE 2019 Deschide
Deschide
47528/11/201928/11/2019APROBAREA PARTICIPĂRII MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN CALITATE DE PARTENER AL ASOCIAȚIEI JUDEȚENE DE FOTBAL DOLJ ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII EVENIMENTULUI GALA FOTBALULUI DOLJEAN „ILIE BALACI”-EDIȚIA A II-A ÎN DATA DE 12 DECEMBRIE 2019 Deschide
Deschide
Deschide
47428/11/201928/11/2019MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII ALE SPITALULUI CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA PENTRU ANUL 2019 Deschide
Deschide
Deschide
47328/11/201928/11/2019STABILIREA ȘI APROBAREA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2020 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
47328/11/201928/11/2019STABILIREA ȘI APROBAREA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2020 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
47228/11/201928/11/2019RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL R.A.T. SRL CRAIOVA PE ANUL 2019 Deschide
Deschide
47128/11/201928/11/2019RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2019 Deschide
Deschide
47028/11/201928/11/2019RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL CĂMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE CRAIOVA PE ANUL 2019 Deschide
Deschide
46928/11/201928/11/2019RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂŢILE ADUCĂTOARE DE VENITURI PROPRII ALE UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN MUNICIPIUL CRAIOVA PE ANUL 2019 Deschide
Deschide
46828/11/201928/11/2019RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPORT CLUB MUNICIPAL CRAIOVA PE ANUL 2019 Deschide
Deschide
46728/11/201928/11/2019RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2019 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
46728/11/201928/11/2019RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2019 Deschide
46728/11/201928/11/2019RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2019 Deschide
46628/11/201928/11/2019DESEMNAREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PENTRU PERIOADA DECEMBRIE 2019-FEBRUARIE 2020 Deschide
46528/11/201928/11/2019ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 28.11.2019 Deschide
Deschide
Deschide
46431/10/201931/10/2019PLANUL URBANISTIC ZONAL REFERITOR LA RECONSIDERAREA FUNCȚIONALĂ A ZONEI ÎN VEDEREA SCHIMBĂRII DE DESTINAȚIE DIN ZONĂ UNITĂȚI AGRICOLE ÎN ZONĂ DE LOCUINȚE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+2 GENERAT DE IMOBILUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR. DRUMUL MUNTENILOR NR.70C 72 72A 72B Deschide
Deschide
46331/10/201931/10/2019MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
46231/10/201931/10/2019MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
46131/10/201931/10/2019MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.241/2017 REFERITOARE LA APROBAREA CRITERIILOR ŞI PUNCTAJELOR PENTRU EVALUAREA PERSOANELOR JURIDICE ŞI FIZICE CONSTITUITE ÎN TEMEIUL ORDONANŢEI GUVERNULUI NR.26/2000 CU PRIVIRE LA ASOCIAŢII ŞI FUNDAŢII A LEGII NR.14/2003 A PARTIDELOR POLITICE ŞI A LEGII NR.96/2006 REPUBLICATĂ PRIVIND STATUTUL DEPUTAȚILOR ȘI AL SENATORILOR ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN LISTELE DE PRIORITĂŢI PENTRU ATRIBUIREA UNUI SPAŢIU CU ALTĂ DESTINAŢIE PENTRU SEDIU Deschide
Deschide
Deschide
46031/10/201931/10/2019MODIFICAREA REŢELEI ŞCOLARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT ŞI PARTICULAR DIN MUNICIPIUL CRAIOVA PENTRU ANUL ŞCOLAR 2019-2020 Deschide
45931/10/201931/10/2019DAREA ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI PENTRU CAMERA DE CONTURI A JUDEŢULUI DOLJ A TERENULUI CE APARŢINE DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SITUAT ÎN STR. BRESTEI NR.31 Deschide
45731/10/201931/10/2019MODIFICAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.198/2000 ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI S.C. NICK IMPEX S.R.L. Deschide
45631/10/201931/10/2019MODIFICAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.199/2000 ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI BANCA COMERCIALĂ CARPATICA (ACTUAL S.C. PATRIA BANK S.R.L.) Deschide
45531/10/201931/10/2019MODIFICAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 38411/23.05.2006 ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI PÎRŞOI CRISTIANA Deschide
45431/10/201931/10/2019PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.34216/19.05.2006 ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI BOGDANSCHI MARIANA Deschide
45331/10/201931/10/2019DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „REABILITARE INSTALAŢII CENTRALĂ TERMICĂ LA IMOBILUL SITUAT ÎN STRADA OLTEŢ NR.5” Deschide
45231/10/201931/10/2019PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE CARE AU CA OBIECT LOCUINŢE PENTRU TINERI CONSTRUITE PRIN AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE Deschide
Deschide
45131/10/201931/10/2019VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1B BLOCUL T2 SC.3 AP.6 CĂTRE PARASCĂ MARIUS Deschide
Deschide
45031/10/201931/10/2019VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1B BLOCUL T2 SC.1 AP.9 CĂTRE TUDOSIE OVIDIU NICU Deschide
Deschide
44931/10/201931/10/2019REPARTIZAREA ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII A DOUĂ LOCUINŢE SOCIALE Deschide
44831/10/201931/10/2019REPARTIZAREA ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII A UNEI LOCUINŢE PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN PROGRAME DE INVESTIŢII LA NIVEL NAŢIONAL SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA NR.1C BL.T3 SC.1 AP.3 Deschide
44731/10/201931/10/2019MODIFICAREA REGULAMENTULUI REFERITOR LA DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE GESTIONARE A CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN Deschide
44631/10/201931/10/2019APROBAREA TARIFELOR PENTRU DESFĂŞURAREA SERVICIULUI DE GESTIONARE A CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN PROPUSE DE S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. Deschide
Deschide
44531/10/201931/10/2019APROBAREA PROGRAMULUI COMUN DE ACŢIUNE PENTRU DESZĂPEZIREA PREVENIREA ŞI COMBATEREA POLEIULUI ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA PENTRU SEZONUL DE IARNA 2019-2020 Deschide
44431/10/201931/10/2019MANDATAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SĂ VOTEZE ORDINEA DE ZI ÎN ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR S.C. COMPANIA DE APĂ „OLTENIA” S.A. DIN DATA DE 07.11.2019 Deschide
44331/10/201931/10/2019MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.384/2018 REFERITOARE LA DESEMNAREA REPREZENTANŢILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAŢIE ALE UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT ŞI PARTICULAR CU PERSONALITATE JURIDICĂ DIN MUNICIPIUL CRAIOVA Deschide
44231/10/201931/10/2019MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII ALE OPEREI ROMÂNE CRAIOVA PENTRU ANUL 2019 Deschide
Deschide
Deschide
44131/10/201931/10/2019APROBAREA ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII ALE DIRECŢIEI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ CRAIOVA PENTRU ANUL 2019 Deschide
Deschide
Deschide
44031/10/201931/10/2019APROBAREA PARTICIPĂRII MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN CALITATE DE PARTENER AL ASOCIAȚIEI NAȚIONALE CULTUL EROILOR „REGINA MARIA” FILIALA JUDEŢULUI DOLJ „FRAŢII BUZEŞTI” ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII UNOR ACTIVITĂȚI DEFĂȘURATE CU OCAZIA „ZILEI NAȚIONALE A ROMÂNIEI 2019” Deschide
Deschide
43931/10/201931/10/2019MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.295/2018 REFERITOARE LA ACORDAREA DE FACILITĂŢI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN COMUN ALE R.A.T. SRL PENTRU ANUMITE CATEGORII DE PERSOANE Deschide
43831/10/201931/10/2019MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.157/2018 REFERITOARE LA ACCESAREA DE CĂTRE R.A.T. SRL A UNEI LINII DE CREDIT ÎN SUMĂ DE 3.000.000 LEI Deschide
43731/10/201931/10/2019APROBAREA ACHIZIŢIONĂRII DE CĂTRE R.A.T. SRL A 10 MIJLOACE DE TRANSPORT NOI ÎN SISTEM LEASING FINANCIAR CU OPŢIUNEA DE CUMPĂRARE Deschide
43631/10/201931/10/2019APROBAREA CUANTUMULUI ŞI A NUMĂRULUI DE BURSE ACORDATE ELEVILOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT DIN MUNICIPIUL CRAIOVA ÎN ANUL ŞCOLAR 2019- 2020 Deschide
43531/10/201931/10/2019ACORDAREA UNOR AJUTOARE LUNARE DIN BUGETUL LOCAL CONSUMATORILOR VULNERABILI DIN MUNICIPIUL CRAIOVA CARE UTILIZEAZĂ PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI ENERGIE TERMICĂ FURNIZATĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT PENTRU SEZONUL RECE 01 NOIEMBRIE 2019-31 MARTIE 2020 Deschide
43431/10/201931/10/2019MANDATAREA PRIMARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA SĂ SEMNEZE CONTRACTUL DE MODIFICARE ȘI REAFIRMARE A CONTRACTULUI DE ASISTENȚĂ PENTRU PROIECT DIN 10 SEPTEMBRIE 2013 ÎNCHEIAT ÎNTRE BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE COMPANIA DE APĂ „OLTENIA” S.A. MUNICIPIUL CRAIOVA ŞI JUDEŢUL DOLJ Deschide
Deschide
Deschide
43331/10/201931/10/2019MANDATAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SĂ VOTEZE ORDINEA DE ZI ÎN ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR S.C. COMPANIA DE APĂ „OLTENIA” S.A. DIN DATA DE 07.11.2019 Deschide
43231/10/201931/10/2019RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL R.A.T. SRL CRAIOVA PE ANUL 2019 Deschide
Deschide
43131/10/201931/10/2019RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. PE ANUL 2019 Deschide
Deschide
43031/10/201931/10/2019RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2019 Deschide
Deschide
42831/10/201931/10/2019RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPORT CLUB MUNICIPAL CRAIOVA PENTRU ANUL 2019 Deschide
Deschide
42731/10/201931/10/2019RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE ȘI PNEUMOFTIZIOLOGIE „VICTOR BABEȘ” CRAIOVA PENTRU ANUL 2019 Deschide
Deschide
42631/10/201931/10/2019RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA PENTRU ANUL 2019 Deschide
Deschide
42531/10/201931/10/2019RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL „FILANTROPIA” CRAIOVA PENTRU ANUL 2019 Deschide
Deschide
Deschide
42431/10/201931/10/2019RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2019 Deschide
42331/10/201931/10/2019EXECUŢIA BUGETARĂ A FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE LA DATA DE 30.09.2019 Deschide
Deschide
42231/10/201931/10/2019EXECUŢIA BUGETARĂ A INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI A ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII PE PRIMELE 9 LUNI ALE ANULUI 2019 Deschide
Deschide
Deschide
42131/10/201931/10/2019APROBAREA EXECUŢIEI BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE PRIMELE 9 LUNI ALE ANULUI 2019 Deschide
Deschide
Deschide
42031/10/201931/10/2019ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 31.10.2019 Deschide
Deschide
41910/10/201910/10/2019RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2019 Deschide
Deschide
41810/10/201910/10/2019RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2019 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
41710/10/201910/10/2019SOLICITARE CĂTRE GUVERNUL ROMÂNIEI REFERITOARE LA MODIFICAREA HOTĂRÂRII GUVERNULUI NR.1052/2013 PRIVIND TRANSMITEREA UNUI IMOBIL DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI ŞI DIN ADMINISTRAREA MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA Deschide
Deschide
Deschide
41610/10/201910/10/2019APROBAREA CONVENŢIEI ÎNCHEIATĂ ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA ȘI COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII-C.N.I. S.A. AVÂND CA OBIECT SCHIMBAREA SUPRAFEȚEI DE JOC DIN CADRUL COMPLEXULUI SPORTIV CRAIOVA-STADION DE FOTBAL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA B-DUL ILIE BALACI NR.8 JUDEȚUL DOLJ Deschide
Deschide
41510/10/201910/10/2019ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ ÎN 10.10.2019 Deschide
41410/10/201910/10/2019ALEGEREA PREŞEDINTELUI ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ ÎN 10.10.2019 Deschide
41326/09/201926/09/2019APROBAREA CONTRIBUȚIEI MUNICIPIULUI CRAIOVA PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII “REABILITARE ŞI CONSOLIDARE CORP CENTRAL COLEGIUL NAŢIONAL CAROL I ŞI OPERA ROMÂNĂ CRAIOVA” Deschide
