Numar de ordineData adoptariiData intrarii in vigoareTitlul proiectului de hotarare
a consiliului local
Functia, prenumele
si numele initiatorului
Evenimente
ulterioare adoptarii
70022/12/202327.12.2023CONCESIONAREA CĂTRE S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. A UNOR BUNURI CARE APARŢIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
69922/12/202327.12.2023ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVAprimar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
69822/12/202327.12.2023RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2023primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
69722/12/202327.12.2023RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPORT CLUB MUNICIPAL CRAIOVA PE ANUL 2023 primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
69622/12/202327.12.2023APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL „FILANTROPIA” CRAIOVA PENTRU ANUL 2023 primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
69522/12/202327.12.2023RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2023 primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
69422/12/202327.12.2023ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 22.12.2023primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
69318/12/202320.12.2023ÎNCETAREA EFECTELOR HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.105/2021 REFERITOARE LA APROBAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT ÎNCHEIAT ÎNTRE AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD-VEST OLTENIA ȘI MUNICIPIUL CRAIOVA PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI SPRIJIN LA NIVELUL REGIUNII SUD-VEST OLTENIA PENTRU PREGĂTIREA DE PROIECTE FINANȚATE DIN PERIOADA DE PROGRAMARE 2021-2027 PE DOMENIILE DE MOBILITATE URBANĂ REGENERARE URBANĂ TABERE ȘCOLARE INFRASTRUCTURĂ ȘI SERVICII PUBLICE DE TURISM ȘI INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ DE INTERES JUDEȚEAN ÎN VEDEREA FINANȚĂRII DOCUMENTAȚIILOR TEHNICO-ECONOMICE AFERENTE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII AMENAJAREA UNUI CORIDOR DE MOBILITATE URBANĂ ÎN ZONA DE NORD-EST A MUNICIPIULUI CRAIOVA TRONSON PASAJ GARLESTI-STRADA MĂLINULUI primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
69218/12/202320.12.2023APROBAREA DEVIZULUI GENERAL PENTRU RESTUL DE EXECUTAT A CARACTERISTICILOR PRINCIPALE A INDICATORILOR TEHNICI PENTRU RESTUL DE EXECUTAT ȘI MODIFICAREA CONTRIBUȚIEI DE LA BUGETUL LOCAL APROBATĂ PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR. 688/2022 PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE STRADA ALEXANDRU CEL BUN” APROBAT PENTRU FINANȚARE PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE INVESTIȚII „ANGHEL SALIGNY” primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
69118/12/202320.12.2023APROBAREA DEVIZULUI GENERAL PENTRU RESTUL DE EXECUTAT A CARACTERISTICILOR PRINCIPALE A INDICATORILOR TEHNICI PENTRU RESTUL DE EXECUTAT ȘI MODIFICAREA CONTRIBUȚIEI DE LA BUGETUL LOCAL APROBATĂ PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.680/2022 PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE STRADA BOTOŞANI” APROBAT PENTRU FINANȚARE PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE INVESTIȚII „ANGHEL SALIGNY” primar Lia - Olguţa Vasilescumodif de hcl nr.88/2024 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
69018/12/202320.12.2023MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.351/2020 REFERITOARE LA DESEMNAREA REPREZENTANŢILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAŢIE ALE UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT ŞI PARTICULAR DIN MUNICIPIUL CRAIOVA primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
68918/12/202320.12.2023PRELUNGIREA DURATEI MANDATULUI DE ADMINISTRARE AL DNEI. VOICAN LORENA ADMINISTRATOR AL S.C. TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L.primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
68818/12/202320.12.2023APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL REFERITOR LA ÎNFIINŢAREA UNUI CENTRU INTEGRAT DE COLECTARE SEPARATĂ DEŞEURI PRIN APORT VOLUNTAR ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA CONSTÂND ÎNTR-O PLATFORMĂ BETONATĂ HALĂ SPAŢII ADMINISTRATIVE DOTATĂ CU UTILAJE ŞI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SPECIALE PENTRU COLECTAREA DEŞEURILOR ÎN CADRUL PROIECTULUI CU FINANŢE PNRR „ÎNFIINŢAREA UNUI CENTRU INTEGRAT DE COLECTARE SEPARATĂ PRIN APORT VOLUNTAR DESTINATE AGLOMERĂRII URBANE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA” GENERAT DE IMOBILUL SITUAT ÎN STR.HANUL ROŞU NR.53 primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
68718/12/202320.12.2023APROBAREA APROBAREA DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE PENTRU OBIECTIVUL „SISTEM CENTRALIZAT DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI TERMICE LA CONSUMATORII FINALI DIN MUNICIPIUL CRAIOVA – REŢELE TERMICE DE DISTRIBUŢIE”primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
68618/12/202320.12.2023MANDATAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SĂ VOTEZE ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR S.C. COMPANIA DE APĂ „OLTENIA” S.A. APROBAREA ÎNFIINŢĂRII UNUI PUNCT DE LUCRU primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
68518/12/202320.12.2023MANDATAREA REPREZENTANŢILOR MUNICIPIULUI CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL SĂ APROBE ȘI SĂ VOTEZE ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ TERMIS DOLJ STRATEGIA DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT A CONSUMATORILOR DIN MUNICIPIUL CRAIOVA primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
68418/12/202320.12.2023PLANUL DE MĂSURI CU ORIZONT DE TIMP ANUL 2028 PENTRU REDUCEREA GRADUALĂ A SUMELOR NECESARE ACOPERIRII DIFERENŢEI DINTRE PREŢUL DE PRODUCERE TRANSPORT DISTRIBUŢIE ŞI FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE LIVRATE POPULAŢIEI ŞI PREŢUL LOCAL AL ENERGIEI TERMICE FACTURATE POPULAŢIEIprimar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
68318/12/202320.12.2023APROBAREA MODIFICĂRII PROTOCOLULUI DE COLABORARE ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA ŞI EUROTEX SH S.R.L. PRIVIND AMPLASAREA DE CONTAINERE PENTRU COLECTAREA SEPARATĂ A DEȘEURILOR DIN ÎMBRĂCĂMINTE ȘI ÎNCALȚĂMINTE APROBAT PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.668/2022 primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
68218/12/202320.12.2023MODIFICAREA REGULAMENTULUI REFERITOR LA STABILIREA UNOR MĂSURI PENTRU GOSPODĂRIREA MUNICIPIULUI CRAIOVA PRECUM ŞI STABILIREA CONSTATAREA ŞI SANCŢIONAREA FAPTELOR CARE CONSTITUIE CONTRAVENŢII APROBAT PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.107/2021primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
68118/12/202320.12.2023APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CREȘTEREA ATRACTIVITĂȚII ZONEI DE EST A MUNICIPIULUI CRAIOVA PRIN DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE AGREMENT – REALIZARE PARC TEMATIC ZONA HANUL DOCTORULUI - DRACULA PARK” primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
68018/12/202320.12.2023APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „COMPLEX SPORTIV - ZONA PIAȚA VECHE – STR. FELIX ADERCA” primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
67918/12/202320.12.2023ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN CUPRINSUL HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.398/2023 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII "RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA”- GREEN-1 – BLOC A 4 STR. PENEŞ CURCANUL NR.3 ÎN VEDEREA IMPLEMENTĂRII UNUI PROIECT CU FINANŢARE NERAMBURSABILĂ primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
67818/12/202320.12.2023ÎNCETAREA EFECTELOR HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.298/2022 REFERITOARE LA APROBAREA PROIECTULUI CREȘTEREA SIGURANȚEI PACIENȚILOR ÎN CADRUL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVA - REABILITAREA ȘI EXTINDEREA INSTALAȚIEI ELECTRICE VENTILARE ȘI TRATAREA AERULUI FLUIDE MEDICALE DETECTARE SEMNALIZARE ȘI ALARMARE INCENDII ÎN CAZUL DEPĂȘIRII CONCENTRAȚIEI MAXIME DE OXIGEN’’primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
67718/12/202320.12.2023ÎNDREPTAREA EROARII MATERIALE DIN ANEXA LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.455/2022 REFERITOARE LA MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR. 302/2022 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN CADRUL PROIECTULUI: „RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA”- GREEN-1” ÎN VEDEREA SOLICITĂRII UNEI FINANŢĂRI NERAMBURSABILE ÎN CADRUL PLANULUI NAŢIONAL DE REDRESARE ŞI REZILIENŢĂ COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII AXA DE INVESTIȚII 1: SCHEMA DE GRANTURI PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI REZILIENȚĂ ÎN CLĂDIRI REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE OPERAȚIUNEA A.3 RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ SAU APROFUNDATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE I. APELUL DE PROIECTE DE RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE TITLU APEL: PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
67618/12/202320.12.2023ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN ANEXA LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.302/2022 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI CRAIOVA IN CADRUL PROIECTULUI: „RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA”- GREEN-1” ÎN VEDEREA SOLICITĂRII UNEI FINANŢĂRI NERAMBURSABILE ÎN CADRUL PLANULUI NAŢIONAL DE REDRESARE ŞI REZILIENŢĂ COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII AXA DE INVESTIȚII 1: SCHEMA DE GRANTURI PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI REZILIENȚĂ ÎN CLĂDIRI REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE OPERAȚIUNEA A.3 RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ SAU APROFUNDATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE I. APELUL DE PROIECTE DE RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE TITLU APEL: PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
67518/12/202320.12.2023MODIFICAREA ŞI PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.196/01.04.2000 ÎNCHEIAT CU IMOBILIARA 99 S.R.L. primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
67418/12/202320.12.2023APROBAREA REGULAMENTULUI REFERITOR LA CONDIȚIILE DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚILOR DE VULCANIZARE/SERVICE AUTO/SPĂLĂTORIE AUTO/ATELIER DE REPARAȚII AUTO primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
67318/12/202313.12.2023ACCEPTAREA OFERTEI DE DONAȚIE PENTRU IMOBILUL TEREN ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ NR. 254737 CRAIOVA SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR. CALEA SEVERINULUI NR. 61 TEREN AFERENT DRUMULUI CE FACE LEGĂTURA ÎNTRE STR.RÂULUI ŞI CALEA SEVERINULUI CÂT ŞI PENTRU CONSTRUCŢIILE REZULTATE ÎN URMA AMENAJĂRII ACESTUIA primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
67218/12/202320.12.2023ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ A UNOR SPAŢII APARŢINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SITUATE ÎN PIAŢA BRAZDA LUI NOVAC ŞI PIAŢA CHIRIAC primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
67118/12/202320.12.2023APROBAREA TARIFELOR PENTRU UTILIZAREA LOCURILOR PUBLICE DIN PIEŢELE MUNICIPIULUI CRAIOVAprimar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
67018/12/202320.12.2023APROBAREA LISTEI DE PRIORITĂŢI PENTRU ATRIBUIREA DE SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE DECÂT ACEEA DE LOCUINŢĂ RESPECTIV CU DESTINAŢIA DE SEDIUprimar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
66918/12/202320.12.2023APROBAREA ÎNCETĂRII UNUI CONTRACT DE ÎNCHIRIERE AVÂND CA OBIECT UN SPAȚIU CU ALTĂ DESTINAȚIE AFLAT ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
66818/12/202320.12.2023APROBAREA ÎNCHEIERII CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE AVÂND CA OBIECT SPAȚIILE CU ALTĂ DESTINAȚIE AFLATE ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
66718/12/202320.12.2023DAREA ÎN ADMINISTRAREA REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV A UNUI BUN CARE APARŢINE DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVAprimar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
66618/12/202320.12.2023DAREA ÎN ADMINISTRAREA REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV A UNOR BUNURI CARE APARŢIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVAprimar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
66518/12/202320.12.2023ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
66418/12/202320.12.2023DECLARAREA DE UZ ŞI INTERES PUBLIC LOCAL A UNOR BUNURI DOBÂNDITE DE MUNICIPIUL CRAIOVA primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
66318/12/202320.12.2023REÎNNOIREA ATESTATELOR PERSOANELOR FIZICE CARE AU OBŢINUT CERTIFICATE DE CALIFICARE ÎN VEDEREA DOBÂNDIRII CALITĂŢII DE ADMINISTRATOR DE CONDOMINIIprimar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
66218/12/202320.12.2023ATESTAREA PERSOANELOR FIZICE CARE AU OBŢINUT CERTIFICATE DE CALIFICARE ÎN VEDEREA DOBÂNDIRII CALITĂŢII DE ADMINISTRATOR DE CONDOMINII primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
66118/12/202320.12.2023PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE CARE AU CA OBIECT LOCUINŢE PENTRU TINERI CONSTRUITE PRIN AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
66018/12/202320.12.2023REPARTIZAREA ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII A UNOR LOCUINŢE SOCIALE primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
65918/12/202320.12.2023APROBAREA LISTELOR PENTRU STABILIREA ORDINII DE PRIORITATE ÎN SOLUŢIONAREA CERERILOR DE LOCUINŢE ŞI ÎN REPARTIZAREA LOCUINŢELOR SOCIALE PRECUM ŞI ÎN REPARTIZAREA LOCUINŢELOR DESTINATE ÎNCHIRIERII DIN FONDUL LOCATIV DE STAT ÎN ANUL 2024 primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
65818/12/202320.12.2023APROBAREA EFECTUĂRII CONCEDIULUI DE ODIHNĂ NEEFECTUAT ÎN ANUL 2023 DE CĂTRE PRIMARUL ŞI VICEPRIMARII MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN CURSUL ANULUI 2024 primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
65718/12/202320.12.2023REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT „CREŞA - CRAIOVA”primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
65618/12/202320.12.2023MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII ALE UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR „CREŞA – CRAIOVA” primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
65518/12/202320.12.2023REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL SPORT CLUB MUNICIPAL CRAIOVAprimar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
65418/12/202320.12.2023APROBAREA REORGANIZĂRII ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII ALE SPORT CLUB MUNICIPAL CRAIOVA primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
65318/12/202320.12.2023REORGANIZAREA TEATRULUI PENTRU COPII ŞI TINERET „COLIBRI” CRAIOVA INSTIUŢIE PUBLICĂ DE CULTURĂ DE SUBORDONARE LOCALĂ CU PERSONALITATE JURIDICĂ CA URMARE A COMASĂRII PRIN ABSORBŢIA ANSAMBLULUI FOLCLORIC „MARIA TĂNASE” CRAIOVA ŞI CASEI DE CULTURĂ „TRAIAN DEMETRESCU” CRAIOVA primar Lia - Olguţa Vasilescususpendata cf.Hotărârii nr.250/15.02.2024 Tribunalul Dolj Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
65218/12/202320.12.2023REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL OPEREI ROMÂNE CRAIOVAprimar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
65118/12/202320.12.2023APROBAREA REORGANIZĂRII ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII ALE OPEREI ROMÂNE CRAIOVA primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
65018/12/202320.12.2023REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.Lprimar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
64918/12/202320.12.2023APROBAREA REORGANIZĂRII ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII ALE S.C. PIEȚE ȘI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L.primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
64818/12/202320.12.2023REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL POLIŢIEI LOCALE A MUNICIPIULUI CRAIOVAprimar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
64718/12/202320.12.2023APROBAREA REORGANIZĂRII ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII ALE POLIŢIEI LOCALE A MUNICIPIULUI CRAIOVA primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
64618/12/202320.12.2023REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ CRAIOVAprimar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
64518/12/202320.12.2023REORGANIZAREA DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ CRAIOVA ŞI APROBAREA ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
64418/12/202320.12.2023REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE ŞI PNEUMOFTIZIOLOGIE „VICTOR BABEŞ” CRAIOVAprimar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
64318/12/202320.12.2023APROBAREA REORGANIZĂRII ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII ALE SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE ŞI PNEUMOFTIZIOLOGIE „VICTOR BABEŞ” CRAIOVA primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
64218/12/202320.12.2023APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL SPITALULUI CLINIC DE MUNICIPAL „FILANTROPIA” CRAIOVAprimar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
64118/12/202320.12.2023APROBAREA REORGANIZĂRII ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII ALE SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL „FILANTROPIA” CRAIOVA primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
64018/12/202320.12.2023APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL SPITALULUI CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
63918/12/202320.12.2023APROBAREA REORGANIZĂRII ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII ALE SPITALULUI CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA aprobarea reorganizării, organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
63818/12/202320.12.2023APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
63718/12/202320.12.2023APROBAREA REORGANIZĂRII APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI APROBAREA ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢIIprimar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
63618/12/202320.12.2023RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. PENTRU ANUL 2023primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
63518/12/202320.12.2023EXECUŢIA BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTĂ PRIMELOR 11 LUNI ALE ANULUI 2023 (30 NOIEMBRIE 2023)primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
63418/12/202320.12.2023EXECUȚIA BUGETULUI CREDITELOR EXTERNE AL MUNICIPIULUI CRAIOVA AFERENTĂ PRIMELOR 11 LUNI ALE ANULUI 2023 primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
63318/12/202320.12.2023EXECUŢIA BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI A ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII AFERENTĂ PRIMELOR 11 LUNI ALE ANULUI 2023 primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
63218/12/202320.12.2023EXECUŢIA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA AFERENTĂ PRIMELOR 11 LUNI ALE ANULUI 2023primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
63118/12/202320.12.2023APROBAREA ORDINII DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 18.12.2023primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
63013/12/202314.12.2023FINALIZAREA PROIECTULUI ”IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSTRUCTIA/REABILITAREA /MODERNIZAREA /EXTINDEREA /ECHIPAREA ȘCOLII GIMNAZIALE ”GHEORGHE TITEICA” DIN MUNICIPIUL CRAIOVA”primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
62913/12/202314.12.2023FINALIZAREA PROIECTULUI ”REABILITARE CORP C1 – AMBULATORIU PAVILION A EXTINDERE CU LIFT EXTERIOR SI AMPLASARE RAMPA DE GUNOI (COLECTARE SELECTIVA) LA SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA DIN MUNICIPIUL CRAIOVA”primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
62813/12/202314.12.2023FINALIZAREA PROIECTULUI „AMENAJAREA DE PARCURI ȘI GRĂDINI ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA - PARCUL NICOLAE ROMANESCU”primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
62713/12/202314.12.2023FINALIZAREA PROIECTULUI ”CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA APARȚINÂND SECTORULUI EDUCATIE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ”PITICOT” INCLUSIV CRESA NR.5”primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
62613/12/202314.12.2023FUNCTIONALITATEA PROIECTULUI „PROIECT INTEGRAT DE MODERNIZARE A SISTEMULUI DE TRANSPORT PUBLIC CU TRAMVAIUL ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA -MOTRIC T1”primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
62513/12/202314.12.2023FINALIZAREA PROIECTULUI “CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR REZIDENTIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA CEERT L4” CRAIOVAprimar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
62413/12/202314.12.2023ETAPIZAREA PROIECTULUI PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE SI COMBATEREA SARACIEI IN COMUNITATILE DEFAVORIZATE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA – FAZA II– ZONA FANTANA POPOVA”primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
62313/12/202314.12.2023ETAPIZAREA PROIECTULUI „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE ÎN CADRUL CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA – CEERT L5.1primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
62213/12/202314.12.2023ETAPIZAREA PROIECTULUI „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE ÎN CADRUL CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA – CEERT L4.1”primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
62113/12/202314.12.2023ETAPIZAREA PROIECTULUI „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR REZIDENTIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA CEERT L5”primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
62013/12/202314.12.2023ETAPIZAREA PROIECTULUI „CREŞTEREA ACCESULUI LA EDUCAȚIE PRIN ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL CRAIOVA – GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT PHOENIX”primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
61913/12/202314.12.2023ETAPIZAREA PROIECTULUI „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA APARȚINÂND SECTORULUI EDUCATIE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ”FLOARE ALBASTRA” INCLUSIV CRESA NR.3”primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
