NumarDataTitluData afisarii
12415/03/2023APROBAREA PROIECTULUI: CREŞTEREA CAPACITĂŢII DE REZILIENŢĂ A SISTEMULUI EDUCAŢIONAL DIN MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN DOTAREA CU MOBILIER MATERIALE DIDACTICE ŞI ECHIPAMENTE DIGITALE - CRAIOVA EDUCATĂ’’ ÎN VEDEREA DEPUNERII ACESTUIA PENTRU FINANŢARE ÎN CADRUL PNRR COMPONENTA 15—EDUCAŢIE APELUL DE PROIECTE „DOTAREA CU MOBILIER MATERIALE DIDACTICE ŞI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ȘI A UNITĂȚILOR CONEXE” 16.03.2023 Deschide
Deschide
12315/03/2023ÎNFIINŢAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ DE TIP REZIDENŢIAL „CENTRUL RESPIRO PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI” ÎN CADRUL DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ CRAIOVA16.03.2023 Deschide
Deschide
12215/03/2023APROBAREA PROTOCOALELOR DE COLABORARE ÎNCHEIATE ÎNTRE MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CRAIOVA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI „HUB DE SERVICII MMSS - SII MMSS” COD MYSMIS 130963 16.03.2023 Deschide
Deschide
Deschide
12115/03/2023MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.262/2018 REFERITOARE LA ATRIBUIREA DIRECTĂ A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE CU AUTOBUZE ŞI TRAMVAIE EFECTUAT PRIN CURSE REGULATE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA CĂTRE R.A.T. SRL.16.03.2023 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
12015/03/2023ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA16.03.2023 Deschide
Deschide
11915/03/2023APROBAREA TARIFELOR PENTRU ACTIVITĂŢILE CONEXE SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE DESFĂȘURATE DE R.A.T. SRL ŞI A COMISIONULUI LA VÂNZAREA TITLURILOR DE CĂLĂTORIE 16.03.2023 Deschide
Deschide
11815/03/2023REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL R.A.T. SRL16.03.2023 Deschide
Deschide
11715/03/2023ORGANIGRAMA ŞI STATUL DE FUNCŢII ALE R.A.T. SRL16.03.2023 Deschide
Deschide
Deschide
11615/03/2023BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL R.A.T. SRL CRAIOVA PE ANUL 202316.03.2023 Deschide
Deschide
11515/03/2023ACORDAREA DE FACILITĂŢI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN COMUN ALE R.A.T. SRL PENTRU ANUMITE CATEGORII DE PERSOANE 16.03.2023 Deschide
11415/03/2023RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 202316.03.2023 Deschide
Deschide
11315/03/2023ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 15.03.202316.03.2023 Deschide
Deschide
Deschide
11206/03/2023APROBAREA ACORDULUI DE ASOCIERE ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA ŞI MINISTERUL MEDIULUI APELOR ŞI PĂDURILOR ÎN VEDEREA DERULĂRII PROCEDURILOR DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ PENTRU INSULELE ECOLOGICE DIGITALIZATE ÎN CADRUL PROIECTULUI: „MODERNIZAREA SISTEMELOR DE GESTIONARE A DEȘEURILOR ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSTRUIREA DE INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE”07.03.2023 Deschide
Deschide
11106/03/2023PROPUNE MODIFICAREA HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.50/2023 ŞI NR.108/2023 REFERITOARE LA APROBAREA CONTRACTULUI DE PARTENERIAT INCHEIAT IN VEDEREA CONSTITUIRII CONSORTIULUI REGIONAL INTEGRAT PENTRU INVĂŢĂMÂNTUL DUAL CRAIOVA ŞI A ACORDULUI DE PARTENERIAT PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 07.03.2023 Deschide
Deschide
Deschide
11006/03/2023ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 06.03.202307.03.2023 Deschide
Deschide
10923/02/2023APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MĂSURI DE PERFORMANȚĂ ENERGETICĂ PRIVIND CLĂDIRI APARȚINÂND DE 6 UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN CRAIOVA - EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ÎN CLĂDIRILE EDUCAȚIONALE (PROIECTARE ȘI EXECUȚIE) – ȘCOALA GIMNAZIALĂ SF. GHEORGHE (FOSTA ŞCOALĂ GIMNAZIALĂ NR.23)” PACHETUL DE MĂSURI PM2 28.02.2023 Deschide
Deschide
