NumarDataTitluData afisarii
549710/01/2020NOTĂ DE RECTIFICARE A UNEI ERORI MATERIALE DE REDACTARE A HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.3/2020 PRIVIND MODIFICAREA INVENTARULUI DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA Deschide
24030/07/2020ORGANIGRAMA ŞI STATUL DE FUNCŢII ALE SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL „FILANTROPIA” CRAIOVA PENTRU ANUL 202003.08.2020 Deschide
Deschide
Deschide
23930/07/2020PLANUL URBANISTIC ZONAL REFERITOR LA RECONSIDERARE URBANISTICĂ ŞI A FUNCŢIUNILOR ÎN ZONA STR.ALEXANDRU MACEDONSKI-STR.VLAD ŢEPEŞ-STR.EROILOR ÎN VEDEREA SCHIMBĂRII DESTINAŢIEI DIN ZONĂ INDUSTRIALĂ ÎN ZONĂ MIXTĂ ŞI SERVICII GENERAT DE IMOBILUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.ALEXANDRU MACEDONSK INR.7103.08.2020 Deschide
Deschide
23830/07/2020PLANUL URBANISTIC ZONAL REFERITOR LA RECONSIDERARE URBANISTICĂ ZONA STR.MIHAI VITEAZU-STR.BIBESCU-STR.BRESTEI GENERAT DE IMOBILUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR. BIBESCU NR.603.08.2020 Deschide
Deschide
23730/07/2020ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STRADA ALEEA 1 2 MOTRU”03.08.2020 Deschide
Deschide
23630/07/2020MODIFICAREA CAIETULUI DE SARCINI PRIVIND MONTAREA ŞI ÎNTREŢINEREA MOBILIERULUI STRADAL DIN MUNICIPIUL CRAIOVA 03.08.2020 Deschide
Deschide
23530/07/2020MANDATAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SĂ VOTEZE ÎN ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR S.C. COMPANIA DE APĂ „OLTENIA” S.A. DIN DATA DE 04.08.2020 ORDINEA DE ZI03.08.2020 Deschide
Deschide
23430/07/2020APROBAREA FINANŢARII DIN BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA A CONTRIBUŢIEI PROPRII A LICEULUI TEHNOLOGIC AUTO CRAIOVA LA CHELTUIELILE ELIGIBILE AFERENTE PROIECTULUI „PROFESIONIŞTII DE MÂINE” 03.08.2020 Deschide
23330/07/2020MODIFICAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVETIŢII „REABILITARE FÂNTÂNI PENTRU BĂUT APA DE TIP CIȘMELE (DE PERETE)-„FÂNTÂNA POPOVA” DIN MUNICIPIUL CRAIOVA” 03.08.2020 Deschide
Deschide
23230/07/2020MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA03.08.2020 Deschide
Deschide
Deschide
23130/07/2020MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA03.08.2020 Deschide
Deschide
Deschide
23030/07/2020MODIFICAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.37094/19.05.2006 ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI SAS NICOLETA-DELIA MEDIC TITULAR AL CABINETULUI MEDICAL INDIVIDUAL DR. SAS NICOLETA-DELIA 03.08.2020 Deschide
22930/07/2020LUARE ACT DE SENTINŢA CIVILĂ NR.3098/28.02.2012 PRONUNŢATĂ ÎN DOSARUL NR.27274/215/2010 AL JUDECĂTORIEI CRAIOVA RĂMASĂ DEFINITIVĂ ŞI IREVOCABILĂ CONFORM DECIZIEI NR.329/2013 A TRIBUNALULUI DOLJ ŞI DECIZIEI NR.9214/2013 A CURŢII DE APEL CRAIOVA 03.08.2020 Deschide
22830/07/2020LUARE ACT DE DECIZIA CIVILĂ NR.725/2018 RĂMASĂ DEFINITIVĂ PRONUNȚATĂ DE TRIBUNALUL DOLJ ÎN DOSARUL NR.25748/215/2015 03.08.2020 Deschide
22730/07/2020ATESTAREA PERSOANELOR FIZICE CARE AU OBŢINUT CERTIFICATE DE CALIFICARE ÎN VEDEREA DOBÂNDIRII CALITĂŢII DE ADMINISTRATOR DE CONDOMINII03.08.2020 Deschide
Deschide
22630/07/2020PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE CARE AU CA OBIECT LOCUINŢE PENTRU TINERI CONSTRUITE PRIN AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE03.08.2020 Deschide
Deschide
22530/07/2020REPARTIZAREA ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII A LOCUINŢEI SOCIALE SITUATE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.POTELU NR.146 BL.R19 SC.1 AP.13 03.08.2020 Deschide
22430/07/2020ORGANIGRAMA ŞI STATUL DE FUNCŢII ALE S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L PENTRU ANUL 202003.08.2020 Deschide
Deschide
Deschide
22330/07/2020ORGANIGRAMA ŞI STATUL DE FUNCŢII ALE CĂMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE CRAIOVA PENTRU ANUL 202003.08.2020 Deschide
Deschide
Deschide
22230/07/2020ORGANIGRAMA ŞI STATUL DE FUNCŢII ALE CASEI DE CULTURĂ “TRAIAN DEMETRESCU” CRAIOVA PENTRU ANUL 202003.08.2020 Deschide
Deschide
Deschide
22130/07/2020ORGANIGRAMA ŞI STATUL DE FUNCŢII ALE ANSAMBLULUI FOLCLORIC “MARIA TĂNASE” CRAIOVA PENTRU ANUL 202003.08.2020 Deschide
Deschide
Deschide
22030/07/2020DISTRIBUIREA STOCULUI DE PRODUSE ALIMENTARE RĂMAS NEREPARTIZAT CATEGORIILOR DE BENEFICIARI AI HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.126/2020 CĂTRE CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE CRAIOVA 03.08.2020 Deschide
21930/07/2020REGULAMENTUL PRIVIND ACORDAREA UNUI SPRIJIN FINANCIAR CUPLURILOR INFERTILE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA PENTRU EFECTUAREA PROCEDURII DE FERTILIZARE IN VITRO-O ȘANSĂ LA VIAȚĂ-FIV03.08.2020 Deschide
Deschide
21830/07/2020REPARTIZAREA PROFITULUI NET AL S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. DIN ANUL 201903.08.2020 Deschide
21730/07/2020RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 202003.08.2020 Deschide
Deschide
21630/07/2020RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL CĂMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE CRAIOVA PENTRU ANUL 202003.08.2020 Deschide
Deschide
21530/07/2020RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPORT CLUB MUNICIPAL CRAIOVA PENTRU ANUL 202003.08.2020 Deschide
Deschide
21430/07/2020RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE ŞI PNEUMOFTIZIOLOGIE „VICTOR BABEŞ” CRAIOVA03.08.2020 Deschide
Deschide
21330/07/2020RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA PENTRU ANUL 202003.08.2020 Deschide
Deschide
21230/07/2020RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL „FILANTROPIA” CRAIOVA PENTRU ANUL 202003.08.2020 Deschide
Deschide
21130/07/2020RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL POLIŢIEI LOCALE A MUNICIPIULUI CRAIOVA PENTRU ANUL 202003.08.2020 Deschide
Deschide