41226/09/201926/09/2019ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ŞI A DEVIZULUI GENERAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE ACCES ÎN PARCUL NICOLAE ROMANESCU ŞI AMPLASARE STATUIE” Deschide
Deschide
Deschide
41126/09/201926/09/2019APROBAREA MODALITĂŢII DE GESTIUNE SUB FORMA GESTIUNII DELEGATE A URMĂTOARELOR ACTIVITĂȚI ALE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ÎN JUDEȚUL DOLJ Deschide
41026/09/201926/09/2019APROBAREA METODOLOGIEI DE ÎNCHEIERE A CONVENȚIILOR INDIVIDUALE DE FACTURARE A SERVICIILOR DE FURNIZARE APĂ POTABILĂ ȘI CANALIZARE LA NIVEL DE UTILIZATOR ÎN CONDOMINII DIN CADRUL UNEI ASOCIAȚII DE PROPRIETARI Deschide
40926/09/201926/09/2019MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.345/2019 REFERITOARE LA APROBAREA PROIECTULUI CU TITLUL PROIECT INTEGRAT DE MODERNIZARE A SISTEMULUI DE TRANSPORT PUBLIC CU AUTOBUZUL IN MUNICIPIUL CRAIOVA-MOTRIC-A” Deschide
40826/09/201926/09/2019ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT ESTIMAREA VALORII VEHICULELOR FĂRĂ STĂPÂN SAU ABANDONATE PE RAZA MUNICIPIULUI CRAIOVA Deschide
40726/09/201926/09/2019ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT STABILIREA PREŢULUI DE PORNIRE AL NEGOCIERII VÂNZĂRII APARTAMENTULUI PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CRAIOVA SITUAT ÎN STR.I.D.SÂRBU NR.14 BL.13 AP.19 Deschide
40626/09/201926/09/2019ÎNCETAREA FOLOSINȚEI GRATUITE ASUPRA TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.NICOLAESCU PLOPŞOR NR.12 DE CĂTRE MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ȘI PREDAREA CĂTRE MITROPOLIA OLTENIEI-ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI Deschide
40526/09/201926/09/2019PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.125149/28.01.2005 ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI STELEA T. MARIANA Deschide
40426/09/201926/09/2019PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE ASOCIERE NR.42/2013 ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ȘI REGIA AUTONOMĂ DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV CRAIOVA Deschide
40326/09/201926/09/2019PRELUNGIREA PE O PERIOADĂ DE PATRU ANI A DURATEI CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.15355/17.09.2015 ÎNCHEIAT ÎNTRE S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. ŞI S.C.ROBEST COM S.R.L. Deschide
40226/09/201926/09/2019MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.106/2019 REFERITOARE LA APROBAREA VÂNZĂRII LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1C BLOCUL T3 SC.3 AP.8 CĂTRE BUTARU ADINA LAURA Deschide
40126/09/201926/09/2019APROBAREA VÂNZĂRII LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL.OLTENIA NR.1C BLOCUL T3 SC.5 AP.2 CĂTRE MOLEA CLAUDIA MIRELA Deschide
Deschide
40026/09/201926/09/2019APROBAREA VÂNZĂRII LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL.OLTENIA NR.1C BLOCUL T3 SC.3 AP.11 CĂTRE NEACŞA VIOREL Deschide
39926/09/201926/09/2019APROBAREA VÂNZĂRII LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL.OLTENIA NR.1C BLOCUL T3 SC.2 AP.9 CĂTRE ROŞU CRISTIAN Deschide
Deschide
39826/09/201926/09/2019APROBAREA VÂNZĂRII LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL.OLTENIA NR.1C BLOCUL T3 SC.2 AP.7 CĂTRE CALIŢOIU CĂTĂLIN Deschide
Deschide
39726/09/201926/09/2019APROBAREA VÂNZĂRII LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL.OLTENIA NR.1B BLOCUL T2 SC.5 AP.4 CĂTRE RADU FLORENTINA CRISTINA Deschide
Deschide
39626/09/201926/09/2019APROBAREA VÂNZĂRII LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL.OLTENIA NR.1B BLOCUL T2 SC.4 AP.16 CĂTRE DINCĂ DANIEL NICU Deschide
Deschide
39526/09/201926/09/2019APROBAREA VÂNZĂRII LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL.OLTENIA NR.1B BLOCUL T2 SC.4 AP.12 CĂTRE ILIE FLORENTINA DANIELA Deschide
Deschide
39426/09/201926/09/2019APROBAREA VÂNZĂRII LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL.OLTENIA NR.1B BLOCUL T2 SC.3 AP.1 CĂTRE UNGUREANU MARIUS Deschide
Deschide
39326/09/201926/09/2019APROBAREA VÂNZĂRII LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL.OLTENIA NR.1B BLOCUL T2 SC.2 AP.18 CĂTRE LUŢĂ TUDOR DOREL Deschide
Deschide
39226/09/201926/09/2019APROBAREA VÂNZĂRII LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL.OLTENIA NR.1B BLOCUL T2 SC.1 AP.5 CĂTRE MANEA MIOARA VERONICA Deschide
Deschide
39126/09/201926/09/2019APROBAREA VÂNZĂRII LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL.OLTENIA NR.1A BLOCUL T1 SC.3 AP.13 CĂTRE STANCU MARIUS CORNEL Deschide
Deschide
39026/09/201926/09/2019REPARTIZAREA ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII A UNOR LOCUINŢE SOCIALE Deschide
38926/09/201926/09/2019REPARTIZAREA ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII A UNEI LOCUINŢE PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN PROGRAME DE INVESTIŢII LA NIVEL NAŢIONAL SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BD.OLTENIA NR.1B BL.T2 SC.2 AP.10 Deschide
38826/09/201926/09/2019PROPUNE PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE CARE AU CA OBIECT LOCUINŢE PENTRU TINERI CONSTRUITE PRIN AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE Deschide
Deschide
38726/09/201926/09/2019MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.384/2018 REFERITOARE LA DESEMNAREA REPREZENTANŢILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAŢIE ALE UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT ŞI PARTICULAR CU PERSONALITATE JURIDICĂ DIN MUNICIPIUL CRAIOVA Deschide
38626/09/201926/09/2019MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII ALE POLIŢIEI LOCALE A MUNICIPIULUI CRAIOVA PENTRU ANUL 2019 Deschide
Deschide
Deschide
38526/09/201926/09/2019MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII ALE APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA PENTRU ANUL 2019 Deschide
Deschide
Deschide
38426/09/201926/09/2019APROBAREA UNOR FACILITĂŢI FISCALE ŞI A PROCEDURII DE ACORDARE A ACESTORA Deschide
38326/09/201926/09/2019MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.487/2017 Deschide
Deschide
38226/09/201926/09/2019ALOCAREA DE FONDURI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN VEDEREA ATRIBUIRII PREMIULUI „CETATEA BĂNIEI” Deschide
38126/09/201926/09/2019RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. PENTRU ANUL 2019 Deschide
Deschide
38026/09/201926/09/2019RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2019 Deschide
Deschide
37926/09/201926/09/2019RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE ȘI PNEUMOFTIZIOLOGIE „VICTOR BABEȘ” CRAIOVA PENTRU ANUL 2019 Deschide
Deschide
37826/09/201926/09/2019RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL CĂMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE CRAIOVA PENTRU ANUL 2019 Deschide
Deschide
37726/09/201926/09/2019RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2019 Deschide
37626/09/201926/09/2019ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 26.09.2019 Deschide
Deschide
Deschide
37529/08/201929/08/2019MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.34/2019 REFERITOARE LA ORGANIZAREA REŢELEI ŞCOLARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT ŞI PARTICULAR DIN MUNICIPIUL CRAIOVA PENTRU ANUL ŞCOLAR 2019-2020 Deschide
Deschide
37429/08/201929/08/2019PLANUL URBANISTIC ZONAL REFERITOR LA RECONSIDERAREA URBANISTICĂ ÎN VEDEREA SCHIMBĂRII DE DESTINAȚIE DIN ZONĂ DE LOCUINȚE COLECTIVE ÎN ZONĂ MIXTĂ DE LOCUINȚE ȘI SERVICII GENERAT DE IMOBILUL SITUAT IN MUNICIPIUL CRAIOVA BD.DACIA NR. 66 C Deschide
37329/08/201929/08/2019PLANUL URBANISTIC ZONAL REFERITOR LA RECONSIDERAREA URBANISTICĂ ÎN VEDEREA SCHIMBĂRII DE DESTINAȚIE DIN ZONĂ DE LOCUINȚE COLECTIVE ÎN ZONĂ MIXTĂ DE LOCUINȚE ȘI SERVICII ÎN ZONA STR.ȘTEFAN CEL MARE - STR.I.L.CARAGIALE - STR.VASILE CONTA GENERAT DE IMOBILUL SITUAT IN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.ȘTEFAN CEL MARE NR. 6 Deschide
37229/08/201929/08/2019APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REGENERARE URBANĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN REVITALIZAREA ZONEI CORNIŢOIU” Deschide
37129/08/201929/08/2019MODIFICAREA REGULAMENTULUI PRIVIND SELECTAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE CARE VOR EXECUTA LUCRĂRI DE REPARAŢII DRUMURI DUPĂ SPARGERE PE RAZA MUNICIPIULUI CRAIOVA APROBAT PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.18/2013 Deschide
37029/08/201929/08/2019PROTOCOLUL DE COLABORARE ÎNTRE SPORT CLUB MUNICIPAL CRAIOVA ŞI CLUBURILE SPORTIVE DE JUNIORI CARE REPREZINTĂ SPORT CLUB MUNICIPAL CRAIOVA ÎN COMPETIŢIILE NAŢIONALE PRECUM ŞI CLUBURILE SPORTIVE ŞCOLARE ÎN VEDEREA FOLOSIRII ÎN MOD GRATUIT A SĂLII SPORTURILOR “ION CONSTANTINESCU” Deschide
Deschide
36929/08/201929/08/2019MODIFICAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.37425/17.05.2006 ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI CÎRSTEA MAGDALENA-VIORICA Deschide
36829/08/201929/08/2019APROBAREA CONSTITUIRII CONSILIULUI CONSULTATIV PE PROBLEME DE TINERET AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL ACESTUIA Deschide
Deschide
36729/08/201929/08/2019APROBAREA REGULAMENTULUI PENTRU ELABORAREA ŞI PREZENTAREA PROPUNERILOR DE PROIECTE PRIVIND ACORDAREA DE FINANŢĂRI NERAMBURSABILE DIN FONDURILE BUGETULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA ALOCATE PENTRU ACTIVITĂŢI DE TINERET DE INTERES LOCAL CONFORM LEGII NR.350/2006 Deschide
Deschide
36629/08/201929/08/2019APROBAREA ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE PARTENERIAT ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ȘI ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI-MITROPOLIA OLTENIEI ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII „ÎNTÂLNIRII INTERNAŢIONALE A TINERILOR ORTODOCŞI 2019 Deschide
Deschide
36529/08/201929/08/2019APROBAREA ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE PARTENERIAT ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ȘI ASOCIAŢIA „CENTRUL NAŢIONAL DE EDUCARE CANINĂ” ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII CONCURSULUI INTERNAŢIONAL AL CÂINILOR DE SALVARE „WINNER CUP 2019” Deschide
Deschide
36429/08/201929/08/2019APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. Deschide
Deschide
36329/08/201929/08/2019ART.3 ALIN. 4 DIN CONTRACTUL DE ADMINISTRARE AL DLUI.TĂNĂSESCU MARCEL ADMINISTRATOR AL R.A.T. SRL Deschide
Deschide
36229/08/201929/08/2019MODIFICAREA ART.3 ALIN 3 DIN CONTRACTUL DE ADMINISTRARE AL DLUI.MĂRĂCINE ALIN-MĂDĂLIN ADMINISTRATOR AL S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. Deschide
Deschide
36129/08/201929/08/2019MODIFICAREA ART.3 ALIN. 4 DIN CONTRACTUL DE ADMINISTRARE AL DLUI.BUTARI MIHAI VLAD ADMINISTRATOR AL S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. Deschide
Deschide
36029/08/201929/08/2019ORGANIGRAMA ŞI STATUL DE FUNCŢII ALE TEATRULUI PENTRU COPII ŞI TINERET „COLIBRI” CRAIOVA PENTRU ANUL 2019 Deschide
Deschide
Deschide
35929/08/201929/08/2019ORGANIGRAMA ŞI STATUL DE FUNCŢII ALE SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL „FILANTROPIA” CRAIOVA PENTRU ANUL 2019 Deschide
Deschide
Deschide
35829/08/201929/08/2019CATEGORIILE DE SERVICII SOCIALE PRECUM ŞI CHELTUIELILE ELIGIBILE PENTRU SUBVENŢIONAREA ÎN ANUL 2020 A ASOCIAŢIILOR FUNDAŢIILOR ŞI CULTELOR RECUNOSCUTE ÎN ROMÂNIA ACREDITATE CA FURNIZORI DE SERVICII SOCIALE POTRIVIT LEGII CU PERSONALITATE JURIDICĂ CARE ÎNFIINŢEAZĂ ŞI ADMINISTREAZĂ UNITĂŢI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ÎN BAZA LEGII NR.34/1998 Deschide
Deschide
35729/08/201929/08/2019COSTUL MEDIU LUNAR DE ÎNTREŢINERE PENTRU PERSOANA ASISTATĂ ÎN CADRUL CĂMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE CRAIOVA Deschide
Deschide
35629/08/201929/08/2019RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. PENTRU ANUL 2019 Deschide
Deschide
35529/08/201929/08/2019RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2019 Deschide
Deschide
35429/08/201929/08/2019MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.253/2019 REFERITOARE LA APROBAREA PROIECTULUI „CREŞTEREA CALITĂŢII INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE LA COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ CRAIOVA” Deschide
35329/08/201929/08/2019RECTIFICAREA BUGETULUI CREDITELOR EXTERNE AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PENTRU ANUL 2019 Deschide
Deschide
Deschide
35229/08/201929/08/2019RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL „FILANTROPIA” CRAIOVA PENTRU ANUL 2019 Deschide