10823/02/2023APROBAREA PARTICIPĂRII MUNICIPIULUI CRAIOVA LA PROIECTUL “CAMPUS REGIONAL OLTENIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT DUAL”28.02.2023 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
10723/02/2023MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.8/2021 REFERITOARE LA NUMIREA MEMBRILOR ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAŢIE ALE SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL „FILANTROPIA” CRAIOVA SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE ŞI PNEUMOFTIZIOLOGIE „VICTOR BABEŞ” ŞI SPITALULUI CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA 28.02.2023 Deschide
10623/02/2023MODIFICAREA COMPONENŢEI COMISIEI LOCALE DE ORDINE PUBLICĂ APROBATĂ PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.47/2021 28.02.2023 Deschide
10523/02/2023STABILIREA RESPECTIV MODIFICAREA TARIFELOR PENTRU ACTIVITĂȚILE DATE ÎN GESTIUNE DIRECTĂ CĂTRE OPERATORUL REGIA AUTONOMĂ DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV CRAIOVA 28.02.2023 Deschide
Deschide
Deschide
10423/02/2023MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.354/2020 REFERITOARE LA APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REALIZARE CONSTRUCŢIE PASAJ PE STR.GÂRLEŞTI (LA INTERSECŢIE CU CALEA FERATĂ)” 28.02.2023 Deschide
Deschide
10323/02/2023APROBAREA AMPLASĂRII UNUI MONUMENT REPREZENTÂND BUSTUL DECANULUI BAROULUI DOLJ DEM D. STOENESCU DIN PERIOADA 1921-1934 PE TERENUL APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA BD. CAROL I ZONA BLOCULUI 17 D 28.02.2023 Deschide
Deschide
10223/02/2023PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.280/01.03.2007 ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA ŞI VERONA-IMPEX S.R.L. 28.02.2023 Deschide
10123/02/2023PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.293/15.01.2008 ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI RIMAGA S.R.L. 28.02.2023 Deschide
10023/02/2023PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE AVÂND CA OBIECT TERENURI ŞI SPAŢII SITUATE ÎN PIEŢELE DIN MUNICIPIULUI CRAIOVA28.02.2023 Deschide
Deschide
9923/02/2023ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT PREŢUL DE PORNIRE AL NEGOCIERII PREŢULUI DE ACHIZIŢIE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.OLTEŢ NR.7A28.02.2023 Deschide
Deschide
9823/02/2023ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT PREŢUL DE PORNIRE AL NEGOCIERII PREŢULUI DE ACHIZIŢIE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.MATEI BASARAB NR.228.02.2023 Deschide
Deschide
9723/02/2023ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT PREŢUL DE PORNIRE AL NEGOCIERII PREŢULUI DE ACHIZIŢIE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA CALEA BUCUREŞTI NR.56B 56C 56D 28.02.2023 Deschide
Deschide
9623/02/2023ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT PREŢUL DE PORNIRE AL NEGOCIERII PREŢULUI DE ACHIZIŢIE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BD.DACIA NR.80D28.02.2023 Deschide
Deschide
9523/02/2023ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT PREŢUL DE PORNIRE AL NEGOCIERII PREŢULUI DE ACHIZIŢIE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR. A.I.CUZA NR.46A28.02.2023 Deschide
Deschide
9423/02/2023MODIFICAREA TARIFELOR AFERENTE ACTIVITĂŢII DE ÎNTREŢINERE A BAZEI HIPODROM SITUATĂ ÎN PARCUL „NICOLAE ROMANESCU” 28.02.2023 Deschide
Deschide
9323/02/2023APROBAREA LISTEI DE PRIORITĂŢI PENTRU ATRIBUIREA DE SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE DECÂT ACEEA DE LOCUINŢĂ RESPECTIV CU DESTINAŢIA DE SEDIU28.02.2023 Deschide
Deschide
9223/02/2023MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.338/2013 REFERITOARE LA DAREA ÎN ADMINISTRARE CĂTRE TEATRUL DE COPII ŞI TINERET „COLIBRI” CRAIOVA A BUNULUI „CLUBUL CULTURAL AL SINDICATULUI LIBER ELECTROPUTERE CRAIOVA” SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR. CALEA BUCUREŞTI NR.56 28.02.2023 Deschide