61813/12/202314.12.2023ETAPIZAREA PROIECTULUI „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA APARȚINÂND SECTORULUI EDUCATIE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ”ELENA FARAGO” INCLUSIV CRESA NR.8”primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
61713/12/202314.12.2023ETAPIZAREA PROIECTULUI „CREŞTEREA ACCESULUI LA EDUCAȚIE PRIN ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL CRAIOVA – GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT CURCUBEUL COPILĂRIEI”primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
61613/12/202314.12.2023ETAPIZAREA PROIECTULUI „CREŞTEREA ACCESULUI LA EDUCAȚIE PRIN ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL CRAIOVA – GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ION CREANGĂ”primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
61513/12/202314.12.2023ETAPIZAREA PROIECTULUI „CREŞTEREA ACCESULUI LA EDUCAȚIE PRIN ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL CRAIOVA – GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT CASUȚA CU POVEȘTI”primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
61413/12/202314.12.2023ETAPIZAREA PROIECTULUI „CRESTEREA CALITĂȚII INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE LA COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ CRAIOVA”primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
61313/12/202314.12.2023ETAPIZAREA PROIECTULUI „ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSTRUCȚIA/ REABILITAREA/ MODERNIZAREA/ EXTINDEREA/ ECHIPAREA ȘCOLII GIMNAZIALE MIRCEA ELIADE”primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
61213/12/202314.12.2023ETAPIZAREA PROIECTULUI „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA APARȚINÂND SECTORULUI SĂNĂTATE SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE ȘI PNEUMOFTIZIOLOGIE VICTOR BABEȘ CRAIOVA”primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
61113/12/202314.12.2023RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2023 primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
61013/12/202314.12.2023RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2023primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
60913/12/202314.12.2023ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 13.12.2023primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
60828/11/202329.11.2023APROBAREA ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII ALE CĂMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE CRAIOVA primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
60728/11/202329.11.2023APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL SERVICIULUI PUBLIC MANAGEMENT SPITALE ȘI CABINETE MEDICALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVAprimar Lia - Olguţa Vasilescumodif de hcl nr.53/2024 Deschide
Deschide
60628/11/202329.11.2023REORGANIZAREA SERVICIULUI PUBLIC MANAGEMENT SPITALE ŞI CABINETE MEDICALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA primar Lia - Olguţa Vasilescumodif de hcl nr.53/2024 Deschide
Deschide
Deschide
60528/11/202329.11.2023APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL S.C. TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L. primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
60428/11/202329.11.2023APROBAREA ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII ALE S.C. TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L.primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
60328/11/202329.11.2023APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
60228/11/202329.11.2023APROBAREA ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII ALE S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
60128/11/202329.11.2023APROBAREA ACTUALIZĂRII REGISTRULUI LOCAL AL SPAŢIILOR VERZI DIN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI CRAIOVA primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
60028/11/202329.11.2023MODIFICAREA REGULAMENTULUI LOCAL PRIVIND DIMENSIONAREA NUMĂRULUI DE PARCĂRI ÎN FUNCȚIE DE DESTINAȚIA ȘI DIMENSIUNILE INVESTIȚIILOR ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA APROBAT PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.489/2021 primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
59928/11/202329.11.2023APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „EXTINDERE CAMERA DE GARDĂ-SPITALUL CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA” primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
59828/11/202329.11.2023APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE ŞI REABILITARE STRĂZI ALEI ŞI TROTUARE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA – MODERNIZARE STRADA CONSTANTIN GHERGHINA”primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
59728/11/202329.11.2023APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE ŞI REABILITARE STRĂZI ALEI ŞI TROTUARE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA – MODERNIZARE STRADA HENRI BARBUSSE”primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
59628/11/202329.11.2023APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE ŞI REABILITARE STRĂZI ALEI ŞI TROTUARE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA – MODERNIZARE STRADA IPOTEŞTI” primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
59528/11/202329.11.2023APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE ŞI REABILITARE STRĂZI ALEI ŞI TROTUARE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA – MODERNIZARE ALEEA 1 PRIMĂVERII” primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
59428/11/202329.11.2023MODIFICAREA VALORII TOTALE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI INVESTIȚIEI „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA APARȚINÂND SECTORULUI SĂNĂTATE SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE ȘI PNEUMOFTIZIOLOGIE VICTOR BABEȘ CRAIOVA” APROBAȚI PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.407/2018 ȘI HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.222/2018 primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
59328/11/202329.11.2023APROBAREA RAPORTULUI DE SELECŢIE ŞI PRIORITIZARE A PROIECTELOR CE VOR FI FINANŢATE ÎN CADRUL PROGRAMULUI REGIONAL SUD – VEST 2021-2027 primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
59228/11/202329.11.2023ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT STABILIREA PREŢULUI DE PORNIRE AL RENEGOCIERII REDEVENŢEI PENTRU TERENURILE SITUATE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BLD. 1 MAI – ZONA POLIGRAFIE – FABRICA DE CONFECȚII primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
59128/11/202329.11.2023ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT STABILIREA PREŢULUI DE PORNIRE AL RENEGOCIERII REDEVENŢEI PENTRU TERENUL SITUAT ÎN MUNICPIUL CRAIOVA CALEA BUCUREȘTI LA PARTERUL BLOCURILOR A21-A22 primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
59028/11/202329.11.2023ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT STABILIREA PREŢULUI DE PORNIRE AL RENEGOCIERII REDEVENŢEI PENTRU TERENUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR. DR.VICTOR PAPILLIAN BL. A3 SC.1 primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
58928/11/202329.11.2023APROBAREA ÎNCETĂRII UNOR CONTRACTE DE ÎNCHIRIERE AVÂND CA OBIECT SPAȚIILE CU ALTĂ DESTINAȚIE AFLATE ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVAprimar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
58828/11/202329.11.2023APROBAREA ÎNCHEIERII CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE AVÂND CA OBIECT SPAȚIILE CU ALTĂ DESTINAȚIE AFLATE ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVAprimar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
58728/11/202329.11.2023MODIFICAREA ANEXEI LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.207/2023 REFERITOARE LA APROBAREA MODELULUI CADRU DE CONTRACT DE ÎNCHIRIERE AVÂND CA OBIECT ÎNCHIRIEREA SPAŢIILOR CU ALTĂ DESTINAŢIE DECÂT CEA DE LOCUINŢĂ PROPRIETATE PUBLICĂ SAU PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CRAIOVAprimar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
58628/11/202329.11.2023ÎNCETAREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE AL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT „CREŞA CRAIOVA” ASUPRA IMOBILULUI CARE APARŢINE DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SITUAT ÎN STR.ELENA FARAGO NR.42 BL.175B SC.2 ŞI PRELUAREA ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
58528/11/202329.11.2023DAREA ÎN FOLOSINŢĂ GRATUITĂ CĂTRE UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA A SPAȚIULUI CU ALTĂ DESTINAȚIE DECÂT CEA DE LOCUINȚĂ CARE APARȚINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SITUAT ÎN STR.UNIRII BL.21 PARTERprimar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
58428/11/202329.11.2023DAREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ PE DURATA EXISTENŢEI CONSTRUCŢIILOR CĂTRE MITROPOLIA OLTENIEI-ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI A TERENURILOR SITUATE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.ION MAIORESCU NR.9 AFERENTE BISERICII SF.TREIME CASEI PAROHIALE ŞI TURNULUI CLOPOTNIŢĂ primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
58328/11/202329.11.2023DAREA ÎN FOLOSINŢĂ GRATUITĂ CĂTRE DISTRIBUŢIE ENERGIE OLTENIA S.A. A TERENULUI CARE APARŢINE DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SITUAT ÎN STR. FÂNTÂNA POPOVA primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
58228/11/202329.11.2023DECLARAREA DE UZ ŞI INTERES PUBLIC LOCAL A UNOR BUNURI DOBÂNDITE DE MUNICIPIUL CRAIOVA primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
58128/11/202329.11.2023DAREA ÎN ADMINISTRAREA REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV A UNOR BUNURI CARE APARŢIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVAprimar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
58028/11/202329.11.2023ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
58028/11/202329.11.2023ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
57928/11/202329.11.2023ATESTAREA PERSOANELOR FIZICE CARE AU OBŢINUT CERTIFICATE DE CALIFICARE ÎN VEDEREA DOBÂNDIRII CALITĂŢII DE ADMINISTRATOR DE CONDOMINII primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
57828/11/202329.11.2023APROBAREA VÂNZĂRII LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1A BL.T1 SC.3 AP.3 CĂTRE DIŢOIU DANIEL ÎN CALITATE DE TITULAR AL CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.175480/27.11.2006primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
57728/11/202329.11.2023APROBAREA VÂNZĂRII LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1A BL.T1 SC.2 AP.9 CĂTRE TĂNASIE LAURENŢIU ADRIAN ÎN CALITATE DE TITULAR AL CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.106029/08.06.2022 primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
57628/11/202329.11.2023PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE CARE AU CA OBIECT LOCUINŢE PENTRU TINERI CONSTRUITE PRIN AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
57528/11/202329.11.2023REPARTIZAREA ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII A UNOR LOCUINŢE SOCIALEprimar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
57428/11/202329.11.2023APROBAREA PLANULUI DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ AL ZONEI METROPOLITANE CRAIOVAprimar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
57328/11/202329.11.2023HĂRŢILE STRATEGICE DE ZGOMOT PENTRU MUNICIPIUL CRAIOVAprimar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
57228/11/202329.11.2023MANDATAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV CRAIOVA PENTRU A APROBA MĂSURILE SPECIFICE CARE SUNT NECESARE PENTRU APLICAREA PREVEDERILOR LEGII NR. 296/2023 PRIVIND UNELE MĂSURI FISCAL-BUGETARE PENTRU ASIGURAREA SUSTENABILITĂŢII FINANCIARE A ROMÂNIEI PE TERMEN LUNGprimar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
57128/11/202329.11.2023MANDATAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢILOR A S.C. TERMO-URBAN CRAIOVA S.R.L. PENTRU A APROBA MĂSURILE SPECIFICE CARE SUNT NECESARE PENTRU APLICAREA PREVEDERILOR LEGII NR. 296/2023 PRIVIND UNELE MĂSURI FISCAL-BUGETARE PENTRU ASIGURAREA SUSTENABILITĂŢII FINANCIARE A ROMÂNIEI PE TERMEN LUNG primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
57028/11/202329.11.2023MANDATAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢILOR RAT S.R.L. PENTRU A APROBA MĂSURILE SPECIFICE CARE SUNT NECESARE PENTRU APLICAREA PREVEDERILOR LEGII NR. 296/2023 PRIVIND UNELE MĂSURI FISCAL-BUGETARE PENTRU ASIGURAREA SUSTENABILITĂŢII FINANCIARE A ROMÂNIEI PE TERMEN LUNG primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
56928/11/202329.11.2023MANDATAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢILOR S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. PENTRU A APROBA MĂSURILE SPECIFICE CARE SUNT NECESARE PENTRU APLICAREA PREVEDERILOR LEGII NR. 296/2023 PRIVIND UNELE MĂSURI FISCAL-BUGETARE PENTRU ASIGURAREA SUSTENABILITĂŢII FINANCIARE A ROMÂNIEI PE TERMEN LUNG primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
56828/11/202329.11.2023MANDATAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢILOR A S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. PENTRU A APROBA MĂSURILE SPECIFICE CARE SUNT NECESARE PENTRU APLICAREA PREVEDERILOR LEGII NR. 296/2023 PRIVIND UNELE MĂSURI FISCAL-BUGETARE PENTRU ASIGURAREA SUSTENABILITĂŢII FINANCIARE A ROMÂNIEI PE TERMEN LUNG primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
56628/11/202329.11.2023RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPORT CLUB MUNICIPAL CRAIOVA PENTRU ANUL 2023primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
56528/11/202329.11.2023RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV CRAIOVAprimar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
56428/11/202329.11.2023RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2023primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
56328/11/202329.11.2023RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2023primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
56228/11/202329.11.2023APROBAREA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2024 primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
56128/11/202329.11.2023PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PENTRU PERIOADA DECEMBRIE 2023 - FEBRUARIE 2024primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
56028/11/202329.11.2023ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 28.11.2023primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
55922/11/202323.11.2023RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2023primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
55822/11/202323.11.2023RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2023primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
55722/11/202323.11.2023ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 22.11.2023primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
55626/10/202302.11.2023MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.252/2022 REFERITOARE LA ÎNFIINŢAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU PERSONALITATE JURIDICĂ - „CREŞA - CRAIOVA” primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
55526/10/202302.11.2023APROBAREA ACTUALIZĂRII REGISTRULUI LOCAL AL SPAŢIILOR VERZI DIN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI CRAIOVA primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
55426/10/202301.11.2023PRELUNGIREA TERMENULUI DE VALABILITATE A PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PÂNĂ LA DATA DE 31.12.2026.primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
55326/10/202301.11.2023PLANUL URBANISTIC ZONAL REFERITOR LA RECONSIDERAREA FUNCŢIONALĂ A STRĂZII PETRE ISPIRESCU GENERAT DE IMOBILUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.PETRE ISPIRESCU NR.42primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
55226/10/202301.11.2023RESPINGEREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL REFERITOR LA RECONSIDERARE FUNCŢIONALĂ – INTERSECŢIE STR.SĂRARILOR-CALEA BUCUREŞTI DIN ZONĂ INDUSTRIALĂ ÎN ZONĂ MIXTĂ DE LOCUINŢE ŞI SERVICII CU REGIM DE ÎNĂLŢIME 2S+P+10-11 RETRAS GENERAT DE IMOBILUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.SĂRARILOR NR.7primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
55126/10/202302.11.2023PREDAREA CĂTRE COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII “CNI” S.A. ÎN CALITATE DE STRUCTURĂ DE IMPLEMENTARE A OBIECTIVELOR INCLUSE ÎN PNRR COMPONENTA C15 EDUCAȚIE INVESTIȚIA 1 CONSTRUIREA ECHIPAREA ȘI OPERAȚIONALIZAREA A 110 CREȘE A AMPLASAMENTULUI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII “CONSTRUIRE CREȘĂ MARE STR.ARTILERIEI NR. 13 FOST STR. ARTILERIEI ZONA BLOCURILOR ANL CART. VETERANILOR MUNICIPIUL CRAIOVA JUDEȚUL DOLJ”primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
55026/10/202302.11.2023APROBAREA ÎNCHEIERII CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE AVÂND CA OBIECT SPAȚIILE CU ALTĂ DESTINAȚIE AFLATE ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVAprimar Lia - Olguţa Vasilescuîncetată de hcl nr.588/2023 Deschide
Deschide
54926/10/202302.11.2023MODIFICAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.34006/30.04.2006 ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI DRĂGUŞIN V.MARINELA – MARIA MEDIC TITULAR AL CABINETULUI MEDICAL INDIVIDUAL DR. DRĂGUŞIN V.MARINELA – MARIA primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
54826/10/202302.11.2023MODIFICAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.381/15.07.2022 ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA ŞI ELGA S.R.L. primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
54726/10/202302.11.2023PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR DE CONCESIUNE NR.296/01.11.2008 ŞI NR.297/01.11.2008 ÎNCHEIATE CU VERCOM S.R.L. primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
54626/10/202302.11.2023PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.22T/01.04.2001 ÎNCHEIAT CU FARMIMPEX S.R.L. primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
54526/10/202302.11.2023PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.20T/01.04.2001 ÎNCHEIAT CU INCOMEX S.R.L. primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
54426/10/202302.11.2023ÎNSUŞIREA RAPOARTELOR DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT STABILIREA SUMELOR INDIVIDUALE AFERENTE DESPĂGUBIRILOR PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATĂ SITUATE PE AMPLASAMENTUL LUCRĂRII DE UTILITATE PUBLICĂ ŞI INTERES LOCAL PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII REALIZARE CONSTRUCŢIE PASAJ PE STR.GÂRLEŞTI (LA INTERSECŢIA CU CALEA FERATĂ)ˮprimar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
54326/10/202302.11.2023ÎNSUŞIREA RAPOARTELOR DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT STABILIREA SUMELOR INDIVIDUALE AFERENTE DESPĂGUBIRILOR PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATĂ SITUATE PE AMPLASAMENTUL LUCRĂRII DE UTILITATE PUBLICĂ ŞI INTERES LOCAL PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII MODERNIZARE STRADA MĂLINULUI INCLUSIV CANAL ADIACENTˮ primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
54226/10/202302.11.2023MODIFICAREA TARIFELOR AFERENTE ACTIVITĂŢII DE ÎNTREŢINERE A BAZEI HIPODROM SITUATĂ ÎN PARCUL „NICOLAE ROMANESCU”primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
54126/10/202302.11.2023ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ A UNUI TEREN APARŢINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SITUAT ÎN PIAŢA CRAIOVIŢA ORIZONTprimar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
54026/10/202302.11.2023PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE AVÂND CA OBIECT TERENURI CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SITUATE ÎN PIEŢELE DIN MUNICIPIUL CRAIOVAprimar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
53926/10/202302.11.2023DAREA ÎN ADMINISTRARE CĂTRE UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CREŞA - CRAIOVA A UNOR IMOBILE CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC/PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVAprimar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
53826/10/202302.11.2023MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.19/2023 REFERITOARE LA ORGANIZAREA REŢELEI ŞCOLARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT ŞI PARTICULAR DIN MUNICIPIUL CRAIOVA PENTRU ANUL ŞCOLAR 2023-2024 primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
53726/10/202302.11.2023DECLARAREA DE UZ ŞI INTERES PUBLIC LOCAL A UNOR BUNURI DOBÂNDITE DE MUNICIPIUL CRAIOVAprimar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
53626/10/202302.11.2023DAREA ÎN ADMINISTRAREA REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV A UNOR BUNURI CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC/PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVAprimar Lia - Olguţa Vasilescumodif de hcl nr.582/2023 Deschide
Deschide
Deschide
53526/10/202302.11.2023ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVAprimar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
53426/10/202302.11.2023ATESTAREA PERSOANELOR FIZICE CARE AU OBŢINUT CERTIFICATE DE CALIFICARE ÎN VEDEREA DOBÂNDIRII CALITĂŢII DE ADMINISTRATOR DE CONDOMINIIprimar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
53326/10/202302.11.2023VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1B BL.T2 SC.4 AP.1 CĂTRE RĂDUICĂ PETRE DUMITRUprimar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
53226/10/202302.11.2023PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE CARE AU CA OBIECT LOCUINŢE PENTRU TINERI CONSTRUITE PRIN AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
53226/10/202302.11.2023PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE CARE AU CA OBIECT LOCUINŢE PENTRU TINERI CONSTRUITE PRIN AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
53126/10/202302.11.2023APROBAREA PARTICIPĂRII MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN CALITATE DE MEMBRU FONDATOR LA ÎNFIINŢAREA ASOCIAŢIEI GRUPĂRII EUROPENE DE COOPERARE TERITORIALA (GECT ) DUNĂREA DE MIJLOC"primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
53026/10/202302.11.2023MANDATAREA REPREZENTANTULUI DE DREPT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SĂ APROBE ȘI SĂ VOTEZE ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢILOR ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ECODOLJ ACTUL ADIȚIONAL NR.1 LA CONTRACTUL NR.1188/11.05.2023 „DELEGAREA GESTIUNII ACTIVITĂŢII DE ELIMINARE PRIN DEPOZITARE A DEŞEURILOR LA DEPOZITUL ECOLOGIC DE DEŞEURI MOFLENI - CRAIOVA” ŞI ACTUL ADIȚIONAL NR.2 LA CONTRACTUL NR.1818/30.06.2022 „DELEGAREA PRIN CONCESIONARE A OPERĂRII INSTALAȚIILOR DE GESTIONARE A DEȘEURILOR MUNICIPALE REALIZATE ÎN CADRUL PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL DOLJ” primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
