ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIȘ
Anexa nr.16A
Operator de date cu
caracter personal 2179
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENȚĂ A PERSOANEI GIROC
SERVICIUL DE STARE CIVILĂ
65904 din13.08.2020

PUBLICAȚIE

Astăzi 13.08.2020 (ziua, luna, anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ANDREI CLAUDIU-IONEL (numele şi prenumele), în vârstă de 47 ani, cu domiciliul in TIMIŞOARA (localitatea), judeţul /sectorul TIMIŞ şi a d-nei (d-rei) DIȚA LORENA-CAMELIA (numele şi prenumele), în vârstă de 39 ani, cu domiciliul în GIROC (localitatea), judeţul/sectorul TIMIŞ .
În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţe de existenta unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
Ofelia Tonea