HOTARARI ADOPTATEAnNr. hotarareTitlul hotararii
2020831PRIVIND DAREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ A UNOR BUNURI – DISPOZITIVE ELECTRONICE CU CONEXIUNE LA INTERNET ȘI TELEFOANE MOBILE ÎN VEDEREA FACILITĂRII ACTIVITĂȚILOR CONSILIERILOR LOCALI AI COMUNEI MOGOȘOAIA
2020830PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE ASOCIERE CU JUDEȚUL ILFOV – CONSILIUL JUDEȚEAN ȘI UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „CAROL DAVILA” ÎN VEDEREA REALIZĂRII ÎN COMUN A PROIECTULUI DE INTERES PUBLIC „COMPLEXUL MEDICAL „CAROL DAVILA-UNIVERSITY MEDICAL CITY” – ETAPA I STUDIU DE FEZABILITATE
2020829PRIVIND DESEMNAREA DOMNULUI PAUL MIHAI NICU PRECUP CA MEMBRU TITULAR ÎN CADRUL CONSILIULUI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ BUCUREȘTI ILFOV ȘI A DOAMNEI MIRELA RALUCA CĂPĂLNEANU CA MEMBRU SUPLEANT
2020828PRIVIND CONSTITUIREA,ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA COMISIEI LOCALE DE ORDINE PUBLICĂ LA NIVELUL COMUNEI MOGOȘOAIA
2020827PRIVIND APROBAREA DECONTĂRII CHELTUIELILOR DE TRANSPORT PENTRU CADRELE DIDACTICE DE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MOGOȘOAIA,PENTRU LUNILE FEBRUARIE -SEPTEMBRIE 2020
2020825PENTRU MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 813/21.09.2020 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANȚI AI CONSILIULUI LOCAL MOGOȘOAIA ȘI A UNUI REPREZENTANT AL COMUNEI MOGOSOAIA ÎN VEDEREA CONSTITUIRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 1 MOGOȘOAIA,PRECUM ȘI DESEMNAREA UNUI REPREZENTANT AL CONSILIULUI LOCAL MOGOȘOAIA ÎN CADRUL COMISIEI PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII DIN UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT
2020824PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACȚIUNI ȘI INTERES LOCAL PE ANUL 2021 CONFORM LEGII VENITULUI MINIM GARANTAT NR. 416/2001
2020823PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2021
2020822PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI GENERAL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL COMUNEI MOGOŞOAIA PE ANUL 2020
2020821PRIVIND ORGANIZAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL MOGOȘOAIA PE PRINCIPALELE DOMENII DE ACTIVITATE - MANDAT 2020-2024
2020820PRIVIND STABILIREA INDEMNIZAȚIEI LUNARE PENTRU PARTICIPAREA CONSILIERILOR LOCALI ALEȘI LA ȘEDINȚELE CONSILIULUI LOCAL MOGOȘOAIA,RESPECTIV ALE COMISIILOR DE SPECIALITATE ÎN MANDATUL 2020-2024
2020819PRIVIND ALEGEREA VICEPRIMARULUI COMUNEI MOGOȘOAIA,JUDEȚ ILFOV
2020818PRIVIND ORGANIZAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL MOGOȘOAIA PE PRINCIPALELE DOMENII DE ACTIVITATE - MANDAT 2020-2024
2020817PRIVIND STABILIREA LOCURILOR CE REVIN FIECĂRUI GRUP DE CONSILIERI ÎN CADRUL COMISIILOR DE SPECIALITATE DIN CADRUL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI MOGOȘOAIA,CU RESPECTAREA CONFIGURAȚIEI POLITICE DE LA ULTIMELE ALEGERI LOCALE
2020816PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU LUNILE NOIEMBRIE,DECEMBRIE 2020 ȘI IANUARIE 2021
2020815PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 1030/30.10.2019 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL 236/30.05.2020 PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI IMBUNATATIREA CALITATII SERVICIULUI DE COLECTARE DESEURI DIN COMUNA MOGOSOAIA PRIN DOTAREA CU O AUTOSPECIALA PENTRU CONTAINERE
2020814PRIVIND DAREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ A UNOR BUNURI – DISPOZITIVE ELECTRONICE CU CONEXIUNE LA INTERNET ÎN VEDEREA FACILITĂRII ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE LA DISTANȚĂ PENTRU ELEVII ȘI CADRELE DIDACTICE ALE ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 1 MOGOȘOAIA
2020813PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANȚI AI CONSILIULUI LOCAL MOGOȘOAIA ȘI A UNUI REPREZENTANT AL COMUNEI MOGOSOAIA ÎN VEDEREA CONSTITUIRII CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL ȘCOLII NR. 1 MOGOȘOAIA,PRECUM ȘI DESEMNAREA UNUI REPREZENTANT AL CONSILIULUI LOCAL MOGOȘOAIA ÎN CADRUL COMISIEI PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII DIN UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT
2020812PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU LUNA SEPTEMBRIE 2020
2020811PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI GENERAL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL COMUNEI MOGOŞOAIA PE ANUL 2020
2020810PRIVIND ACORDAREA DE MANDATE SPECIALE ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCUREȘTI- ILFOV
2020809PRIVIND DAREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ A UNOR BUNURI IMOBILE CĂTRE SC COLECTARE DEȘEURI MOGOȘOAIA SRL
2020808PENTRU REÎNNOIREA MANDATULUI ADMINISTRATORULUI S.C. COLECTARE DEȘEURI MOGOȘOAIA S.R.L ȘI ÎMPUTERNICIREA PRIMARULUI COMUNEI MOGOȘOAIA ÎN VEDEREA SEMNĂRII DECIZIEI ASOCIATULUI UNIC LA S.C. COLECTARE DEȘEURI MOGOȘOAIA S.R.L
2020807PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PRIVIND REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII “MODERNIZARE STR. FERMEI ÎN COMUNA MOGOȘOAIA,JUD. ILFOV
2020806PENTRU APROBAREA PROCEDURII DE LUCRU PENTRU STABILIREA DOMENIILOR SERVICIILOR PUBLICE ȘI LOCUL ÎN CARE CONTRAVENIENȚII VOR PRESTA ACTIVITĂȚI ÎN FOLOSUL COMUNITĂȚII
2020804PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI-CADRU PENTRU ACOPERIREA COSTURILOR PENTRU COLECTAREA ȘI TRANSPORTUL,STOCAREA TEMPORARĂ,SORTAREA ȘI ÎNCREDINȚAREA ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII DEȘEURILOR DE AMBALAJE GESTIONATE PRIN SERVICIUL DE SALUBRIZARE AL U.A.T MOGOȘOAIA LA NIVELUL UAT MOGOȘOAIA JUD. ILFOV,ȘI A ÎNCHEIERII ACESTUIA CU S.C. GREENPOINT MANAGEMENT S.A.,ÎN CALITATE DE ORGANIZAȚIE CARE IMPLEMENTEAZĂ RĂSPUNDEREA EXTINSĂ A PRODUCĂTORILOR
2020802PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI GENERAL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL COMUNEI MOGOŞOAIA PE ANUL 2020
2020800PRIVIND DAREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ A UNOR BUNURI IMOBILE CĂTRE SC COLECTARE DEȘEURI MOGOȘOAIA SRL
2020799PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PRIVIND REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „AMENAJARE STRĂZI ÎN COMUNA MOGOȘOAIA,JUDEȚ ILFOV,LĂRGIRE LA 4 BENZI DE CIRCULAȚIE DN1A SECTOR KM 12+350 - KM 13+304,58,RELOCARE STÂLPI DE ILUMINAT ȘI BORDURI CAROSABILE”
2020798PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 721/20.02.2020 DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI DIN STUDIUL DE FEZABILITATE “AMENAJARE PARCARE STRADA POIENI,COMUNA MOGOȘOAIA,JUD. ILFOV”
2020797PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 14/30.01.2020 DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI DIN STUDIUL DE FEZABILITATE “ASFLATARE STRĂZI ÎN COMUNA MOGOȘOAIA,JUD. ILFOV,STR. FAGULUI,LACURILOR,STEJARULUI,TEIULUI,SALCÂMULUI,ISLAZ”
2020796PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 13/30.01.2020 DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI DIN STUDIUL DE FEZABILITATE “ASFLATARE STRĂZI ÎN COMUNA MOGOȘOAIA,JUD. ILFOV,STR. SOARELUI”
2020795PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 12/30.01.2020 DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI DIN STUDIUL DE FEZABILITATE “ASFLATARE STRĂZI ÎN COMUNA MOGOȘOAIA,JUD. ILFOV,STR. VIOLETELOR”
2020794PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE A CAPACITĂȚII DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR ÎN COMUNA MOGOȘOAIA ȘI A PLANULUI DE MĂSURI AFERENTE SEMESTRULUI I 2020
2020793PRIVIND DAREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ A UNOR BUNURI MOBILE CĂTRE SC COLECTARE DEȘEURI SRL
2020791PRIVIND ÎMPUTERNICIREA PRIMARULUI COMUNEI MOGOȘOAIA. DOMNUL PAUL MIHAI NICU PRECUP SĂ SEMNEZE HOTĂRÂRILE ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚIILOR A SC COLECTARE DEȘEURI MOGOȘOAIA SRL REFERITOARE LA APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE/SEMESTRIALE
2020790PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU LUNA IULIE 2020
2020789PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 722/2020 DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII “ AMENAJARE PARCARE STRADA CONSTANTIN BRÂNCOVEANU,COMUNA MOGOȘOAIA,JUDEȚUL ILFOV”
2020788PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI STUDIULUI DE FEZABILITATE CUPRINZÂND CONSTRUCȚIILE NECESARE UNUI SISTEM DE COLECTARE A APELOR PLUVIALE ÎN ZONA LIVADĂ,ÎN COMUNA MOGOȘOAIA,JUDEȚ ILFOV