Deschide
35129/08/201929/08/2019RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPORT CLUB MUNICIPAL CRAIOVA PENTRU ANUL 2019 Deschide
Deschide
35029/08/201929/08/2019RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2019 Deschide
34929/08/201929/08/2019DESEMNAREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PENTRU PERIOADA SEPTEMBRIE - NOIEMBRIE 2019 Deschide
34829/08/201929/08/2019ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 29.08.2019 Deschide
Deschide
Deschide
34707/08/201907/08/2019MODIFICAREA ART.3 DIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.253/2019 Deschide
34607/08/201907/08/2019PROIECT INTEGRAT DE MODERNIZARE A SISTEMULUI DE TRANSPORT PUBLIC CU TRAMVAIUL IN MUNICIPIUL CRAIOVA-MOTRIC-T 1 Deschide
34507/08/201907/08/2019PROIECTUL CU TITLUL PROIECT INTEGRAT DE MODERNIZARE A SISTEMULUI DE TRANSPORT PUBLIC CU AUTOBUZUL IN MUNICIPIUL CRAIOVA-MOTRIC-A” Deschide
34407/08/201907/08/2019PROIECTUL „MODERNIZARE DEPOU ŞI MODERNIZAREA STAŢIILOR DE REDRESARE PENTRU ALIMENTAREA ELECTRICĂ A TRAMVAIELOR-FAZA 2 MODERNIZARE DEPOU TRAMVAI” Deschide
34307/08/201907/08/2019ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 07.08.2019 Deschide
Deschide
34225/07/201925/07/2019RETRAGEREA TITLULUI “CETĂŢEAN DE ONOARE” AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DLUI. ŞTEFAN POPA POPA'S ARTIST PLASTIC CARICATURIST Deschide
34125/07/201925/07/2019PLANUL URBANISTIC ZONAL REFERITOR LA RECONSIDERAREA URBANISTICĂ A ZONEI CALEA SEVERINULUI-ELPRECO-PRAKTIKER GENERAT DE IMOBILUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA CALEA SEVERINULUI NR.44A Deschide
Deschide
34025/07/201925/07/2019MODIFICAREA ART.4.3 DIN CAPITOLUL IV AL PROTOCULULUI DE ASOCIERE ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA MINISTERUL SĂNĂTĂȚII INSTITUȚIA PREFECTULUI-JUDEȚUL DOLJ ȘI JUDEȚUL DOLJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ ÎN VEDEREA REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „SPITAL REGIONAL DE URGENȚĂ CRAIOVA” Deschide
Deschide
33925/07/201925/07/2019PROIECTUL „ÎMBUNATAŢIREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSTRUCŢIA/REABILITAREA/MODERNIZAREA/EXTINDEREA/ECHIPAREA ȘCOLII GIMNAZIALE MIRCEA ELIADE” Deschide
Deschide
33925/07/201925/07/2019PROIECTUL „ÎMBUNATAŢIREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSTRUCŢIA/REABILITAREA/MODERNIZAREA/EXTINDEREA/ECHIPAREA ȘCOLII GIMNAZIALE MIRCEA ELIADE” ÎN VEDEREA FINANȚĂRII ACESTUIA ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020 AXA PRIORITARĂ 10 PRIORITATE DE INVESTIȚII 10.1 OBIECTIV SPECIFIC 10.1 APELUL DE PROIECTE POR/2017/10/10.1/10.1B/7REGIUNI Deschide
33825/07/201925/07/2019MODIFICAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSTRUCȚIA/ REABILITAREA/ MODERNIZAREA/ EXTINDEREA/ ECHIPAREA ȘCOLII GIMNAZIALE „MIRCEA ELIADE” Deschide
Deschide
33725/07/201925/07/2019TARIFELE PENTRU ACTIVITĂŢILE DATE ÎN GESTIUNE DIRECTĂ REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV CRAIOVA Deschide
Deschide
33625/07/201925/07/2019MODIFICAREA CAIETULUI DE SARCINI PRIVIND ACTIVITATEA DE AMENAJARE ÎNTREŢINERE ŞI ÎNFRUMUSEŢARE ZONE VERZI DIN MUNICIPIUL CRAIOVA Deschide
Deschide
33525/07/201925/07/2019MODIFICAREA CAIETULUI DE SARCINI PRIVIND MONTAREA ŞI ÎNTREŢINEREA MOBILIERULUI STRADAL DIN MUNICIPIUL CRAIOVA Deschide
Deschide
33425/07/201925/07/2019APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND PARCURILE GRĂDINA BOTANICĂ LOCURILE DE JOACĂ LOCURILE DE ODIHNĂ GRĂDINILE DE CARTIER ŞI TERENURILE DE SPORT AFLATE ÎN ADMINISTRAREA REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV CRAIOVA Deschide
Deschide
33325/07/201925/07/2019PROIECTUL „REEVALUAREA ŞI REVIZUIREA PLANURILOR DE ACŢIUNE PRIVIND DIMINUAREA ZGOMOTULUI AMBIANT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA” Deschide
Deschide
33225/07/201925/07/2019APROBAREA PREŢULUI DE DISTRIBUȚIE ŞI FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE PRIN PUNCTELE TERMICE ȘI A TARIFULUI LA ENERGIA TERMICĂ FACTURATĂ POPULAŢIEI ÎNCEPÂND CU 1 IULIE 2019 Deschide
33125/07/201925/07/2019ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT STABILIREA CUANTUMULUI CHIRIEI PENTRU SPAŢIUL CU DESTINAŢIA DE CABINET MEDICAL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.1 DECEMBRIE 1918 NR.14 Deschide
Deschide
33025/07/201925/07/2019ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT STABILIREA CUANTUMULUI CHIRIEI PENTRU SPAŢIUL CU DESTINAŢIA DE CABINET MEDICAL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA ALEEA ARH.DUILIU MARCU NR.16 A Deschide
Deschide
32925/07/201925/07/2019ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT STABILIREA VALORII REDEVENŢEI PENTRU TERENUL CONCESIONAT SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.DR.IOAN CANTACUZINO NR.8C Deschide
Deschide
32825/07/201925/07/2019ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT STABILIREA PREŢULUI DE PORNIRE AL NEGOCIERII VÂNZĂRII TERENULUI AFERENT SPAŢIULUI DEŢINUT DE S.C.ALTRANS EXIM S.R.L. CRAIOVA SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA PIAŢA VECHE Deschide
Deschide
32725/07/201925/07/2019ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT STABILIREA PREŢULUI DE PORNIRE AL NEGOCIERII VÂNZĂRII TERENULUI SITUAT ÎN MUNCIPIULUI CRAIOVA CART.EROILOR STR.I.D.SÂRBU NR.7A Deschide
Deschide
32625/07/201925/07/2019CESIUNEA OBIECTULUI CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.33269/30.04.2006 ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI BERCEA IONELA MEDIC TITULAR AL CABINETULUI MEDICAL INDIVIDUAL DR. BERCEA IONELA CĂTRE S.C. MED FAM POPA ANA-MARIA S.R.L Deschide
32525/07/201925/07/2019MODIFICAREA OBIECTULUI CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.4429/2008 ÎNCHEIAT ÎNTRE S.C. PIEȚE ȘI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. ȘI S.C. REGENSBURG COM S.R.L. Deschide
32425/07/201925/07/2019ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ A HOTELULUI ŞI RESTAURANTULUI DIN INCINTA „COMPLEXULUI SPORTIV CRAIOVA-STADION DE FOTBAL” SITUAT ÎN B-DUL ILIE BALACI NR.8 Deschide
Deschide
32325/07/201925/07/2019APROBAREA CAIETULUI DE SARCINI ȘI A TARIFELOR PRIVIND DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII ÎN BAZA HIPODROM SITUATĂ ÎN PARCUL „NICOLAE ROMANESCU” Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
32225/07/201925/07/2019PRELUNGIREA PENTRU O PERIOADĂ DE 1 AN A DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE CARE AU CA OBIECT LOCUINŢE PENTRU TINERI CONSTRUITE PRIN AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE Deschide
32125/07/201925/07/2019PLANUL DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR PENTRU MUNICIPIUL CRAIOVA ÎN ANUL 2019 Deschide
32025/07/201925/07/2019RAPORTUL DE EVALUARE A CAPACITĂŢII DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA NIVELUL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE SEMESTRUL I AL ANULUI 2019 Deschide
Deschide
31925/07/201925/07/2019PARTICIPAREA MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN CALITATE DE PARTENER AL FEDERAȚIEI ROMÂNE DE AUTOMOBILISM SPORTIV PRIN ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV AMC RACING ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII EVENIMENTULUI „CRAIOVA SUPER RALLY 2019 Deschide
Deschide
31825/07/201925/07/2019PARTICIPAREA MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN CALITATE DE PARTENER AL PALATULUI COPIILOR CRAIOVA ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII FESTIVALULUI-CONCURS INTERNAȚIONAL DE FOLCLOR PENTRU COPII ȘI TINERET „MARIA TĂNASE” 2019 EDIȚIA A XII-A Deschide
Deschide
31725/07/201925/07/2019SERVICIUL RESURSE UMANE ŞI REGIA AUTONOMĂ DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV CRAIOVA Deschide
Deschide
31625/07/201925/07/2019ORGANIGRAMA ŞI STATUL DE FUNCŢII ALE REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV CRAIOVA PENTRU ANUL 2019 Deschide
Deschide
Deschide
31525/07/201925/07/2019ORGANIGRAMA ŞI STATUL DE FUNCŢII ALE R.A.T. SRL PENTRU ANUL 2019 Deschide
Deschide
Deschide
31425/07/201925/07/2019ORGANIGRAMA ŞI STATUL DE FUNCŢII ALE SERVICIULUI PUBLIC MANAGEMENT SPITALE CABINETE MEDICALE ŞI CREŞE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA PENTRU ANUL 2019 Deschide
Deschide
Deschide
31325/07/201925/07/2019ORGANIGRAMA ŞI STATUL DE FUNCŢII ALE CĂMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE CRAIOVA PENTRU ANUL 2019 Deschide
Deschide
Deschide
31225/07/201925/07/2019ORGANIGRAMA ŞI STATUL DE FUNCŢII ALE CASEI DE CULTURĂ “TRAIAN DEMETRESCU” CRAIOVA PENTRU ANUL 2019 Deschide
Deschide
Deschide
31125/07/201925/07/2019ORGANIGRAMA ŞI STATUL DE FUNCŢII ALE OPEREI ROMÂNE CRAIOVA PENTRU ANUL 2019 Deschide
Deschide
Deschide
31027/05/201927/05/2019ORGANIGRAMA ŞI STATUL DE FUNCŢII ALE FILARMONICII „OLTENIA” CRAIOVA PENTRU ANUL 2019 Deschide
Deschide
Deschide
30925/07/201925/07/2019ORGANIGRAMA ŞI STATUL DE FUNCŢII ALE ANSAMBLULUI FOLCLORIC “MARIA TĂNASE” CRAIOVA PENTRU ANUL 2019 Deschide
Deschide
Deschide
30825/07/201925/07/2019ORGANIGRAMA ŞI STATUL DE FUNCŢII ALE APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA PENTRU ANUL 2019 Deschide
Deschide
Deschide
30725/07/201925/07/2019MANDATAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SĂ VOTEZE ORDINEA DE ZI ÎN ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR S.C. COMPANIA DE APĂ „OLTENIA” S.A. DIN DATA DE 14.08.2019 Deschide
Deschide
30625/07/201925/07/2019RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2019 Deschide
Deschide
30525/07/201925/07/2019RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPORT CLUB MUNICIPAL CRAIOVA PE ANUL 2019 Deschide
Deschide
30425/07/201925/07/2019RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL „FILANTROPIA” CRAIOVA PENTRU ANUL 2019 Deschide
Deschide
30325/07/201925/07/2019RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2019 Deschide
30225/07/201925/07/2019EXECUŢIA BUGETARĂ A FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE LA DATA DE 30 IUNIE 2019 Deschide
Deschide
30125/07/201925/07/2019EXECUŢIA BUGETARĂ A INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI A ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII PE SEMESTRUL I AL ANULUI 2019 Deschide
Deschide
Deschide
30025/07/201925/07/2019EXECUŢIA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE SEMESTRUL I AL ANULUI 2019 Deschide
Deschide
Deschide
29925/07/201925/07/2019ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 25.07.2019 Deschide
Deschide
29827/06/201927/06/2019PROIECTUL „ÎMBUNATAŢIREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSTRUCŢIA/REABILITAREA/MODERNIZAREA/EXTINDEREA/ECHIPAREA ȘCOLII GIMNAZIALE GHEORGHE ŢIŢEICA” Deschide
29727/06/201927/06/2019MODIFICAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSTRUCȚIA/REABILITAREA/MODERNIZAREA/ EXTINDEREA/ECHIPAREA ȘCOLII GIMNAZIALE „GHEORGHE ȚIȚEICA” Deschide
Deschide
29627/06/201927/06/2019APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL REFERITOR LA RECONSIDERAREA REGLEMENTĂRILOR URBANISTICE ÎN ZONA CALEA UNIRII-STR.SĂVINEȘTI-STR.ROMUL GENERAT DE IMOBILUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.SĂVINEȘTI NR.3 Deschide
Deschide
29527/06/201927/06/2019APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL REFERITOR LA RECONSIDERAREA REGLEMENTĂRILOR URBANISTICE PRIVIND RIDICAREA INTERDICŢIEI DE CONSTRUIRE ŞI STABILIREA CONDIŢIILOR DE CONSTRUIBILITATE ÎN ZONA CUPRINSĂ ÎNTRE STR. BRESTEI - STR. CONSTANTIN LECCA - STR. PICTOR OSCAR OBEDEANU - ALEEA TABACU” GENERAT DE IMOBILUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR. BRESTEI NR. 62 Deschide
Deschide
29427/06/201927/06/2019APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL REFERITOR LA RECONSIDERAREA FUNCȚIONALĂ A ZONEI AFERENTE BLOCURILOR K13-K14-K15 DIN STRADA PĂLTINIȘ GENERAT DE IMOBILUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR. PĂLTINIȘ NR.67B Deschide
Deschide
29327/06/201927/06/2019APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL REFERITOR LA PARCELARE TEREN ŞI REGLEMENTARE ÎN ZONA STR.STEJARULUI – STR.PLOPULUI GENERAT DE IMOBILUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.STEJARULUI NR.17 Deschide
Deschide
29227/06/201927/06/2019MODIFICAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.43/1994 CE ARE CA OBIECT TERENUL APARŢINÂND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN SUPRAFAŢĂ DE 220 MP. SITUAT ÎN STR. NICOLAESCU PLOPŞOR NR.4 ÎN SENSUL ÎNLOCUIRII PĂRŢII CONTRACTANTE-TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATIONS S.A. CU STATUL ROMÂN REPREZENTAT DE ADMINISTRATOR-OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ DOLJ (O.C.P.I. DOLJ) Deschide
29127/06/201927/06/2019PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.34124/19.05.2006 ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI IONESCU LILIANA MEDIC TITULAR AL CABINETULUI MEDICAL INDIVIDUAL DR.IONESCU LILIANA Deschide
29027/06/201927/06/2019PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE ASOCIERE NR. 29/01.07.2004 ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA ŞI S.C. LIACOM S.R.L. Deschide
28927/06/201927/06/2019PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE ASOCIERE NR.28/01.07.2004 ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA ŞI S.C. M&G GOOD FOOD S.R.L. Deschide
28827/06/201927/06/2019PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE ASOCIERE NR.27/01.07.2004 ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA ŞI S.C. PRO M ȘI D S.R.L. Deschide
28727/06/201927/06/2019PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE AVÂND CA OBIECT TERENURI OCUPATE DE CONSTRUCȚII PROVIZORII CU DESTINAȚIA DE SPAŢII COMERCIALE PRODUCŢIE ŞI PRESTĂRI SERVICII SITUATE ÎN PIEŢELE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA Deschide
Deschide
28627/06/201927/06/2019ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT STABILIREA PRESTAŢIEI DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ASUPRA TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.CALEA BUCUREŞTI NR.53 AFERENT BLOCULUI 29B Deschide
Deschide
28527/06/201927/06/2019ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT STABILIREA PRESTAŢIEI DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ASUPRA TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.CALEA BUCUREŞTI NR.49 AFERENT BLOCULUI 29A Deschide
Deschide
28427/06/201927/06/2019ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT STABILIREA PREŢULUI DE PORNIRE A NEGOCIERII VÂNZĂRII TERENULUI ÎN INDIVIZIUNE PROPRIETATEA PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CRAIOVA SITUAT ÎN STR.DEZROBIRII NR.124 Deschide
Deschide
28327/06/201927/06/2019TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRAREA DIRECŢIEI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ CRAIOVA A UNUI IMOBIL ÎN VEDEREA ÎNFIINŢĂRII CENTRULUI DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE „CLUBUL SENIORILOR” Deschide
Deschide
28227/06/201927/06/2019SCOATEREA LA LICITAŢIE PUBLICĂ ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII A UNUI TEREN ŞI A UNOR SPAŢII COMERCIALE APARŢINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SITUATE ÎN PIEŢELE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
28127/06/201927/06/2019ÎNFIINŢAREA ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA UNOR PIEŢE VOLANTE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA Deschide
Deschide
28027/06/201927/06/2019TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI ŞI ADMINISTRAREA COMPANIEI NAŢIONALE DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. A UNUI TEREN NECESAR PENTRU DERULAREA INVESTIŢIEI „DRUM EXPRES CRAIOVA – PITEŞTI ŞI LEGĂTURILE LA DRUMURILE EXISTENTE” Deschide
Deschide
27927/06/201927/06/2019TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI ŞI ADMINISTRAREA COMPANIEI NAŢIONALE DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. A UNUI TEREN NECESAR PENTRU DERULAREA INVESTIŢIEI „DRUM EXPRES CRAIOVA – PITEŞTI ŞI LEGĂTURILE LA DRUMURILE EXISTENTE” Deschide
27827/06/201927/06/2019VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1C BLOCUL T3 SC.5 AP.5 CĂTRE RĂDUCU ION DANIEL Deschide
Deschide
27727/06/201927/06/2019VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1C BLOCUL T3 SC.4 AP.18 CĂTRE BURTOSU MĂDĂLIN Deschide
Deschide
27627/06/201927/06/2019VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1B BLOCUL T2 SC.4 AP.11 CĂTRE CHINTESCU DAN Deschide
Deschide
27527/06/201927/06/2019VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1B BLOCUL T2 SC.3 AP.9 CĂTRE MANEA FLORENTINA LILIANA Deschide
Deschide
27427/06/201927/06/2019VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1B BLOCUL T2 SC.2 AP.12 CĂTRE COFIN DANIELA Deschide
Deschide
27327/06/201927/06/2019VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1B BLOCUL T2 SC.2 AP.19 CĂTRE STAMATOIU ECATERINA GABRIELA Deschide
Deschide
27227/06/201927/06/2019VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1B BLOCUL T2 SC.2 AP.3 CĂTRE STAN DAN ION Deschide
Deschide
27127/06/201927/06/2019VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1A BLOCUL T1 SC.6 AP.3 CĂTRE BULINTIŞ OLIMPIA Deschide
27027/06/201927/06/2019PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE CARE AU CA OBIECT LOCUINŢE PENTRU TINERI CONSTRUITE PRIN AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE Deschide
26927/06/201927/06/2019REPARTIZAREA ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII A UNOR LOCUINŢE PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII CONSTRUITE PRIN PROGRAME DE INVESTIŢII LA NIVEL NAŢIONAL INIŢIATE DE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE Deschide
26827/06/201927/06/2019TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA A UNOR SPAŢII CU DESTINAŢIA DE LOCUINŢĂ SITUATE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA DRUMUL APELOR NR.66 Deschide
26727/06/201927/06/2019SCHIMBAREA LOCUINȚELOR SOCIALE DEȚINUTE ÎN BAZA CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE ÎN IMOBILUL DIN DRUMUL APELOR NR.66 CU LOCUINȚE SOCIALE VACANTE EXISTENTE ÎN FONDUL LOCATIV CONSTITUIT LA NIVELUL MUNICIPIULUI CRAIOVA Deschide
26627/06/201927/06/2019REACTUALIZAREA STUDIULUI DE STRATEGIE A ALIMENTĂRII CU ENERGIE TERMICĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT A CONSUMATORILOR DIN MUNICIPIUL CRAIOVA Deschide
Deschide
Deschide
26527/06/201927/06/2019MANDATAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SĂ VOTEZE ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR S.C. COMPANIA DE APĂ „OLTENIA” S.A. NUMIREA PREŞEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE Deschide
26427/06/201927/06/2019PRELUNGIREA DURATEI DE VALABILITATE A ACORDULUI DE PARTENERIAT ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PRIN DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ CRAIOVA ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI ŞI ASOCIAŢIA „VASILIADA” Deschide
Deschide
26327/06/201927/06/2019APROBAREA PARTICIPĂRII MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN CALITATE DE PARTENER AL FUNDAŢIEI CULTURALE IUBIREA ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII FESTIVALULUI INTERNAŢIONAL „ADRIAN PĂUNESCU” EDIŢIA A VII-A ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA Deschide
Deschide
26227/06/201927/06/2019ORGANIGRAMA ŞI STATUL DE FUNCŢII ALE POLIŢIEI LOCALE A MUNICIPIULUI CRAIOVA PENTRU ANUL 2019 Deschide
Deschide
Deschide
26127/06/201927/06/2019ORGANIGRAMA ŞI STATUL DE FUNCŢII ALE SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE ŞI PNEUMOFTIZIOLOGIE „VICTOR BABEŞ” CRAIOVA PENTRU ANUL 2019 Deschide
Deschide
Deschide
26027/06/201927/06/2019RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. PENTRU ANUL 2019 Deschide
Deschide
25927/06/201927/06/2019RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2019 Deschide
Deschide
25827/06/201927/06/2019RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA PENTRU ANUL 2019 Deschide
Deschide
25727/06/201927/06/2019RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL „FILANTROPIA” CRAIOVA PENTRU ANUL 2019 Deschide
Deschide
25627/06/201927/06/2019RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2019 Deschide
25530/05/201930/05/2019STABILIREA RESPECTIV MODIFICAREA TARIFELOR PENTRU DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARARE A STRĂZILOR CU ÎMBRĂCĂMINTE DIN PAVAJ DE PIATRĂ BRUTĂ PIATRĂ SPARTĂ ŞI AMESTEC OPTIMAL ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA Deschide
Deschide
Deschide
25430/05/201930/05/2019PLANUL URBANISTIC ZONAL REFERITOR LA RECONSIDERAREA URBANISTICĂ PRIVIND INDICII URBANISTICI ÎN ZONA BDUL.OLTENIA-STR.ELENA FARAGO GENERAT DE CONSTRUIRE CLĂDIRE CU REGIM DE ÎNĂLŢIME D+P+3 CU DESTINAŢIA DE SPAŢII COMERCIALE ŞI LOCUINŢE COLECTIVE GENERAT DE IMOBILUL DIN BDUL.OLTENIA NR.17A Deschide
25330/05/201930/05/2019PROIECTUL CREŞTEREA CALITĂŢII INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE LA COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ CRAIOVA’’ Deschide
25230/05/201930/05/2019STUDIUL DE FEZABILITATE CU ELEMENTE DE DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „CREŞTEREA CALITĂŢII INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE LA COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ” - CORP C17” Deschide
25130/05/201930/05/2019DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „CREŞTEREA CALITĂŢII INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE LA COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ” - CORP C16 ÎN FORMA REVIZUITĂ Deschide
25030/05/201930/05/2019STUDIUL DE FEZABILITATE REFERITOR LA OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „STRĂPUNGERE STRADA TRAIAN LALESCU-STRADA CALEA BUCUREŞTI” SCENARIUL 1 Deschide
24930/05/201930/05/2019STUDIUL DE FEZABILITATE REFERITOR LA OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „CONSTRUIRE CIMITIR CRAIOVA NORD ETAPA A II-A STR.ALEEA 4 ŞIMNIC NR.26 TARLAUA 4 PARCELA 53” SCENARIUL AL II-LEA Deschide
24830/05/201930/05/2019STABILIREA RESPECTIV MODIFICAREA UNOR TARIFE PENTRU ACTIVITĂŢILE DATE ÎN GESTIUNE DIRECTĂ REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV CRAIOVA Deschide
Deschide
Deschide
24730/05/201930/05/2019MODIFICAREA TARIFELOR PENTRU ACTIVITĂŢILE DE ÎNTREŢINERE A SUPRAFEŢEI DE JOC DIN CADRUL COMPLEXULUI SPORTIV CRAIOVA-STADION DE FOTBAL Deschide
Deschide
24630/05/201930/05/2019MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
24530/05/201930/05/2019MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA Deschide
Deschide
Deschide
24430/05/201930/05/2019ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.37423/17.05.2006 ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI DR.ALBU MARILENA MEDIC TITULAR AL CABINETULUI MEDICAL INDIVIDUAL DR.ALBU MARILENA Deschide
24330/05/201930/05/2019PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE ASOCIERE NR.26/01.06.2004 ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI S.C. PHARMA PLUS 2 S.R.L. Deschide
24230/05/201930/05/2019CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ÎN FAVOAREA FORD ROMÂNIA S.A. ASUPRA TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.CALEA BUCUREŞTI NR.49 AFERENT BLOCULUI 29A Deschide
Deschide
24130/05/201930/05/2019CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ÎN FAVOAREA ACTIVE CONEXE S.A. ASUPRA TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.CALEA BUCUREŞTI NR.53 AFERENT BLOCULUI 29B Deschide
Deschide
24030/05/201930/05/2019DAREA ÎN ADMINISTRAREA DIRECŢIEI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ CRAIOVA A UNUI IMOBIL CARE APARŢINE DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA Deschide
Deschide
23930/05/201930/05/2019APROBAREA LISTEI DE PRIORITĂŢI PENTRU ATRIBUIREA DE SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE DECÂT ACEEA DE LOCUINŢĂ RESPECTIV CU DESTINAŢIA DE SEDIU Deschide
Deschide
23830/05/201930/05/2019VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL.OLTENIA NR.1C BLOCUL T3 SC.3 AP.5 CĂTRE RÎNZESCU ADRIANA Deschide
Deschide
23730/05/201930/05/2019VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1B BLOCUL T2 SC.5 AP.3 CĂTRE COSTACHE DORINA Deschide
Deschide
23630/05/201930/05/2019VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1B BLOCUL T2 SC.2 AP.17 CĂTRE DOBRESCU ALEXANDRA MIHAELA Deschide
Deschide
23530/05/201930/05/2019VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL.OLTENIA NR.1C BLOCUL T3 SC.2 AP.10 CĂTRE ŞERP ANAMARIA Deschide
Deschide
23430/05/201930/05/2019VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL.OLTENIA NR.1C BLOCUL T3 SC.2 AP.4 CĂTRE CÎRSTOCEA CONSTANTIN Deschide
Deschide
23330/05/201930/05/2019VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL.OLTENIA NR.1B BLOCUL T2 SC.2 AP.16 CĂTRE DINU CĂTĂLIN DOREL Deschide
Deschide
23230/05/201930/05/2019VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL.OLTENIA NR.1B BLOCUL T2 SC.5 AP.1 CĂTRE BOACĂ MIHAELA CRISTINA Deschide
Deschide
23130/05/201930/05/2019VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL.OLTENIA NR.1B BLOCUL T2 SC.1 AP.12 CĂTRE DRĂGHICI IRINA Deschide
Deschide
23030/05/201930/05/2019VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL.OLTENIA NR.1B BLOCUL T2 SC.2 AP.8 CĂTRE DUMITRU MARIAN Deschide
Deschide
22930/05/201930/05/2019VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL.OLTENIA NR.1A BLOCUL T1 SC.2 AP.5 CĂTRE CIOBANU FLAVIUS ANDREI Deschide
Deschide
22830/05/201930/05/2019PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE CARE AU CA OBIECT LOCUINŢE PENTRU TINERI CONSTRUITE PRIN AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE Deschide
Deschide
22730/05/201930/05/2019APROBAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA PENTRU PERIOADA 2019-2024 Deschide
22630/05/201930/05/2019APROBAREA CANDIDATURII MUNICIPIULUI CRAIOVA LA TITLUL DE „CAPITALA TINERETULUI DIN ROMÂNIA 2020-2021” Deschide
Deschide
22530/05/201930/05/2019APROBAREA REGULAMENTULUI PENTRU ELABORAREA ŞI PREZENTAREA PROPUNERILOR DE PROIECTE PRIVIND ACORDAREA DE FINANŢĂRI NERAMBURSABILE DIN FONDURILE BUGETULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA ALOCATE PENTRU ACTIVITĂŢI NONPROFIT DE INTERES GENERAL LOCAL CONFORM LEGII NR. 350/2005 Deschide
Deschide
22430/05/201930/05/2019APROBAREA PARTICIPĂRII MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN CALITATE DE PARTENER AL FUNDAŢIEI EUROPENE „MIHAI EMINESCU” ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII FESTIVALULUI MONDIAL DE POEZIE „MIHAI EMINESCU” 2019 EDIŢIA A VII-A ÎN PERIOADA 17-22 IUNIE 2019 ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA Deschide
Deschide
Deschide
22330/05/201930/05/2019APROBAREA PARTICIPĂRII MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN CALITATE DE PARTENER AL UNIVERSITĂȚII DIN CRAIOVA ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII „CAMPIONATULUI NAŢIONAL UNIVERSITAR DE FUTSAL FEMININ” EDIȚIA A IV-A ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA ÎN PERIOADA 31 MAI-02 IUNIE 2019 Deschide
Deschide
22230/05/201930/05/2019APROBAREA PROGRAMULUI MANIFESTĂRILOR DEDICATE „ZILEI MUNICIPIULUI CRAIOVA 2019” EDIȚIA A XXIII-A CARE SE DESFĂŞOARĂ ÎN PERIOADA 30 MAI – 09 IUNIE 2019 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
22130/05/201930/05/2019ALOCAREA DE LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA A UNEI SUME DE BANI PENTRU PREMIEREA ELEVILOR OLIMPICI CRAIOVENI ŞI A PROFESORILOR ÎNDRUMĂTORI Deschide
Deschide
22030/05/201930/05/2019CONFERIREA POST-MORTEM A TITLULUI “CETĂŢEAN DE ONOARE” AL MUNICIPIULUI CRAIOVA INGINERULUI GEORGE (GOGU) CONSTANTINESCU Deschide
21930/05/201930/05/2019CONFERIREA TITLULUI “CETĂŢEAN DE ONOARE” AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SPORTIVULUI PARALIMPIC THEODOR MATICAN Deschide
21830/05/201930/05/2019ORGANIGRAMA ŞI STATUL DE FUNCŢII ALE SPORT CLUB MUNICIPAL CRAIOVA PENTRU ANUL 2019 Deschide
Deschide
Deschide
21730/05/201930/05/2019ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII ALE S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. PENTRU ANUL 2019 Deschide
Deschide
Deschide
21630/05/201930/05/2019APROBAREA ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII ALE S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. PENTRU ANUL 2019 Deschide
Deschide
Deschide
21530/05/201930/05/2019APROBAREA ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII ALE SPITALULUI CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA PENTRU ANUL 2019 Deschide
Deschide
Deschide
21430/05/201930/05/2019RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2019 Deschide
Deschide
21330/05/201930/05/2019RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPORT CLUB MUNICIPAL CRAIOVA PE ANUL 2019 Deschide
Deschide
21230/05/201930/05/2019RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2019 Deschide
Deschide
Deschide
21130/05/201930/05/2019APROBAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE ALE S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. PE ANUL 2018 Deschide
21030/05/201930/05/2019APROBAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE ALE REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV CRAIOVA PE ANUL 2018 Deschide
20930/05/201930/05/2019DESEMNAREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PENTRU PERIOADA IUNIE-AUGUST 2019 Deschide
20807/05/201907/05/2019PARTICIPAREA DIRECŢIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CRAIOVA ÎN CADRUL PROGRAMULUI „DEZVOLTARE LOCALĂ ŞI REDUCEREA SĂRĂCIEI CREŞTEREA INCLUZIUNII ROMILOR” FINANŢAT PRIN GRANTURILE SEE ŞI NORVEGIENE 2014-2021 ÎN SENSUL DEPUNERII ŞI IMPLEMENTARII PROIECTULUI „EDUCAŢIE ŞI SPRIJIN FĂRĂ BARIERE” Deschide
Deschide
20723/04/201923/04/2019PLANUL URBANISTIC ZONAL REFERITOR LA PARCELAREA UNUI TEREN ȘI INTRODUCEREA PARȚIALĂ ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI LOCUINȚE GENERAT DE IMOBILUL SITUAT IN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.GÂRLEȘTI NR.83 ȘI TARLAUA 91 PARCELA 26 Deschide
20623/04/201923/04/2019PROIECTUL CREȘTEREA ACCESULUI LA EDUCAȚIE PRIN ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL CRAIOVA - GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT CURCUBEUL COPILARIEI’’ ÎN VEDEREA FINANȚĂRII ACESTUIA ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020 AXA PRIORITARĂ 4 PRIORITATEA DE INVESTIȚII 4.4 OBIECTIV SPECIFIC 4.4 APELUL DE PROIECTE NR. POR/4/2017/4.4/4.4/1. Deschide
20523/04/201923/04/2019DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „CREŞTEREA ACCESULUI LA EDUCAŢIE PRIN ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN MUNICIPIUL CRAIOVA - GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT CURCUBEUL COPILARIEI” ÎN FORMA REVIZUITĂ Deschide
20423/04/201923/04/2019PROIECTUL CREȘTEREA ACCESULUI LA EDUCAȚIE PRIN ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚAMÂNT DIN MUNICIPIUL CRAIOVA - GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT CASUȚA CU POVEȘTI’’ Deschide
20323/04/201923/04/2019DOCUMENTAȚIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: “CREŞTEREA ACCESULUI LA EDUCAȚIE PRIN ÎMBUNATĂȚIREA INFRASTRUCTURII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚAMANT DIN MUNICIPIUL CRAIOVA-GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT CĂSUȚA CU POVEȘTI” ÎN FORMA REVIZUITĂ Deschide
20223/04/201923/04/2019MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.522/2007 REFERITOARE LA APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA Deschide
20123/04/201923/04/2019MODIFICAREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.183/2005 AVÂND CA OBIECT TERENUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BD.OLTENIA ZONA BL.151-152 Deschide
20023/04/201923/04/2019PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.34219/19.05.2006 ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI ILIE RODICA MEDIC TITULAR AL CABINETULUI MEDICAL INDIVIDUAL DR.ILIE RODICA Deschide
19923/04/201923/04/2019PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 38104/23.05.2006 ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI S.C. CABINET MEDICAL DR.ŞOTROPA-COVĂTARU S.R.L. Deschide
19823/04/201923/04/2019PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE AVÂND CA OBIECT TERENURI ŞI SPAŢII OCUPATE DE CONSTRUCȚII PROVIZORII CU DESTINAȚIA DE SPAŢII COMERCIALE PRODUCŢIE ŞI PRESTĂRI SERVICII SITUATE ÎN PIEŢELE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA Deschide
Deschide
19723/04/201923/04/2019PRELUAREA BUNULUI „WC PUBLIC–PATRIA” SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR. ROMANIA MUNCITOARE DIN ADMINISTRAREA REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI FONDULUI LOCATIV CRAIOVA ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA Deschide
19623/04/201923/04/2019SOLICITAREA CĂTRE GUVERNUL ROMÂNIEI DE MODIFICARE A HOTĂRÂRII GUVERNULUI NR.1052/2013 PRIVIND TRANSMITEREA UNUI IMOBIL DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI ŞI DIN ADMINISTRAREA MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI PENTRU ACTUALIZAREA ANEXEI NR. 4 LA HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR.1705/2006 PENTRU APROBAREA INVENTARULUI CENTRALIZAT AL BUNURILOR DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI Deschide
19523/04/201923/04/2019ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT STABILIREA SUMEI LUNARE DE PLATĂ PENTRU IMOBILUL „CENTRU RECUPERARE LUNCĂ” SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA B-DUL.ILIE BALACI NR.86 Deschide
Deschide
19423/04/201923/04/2019SCOATEREA LA LICITAŢIE PUBLICĂ ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII PE O PERIOADĂ DE PATRU ANI A SPAȚIULUI DISPONIBIL APARŢINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ADMINISTRAT DE LICEUL TEORETIC „TUDOR ARGHEZI” CRAIOVA Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
19323/04/201923/04/2019VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1B BLOCUL T2 SC.5 AP.8 CĂTRE STĂNCELE MIHAELA CARMEN Deschide
Deschide
19223/04/201923/04/2019VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1B BLOCUL T2 SC.4 AP.14 CĂTRE POSTELNICU ELIZA Deschide
Deschide
19123/04/201923/04/2019VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1C BLOCUL T3 SC.2 AP.11 CĂTRE CREȚAN MIHAELA Deschide
Deschide
19023/04/201923/04/2019VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1B BLOCUL T2 SC.3 AP.3 CĂTRE PÎRVU JENICĂ ADRIAN Deschide
Deschide
18923/04/201923/04/2019VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1B BLOCUL T2 SC.5 AP.12 CĂTRE MITRACHE DOINA Deschide
Deschide
18823/04/201923/04/2019VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1C BLOCUL T3 SC.1 AP.1 CĂTRE ENE FLORI DANIELA Deschide
Deschide
18723/04/201923/04/2019VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1B BLOCUL T2 SC.1 AP.10 CĂTRE DĂDULESCU IOANA NARCISA Deschide
Deschide
18623/04/201923/04/2019VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1C BLOCUL T3 SC.2 AP.5 CĂTRE PANTELIMON CĂLIN GABRIEL Deschide
Deschide
18523/04/201923/04/2019VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1B BLOCUL T2 SC.2 AP.20 CĂTRE CÎRSTEA CLAUDIA MIHAELA Deschide
Deschide
18423/04/201923/04/2019REPARTIZAREA ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII A DOUĂ LOCUINŢE PENTRU TINERI CONSTRUITE PRIN PROGRAME DE INVESTIŢII LA NIVEL NAŢIONAL INIŢIATE DE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE Deschide
Deschide
18323/04/201923/04/2019PRELUNGIREA PENTRU O PERIOADĂ DE 1 AN A DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE CARE AU CA OBIECT LOCUINŢE PENTRU TINERI CONSTRUITE PRIN AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE Deschide
Deschide
18223/04/201923/04/2019DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STRADA DRUMUL CORNEŞULUI” – VARIANTA 1 Deschide
18123/04/201923/04/2019DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STRADA ALEEA III BARIERA VÂLCII” – VARIANTA 1 Deschide
18023/04/201923/04/2019MANDATAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SĂ VOTEZE ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „OLTENIA” ORDINEA DE ZI Deschide
Deschide
17923/04/201923/04/2019STABILIREA RESPECTIV MODIFICAREA TARIFELOR PENTRU ACTIVITĂȚILE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE PROPUSE DE OPERATORUL S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
17823/04/201923/04/2019MANDATAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SĂ VOTEZE ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „SALUBRIS DOLJ” ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 02.05.2019 Deschide
Deschide
17723/04/201923/04/2019STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „LUCRĂRI DE DEZVOLTARE ŞI/SAU COMPLETARE A SISTEMULUI DE ÎNŞTIINŢARE-ALARMARE AL MUNICIPIULUI CRAIOVA” SCENARIUL 2 Deschide
17623/04/201923/04/2019RAPORTUL DE EVALUARE A CAPACITĂŢII DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA NIVELUL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE SEMESTRUL II AL ANULUI 2018 Deschide
Deschide
17523/04/201923/04/2019CUANTUMUL COTIZAȚIEI ANUALE DE MEMBRU AL ASOCIAȚIEI MUNICIPIILOR DIN ROMÂNIA DATORATĂ DE MUNICIPIUL CRAIOVA PENTRU ANUL 2019 Deschide
17423/04/201923/04/2019MANDATAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SĂ VOTEZE ÎN ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR S.C. COMPANIA DE APĂ „OLTENIA” S.A. DIN DATA DE 10.05.2019 ORDINEA DE ZI Deschide
17323/04/201923/04/2019BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV CRAIOVA PENTRU ANUL 2019 Deschide
Deschide
17223/04/201923/04/2019BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. PENTRU ANUL 2019 Deschide
Deschide
17123/04/201923/04/2019BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. PENTRU ANUL 2019 Deschide
Deschide
17023/04/201923/04/2019SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE AFERENTE ANULUI 2018 ALE S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L.: BILANŢ CONT DE PROFIT ŞI PIERDERE SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR NOTE EXPLICATIVE LA SITUAŢIILE FINANCIARE Deschide
16923/04/201923/04/2019BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL R.A.T. SRL PE ANUL 2019 Deschide
Deschide
16823/04/201923/04/2019SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE-BILANŢUL CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR NOTE EXPLICATIVE LA SITUAŢIILE FINANCIARE ALE R.A.T. SRL PE ANUL 2018 Deschide
16723/04/201923/04/2019BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2019 Deschide
Deschide
16623/04/201923/04/2019BUGETUL CREDITELOR EXTERNE AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PENTRU ANUL 2019 Deschide
Deschide
16523/04/201923/04/2019BUGETELE DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂŢILE ADUCĂTOARE DE VENITURI PROPRII ALE UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN MUNICIPIUL CRAIOVA PE ANUL 2019 Deschide
16423/04/201923/04/2019BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL CĂMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE CRAIOVA PENTRU ANUL 2019 Deschide
Deschide
16323/04/201923/04/2019BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPORT CLUB MUNICIPAL CRAIOVA PENTRU ANUL 2019 Deschide
Deschide
16223/04/201923/04/2019BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL POLIŢIEI LOCALE A MUNICIPIULUI CRAIOVA PENTRU ANUL 2019 Deschide
Deschide
16123/04/201923/04/2019BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA PENTRU ANUL 2019 Deschide
Deschide
Deschide
16023/04/201923/04/2019BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL „FILANTROPIA” CRAIOVA PENTRU ANUL 2019 Deschide
Deschide
Deschide
15923/04/201923/04/2019BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE ŞI PNEUMOFTIZIOLOGIE „VICTOR BABEŞ” CRAIOVA PENTRU ANUL 2019 Deschide
Deschide
Deschide
15823/04/201923/04/2019BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE PENTRU ANUL 2019 Deschide
Deschide
15723/04/201923/04/2019ORDONATORII TERŢIARI DE CREDITE AI BUGETULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2019 Deschide
Deschide
15623/04/201923/04/2019BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2019 Deschide
15523/04/201923/04/2019EXECUŢIA BUGETARĂ A INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI A ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII PE TRIMESTRUL I AL ANULUI 2019 Deschide
Deschide
Deschide
15423/04/201923/04/2019EXECUŢIA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE TRIMESTRUL I AL ANULUI 2019 Deschide
Deschide
Deschide
15323/04/201923/04/2019SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE ALE MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI RAPORTUL DE PERFORMANŢĂ PE ANUL 2018 Deschide
15215/04/201915/04/2019MODIFICAREA ANEXEI NR.2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.92/2019 CU PRIVIRE LA LOCUL DE DESFĂŞURARE AL EVENIMENTULUI CUPA REGIONALĂ HARD ENDURO CRAIOVA OLTENIAX 2 Deschide
Deschide
15115/04/201915/04/2019PROIECTUL MODERNIZAREA CĂII DE TRAMVAI (ÎN CALE PROPRIE) DE PE CALEA SEVERINULUI ÎN ZONA INDUSTRIALĂ CERNELE DE SUS – FAZA 1 ŞI MODERNIZAREA CĂII DE TRAMVAI (ÎN CALE PROPRIE) DE PE CALEA SEVERINULUI ÎN ZONA INDUSTRIALĂ CERNELE DE SUS – FAZA 2’’ Deschide
15015/04/201915/04/2019MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.6/2019 Deschide
14915/04/201915/04/2019DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA APARTINAND SECTORULUI EDUCAȚIE-GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”FLOARE ALBASTRĂ” INCLUSIV CREȘA NR.3” ÎN FORMA REVIZUITĂ Deschide
Deschide
14815/04/201915/04/2019MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.335/2018 Deschide
Deschide
Deschide
14715/04/201915/04/2019PARTICIPAREA MUNICIPIULUI CRAIOVA LA COFINANŢAREA INVESTIŢIILOR PENTRU MUNICIPIUL CRAIOVA DIN CADRUL ”PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL DOLJ ÎN PERIOADA 2014 – 2020” ÎN LOCALITATEA CRAIOVA Deschide
Deschide
Deschide
14628/03/201928/03/2019DESCRIEREA SUMARĂ A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „REABILITARE CORP C1 - AMBULATORIU PAVILION A EXTINDERE CU LIFT EXTERIOR SI AMPLASARE RAMPA GUNOI (COLECTARE SELECTIVA)” - SPITALUL CLINIC MUNICIPAL „FILANTROPIA” CRAIOVA SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BD. NICOLAE TITULESCU NR. 40 Deschide
Deschide
14528/03/201928/03/2019STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU SPITALUL CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „EXTINDERE CORP C4 ÎN CADRUL SPITALULUI CLINIC CU UN CORP P+4E PENTRU SECŢIA RECUPERARE NEUROLOGICĂ” VARIANTA MINIMALĂ Deschide
14428/03/201928/03/2019ACORDAREA CALIFICATIVULUI “FOARTE BINE” PENTRU ÎNDEPLINIREA OBIECTIVELOR ŞI A CRITERIILOR DE PERFORMANŢĂ PROFESIONALĂ INDIVIDUALĂ ALE SECRETARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA DOAMNA NICOLETA MIULESCU PENTRU ANUL 2018 Deschide
Deschide
14328/03/201928/03/2019ACORDAREA CALIFICATIVULUI “FOARTE BINE” PENTRU ÎNDEPLINIREA OBIECTIVELOR ŞI A CRITERIILOR DE PERFORMANŢĂ PROFESIONALĂ INDIVIDUALĂ DOMNULUI OVIDIU MISCHIANU CARE A EXERCITAT TEMPORAR ATRIBUŢII DE SECRETAR AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN PERIOADA 01.01.2018-27.03.2018 Deschide
Deschide
14228/03/201928/03/2019FINANŢAREA DIN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA A CONTRIBUȚIEI PROPRII ÎN SUMĂ DE 22.743 50 LEI REPREZENTÂND 2% DIN VALOAREA ESTIMATĂ A CHELTUIELILOR ELIGIBILE ALE PARTENERULUI-PRIMĂRIA CRAIOVA PRIN DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CRAIOVA ÎN CADRUL PROIECTULUI VENUS-ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAŢĂ ÎN SIGURANŢĂ!” FINANŢAT PRIN PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN (POCU) AXA PRIORITARĂ 4 OBIECTIVUL SPECIFIC 4.4 Deschide
14128/03/201928/03/2019PROIECTUL „PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE ŞI COMBATEREA SĂRĂCIEI ÎN COMUNITĂŢILE DEFAVORIZATE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA - FAZA II – ZONA FÂNTÂNA POPOVA” ÎN VEDEREA FINANȚĂRII ACESTUIA ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020 AXA PRIORITARĂ 4 PRIORITATEA DE INVESTIȚII 4.3 NR. APELULUI DE PROIECTE POR/2017/4/4.3/1 Deschide
14028/03/201928/03/2019PLANUL URBANISTIC DE DETALIU REFERITOR LA CONSTRUIREA UNUI SERVICE AUTO ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA DRUMUL INDUSTRIILOR NR.12 Deschide
Deschide
13928/03/201928/03/2019PLANUL URBANISTIC ZONAL REFERITOR LA MODIFICAREA REGLEMENTĂRILOR URBANISTICE ALE ZONEI CUPRINSE ÎNTRE BD.NICOLAE ROMANESCU-STR.POPOVENI-STR.EMIL RACOVIȚĂ-STR.MĂCEȘULUI GENERAT DE IMOBILUL SITUAT IN MUNICIPIUL CRAIOVA BD.NICOLAE ROMANESCU NR.80 Deschide
Deschide
13828/03/201928/03/2019DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STRADA VÂNĂTORI” – VARIANTA 1 Deschide
13728/03/201928/03/2019DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STRADA ALEEA II CANTONULUI” – VARIANTA 1 Deschide
13628/03/201928/03/2019DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STRADA ZĂVOIULUI” – VARIANTA 1 Deschide
13528/03/201928/03/2019DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STRADA LĂCRĂMIOAREI” – VARIANTA 1 Deschide
13428/03/201928/03/2019DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STRADA MIGDALULUI” – VARIANTA 1 Deschide
13328/03/201928/03/2019DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STRADA RAMURI” – VARIANTA 1 Deschide
13228/03/201928/03/2019DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STRADA PARÂNGULUI-EXTINDERE” – VARIANTA 1 Deschide
13128/03/201928/03/2019STUDIUL DE FEZABILITATE REFERITOR LA OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „REVITALIZARE CENTRUL ISTORIC – ZONA PIAŢA VECHE – FELIX ADERCA” SCENARIUL 1 Deschide
13028/03/201928/03/2019MODIFICAREA CONTRACTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS NR.3P/30.03.2017 ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA ŞI S.C. AN-RA S.R.L. AVÂND CA OBIECT ASIGURAREA DREPTULUI DE FOLOSINŢĂ ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 110 MP. SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.CALEA BUCUREȘTI NR.34 BL.A8 ÎN SENSUL ÎNLOCUIRII PĂRŢII CONTRACTANTE S.C. AN-RA S.R.L. CU S.C. M.C.V. GROUP S.R.L. Deschide
12928/03/201928/03/2019CONFIRMAREA IDENTITĂŢII UNOR BUNURI CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA Deschide
12828/03/201928/03/2019ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT STABILIREA SUMEI LUNARE DE PLATĂ PENTRU SPAŢIILE DE BIROURI ŞI CONEXE SITUATE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA ÎN CADRUL COMPLEXULUI SPORTIV CRAIOVA-STADION DE FOTBAL B-DUL.ILIE BALACI NR.8 Deschide
Deschide
12728/03/201928/03/2019TRANSMITEREA ÎN FOLOSINŢĂ GRATUITĂ CĂTRE TRIBUNALUL DOLJ A UNOR SPAŢII SITUATE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.BRESTEI NR.129 ÎN VEDEREA DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII SECŢIEI PENALE DIN CADRUL JUDECĂTORIEI CRAIOVA Deschide
Deschide
12628/03/201928/03/2019TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA A UNOR BUNURI CONCESIONATE CĂTRE S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. PENTRU SCOATEREA DIN FUNCŢIUNE ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII ŞI DUPĂ CAZ A CASĂRII Deschide
Deschide
12528/03/201928/03/2019SCOATEREA LA LICITAŢIE PUBLICĂ ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII A UNUI TEREN ŞI A UNOR SPAŢII COMERCIALE APARŢINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SITUATE ÎN PIEŢELE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
12428/03/201928/03/2019PRELUNGIREA PE O PERIOADĂ DE PATRU ANI A DURATEI CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE AVÂND CA OBIECT TERENUL SITUAT ÎN PIAŢA CENTRALĂ DIN MUNICIPIUL CRAIOVA OCUPAT DE O CONSTRUCŢIE PROVIZORIE CU DESTINAŢIA DE SPAŢIU COMERCIAL PRODUCŢIE ŞI PRESTĂRI SERVICII Deschide
Deschide
12328/03/201928/03/2019VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1C BLOCUL T3 SC.5 AP.6 CĂTRE GAVRILĂ MIMI ÎN CALITATE DE TITULAR AL CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.20148/13.02.2012 Deschide
Deschide
12228/03/201928/03/2019VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1B BLOCUL T2 SC.4 AP.2 CĂTRE BRÎNZAN EMILIA ÎN CALITATE DE TITULAR AL CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.239010/29.12.2004 Deschide
Deschide
12128/03/201928/03/2019VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1C BLOCUL T3 SC.2 AP.20 CĂTRE STĂNESCU ADRIANA ÎN CALITATE DE TITULAR AL CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.93/03.01.2011 Deschide
Deschide
12028/03/201928/03/2019VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1C BLOCUL T3 SC.2 AP.13 CĂTRE BUCȘĂ CERASELA ÎN CALITATE DE TITULAR AL CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.239064/29.12.2004 Deschide
Deschide
11928/03/201928/03/2019VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1C BLOCUL T3 SC.3 AP.1 CĂTRE POPESCU CRISTIAN ÎN CALITATE DE TITULAR AL CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.239072/29.12.2004 Deschide
Deschide
11828/03/201928/03/2019VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1C BLOCUL T3 SC.4 AP.17 CĂTRE BONDOC PETRUȘ DOREL ÎN CALITATE DE TITULAR AL CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.239029/29.12.2004 Deschide
Deschide
11728/03/201928/03/2019VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1C BLOCUL T3 SC.1 AP.7 CĂTRE BĂRBULESCU MARIUS GHEORGHE ÎN CALITATE DE TITULAR AL CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.239046/29.12.2004 Deschide
Deschide
11628/03/201928/03/2019VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1B BLOCUL T2 SC.5 AP.10 CĂTRE VULPE LELIA ÎN CALITATE DE TITULAR AL CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.239038/29.12.2004 Deschide
Deschide
11528/03/201928/03/2019VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1B BLOCUL T2 SC.5 AP.2 CĂTRE VILAN FLORIN ÎN CALITATE DE TITULAR AL CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.40298/11.03.2013 Deschide
Deschide
11428/03/201928/03/2019VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1B BLOCUL T2 SC.1 AP.6 CĂTRE MÂNDRU DACIAN ÎN CALITATE DE TITULAR AL CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.25856/19.02.2008 Deschide
Deschide
11328/03/201928/03/2019VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1B BLOCUL T2 SC.2 AP.5 CĂTRE GHERGHE OANA ELENA ÎN CALITATE DE TITULAR AL CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.238980/29.12.2004 Deschide
Deschide
11228/03/201928/03/2019VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1C BLOCUL T3 SC.2 AP.8 CĂTRE VLĂDOIU ANCA GABRIELA ÎN CALITATE DE TITULAR AL CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.239059/29.12.2004 Deschide
Deschide
11128/03/201928/03/2019VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1C BLOCUL T3 SC.1 AP.12 CĂTRE CIOBANU VIOLETA ÎN CALITATE DE TITULAR AL CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.239051/29.12.2004 Deschide
Deschide
11028/03/201928/03/2019VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1B BLOCUL T2 SC.4 AP.18 CĂTRE IORDACHE GEANINA FLORENTINA ÎN CALITATE DE TITULAR AL CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.239026/29.12.2004 Deschide
Deschide
10928/03/201928/03/2019VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1C BLOCUL T3 SC.3 AP.13 CĂTRE PEȘEA CLAUDIA ECATERINA ÎN CALITATE DE TITULAR AL CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.239084/29.12.2004 Deschide
Deschide
10828/03/201928/03/2019VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1C BLOCUL T3 SC.4 AP.10 CĂTRE COMBEI ELENA LILIANA ÎN CALITATE DE TITULAR AL CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.239094/29.12.2004 Deschide
Deschide
10728/03/201928/03/2019VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1B BLOCUL T2 SC.4 AP.10 CĂTRE POPA MARIANA ÎN CALITATE DE TITULAR AL CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.40301/11.03.2013 Deschide
Deschide
10628/03/201928/03/2019VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1C BLOCUL T3 SC.3 AP.8 CĂTRE BUTARU ADINA LAURA ÎN CALITATE DE TITULAR AL CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.239079/29.12.2004 Deschide
Deschide
10528/03/201928/03/2019VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1C BLOCUL T3 SC.3 AP.6 CĂTRE UDRESCU LEONTIN ÎN CALITATE DE TITULAR AL CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 239077/29.12.2004 Deschide
Deschide
10428/03/201928/03/2019VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1C BLOCUL T3 SC.3 AP.12 CĂTRE CATALINA MIRELA LAVINIA ÎN CALITATE DE TITULAR AL CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 148998/07.10.2013 Deschide
Deschide
10328/03/201928/03/2019VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1C BLOCUL T3 SC.4 AP.9 CĂTRE RUSU FLORENTINA ÎN CALITATE DE TITULAR AL CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.239093/29.12.2004 Deschide
Deschide
10228/03/201928/03/2019VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1B BLOCUL T2 SC.3 AP.12 CĂTRE TABACU IULIAN AUREL ÎN CALITATE DE TITULAR AL CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.239007/29.12.2004 Deschide
Deschide
10128/03/201928/03/2019PRELUNGIREA PENTRU O PERIOADĂ DE 1 AN A DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE CARE AU CA OBIECT LOCUINŢE PENTRU TINERI CONSTRUITE PRIN AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE Deschide
Deschide
10028/03/201928/03/2019ÎNCETAREA APLICĂRII ÎNCEPÂND CU 01.01.2019 A PREVEDERILOR HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR. 120/2018 REFERITOARE LA MAJORAREA CU 500% A IMPOZITULUI PE CLĂDIRI PENTRU TERENUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA ZONA C STRADA ARTILERIEI NR.71 (FOSTĂ STR. EROII SANITARI NR. 60 FOSTĂ T27 P31) CA URMARE A CONSTATĂRII STĂRII TEHNICE DE CLĂDIRE NEÎNGRIJITĂ Deschide
9928/03/201928/03/2019ÎNCETAREA APLICĂRII ÎNCEPÂND CU 01.01.2019 A PREVEDERILOR HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.119/2018 REFERITOARE LA MAJORAREA CU 500% A IMPOZITULUI PE CLĂDIRI PENTRU TERENUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA ZONA C STRADA MĂLINULUI NR.82 (FOSTA STR.RAMURI NR.100) CA URMARE A CONSTATĂRII STĂRII TEHNICE DE CLĂDIRE NEÎNGRIJITĂ Deschide
9828/03/201928/03/2019ÎNCETAREA APLICĂRII ÎNCEPÂND CU 01.01.2019 A PREVEDERILOR HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.113/2018 REFERITOARE LA MAJORAREA CU 500% A IMPOZITULUI PE CLĂDIRI PENTRU CLĂDIREA SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA ZONA A STRADA ALEXANDRU MACEDONSKI NR.8 CA URMARE A CONSTATĂRII STĂRII TEHNICE DE CLĂDIRE NEÎNGRIJITĂ Deschide
9728/03/201928/03/2019ÎNCETAREA APLICĂRII ÎNCEPÂND CU 01.01.2019 A PREVEDERILOR HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.109/2018 REFERITOARE LA MAJORAREA CU 500% A IMPOZITULUI PE CLĂDIRI PENTRU CLĂDIREA SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA ZONA A STRADA MATEI BASARAB NR. 6 CA URMARE A CONSTATĂRII STĂRII TEHNICE DE CLĂDIRE NEÎNGRIJITĂ Deschide
9628/03/201928/03/2019MODIFICAREA ANEXEI NR.3 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.262/2018 PRIVIND CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE CU AUTOBUZE ŞI TRAMVAIE EFECTUAT PRIN CURSE REGULATE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA Deschide
Deschide
9528/03/201928/03/2019MANDATAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA-DNA.CREŢU CRISTINA MĂDĂLINA DE A VOTA ORDINEA DE ZI ÎN ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR S.C. COMPANIA DE APĂ „OLTENIA” S.A. DIN DATA DE 04.04.2019 Deschide
9428/03/201928/03/2019MANDATAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SĂ VOTEZE ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „OLTENIA” ORDINEA DE ZI Deschide
Deschide
9328/03/201928/03/2019MANDATAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SĂ VOTEZE ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „SALUBRIS DOLJ” ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 05.04.2019 Deschide
Deschide
Deschide
9228/03/201928/03/2019PARTICIPAREA MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN CALITATE DE PARTENER AL FEDERAȚIEI ROMÂNE DE MOTOCICLISM PRIN CLUBUL SPORTIV FREE BIKE TEAM ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII EVENIMENTULUI CUPA REGIONALĂ HARD ENDURO CRAIOVA OLTENIAX 2 ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA ÎN PERIOADA 20-21 APRILIE 2019 Deschide
Deschide
9128/03/201928/03/2019PARTICIPAREA MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN CALITATE DE PARTENER AL PALATULUI COPIILOR CRAIOVA ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII CONCURSULUI INTERNAȚIONAL „INTERFERENȚE CULTURALE ÎN CONTEXT EUROPEAN” 2019 EDIȚIA A XIII-A ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA ÎN PERIOADA 12 APRILIE-19 MAI 2019 Deschide
Deschide
9028/03/201928/03/2019PLANUL DE ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ AL POLIŢIEI LOCALE A MUNICIPIULUI CRAIOVA PENTRU ANUL 2019 Deschide
Deschide
8928/03/201928/03/2019EXECUŢIA BUGETARĂ A FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE LA DATA DE 31.12.2018 Deschide
Deschide
8828/03/201928/03/2019ACORDAREA DE BENEFICII DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ VETERANILOR ŞI INVALIZILOR DE RĂZBOI DIN MUNICIPIUL CRAIOVA CU OCAZIA ZILEI VETERANILOR DE RĂZBOI ŞI A ZILEI NAȚIONALE A ROMÂNIEI Deschide
8719/03/201919/03/2019MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.482/2018 PRIVIND ACTUALIZAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE REFERITOR LA OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „LOCUINŢE CU CHIRIE PENTRU TINERI ANSAMBLUL ROMANESCU-POTELU ETAPA A III-A OBIECTIVUL 3.1” Deschide
Deschide
Deschide
8628/02/201928/02/2019VERSIUNEA CONSOLIDATĂ - FEBRUARIE 2019 A “STUDIULUI DE OPORTUNITATE PRIVIND ÎNNOIREA PARCULUI DE VEHICULE DE TRANSPORT PUBLIC URBAN PENTRU MUNICIPIUL CRAIOVA-ACHIZIȚIA DE AUTOBUZE NOI ȘI ACHIZIȚIA DE TRAMVAIE NOI” Deschide
8528/02/201928/02/2019STUDIUL DE FEZABILITATE REFERITOR LA OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE URBANĂ CALEA BUCUREŞTI ESPLANADA DIN FAŢA BLOCURILOR N24 N25 T14 T15 MUNICIPIUL CRAIOVA” SOLUŢIA 2 Deschide
8428/02/201928/02/2019DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STRADA VÂNĂTORI” – VARIANTA 1 Deschide
8328/02/201928/02/2019DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STRADA ALEEA II CANTONULUI” – VARIANTA 1 Deschide
8228/02/201928/02/2019DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STRADA ALEEA III BARIERA VÂLCII” – VARIANTA 1 Deschide
8128/02/201928/02/2019DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STRADA ZĂVOIULUI” – VARIANTA 1 Deschide
8028/02/201928/02/2019DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STRADA LĂCRĂMIOAREI” – VARIANTA 1 Deschide
7928/02/201928/02/2019DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STRADA MIGDALULUI” – VARIANTA 1 Deschide
7828/02/201928/02/2019DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STRADA RAMURI” – VARIANTA 1 Deschide
7728/02/201928/02/2019DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STRADA PARÂNGULUI” – VARIANTA 1 Deschide
7628/02/201928/02/2019DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA APARȚINÂND SECTORULUI EDUCAȚIE” - ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI VITEAZUL” SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA ALEEA ARH.DUILIU MARCU NR.16 Deschide
7528/02/201928/02/2019PLANUL URBANISTIC ZONAL REFERITOR LA RECONSIDERAREA URBANISTICĂ PRIVIND INDICII URBANISTICI ÎN ZONA STR.MARIA TĂNASE-STR.CRAIOVIȚA-STR.CERNA GENERAT DE IMOBILUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.CRAIOVIȚA NR.39B Deschide
Deschide
7428/02/201928/02/2019PLANUL URBANISTIC ZONAL REFERITOR LA RECONSIDERAREA REGLEMENTĂRILOR URBANISTICE ȘI A FUNCȚIUNILOR ZONEI INTERSECȚIE CALEA BUCUREȘTI-STR.SPANIA GENERAT DE IMOBILUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA CALEA BUCUREȘTI NR.54A BL.P1 Deschide
Deschide
7328/02/201928/02/2019MODIFICAREA PRIN COMPLETARE A REGULAMENTULUI PRIVIND APLICAREA TAXEI PENTRU PARCAREA AUTOVEHICULELOR PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA Deschide
Deschide
Deschide
7228/02/201928/02/2019PROIECTUL „ÎNCHIDEREA DEPOZITULUI DE DEŞEURI SOLIDE URBANE ŞI INDUSTRIALE ASIMILABILE MOFLENI CELULELE C1-C5” Deschide
7128/02/201928/02/2019MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA Deschide
Deschide
Deschide
7028/02/201928/02/2019MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
6928/02/201928/02/2019CONCESIONAREA CĂTRE R.A.T.SRL. A BUNURILOR APARŢINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SITUATE ÎN BD. DACIA NR.3 Deschide
Deschide
6828/02/201928/02/2019DAREA ÎN FOLOSINŢĂ GRATUITĂ PÂNĂ LA DATA DE 31.12.2019 CĂTRE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ-DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CRAIOVA A SPAŢIULUI ÎN SUPRAFAŢĂ TOTALĂ DE 491 2 MP. SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.BRESTEI NR.129 Deschide
6728/02/201928/02/2019MODIFICAREA CONTRACTULUI DE ASOCIERE NR.41/2013 AVÂND CA OBIECT FINANȚAREA ȘI REALIZAREA ÎN COMUN A PROIECTULUI DE PROMOVARE ȘI DEZVOLTARE A ACTIVITĂȚII SPORTIVE DE PERFORMANȚĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA Deschide
Deschide
6628/02/201928/02/2019MODIFICAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.293/15.01.2008 ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI ALBĂSTROIU GHEORGHE Deschide
6528/02/201928/02/2019PRELUNGIREA PE O PERIOADĂ DE PATRU ANI A DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE AVÂND CA OBIECT TERENURI OCUPATE DE CONSTRUCȚII PROVIZORII CU DESTINAȚIA DE SPAŢII COMERCIALE PRODUCŢIE ŞI PRESTĂRI SERVICII SITUATE ÎN PIEŢELE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA Deschide
Deschide
6428/02/201928/02/2019PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.38101/23.05.2006 ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI S.C. REEA MED S.R.L. REPREZENTATĂ LEGAL PRIN MEDIC TITULAR SPACH DELIA Deschide
6328/02/201928/02/2019ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI S.C. MIHA HOLDING S.R.L. PRIN MEDIC TITULAR ÎN MEDICINĂ DE FAMILIE DR.MIHALĂ LILIANA Deschide
Deschide
6228/02/201928/02/2019VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1B BLOCUL T2 SC.4 AP.17 CĂTRE STĂNIȘOARA GEORGETA FELICIA Deschide
Deschide
6128/02/201928/02/2019VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1B BLOCUL T2 SC.2 AP.13 CĂTRE ROTARU LILIANA IONELA Deschide
Deschide
6028/02/201928/02/2019VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1B BLOCUL T2 SC.4 AP.20 CĂTRE RIDICHE FLORIN Deschide
Deschide
5928/02/201928/02/2019VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1C BLOCUL T3 SC.2 AP.15 CĂTRE MOGOȘANU GEORGE DAN Deschide
Deschide
5828/02/201928/02/2019VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1B BLOCUL T2 SC.3 AP.7 CĂTRE POPESCU BOGDAN MARIAN Deschide
Deschide
5728/02/201928/02/2019VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1B BLOCUL T2 SC.4 AP.13 CĂTRE PARALESCU LIVIA ALINA Deschide
Deschide
5628/02/201928/02/2019VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1B BLOCUL T2 SC.4 AP.5 CĂTRE COTOI MIHAELA ILONA Deschide
Deschide
5528/02/201928/02/2019VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1C BLOCUL T3 SC.4 AP.20 CĂTRE ȘUȚU MARIANA IONICA Deschide
Deschide
5428/02/201928/02/2019VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1C BLOCUL T3 SC.1 AP11 CĂTRE ŞUIU IRINA Deschide
Deschide
5328/02/201928/02/2019VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1B BLOCUL T2 SC.3 AP.11 CĂTRE GIOLGĂU IONELA DANIELA Deschide
Deschide
5228/02/201928/02/2019VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1C BLOCUL T3 SC.2 AP.6 CĂTRE NICOLA MIRELA Deschide
Deschide
5128/02/201928/02/2019VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1B BLOCUL T2 SC.3 AP.8 CĂTRE NICU DANIELA Deschide
Deschide
5028/02/201928/02/2019VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1C BLOCUL T3 SC.4 AP.3 CĂTRE COLIȚĂ DANIEL Deschide
Deschide
4928/02/201928/02/2019VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1C BLOCUL T3 SC.4 AP.7 CĂTRE TABACU ELENA Deschide
Deschide
4828/02/201928/02/2019VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1B BLOCUL T2 SC.2 AP.14 CĂTRE CEAUȘESCU ANCUȚA GEORGETA Deschide
Deschide
4728/02/201928/02/2019VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1C BLOCUL T3 SC.5 AP.10 CĂTRE TUNARU IOANA MĂDĂLINA Deschide
Deschide
4628/02/201928/02/2019VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1C BLOCUL T3 SC.4 AP.2 CĂTRE ILINCA PAUL EMANUEL Deschide
Deschide
4528/02/201928/02/2019VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1C BLOCUL T3 SC.5 AP.8 CĂTRE SMIT SORIN Deschide
Deschide
4428/02/201928/02/2019VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1B BLOCUL T2 SC.3 AP.4 CĂTRE IVAN GEORGETA Deschide
Deschide
4328/02/201928/02/2019VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1C BLOCUL T3 SC.3 AP.9 CĂTRE COCORA ELENA MIHAELA Deschide
Deschide
4228/02/201928/02/2019VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1B BLOCUL T2 SC.2 AP.1 CĂTRE POENARIU NICOLETA Deschide
Deschide
4128/02/201928/02/2019VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1C BLOCUL T3 SC.1 AP.9 CĂTRE GROZA ALIN MARIUS Deschide
Deschide
4028/02/201928/02/2019VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1C BLOCUL T3 SC.3 AP.10 CĂTRE PĂCEANĂ MIHAELA GABI Deschide
3928/02/201928/02/2019VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1B BLOCUL T2 SC.1 AP.11 CĂTRE NICOLAIE ANGELA Deschide
Deschide
3828/02/201928/02/2019PRELUNGIREA PENTRU O PERIOADĂ DE 1 AN A DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE CARE AU CA OBIECT LOCUINŢE PENTRU TINERI CONSTRUITE PRIN AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE Deschide
Deschide
3728/02/201928/02/2019APROBAREA CUANTUMULUI CHIRIEI AFERENTĂ LOCUINŢELOR PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII REALIZATE DE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA VALABILĂ PENTRU ANUL 2019 ȘI RESPECTIV A SUMELOR CU TITLU DE RECUPERARE INVESTIŢIE CE SE VOR VIRA AGENŢIEI NAŢIONALE PENTRU LOCUINŢE ÎN ANUL 2019 Deschide
3628/02/201928/02/2019LISTA PENTRU STABILIREA ORDINII DE PRIORITATE ÎN SOLUŢIONAREA CERERILOR DE LOCUINŢE ŞI ÎN REPARTIZAREA LOCUINŢELOR PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII CE VOR RĂMÂNE VACANTE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA ÎN ANUL 2019 Deschide
Deschide
3528/02/201928/02/2019COMPONENȚA ECHIPEI MOBILE PENTRU INTERVENȚIA ÎN CAZURILE DE VIOLENȚĂ DOMESTICĂ Deschide
Deschide
3428/02/201928/02/2019ORGANIZAREA REŢELEI ŞCOLARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT ŞI PARTICULAR DIN MUNICIPIUL CRAIOVA PENTRU ANUL ŞCOLAR 2019-2020 Deschide
Deschide
3328/02/201928/02/2019PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PENTRU PERIOADA MARTIE-MAI 2019 Deschide
3218/02/201918/02/2019DOCUMENTAŢIA PENTRU AVIZAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII PENTRU INVESTIŢIA “MODERNIZARE DEPOU ŞI MODERNIZAREA STAŢIILOR DE REDRESARE PENTRU ALIMENTAREA ELECTRICĂ A TRAMVAIELOR - FAZA 2 ”MODERNIZARE DEPOU TRAMVAIE” Deschide
Deschide
Deschide
3118/02/201918/02/2019CONSTITUIREA COMISIEI SPECIALE PENTRU ÎNTOCMIREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA Deschide
3031/01/201931/01/2019APROBAREA PROIECTULUI „REABILITARE CORP C1 - AMBULATORIU PAVILION A EXTINDERE CU LIFT EXTERIOR SI AMPLASARE RAMPA GUNOI (COLECTARE SELECTIVA)” LA SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVA Deschide
2931/01/201931/01/2019APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE „STAȚII DE ÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULELE ELECTRICE”-SCENARIUL 2 Deschide
2831/01/201931/01/2019ÎMPUTERNICIREA PRIMARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA DE A SEMNA PRE-ACORDUL DE FINANŢARE ÎNTRE COMPANIA DE APĂ „OLTENIA” S.A. MUNICIPIUL CRAIOVA JUDEŢUL DOLJ ŞI BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE Deschide
Deschide
Deschide
2731/01/201931/01/2019PLANUL URBANISTIC ZONAL REFERITOR LA RECONSIDERAREA FUNCŢIUNILOR ÎN ZONA CUPRINSĂ ÎNTRE BD. DACIA ȘI STR. FAGARAŞ GENERAT DE IMOBILUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BD. DACIA NR. 60E Deschide
2631/01/201931/01/2019APROBAREA DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „CENTRALĂ TERMICĂ CU DOUĂ CAZANE DE ÎNCĂLZIRE”-LICEUL „CHARLES LAUGIER” –SOLUȚIA 2 Deschide
2531/01/201931/01/2019DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „CENTRALĂ TERMICĂ CU DOUĂ CAZANE DE ÎNCĂLZIRE”-COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „ȘTEFAN VELOVAN”–SOLUȚIA 2 Deschide
2431/01/201931/01/2019APROBAREA DESFIINȚĂRII RESPECTIV ÎNFIINȚĂRII UNOR STAȚII DE TAXI ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA Deschide
Deschide
2331/01/201931/01/2019STABILIREA RESPECTIV MODIFICAREA TARIFELOR PENTRU ACTIVITATEA DE CURĂŢARE ŞI TRANSPORT AL ZĂPEZII DE PE CĂILE PUBLICE ŞI MENŢINEREA ÎN FUNCŢIUNE A ACESTORA PE TIMP DE POLEI SAU ÎNGHEŢ PROPUSE DE OPERATORUL REGIONAL S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. Deschide
Deschide
Deschide
2231/01/201931/01/2019PLANUL DE ACTIUNI SAU LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PENTRU BENEFICIARII DE AJUTOR SOCIAL ŞI PĂRINŢII AI CĂROR COPII BENEFICIAZĂ DE MĂSURI DE PROTECŢIE SPECIALĂ PENTRU ANUL 2019 Deschide
Deschide
2131/01/201931/01/2019MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA Deschide
2031/01/201931/01/2019MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.522/2007 REFERITOARE LA APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA Deschide
Deschide
Deschide
1931/01/201931/01/2019ATRIBUIREA ÎN FOLOSINŢĂ CU TITLU GRATUIT CĂTRE SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE „TRANSGAZ” S.A. MEDIAŞ A TERENULUI APARŢINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SITUAT ÎN STR.CALEA BUCUREŞTI FN - ZONA „PARCUL HANUL DOCTORULUI” Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
1831/01/201931/01/2019PRELUAREA DE LA S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. A UNOR BUNURI SITUATE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA Deschide
Deschide
1731/01/201931/01/2019ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT STABILIREA CUANTUMULUI PRESTAŢIEI DREPTULUI DE SUPERFICIE ASUPRA TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.CALEA BUCUREŞTI BL.A22 PARTER Deschide
Deschide
1631/01/201931/01/2019ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT STABILIREA CUANTUMULUI PRESTAŢIEI DREPTULUI DE SUPERFICIE ASUPRA TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.CALEA BUCUREŞTI BL. 14C Deschide
Deschide
1531/01/201931/01/2019PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.35708/18.05.2006 ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI GRIGORE FELDIOARA MEDIC TITULAR AL CABINETULUI MEDICAL INDIVIDUAL DR. GRIGORE FELDIOARA Deschide
1431/01/201931/01/2019PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 37285/19.05.2006 ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI MĂZUREANU GRIGORETA-DANA MEDIC TITULAR AL CABINETULUI MEDICAL INDIVIDUAL DR. MĂZUREANU GRIGORETA-DANA Deschide
1331/01/201931/01/2019PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE CARE AU CA OBIECT LOCUINŢE PENTRU TINERI CONSTRUITE PRIN AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE Deschide
Deschide
1231/01/201931/01/2019APROBAREA PARTICIPĂRII MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN CALITATE DE CO-ORGANIZATOR AL EVENIMENTULUI “FORUMUL INDUSTRIEI AUTO 2019” ÎN PERIOADA 17-18 MARTIE 2019 Deschide
Deschide
1131/01/201931/01/2019APROBAREA PENTRU ANUL 2019 A NUMĂRULUI DE ASISTENŢI PESONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV ÎNCADRAŢI CU CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ PE RAZA MUNICIPIULUI CRAIOVA Deschide
1031/01/201931/01/2019EXTINDEREA MODALITĂȚILOR DE PLATĂ A IMPOZITELOR TAXELOR ȘI A ALTOR SUME CUVENITE BUGETULUI LOCAL PRIN INTERMEDIUL ALTOR INSTITUȚII AUTORIZATE SĂ DERULEZE OPERAȚIUNI DE PLATĂ Deschide
931/01/201931/01/2019REPORTAREA EXCEDENTULUI BUGETAR AL ANULUI 2018 REALIZAT DE CĂTRE INSTITUŢIILE PUBLICE FINANŢATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII PRECUM ŞI DIN ACTIVITĂŢILE FINANŢATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII ÎN ANUL 2019 Deschide
Deschide
808/01/201908/01/2019MANDATAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DL. MIHAIL GENOIU SĂ VOTEZE ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „OLTENIA” ORDINEA DE ZI Deschide
708/01/201908/01/2019PROIECTUL „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA APARȚINÂND SECTORULUI EDUCAȚIE – GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „ELENA FARAGO” INCLUSIV CREȘA NR. 8” Deschide
608/01/201908/01/2019PROIECTUL „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA APARȚINÂND SECTORULUI EDUCAȚIE – GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „FLOARE ALBASTRĂ” INCLUSIV CREȘA NR. 3” Deschide
508/01/201908/01/2019PROIECTUL „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA APARȚINÂND SECTORULUI EDUCAȚIE – GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „PITICOT” INCLUSIV CREȘA NR. 5” Deschide
408/01/201908/01/2019DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „ CREŞTEREA CALITĂŢII INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE LA COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ” - CORP C17” Deschide
Deschide
Deschide
308/01/201908/01/2019DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „ CREŞTEREA CALITĂŢII INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE LA COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ” - CORP C16” Deschide
Deschide
Deschide
208/01/201908/01/2019DOCUMENTAȚIA PENTRU AVIZAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII PENTRU INVESTIȚIA-MODERNIZAREA CĂII DE TRAMVAI (ÎN CALE PROPRIE) DE PE CALEA SEVERINULUI ÎN ZONA INDUSTRIALĂ CERNELE DE SUS-FAZA 1 ȘI MODERNIZAREA CĂII DE TRAMVAI (ÎN CALE PROPRIE) DE PE CALEA SEVERINULUI ÎN ZONA INDUSTRIALĂ CERNELE DE SUS-FAZA 2 Deschide
Deschide
Deschide
108/01/201908/01/2019MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA Deschide
Deschide