52926/10/202302.11.2023STABILIREA RESPECTIV MODIFICAREA TARIFELOR PENTRU ACTIVITĂȚILE DATE ÎN GESTIUNE DIRECTĂ CĂTRE OPERATORUL REGIA AUTONOMĂ DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV CRAIOVAprimar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
52826/10/202302.11.2023PROGRAMUL COMUN DE ACŢIUNE PENTRU DESZĂPEZIREA PREVENIREA ŞI COMBATEREA POLEIULUI ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA PENTRU SEZONUL DE IARNĂ 2023-2024primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
52726/10/202302.11.2023MODIFICAREA ANEXELOR NR.3 ŞI 4 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.459/2023 - ÎNFIINŢAREA STAŢIEI DE AUTOBUZ ÎN DREPTUL BLOCULUI S 200 (STR. A.I.CUZA) DIN MUNICIPIUL CRAIOVAprimar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
52626/10/202302.11.2023MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.643/2022 REFERITOARE LA STABILIREA SALARIILOR DE BAZĂ AFERENTE FUNCŢIILOR DIN CADRUL FAMILIEI OCUPAŢIONALE „ADMINISTRAŢIE” UTILIZATE ÎN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA PRECUM ŞI ÎN CADRUL SERVICIILOR PUBLICE DE INTERES LOCAL ALE MUNICIPIULUI CRAIOVAprimar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
52526/10/202302.11.2023MANDATAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SĂ VOTEZE ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR S.C. COMPANIA DE APĂ „OLTENIA” S.A. ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 06.11.2023 primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
52426/10/202302.11.2023RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. PENTRU ANUL 2023primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
52326/10/202302.11.2023RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2023 primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
52226/10/202302.11.2023RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL „FILANTROPIA” CRAIOVA PENTRU ANUL 2023primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
52126/10/202302.11.2023RECTIFICAREA BUGETULUI CREDITELOR EXTERNE AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2023primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
52026/10/202302.11.2023RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPORT CLUB MUNICIPAL CRAIOVA PENTRU ANUL 2023primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
51926/10/202302.11.2023RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE ȘI PNEUMOFTIZIOLOGIE „VICTOR BABEȘ” CRAIOVA PENTRU ANUL 2023primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
51826/10/202302.11.2023RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2023primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
51726/10/202302.11.2023EXECUŢIA BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTĂ PRIMELOR 9 LUNI ALE ANULUI 2023 (30 SEPTEMBRIE 2023)primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
51626/10/202302.11.2023EXECUȚIA BUGETULUI CREDITELOR EXTERNE AL MUNICIPIULUI CRAIOVA AFERENTĂ PRIMELOR 9 LUNI ALE ANULUI 2023 (30 SEPTEMBRIE 2023)primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
51526/10/202302.11.2023EXECUŢIA BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI A ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII AFERENTĂ PRIMELOR 9 LUNI ALE ANULUI 2023 (30 SEPTEMBRIE 2023)primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
51426/10/202302.11.2023EXECUŢIA BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE PRIMELE 9 LUNI ALE ANULUI 2023 (30 SEPTEMBRIE 2023)primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
51326/10/202301.11.2023ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 26.10.2023primar Lia - Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
51209/10/202310.10.2023MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.331/2020 REFERITOARE LA ORGANIZAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVAprimar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
51109/10/202310.10.2023MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.335/2018 REFERITOARE LA APROBAREA PARTICIPĂRII UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE MUNICIPIUL CRAIOVA ÎN CADRUL PROIECTULUI „ACHIZIȚIE DE MIJLOACE DE TRANSPORT PUBLIC-TRAMVAIE” primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
51009/10/202310.10.2023DECLARAREA DE UTILITATE PUBLICĂ ȘI INTERES LOCAL A LUCRĂRILOR PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII „ MODERNIZARE STRADA MĂLINULUI INCLUSIV CANAL ADIACENT” primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
50909/10/202310.10.2023RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2023 primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
50809/10/202310.10.2023RECTIFICAREA BUGETULUI CREDITELOR EXTERNE AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2023 primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
50709/10/202310.10.2023RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPORT CLUB MUNICIPAL CRAIOVA PE ANUL 2023 primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
50609/10/202310.10.2023APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA PENTRU ANUL 2023 primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
50509/10/202310.10.2023APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL „FILANTROPIA” CRAIOVA PENTRU ANUL 2023 primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
50409/10/202310.10.2023RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2023primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
50309/10/202310.10.2023ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 09.10.2023primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
50228/09/202303.10.2023DESEMNAREA DLUI. DAN ŞTEFAN SPÂNU REPREZENTANT AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN CONSILIUL ADMINISTRATIV AL FILARMONICII „OLTENIA” CRAIOVA primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
50128/09/202303.10.2023MODIFICAREA ANEXELOR NR.1 ŞI 2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.9/2021 REFERITOARE LA DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN COMISIILE PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVAȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT ȘI PARTICULAR CU PERSONALITATE JURIDICĂ DIN MUNICIPIUL CRAIOVA primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
50028/09/202303.10.2023MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.351/2020 REFERITOARE LA DESEMNAREA REPREZENTANŢILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAŢIE ALE UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT ŞI PARTICULAR DIN MUNICIPIUL CRAIOVAprimar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
49928/09/202329.09.2023ATRIBUIREA DENUMIRII ARHITECT ÉDOUARD REDONT ALEII PRINCIPALE CE DEFINEŞTE TRASEUL PRINCIPAL DE LA INTRAREA ÎN PARCUL „NICOLAE ROMANESCU” PÂNĂ LA ACCESUL DIN STR.POTELUprimar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
49828/09/202303.10.2023PLANUL URBANISTIC ZONAL REFERITOR LA INTRODUCERE PARŢIALĂ TEREN ÎN INTRAVILAN PARCELARE TERENURI REGLEMENTARE INDICI URBANISTICI ŞI A CIRCULAŢIILOR ÎN ZONĂ ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINŢE INDIVIDUALE CU REGIM DE ÎNALŢIME P+2 ŞI OPERAŢIUNI CADASTRALE AFERENTE (ALIPIRE ŞI DEZMEMBRARE ÎN VEDEREA PARCELĂRII)” GENERAT DE IMOBILELE SITUATE ÎN MUNICIPIUL CRAIOV STR. DRUMUL MUNTENILOR NR.70 C 70 D 72 72 X ŞI T 24/P 5 LOT 2primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
49728/09/202303.10.2023DAREA ÎN FOLOSINŢĂ GRATUITĂ CĂTRE AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE A TERENULUI ŞI A STRUCTURILOR EXISTENTE PE ACESTA SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.CARACAL NR.152 PE DURATA EXECUȚIEI INVESTIȚIEI primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
49628/09/202303.10.2023ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN ANEXA LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.447/2023 REFERITOARE LA APROBAREA ÎNCHEIERII CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE AVÂND CA OBIECT SPAȚIILE CU ALTĂ DESTINAȚIE AFLATE ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVprimar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
49528/09/202303.10.2023ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT STABILIREA CUANTUMULUI PRESTAȚIEI TITULARULUI DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ASUPRA TERENULUI APARŢINÂND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SITUAT ÎN STR. CALEA BUCUREŞTI NR.141 BL.N7primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
49428/09/202303.10.2023ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT STABILIREA CUANTUMULUI PRESTAȚIEI TITULARILOR DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ASUPRA TERENULUI APARŢINÂND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SITUAT ÎN STR. NANTERRE NR.90 primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
49328/09/202303.10.2023APROBAREA ÎNCHEIERII CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE AVÂND CA OBIECT SPAȚIILE CU ALTĂ DESTINAȚIE AFLATE ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
49228/09/202303.10.2023MODIFICAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.96/03.01.1996 ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI S.C. LC COMIR S.R.L. (ÎN PREZENT COMIR S.R.L.)primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
49128/09/202303.10.2023MODIFICAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.38409/23.05.2006 ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI PREDA DENISA AURELIA MEDIC TITULAR AL CABINETULUI MEDICAL INDIVIDUAL DR. PREDA DENISA AURELIAprimar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
49028/09/202303.10.2023DECLARAREA DE UTILITATE PUBLICĂ ȘI INTERES LOCAL A LUCRĂRILOR PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII „REALIZARE CONSTRUCȚIE PASAJ PE STR. GÂRLEȘTI (LA INTERSECȚIA CU CALEA FERATĂ)” primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
48928/09/202303.10.2023DAREA ÎN ADMINISTRARE CĂTRE OPERA ROMÂNĂ CRAIOVA A UNOR BUNURI CARE APARŢIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVAprimar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
48828/09/202303.10.2023MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.567/2013 REFERITOARE LA DAREA ÎN FOLOSINŢĂ GRATUITĂ CĂTRE MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI-DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET DOLJ A UNUI TEREN CARE APARŢINE DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SITUAT ÎN STR.ELECTROPUTERE NR.23(FOST 21BIS)primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
48728/09/202303.10.2023DECLARAREA DE UZ ŞI INTERES PUBLIC LOCAL A UNOR BUNURI DOBÂNDITE DE MUNICIPIUL CRAIOVA primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
48628/09/202303.10.2023ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA primar Lia Olguţa Vasilescumodif de hcl nr.535/2023 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
48528/09/202303.10.2023DOCUMENTAŢIA TEHNICO-ECONOMICĂ FAZA STUDIU DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „AMENAJARE PARCARE SUPRAETAJATĂ” JUDEŢUL DOLJ MUNICIPIUL CRAIOVA STR.ROMÂNIA MUNCITOARE ZONA JUDECĂTORIE SCENARIUL 1primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
48428/09/202303.10.2023REGULAMENTUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII DE DEMOLARE/DESFIINȚARE A CONSTRUCȚIILOR EXECUTATE ILEGAL PE TERENURI CE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC/PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PRECUM ŞI DEMOLĂRILE PROVENITE DIN TITLURI EXECUTORIIprimar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
48328/09/202303.10.2023ATESTAREA PERSOANELOR FIZICE CARE AU OBŢINUT CERTIFICATE DE CALIFICARE ÎN VEDEREA DOBÂNDIRII CALITĂŢII DE ADMINISTRATOR DE CONDOMINII primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
48228/09/202303.10.2023MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.363/2023 REFERITOARE LA APROBAREA VÂNZĂRII LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1C BL.T3 SC.5 AP.7 CĂTRE STAMATE MARIUS primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
48128/09/202303.10.2023APROBAREA VÂNZĂRII LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1A BL.T1 SC.4 AP.8 CĂTRE ILIE PETRE ÎN CALITATE DE TITULAR AL CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 149880/17.12.2003primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
48028/09/202303.10.2023APROBAREA VÂNZĂRII LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1A BL.T1 SC.1 AP.6 CĂTRE VÎLCEA IONELprimar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
47928/09/202303.10.2023PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE CARE AU CA OBIECT LOCUINŢE PENTRU TINERI CONSTRUITE PRIN AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚEprimar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
47828/09/202303.10.2023REPARTIZAREA ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII A UNEI LOCUINŢE SOCIALE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR. MIHAIL BÂRCA NR.9 BL.F11 SC.1 AP.5 primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
47728/09/202303.10.2023APROBAREA STRATEGIEI INTEGRATE DE DEZVOLTARE URBANĂ A ZONEI URBANE CRAIOVA 2021-2030primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
47628/09/202303.10.2023PROMOVAREA MUNICIPIULUI CRAIOVA LA NIVEL INTERNAŢIONAL PE PLATFORMA TURISTICĂ EUROPEAN BEST DESTINATIONSprimar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
47528/09/202303.10.2023ASOCIEREA MUNICIPIULUI CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL ŞI UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA FILIALA CRAIOVA ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII GALEI SCRIITORILOR DIN OLTENIA ŞI DECERNĂRII PREMIILOR ANUALE ALE FILIALEI CRAIOVA A UNIUNII SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA ÎN DATA DE 24 NOIEMBRIE 2023primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
47428/09/202303.10.2023ACORDAREA PREMIULUI „CETATEA BĂNIEI” ÎN VALOARE DE 1.000 LEI ÎN CADRUL TÂRGULUI MEŞTERILOR POPULARI EDIŢIA A XLIV-A ORGANIZAT ÎN PERIOADA 27-29 OCTOMBRIE 2023primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
47328/09/202303.10.2023MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.331/2020 - DUDU IULIAprimar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
47228/09/202303.10.2023ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 28.09.2023primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
47121/09/202321.09.2023PLANUL URBANISTIC ZONAL REFERITOR LA RECONFIGURARE URBANISTICĂ ÎN INCINTA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ INTERSECŢIE BD.1 MAI – STR. DR. VICTOR PAPILLIAN GENERAT DE IMOBILUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR. DR. VICTOR PAPILLIAN NR.2Aprimar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
47021/09/202321.09.2023ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 21.09.2023primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
46912/09/202312.09.2023APROBAREA MODIFICĂRII DEVIZULUI GENERAL PARTE COMPONENTĂ A DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „LOCUINŢE PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII STR. CARACAL NR.152 IMOBILE I1 I3 L1 (CORP 1 + CORP2) L2 (CORP 1 + CORP 2) L3 (CORP 1+ CORP 2) L4 (CORP 1 + CORP 2)” PENTRU SCENARIUL 1 APROBATĂ PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.465/2023 primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
46812/09/202312.09.2023RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2023primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
46712/09/202312.09.2023RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2023primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
46612/09/202312.09.2023ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 12.09.2023primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
46531/08/202301.09.2023APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „LOCUINŢE PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII STR. CARACAL NR.152 IMOBILE I1 I3 L1 (CORP 1 + CORP2) L2 (CORP 1 + CORP 2) L3 (CORP 1+ CORP 2) L4 (CORP 1 + CORP 2)”primar Lia Olguţa Vasilescumodif de hcl nr.469/2023 Deschide
Deschide
46431/08/202301.09.2023MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.680/2022 REFERITOARE LA APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI ȘI A DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE STRADA BOTOŞANI”primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
46331/08/202301.09.2023MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII ALE REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV CRAIOVAprimar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
46231/08/202301.09.2023PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.3521/11.09.2017 ÎNCHEIAT ÎNTRE COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC „ŞTEFAN VELOVAN” ŞI LUCDAN S.R.L. primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
46131/08/202301.09.2023PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.2140/08.09.2017 ÎNCHEIAT ÎNTRE COLEGIUL NAŢIONAL „FRAŢII BUZEŞTI” ŞI LUCDAN S.R.L. primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
46031/08/202301.09.2023ACTUALIZAREA REGISTRULUI LOCAL AL SPAŢIILOR VERZI DIN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI CRAIOVAprimar Lia Olguţa Vasilescuînetată de hcl nr.555/2023 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
45931/08/202301.09.2023DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL PE O PERIOADĂ DE 2 ANI PE RAZA DE COMPETENȚĂ A UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE MEMBRE ALE ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ”ASOCIAȚIA METROPOLITANĂ DE TRANSPORT PUBLIC CRAIOVA”primar Lia Olguţa Vasilescumodif de hcl nr.527/2023 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
45831/08/202301.09.2023APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „ÎNCHIDERE INEL DE TRAFIC ZONA DE SUD A MUNICIPIULUI CRAIOVA – CASETARE CANAL DESCHIS MODERNIZARE STR. RÂULUI CU STRĂPUNGERE DN56 – DN55 JONCŢIUNE CU ALEEA 2 BECHET” primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
45731/08/202301.09.2023APROBAREA ACTUALIZĂRII DEVIZULUI GENERAL ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „REABILITARE PASAJ SUPRATERAN KM 0 – PASAJUL NICOLAE TITULESCU”primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
45631/08/202301.09.2023MODIFICAREA CONTRACTELOR DE CONCESIUNE NR.7/17.12.1992 ŞI NR.161/01.01.1998 ÎNCHEIATE ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA ŞI BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
45531/08/202301.09.2023MODIFICAREA CONTRACTELOR DE CONCESIUNE NR.27T/01.02.2002 ŞI NR.28T/01.02.2002 ÎNCHEIATE ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA ŞI BADEA PAVEL primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
45431/08/202301.09.2023ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.179201/08.12.2014 ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA ŞI S.C. PLATONIDA S.R.L. primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
45331/08/202301.09.2023ÎNSUŞIREA RAPOARTELOR DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT STABILIREA PREŢULUI DE PORNIRE AL RENEGOCIERII CHIRIEI PENTRU TERENURILE SITUATE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.AMARADIA NR.59primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
45231/08/202301.09.2023ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT STABILIREA CUANTUMULUI PRESTAȚIEI TITULARULUI DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ASUPRA TERENULUI APARŢINÂND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SITUAT ÎN STR. A.I.CUZA COLŢ CU STR. PANAIT MOŞOIU NR.2 primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
45131/08/202301.09.2023CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ÎN FAVOAREA S.C. INTIM 1996 S.R.L. ASUPRA TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR. CALEA BUCURESTI NR. 141 BL. N7primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
45031/08/202301.09.2023CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ÎN FAVOAREA DOMNILOR SANDA FLORIAN ALIN ANDREESCU LAURENŢIU IONUŢ ŞI FILIP GABRIEL ASUPRA TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR. NANTERRE NR.90 primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
44931/08/202301.09.2023MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.372/2023 REFERITOARE LA CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ÎN FAVOAREA DNEI. POPESCU ANCA THEODORA ASUPRA UNEI COTE PĂRŢI DIN TERENUL CARE APARŢINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SITUAT ÎN STR.A.I.CUZA NR.4 COLŢ CU STR.PANAIT MOŞOIU NR.2primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
44831/08/202301.09.2023PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE AVÂND CA OBIECT UN TEREN ŞI UN SPAŢIU CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SITUATE ÎN PIEŢELE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
44731/08/202301.09.2023ÎNCHEIEREA PENTRU O PERIOADĂ DE 3 (TREI) ANI A CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE AVÂND CA OBIECT SPAȚIILE CU ALTĂ DESTINAȚIE AFLATE ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVAprimar Lia Olguţa Vasilescumodif de hcl nr.496/2023 Deschide
Deschide
44631/08/202301.09.2023SOLICITAREA CĂTRE GUVERNUL ROMÂNIEI A APROBĂRII TRANSMITERII DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI ŞI ADMINISTRAREA MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA A UNEI PĂRŢI DIN IMOBILUL 2810 primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
44531/08/202301.09.2023DAREA ÎN ADMINISTRAREA REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV A UNOR BUNURI CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
44431/08/202301.09.2023DAREA ÎN ADMINISTRAREA ŞCOLII GIMNAZIALE „TRAIAN” CRAIOVA A UNOR BUNURI CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SITUATE ÎN BD.NICOLAE TITULESCU NR.10B primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
44331/08/202301.09.2023ÎNCETAREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE AL GRĂDINIŢEI CU PROGRAM PRELUNGIT „TUDOR VLADIMIRESCU” CRAIOVA ASUPRA IMOBILULUI CARE APARŢINE DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SITUAT ÎN STR.FRAŢII GOLEŞTI BL.K29 PARTER ŞI DAREA ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CREŞA-CRAIOVA A ACESTUI BUN primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
44231/08/202301.09.2023ÎNCETAREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE AL ŞCOLII GIMNAZIALE „ELENA FARAGO” CRAIOVA ASUPRA IMOBILULUI CARE APARŢINE DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SITUAT ÎN STR.ELENA FARAGO BL.175B NR.42 ŞI DAREA ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CREŞA-CRAIOVA A ACESTUI BUN primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