2020786PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AI „OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ASFALTARE STRĂZI ÎN COMUNA MOGOȘOAIA,JUDEȚ ILFOV,STRADA HALAICULUI (PARTIAL),MOTOCULUI,HELEȘTEULUI ȘI STUPINEI
2020785PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI GENERAL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL COMUNEI MOGOŞOAIA PE ANUL 2020
2020784PRIVIND APROBAREA UNUI SCHIMB DE TERENURI ÎNTRE COMUNA MOGOȘOAIA ȘI NORTH DEVELOPMENT TEAM 2016 SRL
2020783PRIVIND ACORDAREA UNOR DREPTURI COPIILOR/ELEVILOR/TINERILOR CU CERINŢE EDUCAŢIONALE SPECIALE INTEGRAŢI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE MASĂ DIN COMUNA MOGOŞOAIA,JUDEŢUL ILFOV
2020782PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU LUNILE IUNIE,IULIE ȘI AUGUST 2020
2020781PRIVIND APROBAREA DE BURSE PENTRU ELEVII SCOLII GIMNAZIALE NR. 1 MOGOSOAIA
2020780PRIVIND MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 7/29.01.2016 PRIVIND CONSUMUL LUNAR DE CARBURANT PENTRU MIJLOACELE DE TRANSPORT DIN DOTAREA COMUNEI MOGOȘOAIA
2020779PRIVIND ORGANIZAREA EVENIMENTULUI KULTURESTOCK IN CADRUL PARCULUI MOGOSOAIA ORGANIZAT IN COMUNA MOGOSOAIA IN PERIOADA MAI-NOIEMBRIE 2020.
2020778PENTRU COMPLETAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 27/2017 PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI,
2020768PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 137/31.10.2013 PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII ACTIVITATII DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL UNITATII ADMINISTRATIV TERITORIALE COMUNA MOGOSOAIA PENTRU ACTIVITATEA DE AMENAJARE SI INTRETINERE SPATII VERZI
2020762PRIVIND ACORDAREA DE MANDATE SPECIALE ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCUREȘTI-ILFOV
2020761PRIVIND ACORDAREA DE MANDATE SPECIALE ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCUREȘTI-ILFOV ÎN VEDEREA MODIFICĂRII CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI NR. 3/17.05.2019 ÎNCHEIAT CU SERVICIUL DE TRANSPORT VOLUNTARI
2020759PRIVIND MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI MOGOȘOAIA NR. 225 DIN 25.04.2018 PRIVIND APROBAREA PROIECTELOR PENTRU LINIILE DE TRANSPORT PUBLIC CU EMISII ZERO PE RUTELE: CHITILA - MOGOȘOAIA - BĂNEASA,CHITILA - MOGOȘOAIA ȘI STRĂULEȘTI - MOGOȘOAIA - BUFTEA (PROIECT DE BAZĂ,PROIECT COMPLEMENTAR)
2020758PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE ASOCIERE CU ASOCIAȚIA RUNCORP ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII EVENIMENTULUI ”ASALTUL LUPILOR FAMILY”
2020757PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE ASOCIERE CU ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV ADRENALLINA MEDIA ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII EVENIMENTULUI „DUATHLON SERIES MOGOȘOAIA”
2020756PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE ASOCIERE CU ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV ADRENALLINA MEDIA ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII EVENIMENTULUI „WELLFEST”
2020755PRIVIND ORGANIZAREA EVENIMENTULUI "DANSUL FLORILOR" ÎN LUNA APRILIE 2020,ÎN COMUNA MOGOȘOAIA
2020754PRIVIND APROBAREA DECONTĂRII CHELTUIELILOR DE TRANSPORT PENTRU CADRELE DIDACTICE DE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MOGOŞOAIA,PENTRU LUNA IANUARIE 2020
2020753PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2020 A ECOTRANS STCM SRL
2020752PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND MĂSURILE METODOLOGICE,ORGANIZATORICE,TERMENELE ȘI CIRCULAȚIA PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL MOGOȘOAIA
2020751PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI ȘI STATUL DE FUNCȚII AL S.C. COLECTARE DEȘEURI MOGOȘOAIA S.R.L
2020736PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI GENERAL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL COMUNEI MOGOŞOAIA PE ANUL 2020
2020735PRIVIND APROAREA REGULAMENTULUI SERVICIULUI DE SALUBRIZARE IN COMUNA MOGOSOAIA
2020734PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPOARTELOR DE EVALUARE NR. 541/26.03.2019 ȘI 542/26.03.2019,PRECUM ȘI APROBAREA PREȚULUI DE ACHIZIȚIE A IMOBILELOR: APARTAMENTUL NUMĂRUL 2 AVÂND 1 CAMERĂ ȘI DEPENDINȚE SITUAT ÎN COMUNA MOGOȘOAIA,STRADA CHITILA PĂDURE NR. 2,PARTER,IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 31/2,0,2 ȘI APARTAMENTUL NUMĂRUL 3 AVÂND 1 CAMERĂ ȘI DEPENDINȚE SITUAT ÎN COMUNA MOGOȘOAIA,STRADA CHITILA PĂDURE NR. 2/5,PARTER,IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 31/2,0,3
2020732PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII AL ECOTRANS STCM SRL
2020731PRIVIND ATESTAREA APARTENENTEI LA DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI MOGOSOAIA A IMOBILULUI IDENTIFICAT CU NUMAR CADASTRAL 58117,INSCRIS IN CARTEA FUNCIARA NR. 58117 MOGOSOAIA,IN SUPRAFATA DE 521 MP
2020730PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII AMENAJARE LOC DE JOACA IN ZONA LIVADA,COMUNA MOGOSOAIA,JUDET ILFOV
2020729PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI LOCAL DE IMPLICARE A PUBLICULUI IN ELABORAREA SAU REVIZUIREA PLANURILOR DE URBANISM SI AMENAJARE A TERITORIULUI
2020728PRIVIND APROBAREA BUGETULUI GENERAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI MOGOSOAIA PE ANUL 2020
2020727PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII AMENAJARE TEREN DE SPORT STRADA ISLAZ,COMUNA MOGOSOAIA,JUDET ILFOV
2020726PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII AL APARATULUI DE SPECALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI MOGOSOAIA SI AL SERVICIILOR PUBLICE DE INTERES LOCAL FARA PERSONALITATE JURIDICA DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL
2020725PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020 A SC COLECTARE DESEURI MOGOSOAIA SRL,MAI 2020
2020724PRIVIND ALEGERE PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU LUNILE MARTIE,APRILIE,MAI 2020
2020723PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE,ORGANIZARE DE SANTIER,AMENAJARE,CIRCULATII AUTO SI PIETONALE,PARCARI,SPATII VERZI,IMPREJMUIRE TEREN,RACORD UTILITATI
2020722PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI DIN STUDIUL DE FEZABILITATE AMENAJARE PARCARE STRADA CONSTANTIN BRANCOVEANU,COMUNA MOGOSOAIA,JUDET ILFOV
2020721PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI DIN STUDIUL DE FEZABILITATE AMENAJARE PARCARE STRADA POIENI ,COMUNA MOGOSOAIA,JUDET ILFOV
2020720PRIVIND ORGANIZAREA EVENIMENTULUI SOSIREA PRIMAVERII IN LUNA MARTIE 2020 IN COMUNA MOGOSOAIA
2020719PRIVIND DAREA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL MOGOSOAIA,IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDETEAN ILFOV A STRAZILOR POIENI SI MARTHA BIBESCU AFLATE IN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI MOGOSOAIA
2020718PENTRU APROBAREA CELOR DOUA ACORDURI DE PARTENERIAT NECESARE SEMNARII CONTRACTELOR DE FINANTARE AFERENTE PROIECTELOR CE VIZEAZA ACHIZITIA DE AUTOBUZE ELECTRICE DEPUSE DE ORASUL CHITILA IN CADRUL POR 2014-2020
2020717PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI ACORD DE COLABORARE INTRE COMUNA MOGOSOAIA,UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI SI MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE,DEZVOLTARII SI ADMINISTRATIEI
2020716PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI ACORD DE COLABORARE INTRE COMUNA MOGOSOAIA SI UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI
2020715PRIVIND APROBAREA REȚELEI ȘCOLARE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT LA NIVELUL COMUNEI MOGOȘOAIA,PENTRU ANUL 2020-2021
2020714PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 50028
2020713PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 50623
2020712PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 50292
2020711PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 55128
2020710PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 55059
2020709PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52138
2020708PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51442
2020707PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51409
2020706PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51822
2020705PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 50460