Deschide
9123/02/2023TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA A UNOR BUNURI ÎN VEDEREA SCOATERII DIN FUNCŢIUNE CASĂRII ŞI VALORIFICĂRII 28.02.2023 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
9023/02/2023ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 28.02.2023 Deschide
Deschide
Deschide
8923/02/2023DECLARAREA DE UZ ŞI INTERES PUBLIC LOCAL A UNOR BUNURI DOBÂNDITE DE MUNICIPIUL CRAIOVA 23.02.2023 Deschide
Deschide
Deschide
8823/02/2023ATESTAREA PERSOANELOR FIZICE CARE AU OBŢINUT CERTIFICATE DE CALIFICARE ÎN VEDEREA DOBÂNDIRII CALITĂŢII DE ADMINISTRATOR DE CONDOMINII28.02.2023 Deschide
Deschide
8723/02/2023PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE CARE AU CA OBIECT LOCUINŢE PENTRU TINERI CONSTRUITE PRIN AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE 28.02.2023 Deschide
Deschide
8623/02/2023APROBAREA CUANTUMULUI CHIRIEI AFERENTĂ LOCUINŢELOR PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII REALIZATE DE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA VALABILĂ PENTRU ANUL 2023 28.02.2023 Deschide
Deschide
Deschide
8523/02/2023APROBAREA LISTEI PENTRU STABILIREA ORDINII DE PRIORITATE ÎN SOLUŢIONAREA CERERILOR DE LOCUINŢE ŞI ÎN REPARTIZAREA LOCUINŢELOR PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII ÎN ANUL 2023 28.02.2023 Deschide
Deschide
8423/02/2023REPARTIZAREA ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII A UNOR LOCUINŢE SOCIALE28.02.2023 Deschide
Deschide
8323/02/2023APROBAREA ASOCIERII ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI TEATRUL NAŢIONAL „MARIN SORESCU” DIN CRAIOVA ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL SHAKESPEARE CRAIOVA EDIȚIA „PODURI DE TEATRU” ÎN PERIOADA 20.04.- 23.04.2023 28.02.2023 Deschide
Deschide
8223/02/2023ACORDAREA NORMEI DE HRANĂ PENTRU PERSONALUL POLIŢIEI LOCALE A MUNICIPIULUI CRAIOVA PENTRU O PERIOADĂ DE ŞASE LUNI ÎN ANUL 2023 28.02.2023 Deschide
Deschide
8123/02/2023APROBAREA ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII ALE SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL „FILANTROPIA” CRAIOVA 28.02.2023 Deschide
Deschide
Deschide
8023/02/2023APROBAREA ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII ALE REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV CRAIOVA28.02.2023 Deschide
Deschide
Deschide
7923/02/2023APROBAREA ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII ALE APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA28.02.2023 Deschide
Deschide
Deschide
7823/02/2023APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL S.C. TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L. PE ANUL 2023 28.02.2023 Deschide
Deschide
7723/02/2023APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. PENTRU ANUL 2023 28.02.2023 Deschide
Deschide
7623/02/2023APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV CRAIOVA PENTRU ANUL 202328.02.2023 Deschide
Deschide
7523/02/2023APROBAREA ACCESĂRII DE CĂTRE REGIA AUTONOMĂ DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV CRAIOVA A UNUI CREDIT PENTRU INVESTIŢII 28.02.2023 Deschide
7423/02/2023APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. PE ANUL 2023 28.02.2023 Deschide
Deschide
7323/02/2023ACCESAREA DE CĂTRE S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. A UNUI CREDIT PENTRU INVESTIŢII NECESAR ACHITĂRII LUCRĂRILOR ŞI SERVICIILOR PENTRU INVESTIŢIA „CONSTRUIRE HALĂ METALICĂ - PIAŢA BRAZDA LUI NOVAC (PT+DE+EXECUŢIE)”28.02.2023 Deschide
7223/02/2023RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 202328.02.2023 Deschide
Deschide
7123/02/2023MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.546/2022 REFERITOARE LA APROBAREA CUANTUMULUI ŞI A NUMĂRULUI DE BURSE ACORDATE ELEVILOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT DIN MUNICIPIUL CRAIOVA ÎN ANUL ŞCOLAR 2022- 202328.02.2023 Deschide
Deschide
7023/02/2023MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.58/2023 REFERITOARE LA APROBAREA BUGETELOR DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂŢILE FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII ALE UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN MUNICIPIUL CRAIOVA PE ANUL 202328.02.2023 Deschide
6923/02/2023RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 202328.02.2023 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
6823/02/2023APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE A CAPACITĂŢII DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA NIVELUL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE SEMESTRUL II AL ANULUI 202228.02.2023 Deschide
Deschide
6723/02/2023DESEMNAREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PENTRU PERIOADA MARTIE – MAI 2023 28.02.2023 Deschide
6623/02/2023ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 23.02.202328.02.2023 Deschide
Deschide
Deschide
6514/02/2023MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.50/2023 REFERITOARE LA APROBAREA CONTRACTULUI DE PARTENERIAT PENTRU CONSTITUIREA CONSORȚIULUI REGIONAL INTEGRAT PENTRU INVĂŢĂMÂNTUL DUAL CRAIOVA 15.02.2023 Deschide
Deschide
6414/02/2023ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 14.02.202315.02.2023 Deschide
Deschide
6302/02/2023MANDATAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA SĂ VOTEZE ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢILOR TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L. ORDINEA DE ZI 02.02.2023 Deschide
6202/02/2023ORDONATORII TERŢIARI DE CREDITE AI BUGETULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 202302.02.2023 Deschide
Deschide
6102/02/2023BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 202302.02.2023 Deschide
Deschide
6002/02/2023BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE PENTRU ANUL 202302.02.2023 Deschide
Deschide
5902/02/2023BUGETUL CREDITELOR EXTERNE AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PENTRU ANUL 202302.02.2023 Deschide
Deschide
Deschide
5802/02/2023BUGETELE DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂŢILE FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII ALE UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN MUNICIPIUL CRAIOVA PE ANUL 202302.02.2023 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
5702/02/2023BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPORT CLUB MUNICIPAL CRAIOVA PENTRU ANUL 202302.02.2023 Deschide
Deschide
5602/02/2023BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA PENTRU ANUL 202302.02.2023 Deschide
Deschide
5502/02/2023BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL „FILANTROPIA” CRAIOVA PENTRU ANUL 202302.02.2023 Deschide
Deschide
5402/02/2023BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE ȘI PNEUMOFTIZIOLOGIE „VICTOR BABEȘ” CRAIOVA PENTRU ANUL 202302.02.2023 Deschide
Deschide
5302/02/2023BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL POLIŢIEI LOCALE A MUNICIPIULUI CRAIOVA PENTRU ANUL 202302.02.2023 Deschide
Deschide
5202/02/2023BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 202302.02.2023 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
5102/02/2023ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 02.02.202302.02.2023 Deschide
Deschide
Deschide
5026/01/2023APROBAREA CONTRACTULUI DE PARTENERIAT PENTRU CONSTITUIREA CONSORȚIULUI REGIONAL INTEGRAT PENTRU INVĂŢĂMÂNTUL DUAL CRAIOVA 30.01.2023 Deschide
Deschide
4926/01/2023MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.264/2022 REFERITOARE LA SOLICITAREA CĂTRE GUVERNUL ROMÂNIEI A APROBĂRII TRANSMITERII CU TITLU GRATUIT DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI ŞI ADMINISTRAREA MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE-INSTITUŢIA PREFECTULUI-JUDEŢUL DOLJ ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA A IMOBILULUI SITUAT ÎN STR.AMARADIA NR.93-95 30.01.2023 Deschide
4826/01/2023APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU REFERITOR LA CONSTRUIREA A DOUĂ HALE (BIROURI PRODUCŢIE ELEMENTE DE BETON STAŢIE BETOANE) ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN SITUATE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.DRUMUL INDUSTRIILOR NR.52 30.01.2023 Deschide
Deschide
4726/01/2023APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL REFERITOR LA RECONSIDERAREA FUNCŢIONALĂ A ZONEI STR.PELENDAVA – STR.BRESTEI – ALEEA 4 BRESTEI ÎN VEDEREA REGLEMENTĂRII ÎN ZONĂ MIXTĂ LOCUINŢE COLECTIVE ŞI SERVICII GENERAT DE IMOBILUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR. BRESTEI NR.386 A 30.01.2023 Deschide
Deschide
4626/01/2023APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL REFERITOR LA MODIFICAREA FUNCŢIONALĂ ŞI A INDICILOR URBANISTICI DIN ZONĂ ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN ZONĂ DE LOCUINŢE INDIVIDUALE GENERAT DE IMOBILUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.RÎULUI NR.4 B 30.01.2023 Deschide
Deschide
4526/01/2023MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.268/2006 REFERITOARE LA APROBAREA CAIETULUI DE SARCINI PRIVIND MONTAREA ȘI ÎNTREŢINEREA MOBILIERULUI STRADAL DIN MUNICIPIUL CRAIOVA 30.01.2023 Deschide
Deschide
4426/01/2023APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI SAU LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PENTRU BENEFICIARII DE AJUTOR SOCIAL ŞI PĂRINŢII AI CĂROR COPII BENEFICIAZĂ DE MĂSURI DE PROTECŢIE SPECIALĂ PENTRU ANUL 2023 30.01.2023 Deschide
Deschide
4326/01/2023APROBAREA DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE FÂNTÂNĂ ARTEZIANĂ – PIAŢA REGELE FERDINAND ŞI REGINA MARIA” 30.01.2023 Deschide
Deschide
4226/01/2023APROBAREA DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE FÂNTÂNĂ ARTEZIANĂ – PIAŢA MIHAI VITEAZUL”30.01.2023 Deschide
Deschide
4126/01/2023APROBAREA DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE FÂNTÂNĂ ARTEZIANĂ – INTERSECŢIE BD.1 MAI CU BD.ŞTIRBEI VODĂ” 30.01.2023 Deschide
Deschide
4026/01/2023APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „AMENAJARE ANSAMBLU FÂNTÂNI ARTEZIENE PE BULEVARDUL 1 MAI”30.01.2023 Deschide
Deschide
3926/01/2023APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE ŞI REABILITARE STRĂZI ALEI ŞI TROTUARE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA – MODERNIZARE STRADA ALEEA 3 ROVINE”30.01.2023 Deschide
Deschide
3826/01/2023APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE ŞI REABILITARE STRĂZI ALEI ŞI TROTUARE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA – MODERNIZARE STRADA ALEEA 2 ROVINE”30.01.2023 Deschide
Deschide
3726/01/2023APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE ŞI REABILITARE STRĂZI ALEI ŞI TROTUARE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA – MODERNIZARE STRADA ALEEA 1 ROVINE” 30.01.2023 Deschide
Deschide
3626/01/2023APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE ŞI REABILITARE STRĂZI ALEI ŞI TROTUARE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA – MODERNIZARE STRADA GIUSEPPE VERDI”30.01.2023 Deschide
Deschide
3526/01/2023APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE ŞI REABILITARE STRĂZI ALEI ŞI TROTUARE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA – MODERNIZARE STRADA ALBĂSTRELE” 30.01.2023 Deschide
Deschide
3426/01/2023APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE ŞI REABILITARE STRĂZI ALEI ŞI TROTUARE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA – MODERNIZARE STRADA ODESA” 30.01.2023 Deschide
Deschide
3326/01/2023APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE ŞI REABILITARE STRĂZI ALEI ŞI TROTUARE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA – MODERNIZARE STRADA MANGALIEI”30.01.2023 Deschide
Deschide
3226/01/2023APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE ŞI REABILITARE STRĂZI ALEI ŞI TROTUARE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA – MODERNIZARE STRADA MĂSLINULUI” 30.01.2023 Deschide