44131/08/202301.09.2023MODIFICAREA REŢELEI ŞCOLARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN MUNICIPIUL CRAIOVA PENTRU ANUL ŞCOLAR 2023-2024primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
44031/08/202301.09.2023DAREA ÎN ADMINISTRAREA REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV A UNOR BUNURI CARE APARŢIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVAprimar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
43931/08/202301.09.2023DECLARAREA DE UZ ŞI INTERES PUBLIC LOCAL A UNOR BUNURI DOBÂNDITE DE MUNICIPIUL CRAIOVA primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
43831/08/202301.09.2023ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
43731/08/202301.09.2023PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE CARE AU CA OBIECT LOCUINŢE PENTRU TINERI CONSTRUITE PRIN AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
43631/08/202301.09.2023CATEGORIILE DE SERVICII SOCIALE PRECUM ŞI CATEGORIILE DE CHELTUIELI ELIGIBILE PENTRU SUBVENŢIONAREA ÎN ANUL 2024 A ASOCIAŢIILOR FUNDAŢIILOR ŞI CULTELOR RECUNOSCUTE ÎN ROMÂNIA ACREDITATE CA FURNIZORI DE SERVICII SOCIALE POTRIVIT LEGII ROMÂNE CU PERSONALITATE JURIDICĂ CARE ÎNFIINŢEAZĂ ŞI ADMINISTREAZĂ UNITĂŢI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ÎN BAZA LEGII NR.34/1998 A CĂROR ACTIVITATE SE ADRESEAZĂ BENEFICIARILOR DIN MUNICIPIUL CRAIOVAprimar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
43531/08/202301.09.2023RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2023primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
43431/08/202301.09.2023RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPORT CLUB MUNICIPAL CRAIOVA PENTRU ANUL 2023primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
43331/08/202301.09.2023RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA PENTRU ANUL 2023primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
43231/08/202301.09.2023RECTIFICAREA BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE PENTRU ANUL 2023primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
43131/08/202301.09.2023RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2023primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
43031/08/202301.09.2023PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PENTRU PERIOADA SEPTEMBRIE - NOIEMBRIE 2023 DL.LUCIAN COSTIN DINDIRICĂprimar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
42931/08/202301.09.2023ÎNCETAREA DE DREPT ÎNAINTE DE EXPIRAREA DURATEI NORMALE A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DLUI. TEODORESCU NICU COSMIN ŞI VACANTAREA LOCULUI DE CONSILIER LOCAL ÎN CADRUL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
42831/08/202301.09.2023ÎNCETAREA DE DREPT ÎNAINTE DE EXPIRAREA DURATEI NORMALE A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DLUI. SĂULEANU LUCIAN BERND ŞI VACANTAREA LOCULUI DE CONSILIER LOCAL ÎN CADRUL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
42731/08/202301.09.2023ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 31.08.2023primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
42610/08/202316.08.2023DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII "RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA”- GREEN-3 – BLOC C13C CRAIOVA STR.ŞERBAN VODĂ NR.30primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
42510/08/202316.08.2023DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII "RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA”- GREEN-3 – BLOC C13B CRAIOVA STR.ŞERBAN VODĂ NR.32primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
42410/08/202316.08.2023DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII "RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA”- GREEN-3 – BLOC C3 SC.1 2 CRAIOVA STR.PARCULUI NR.4primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
42310/08/202316.08.2023DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII "RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA”- GREEN-3 – BLOC C1 SC.1 2 CRAIOVA STR.PARCULUI NR.2primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
42210/08/202316.08.2023DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII "RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA”- GREEN-3 – BLOC 23D CRAIOVA STR.NICOLAE BĂLCESCU NR.3primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
42110/08/202316.08.2023DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII "RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA”- GREEN-3 – BLOC 23C CRAIOVA STR.NICOLAE BĂLCESCU NR.1primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
42010/08/202316.08.2023DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII "RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA”- GREEN-3 – BLOC H14 SC.1 2 STR. GEORGE BREAZUL NR.1primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
41910/08/202316.08.2023DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII "RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA”- GREEN-3 – BLOC 75IVA1 BLD.DACIA NR.185primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
41810/08/202316.08.2023DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII "RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA”- GREEN-3 – BLOC K33 STR.CONSTANTIN ARGETOIANU NR.46primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
41710/08/202316.08.2023DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII "RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA”- GREEN-3 – BLOC K34 STRADA CONSTANTIN ARGETOIANU NR.44primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
41610/08/202316.08.2023DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII "RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA”- GREEN-3 – BLOC 43IVA1 BRAZDA LUI NOVAC NR.106primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
41510/08/202316.08.2023DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII "RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA”- GREEN-2 – BLOC P7 STR. BIBESCU NR.31primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
41410/08/202316.08.2023DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII "RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA”- GREEN-2 – BLOC M32 STR. BUZIAŞ NR.6primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
41310/08/202316.08.2023DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII "RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA”- GREEN-2 – BLOC M25 STR. DEALUL SPIREI NR.22primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
41210/08/202316.08.2023DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII "RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA”- GREEN-2 – BLOC M22 BLD. 1 MAI NR.3primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
41110/08/202316.08.2023DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII "RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA”- GREEN-2 – BLOC I11 STR. DR. VICTOR GOMOIU NR.14Aprimar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
41010/08/202316.08.2023DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII "RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA”- GREEN-2 – BLOC I1 STR. DR. VICTOR GOMOIU NR.26primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
40916/08/202316.08.2023DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII "RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA”- GREEN-2 – BLOC B7 STR. RĂZBOIENI NR.10 ÎN VEDEREA IMPLEMENTĂRII UNUI PROIECT CU FINANŢARE NERAMBURSABILĂprimar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
40810/08/202316.08.2023DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII "RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA”- GREEN-2 – BLOC B6 STR. RĂZBOIENI NR.8primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
40710/08/202316.08.2023DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII "RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA”- GREEN-2 – BLOC A6 STR. PENEŞ CURCANUL NR.6primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
40610/08/202316.08.2023DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII "RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA”- GREEN-2 – BLOC A1 STR. PAŞCANI NR.26primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
40510/08/202316.08.2023DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII "RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA”- GREEN-2 – BLOC 173F BLD. DACIA NR.12primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
40410/08/202316.08.2023DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII "RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA”- GREEN-2 – BLOC 146 F BLD.OLTENIA NR.13primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
40310/08/202316.08.2023DOCUMENTAȚIA DE AVIZARE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MĂSURI DE PERFORMANȚĂ ENERGETICĂ PRIVIND CLĂDIRI APARȚINÂND DE 6 UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN CRAIOVA - EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ÎN CLĂDIRILE EDUCAȚIONALE – GRĂDINIȚA PINOCCHIO – MUNICIPIUL CRAIOVA”- PACHETUL DE MĂSURI PM2primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
40210/08/202316.08.2023DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII "RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA”- GREEN-1 – BLOC M23 BLD. 1 MAI NR.1primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
40110/08/202316.08.2023DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII "RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA”- GREEN-1 – BLOC B 3 STR. GEORGE ENESCU NR.41primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
40010/08/202316.08.2023DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII "RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA”- GREEN-1 – BLOC B 1 STR. PENEŞ CURCANUL NR.1primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
39910/08/202316.08.2023DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII "RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA”- GREEN-1 – BLOC A 6 CALEA BUCUREŞTI NR.48primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
39810/08/202316.08.2023DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII "RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA”- GREEN-1 – BLOC A 4 STR. PENEŞ CURCANUL NR.3primar Lia Olguţa Vasilescumodif de hcl nr.679/2023 Deschide
Deschide
Deschide
39710/08/202316.08.2023DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII "RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA”- GREEN-1 – BLOC A 2 STR. GEORGE ENESCU NR.47primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
39610/08/202316.08.2023DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII "RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA”- GREEN-1 – BLOC 149 D STR. ARH.CONSTANTIN IOTZU NR.8primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
39510/08/202316.08.2023DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII "RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA”- GREEN-1 – BLOC 147 C STR. ALEXANDRU BUIA NR.5primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
39410/08/202316.08.2023DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII "RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA”- GREEN-1 – BLOC 123 G STR. ELENA FARAGO NR.15primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
39310/08/202316.08.2023DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII "RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA”- GREEN-1 – BLOC 121 B1 BLD.DACIA NR.28primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
39210/08/202316.08.2023DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII "RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA”- GREEN-1 – BLOC 38 A STR. BRAZDA LUI NOVAC NR.78primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
39110/08/202316.08.2023DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII "RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA”- GREEN-1 – BLOC 38 STR. BRAZDA LUI NOVAC NR.80primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
39010/08/202316.08.2023DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII "RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA”- GREEN-1 – BLOC 37 B STR. BRAZDA LUI NOVAC NR.74 ÎN VEDEREA IMPLEMENTĂRII UNUI PROIECT CU FINANTARE NERAMBURSABILAprimar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
38910/08/202316.08.2023DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII "RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA”- GREEN-1 – BLOC 37 STR. BRAZDA LUI NOVAC NR.76primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
38810/08/202311.08.2023PROIECTUL: DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DIGITALE ÎN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE ŞI PNEUMOFTIZIOLOGIE „VICTOR BABEȘ” CRAIOVA” ÎN VEDEREA FINANŢĂRII ACESTUIA ÎN CADRUL PLANULUI NAŢIONAL DE REDRESARE ŞI REZILIENŢĂ COMPONENTA: 7 - TRANSFORMARE DIGITALĂ INVESTIȚIA: I 3 - REALIZAREA SISTEMULUI DE EHEALTH ȘI TELEMEDICINĂ INVESTIȚIA SPECIFICĂ: I 3.3 - INVESTIȚII ÎN SISTEMELE INFORMATICE ȘI ÎN INFRASTRUCTURA DIGITALĂ A UNITĂȚILOR SANITARE PUBLICEprimar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
38710/08/202311.08.2023PROIECTUL: ”DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DIGITALE IN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA” IN VEDEREA FINANTARII ACESTUIA IN CADRUL PLANULUI NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA COMPONENTA: 7 - TRANSFORMARE DIGITALĂ INVESTIȚIA: I3. REALIZAREA SISTEMULUI DE EHEALTH ȘI TELEMEDICINĂ INVESTIȚIA SPECIFICĂ: I3.3 - INVESTIȚII ÎN SISTEMELE INFORMATICE ȘI ÎN INFRASTRUCTURA DIGITALĂ A UNITĂȚILOR SANITARE PUBLICEprimar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
38610/08/202311.08.2023PROIECTUL: DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DIGITALE ÎN CADRUL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA” CRAIOVA” ÎN VEDEREA FINANŢĂRII ACESTUIA ÎN CADRUL PLANULUI NAŢIONAL DE REDRESARE ŞI REZILIENŢĂ COMPONENTA: 7 - TRANSFORMARE DIGITALĂ INVESTIȚIA: I3. REALIZAREA SISTEMULUI DE EHEALTH ȘI TELEMEDICINĂ INVESTIȚIA SPECIFICĂ: I3.3 - INVESTIȚII ÎN SISTEMELE INFORMATICE ȘI ÎN INFRASTRUCTURA DIGITALĂ A UNITĂȚILOR SANITARE PUBLICEprimar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
38510/08/202311.08.2023REGULAMENTUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚILOR DIN PARCUL DE AVENTURI „BASECAMP” SITUAT ÎN PARCUL TINERETULUI DIN MUNICIPIUL CRAIOVAprimar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
38410/08/202311.08.2023RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2023primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
38310/08/202311.08.2023RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2023primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
38210/08/202311.08.2023ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 10.08.2023primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
38102/08/202304.08.2023ACCEPTAREA OFERTEI DE DONAȚIE ÎNAINTATĂ DE CĂTRE GENERAL BUILDING MANAGEMENT S.R.L. PENTRU IMOBILELE ÎNSCRISE ÎN CARTEA FUNCIARĂ NR.253880 CRAIOVA ȘI CARTEA FUNCIARĂ NR.253881 SITUATE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR. CALEA SEVERINULUI NR. 61primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
38002/08/202304.08.2023ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 02.08.2023primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
37927/07/202327.07.2023NEEXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMŢIUNE AL MUNICIPIULUI CRAIOVA LA CUMPĂRAREA IMOBILELOR SITUATE PE TERENURILE CE FAC OBIECTUL CONTRACTELOR DE CONCESIUNE NR.7/1992 ŞI NR.161/1998 ÎNCHEIATE ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA ŞI BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
37827/07/202327.07.2023PLANUL URBANISTIC ZONAL REFERITOR LA RECONFIGURARE URBANISTICĂ INTERSECŢIA STR.CARACAL - ALEEA ROŞIORI GENERAT DE IMOBILUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA ALEEA ROŞIORI NR.6primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
37727/07/202327.07.2023PLANUL URBANISTIC ZONAL REFERITOR LA REGLEMENTARE URBANISTICĂ ÎN ZONA DE 299 – BD.NICOLAE ROMANESCU – DE 64 GENERAT DE IMOBILUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BD.NICOLAE ROMANESCU NR.220primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
37627/07/202327.07.2023MANDATAREA REPREZENTANTULUI DE DREPT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SĂ APROBE ȘI SĂ VOTEZE ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢILOR ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ECODOLJ ACTUL ADIȚIONAL NR.7 LA CONTRACTUL NR.370/22.05.2018 „DELEGAREA PRIN CONCESIONARE A GESTIUNII UNOR ACTIVITĂȚI COMPONENTE ALE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE RESPECTIV COLECTAREA ȘI TRANSPORTUL DEȘEURILOR MUNICIPALE ȘI A ALTOR FLUXURI DE DEȘEURI ÎN JUDEȚUL DOLJ PRECUM ȘI OPERAREA STAȚIEI DE SORTARE ȘI TRANSFER GOICEA” ȘI ACTUL ADIȚIONAL NR.1 LA CONTRACTUL NR.1818/30.06.2022 ”DELEGAREA PRIN CONCESIONARE A OPERĂRII INSTALAȚIILOR DE GESTIONARE A DEȘEURILOR MUNICIPALE REALIZATE ÎN CADRUL PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL DOLJ” primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
37527/07/202327.07.2023APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE ȘI ÎMPREJMUIRE GRĂDINIȚA CĂSUȚA FERMECATĂ” primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
37427/07/202327.07.2023STUDIUL DE FEZABILITATE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „AMENAJARE PARCARE SUPRAETAJATĂ P+3 ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA – ZONA LICEUL ENERGETIC”primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
37327/07/202327.07.2023CONCESIONAREA CĂTRE RAT S.R.L. A UNOR BUNURI CARE APARŢIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVAprimar Lia Olguţa Vasilescumodif de hcl nr.449/2023 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
37227/07/202327.07.2023CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ÎN FAVOAREA DNEI. POPESCU ANCA THEODORA ASUPRA UNEI COTE PĂRŢI DIN TERENUL CARE APARŢINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SITUAT ÎN STR.A.I.CUZA NR.4 COLŢ CU STR.PANAIT MOŞOIU NR.2 primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
37127/07/202327.07.2023ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.37428/17.05.2006 ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI DR. COPĂCESCU SIMONA - CAMELIA MEDIC TITULAR AL CABINETULUI MEDICAL INDIVIDUAL DR. COPĂCESCU SIMONA – CAMELIAprimar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
37027/07/202327.07.2023PROPUNE PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.9098/20.08.2019 ÎNCHEIAT ÎNTRE S.C.PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. ŞI CONSTANTIN P. MIHAELA PFAprimar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
36927/07/202327.07.2023PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE NR.3803/15.08.2007 ŞI NR.3804/15.08.2007 ÎNCHEIATE ÎNTRE LICEUL ENERGETIC CRAIOVA ŞI NADCOM SAT S.R.L. RESPECTIV GPV GRUP S.R.L. primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
36827/07/202327.07.2023ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT STABILIREA CUANTUMULUI PRESTAȚIEI TITULARULUI DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ASUPRA TERENURILOR APARŢINÂND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SITUATE ÎN STR.CALEA SEVERINULUI FN primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
36727/07/202327.07.2023ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT STABILIREA PREŢULUI DE PORNIRE AL RENEGOCIERII CHIRIEI PENTRU TERENUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR. DR.NICOLAE IONESCU SISEŞTI NR.3primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
36627/07/202327.07.2023ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
36527/07/202327.07.2023DECLARAREA DE UZ ŞI INTERES PUBLIC LOCAL A UNOR BUNURI DOBÂNDITE DE MUNICIPIUL CRAIOVA primar Lia Olguţa Vasilescumodif de hcl nr.439/2023 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
36427/07/202327.07.2023ATESTAREA PERSOANELOR FIZICE CARE AU OBŢINUT CERTIFICATE DE CALIFICARE ÎN VEDEREA DOBÂNDIRII CALITĂŢII DE ADMINISTRATOR DE CONDOMINIIprimar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
36327/07/202327.07.2023APROBAREA VÂNZĂRII LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1C BL.T3 SC.5 AP.7 CĂTRE STAMATE MARIUS ÎN CALITATE DE TITULAR AL CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 23911/29.12.2004primar Lia Olguţa Vasilescumodif de hcl nr.482/2023 Deschide
Deschide
36227/07/202327.07.2023PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE CARE AU CA OBIECT LOCUINŢE PENTRU TINERI CONSTRUITE PRIN AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
36127/07/202327.07.2023MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII ALE UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR „CREŞA – CRAIOVA” primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
36027/07/202327.07.2023REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVAprimar Lia Olguţa Vasilescuîncetată de hcl nr.638/2023 Deschide
Deschide
35927/07/202327.07.2023ASOCIEREA MUNICIPIULUI CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL ŞI FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE AUTOMOBILISM SPORTIV PRIN ASOCIAŢIA ”CLUB SPORTIV AMC RACING” ÎN VEDEREA SUSŢINERII EVENIMENTULUI SPORTIV „CRAIOVA SUPER RALLY 2023” ÎN PERIOADA 15-16 SEPTEMBRIE 2023primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
35827/07/202327.07.2023MANDATAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SĂ VOTEZE ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR S.C. COMPANIA DE APĂ „OLTENIA” S.A. APROBAREA ÎNFIINŢĂRII UNUI PUNCT DE LUCRU primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
35727/07/202327.07.2023PLANUL DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR PENTRU MUNICIPIUL CRAIOVA ÎN ANUL 2023primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
35627/07/202327.07.2023APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE A CAPACITĂŢII DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA NIVELUL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE SEMESTRUL I AL ANULUI 2023 primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
35527/07/202327.07.2023SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS PENTRU ACORDAREA SCUTIRILOR DE LA PLATA MAJORĂRILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE DATORATE DE CĂTRE ÎNTREPRINDERILE CARE AU CALITATEA DE CONTRIBUABILI AI BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVAprimar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