2020704PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51756
2020703PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51706
2020702PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56919
2020701PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52148
2020700PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53935
2020699PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 54963
2020698PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53224
2020697PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52821
2020696PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51623
2020695PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52552
2020694PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53292
2020693PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53408
2020692PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 54651
2020691PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 54651
2020690PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 55523
2020689PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 55544
2020688PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 57336
2020687PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 55866
2020686PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56098
2020685PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56343
2020684PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53294
2020683PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56452
2020682PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56930
2020681PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56903
2020680PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51637
2020679PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 54059
2020678PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52660
2020677PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53762
2020676PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51531
2020675PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53876
2020674PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 54921
2020673PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52754
2020672PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 54893
2020671PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53345
2020670PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 54593
2020669PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 54593
2020668PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56113
2020667PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 54139
2020666PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52045
2020665PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53775
2020664PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52045
2020663PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 55857
2020662PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53799
2020661PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56777
2020660PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 54781
2020659PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53207
2020658PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52031
2020657PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53263
2020656PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53126
2020655PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52092
2020654PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 57282
2020653PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53735
2020652PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 8 MARTIE, NR. 4
2020651PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL TP 565/05.11.1992
2020650PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56063
2020649PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 50917
2020648PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51770
2020647PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 55495
2020646PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 55260
2020645PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 55117
2020644PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51757
2020643PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 55763
2020642PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 55144
2020641PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 55762
2020640PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 55766
2020639PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51749
2020638PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 55259
2020637PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51769
2020636PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56438
2020635PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51646
2020634PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51858
2020633PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51866
2020632PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 55145
2020631PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51830
2020630PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 54316
2020629PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53723
2020628PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51745
2020627PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56346
2020626PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56938
2020625PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51760
2020624PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51647
2020623PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 57177
2020622PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 55496
2020621PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52508
2020620PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56063
2020619PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56887
2020618PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53429
2020617PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53682
2020616PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51768
2020615PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51763
2020614PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 55297
2020613PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 55298
2020612PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56843
2020611PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51648
2020610PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 50014
2020609PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51767
2020608PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51668
2020607PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 57070
2020606PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51786
2020605PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51785
2020604PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51687
2020603PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 55623
2020602PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 54401
2020601PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51088
2020600PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 54027
2020599PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56328
2020598PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51400
2020597PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51692
2020596PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51717
2020595PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56519
2020594PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56523
2020593PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56521
2020592PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56520
2020591PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52254
2020590PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52937
2020589PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 55881
2020588PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 55582
2020587PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 55696
2020586PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 54370
2020585PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56959
2020584PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56322
2020583PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 50900