Deschide
3126/01/2023APROBAREA FINANŢĂRII DIN BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA A CONTRIBUŢIEI PROPRII A LICEULUI ENERGETIC CRAIOVA LA CHELTUIELILE ELIGIBILE AFERENTE PROIECTULUI „UN VIITOR MAI BUN. EDUCAŢIE NONFORMALĂ ÎN SISTEM OUTDOOR” 30.01.2023 Deschide
3026/01/2023APROBAREA FINANŢĂRII DIN BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA A CONTRIBUŢIEI PROPRII A ŞCOLII GIMNAZIALE „ION ŢUCULESCU” CRAIOVA LA CHELTUIELILE ELIGIBILE AFERENTE PROIECTULUI „OUTDOOR TEACH” 30.01.2023 Deschide
2926/01/2023APROBAREA FINANŢĂRII DIN BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA A CONTRIBUŢIEI PROPRII A ŞCOLII GIMNAZIALE „SFÂNTUL GHEORGHE” CRAIOVA LA CHELTUIELILE ELIGIBILE AFERENTE PROIECTULUI „OUTDOOR TEACH”30.01.2023 Deschide
2826/01/2023APROBAREA FINANŢĂRII DIN BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA A CONTRIBUŢIEI PROPRII A ŞCOLII GIMNAZIALE „TRAIAN” CRAIOVA LA CHELTUIELILE ELIGIBILE AFERENTE PROIECTULUI „DAVINCI-DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR DE VIAŢĂ PRIN ÎNVĂŢARE CREATIVĂ” 30.01.2023 Deschide
2726/01/2023ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT STABILIREA CUANTUMULUI PRESTAȚIEI TITULARULUI DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ASUPRA TERENULUI APARŢINÂND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SITUAT ÎN STR. BRAZDA LUI NOVAC NR.79 BL.C830.01.2023 Deschide
Deschide
2626/01/2023ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT STABILIREA VALORII VEHICULELOR FĂRĂ STĂPÂN SAU ABANDONATE PE RAZA MUNICIPIULUI CRAIOVA30.01.2023 Deschide
Deschide
2526/01/2023ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN ANEXA LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.659/2022 REFERITOARE LA APROBAREA TARIFELOR PENTRU UTILIZAREA LOCURILOR PUBLICE DIN PIEŢELE MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI TÂRGUL MUNICIPAL CRAIOVA PENTRU ANUL 2023 30.01.2023 Deschide
Deschide
2426/01/2023MODIFICAREA CONTRACTULUI DE SUPERFICIE NR.13P/10.06.2019 ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA ŞI S.C. CAPRICORN S.R.L. 30.01.2023 Deschide
2326/01/2023ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.34129/19.05.2006 ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI POROJAN MIHAELA-LAURA MEDIC TITULAR AL CABINETULUI MEDICAL INDIVIDUAL DR. POROJAN MIHAELA-LAURA 30.01.2023 Deschide
2226/01/2023PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.4759/23.02.2015 ÎNCHEIAT ÎNTRE S.C.PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. ŞI S.C. BOBILMAR S.R.L. 30.01.2023 Deschide
2126/01/2023MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.282/2008 REFERITOARE LA DAREA ÎN ADMINISTRAREA REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV A UNOR BUNURI CE APARŢIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 30.01.2023 Deschide
Deschide
2026/01/2023ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA30.01.2023 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
1926/01/2023ORGANIZAREA REŢELEI ŞCOLARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT ŞI PARTICULAR DIN MUNICIPIUL CRAIOVA PENTRU ANUL ŞCOLAR 2023-2024 30.01.2023 Deschide
Deschide
Deschide
1826/01/2023MODIFICAREA ANEXEI LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.556/2022 REFERITOARE LA TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA A UNOR BUNURI ÎN VEDEREA SCOATERII DIN FUNCŢIUNE CASĂRII ŞI DEMOLĂRII 30.01.2023 Deschide
Deschide
1726/01/2023TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA A UNUI BUN ÎN VEDEREA SCOATERII DIN FUNCŢIUNE CASĂRII ŞI VALORIFICĂRII 30.01.2023 Deschide
Deschide
1626/01/2023DECLARAREA DE UZ ŞI INTERES PUBLIC LOCAL A UNOR BUNURI DOBÂNDITE DE MUNICIPIUL CRAIOVA 30.01.2023 Deschide
Deschide
1526/01/2023ATESTAREA PERSOANELOR FIZICE CARE AU OBŢINUT CERTIFICATE DE CALIFICARE ÎN VEDEREA DOBÂNDIRII CALITĂŢII DE ADMINISTRATOR DE CONDOMINII30.01.2023 Deschide
Deschide
1426/01/2023PROPUNE PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE CARE AU CA OBIECT LOCUINŢE PENTRU TINERI CONSTRUITE PRIN AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE 30.01.2023 Deschide
Deschide
1326/01/2023APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL SPORT CLUB MUNICIPAL CRAIOVA 30.01.2023 Deschide
Deschide
1226/01/2023ORGANIGRAMA ŞI STATUL DE FUNCŢII ALE SPORT CLUB MUNICIPAL CRAIOVA CONFORM ANEXELOR NR.1 ŞI 2 30.01.2023 Deschide
Deschide
Deschide
1126/01/2023MANDATAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA SĂ VOTEZE ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢILOR A S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII30.01.2023 Deschide
1026/01/2023APROBAREA COSTULUI MEDIU LUNAR DE ÎNTREŢINERE ŞI A CUANTUMULUI CONTRIBUŢIEI DE ÎNTREŢINERE PENTRU PERSOANELE ASISTATE ÎN CADRUL CĂMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE CRAIOVA PENTRU ANUL 202330.01.2023 Deschide
Deschide
926/01/2023APROBAREA PLANULUI ANUAL DE ACȚIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ADMINISTRATE ȘI FINANȚATE DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PENTRU ANUL 2023 30.01.2023 Deschide
Deschide
826/01/2023REPORTAREA EXCEDENTULUI BUGETAR AL ANULUI 2022 REALIZAT DE CĂTRE INSTITUŢIILE PUBLICE FINANŢATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII PRECUM ŞI DIN ACTIVITĂŢILE FINANŢATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII ÎN ANUL 2023 30.01.2023 Deschide
Deschide
Deschide
726/01/2023ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 26.01.202330.01.2023 Deschide
Deschide
Deschide
620/01/2023MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.528/2022 REFERITOARE LA APROBAREA PROIECTULUI RENOVARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA – ȘCOALA GIMNAZIALĂ NICOLAE ROMANESCU STR. VÂNTULUI NR. 3- -– CORP DE CLĂDIRE C1” A CHELTUIELILOR AFERENTE ACESTUIA ŞI A DESCRIERII SUMARE A INVESTIŢIEI ÎN VEDEREA DEPUNERII PENTRU FINANŢARE ÎN CADRUL PLANULUI NATIONAL DE REDRESARE ŞI REZILIENŢĂ20.01.2023 Deschide
520/01/2023MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.527/2022 REFERITOARE LA APROBAREA PROIECTULUI RENOVARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA – ȘCOALA ALEXANDRU MACEDONSKI - -– CORP DE CLĂDIRE C1” A CHELTUIELILOR AFERENTE ACESTUIA ŞI A DESCRIERII SUMARE A INVESTIŢIEI ÎN VEDEREA DEPUNERII PENTRU FINANŢARE ÎN CADRUL PLANULUI NATIONAL DE REDRESARE ŞI REZILIENŢĂ 20.01.2023 Deschide
420/01/2023MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.519/2022 REFERITOARE LA APROBAREA PROIECTULUI RENOVARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA – COLEGIUL NATIONAL CAROL I- CORP DE CLADIRE C13” A CHELTUIELILOR AFERENTE ACESTUIA ŞI A DESCRIERII SUMARE A INVESTIŢIEI ÎN VEDEREA DEPUNERII PENTRU FINANŢARE ÎN CADRUL PLANULUI NATIONAL DE REDRESARE ŞI REZILIENŢĂ 20.01.2023 Deschide
320/01/2023MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.518/2022 REFERITOARE LA APROBAREA PROIECTULUI RENOVARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA – COLEGIUL ECONOMIC GHEORGHE CHITU - - CORP DE CLADIRE C2” A CHELTUIELILOR AFERENTE ACESTUIA ŞI A DESCRIERII SUMARE A INVESTIŢIEI ÎN VEDEREA DEPUNERII PENTRU FINANŢARE ÎN CADRUL PLANULUI NATIONAL DE REDRESARE ŞI REZILIENŢĂ 20.01.2023 Deschide
220/01/2023MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.514/2022 REFERITOARE LA APROBAREA PROIECTULUI RENOVARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA – LICEUL MATEI BASARAB – CORP DE CLĂDIRE C1” A CHELTUIELILOR AFERENTE ACESTUIA ŞI A DESCRIERII SUMARE A INVESTIŢIEI ÎN VEDEREA DEPUNERII PENTRU FINANŢARE ÎN CADRUL PLANULUI NATIONAL DE REDRESARE ŞI REZILIENŢĂ 20.01.2023 Deschide
120/01/2023ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 20.01.202320.01.2023 Deschide
Deschide