35427/07/202327.07.2023APROBAREA PROCEDURII DE ACORDARE A SCUTIRII DE MAJORĂRI DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE OBLIGAŢIILOR FISCALE PRINCIPALE RESTANTE LA DATA DE 31.12.2022 DATORATE DE PERSOANELE FIZICE BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
35327/07/202327.07.2023PROCEDURA DE ACORDARE A EŞALONĂRII LA PLATĂ A OBLIGAŢIILOR RESTANTE DATORATE BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVAprimar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
35227/07/202327.07.2023MODIFICAREA ANEXEI LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.374/2018 REFERITOARE LA APROBAREA NORMELOR FINANCIARE PENTRU ACTIVITATEA SPORTIVĂ DESFĂŞURATĂ ÎN CADRUL SPORT CLUB MUNICIPAL CRAIOVA primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
35127/07/202327.07.2023RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2023primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
35027/07/202327.07.2023RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPORT CLUB MUNICIPAL CRAIOVA PENTRU ANUL 2023primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
34927/07/202327.07.2023RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL „FILANTROPIA” CRAIOVA PENTRU ANUL 2023primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
34827/07/202327.07.2023RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2023primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
34727/07/202327.07.2023EXECUŢIA BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTĂ SEMESTRULUI I AL ANULUI 2023 (30 IUNIE 2023)primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
34627/07/202327.07.2023EXECUȚIA BUGETULUI CREDITELOR EXTERNE AL MUNICIPIULUI CRAIOVA AFERENTĂ SEMESTRULUI I AL ANULUI 2023 (30 IUNIE 2023)primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
34527/07/202327.07.2023EXECUŢIA BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI A ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII AFERENTĂ SEMESTRULUI I AL ANULUI 2023 (30 IUNIE 2023)primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
34427/07/202327.07.2023EXECUŢIA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA AFERENTĂ PRIMELOR 6 LUNI ALE ANULUI 2023 (30 IUNIE 2023)primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
34327/07/202327.07.2023MODIFICAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA APROBAT PRIN HOTĂRÂREA NR.493/2009primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
34227/07/202327.07.2023ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 27.07.2023primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
34114/07/202319.07.2023APROBAREA DEPUNERII CERERII DE FINANȚARE CU TITLUL ÎNFIINȚAREA CENTRULUI DE ZI DE ASISTENȚĂ ȘI RECUPERARE CU ECHIPĂ MOBILĂ DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE „SF. MARIA” PRIN COMPONENTA 13- REFORME SOCIALE ÎN CADRUL PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR) PRECUM ȘI APROBAREA CHELTUIELILOR AFERENTE PROIECTULUIprimar Lia Olguţa Vasilescumodif de hcl nr.69/2024 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
34014/07/202319.07.2023ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 14.07.2023primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
33929/06/202303.07.2023DECLARAREA DE UZ ȘI INTERES PUBLIC LOCAL A IMOBILULUI-TEREN SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR. ROVINARIprimar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
33829/06/202303.07.2023APROBAREA ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII ALE POLIŢIEI LOCALE A MUNICIPIULUI CRAIOVAprimar Lia Olguţa Vasilescuîncetată de hcl nr.647/2023 Deschide
Deschide
Deschide
33729/06/202303.07.2023NUMIREA REPREZENTANTULUI MINISTERULUI FINANŢELOR ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV CRAIOVA primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
33629/06/202303.07.2023MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.8/2021 REFERITOARE LA NUMIREA MEMBRILOR ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAŢIE ALE SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL „FILANTROPIA” CRAIOVA SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE ŞI PNEUMOFTIZIOLOGIE „VICTOR BABEŞ” ŞI SPITALULUI CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVAprimar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
33529/06/202303.07.2023LUARE ACT DE DEMISIA DLUI.CONSILIER LOCAL STOIAN DANIEL DIN CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL SPORT CLUB MUNICIPAL CRAIOVA ŞI DESEMNAREA UNUI ALT REPREZENTANTprimar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
33429/06/202330.06.2023PLANUL URBANISTIC ZONAL REFERITOR LA REGLEMENTAREA URBANISTICĂ ÎN ZONA STR.MERIŞORULUI GENERAT DE IMOBILUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR. MERIŞORULUI NR. 56primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
33329/06/202330.06.2023PLANUL URBANISTIC ZONAL REFERITOR LA RECONSIDERAREA FUNCŢIONALĂ ŞI REGLEMENTAREA URBANISTICĂ ÎN ZONA STR.STEJARULUI – STR.PLOPULUI GENERAT DE IMOBILUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR. STEJARULUI NR. 11 Cprimar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
33229/06/202303.07.2023MODIFICAREA TARIFELOR PRIVIND DESFĂŞURAREA SERVICIULUI DE GESTIONARE A CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂNprimar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
33129/06/202330.06.2023MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.665/2022 REFERITOARE LA STABILIREA TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA PENTRU ANUL 2023primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
33029/06/202330.06.2023MANDATAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢILOR ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „SALUBRIS DOLJ” SĂ APOBE ȘI SĂ VOTEZE TARIFELE PENTRU ACTIVITĂŢILE DELEGATE OPERATORULUI S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
32929/06/202303.07.2023APROBAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA ȘI ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ JIU/SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR DOLJ AVÂND CA OBIECT EXECUȚIA LUCRĂRII „DECOLMATARE CANAL RÎULUI ŞI CANAL DESCHIS ŞERCA” PENTRU ANUL 2023 primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
32829/06/202303.07.2023STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „ CENTRALĂ TERMICĂ PROPRIE PE GAZE NATURALE LA ŞCOALA GIMNAZIALĂ GHEORGHE BIBESCU”primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
32729/06/202303.07.2023DAREA ÎN ADMINISTRAREA REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV A UNOR BUNURI CARE APARŢIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVAprimar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
32629/06/202303.07.2023CONCESIONAREA CĂTRE RAT S.R.L. A UNUI BUN CARE APARŢINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
32529/06/202303.07.2023MANDATAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA SĂ VOTEZE ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢILOR S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. APROBAREA TARIFELOR PENTRU ACTIVITĂŢI CONEXE ŞI DIVERSE primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
32429/06/202303.07.2023CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ÎN FAVOAREA S.C. AZALIS S.R.L. ASUPRA TERENURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA AFERENTE IMOBILELOR DEŢINUTE DE S.C. AZALIS S.R.L. SITUATE ÎN STR.CALEA SEVERINULUI FNprimar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
32329/06/202303.07.2023ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT STABILIREA CUANTUMULUI PRESTAȚIEI TITULARULUI DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ASUPRA TERENULUI APARŢINÂND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SITUAT ÎN STR.COSTACHE NEGRUZZI NR.4 primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
32229/06/202303.07.2023ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT STABILIREA CUANTUMULUI PRESTAȚIEI TITULARULUI DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ASUPRA TERENULUI APARŢINÂND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SITUAT ÎN STR.ALECU RUSSO NR.11primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
32129/06/202303.07.2023ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT PREŢUL DE PORNIRE AL VÂNZĂRII PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ A BUNULUI - IMOBIL CARE APARŢINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SITUAT ÎN STR.OLTEŢ NR.23 primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
32029/06/202303.07.2023ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT STABILIREA PREȚULUI DE PORNIRE AL RENEGOCIERII REDEVENŢEI PENTRU TERENUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR. I. D. SÂRBU NR.7 A primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
31929/06/202303.07.2023ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT STABILIREA NIVELULUI CHIRIILOR PENTRU SPAŢIILE CU ALTĂ DESTINAŢIE PROPRIETATEA PUBLICĂ/PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CRAIOVAprimar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
31829/06/202303.07.2023MODIFICAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.10661/20.01.2010 ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI DR. DASCĂLU CARMEN-VALENTINA MEDIC TITULAR AL CABINETULUI MEDICAL INDIVIDUAL DR. MECU CARMEN-VALENTINA primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
31729/06/202303.07.2023ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.380/19.10.2021 ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA ŞI DENNISON ENERGY S.R.L. ȘI primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
31629/06/202303.07.2023DECLARAREA DE UZ ȘI INTERES PUBLIC LOCAL A BUNULUI „SPAȚIU LĂPUȘ (CALEA BUCUREȘTI) BL. N13 PARTER” SITUAT ÎN MUNICIUL CRAIOVA STR. EUSTAȚIU STOENESCU (FOST CARTIER LĂPUȘ CALEA BUCUREȘTI) BL. N13 PARTERprimar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
31529/06/202303.07.2023SCHIMBAREA DESTINAȚIEI IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR. PICTOR OSCAR OBEDEANU NR.1 DIN SPAŢIU PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN SPAŢIU CU ALTĂ DESTINAŢIE primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
31429/06/202303.07.2023PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE AVÂND CA OBIECT SPAȚIILE CU ALTĂ DESTINAȚIE AFLATE ÎN DOMENIUL PUBLIC/PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
31329/06/202303.07.2023ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ A UNUI SPAŢIU APARŢINÂND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SITUAT ÎN CART. BRAZDA LUI NOVAC BL. 36B PARTERprimar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
31229/06/202303.07.2023PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE AVÂND CA OBIECT TERENURI CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SITUATE ÎN PIEŢELE DIN MUNICIPIUL CRAIOVAprimar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
31129/06/202303.07.2023ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ A UNUI SPAŢIU APARŢINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SITUAT ÎN PIAŢA BRAZDA LUI NOVACprimar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
31029/06/202303.07.2023AVIZUL CONSULTATIV ÎN VEDEREA NOMINALIZĂRII PENTRU ACORDAREA TITLULUI DE COLEGIU NAŢIONAL LICEULUI TEORETIC „HENRI COANDĂ” ÎNCEPÂND CU ANUL ŞCOLAR 2023-2024primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
30929/06/202303.07.2023DECLARAREA DE UZ ŞI INTERES PUBLIC LOCAL A UNOR BUNURI DOBÂNDITE DE MUNICIPIUL CRAIOVA primar Lia Olguţa Vasilescumodif de hcl nr.365/2023 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
30829/06/202303.07.2023ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA primar Lia Olguţa Vasilescumodif de hcl nr.439/2023 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
30729/06/202303.07.2023ATESTAREA PERSOANELOR FIZICE CARE AU OBŢINUT CERTIFICATE DE CALIFICARE ÎN VEDEREA DOBÂNDIRII CALITĂŢII DE ADMINISTRATOR DE CONDOMINIIprimar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
30629/06/202303.07.2023PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE CARE AU CA OBIECT LOCUINŢE PENTRU TINERI CONSTRUITE PRIN AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
30529/06/202303.07.2023REPARTIZAREA ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII A UNOR LOCUINŢE SOCIALE primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
30429/06/202303.07.2023ACHIZIȚIONAREA DE CĂTRE ANSAMBLUL FOLCLORIC „MARIA TĂNASE” CRAIOVA DE SERVICII JURIDICE DE CONSULTANŢĂ DE ASISTENŢĂ ŞI/SAU DE REPREZENTARE ÎN DOSARUL NR.3198/63/2023primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
30329/06/202303.07.2023ORGANIGRAMA ŞI STATUL DE FUNCŢII ALE S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L.primar Lia Olguţa Vasilescuîncetată de hcl nr.602/2023 Deschide
Deschide
Deschide
30229/06/202303.07.2023ASOCIEREA ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL ŞI FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE BASCHET ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII CAMPIONATULUI EUROPEAN DIVIZIA B PENTRU CATEGORIA DE VÂRSTĂ U20 FEMININ PENTRU SPORTIVE NĂSCUTE ÎNCEPÂND CU ANUL 2003 ÎN PERIOADA 28.07 – 06.08.2023primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
30129/06/202303.07.2023MODIFICAREA NUMĂRULUI DE BURSE ACORDATE ELEVILOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT DIN MUNICIPIUL CRAIOVA ÎN ANUL ŞCOLAR 2022-2023primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
30029/06/202303.07.2023RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2023primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
29929/06/202303.07.2023RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL „FILANTROPIA” CRAIOVA PENTRU ANUL 2023primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
29829/06/202303.07.2023RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2023primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
29729/06/202330.06.2023ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 29.06.2023primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
29625/05/202326.05.2023APROBAREA BILANŢURILOR ENERGETICE ALE SISTEMULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ AL S.C. TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L. ȘI A PIERDERILOR TEHNOLOGICE PENTRU PUNCTELE TERMICE ȘI CENTRALE TERMICE PENTRU ANUL 2021 RESPECTIV 2022 primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
29525/05/202326.05.2023MODIFICAREA ANEXEI LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.82/2023 REFERITOARE LA VALOAREA FINANCIARĂ ZILNICĂ A NORMEI DE HRANĂ ACORDATĂ PERSONALULUI POLIŢIEI LOCALE A MUNICIPIULUI CRAIOVA primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
29425/05/202326.05.2023CONFERIREA TITLULUI “CETĂŢEAN DE ONOARE” AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DOMNULUI MARIUS PURCARU FOST FOTBALIST AL ECHIPEI UNIVERSITATEA CRAIOVA primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
29325/05/202326.05.2023CONFERIREA TITLULUI “CETĂŢEAN DE ONOARE” AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DOMNULUI ION NIŢĂ FOST FOTBALIST AL ECHIPEI UNIVERSITATEA CRAIOVA primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
29225/05/202326.05.2023CONFERIREA TITLULUI “CETĂŢEAN DE ONOARE” AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DOMNULUI DRAGU BĂDIN FOST FOTBALIST AL ECHIPEI UNIVERSITATEA CRAIOVA primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
29125/05/202326.05.2023CONFERIREA TITLULUI “CETĂŢEAN DE ONOARE” AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DOMNULUI ALEXANDRU BOC FOST FOTBALIST AL ECHIPEI UNIVERSITATEA CRAIOVA primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
29025/05/202326.05.2023CONFERIREA TITLULUI “CETĂŢEAN DE ONOARE” AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DOMNULUI ION VELEA FOST FOTBALIST AL ECHIPEI UNIVERSITATEA CRAIOVA primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
28925/05/202326.05.2023CONFERIREA TITLULUI “CETĂŢEAN DE ONOARE” AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DOMNULUI VICTOR NICULESCU FOST FOTBALIST AL ECHIPEI UNIVERSITATEA CRAIOVA primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
28825/05/202326.05.2023CONFERIREA TITLULUI “CETĂŢEAN DE ONOARE” AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DOMNULUI FLORIN OPREA FOST FOTBALIST AL ECHIPEI UNIVERSITATEA CRAIOVAprimar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
28725/05/202326.05.2023ALOCAREA DE LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA A UNEI SUME DE BANI PENTRU PREMIEREA ELEVILOR CRAIOVENI ȘI A PROFESORILOR ÎNDRUMĂTORI CU REZULTATE EXCEPŢIONALE LA CONCURSURILE NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE ÎN ANII ȘCOLARI 2021-2022 ŞI 2022-2023 ÎN CADRUL MANIFESTĂRILOR PRILEJUITE DE ZIUA MUNICIPIULUI CRAIOVAprimar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
28625/05/202326.05.2023APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL REFERITOR LA CONSTRUIREA UNUI CIMITIR MILITAR ÎN CAZARMA 3155 ŞI CONSTRUCŢII AFERENTE CU REGIM DE ÎNĂLŢIME P-P+1 GENERAT DE IMOBILUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA ALEEA 4 ŞIMNIC NR. 21 primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
28525/05/202326.05.2023APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU REFERITOR LA CONSTRUIREA UNEI PLATFORME BETONATE PADOCURI PENTRU DEPOZITARE AGREGATE CÂNTAR BASCULĂ BAZIN ETANŞ VIDANJABIL BAZIN COLECTARE APE PLUVIALE CONTAINERE PENTRU SPAŢII BIROURI ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN SITUATE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR. DRUMUL INDUSTRIILOR NR.88 primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
28425/05/202326.05.2023APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU REFERITOR LA CONSTRUIREA A TREI CORPURI DE CLĂDIRI CU REGIM DE ÎNĂLŢIME PARTER: CORP C1 – LOCUINŢĂ INDIVIDUALĂ CORP C2 – ANEXĂ GARAJ CORP C3 – ATELIER MEŞTEŞUG - PICTURĂ/OLĂRIT ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN SITUATE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.BRESTEI NR.534 B primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
28325/05/202326.05.2023STABILIREA RESPECTIV MODIFICAREA TARIFELOR PENTRU ACTIVITĂȚILE DATE ÎN GESTIUNE DIRECTĂ CĂTRE OPERATORUL REGIA AUTONOMĂ DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV CRAIOVA primar Lia Olguţa Vasilescumodif de hcl nr.529/2023 Deschide
Deschide
Deschide
28225/05/202326.05.2023ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN ART.2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.151/2023 REFERITOARE LA CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ÎN FAVOAREA DLUI. MEGHIŞAN GHEORGHE ASUPRA TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.COSTACHE NEGRUZZI NR.4primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
28125/05/202326.05.2023MODIFICAREA PROCEDURII DE CONSTITUIRE A DOSARELOR DE ACORDARE A PUNCTAJELOR AFERENTE CRITERIILOR DE ÎNTOCMIRE A LISTEI ŞI DE ATRIBUIRE A SPAŢIILOR CU ALTĂ DESTINAŢIE DECÂT ACEEA DE LOCUINŢĂ PREVĂZUTĂ ÎN ANEXA NR.4 A HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR. 241/2017 primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
28025/05/202326.05.2023PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.1/01.07.2017 ÎNCHEIAT ÎNTRE ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE BIBESCU” CRAIOVA ŞI EMARAL PROD S.R.L. primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
27925/05/202326.05.2023PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 9072/02.07.2018 ÎNCHEIAT ÎNTRE S.C.PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. ŞI S.C. BEIVARS S.R.L. primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
27825/05/202326.05.2023ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT STABILIREA PREȚULUI -REDEVENŢEI PENTRU TERENUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.DECENEU NR.104 primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
27725/05/202326.05.2023ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT STABILIREA CUANTUMULUI CHIRIEI PE PERIOADĂ DE UN AN PENTRU SPAŢIUL CARE APARŢINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SITUAT ÎN STR.UNIRII NR.60 primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
27625/05/202326.05.2023CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ÎN FAVOAREA DLUI.MITREA DAN ASUPRA TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.ALECU RUSSO NR.11 primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
27525/05/202326.05.2023CONCESIONAREA CĂTRE RAT S.R.L. A UNUI BUN CARE APARŢINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
27425/05/202326.05.2023ÎNCETAREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE AL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT „CREŞA CRAIOVA” ASUPRA UNOR IMOBILE CE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
27325/05/202326.05.2023TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL JUDEŢULUI DOLJ A IMOBILULUI – TEREN SITUAT ÎN STR. BANUL STEPAN NR.106primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
27225/05/202326.05.2023SOLICITAREA TRECERII IMOBILULUI 739 SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR. CARACAL NR.152 DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI ŞI ADMINISTRAREA MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVAprimar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
27125/05/202326.05.2023SOLICITAREA TRECERII UNEI PĂRŢI DIN IMOBILUL 659 DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI ŞI ADMINISTRAREA MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVAprimar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
27025/05/202326.05.2023MODIFICAREA TARIFELOR AFERENTE ACTIVITĂŢII DE ÎNTREŢINERE A BAZEI HIPODROM SITUATĂ ÎN PARCUL „NICOLAE ROMANESCU”primar Lia Olguţa Vasilescumodif de hcl nr.542/2023 Deschide
Deschide
26925/05/202326.05.2023MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.282/2008 REFERITOARE LA DAREA ÎN ADMINISTRAREA REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV A UNOR BUNURI CE APARŢIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
26825/05/202326.05.2023MODIFICAREA ANEXEI LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.432/2017 PRIVIND PUNEREA LA DISPOZIŢIA S.C. COMPANIA DE APĂ „OLTENIA” S.A. A TERENURILOR AFERENTE INVESTIŢIILOR DIN CADRUL „PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ ÎN JUDEŢUL DOLJ” ÎN PERIOADA 2014-2020primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
26725/05/202326.05.2023ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVAprimar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
26625/05/202326.05.2023DECLARAREA DE UZ ŞI INTERES PUBLIC LOCAL A UNOR BUNURI DOBÂNDITE DE MUNICIPIUL CRAIOVA primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