2020582PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 50904
2020581PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 50904
2020580PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 50903
2020579PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 55357
2020578PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52663
2020577PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 55043
2020576PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 55622
2020575PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 54900
2020574PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52273
2020573PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52928
2020572PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53285
2020571PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53284
2020570PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51823
2020569PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51821
2020568PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51820
2020567PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56077
2020566PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51818
2020565PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51799
2020564PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51804
2020563PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51807
2020562PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51808
2020561PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 55003
2020560PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 55002
2020559PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 57312
2020558PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53524
2020557PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52245
2020556PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 54709
2020555PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52769
2020554PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52960
2020553PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51577
2020552PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51575
2020551PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51561
2020550PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51576
2020549PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51573
2020548PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51570
2020547PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52365
2020546PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51371
2020545PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56154
2020544PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56713
2020543PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 54116
2020542PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56751
2020541PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56821
2020540PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 54581
2020539PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 54582
2020538PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 55427
2020537PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 55426
2020536PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 55425
2020535PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 55424
2020534PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 50793
2020533PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 50792
2020532PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 50791
2020531PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 54826
2020530PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53122
2020529PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51624
2020528PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 55861
2020527PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56671
2020526PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 55883
2020525PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 55884
2020524PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53525
2020523PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52733
2020522PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52735
2020521PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52736
2020520PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52732
2020519PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52732
2020518PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52734
2020517PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51519
2020516PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 55660
2020515PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56656
2020514PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52171
2020513PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 57321
2020512PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 57322
2020511PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 57323
2020510PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 55729
2020509PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 55103
2020508PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52863
2020507PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53316
2020506PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53319
2020505PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 55586
2020504PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51388
2020503PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 55959
2020502PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51597
2020501PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 57185
2020500PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56763
2020499PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56655
2020498PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 57368
2020497PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56524
2020496PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56814
2020495PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56051
2020494PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53341
2020493PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56989
2020492PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 55555
2020491PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 55057
2020490PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56869
2020489PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 54657
2020488PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 54658
2020487PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 54659
2020486PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56805
2020485PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 54567
2020484PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53887
2020483PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56515
2020482PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56535
2020481PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 55378
2020480PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53379
2020479PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53914
2020478PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53915
2020477PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53024
2020476PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 54913
2020475PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56197
2020474PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56151
2020473PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56170
2020472PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56171
2020471PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51087
2020470PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 55750
2020469PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 54422
2020468PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56766
2020467PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53066
2020466PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 50023
2020465PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 54142
2020464PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53422
2020463PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 54808
2020462PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52415
2020461PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 55358