21030/07/2020RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2020 03.08.2020 Deschide
20930/07/2020EXECUŢIA BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTĂ SEMESTRULUI I AL ANULUI 202003.08.2020 Deschide
Deschide
20830/07/2020EXECUȚIA BUGETULUI CREDITELOR EXTERNE AL MUNICIPIULUI CRAIOVA AFERENTĂ SEMESTRULUI I AL ANULUI 2020 Deschide
Deschide
Deschide
20730/07/2020EXECUŢIA BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI A ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII AFERENTĂ SEMESTRULUI I AL ANULUI 2020 Deschide
Deschide
Deschide
20630/07/2020EXECUŢIA BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE PRIMUL SEMESTRU AL ANULUI 2020 Deschide
Deschide
Deschide
20530/07/2020ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 30.07.202003.08.2020 Deschide
Deschide
Deschide
20425/06/2020NECESITATEA EXTINDERII ÎMPRUMUTULUI EXISTENT ÎNCHEIAT ÎNTRE BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE ŞI MUNICIPIUL CRAIOVA PENTRU A ACOPERI CREŞTERILE DE COSTURI PE COMPONENTA INVESTIŢIONALĂ DE REABILITARE DE CLĂDIRI Deschide
Deschide
Deschide
20325/06/2020STUDIUL DE FEZABILITATE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „PASARELĂ PIETONALĂ STR.HENRY FORD” Deschide
Deschide
20225/06/2020DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INVESTIŢII ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STRADA MĂLINULUI INCLUSIV CANAL ADIACENT” Deschide
Deschide
20125/06/2020PROIECTUL CAMELOT: CITIES AND METROPOLIS IN EUROPE LABOURING ONWARD TOGETHER (ORAȘE ȘI METROPOLE ÎN EUROPA LUCRÂND MAI DEPARTE ÎMPREUNĂ) ÎN CADRUL PROGRAMULUI EUROPA PENTRU CETĂȚENI COMPONENTA 2 - IMPLICARE DEMOCRATICĂ ȘI PARTICIPARE CIVICĂ MĂSURA 2.2. REȚELE ÎNTRE ORAȘE Deschide
Deschide
Deschide
20025/06/2020STABILIREA RESPECTIV MODIFICAREA TARIFELOR PENTRU DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARARE A STRĂZILOR CU ÎMBRĂCĂMINTE DIN PAVAJ DE PIATRĂ BRUTĂ PIATRĂ SPARTĂ ŞI AMESTEC OPTIMAL ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA Deschide
Deschide
Deschide
19925/06/2020STABILIREA UNOR TARIFE PENTRU ACTIVITĂŢILE DATE ÎN GESTIUNE DIRECTĂ REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV CRAIOVA Deschide
Deschide
19825/06/2020APROBAREA RESPECTIV MODIFICAREA TARIFELOR PRIVIND DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII ÎN BAZA HIPODROM SITUATĂ ÎN PARCUL „NICOLAE ROMANESCU” Deschide
Deschide
19725/06/2020MODIFICAREA CONTRACTULUI DE ASOCIERE NR.43/2014 ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ȘI REGIA AUTONOMĂ DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV CRAIOVA ÎN VEDEREA ADMINISTRĂRII ÎN COMUN A SĂLII POLIVALENTE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA Deschide
Deschide
19625/06/2020CONCESIONAREA CĂTRE S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. A TERENULUI APARŢINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SITUAT ÎN STR. DIMITRIE GEROTA NR.7 Deschide
Deschide
19525/06/2020ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ A UNOR TERENURI ŞI SPAŢII COMERCIALE APARŢINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SITUATE ÎN PIEŢELE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
19425/06/2020ATESTAREA UNEI PERSOANE FIZICE CARE A OBŢINUT CERTIFICAT DE CALIFICARE ÎN VEDEREA DOBÂNDIRII CALITĂŢII DE ADMINISTRATOR DE CONDOMINII Deschide
Deschide
19325/06/2020PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE CARE AU CA OBIECT LOCUINŢE PENTRU TINERI CONSTRUITE PRIN AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE Deschide
Deschide
19225/06/2020MODIFICAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL COMISIEI SOCIALE PENTRU ANALIZA ŞI REPARTIZAREA LOCUINŢELOR DESTINATE ÎNCHIRIERII APROBAT PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.122/2016 Deschide
19125/06/2020PRELUNGIREA DURATEI DE EXERCITARE A FUNCŢIEI DE ADMINISTRATOR AL R.A.T SRL DE CĂTRE DL.MANDA MARIAN SORIN Deschide
Deschide
19025/06/2020INSTITUIREA UNOR MĂSURI FISCALE Deschide
19025/06/2020INSTITUIREA UNOR MĂSURI FISCALE Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
18925/06/2020APROBAREA PRE-ACORDULUI DE FINANŢARE CE URMEAZĂ A FI ÎNCHEIAT ÎNTRE R.A.T SRL MUNICIPIUL CRAIOVA ŞI BANCA EUROPEANĂ DE RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE Deschide
Deschide
Deschide
18825/06/2020SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE ALE S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. AFERENTE ANULUI 2019 Deschide
Deschide
18725/06/2020SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE ALE R.A.T. SRL AFERENTE ANULUI 2019 Deschide
Deschide
18625/06/2020RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. PENTRU ANUL 2020 Deschide
Deschide
18525/06/2020RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL R.A.T. SRL CRAIOVA PE ANUL 2020 Deschide
Deschide
18425/06/2020RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. PENTRU ANUL 2020 Deschide
Deschide
18325/06/2020RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2020 Deschide
Deschide
18225/06/2020RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPORT CLUB MUNICIPAL CRAIOVA PE ANUL 2020 Deschide
Deschide
18125/06/2020RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE ŞI PNEUMOFTIZIOLOGIE „VICTOR BABEŞ” CRAIOVA PENTRU ANUL 2020 Deschide
Deschide
18025/06/2020RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL „FILANTROPIA” CRAIOVA PENTRU ANUL 2020 Deschide
Deschide
17925/06/2020RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL POLIŢIEI LOCALE A MUNICIPIULUI CRAIOVA PENTRU ANUL 2020 Deschide
Deschide
17825/06/2020RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2020 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
17725/06/2020ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 25.06.2020 Deschide
Deschide