26525/05/202326.05.2023PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE CARE AU CA OBIECT LOCUINŢE PENTRU TINERI CONSTRUITE PRIN AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
26425/05/202326.05.2023REPARTIZAREA ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII A UNOR LOCUINŢE SOCIALEprimar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
26325/05/202326.05.2023APROBAREA ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII ALE SPITALULUI CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA primar Lia Olguţa Vasilescuîncetată de hcl nr.639/2023 Deschide
Deschide
Deschide
26225/05/202326.05.2023ORGANIGRAMA ŞI STATUL DE FUNCŢII ALE FILARMONICII „OLTENIA” CRAIOVAprimar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
26125/05/202326.05.2023MANDATAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SĂ VOTEZE ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR S.C. COMPANIA DE APĂ „OLTENIA” S.A. DIN DATA DE 29.05.2023 PCT.1-4 AFLATE PE ORDINEA DE ZI primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
26025/05/202326.05.2023APROBAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE ALE R.A.T. SRL AFERENTE ANULUI 2022 primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
25925/05/202326.05.2023APROBAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE ALE S.C. TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L. AFERENTE ANULUI 2022 primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
25825/05/202326.05.2023APROBAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE ALE S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. AFERENTE ANULUI 2022 primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
25725/05/202326.05.2023APROBAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE ALE S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. AFERENTE ANULUI 2022primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
25625/05/202326.05.2023APROBAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE ALE REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV CRAIOVA AFERENTE ANUL 2022 primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
25525/05/202326.05.2023RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2023 primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
25425/05/202326.05.2023APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA PENTRU ANUL 2023 primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
25325/05/202326.05.2023RECTIFICAREA BUGETELOR DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂŢILE FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII ALE UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN MUNICIPIUL CRAIOVA PE ANUL 2023 primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
25225/05/202326.05.2023RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2023primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
25125/05/202326.05.2023APROBAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE ALE MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2022 primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
25025/05/202326.05.2023PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PENTRU PERIOADA IUNIE – AUGUST 2023 DL.LUCIAN COSTIN DINDIRICĂprimar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
24925/05/202326.05.2023ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 25.05.2023primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
24815/05/202316.05.2023APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE ŞI REABILITARE STRĂZI ALEI ŞI TROTUARE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA – MODERNIZARE STRADA ALEEA 3 ODESA”primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
24715/05/202316.05.2023APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE ŞI REABILITARE STRĂZI ALEI ŞI TROTUARE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA – MODERNIZARE STRADA ALEEA 2 ODESA” primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
24615/05/202316.05.2023APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE ŞI REABILITARE STRĂZI ALEI ŞI TROTUARE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA – MODERNIZARE STRADA ALEEA 1 ODESA” primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
24515/05/202316.05.2023APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE ŞI REABILITARE STRĂZI ALEI ŞI TROTUARE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA – MODERNIZARE STRADA ALEEA ODESA” primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
24415/05/202316.05.2023APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE ŞI REABILITARE STRĂZI ALEI ŞI TROTUARE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA – MODERNIZARE STRADA MARIA ZAHARIA” primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
24315/05/202316.05.2023APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE ŞI REABILITARE STRĂZI ALEI ŞI TROTUARE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA – MODERNIZARE STRADA OLARILOR” primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
24215/05/202316.05.2023APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE ŞI REABILITARE STRĂZI ALEI ŞI TROTUARE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA – MODERNIZARE STRADA BIHORULUI” primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
24115/05/202316.05.2023CONCESIONAREA CĂTRE RAT S.R.L. A UNUI BUN CARE APARŢINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
24015/05/202316.05.2023MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
23915/05/202316.05.2023APROBAREA ASOCIERII ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL JUDEŢUL DOLJ PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL DOLJ AEROPORTUL INTERNAȚIONAL CRAIOVA AEROCLUBUL ROMÂNIEI AVIOANE CRAIOVA S.A. ȘI CENTRUL DE CERCETARE INOVARE ȘI ÎNCERCĂRI ÎN ZBOR ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII UNUI SPECTACOL AVIATIC – CRAIOVA AIR SHOW 2023 ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA ÎN DATA DE 3 IUNIE 2023primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
23815/05/202316.05.2023ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 15.05.2023primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
23727/04/202302.05.2023MODIFICAREA DEVIZULUI GENERAL ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVETIŢII „REABILITARE FÂNTÂNI PENTRU BĂUT APA DE TIP CIȘMELE (DE PERETE)-„FÂNTÂNA POPOVA” DIN MUNICIPIUL CRAIOVA”primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
23627/04/202302.05.2023APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA”- GREEN-4 – BLOC M28 STR. BUZIAŞ NR. 16 primar Lia Olguţa Vasilescumodif de hcl nr.84/2024 Deschide
Deschide
Deschide
23527/04/202302.05.2023APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA”- GREEN-4 – BLOC M3 STR. MIRCEŞTI NR.20 primar Lia Olguţa Vasilescumodif de hcl nr.83/2024 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
23427/04/202302.05.2023APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA”- GREEN-4 – BLOC M0 STR. HENRI COANDĂ NR.49primar Lia Olguţa Vasilescumodif de hcl nr.82/2024 Deschide
Deschide
Deschide
23327/04/202302.05.2023APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA”- GREEN-4 – BLOC K32 STR. FRATII GOLESTI NR.104 primar Lia Olguţa Vasilescumodif de hcl nr.81/2024 Deschide
Deschide
Deschide
23227/04/202302.05.2023APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA”- GREEN-4 – BLOC K31 STR. FRATII GOLESTI NR.106 primar Lia Olguţa Vasilescumodif de hcl nr.80/2024 Deschide
Deschide
Deschide
23127/04/202302.05.2023APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA”- GREEN-4 – BLOC K27 STR. FRATII GOLESTI NR.107 primar Lia Olguţa Vasilescumodif de hcl nr.79/2024 Deschide
Deschide
Deschide
23027/04/202302.05.2023APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA”- GREEN-4 – BLOC M1 STR. MIRCESTI NR. 16 primar Lia Olguţa Vasilescumodif de hcl nr.78/2024 Deschide
Deschide
Deschide
22927/04/202302.05.2023APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA”- GREEN-4 – BLOC B4 STR. GEORGE ENESCU NR.39 primar Lia Olguţa Vasilescumodif de hcl nr.77/2024 Deschide
Deschide
Deschide
22827/04/202302.05.2023APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA”- GREEN-4 – BLOC B2 STR. GEORGE ENESCU NR. 43 primar Lia Olguţa Vasilescumodif de hcl nr.76/2024 Deschide
Deschide
Deschide
22727/04/202302.05.2023APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA”- GREEN-4 – BLOC A16 STR. CONSTANTIN ARGETOIANU NR. 23 primar Lia Olguţa Vasilescumodif de hcl nr.75/2024 Deschide
Deschide
Deschide
22627/04/202302.05.2023APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA”- GREEN-4 – BLOC A15 STR. CONSTANTIN ARGETOIANU NR. 31 primar Lia Olguţa Vasilescumodif de hcl nr.74/2024 Deschide
Deschide
Deschide
22527/04/202302.05.2023APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA”- GREEN-4 – BLOC A3 STR. GEORGE ENESCU NR.45 primar Lia Olguţa Vasilescumodif de hcl nr.73/2024 Deschide
Deschide
Deschide
22427/04/202302.05.2023APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA”- GREEN-4 – BLOC A2 STR. ALEEA C-TIN BRANCUŞI NR. 11 primar Lia Olguţa Vasilescumodif de hcl nr.72/2024 Deschide
Deschide
Deschide
22327/04/202302.05.2023APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA”- GREEN-4 – BLOC 175C STR. PALTINULUI NR. 6 primar Lia Olguţa Vasilescumodif de hcl nr.71/2024 Deschide
Deschide
Deschide
22227/04/202302.05.2023APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA”- GREEN-4 – BLOC 169E STR.GORUNULUI NR. 7 primar Lia Olguţa Vasilescumodif de hcl nr.70/2024 Deschide
Deschide
Deschide
22127/04/202328.04.2023MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.115/2023 REFERITOARE LA ACORDAREA DE FACILITĂŢI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN COMUN ALE R.A.T. SRL PENTRU ANUMITE CATEGORII DE PERSOANE primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
22027/04/202302.05.2023ACORDAREA PENTRU CONSILIERII MUNICIPALI AI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA A DIFERENŢELOR REZULTATE CA EFECT AL STABILIRII INDEMNIZAŢIEI LUNARE A PRIMARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVAprimar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
21927/04/202302.05.2023MODIFICAREA COMPONENŢEI CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL „FILANTROPIA” CRAIOVA APROBATĂ PRIN ANEXA NR.1 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.8/2021 MODIFICATĂ primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
21827/04/202302.05.2023APROBAREA PRELUNGIRII DURATEI CONTRACTULUI DE MANDAT AL REPREZENTANTULUI MINISTERULUI FINANŢELOR ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV CRAIOVA primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
21727/04/202302.05.2023APROBAREA PARTICIPĂRII MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN PROIECTUL “CONSTRUIM EUROPA ÎMPREUNĂ CU AUTORITĂŢILE LOCALE”primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
21627/04/202328.04.2023APROBAREA ACORDULUI CU PRIVIRE LA PARTICIPAREA MUNICIPIULUI CRAIOVA LA PROGRAMUL PRIVIND CASAREA AUTOVEHICULELOR UZATE DERULAT DE MINISTERUL MEDIULUI APELOR ȘI PĂDURILOR PRIN ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
21527/04/202302.05.2023APROBAREA SUBVENȚIONĂRII STERILIZĂRII MICROCIPĂRII ȘI ÎNREGISTRĂRII ÎN RECS A CÂINILOR CU STĂPÂN CE APARŢIN RASEI COMUNE SAU A METIŞILOR ACESTORA AFLAŢI PE RAZA MUNICIPIULUI CRAIOVA primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
21427/04/202302.05.2023MANDATAREA REPREZENTANTULUI DE DREPT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢILOR ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE GESTIONARE A DEŞEURILOR ECODOLJ SĂ VOTEZE APROBAREA TARIFELOR PENTRU GESTIONAREA DEŞEURILOR AFERENTE ACTIVITĂŢILOR PE FLUXUL DEŞEURILOR MUNICIPALE ÎN JUDEŢUL DOLJ DESFĂŞURATE DE OPERATORUL ASOCIEREA IRIDEX GROUP SALUBRIZARE S.R.L.-SERVICII SALUBRITATE BUCUREŞTI S.A.-IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT S.R.L. primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
21327/04/202302.05.2023APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MĂSURI DE PERFORMANȚĂ ENERGETICĂ PRIVIND CLĂDIRI APARȚINÂND DE 6 UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN CRAIOVA - EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ÎN CLĂDIRILE EDUCAȚIONALE (PROIECTARE ȘI EXECUȚIE) – ȘCOALA GIMNAZIALĂ SF. GHEORGHE –MUNICIPIUL CRAIOVA” primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
21227/04/202302.05.2023MODIFICAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.295/15.04.2008 ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA ŞI ŞIŞU MARIUS-DANIEL primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
21127/04/202302.05.2023MODIFICAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.106729/18.07.2011 ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
21027/04/202302.05.2023MODIFICAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.3 CM/17.03.2022 ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA ŞI S.C. DR.PĂTRUŢOIU MARIA LIVIA S.R.L. REPREZENTATĂ LEGAL PĂTRUŢOIU RAMONA – LINDAprimar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
20927/04/202302.05.2023MODIFICAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.37285/19.05.2006 ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL CRAIOVA ŞI MĂZUREANU GRIGORETA - DANA MEDIC TITULAR AL CABINETULUI MEDICAL INDIVIDUAL DR.MĂZUREANU GRIGORETA – DANA primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
20827/04/202302.05.2023LUARE ACT DE SENTINȚA CIVILĂ NR. 1252/2022 PRONUNȚATĂ DE TRIBUNALUL DOLJ ÎN DOSARUL NR. 3136/63/2021 RĂMASĂ DEFINITIVĂ PRIN DECIZIA NR. 2722/2022 A CURŢII DE APEL CRAIOVAprimar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
20727/04/202302.05.2023APROBAREA MODELULUI CADRU DE CONTRACT DE ÎNCHIRIERE AVÂND CA OBIECT ÎNCHIRIEREA SPAŢIILOR CU ALTĂ DESTINAŢIE DECÂT CEA DE LOCUINŢĂ PROPRIETATE PUBLICĂ SAU PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CRAIOVA primar Lia Olguţa Vasilescumodif de hcl nr.587/2023 Deschide
Deschide
20627/04/202302.05.2023PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE AVÂND CA OBIECT SPAȚIILE CU ALTĂ DESTINAȚIE AFLATE ÎN DOMENIUL PUBLIC/PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
20527/04/202302.05.2023PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE AVÂND CA OBIECT TERENURI/SPAŢII CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SITUATE ÎN PIEŢELE DIN MUNICIPIUL CRAIOVAprimar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
20427/04/202302.05.2023APROBAREA LISTEI DE PRIORITĂŢI PENTRU ATRIBUIREA DE SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE DECÂT ACEEA DE LOCUINŢĂ RESPECTIV CU DESTINAŢIA DE SEDIU primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
20327/04/202302.05.2023ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT STABILIREA PREȚULUI DE PORNIRE AL RENEGOCIERII REDEVENŢEI PENTRU TERENUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.TRAIAN LALESCU NR.16 Aprimar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
20227/04/202302.05.2023ÎNSUŞIREA RAPOARTELOR DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT STABILIREA SUMELOR INDIVIDUALE AFERENTE DESPĂGUBIRILOR PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATĂ SITUATE PE AMPLASAMENTUL LUCRĂRII DE UTILITATE PUBLICĂ DE INTERES LOCAL PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STR.VÂNĂTORI DE MUNTE” primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
20127/04/202302.05.2023ÎNSUŞIREA RAPOARTELOR DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT STABILIREA SUMELOR INDIVIDUALE AFERENTE DESPĂGUBIRILOR PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATĂ SITUATE PE AMPLASAMENTUL LUCRĂRII DE UTILITATE PUBLICĂ DE INTERES LOCAL PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII „STRĂPUNGERE STR.TRAIAN LALESCU - BD.CALEA BUCUREŞTI” primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
20027/04/202302.05.2023CONCESIONAREA CĂTRE RAT S.R.L. A UNOR BUNURI CARE APARŢIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
19927/04/202302.05.2023ÎNCETAREA DREPTULUI DE CONCESIUNE AL S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. ASUPRA UNOR BUNURI CARE APARŢIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI DAREA ÎN ADMINISTRAREA REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV A ACESTOR BUNURIprimar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
19827/04/202302.05.2023SOLICITAREA TRECERII UNOR TERENURI DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI ADMINISTRAREA MINISTERULUI TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII ŞI CONCESIUNEA COMPANIEI NAŢIONALE DE CĂI FERATE „CFR” S.A. ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
19727/04/202302.05.2023TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI ŞI ADMINISTRAREA COMPANIEI NAŢIONALE DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A A UNUI TEREN NECESAR PENTRU DERULAREA INVESTIŢIEI „DRUM EXPRES CRAIOVA – PITEŞTI ŞI LEGĂTURILE LA DRUMURILE EXISTENTE” primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
19627/04/202302.05.2023TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA A UNOR BUNURI AFLATE ÎN ADMINISTRAREA SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL „FILANTROPIA” CRAIOVA ÎN VEDEREA SCOATERII DIN FUNCŢIUNE CASĂRII VALORIFICĂRII ŞI DEMOLĂRII primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
19527/04/202302.05.2023ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVAprimar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
19427/04/202302.05.2023DECLARAREA DE UZ ŞI INTERES PUBLIC LOCAL A UNOR BUNURI DOBÂNDITE DE MUNICIPIUL CRAIOVA primar Lia Olguţa Vasilescumodif de hcl nr.309/2023 Deschide
Deschide
19327/04/202302.05.2023PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE CARE AU CA OBIECT LOCUINŢE PENTRU TINERI CONSTRUITE PRIN AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
19227/04/202302.05.2023EXTINDEREA SPAŢIULUI CU DESTINAŢIA DE LOCUINŢĂ SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BD.CAROL I NR.55 primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
19127/04/202302.05.2023REPARTIZAREA ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII A UNEI LOCUINŢE SOCIALE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.MOTRU NR.23 BL.1 SC.1 AP.3 primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
19027/04/202302.05.2023REPARTIZAREA ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII A UNEI LOCUINŢE PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN PROGRAME DE INVESTIŢII LA NIVEL NAŢIONAL SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.POTELU NR.168 BL.R4 SC.1 AP.8 primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
18927/04/202302.05.2023ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN ANEXA NR.2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR. 139/2023 REFERITOARE LA APROBAREA STATULUI DE FUNCŢII AL TEATRULUI PENTRU COPII ŞI TINERET „COLIBRI” CRAIOVA primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
18827/04/202328.04.2023APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ CRAIOVA primar Lia Olguţa Vasilescuîncetată de hcl nr.646/2023 Deschide
Deschide
18727/04/202328.04.2023REORGANIZAREA DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ CRAIOVA ŞI APROBAREA ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢIIprimar Lia Olguţa Vasilescuîncetată de hcl nr.645/2023 Deschide
Deschide
Deschide
18627/04/202328.04.2023APROBAREA ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII ALE POLIŢIEI LOCALE A MUNICIPIULUI CRAIOVA primar Lia Olguţa Vasilescuîncetată de hcl nr.338/2023 Deschide
Deschide
Deschide
18527/04/202302.05.2023APROBAREA ASOCIERII ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL ŞI DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE SPORT DOLJ ÎN VEDEREA REALIZĂRII PROIECTULUI „SUMMER SPORT” EDIŢIA A X-A ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA ÎN PERIOADA 19 IUNIE – 27 IULIE 2023primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
18427/04/202302.05.2023APROBAREA ASOCIERII ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL ŞI FUNDAŢIA CULTURALĂ IUBIREA ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII FESTIVALULUI INTERNAŢIONAL „ADRIAN PĂUNESCU” 2023 EDIŢIA A IX-A ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA ÎN PERIOADA 21-23 IULIE 2023 primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
18327/04/202302.05.2023MANDATAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SĂ VOTEZE ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢILOR S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. ÎMPUTERNICIREA ADMINISTRATORULUI S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. SĂ REPREZINTE SOCIETATEA ÎN FAŢA BĂNCII PENTRU SEMNAREA DOCUMENTELOR ŞI A CONTRACTULUI DE ÎMPRUMUT BANCAR primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
18227/04/202302.05.2023MODIFICAREA ANEXEI LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.62/2023 REFERITOARE LA APROBAREA ORDONATORILOR TERŢIARI DE CREDITE AI BUGETULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2023 primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
18127/04/202302.05.2023MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.546/2022 REFERITOARE LA APROBAREA CUANTUMULUI ŞI A NUMĂRULUI DE BURSE ACORDATE ELEVILOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT DIN MUNICIPIUL CRAIOVA ÎN ANUL ŞCOLAR 2022- 2023primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
18027/04/202302.05.2023APROBAREA ACORDĂRII DE STIMULENTE FINANCIARE PERSONALULUI MEDICAL ŞI DE SPECIALITATE AL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL „FILANTROPIA” CRAIOVA primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
17927/04/202302.05.2023RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2023 primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
17827/04/202302.05.2023RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2023 primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
17727/04/202302.05.2023APROBAREA EXECUŢIEI BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTĂ TRIMESTRULUI I AL ANULUI 2023 (31 MARTIE 2023) primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
17627/04/202302.05.2023APROBAREA EXECUȚIEI BUGETULUI CREDITELOR EXTERNE AL MUNICIPIULUI CRAIOVA AFERENTĂ TRIMESTRULUI I AL ANULUI 2023 primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
17527/04/202302.05.2023APROBAREA EXECUŢIEI BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI A ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII AFERENTĂ TRIMESTRULUI I AL ANULUI 2023 primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
17427/04/202302.05.2023APROBAREA EXECUŢIEI BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA AFERENTĂ PRIMELOR 3 LUNI ALE ANULUI 2023 primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