2020460PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 50943
2020459PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 54592
2020458PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51197
2020457PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53731
2020456PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 50332
2020455PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 50293
2020454PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 50310
2020453PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 50338
2020452PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53971
2020451PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53972
2020450PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 50448
2020449PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 50539
2020448PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56542
2020447PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 54973
2020446PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52634
2020445PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 54747
2020444PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 54747
2020443PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 50487
2020442PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 50492
2020441PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 50442
2020440PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 50442
2020439PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56497
2020438PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 54271
2020437PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 50472
2020436PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 50499
2020435PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51451
2020434PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 54674
2020433PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56541
2020432PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 50296
2020431PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 50296
2020430PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 54025
2020429PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53281
2020428PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52147
2020427PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 50443
2020426PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 50443
2020425PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 54285
2020424PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 50479
2020423PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 50479
2020422PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 57354
2020421PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 50495
2020420PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 50495
2020419PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 50535
2020418PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 50506
2020417PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 50506
2020416PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52359
2020415PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52362
2020414PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52427
2020413PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51526
2020412PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 50636
2020411PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52218
2020410PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 50335
2020409PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52805
2020408PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52203
2020407PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52202
2020406PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 55841
2020405PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 50334
2020404PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 50441
2020403PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 50547
2020402PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 50457
2020401PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56292
2020400PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53326
2020399PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53608
2020398PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51255
2020397PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56592
2020396PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51695
2020395PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51708
2020394PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51709
2020393PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51710
2020392PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51696
2020391PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51528
2020390PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51797
2020389PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53950
2020388PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52976
2020387PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53952
2020386PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51954
2020385PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51953
2020384PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51427
2020383PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51448
2020382PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51447
2020381PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 55236
2020380PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53395
2020379PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 54876
2020378PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 54875
2020377PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53249
2020376PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53248
2020375PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53247
2020374PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51187
2020373PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51104
2020372PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 54350
2020371PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 54349
2020370PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 55195
2020369PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 55194
2020368PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 55398
2020367PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 55401
2020366PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 55411
2020365PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 55416
2020364PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 55415
2020363PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 55414
2020362PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56037
2020361PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 54236
2020360PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 57387
2020359PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56754
2020358PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56753
2020357PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 55397
2020356PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 57026
2020355PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 57307
2020354PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56053
2020353PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 54358
2020352PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53882
2020351PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53884
2020350PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 54071
2020349PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56839
2020348PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53957
2020347PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53958
2020346PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52278
2020345PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 57281
2020344PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53150
2020343PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51972
2020342PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51962
2020341PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51975
2020340PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51973
2020339PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53148
2020338PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53154
2020337PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53153
2020336PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53152
2020335PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51971
2020334PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51960
2020333PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53151
2020332PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51964
2020331PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51957
2020330PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53679
2020329PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 50867
2020328PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53244
2020327PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56969
2020326PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 54353
2020325PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52073
2020324PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52072
2020323PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 55637
2020322PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56136
2020321PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56135
2020320PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52076
2020319PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 54681
2020318PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 57283
2020317PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 55698
2020316PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 54243
2020315PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52886
2020314PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53867
2020313PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53869
2020312PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52307
2020311PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52309
2020310PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52310
2020309PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52308
2020308PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53870
2020307PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53868
2020306PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56921
2020305PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56922
2020304PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56923
2020303PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56925
2020302PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56926
2020301PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56927
2020300PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56657
2020299PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56678
2020298PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56677
2020297PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53563
2020296PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53881
2020295PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52840
2020294PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52938
2020293PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 55877
2020292PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56122
2020291PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56846
2020290PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56847
2020289PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52225
2020288PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53191
2020287PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53918
2020286PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53917
2020285PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56967
2020284PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52313
2020283PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53250
2020282PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56326
2020281PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56325
2020280PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56327
2020279PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52895
2020278PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51715
2020277PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53997
2020276PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52109
2020275PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 55131
2020274PRIVIND SCOATEREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 55736
2020273PRIVIND SCOATAREA DE LA SUPRAIMPOZITARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56033
2020272PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52973
2020271PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52973
2020270PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 57120
2020269PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53494
2020268PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53494
2020267PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53291
2020266PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53291
2020265PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53290
2020264PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53290
2020263PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 55756
2020262PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52178
2020261PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56689
2020260PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56691
2020259PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56690
2020258PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56688
2020257PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 57200
2020256PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 57201
2020255PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 57203
2020254PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 57205
2020253PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56687
2020252PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 57219
2020251PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 57218
2020250PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 57216
2020249PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 57214
2020248PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 57212
2020247PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 57211
2020246PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 57209
2020245PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 57208
2020244PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 57207
2020243PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 50141
2020242PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 54194
2020241PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 54194
2020240PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 57228
2020239PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 57229
2020238PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 55124
2020237PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53173
2020236PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53173
2020235PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52182
2020234PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52182
2020233PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53570
2020232PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53200
2020231PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53200
2020230PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51508
2020229PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56654
2020228PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52458
2020227PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53149
2020226PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52770
2020225PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52770
2020224PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 55162
2020223PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52679
2020222PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56296
2020221PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 54779
2020220PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52567
2020219PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 57302
2020218PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 55003