Deschide
17609/06/2020MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.152/2020 REFERITOARE LA APROBAREA PROIECTULUI „COMBATEREA VIRUSULUI PRIN DOTAREA SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE ŞI PNEUMOFTIZIOLOGIE « VICTOR BABEŞ » CRAIOVA” Deschide
Deschide
17509/06/2020MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.151/2020 REFERITOARE LA APROBAREA PROIECTULUI „COMBATEREA VIRUSULUI PRIN DOTAREA SPITALULUI CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA” Deschide
Deschide
17409/06/2020MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.150/2020 REFERITOARE LA APROBAREA PROIECTULUI „COMBATEREA VIRUSULUI PRIN DOTAREA SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVA” Deschide
Deschide
17309/06/2020ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ ÎN 09.06.2020 Deschide
Deschide
17228/05/2020ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STRADA TRANDAFIRULUI” Deschide
Deschide
17128/05/2020ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STRADA MESTEACĂNULUI” Deschide
Deschide
17028/05/2020ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STRADA PLOPULUI” Deschide
Deschide
16928/05/2020TARIFELE PENTRU ACTIVITĂŢILE DE PUBLICITATE CURSE OCAZIONALE ITP TRACTĂRI/RELOCĂRI ÎNCHIRIERE DESFĂŞURATE DE R.A.T. SRL Deschide
Deschide
16828/05/2020METODOLOGIA DE STABILIRE AJUSTARE ŞI MODIFICARE A TARIFELOR PENTRU ACTIVITĂŢILE DATE ÎN ADMINISTRARE REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV CRAIOVA Deschide
Deschide
16728/05/2020ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ A UNOR TERENURI ŞI SPAŢII COMERCIALE APARŢINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SITUATE ÎN PIAȚA VALEA ROȘIE PIAȚA CENTRALĂ PIAȚA CENTRALĂ -HALA DE CARNE ȘI TÂRGUL MUNICIPAL CRAIOVA Deschide
Deschide
Deschide
16628/05/2020PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.9288/21.06.2016 ÎNCHEIAT ÎNTRE S.C.PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. ŞI S.C. BYBANU AMUR S.R.L. Deschide
16528/05/2020LUARE ACT DE SENTINȚA CIVILĂ NR. 1927/2018 PRONUNȚATĂ DE TRIBUNALUL DOLJ ÎN DOSARUL NR. 6257/63/2017* Deschide
16428/05/2020AMÂNAREA SĂRBĂTORIRII LA 1 IUNIE 2020 A „ZILEI MUNICIPIULUI CRAIOVA”02.06.2020 Deschide
16328/05/2020ORGANIGRAMA ŞI STATUL DE FUNCŢII ALE SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE ŞI PNEUMOFTIZIOLOGIE „VICTOR BABEŞ” CRAIOVA PENTRU ANUL 202002.06.2020 Deschide
Deschide
Deschide
16228/05/2020RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 202002.06.2020 Deschide
Deschide
16128/05/2020RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPORT CLUB MUNICIPAL CRAIOVA PENTRU ANUL 202002.06.2020 Deschide
Deschide
16028/05/2020RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE ŞI PNEUMOFTIZIOLOGIE „VICTOR BABEŞ” CRAIOVA PENTRU ANUL 202002.06.2020 Deschide
Deschide
15928/05/2020RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL „FILANTROPIA” CRAIOVA PENTRU ANUL 202002.06.2020 Deschide
Deschide
15828/05/2020RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 202002.06.2020 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
15728/05/2020APROBAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE ALE S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. AFERENTE ANULUI 2019 02.06.2020 Deschide
15628/05/2020APROBAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE ALE REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV CRAIOVA AFERENTE ANUL 2019 02.06.2020 Deschide
15528/05/2020APROBAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE ALE MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2019 02.06.2020 Deschide
15428/05/2020PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PENTRU PERIOADA IUNIE-AUGUST 202002.06.2020 Deschide
15328/05/2020ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 28.05.202002.06.2020 Deschide
Deschide
15222/05/2020PROIECTUL „COMBATEREA VIRUSULUI PRIN DOTAREA SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE ŞI PNEUMOFTIZIOLOGIE « VICTOR BABEŞ » CRAIOVA” SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT PROPUS SPRE FINANŢARE DIN FONDURI EUROPENE PRIN PROGRAMUL OPERAŢIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014-2020”25.05.2020 Deschide
Deschide
15122/05/2020PROIECTUL „COMBATEREA VIRUSULUI PRIN DOTAREA SPITALULUI CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA” SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT PROPUS SPRE FINANŢARE DIN FONDURI EUROPENE PRIN PROGRAMUL OPERAŢIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014-2020”25.05.2020 Deschide
Deschide
15022/05/2020PROIECTUL „COMBATEREA VIRUSULUI PRIN DOTAREA SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVA” SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT PROPUS SPRE FINANŢARE DIN FONDURI EUROPENE PRIN PROGRAMUL OPERAŢIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014-2020”25.05.2020 Deschide
Deschide
14922/05/2020ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ ÎN 22.05.202025.05.2020 Deschide
Deschide
14830/04/2020APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU REFERITOR LA CONSTRUIREA A DOUĂ HALE CU DESTINAȚIA DEPOZIT PIESE AUTO SITUATE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR. ING. EMIL MARGHITU NR.1104.05.2020 Deschide
Deschide
14730/04/2020ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STRADA MOTRU”04.05.2020 Deschide
Deschide
14630/04/2020ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STRADA BALZAC”04.05.2020 Deschide
Deschide
14530/04/2020ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STRADA COSTACHE NEGRUZZI”04.05.2020 Deschide
Deschide
14430/04/2020ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STRADA PRELUNGIREA TEILOR” 04.05.2020 Deschide
Deschide
14330/04/2020ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STRADA CIOCÂRLIEI” 04.05.2020 Deschide
Deschide
14230/04/2020MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA04.05.2020 Deschide
Deschide
14130/04/2020TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN VEDEREA SCOATERII DIN FUNCŢIUNE CASĂRII ŞI DEMOLĂRII A BUNULUI „BARACĂ METALICĂ PUNCTUL TERMIC NR.03 BRAZDA LUI NOVAC” 04.05.2020 Deschide
14030/04/2020ATRIBUIREA ÎN FOLOSINŢĂ GRATUITĂ CĂTRE DISTRIBUŢIE ENERGIE OLTENIA S.A. A UNUI TEREN CARE APARŢINE DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SITUAT ÎN STR.GORUNULUI04.05.2020 Deschide
Deschide
13930/04/2020ATESTAREA PERSOANELOR FIZICE CARE AU OBŢINUT CERTIFICATE DE CALIFICARE ÎN VEDEREA DOBÂNDIRII CALITĂŢII DE ADMINISTRATOR DE CONDOMINII04.05.2020 Deschide
13830/04/2020REPARTIZAREA ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII A LOCUINŢEI SOCIALE SITUATE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA CART.VALEA ROŞIE STR.22 DECEMBRIE 1989 NR.18 BL.8 SC.1 AP.3304.05.2020 Deschide
13730/04/2020MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.157/2018 REFERITOARE LA ACCESAREA DE CĂTRE R.A.T. SRL A UNEI LINII DE CREDIT ÎN SUMĂ DE 3.000.000 LEI04.05.2020 Deschide
13630/04/2020MANDATAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SĂ VOTEZE ORDINEA DE ZI ÎN ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR S.C. COMPANIA DE APĂ „OLTENIA” S.A. DIN DATA DE 11.05.2020 04.05.2020 Deschide
13530/04/2020RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 202004.05.2020 Deschide
Deschide
13430/04/2020RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL „FILANTROPIA” CRAIOVA PENTRU ANUL 202004.05.2020 Deschide
Deschide
13330/04/2020EXECUŢIA BUGETARĂ A FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTĂ TRIMESTRULUI I AL ANULUI 202004.05.2020 Deschide
Deschide
13230/04/2020EXECUȚIA BUGETULUI CREDITELOR EXTERNE AL MUNICIPIULUI CRAIOVA AFERENTĂ TRIMESTRULUI I AL ANULUI 202004.05.2020 Deschide
Deschide
Deschide
13130/04/2020EXECUŢIA BUGETARĂ A INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI A ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII PE TRIMESTRUL I AL ANULUI 202004.05.2020 Deschide
Deschide
Deschide
13030/04/2020EXECUŢIA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE TRIMESTRUL I AL ANULUI 202004.05.2020 Deschide
Deschide
Deschide
12930/04/2020ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 30.04.202004.05.2020 Deschide
Deschide
12809/04/2020DELEGAREA CĂTRE SERVICIUL PUBLIC MANAGEMENT SPITALE CABINETE MEDICALE ŞI CREŞE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA A ATRIBUŢIILOR PREVĂZUTE DE HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR.201/2020 PRIVIND APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE PENTRU STABILIREA CHELTUIELILOR PENTRU CARANTINĂ ŞI LUAREA UNOR MĂSURI ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII PRECUM ŞI PENTRU ALOCAREA UNEI SUME DIN FONDUL DE REZERVĂ BUGETARĂ LA DISPOZIŢIA GUVERNULUI PREVĂZUT ÎN BUGETUL DE STAT PE ANUL 2020 PENTRU SUPLIMENTAREA BUGETULUI MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII MODIFICATĂ PRIN HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR.269/202009.04.2020 Deschide
Deschide
12709/04/2020ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ ÎN 09.04.202009.04.2020 Deschide
Deschide
12626/03/2020STABILIREA MODALITĂȚII DE SPRIJIN PENTRU PERSOANELE ÎN VÂRSTĂ DE PESTE 65 ANI FĂRĂ SUSȚINĂTORI SAU ALTĂ FORMĂ DE AJUTOR ȘI ASIGURAREA SPRIJINULUI ACESTORA ÎN VEDEREA MINIMALIZĂRII EXPUNERII LOR ÎN AFARA LOCUINȚELOR 30.03.2020 Deschide
12526/03/2020MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.473/2019 REFERITOARE LA STABILIREA ŞI APROBAREA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 202030.03.2020 Deschide
12426/03/2020PLANUL URBANISTIC ZONAL REFERITOR LA RECONSIDERARE URBANISTICĂ ÎN ZONA STR.DOLJULUI-STR.PĂLTINIŞ STR.LĂMÂIŢEI ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI LOCUINŢE CU REGIM DE ÎNĂLŢIME S+P+1 GENERAT DE IMOBILUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.PĂLTINIŞ NR.5330.03.2020 Deschide
Deschide
12326/03/2020APROBAREA TARIFELOR/KM PENTRU ACTIVITATEA DE TRANSPORT LOCAL DE PERSOANE ÎN REGIM DE CURSE SPECIALE DESFĂȘURATĂ DE R.A.T. SRL30.03.2020 Deschide
Deschide
12226/03/2020MODIFICAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL CRAIOVA NR. 48275/27.03.201530.03.2020 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
12126/03/2020MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.295/2015 REFERITOARE LA TRANSMITEREA ÎN FOLOSINŢĂ GRATUITĂ CĂTRE MINISTERUL PUBLIC-PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE – DIRECŢIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE-SERVICIUL TERITORIAL CRAIOVA A IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.ÎMPĂRATUL TRAIAN NR.39 30.03.2020 Deschide
12026/03/2020MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA30.03.2020 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
11926/03/2020MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA30.03.2020 Deschide
Deschide
Deschide
11826/03/2020SCOATEREA LA LICITAŢIE PUBLICĂ ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII A SPAŢIULUI CU DESTINAŢIA DE CABINET MEDICAL STOMATOLOGIC SITUAT ÎN CADRUL POLICLINICII STOMATOLOGICE CRAIOVIŢA NOUĂ BDUL.OLTENIA NR.4130.03.2020 Deschide
Deschide
11726/03/2020APROBAREA LISTEI DE PRIORITĂŢI PENTRU ATRIBUIREA DE SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE DECÂT ACEEA DE LOCUINŢĂ PENTRU SEDIU CĂTRE PERSOANELE JURIDICE ŞI FIZICE CONSTITUITE ÎN TEMEIUL ORDONANŢEI GUVERNULUI NR.26/2000 CU PRIVIRE LA ASOCIAŢII ŞI FUNDAŢII LEGII NR.14/2003 A PARTIDELOR POLITICE LEGII NR.96/2006 REPUBLICATĂ PRIVIND STATUTUL DEPUTAȚILOR ȘI AL SENATORILOR ȘI DECIZIEI PARLAMENTULUI EUROPEAN DIN 28 SEPTEMBRIE 2005 DE ADOPTARE A STATUTULUI DEPUTAȚILOR ÎN PARLAMENTUL EUROPEAN 30.03.2020 Deschide
Deschide
11626/03/2020DAREA ÎN ADMINISTRAREA REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV CRAIOVA A UNUI IMOBIL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.OLTEŢ NR.530.03.2020 Deschide
11526/03/2020ORGANIZAREA REŢELEI ŞCOLARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT ŞI PARTICULAR DIN MUNICIPIUL CRAIOVA PENTRU ANUL ŞCOLAR 2020-202130.03.2020 Deschide
Deschide
Deschide
11426/03/2020ATESTAREA PERSOANELOR FIZICE CARE AU OBŢINUT CERTIFICATE DE CALIFICARE ÎN VEDEREA DOBÂNDIRII CALITĂŢII DE ADMINISTRATOR DE CONDOMINII30.03.2020 Deschide
Deschide
11326/03/2020VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1 A BLOCUL T1 SC.6 AP.8 CĂTRE CĂLDARE BOGDAN IONUŢ30.03.2020 Deschide
Deschide
11226/03/2020PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE CARE AU CA OBIECT LOCUINŢE PENTRU TINERI CONSTRUITE PRIN AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE 30.03.2020 Deschide
Deschide
11126/03/2020REPARTIZAREA ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII A LOCUINŢEI SOCIALE SITUATE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.EUSTAŢIU STOENESCU NR.25 BL.F19 SC.1 AP.15 30.03.2020 Deschide
11026/03/2020MODIFICAREA ANEXEI NR.2 A HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.14/201830.03.2020 Deschide
10926/03/2020REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ CRAIOVA30.03.2020 Deschide
Deschide
10826/03/2020ÎNFIINŢAREA SERVICIULUI SOCIAL CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE „CLUBUL SENIORILOR” ÎN CADRUL DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ CRAIOVA30.03.2020 Deschide
Deschide
10726/03/2020ÎNFIINŢAREA SERVICIULUI SOCIAL „LOCUINŢA PROTEJATĂ PENTRU VICTIMELE VIOLENŢEI DOMESTICE” ÎN CADRUL DIRECŢIEI GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ CRAIOVA 30.03.2020 Deschide
Deschide
10626/03/2020ORGANIGRAMA ŞI STATUL DE FUNCŢII ALE REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV CRAIOVA PENTRU ANUL 202030.03.2020 Deschide
Deschide
Deschide
10526/03/2020ORGANIGRAMA ŞI STATUL DE FUNCŢII ALE S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. PENTRU ANUL 202030.03.2020 Deschide
Deschide
Deschide
10426/03/2020ORGANIGRAMA ŞI STATUL DE FUNCŢII ALE POLIŢIEI LOCALE A MUNICIPIULUI CRAIOVA PENTRU ANUL 202030.03.2020 Deschide
Deschide
Deschide
10326/03/2020ORGANIGRAMA ŞI STATUL DE FUNCŢII ALE APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA PENTRU ANUL 202030.03.2020 Deschide
Deschide
Deschide
10226/03/2020PLANUL DE ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ AL POLIŢIEI LOCALE A MUNICIPIULUI CRAIOVA PENTRU ANUL 202030.03.2020 Deschide
10126/03/2020NEASUMAREA RESPONSABILITĂŢII ORGANIZĂRII ŞI DERULĂRII PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR/ACORDURILOR-CADRU PENTRU ACHIZIŢIA PRODUSELOR ŞI A CONTRACTELOR-CADRU DE PRESTARE A SERVICIILOR PENTRU DERULAREA MĂSURILOR EDUCATIVE AFERENTE PROGRAMULUI PENTRU ŞCOLI AL ROMÂNIEI LA NIVELUL MUNICIPIULUI CRAIOVA PENTRU ANII ŞCOLARI 2020-2021 ŞI 2021-202230.03.2020 Deschide
10026/03/2020ACORDAREA DE BENEFICII DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ VETERANILOR ŞI INVALIZILOR DE RĂZBOI DIN MUNICIPIUL CRAIOVA CU OCAZIA ZILEI VETERANILOR DE RĂZBOI ŞI A ZILEI NAȚIONALE A ROMÂNIEI30.03.2020 Deschide
9926/03/2020MANDATAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SĂ VOTEZE ÎN ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR S.C. COMPANIA DE APĂ „OLTENIA” S.A. DIN DATA DE 31.03.2020 ORDINEA DE ZI 30.03.2020 Deschide
9826/03/2020BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV CRAIOVA PENTRU ANUL 202030.03.2020 Deschide
Deschide
9726/03/2020RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 202030.03.2020 Deschide
Deschide
9626/03/2020RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 202030.03.2020 Deschide
Deschide
Deschide
9526/03/2020ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 26.03.202030.03.2020 Deschide
Deschide
Deschide
9420/03/2020MODIFICAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA APROBAT PRIN HOTĂRÂREA NR.493/200923.03.2020 Deschide
9320/03/2020ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ ÎN 20.03.202023.03.2020 Deschide
Deschide
9227/02/2020CONCESIONAREA CĂTRE R.A.T. SRL A BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA28.02.2020 Deschide
Deschide
9127/02/2020MODIFICAREA COMPONENŢEI COMISIEI DE SISTEMATIZARE A CIRCULAŢIEI RUTIERE ŞI PIETONALE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA28.02.2020 Deschide
9027/02/2020DESEMNAREA DNEI. NICOLĂIȚĂ LORENA ÎN FUNCŢIA DE ADMINISTRATOR AL TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L. 28.02.2020 Deschide
8927/02/2020MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA28.02.2020 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
8827/02/2020MODIFICAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.38392/23.05.2006 ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI S.C. C.M. DUMITRESCU DALILA S.R.L.-D 28.02.2020 Deschide
8727/02/2020MODIFICAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.205/2001 ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI S.C. ATLANTYS INTERNAȚIONAL S.R.L. 28.02.2020 Deschide
8627/02/2020MODIFICAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.318/2011 ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA ŞI IVĂNESCU LILIANA DELIA28.02.2020 Deschide
8527/02/2020MODIFICAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.74/1995 ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI S.C. IMO PROPERTY INVESTMENTS BUCUREȘTI S.A.28.02.2020 Deschide
8427/02/2020PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.980/15.03.2016 ÎNCHEIAT ÎNTRE COLEGIUL NAŢIONAL „CAROL I” ŞI ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ UNGUREANU ADRIANA28.02.2020 Deschide
8327/02/2020PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.177/25.01.2016 ÎNCHEIAT ÎNTRE COLEGIUL NAŢIONAL „ELENA CUZA” ŞI S.C. DIODA IMPEX S.R.L.28.02.2020 Deschide
8227/02/2020PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE AVÂND CA OBIECT TERENURI OCUPATE DE CONSTRUCȚII PROVIZORII CU DESTINAȚIA DE SPAŢII COMERCIALE PRODUCŢIE ŞI PRESTĂRI SERVICII SITUATE ÎN PIEŢELE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA 28.02.2020 Deschide
Deschide
8127/02/2020TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN VEDEREA SCOATERII DIN FUNCŢIUNE CASĂRII ŞI DEMOLĂRII A BUNULUI „CORP C17 – MOARA”28.02.2020 Deschide
8027/02/2020DAREA ÎN ADMINISTRARE CĂTRE COLEGIUL NAŢIONAL „CAROL I” CRAIOVA A UNOR BUNURI APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SITUATE ÎN STR.BRESTEI NR.38 28.02.2020 Deschide
Deschide
7927/02/2020CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ÎN FAVOAREA NUMIŢILOR SANDU VALENTIN ŞI SANDU EUGEN VENUS ASUPRA TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.MADONA DUDU NR.21 28.02.2020 Deschide
Deschide
7827/02/2020CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ÎN FAVOAREA DOAMNEI ŢÎRCOMNICU VIORELA ASUPRA COTEI-PĂRŢI DE 7 06 % DIN TERENUL ÎN SUPRAFAŢĂ DE 1714 MP. AFERENT IMOBILULUI-SPAŢIU COMERCIAL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.1 DECEMBRIE 1918 NR.27 28.02.2020 Deschide
Deschide
7727/02/2020CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ÎN FAVOAREA DOAMNEI ŢÎRCOMNICU VIORELA ASUPRA COTEI-PĂRŢI DE 3 97% DIN TERENUL ÎN SUPRAFAŢĂ DE 1714 MP. AFERENT IMOBILULUI-SPAŢIU COMERCIAL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.1 DECEMBRIE 1918 NR.2728.02.2020 Deschide
Deschide
7627/02/2020CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ÎN FAVOAREA S.C. AL SHEFA FARM S.R.L. ASUPRA COTEI-PĂRŢI DE 6 88 % DIN TERENUL ÎN SUPRAFAŢĂ DE 1714 MP. AFERENT IMOBILULUI-SPAŢIU COMERCIAL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.1 DECEMBRIE 1918 NR.27 28.02.2020 Deschide
Deschide
7527/02/2020CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ÎN FAVOAREA DOMNULUI ION MARIUS CĂTĂLIN ASUPRA TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.DEZROBIRII NR.94B28.02.2020 Deschide
Deschide
7427/02/2020LISTA DE PRIORITĂŢI PRIVIND ATRIBUIREA DE SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE DECÂT ACEEA DE LOCUINŢĂ PENTRU SEDIU PERSOANELOR JURIDICE ŞI FIZICE CONSTITUITE ÎN TEMEIUL ORDONANŢEI GUVERNULUI NR.26/2000 CU PRIVIRE LA ASOCIAŢII ŞI FUNDAŢII A LEGII NR.14/2003 A PARTIDELOR POLITICE A LEGII NR.96/2006 REPUBLICATĂ PRIVIND STATUTUL DEPUTAŢILOR ŞI AL SENATORILOR ȘI DECIZIEI PARLAMENTULUI EUROPEAN DIN 28 SEPTEMBRIE 2005 DE ADOPTARE A STATUTULUI DEPUTAȚILOR ÎN PARLAMENTUL EUROPEAN28.02.2020 Deschide
Deschide
7327/02/2020APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE PENTRU ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ A TERENURILOR CE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN VEDEREA AMPLASĂRII DE MIJLOACE DE PUBLICITATE PE RAZA MUNICIPIULUI CRAIOVA28.02.2020 Deschide
Deschide
7227/02/2020VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1 C BLOCUL T3 SC.4 AP.1 CĂTRE TOMA ION28.02.2020 Deschide
Deschide
7127/02/2020VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1 C BLOCUL T3 SC.1 AP.6 CĂTRE DUMITRA ION28.02.2020 Deschide
Deschide
7027/02/2020VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1 C BLOCUL T3 SC.1 AP.2 CĂTRE SONLEITNER INGRID IRINA28.02.2020 Deschide
Deschide
6927/02/2020VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1 B BLOCUL T2 SC.4 AP.15 CĂTRE BARBU MIHAELA DANA28.02.2020 Deschide
Deschide
6827/02/2020VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1 A BLOCUL T1 SC.6 AP.5 CĂTRE ANGHEL ELENA ALINA28.02.2020 Deschide
Deschide
6727/02/2020PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE CARE AU CA OBIECT LOCUINŢE PENTRU TINERI CONSTRUITE PRIN AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE28.02.2020 Deschide
Deschide
6627/02/2020APROBAREA CUANTUMULUI CHIRIEI AFERENTĂ LOCUINŢELOR PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII REALIZATE DE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA VALABILĂ PENTRU ANUL 2020 ȘI RESPECTIV A SUMELOR CU TITLU DE RECUPERARE INVESTIŢIE CE SE VOR VIRA AGENŢIEI NAŢIONALE PENTRU LOCUINŢE ÎN ANUL 202028.02.2020 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
6527/02/2020APROBAREA LISTEI PENTRU STABILIREA ORDINII DE PRIORITATE ÎN SOLUŢIONAREA CERERILOR DE LOCUINŢE ŞI ÎN REPARTIZAREA LOCUINŢELOR PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII CE VOR RĂMÂNE VACANTE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA ÎN ANUL 2020 28.02.2020 Deschide
Deschide
6427/02/2020MODIFICAREA COMPONENȚEI COMISIEI LOCALE DE ORDINE PUBLICĂ 28.02.2020 Deschide
6327/02/2020MODIFICAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL SERVICIULUI PUBLIC MANAGEMENT SPITALE CABINETE MEDICALE ŞI CREŞE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA28.02.2020 Deschide
Deschide
6227/02/2020APROBAREA PENTRU ANUL 2020 A NUMĂRULUI DE ASISTENŢI PESONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV ÎNCADRAŢI CU CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ PE RAZA MUNICIPIULUI CRAIOVA 28.02.2020 Deschide
6127/02/2020ORGANIGRAMA ŞI STATUL DE FUNCŢII ALE R.A.T. SRL PENTRU ANUL 202028.02.2020 Deschide
Deschide
Deschide
6027/02/2020ORGANIGRAMA ŞI STATUL DE FUNCŢII ALE SPORT CLUB MUNICIPAL CRAIOVA PENTRU ANUL 202028.02.2020 Deschide
Deschide
Deschide
5927/02/2020CUANTUMUL COTIZAȚIEI ANUALE DE MEMBRU AL ASOCIAȚIEI MUNICIPIILOR DIN ROMÂNIA DATORATĂ DE MUNICIPIUL CRAIOVA PENTRU ANUL 202028.02.2020 Deschide
5827/02/2020CONTRACTUL DE PARTENERIAT ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI ASOCIAŢIA CENTRUL DE CULTURĂ AL ROMILOR DOLJ ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII ZILEI INTERNAŢIONALE A ROMILOR LA CRAIOVA ÎN DATA DE 08 APRILIE 202028.02.2020 Deschide
Deschide
Deschide
5727/02/2020CONTRACTUL DE PARTENERIAT ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE MOTOCICLISM PRIN CLUBUL SPORTIV „FREE BIKE TEAM” ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII EVENIMENTULUI CUPA REGIONALĂ HARD ENDURO CRAIOVA ÎN PERIOADA 11-12 APRILIE 202028.02.2020 Deschide
Deschide
Deschide
5627/02/2020CONTRACTUL DE PARTENERIAT ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI TEATRUL NAȚIONAL „MARIN SORESCU” ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL SHAKESPEARE EDIȚIA A XII-A LA CRAIOVA ÎN PERIOADA 23 APRILIE-04 MAI 202028.02.2020 Deschide
Deschide
5527/02/2020RAPORTUL DE EVALUARE A CAPACITĂŢII DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA NIVELUL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE SEMESTRUL II AL ANULUI 201928.02.2020 Deschide
Deschide
5427/02/2020PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PENTRU PERIOADA MARTIE-MAI 202028.02.2020 Deschide
5327/02/2020ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 27.02.202028.02.2020 Deschide
Deschide
Deschide
5214/02/2020MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.538/2018 REFERITOARE LA APROBAREA DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „CREŞTEREA ACCESULUI LA EDUCAŢIE PRIN ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN MUNICIPIUL CRAIOVA - GRADINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ION CREANGĂ” 17.02.2020 Deschide
Deschide
5114/02/2020APROBAREA FINANŢĂRII DIN BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA A CONTRIBUŢIEI PROPRII A LICEULUI TEHNOLOGIC „COSTIN D.NENIŢESCU” CRAIOVA ÎN CADRUL PROIECTULUI „INOVAREA PROCESULUI EDUCAŢIONAL PRIN STAGII DE PRACTICĂ” 17.02.2020 Deschide
5014/02/2020PROIECTUL „CREȘTEREA ACCESULUI LA EDUCAȚIE PRIN ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL CRAIOVA - GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT PHOENIX”17.02.2020 Deschide
4914/02/2020PROIECTUL „CREȘTEREA ACCESULUI LA EDUCAȚIE PRIN ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL CRAIOVA - GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ION CREANGĂ”17.02.2020 Deschide
4814/02/2020PROIECTUL „ÎNNOIREA PARCULUI DE VEHICULE DE TRANSPORT PUBLIC URBAN-ACHIZIŢIA DE AUTOBUZE NOI – FAZA 1 (30 BUC.)”17.02.2020 Deschide
4714/02/2020BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL R.A.T. SRL CRAIOVA PE ANUL 202017.02.2020 Deschide
Deschide
4614/02/2020BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. PENTRU ANUL 202017.02.2020 Deschide
Deschide
4514/02/2020BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. PENTRU ANUL 202017.02.2020 Deschide
Deschide
4414/02/2020ORDONATORII TERŢIARI DE CREDITE AI BUGETULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 202017.02.2020 Deschide
Deschide
4314/02/2020BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 202017.02.2020 Deschide
Deschide
4214/02/2020BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE PENTRU ANUL 202017.02.2020 Deschide
4114/02/2020BUGETUL CREDITELOR EXTERNE AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PENTRU ANUL 202017.02.2020 Deschide
Deschide
4014/02/2020BUGETELE DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂŢILE FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII ALE UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN MUNICIPIUL CRAIOVA PE ANUL 202017.02.2020 Deschide
Deschide
3914/02/2020BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL CĂMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE CRAIOVA PENTRU ANUL 202017.02.2020 Deschide
Deschide
3814/02/2020BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPORT CLUB MUNICIPAL CRAIOVA PENTRU ANUL 202017.02.2020 Deschide
Deschide
3714/02/2020BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL POLIŢIEI LOCALE A MUNICIPIULUI CRAIOVA PENTRU ANUL 202017.02.2020 Deschide
Deschide
3614/02/2020BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA PENTRU ANUL 202017.02.2020 Deschide
Deschide
3514/02/2020BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL „FILANTROPIA” CRAIOVA PENTRU ANUL 202017.02.2020 Deschide
Deschide
3414/02/2020BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE ŞI PNEUMOFTIZIOLOGIE „VICTOR BABEŞ” CRAIOVA PENTRU ANUL 202017.02.2020 Deschide
Deschide
3314/02/2020BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 202017.02.2020 Deschide
Deschide
3214/02/2020APROBAREA PROIECTULUI „O ȘANSĂ LA VIAȚĂ-FIV” AVÂND CA OBIECT ACORDAREA UNUI SPRIJIN FINANCIAR PENTRU CUPLURILE INFERTILE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA PENTRU EFECTUAREA PROCEDURII DE FERTILIZARE ÎN VITRO17.02.2020 Deschide
Deschide
3114/02/2020ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 14.02.202017.02.2020 Deschide
3014/02/2020ALEGEREA PREŞEDINTELUI ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 14.02.202017.02.2020 Deschide
2930/01/2020MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.522/2019 REFERITOARE LA REORGANIZAREA DIRECŢIEI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ CRAIOVA ÎN DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ CRAIOVA31.01.2020 Deschide
2830/01/2020PLANUL URBANISTIC DE DETALIU REFERITOR LA CONSTRUIREA UNEI LOCUINȚE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME SP+P+1 ȘI ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ-MAGAZIE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR. PLOPULUI NR.1531.01.2020 Deschide
Deschide
2730/01/2020PLANUL URBANISTIC DE DETALIU REFERITOR LA CONSTRUIREA UNEI CLĂDIRI CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1+SUPANTĂ CU DESTINAȚIA DE CLUB SPORTIV SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA ALEEA 4 ȘIMNIC NR.12B31.01.2020 Deschide
Deschide
2630/01/2020PLANUL URBANISTIC ZONAL REFERITOR LA RECONSIDERAREA URBANISTICĂ ÎN ZONA BD. DACIA-STR. CPT. N. VULOVICI-STR. MARESAL AL. AVERESCU31.01.2020 Deschide
Deschide
2530/01/2020APROBAREA REGULAMENTULUI LOCAL REFERITOR LA CONDIŢIILE DE AMPLASARE A CONSTRUCŢIILOR CU CARACTER PROVIZORIU PENTRU DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR DE COMERŢ STRADAL PE RAZA MUNICIPIULUI CRAIOVA 31.01.2020 Deschide
Deschide
2430/01/2020MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.522/2007 REFERITOARE LA APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA31.01.2020 Deschide
Deschide
Deschide
2330/01/2020MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.545/2019 REFERITOARE LA APROBAREA SOLICITĂRII CĂTRE GUVERNUL ROMÂNIEI REFERITOARE LA TRANSMITEREA UNEI PĂRŢI DIN IMOBILUL 2985 DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI ȘI DIN ADMINISTRAREA MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 31.01.2020 Deschide
2230/01/2020MODIFICAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.106729/18.07.2011 ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L.31.01.2020 Deschide
Deschide
2130/01/2020APROBAREA CUANTUMULUI INDEMNIZAŢIEI PENTRU ACTIVITATEA DEPUSĂ DE MEMBRII COMISIEI PENTRU VÂNZAREA SPAŢIILOR MEDICALE ŞI AI COMISIEI DE CONTESTAŢIE31.01.2020 Deschide
2030/01/2020PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.47T/2005 ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI S.C. NIELA COM S.R.L. 31.01.2020 Deschide
1930/01/2020PRELUNGIREA PE O PERIOADĂ DE PATRU ANI A DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE AVÂND CA OBIECT SPAŢII COMERCIALE SITUATE ÎN PIEŢELE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA31.01.2020 Deschide
Deschide
1830/01/2020ATESTAREA PERSOANELOR FIZICE CARE AU OBŢINUT CERTIFICATE DE CALIFICARE ÎN VEDEREA DOBÂNDIRII CALITĂŢII DE ADMINISTRATOR DE CONDOMINII31.01.2020 Deschide
Deschide
1730/01/2020PROPUNE PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE CARE AU CA OBIECT LOCUINŢE PENTRU TINERI CONSTRUITE PRIN AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE 31.01.2020 Deschide
Deschide
1630/01/2020VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1 C BLOCUL T3 SC.2 AP.16 CĂTRE RUSAN GEORGETA31.01.2020 Deschide
Deschide
1530/01/2020VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1 A BLOCUL T1 SC.5 AP.10 CĂTRE CHETOIU MARIUS CRISTIAN31.01.2020 Deschide
Deschide
1430/01/2020APROBAREA PLANULUI DE ACȚIUNI SAU LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PENTRU BENEFICIARII DE AJUTOR SOCIAL ŞI PĂRINŢII AI CĂROR COPII BENEFICIAZĂ DE MĂSURI DE PROTECŢIE SPECIALĂ PENTRU ANUL 202031.01.2020 Deschide
Deschide
1330/01/2020MODIFICAREA RESPECTIV STABILIREA TARIFELOR PENTRU ACTIVITĂȚILE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE PROPUSE DE OPERATORUL REGIONAL S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. 31.01.2020 Deschide
Deschide
Deschide
1230/01/2020APROBAREA DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE SISTEM DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI TERMICE LA CONSUMATORII FINALI DIN MUNICIPIUL CRAIOVA”-REŢELE TERMICE DE DISTRIBUŢIE 2 PT PT 1 ȘI 4 VALEA ROŞIE ȘI 31.01.2020 Deschide
1130/01/2020APROBAREA PLANULUI DE INVESTIŢII AL S.C. COMPANIA DE APĂ „OLTENIA” S.A. AFERENT ACTIVELOR DATE ÎN ADMINISTRARE SAU CONCESIUNE CU FINANŢARE DIN FONDUL ÎNTREŢINERE ÎNLOCUIRE DEZVOLTARE PENTRU ANUL 2020 31.01.2020 Deschide
Deschide
1030/01/2020MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.14/2018 REFERITOARE LA STABILIREA SALARIILOR DE BAZĂ AFERENTE FUNCŢIILOR DIN CADRUL FAMILIEI OCUPAŢIONALE „ADMINISTRAŢIE” UTILIZATE ÎN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA PRECUM ŞI ÎN CADRUL SERVICIILOR PUBLICE DE INTERES LOCAL ALE MUNICIPIULUI CRAIOVA31.01.2020 Deschide
930/01/2020MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.384/2018 REFERITOARE LA DESEMNAREA REPREZENTANŢILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAŢIE ALE UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT ŞI PARTICULAR CU PERSONALITATE JURIDICĂ DIN MUNICIPIUL CRAIOVA31.01.2020 Deschide
830/01/2020ACORDAREA CALIFICATIVULUI PENTRU ÎNDEPLINIREA OBIECTIVELOR ŞI A CRITERIILOR DE PERFORMANŢĂ PROFESIONALĂ INDIVIDUALĂ ALE SECRETARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DOAMNA MIULESCU NICOLETA PENTRU 201931.01.2020 Deschide
Deschide
730/01/2020REPORTAREA EXCEDENTULUI BUGETAR AL ANULUI 2019 REALIZAT DE CĂTRE INSTITUŢIILE PUBLICE FINANŢATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII PRECUM ŞI DIN ACTIVITĂŢILE FINANŢATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII ÎN ANUL 2020 31.01.2020 Deschide
Deschide
630/01/2020ÎNCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER AL DLUI.NEDELESCU GHEORGHE ŞI VALIDAREA MANDATULUI UNUI NOU CONSILIER ÎN CADRUL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 31.01.2020 Deschide
530/01/2020ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 30.01.202031.01.2020 Deschide
Deschide
Deschide
408/01/2020CONCESIONAREA CĂTRE R.A.T. SRL A UNOR BUNURI CARE APARŢIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 09.01.2020 Deschide
Deschide
308/01/2020MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA09.01.2020 Deschide
Deschide
Deschide
208/01/2020ACOPERIREA DEFINITIVĂ A DEFICITULUI SECŢIUNII DE DEZVOLTARE PE ANUL 2019 DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA AL ANILOR PRECEDENŢI 09.01.2020 Deschide
108/01/2020ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ ÎN 08.01.202009.01.2020 Deschide
Deschide