17327/04/202328.04.2023ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 27.04.2023primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
17230/03/202331.03.2023SUPORTAREA DIN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIUL CRAIOVA A CHELTUIELILOR NEDECONTATE DIN PROIECTELE IMPLEMENTATE DIN FONDURI EXTERNE PRIN PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 PRIVIND ÎMBUNATĂŢIREA CONŢINUTULUI DIGITAL ŞI A INFRASTRUCTURII TIC “ÎMBUNĂTĂŢIREA ACCESULUI DE ÎNVĂŢARE ÎN MEDIUL ONLINE“ primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
17130/03/202331.03.2023APROBAREA CUANTUMULUI COMPENSAȚIEI ACORDATE OPERATORULUI S.C. TERMO URBAN S.R.L. primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
17030/03/202331.03.2023APROBAREA ASOCIERII ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL ŞI ASOCIAŢIA MAREA LOJĂ NAŢIONALĂ DIN ROMÂNIA ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ÎN COMUN A UNOR EVENIMENTE SOCIO-CULTURALE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVAprimar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
16930/03/202331.03.2023DESEMNAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢILOR A S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
16830/03/202331.03.2023APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL REFERITOR LA RECONSIDERAREA FUNCŢIONALĂ ÎN VEDEREA CONSTRUIRII BISERICII ORTODOXE SF.ANDREI – ROVINE PENTRU MITROPOLIA OLTENIEI ARHIEPIESCOPIA CRAIOVA – PAROHIA SFÂNTUL ANDREI – ROVINE GENERAT DE IMOBILUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR. LYON NR.16 primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
16730/03/202331.03.2023APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU REFERITOR LA CONSTRUIREA UNOR LOCUINŢE UNIFAMILIALE CU REGIM DE ÎNĂLŢIME P+1 ŞI GARAJE CU REGIM DE ÎNĂLŢIME P SITUATE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.BRESTEI NR.604 primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
16630/03/202331.03.2023APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU REFERITOR LA CONSTRUIREA A DOUĂ HALE CU REGIM DE ÎNĂLŢIME P+1P CU DESTINAŢIA DE DEPOZITARE PIESE AUTO SITUATE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR. ING. EMIL MARGHITU NR.1 primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
16530/03/202331.03.2023APROBAREA TARIFULUI DE DISTANŢĂ MAXIMAL PENTRU TRANSPORTUL DE PERSOANE ÎN REGIM DE TAXI primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
16430/03/202331.03.2023AJUSTAREA TARIFELOR UNITARE SPECIFICE SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL CRAIOVA primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
16330/03/202331.03.2023APROBAREA PROGRAMULUI UNITAR DE ACŢIUNE DE COMBATERE A VECTORILOR DIN MUNICIPIUL CRAIOVA PENTRU ANUL 2023 primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
16230/03/202331.03.2023ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN ANEXA NR.1 A HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR. 692/2022 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ȘI A DEVIZULUI GENERAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE STRADA MACULUI” PRECUM ȘI A SUMEI REPREZENTÂND CATEGORIILE DE CHELTUIELI FINANȚATE DE LA BUGETUL LOCAL PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
16130/03/202331.03.2023APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE ŞI REABILITARE STRĂZI ALEI ŞI TROTUARE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA – MODERNIZARE STRADA SADU” primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
16030/03/202331.03.2023PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE CARE AU CA OBIECT LOCUINŢE PENTRU TINERI CONSTRUITE PRIN AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
15930/03/202331.03.2023ÎNCETAREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE AL REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI FONDULUI LOCATIV CRAIOVA ASUPRA UNOR SPAȚII CU DESTINAȚIA DE LOCUINȚĂ CE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC RESPECTIV DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
15830/03/202331.03.2023MODIFICAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.34214/19.05.2006 ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI GURAN CORNELIA - MIHAELA MEDIC TITULAR AL CABINETULUI MEDICAL INDIVIDUAL DR. GURAN CORNELIA – MIHAELA primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
15730/03/202331.03.2023PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.125156/28.01.2005 ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI CABINET MEDICAL DR. ŢĂPÂRDEA AURELIA - ANCUŢA S.R.L. primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
15630/03/202331.03.2023PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.125157/28.01.2005 ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI C. MED. STERIE VIOLETA S.R.L. primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
15530/03/202331.03.2023ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.48423/11.06.2007 ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI OMNI MED LABORATOR S.R.L. primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
15430/03/202331.03.2023ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE CONCESIUNE ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA NEDELCU AUREL-FLORIN ŞI NEDELCU NUŢAprimar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
15330/03/202331.03.2023ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ A UNOR SPAŢII APARŢINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SITUATE ÎN PIAŢA CENTRALĂ primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
15230/03/202331.03.2023PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE AVÂND CA OBIECT SPAȚIILE CU ALTĂ DESTINAȚIE AFLATE ÎN DOMENIUL PUBLIC/PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
15130/03/202331.03.2023CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ÎN FAVOAREA DLUI. MEGHIŞAN GHEORGHE ASUPRA TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.COSTACHE NEGRUZZI NR.4 primar Lia Olguţa Vasilescumodif de hcl nr.282/2023 Deschide
Deschide
15030/03/202331.03.2023DECLARAREA DE UTILITATE PUBLICĂ ȘI INTERES LOCAL A LUCRĂRILOR PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STR.VÂNĂTORI DE MUNTE” primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
14930/03/202331.03.2023DECLARAREA DE UTILITATE PUBLICĂ ȘI INTERES LOCAL A LUCRĂRILOR PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII „STRĂPUNGERE STR.TRAIAN LALESCU - BD.CALEA BUCUREŞTI”primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
14830/03/202331.03.2023TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA A UNUI BUN ÎN VEDEREA SCOATERII DIN FUNCŢIUNE CASĂRII ŞI DEMOLĂRII primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
14730/03/202331.03.2023TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA A UNUI BUN AFLAT ÎN ADMINISTRAREA OPEREI ROMÂNE CRAIOVA ÎN VEDEREA SCOATERII DIN FUNCŢIUNE CASĂRII ŞI VALORIFICĂRII primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
14630/03/202331.03.2023TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA A UNOR BUNURI CONCESIONATE CĂTRE S.C. COMPANIA DE APĂ „OLTENIA” S.A. ÎN VEDEREA SCOATERII DIN FUNCŢIUNE CASĂRII ŞI VALORIFICĂRII primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
14530/03/202331.03.2023ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE A IMOBILELOR CE FAC OBIECTUL SCHIMBULUI ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA ŞI MITROPOLIA OLTENIEI - ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI - PAROHIA ORTODOXĂ „SFÂNTUL ILIE” – CRAIOVA primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
14430/03/202331.03.2023ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT PREŢUL DE PORNIRE AL NEGOCIERII PREŢULUI DE ACHIZIŢIE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR. UNIRII NR.7 modif de hcl nr.439/2023 Deschide
Deschide
14330/03/202331.03.2023ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT PREŢUL DE PORNIRE AL NEGOCIERII PREŢULUI DE VÂNZARE A IMOBILULUI-TEREN CARE APARŢINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SITUAT ÎN BDUL.OLTENIA NR.45 BL.64A primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
14230/03/202331.03.2023ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVAprimar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
14130/03/202331.03.2023DECLARAREA DE UZ ŞI INTERES PUBLIC LOCAL A UNOR BUNURI DOBÂNDITE DE MUNICIPIUL CRAIOVA primar Lia Olguţa Vasilescumodif de hcl nr.309/2023 Deschide
Deschide
Deschide
14030/03/202331.03.2023APROBAREA ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII ALE SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE ŞI PNEUMOFTIZIOLOGIE „VICTOR BABEŞ” CRAIOVA primar Lia Olguţa Vasilescuîncetată de hcl nr.643/2023 Deschide
Deschide
Deschide
13930/03/202331.03.2023APROBAREA ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII ALE TEATRULUI PENTRU COPII ŞI TINERET „COLIBRI” CRAIOVA primar Lia Olguţa Vasilescuse modif anexa nr.2 prin hcl nr.189/2023 Deschide
Deschide
Deschide
13830/03/202331.03.2023APROBAREA ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII ALE OPEREI ROMÂNE CRAIOVA primar Lia Olguţa Vasilescuîncetată de hcl nr.651/2023 Deschide
Deschide
Deschide
13730/03/202331.03.2023APROBAREA ASOCIERII ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL ŞI ASOCIAŢIA CENTRUL DE CULTURĂ AL ROMILOR DOLJ ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII EVENIMENTULUI ZIUA INTERNAŢIONALĂ A ROMILOR LA CRAIOVA ÎN DATA DE 08.04.2023primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
13630/03/202331.03.2023APROBAREA ASOCIERII ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL ŞI ASOCIAŢIA „CENTRUL NAŢIONAL DE EDUCARE CANINĂ” ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII CONCURSULUI INTERNAŢIONAL AL CÂINILOR DE SALVARE „CAMPIONATUL MONDIAL FCI DE SALVARE PE ECHIPE” ÎN PERIOADA 01-04 IUNIE 2023 primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
13530/03/202331.03.2023APROBAREA PLANULUI DE ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ AL POLIŢIEI LOCALE A MUNICIPIULUI CRAIOVA PENTRU ANUL 2023 primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
13430/03/202331.03.2023MODIFICAREA ANEXEI NR.3 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.262/2018 REFERITOARE LA APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE CU AUTOBUZE ŞI TRAMVAIE EFECTUAT PRIN CURSE REGULATE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
13330/03/202331.03.2023MODIFICAREA ANEXEI NR.2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.91/2018 REFERITOARE LA STANDARDELE MINIME DE COST/AN ŞI MODALITATEA DE ACORDARE A SERVICIILOR DE ÎNGRIJIRE PERSONALĂ LA DOMICILIU PENTRU PERSOANELE VÂRSTNICE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
13230/03/202331.03.2023ACORDAREA DE BENEFICII DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ VETERANILOR ŞI INVALIZILOR DE RĂZBOI DIN MUNICIPIUL CRAIOVA CU OCAZIA ZILEI VETERANILOR DE RĂZBOI ŞI A ZILEI NAȚIONALE A ROMÂNIEI primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
13130/03/202331.03.2023RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2023primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
13030/03/202331.03.2023RECTIFICAREA BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE PENTRU ANUL 2023primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
12930/03/202331.03.2023APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL „FILANTROPIA” CRAIOVA PENTRU ANUL 2023 primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
12830/03/202331.03.2023APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE ȘI PNEUMOFTIZIOLOGIE „VICTOR BABEȘ” CRAIOVA PENTRU ANUL 2023primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
12730/03/202331.03.2023MANDATAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SĂ VOTEZE ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR S.C. COMPANIA DE APĂ „OLTENIA” S.A. ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 04.04.2023 primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
12630/03/202331.03.2023RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2023primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
12530/03/202331.03.2023ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 30.03.2023primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
12415/03/202316.03.2023APROBAREA PROIECTULUI: CREŞTEREA CAPACITĂŢII DE REZILIENŢĂ A SISTEMULUI EDUCAŢIONAL DIN MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN DOTAREA CU MOBILIER MATERIALE DIDACTICE ŞI ECHIPAMENTE DIGITALE - CRAIOVA EDUCATĂ’’ ÎN VEDEREA DEPUNERII ACESTUIA PENTRU FINANŢARE ÎN CADRUL PNRR COMPONENTA 15—EDUCAŢIE APELUL DE PROIECTE „DOTAREA CU MOBILIER MATERIALE DIDACTICE ŞI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ȘI A UNITĂȚILOR CONEXE” primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
12315/03/202316.03.2023ÎNFIINŢAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ DE TIP REZIDENŢIAL „CENTRUL RESPIRO PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI” ÎN CADRUL DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ CRAIOVAprimar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
12215/03/202316.03.2023APROBAREA PROTOCOALELOR DE COLABORARE ÎNCHEIATE ÎNTRE MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CRAIOVA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI „HUB DE SERVICII MMSS - SII MMSS” COD MYSMIS 130963 primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
12115/03/202316.03.2023MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.262/2018 REFERITOARE LA ATRIBUIREA DIRECTĂ A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE CU AUTOBUZE ŞI TRAMVAIE EFECTUAT PRIN CURSE REGULATE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA CĂTRE R.A.T. SRL.primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
12015/03/202316.03.2023ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVAprimar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
11915/03/202316.03.2023APROBAREA TARIFELOR PENTRU ACTIVITĂŢILE CONEXE SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE DESFĂȘURATE DE R.A.T. SRL ŞI A COMISIONULUI LA VÂNZAREA TITLURILOR DE CĂLĂTORIE primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
11815/03/202316.03.2023REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL R.A.T. SRLprimar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
11715/03/202316.03.2023ORGANIGRAMA ŞI STATUL DE FUNCŢII ALE R.A.T. SRLprimar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
11615/03/202316.03.2023BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL R.A.T. SRL CRAIOVA PE ANUL 2023primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
11515/03/202316.03.2023ACORDAREA DE FACILITĂŢI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN COMUN ALE R.A.T. SRL PENTRU ANUMITE CATEGORII DE PERSOANE primar Lia Olguţa Vasilescumodif de hcl nr.221/2023 Deschide
11415/03/202316.03.2023RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2023primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
11315/03/202316.03.2023ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 15.03.2023primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
11206/03/202307.03.2023APROBAREA ACORDULUI DE ASOCIERE ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA ŞI MINISTERUL MEDIULUI APELOR ŞI PĂDURILOR ÎN VEDEREA DERULĂRII PROCEDURILOR DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ PENTRU INSULELE ECOLOGICE DIGITALIZATE ÎN CADRUL PROIECTULUI: „MODERNIZAREA SISTEMELOR DE GESTIONARE A DEȘEURILOR ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSTRUIREA DE INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE”primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
11106/03/202307.03.2023PROPUNE MODIFICAREA HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.50/2023 ŞI NR.108/2023 REFERITOARE LA APROBAREA CONTRACTULUI DE PARTENERIAT INCHEIAT IN VEDEREA CONSTITUIRII CONSORTIULUI REGIONAL INTEGRAT PENTRU INVĂŢĂMÂNTUL DUAL CRAIOVA ŞI A ACORDULUI DE PARTENERIAT PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
11006/03/202307.03.2023ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 06.03.2023primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
10923/02/202328.02.2023APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MĂSURI DE PERFORMANȚĂ ENERGETICĂ PRIVIND CLĂDIRI APARȚINÂND DE 6 UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN CRAIOVA - EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ÎN CLĂDIRILE EDUCAȚIONALE (PROIECTARE ȘI EXECUȚIE) – ȘCOALA GIMNAZIALĂ SF. GHEORGHE (FOSTA ŞCOALĂ GIMNAZIALĂ NR.23)” PACHETUL DE MĂSURI PM2 primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
10823/02/202328.02.2023APROBAREA PARTICIPĂRII MUNICIPIULUI CRAIOVA LA PROIECTUL “CAMPUS REGIONAL OLTENIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT DUAL”primar Lia Olguţa VasilescuMODIF DE HCL NR.111/2023 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
10723/02/202328.02.2023MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.8/2021 REFERITOARE LA NUMIREA MEMBRILOR ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAŢIE ALE SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL „FILANTROPIA” CRAIOVA SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE ŞI PNEUMOFTIZIOLOGIE „VICTOR BABEŞ” ŞI SPITALULUI CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
10623/02/202328.02.2023MODIFICAREA COMPONENŢEI COMISIEI LOCALE DE ORDINE PUBLICĂ APROBATĂ PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.47/2021 primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
10523/02/202328.02.2023STABILIREA RESPECTIV MODIFICAREA TARIFELOR PENTRU ACTIVITĂȚILE DATE ÎN GESTIUNE DIRECTĂ CĂTRE OPERATORUL REGIA AUTONOMĂ DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV CRAIOVA primar Lia Olguţa Vasilescumodif de hcl nr.283/2023 Deschide
Deschide
Deschide
10423/02/202328.02.2023MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.354/2020 REFERITOARE LA APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REALIZARE CONSTRUCŢIE PASAJ PE STR.GÂRLEŞTI (LA INTERSECŢIE CU CALEA FERATĂ)” primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
10323/02/202328.02.2023APROBAREA AMPLASĂRII UNUI MONUMENT REPREZENTÂND BUSTUL DECANULUI BAROULUI DOLJ DEM D. STOENESCU DIN PERIOADA 1921-1934 PE TERENUL APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA BD. CAROL I ZONA BLOCULUI 17 D primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
10223/02/202328.02.2023PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.280/01.03.2007 ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA ŞI VERONA-IMPEX S.R.L. primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
10123/02/202328.02.2023PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.293/15.01.2008 ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI RIMAGA S.R.L. primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
10023/02/202328.02.2023PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE AVÂND CA OBIECT TERENURI ŞI SPAŢII SITUATE ÎN PIEŢELE DIN MUNICIPIULUI CRAIOVAprimar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
9923/02/202328.02.2023ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT PREŢUL DE PORNIRE AL NEGOCIERII PREŢULUI DE ACHIZIŢIE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.OLTEŢ NR.7Aprimar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
9823/02/202328.02.2023ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT PREŢUL DE PORNIRE AL NEGOCIERII PREŢULUI DE ACHIZIŢIE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.MATEI BASARAB NR.2primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
9723/02/202328.02.2023ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT PREŢUL DE PORNIRE AL NEGOCIERII PREŢULUI DE ACHIZIŢIE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA CALEA BUCUREŞTI NR.56B 56C 56D primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
9623/02/202328.02.2023ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT PREŢUL DE PORNIRE AL NEGOCIERII PREŢULUI DE ACHIZIŢIE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BD.DACIA NR.80Dprimar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
9523/02/202328.02.2023ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT PREŢUL DE PORNIRE AL NEGOCIERII PREŢULUI DE ACHIZIŢIE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR. A.I.CUZA NR.46Aprimar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
9423/02/202328.02.2023MODIFICAREA TARIFELOR AFERENTE ACTIVITĂŢII DE ÎNTREŢINERE A BAZEI HIPODROM SITUATĂ ÎN PARCUL „NICOLAE ROMANESCU” primar Lia Olguţa Vasilescumodif de hcl nr.270/2023 Deschide
Deschide
9323/02/202328.02.2023APROBAREA LISTEI DE PRIORITĂŢI PENTRU ATRIBUIREA DE SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE DECÂT ACEEA DE LOCUINŢĂ RESPECTIV CU DESTINAŢIA DE SEDIUprimar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
9223/02/202328.02.2023MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.338/2013 REFERITOARE LA DAREA ÎN ADMINISTRARE CĂTRE TEATRUL DE COPII ŞI TINERET „COLIBRI” CRAIOVA A BUNULUI „CLUBUL CULTURAL AL SINDICATULUI LIBER ELECTROPUTERE CRAIOVA” SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR. CALEA BUCUREŞTI NR.56 primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
9123/02/202328.02.2023TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA A UNOR BUNURI ÎN VEDEREA SCOATERII DIN FUNCŢIUNE CASĂRII ŞI VALORIFICĂRII primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
9023/02/202328.02.2023ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
8923/02/202323.02.2023DECLARAREA DE UZ ŞI INTERES PUBLIC LOCAL A UNOR BUNURI DOBÂNDITE DE MUNICIPIUL CRAIOVA primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
8823/02/202328.02.2023ATESTAREA PERSOANELOR FIZICE CARE AU OBŢINUT CERTIFICATE DE CALIFICARE ÎN VEDEREA DOBÂNDIRII CALITĂŢII DE ADMINISTRATOR DE CONDOMINIIprimar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
8723/02/202328.02.2023PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE CARE AU CA OBIECT LOCUINŢE PENTRU TINERI CONSTRUITE PRIN AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
8623/02/202328.02.2023APROBAREA CUANTUMULUI CHIRIEI AFERENTĂ LOCUINŢELOR PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII REALIZATE DE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA VALABILĂ PENTRU ANUL 2023 primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
8523/02/202328.02.2023APROBAREA LISTEI PENTRU STABILIREA ORDINII DE PRIORITATE ÎN SOLUŢIONAREA CERERILOR DE LOCUINŢE ŞI ÎN REPARTIZAREA LOCUINŢELOR PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII ÎN ANUL 2023 primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