2020217PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 55003
2020216PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 55003
2020215PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 55003
2020214PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52679
2020213PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 55161
2020212PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52186
2020211PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 50337
2020210PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 54035
2020209PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 54033
2020208PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 54037
2020207PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 55190
2020206PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 50599
2020205PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 50486
2020204PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 50367
2020203PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53106
2020202PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 54936
2020201PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 54936
2020200PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51421
2020199PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51421
2020198PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51862
2020197PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51667
2020196PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 57056
2020195PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51835
2020194PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51834
2020193PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 57054
2020192PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 57053
2020191PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51833
2020190PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51824
2020189PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51819
2020188PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51821
2020187PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51817
2020186PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51815
2020185PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51814
2020184PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56213
2020183PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51813
2020182PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51812
2020181PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51883
2020180PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51740
2020179PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56437
2020178PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56437
2020177PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56437
2020176PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51737
2020175PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51955
2020174PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 54261
2020173PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 50524
2020172PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 50639
2020171PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56973
2020170PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52031
2020169PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 55639
2020168PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56598
2020167PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52822
2020166PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52822
2020165PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52822
2020164PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53908
2020163PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53907
2020162PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52881
2020161PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52882
2020160PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53865
2020159PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53866
2020158PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52043
2020157PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52043
2020156PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56007
2020155PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53097
2020154PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53097
2020153PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51535
2020152PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 57342
2020151PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51217
2020150PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56623
2020149PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 57000
2020148PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56045
2020147PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52182
2020146PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53173
2020145PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 55124
2020144PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52626
2020143PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52625
2020142PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 54065
2020141PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53200
2020140PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53200
2020139PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53115
2020138PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 54300
2020137PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53076
2020136PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52255
2020135PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52255
2020134PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52258
2020133PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52258
2020132PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 57132
2020131PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56955
2020130PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53546
2020129PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56581
2020128PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 55952
2020127PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56201
2020126PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56201
2020125PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52171
2020124PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52156
2020123PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52156
2020122PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56741
2020121PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56741
2020120PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51181
2020119PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51182
2020118PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53437
2020117PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52095
2020116PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51180
2020115PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56625
2020114PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56528
2020113PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56528
2020112PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56530
2020111PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56530
2020110PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56585
2020109PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56585
2020108PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56889
2020107PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 54258
2020106PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53949
2020105PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53949
2020104PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53642
2020103PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53642
2020102PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 57228
2020101PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53844
2020100PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52923
202099PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52875
202097PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52875
202096PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52875
202095PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52446
202094PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52446
202093PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52446
202092PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53002
202091PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53002
202090PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 55247
202089PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52112
202088PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52483
202087PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51557
202086PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51557
202085PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51557
202084PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51557
202083PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53851
202082PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53853
202081PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53853
202080PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56898
202079PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56898
202078PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56386
202077PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51689
202076PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 55283
202075PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 55283
202074PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 55283
202073PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 55283
202072PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 50047
202071PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51714
202070PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51714
202069PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51722
202068PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51722
202067PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53564
202066PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53564
202065PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53564
202064PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53564
202063PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53564
202062PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52343
202061PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52343
202060PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52343
202059PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52343
202058PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52343
202057PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 54853
202056PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 57183
202055PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56871
202054PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52103
202053PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56532
202052PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56532
202051PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 57047
202050PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53893
202049PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53338
202048PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53623
202047PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53623
202046PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56197
202045PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56738
202044PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 55958
202043PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53936
202042PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56915
202041PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53668
202040PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53668
202039PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53667
202038PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 53667
202037PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 57215
202036PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52597
202035PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 55718
202034PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51911
202033PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 56808
202032PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 54682
202031PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 54682
202030PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 54680
202029PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 54680
202028PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 54679
202027PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 54679
202026PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51974
202025PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 51974
202024PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52719
202023PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 55591
202022PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 55591
202021PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52363
202020PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 52504
202019PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI DIN STUDIUL DE FEZABILITATE ASFALTARE STRAZI IN COMUNA MOGOSOAIA JUDET ILFOV STRADA AGRICULTORILOR
202018PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI DIN STUDIUL DE FEZABILITATE ASFALTARE STRAZI IN COMUNA MOGOSOAIA JUDET ILFOV SOSEAUA BUCURESTI-TARGOVISTE 47-49
202017PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI DIN STUDIUL DE FEZABILITATE ASFALTARE STRAZI IN COMUNA MOGOSOAIA JUDET ILFOV STRADA CRINULUI -PARTIAL,HALAICULUI - PARTIAL,TUDOR ARGHEZI - PARTIAL,MOTOCULUI,HELESTEULUI,STUPINEI
202016PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI DIN STUDIUL DE FEZABILITATE ASFALTARE STRAZI IN COMUNA MOGOSOAIA JUDET ILFOV INTRAREA MUZELOR
202015PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI DIN STUDIUL DE FEZABILITATE ASFALTARE STRAZI IN COMUNA MOGOSOAIA JUDET ILFOV INTRAREA DIN STRADA INTRAREA NOUA
202014PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI DIN STUDIUL DE FEZABILITATE ASFALTARE STRAZI IN COMUNA MOGOSOAIA JUDET ILFOV STRADA FAGULUI,LACURILOR,STEJARULUI,TEIULUI,SALCAMULUI,ISLAZ
202013PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI DIN STUDIUL DE FEZABILITATE ASFALTARE STRAZI IN COMUNA MOGOSOAIA JUDET ILFOV STRADA SOARELUI
202012PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI DIN STUDIUL DE FEZABILITATE ASFALTARE STRAZI IN COMUNA MOGOSOAIA JUDET ILFOV STRADA VIOLETELOR
202011PENTRU APROBAREA EVENIMENTULUI LUNA IUBIRII IN LUNA FEBRUARIE 2020 ORGANIZAT DE COMUNA MOGOSOAIA
202010PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI PENTRU GESTIONAREA CAINILOR FARA STAPAN COMUNA MOGOSOAIA PENTRU ANUL 2020
20209PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE A CAPACITATII DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR IN COMUNA MOGOSOAIA AFERENT SEMESTRULUI II 2019
20208PRIVIND ACHIZITIONAREA DE SERVICII JURIDICE DE CONSULTANTA,DE ASISTENTA SI/SAU DE REPREZENTARE A COMUNEI MOGOSOAIA,COMISIEI LOCALE DE APLICARE A LEGILOR DE FOND FUNCIAR MOGOSOAIA,INSTITUTIEI PRIMARULUI ȘI CONSILIULUI LOCAL MOGOSOAIA
20207PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE A SECRETARULUI GENERAL AL UAT MOGOSOAIA PENTRU ACTIVITATEA DESFASURATA IN PERIOADA 11.03.2019-31.12.2019
20206PRIVIND STABILIREA SALARIILOR/INDEMNIZATIILOR DE BAZA PENTRU DEMNITARII,FUNCTIONARII PUBLICI SI PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL INSTITUTIEI COMUNA MOGOSOAIA,JUDET ILFOV PENTRU ANUL 2020
20205PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 964/23.05.2019 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE IVESTITII AMENAJARE TROTUAR I C BRATIANU COMUNA MOGOSOAIA JUDET ILFOV
20204PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 961/23.05.2019 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII AMENAJARE TROTUAR SOS BUCURESTI-TARGOVISTE COMUNA MOGOSOAIA,JUDET ILFOV
20203PRIVIND APROBAREA DEMARARII PROCEDURII CUMPARARII IMOBILULUI SITUAT IN COMUNA MOGOSOAIA,JUDET ILFOV,IDENTIFICAT CU NUMAR CADASTRAL 2700
20202PRIVIND APROBAREA ACOPERIRII DEFINITIVE DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL A DEFICITULUI SECŢIUNII DE DEZVOLTARE ÎN ANUL 2019
20201PRIVIND ANULAREA CREANŢELOR FISCALE RESTANTE DE PÂNĂ LA 10 LEI,ALE PERSOANELOR FIZICE ŞI JURIDICE,AFLATE ÎN SOLD LA DATA DE 31.12.2019