8423/02/202328.02.2023REPARTIZAREA ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII A UNOR LOCUINŢE SOCIALEprimar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
8323/02/202328.02.2023APROBAREA ASOCIERII ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI TEATRUL NAŢIONAL „MARIN SORESCU” DIN CRAIOVA ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL SHAKESPEARE CRAIOVA EDIȚIA „PODURI DE TEATRU” ÎN PERIOADA 20.04.- 23.04.2023 primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
8223/02/202328.02.2023ACORDAREA NORMEI DE HRANĂ PENTRU PERSONALUL POLIŢIEI LOCALE A MUNICIPIULUI CRAIOVA PENTRU O PERIOADĂ DE ŞASE LUNI ÎN ANUL 2023 primar Lia Olguţa Vasilescumodif de hcl nr.295/2023 Deschide
Deschide
8123/02/202328.02.2023APROBAREA ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII ALE SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL „FILANTROPIA” CRAIOVA primar Lia Olguţa Vasilescuîncetată de hcl nr.641/2023 Deschide
Deschide
Deschide
8023/02/202328.02.2023APROBAREA ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII ALE REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV CRAIOVAprimar Lia Olguţa Vasilescumodif de hcl nr.463/2023 Deschide
Deschide
Deschide
7923/02/202328.02.2023APROBAREA ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII ALE APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVAprimar Lia Olguţa Vasilescuîncetată de hcl nr.637/2023 Deschide
Deschide
Deschide
7823/02/202328.02.2023APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL S.C. TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L. PE ANUL 2023 primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
7723/02/202328.02.2023APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. PENTRU ANUL 2023 primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
7623/02/202328.02.2023APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV CRAIOVA PENTRU ANUL 2023primar Lia Olguţa Vasilescumodif de hcl nr.565/2023 Deschide
Deschide
7523/02/202328.02.2023APROBAREA ACCESĂRII DE CĂTRE REGIA AUTONOMĂ DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV CRAIOVA A UNUI CREDIT PENTRU INVESTIŢII primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
7423/02/202328.02.2023APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. PE ANUL 2023 primar Lia Olguţa Vasilescumodif de hcl nr.524/2023,modif de hcl nr.636/2023 Deschide
Deschide
7323/02/202328.02.2023ACCESAREA DE CĂTRE S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. A UNUI CREDIT PENTRU INVESTIŢII NECESAR ACHITĂRII LUCRĂRILOR ŞI SERVICIILOR PENTRU INVESTIŢIA „CONSTRUIRE HALĂ METALICĂ - PIAŢA BRAZDA LUI NOVAC (PT+DE+EXECUŢIE)”primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
7223/02/202328.02.2023RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2023primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
7123/02/202328.02.2023MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.546/2022 REFERITOARE LA APROBAREA CUANTUMULUI ŞI A NUMĂRULUI DE BURSE ACORDATE ELEVILOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT DIN MUNICIPIUL CRAIOVA ÎN ANUL ŞCOLAR 2022- 2023primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
7023/02/202328.02.2023MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.58/2023 REFERITOARE LA APROBAREA BUGETELOR DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂŢILE FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII ALE UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN MUNICIPIUL CRAIOVA PE ANUL 2023primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
6923/02/202328.02.2023RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2023primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
6823/02/202328.02.2023APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE A CAPACITĂŢII DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA NIVELUL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE SEMESTRUL II AL ANULUI 2022primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
6723/02/202328.02.2023DESEMNAREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PENTRU PERIOADA MARTIE – MAI 2023 primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
6623/02/202328.02.2023ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 23.02.2023primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
6514/02/202315.02.2023MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.50/2023 REFERITOARE LA APROBAREA CONTRACTULUI DE PARTENERIAT PENTRU CONSTITUIREA CONSORȚIULUI REGIONAL INTEGRAT PENTRU INVĂŢĂMÂNTUL DUAL CRAIOVA primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
6414/02/202315.02.2023ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 14.02.2023primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
6302/02/202302.02.2023MANDATAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA SĂ VOTEZE ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢILOR TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L. ORDINEA DE ZI primar Lia Olguţa Vasilescumodif de hcl nr.171/2023 Deschide
6202/02/202302.02.2023ORDONATORII TERŢIARI DE CREDITE AI BUGETULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2023primar Lia Olguţa Vasilescumodif de hcl nr.182/2023 Deschide
Deschide
6102/02/202302.02.2023BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2023primar Lia Olguţa Vasilescumodif de hcl nr.72/2023,modif de hcl nr.114/2023,modif de hcl nr.131/2023,modif de hcl nr.179/2023,modif de hcl nr.255/2023,modif de hcl nr.300/2023,modif de hcl nr.351/2023,modif de hcl nr.384/2023,mofif de hcl nr.435/2023,modif de hcl nr.468/2023,modif de hcl nr.509/2023,modif de hcl nr.523/2023,modif de hcl nr.559/2023,modif de hcl nr.564/2023,modif de hcl nr.611/2023,modif de hcl nr.698/2023 Deschide
Deschide
6002/02/202302.02.2023BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE PENTRU ANUL 2023primar Lia Olguţa Vasilescumodif de hcl nr.130/2023,modif de hcl nr.432/2023 Deschide
Deschide
5902/02/202302.02.2023BUGETUL CREDITELOR EXTERNE AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PENTRU ANUL 2023primar Lia Olguţa Vasilescumodif der hcl nr.508/2023,modif de hcl nr.521/2023 Deschide
Deschide
Deschide
5802/02/202302.02.2023BUGETELE DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂŢILE FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII ALE UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN MUNICIPIUL CRAIOVA PE ANUL 2023primar Lia Olguţa Vasilescumodif de hcl nr.70/2023,modif de hcl nr.253/2023 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
5702/02/202302.02.2023BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPORT CLUB MUNICIPAL CRAIOVA PENTRU ANUL 2023primar Lia Olguţa Vasilescumodif de hcl nr.350/2023,modif de hcl nr.434/2023,modif de hcl nr.507/2023,modif de hcl nr.520/2023,modif de hcl nr.566/2023,modif de hcl nr.697/2023 Deschide
Deschide
5602/02/202302.02.2023BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA PENTRU ANUL 2023primar Lia Olguţa Vasilescumodif de hcl nr.254/2023,modif de hcl nr.433/2023,modif de hcl nr.506/2023 Deschide
Deschide
5502/02/202302.02.2023BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL „FILANTROPIA” CRAIOVA PENTRU ANUL 2023primar Lia Olguţa Vasilescumodif de hcl nr.129/2023,modif de hcl nr.299/2023,modif de hcl nr.349/2023,modif de hcl nr.505/2023,modif de hcl nr.522/2023,modif de hcl nr.696/2023 Deschide
Deschide
5402/02/202302.02.2023BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE ȘI PNEUMOFTIZIOLOGIE „VICTOR BABEȘ” CRAIOVA PENTRU ANUL 2023primar Lia Olguţa Vasilescumodif de hcl nr.128/2023,modif de hcl nr.519/2023 Deschide
Deschide
5302/02/202302.02.2023BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL POLIŢIEI LOCALE A MUNICIPIULUI CRAIOVA PENTRU ANUL 2023primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
5202/02/202302.02.2023BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2023primar Lia Olguţa Vasilescumodif de hcl nr.69/2023,modif de hcl nr.126/2023,modif de hcl nr.178/2023,modif de hcl nr.252/2023,modif de hcl nr.348/2023,modif de hcl nr.382/2023,modif de hcl nr.431/2023,modif de hcl nr.467/2023,modif de hcl nr.504/2023,modif de hcl nr.518/2023,modif de hcl nr.558/2023,modif de hcl nr.563/2023,modif de hcl nr.610/2023,modif de hcl nr.695/2023 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
5102/02/202302.02.2023ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 02.02.2023primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
5026/01/202330.01.2023APROBAREA CONTRACTULUI DE PARTENERIAT PENTRU CONSTITUIREA CONSORȚIULUI REGIONAL INTEGRAT PENTRU INVĂŢĂMÂNTUL DUAL CRAIOVA primar Lia Olguţa VasilescuMODIF DE HCL 65/2023,MODIF DE HCL NR.111/2023 Deschide
Deschide
4926/01/202330.01.2023MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.264/2022 REFERITOARE LA SOLICITAREA CĂTRE GUVERNUL ROMÂNIEI A APROBĂRII TRANSMITERII CU TITLU GRATUIT DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI ŞI ADMINISTRAREA MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE-INSTITUŢIA PREFECTULUI-JUDEŢUL DOLJ ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA A IMOBILULUI SITUAT ÎN STR.AMARADIA NR.93-95 primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
4826/01/202330.01.2023APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU REFERITOR LA CONSTRUIREA A DOUĂ HALE (BIROURI PRODUCŢIE ELEMENTE DE BETON STAŢIE BETOANE) ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN SITUATE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.DRUMUL INDUSTRIILOR NR.52 primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
4726/01/202330.01.2023APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL REFERITOR LA RECONSIDERAREA FUNCŢIONALĂ A ZONEI STR.PELENDAVA – STR.BRESTEI – ALEEA 4 BRESTEI ÎN VEDEREA REGLEMENTĂRII ÎN ZONĂ MIXTĂ LOCUINŢE COLECTIVE ŞI SERVICII GENERAT DE IMOBILUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR. BRESTEI NR.386 A primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
4626/01/202330.01.2023APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL REFERITOR LA MODIFICAREA FUNCŢIONALĂ ŞI A INDICILOR URBANISTICI DIN ZONĂ ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN ZONĂ DE LOCUINŢE INDIVIDUALE GENERAT DE IMOBILUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.RÎULUI NR.4 B primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
4526/01/202330.01.2023MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.268/2006 REFERITOARE LA APROBAREA CAIETULUI DE SARCINI PRIVIND MONTAREA ȘI ÎNTREŢINEREA MOBILIERULUI STRADAL DIN MUNICIPIUL CRAIOVA primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
4426/01/202330.01.2023APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI SAU LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PENTRU BENEFICIARII DE AJUTOR SOCIAL ŞI PĂRINŢII AI CĂROR COPII BENEFICIAZĂ DE MĂSURI DE PROTECŢIE SPECIALĂ PENTRU ANUL 2023 primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
4326/01/202330.01.2023APROBAREA DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE FÂNTÂNĂ ARTEZIANĂ – PIAŢA REGELE FERDINAND ŞI REGINA MARIA” primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
4226/01/202330.01.2023APROBAREA DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE FÂNTÂNĂ ARTEZIANĂ – PIAŢA MIHAI VITEAZUL”primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
4126/01/202330.01.2023APROBAREA DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE FÂNTÂNĂ ARTEZIANĂ – INTERSECŢIE BD.1 MAI CU BD.ŞTIRBEI VODĂ” primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
4026/01/202330.01.2023APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „AMENAJARE ANSAMBLU FÂNTÂNI ARTEZIENE PE BULEVARDUL 1 MAI”primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
3926/01/202330.01.2023APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE ŞI REABILITARE STRĂZI ALEI ŞI TROTUARE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA – MODERNIZARE STRADA ALEEA 3 ROVINE”primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
3826/01/202330.01.2023APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE ŞI REABILITARE STRĂZI ALEI ŞI TROTUARE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA – MODERNIZARE STRADA ALEEA 2 ROVINE”primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
3726/01/202330.01.2023APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE ŞI REABILITARE STRĂZI ALEI ŞI TROTUARE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA – MODERNIZARE STRADA ALEEA 1 ROVINE” primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
3626/01/202330.01.2023APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE ŞI REABILITARE STRĂZI ALEI ŞI TROTUARE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA – MODERNIZARE STRADA GIUSEPPE VERDI”primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
3526/01/202330.01.2023APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE ŞI REABILITARE STRĂZI ALEI ŞI TROTUARE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA – MODERNIZARE STRADA ALBĂSTRELE” primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
3426/01/202330.01.2023APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE ŞI REABILITARE STRĂZI ALEI ŞI TROTUARE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA – MODERNIZARE STRADA ODESA” primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
3326/01/202330.01.2023APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE ŞI REABILITARE STRĂZI ALEI ŞI TROTUARE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA – MODERNIZARE STRADA MANGALIEI”primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
3226/01/202330.01.2023APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE ŞI REABILITARE STRĂZI ALEI ŞI TROTUARE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA – MODERNIZARE STRADA MĂSLINULUI” primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
3126/01/202330.01.2023APROBAREA FINANŢĂRII DIN BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA A CONTRIBUŢIEI PROPRII A LICEULUI ENERGETIC CRAIOVA LA CHELTUIELILE ELIGIBILE AFERENTE PROIECTULUI „UN VIITOR MAI BUN. EDUCAŢIE NONFORMALĂ ÎN SISTEM OUTDOOR” primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
3026/01/202330.01.2023APROBAREA FINANŢĂRII DIN BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA A CONTRIBUŢIEI PROPRII A ŞCOLII GIMNAZIALE „ION ŢUCULESCU” CRAIOVA LA CHELTUIELILE ELIGIBILE AFERENTE PROIECTULUI „OUTDOOR TEACH” primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
2926/01/202330.01.2023APROBAREA FINANŢĂRII DIN BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA A CONTRIBUŢIEI PROPRII A ŞCOLII GIMNAZIALE „SFÂNTUL GHEORGHE” CRAIOVA LA CHELTUIELILE ELIGIBILE AFERENTE PROIECTULUI „OUTDOOR TEACH”primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
2826/01/202330.01.2023APROBAREA FINANŢĂRII DIN BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA A CONTRIBUŢIEI PROPRII A ŞCOLII GIMNAZIALE „TRAIAN” CRAIOVA LA CHELTUIELILE ELIGIBILE AFERENTE PROIECTULUI „DAVINCI-DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR DE VIAŢĂ PRIN ÎNVĂŢARE CREATIVĂ” primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
2726/01/202330.01.2023ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT STABILIREA CUANTUMULUI PRESTAȚIEI TITULARULUI DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ASUPRA TERENULUI APARŢINÂND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SITUAT ÎN STR. BRAZDA LUI NOVAC NR.79 BL.C8primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
2626/01/202330.01.2023ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT STABILIREA VALORII VEHICULELOR FĂRĂ STĂPÂN SAU ABANDONATE PE RAZA MUNICIPIULUI CRAIOVAprimar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
2526/01/202330.01.2023ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN ANEXA LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.659/2022 REFERITOARE LA APROBAREA TARIFELOR PENTRU UTILIZAREA LOCURILOR PUBLICE DIN PIEŢELE MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI TÂRGUL MUNICIPAL CRAIOVA PENTRU ANUL 2023 primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
2426/01/202330.01.2023MODIFICAREA CONTRACTULUI DE SUPERFICIE NR.13P/10.06.2019 ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA ŞI S.C. CAPRICORN S.R.L. primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
2326/01/202330.01.2023ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.34129/19.05.2006 ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI POROJAN MIHAELA-LAURA MEDIC TITULAR AL CABINETULUI MEDICAL INDIVIDUAL DR. POROJAN MIHAELA-LAURA primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
2226/01/202330.01.2023PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.4759/23.02.2015 ÎNCHEIAT ÎNTRE S.C.PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. ŞI S.C. BOBILMAR S.R.L. primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
2126/01/202330.01.2023MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.282/2008 REFERITOARE LA DAREA ÎN ADMINISTRAREA REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV A UNOR BUNURI CE APARŢIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
2026/01/202330.01.2023ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVAprimar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
1926/01/202330.01.2023ORGANIZAREA REŢELEI ŞCOLARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT ŞI PARTICULAR DIN MUNICIPIUL CRAIOVA PENTRU ANUL ŞCOLAR 2023-2024 primar Lia Olguţa Vasilescuanexa 1 modif de hcl nr.441/2023 Deschide
Deschide
Deschide
1826/01/202330.01.2023MODIFICAREA ANEXEI LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.556/2022 REFERITOARE LA TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA A UNOR BUNURI ÎN VEDEREA SCOATERII DIN FUNCŢIUNE CASĂRII ŞI DEMOLĂRII primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
1726/01/202330.01.2023TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA A UNUI BUN ÎN VEDEREA SCOATERII DIN FUNCŢIUNE CASĂRII ŞI VALORIFICĂRII primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
1626/01/202330.01.2023DECLARAREA DE UZ ŞI INTERES PUBLIC LOCAL A UNOR BUNURI DOBÂNDITE DE MUNICIPIUL CRAIOVA primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
1526/01/202330.01.2023ATESTAREA PERSOANELOR FIZICE CARE AU OBŢINUT CERTIFICATE DE CALIFICARE ÎN VEDEREA DOBÂNDIRII CALITĂŢII DE ADMINISTRATOR DE CONDOMINIIprimar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
1426/01/202330.01.2023PROPUNE PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE CARE AU CA OBIECT LOCUINŢE PENTRU TINERI CONSTRUITE PRIN AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
1326/01/202330.01.2023APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL SPORT CLUB MUNICIPAL CRAIOVA primar Lia Olguţa Vasilescuîncetată de hcl nr.655/2023 Deschide
Deschide
1226/01/202330.01.2023ORGANIGRAMA ŞI STATUL DE FUNCŢII ALE SPORT CLUB MUNICIPAL CRAIOVA CONFORM ANEXELOR NR.1 ŞI 2 primar Lia Olguţa Vasilescuîncetată de hcl nr.654/2023 Deschide
Deschide
Deschide
1126/01/202330.01.2023MANDATAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA SĂ VOTEZE ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢILOR A S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚIIprimar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
1026/01/202330.01.2023APROBAREA COSTULUI MEDIU LUNAR DE ÎNTREŢINERE ŞI A CUANTUMULUI CONTRIBUŢIEI DE ÎNTREŢINERE PENTRU PERSOANELE ASISTATE ÎN CADRUL CĂMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE CRAIOVA PENTRU ANUL 2023primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
926/01/202330.01.2023APROBAREA PLANULUI ANUAL DE ACȚIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ADMINISTRATE ȘI FINANȚATE DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PENTRU ANUL 2023 primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
826/01/202330.01.2023REPORTAREA EXCEDENTULUI BUGETAR AL ANULUI 2022 REALIZAT DE CĂTRE INSTITUŢIILE PUBLICE FINANŢATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII PRECUM ŞI DIN ACTIVITĂŢILE FINANŢATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII ÎN ANUL 2023 primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
726/01/202330.01.2023ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 26.01.2023primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
620/01/202320.01.2023MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.528/2022 REFERITOARE LA APROBAREA PROIECTULUI RENOVARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA – ȘCOALA GIMNAZIALĂ NICOLAE ROMANESCU STR. VÂNTULUI NR. 3- -– CORP DE CLĂDIRE C1” A CHELTUIELILOR AFERENTE ACESTUIA ŞI A DESCRIERII SUMARE A INVESTIŢIEI ÎN VEDEREA DEPUNERII PENTRU FINANŢARE ÎN CADRUL PLANULUI NATIONAL DE REDRESARE ŞI REZILIENŢĂprimar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
520/01/202320.01.2023MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.527/2022 REFERITOARE LA APROBAREA PROIECTULUI RENOVARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA – ȘCOALA ALEXANDRU MACEDONSKI - -– CORP DE CLĂDIRE C1” A CHELTUIELILOR AFERENTE ACESTUIA ŞI A DESCRIERII SUMARE A INVESTIŢIEI ÎN VEDEREA DEPUNERII PENTRU FINANŢARE ÎN CADRUL PLANULUI NATIONAL DE REDRESARE ŞI REZILIENŢĂ primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
420/01/202320.01.2023MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.519/2022 REFERITOARE LA APROBAREA PROIECTULUI RENOVARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA – COLEGIUL NATIONAL CAROL I- CORP DE CLADIRE C13” A CHELTUIELILOR AFERENTE ACESTUIA ŞI A DESCRIERII SUMARE A INVESTIŢIEI ÎN VEDEREA DEPUNERII PENTRU FINANŢARE ÎN CADRUL PLANULUI NATIONAL DE REDRESARE ŞI REZILIENŢĂ primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
320/01/202320.01.2023MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.518/2022 REFERITOARE LA APROBAREA PROIECTULUI RENOVARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA – COLEGIUL ECONOMIC GHEORGHE CHITU - - CORP DE CLADIRE C2” A CHELTUIELILOR AFERENTE ACESTUIA ŞI A DESCRIERII SUMARE A INVESTIŢIEI ÎN VEDEREA DEPUNERII PENTRU FINANŢARE ÎN CADRUL PLANULUI NATIONAL DE REDRESARE ŞI REZILIENŢĂ primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
220/01/202320.01.2023MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.514/2022 REFERITOARE LA APROBAREA PROIECTULUI RENOVARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA – LICEUL MATEI BASARAB – CORP DE CLĂDIRE C1” A CHELTUIELILOR AFERENTE ACESTUIA ŞI A DESCRIERII SUMARE A INVESTIŢIEI ÎN VEDEREA DEPUNERII PENTRU FINANŢARE ÎN CADRUL PLANULUI NATIONAL DE REDRESARE ŞI REZILIENŢĂ primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
120/01/202320.01.2023ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 20.01.2023primar Lia Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide