HOTARARI ADOPTATE


An:  Nr.:  Conţinut:  

AnNr. hotarareTitlul hotararii
20191074PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI GENERAL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL COMUNEI MOGOŞOAIA PE ANUL 2019
20191073PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2020
20191072PENTRU ANULARE HCL NR. 415/23.01.2019 PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NUMĂR CADASTRAL 56751
20191071PRIVIND APROBAREA REGULAMENTELUI PRIVIND ACORDAREA UNUI STIMULENT PENTRU PERSOANELE CARE SE AFLĂ LA PRIMA CĂSĂTORIE ȘI ACORDAREA “DIPLOMEI DE ONOARE” ȘI PLATA UNUI PREMIU PENTRU FAMILIILE CARE ÎȘI ANIVERSEAZĂ 50 DE ANI DE CĂSĂTORIE.
20191070PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PE ANUL 2020,CONFORM LEGII NR. 416/2001 – LEGEA VENITULUI MINIM GARANTAT CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE
20191069PRIVIND ORGANIZAREA EVENIMENTULUI "SERBĂRILE LUI GERAR" ÎN CADRUL PARCULUI MOGOȘOAIA
20191068PRIVIND ATRIBUIREA AUTORIZAȚIEI TAXI NUMĂRUL 004 TRANSPORTATORULUI AUTORIZAT PFA HRISTU VASILE
20191067PRIVIND STABILIREA MODULUI DE ÎNTOCMIRE A REGISTRULUI AGRICOL LA NIVELUL UAT MOGOȘOAIA
20191066PRIVIND ACORDAREA DE MANDAT SPECIAL ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCUREȘTI-ILFOV
20191065PENTRU ANULARE HCL NR. 126/23.01.2019 PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NUMĂR CADASTRAL 52313
20191064PRIVIND DESEMNAREA PRIMARULUI COMUNEI MOGOȘOAIA,DOMNUL PAUL MIHAI NICU PRECUP ÎN VEDEREA ÎNTOCMIRII RAPORTULUI DE EVALUARE AL SECRETARULUI GENERAL AL UAT MOGOȘOAIA PENTRU PERIOADA 11.03.2019 - 31.12.2019
20191063PRIVIND APROBAREA DECONTĂRII CHELTUIELILOR DE TRANSPORT PENTRU CADRELE DIDACTICE DE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MOGOŞOAIA,PENTRU LUNILE NOIEMBRIE ȘI DECEMBRIE 2019
20191062PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 1052/21.11.2019 PRIVIND APROBAREA CONTRACTARII UNEI FINANTARI RAMBURSABILE INTERNE IN VALOARE DE PANA LA 30.000.000 LEI IN VEDEREA FINANTARII UNOR OBIECTIVE DE INVESTITII DE INTERES LOCAL
20191061PENTRU ANULARE HCL NR. 150/23.01.2019 PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NUMĂR CADASTRAL 51707
20191060PRIVIND APROBAREA SUMELOR DESTINATE FINANŢĂRII DE BAZĂ PE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU PERSONALITATE JURIDICĂ,PE BAZA NUMĂRULUI DE ELEVI/PREŞCOLARI ŞI A COSTURILOR STANDARD
20191059PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE ASOCIERE CU CENTRUL JUDEȚEAN PENTRU CONSERVAREA ȘI PROMOVAREA CULTURII TRADIȚIONALE ILFOV ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII EVENIMENTULUI ” ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI”
20191058PRIVIND APROBAREA MAJORĂRII CAPITALULUI SOCIAL AL SOCIETĂȚII ECOTRANS SCTM SRL
20191057PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI PENTRU DELEGAREA PRIN CONCESIUNE A GESTIUNII SERVICIULUI PENTRU GESTIONAREA CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN DIN COMUNA MOGOȘOAIA
20191056PRIVIND APROBAREA DECONTARII CHELTUIELILOR DE TRANSPORT PENTRU CADRELE DIDACTICE DE LA SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 MOGOSOAIA,PENTRU LUNA OCTOMBRIE 2019
20191055PRIVIND ACORDAREA DE MANDAT SPECIAL ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCUREȘTI-ILFOV
20191054PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 914/23.04.2019 PENTRU ACORDAREA UNOR DREPTURI COPIILOR/ELEVILOR/TINERILOR CU CERINŢE EDUCAŢIONALE SPECIALE INTEGRAŢI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE MASĂ DIN COMUNA MOGOŞOAIA,JUDEŢUL ILFOV,ETAPA I”
20191053PRIVIND APROBAREA CONTRACTARII UNEI FINANTARI RAMBURSABILE INTERNE ÎN VALOARE DE PÂNĂ LA 20.000.000 LEI ÎN VEDEREA FINANȚĂRII UNOR OBIECTIVE DE INVESTIȚII DE INTERES LOCAL
20191052PRIVIND APROBAREA CONTRACTARII UNEI FINANTARI RAMBURSABILE INTERNE ÎN VALOARE DE PÂNĂ LA 30.000.000 LEI ÎN VEDEREA FINANȚĂRII UNOR OBIECTIVE DE INVESTIȚII DE INTERES LOCAL
20191051PRIVIND REVOCAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 999/30.07.2019 PRIVIND APROBAREA CONTRACTĂRII UNUI ÎMPRUMUT INTERN ÎN VALOARE DE PÂNĂ LA 50.000.000 LEI ÎN VEDEREA FINANȚĂRII UNOR OBIECTIVE DE INVESTIȚII DE INTERES LOCAL
20191050APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI DIN STUDIUL DE FEZABILITATE SECTOR ZERO TRUP,2,3 SI 3' - CLUSTER UNIVERSITAR APLICAT EXPROPRIERE PENTRU CAUZA DE UTILITATE PUBLICA,DE SANATATE,INVATAMANT,SPORT,ADMINISTRATIVA,DEZVOLTARE UNIVERSITARA SI TEHNOLOGICA,INCLUSIV INFRASTRUCTURA NECESARA SI CONSTITUIREA FONDULUI IMOBILIAR AFERENT,
20191049REVOCAREA HCL 800 DIN 2019 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI DIN STUDIU DE FEZABILITATE EXPROPRIERI PENTRU CAUZA DE UTILITATE PUBLICA DE SANATATE,INVATAMANT,SPORT,ADMINISTRATIVA,DEZVOLTARE UNIVERSITARA,TEHNOLOGICA,INCLUSIV INFRASTRUCTURA NECESARA SI CONSTITUIREA FONDULUI IMOBILIAR AFERENT
20191048PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI MOGOSOAIA PE ANUL 2019
20191047PRIVIND APROBAREA ADERĂRII UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE MOGOȘOAIA LA ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ZONA METROPOLITANĂ BUCUREȘTI
20191046PRIVIND ACORDAREA DE MANDAT SPECIAL ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCUREȘTI-ILFOV
20191045PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE ANSAMBLU PAROHIE-BISERICĂ,ANEXE,AMENAJARE CIRCULAȚII AUTO ȘI PIETONALE,PARCĂRI,SPAȚII VERZI,ÎMPREJMUIRE TEREN,RACORD UTILITĂȚI
20191044PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU LUNILE DECEMBRIE,IANUARIE ȘI FEBRUARIE 2020
20191043PRIVIND APROBAREA EXECUŢIEI BUGETELOR SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE ŞI A SECŢIUNII DE DEZVOLTARE PENTRU TRIMESTRUL III DIN 2019
20191042PRIVIND APROBAREA SOLICITĂRII DE TRANSMITERE A IMOBILELOR,IDENTIFICATE CONFORM „REGISTRULUI POSESORILOR”CU DENUMIRILE HC 5 (CD 56),HC 46 (CD 56),HC 52 (CD 57),HC 57 (CD 58),HC 203 (CD 66) NR. CADASTRAL 5,HC 206 (CD 67) NR. CADASTRAL 43,HC 224 (CD 66) NR. CADASTRAL 82,HC 226 (CD 64) NR. CADASTRAL 233,HC 227 (CD 67) NR. CADASTRAL 247,HC 235 (CD 66A) NR. CADASTRAL 160,HC 239 (CD 66A) NR. CADASTRAL 144,HC 285 (CD 66) NR. CADASTRAL 189,HC 322 (CE 1),HC 326 (CC IV A) HC 329 (CE 2) DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI ROMÂN ȘI DIN ADMINISTRAREA AGENȚIEI NAȚIONALE DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE,FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE PRAHOVA,UNITATEA DE ADMINISTRARE ILFOV,ÎN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI MOGOȘOAIA
20191041PRIVIND APROBAREA DECONTĂRII CHELTUIELILOR DE TRANSPORT PENTRU CADRELE DIDACTICE DE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MOGOŞOAIA,PENTRU LUNILE IULIE,AUGUST ȘI SEPTEMBRIE 2019
20191040PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 990/30.07.2019 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE,A CAIETULUI DE SARCINI ȘI A CONTRACTULUI DE GESTIUNE DELEGATĂ,PRECUM ȘI STABILIREA FORMEI DE GESTIUNE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL COMUNEI MOGOȘOAIA,JUDEȚ ILFOV
20191039PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 563/10.05.2019,PRECUM ȘI APROBAREA PREȚULUI DE ACHIZIȚIE A IMOBILULUI TEREN SITUAT ÎN COMUNA MOGOȘOAIA,STRADA CIREȘILOR NR. 2,IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 56020
20191038PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR.2 LA HCL NR.329/27.12.2018 PRIVIND STABILIREA SALARIILOR DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI ȘI PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL INSTITUȚIEI COMUNA MOGOȘOAIA,JUDEȚUL ILFOV
20191037PRIVIND ACCEPTAREA DECLARAȚIEI DE RENUNȚARE A IMOBILULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 898 MP SITUAT ÎN INTRAVILANUL COMUNEI MOGOȘOAIA,JUDEȚ ILFOV
20191036PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME PENTRU EVENIMENTUL „POTECA DOVLECILOR FERMECAȚI”,ORGANIZAT DE COMUNA MOGOȘOAIA
20191035PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME PENTRU EVENIMENTUL „SĂRBĂTORILE IERNII ÎN COMUNA MOGOȘOAIA” ORGANIZAT DE COMUNA MOGOȘOAIA
20191034PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 15 MP AFLAT ÎN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI MOGOȘOAIA,ÎN VEDEREA AMPLASĂRII UNUI INFO POINT ( MULTIFUNCȚIONAL BANCAR)
20191032PRIVIND ATRIBUIREA AUTORIZAȚIEI TAXI NUMĂRUL 020 TRANSPORTATORULUI AUTORIZAT S.C. AMY TRANS VISION SRL
20191031PENTRU MODIFICAREA H.C.L NR.1006/28.08.2019 PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI A STATULUI DE FUNCȚII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI MOGOȘOAIA ȘI AL SERVICIILOR PUBLICE DE INTERES LOCAL FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL
20191030PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 236/30.05.2018 PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI ” ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII SERVICIULUI DE COLECTARE DEȘEURI DIN COMUNA MOGOȘOAIA PRIN DOTAREA CU O AUTOSPECIALĂ PENTRU CONTAINERE
20191029PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 971/21.06.2019 PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI “COLECTAREA SELECTIVĂ – UN NOU PAS CĂTRE O COMUNITATE CIVILIZATĂ
20191028PRIVIND A APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI PROTOCOL DE COLABORARE CU DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI ILFOV ÎN VEDEREA COOPERĂRII ȘI COORDONĂRII ÎN DOMENIUL FURNIZĂRII SERVICIILOR SOCIALE
20191027PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE PENTRU PERIOADA 2019-2020 ȘI A PLANULUI LOCAL DE ACȚIUNE ÎN DOMENIUL SERVICIILOR SOCIALE LA NIVELUL COMUNEI MOGOȘOAIA
20191026PRIVIND ACCEPTAREA DECLARAȚIEI DE RENUNȚARE LA DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA UNUI BUN IMOBIL TABULAR NR. 1106/10.07.2019
20191025PRIVIND ACORDAREA DE MANDAT SPECIAL ÎN CADRUL ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU GESTIONAREA INTEGRATĂ A DEȘEURILOR ILFOV (ASOCIAȚIA)
20191024PRIVIND ACORDAREA DE MANDAT SPECIAL ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCUREȘTI-ILFOV
20191023PENTRU ANULARE HCL NR. 343/23.01.2019 PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NUMĂR CADASTRAL 56995
20191022PENTRU ANULARE HCL NR. 708/23.01.2019 PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NUMĂR CADASTRAL 51771
20191021PRIVIND DEZMEMBRAREA IMOBILULUI SITUAT ÎN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI MOGOȘOAIA CONFORM HCL 965 DIN 2019 AVÂND NUMĂR CADASTRAL 57860
20191020PENTRU APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL - MODIFICARE PUZ- PRODUCȚIE ȘI DEPOZITARE,INSTITUȚII PUBLICE ȘI SERVICII,CIRCULAȚII AUTO ȘI PIETONALE,SPAȚII VERZI ȘI UTILITĂȚI
20191019PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE SPONSORIZARE CU ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV HAI-SHIN JITSU ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII EVENIMENTULUI GIGANTICA,ÎN PARCUL MOGOȘOAIA
20191018PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE SPONSORIZARE CU SC BAUMIT ROMANIA COM SRL ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII EVENIMENTULUI GIGANTICA,ÎN PARCUL MOGOȘOAIA
20191017PRIVIND ELABORAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL,REGLEMENTARE FUNCȚIONALĂ TRAMĂ STRADALĂ ȘI UTILITĂȚI PENTRU ZONA LIVADĂ,AFERENT COMUNEI MOGOȘOAIA,JUDEȚ ILFOV
20191016PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE ASOCIERE CU ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV ALEX BOX CLUB ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII EVENIMENTULUI ,GALA DE BOX AMATORI MOGOȘOAIA
20191015PENTRU REVOCAREA HCL NR. 980/21.06.2019 PRIVIND NECESITATEA ELABORĂRII PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DRUMUL MORII AFERENT COMUNEI MOGOȘOAIA,JUDEȚ ILFOV
20191014PENTRU ANULARE HCL NR. 287/23.01.2019 PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NUMĂR CADASTRAL 55693
20191013PRIVIND APROBAREA ADERĂRII COMUNEI DOBROEȘTI ȘI COMUNEI BALOTEȘTI LA ASOCIAȚIA INTERCOMUNITARĂ PENTRU GESTIONAREA INTEGRATĂ A DEȘEURILOR ILFOV
20191012PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI NR.1 ȘI A ANEXEI NR.3 LA HCL NR.329/27.12.2018 PRIVIND STABILIREA SALARIILOR DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI ȘI PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL INSTITUȚIEI COMUNA MOGOȘOAIA,JUDEȚUL ILFOV
20191011PENTRU ANULARE HCL NR. 293/23.01.2019 PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENULUI CU NUMĂR CADASTRAL 53569
20191010PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU LUNILE SEPTEMBRIE,OCTOMBRIE,NOIEMBRIE 2019
20191008PRIVIND ELABORAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL " FLUIDIZARE TRAFIC ȘI TRANSPORT ÎN COMUN DN1A”ÎN COMUNA MOGOȘOAIA,JUDEȚ ILFOV
20191006PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI A STATULUI DE FUNCȚII ALE APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI MOGOȘOAIA ȘI AL SERVICIILOR PUBLICE DE INTERES LOCAL FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL
20191005PRIVIND APROBAREA PUNCTEOR DE PE ORDINEA DE ZI A AGA ADTPBI SI ACORDAREA DE MANDAT SPECIAL ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCURESTI-ILFOV
20191004PRIVIND DAREA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL MOGOȘOAIA,ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDETEAN ILFOV A STRĂZILOR POIENI ȘI MARTHA BIBESCU AFLATE ÎN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI MOGOȘOAIA
20191003PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANȚI AI CONSILIULUI LOCAL MOGOȘOAIA ȘI A UNUI REPREZENTANT AL COMUNEI MOGOSOAIA ÎN VEDEREA CONSTITUIRII CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL ȘCOLII NR. 1 MOGOȘOAIA,PRECUM ȘI DESEMNAREA UNUI REPREZENTANT AL CONSILIULUI LOCAL MOGOȘOAIA ÎN CADRUL COMISIEI PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII DIN UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT
20191002PRIVIND ACORDAREA UNUI MANDAT SPECIAL ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCUREȘTI – ILFOV IN VEDEREA ELABORARII SI APROBĂRII STUDIULUI DE OPORTUNITATE PENTRU STABILIREA MODALITAȚII DE DELEGARE ȘI A DOCUMENTAȚIEI DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI COMUNITAR DE TRANSPORT PUBLIC DE CĂLĂTORI CĂTRE OPERATORUL REGIONAL ”SC REGIO SERV TRANSPORT SRL”
20191001ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE ASOCIERE CU CENTRUL JUDEȚEAN PENTRU CONSERVAREA ȘI PROMOVAREA CULTURII TRADIȚIONALE ILFOV ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII EVENIMENTULUI ,POVEȘTI MEDIEVALE"
20191000PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI GENERAL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL COMUNEI MOGOŞOAIA PE ANUL 2019
2019999PRIVIND APROBAREA CONTRACTARII UNUI ÎMPRUMUT INTERN ÎN VALOARE DE PÂNĂ LA 50.000.000 LEI ÎN VEDEREA FINANȚĂRII UNOR OBIECTIVE DE INVESTIȚII DE INTERES LOCAL
2019998PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI ȘI STATUL DE FUNCȚII AL S.C. COLECTARE DEȘEURI MOGOȘOAIA S.R.L
2019997PRIVIND REVOCAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 803/27.02.2019 PRIVIND APROBAREA CONTRACTĂRII UNUI ÎMPRUMUT INTERN ÎN VALOARE DE PÂNĂ LA 65.000.000 LEI ÎN VEDEREA FINANȚĂRII UNOR OBIECTIVE DE INVESTIȚII DE INTERES LOCAL
2019996PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE A CAPACITĂȚII DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR ÎN COMUNA MOGOȘOAIA AFERENT SEMESTRULUI I 2019
2019995PRIVIND CLASIFICAREA SERVICIULUI VOLUNTAR SITUAȚII DE URGENȚĂ DIN CADRUL COMUNEI MOGOȘOAIA,JUDEȚ ILFOV
2019994PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE ASOCIERE CU ASOCIAȚIA MOTO FREE RIDERS ROMANIA ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII EVENIMENTULUI ”MOGOȘOAIA SOUNDCHECK
2019993PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE ASOCIERE CU ASOCIAȚIA RUNCORP ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII EVENIMENTULUI ”ASALTUL LUPILOR FAMILY”
2019992PRIVIND APROBAREA EXECUŢIEI BUGETELOR SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE ŞI A SECŢIUNII DE DEZVOLTARE PENTRU TRIMESTRUL II DIN 2019
2019991PRIVIND APROBAREA DECONTĂRII CHELTUIELILOR DE TRANSPORT PENTRU CADRELE DIDACTICE DE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MOGOŞOAIA,PENTRU LUNILE MAI ȘI IUNIE 2019
2019990PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE,A CAIETULUI DE SARCINI ȘI A CONTRACTULUI DE GESTIUNE DELEGATĂ,PRECUM ȘI STABILIREA FORMEI DE GESTIUNE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL COMUNEI MOGOȘOAIA,JUDEȚ ILFOV
2019989PRIVIND NEASUMAREA RESPONSABILITĂȚII ORGANIZĂRII ȘI DERULĂRII PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR/ ACORDURILOR-CADRU PENTRU ACHIZIȚIA PRODUSELOR AFERENTE PROGRAMULUI ȘI A CONTRACTELOR/ACORDURILOR-CADRU DE PRESTARE A SERVICIILOR PENTRU DERULAREA MĂSURILOR EDUCATIVE,LA NIVELUL COMUNEI MOGOȘOAIA
2019986PRIVIND APROBAREA PARTICIPARII LA LICITATIE SI A CUMPARARII DE CATRE COMUNA MOGOSOAIA A IMOBILULUI SITUAT IN COMUNA MOGOSOAIA,STRADA ARIEI NR 30 JUDET ILFOV
2019985PRIVIND APROBAREA ASOCIERII DINTRE COMUNA MOGOSOAIA ȘI CONSILIUL JUDEȚEAN ILFOV,ÎN VEDEREA FINANȚARII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII: „AMENAJARE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL DIN COMUNA MOGOȘOAIA,JUD. ILFOV”
2019984PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 21/2015 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI AI PROIECTULUI: „GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT – ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MOGOȘOAIA”
2019983PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 37/12.04.2017 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI ” AMENAJARE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL DIN COMUNA MOGOȘOAIA,JUDEȚ ILFOV„
2019982PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI A STATULUI DE FUNCȚII ALE APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI MOGOȘOAIA ȘI AL SERVICIILOR PUBLICE DE INTERES LOCAL FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL
2019981PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME PENTRU STAGIUL DE PREGĂTIRE EFECTUAT DE ECHIPA DE ARTE MARȚIALE DIN CADRUL CLUBULUI SPORTIV HAI SHIN JITSU
2019980PRIVIND NECESITATEA ELABORĂRII PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DRUMUL MORII,AFERENT COMUNEI MOGOȘOAIA,JUDEȚ ILFOV
2019973PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME PENTRU PREMIEREA ELEVILOR CU REZULTATE BUNE LA ÎNVĂŢĂTURĂ DE LA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MOGOŞOAIA
2019972PRIVIND COMPLETAREA ANEXEI HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 232 DIN 30.05.2018 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE A MODALITĂȚILOR DE PARCARE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2019971PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI “COLECTAREA SELECTIVĂ – UN NOU PAS CĂTRE O COMUNITATE CIVILIZATĂ”
2019970PRIVIND APROBAREA PUNCTELOR DE PE ORDINEA DE ZI A AGA ADTPBI ȘI ACORDAREA DE MANDAT SPECIAL ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCUREȘTI-ILFOV
2019969PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 967/10.06.2019 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „AMENAJARE LOCURI DE JOACĂ PENTRU COPII ÎN COMUNA MOGOȘOAIA,JUDEȚ ILFOV”
2019968PRIVIND APROBAREA DECONTĂRII CHELTUIELILOR DE TRANSPORT PENTRU CADRELE DIDACTICE DE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MOGOŞOAIA,PENTRU LUNA APRILIE 2019
2019967PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „AMENAJARE LOCURI DE JOACĂ PENTRU COPII ÎN COMUNA MOGOȘOAIA,JUDEȚ ILFOV”
2019965PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC ÎN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI MOGOȘOAIA A UNOR BUNURI IMOBILE ÎN VEDEREA ÎNDEPLINIRII OBLIGAȚIILOR ASUMATE PRIN CONVENȚIILE BILATERALE SEMNATE ȘI IMPLICIT PENTRU DUCEREA LA ÎNDEPLINIRE A PREVEDERILOR HCL NR. 233/30.05.2018
2019964PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „AMENAJARE TROTUAR STRADA I. C. BRĂTIANU,COMUNA MOGOȘOAIA,JUDEȚ ILFOV”
2019963PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „MODERNIZARE STRADA HALAICULUI,STRADA TUDOR ARGHEZI ȘI STRADA CRINULUI,COMUNA MOGOȘOAIA,JUDEȚ ILFOV”
2019962PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „ASFALTARE STRADĂ NICHITA STĂNESCU,COMUNA MOGOȘOAIA,JUDEȚ ILFOV”
2019961PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „ AMENAJARE TROTUAR ȘOS. BUCUREȘTI-TÂRGOVIȘTE,COMUNA MOGOȘOAIA,JUDEȚ ILFOV”
2019960PRIVIND ÎMPUTERNICIREA PRIMARULUI COMUNEI MOGOȘOAIA. DOMNUL PAUL MIHAI NICU PRECUP SĂ SEMNEZE HOTĂRÂRILE ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚIILOR A SC COLECTARE DEȘEURI MOGOȘOAIA SRL REFERITOARE LA APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE/SEMESTRIALE
2019959PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2019 A SC COLECTARE DEŞEURI MOGOŞOAIA SRL
2019957PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE ASOCIERE CU ASOCIAȚIA VIITORUL ÎN ZORI ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII EVENIMENTULUI ” ZIUA NAȚIONALĂ DE CURĂȚENIE„
2019955PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 916/23.04.2019 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ACORDARE A AJUTOARELOR DE URGENȚĂ
2019954PRIVIND APROBAREA ADERĂRII UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE MOGOȘOAIA LA ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ TERMOENERGETICĂ BUCUREȘTI-ILFOV
2019953PRIVIND CONSTITUIREA,ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA COMISIEI LOCALE DE ORDINE PUBLICĂ LA NIVELUL COMUNEI MOGOȘOAIA
2019952PRIVIND CONSTITUIREA GRUPULUI DE LUCRU LOCAL LA NIVELUL COMUNEI MOGOȘOAIA
2019950PRIVIND ORGANIZAREA EVENIMENTULUI ” ZILELE COMUNEI MOGOȘOAIA„ ÎN PERIOADA 08-09 IUNIE 2019,ORGANIZAT DE COMUNA MOGOȘOAIA
2019949PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 913 DIN DATA DE 23.04.2019 PRIVIND ORGANIZAREA EVENIMENTULUI „ GIGANTICA,TABĂRA DE ARTE MOGOȘOAIA”
2019948PRIVIND APROBAREA DECONTĂRII CHELTUIELILOR DE TRANSPORT PENTRU CADRELE DIDACTICE DE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MOGOŞOAIA,PENTRU LUNA MARTIE 2019
2019947PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU LUNILE IUNIE,IULIE,AUGUST 2019
2019946PRIVIND APROBAREA EXECUŢIEI BUGETELOR SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE ŞI A SECŢIUNII DE DEZVOLTARE PENTRU TRIMESTRUL I DIN 2019
2019941APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ACORDAREA ÎNLESNIRILOR LA PLATA,PRIN AMÂNAREA LA PLATA OBLIGAŢIILOR FISCALE RESTANTE DATORATE BUGETULUI LOCAL DE CĂTRE PERSOANELE FIZICE
2019940PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE ACTIVITATE ȘI AL BILANȚULUI SC ECOTRANS STCM SRL PENTRU ANUL 2018
2019939PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI ȘI STATUL DE FUNCȚII AL ECOTRANS STCM S.R.L.
2019938PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2019 A ECOTRANS STCM SRL
2019937PRIVIND APROBAREA CONTRACTELOR DE MANDAT CE SE VOR ÎNCHEIA DE CĂTRE SOCIETATEA ECOTRANS STCM SRL CU REPREZENTANȚII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
2019936PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI STATULUI DE FUNCȚII APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI MOGOȘOAIA ȘI A SERVICIILOR PUBLICE DE INTERES LOCAL FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL
2019935CONTRACTAREA DE SERVICII DE AUDITARE DE CĂTRE SC COLECTARE DESEURI MOGOSOAIA SRL,COMUNA MOGOȘOAIA FIIND ASOCIAT UNIC AL ACESTEIA
2019934PRIVIND APROBAREA DEMARĂRII PROCEDURII CUMPĂRĂRII IMOBILULUI TEREN SITUAT ÎN COMUNA MOGOȘOAIA,STRADA CIREȘILOR NR. 2,IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 56020
2019933PRIVIND APROBAREA ÎNCEPERII ȘI DERULĂRII PROCEDURII DE SOLUȚIONARE AMIABILĂ A LITIGIULUI CE FACE OBIECTUL DOSARULUI NR. 17192/94/2018,AFLAT PE ROLUL TRIBUNALULUI ILFOV
2019919APRIVIND PROBAREA PUNCTELOR DE PE ORDINEA DE ZI A AGA ADTPBI ȘI ACORDAREA DE MANDAT SPECIAL ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCUREȘTI-ILFOV
2019918APROBAREA REGULAMENTULUI PENTRU ACORDAREA VOUCHERELOR DE VACANȚĂ PERSONALULUI DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL COMUNEI MOGOȘOAIA
2019917PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE STABILIRE A CRITERIILOR DE IDENTIFICARE TERENURILOR NEÎNGRIJITE SITUATE ÎN INTRAVILANUL COMUNEI MOGOȘO
2019916APROBAREA REGULAMENTULUI DE ACORDARE A AJUTOARELOR DE URGENȚĂ
2019915PRIVIND APROBAREA DE BURSE PENTRU ELEVII SCOLII GIMNAZIALE NR. 1 MOGOSOAIA
2019914PRIVIND ACORDAREA UNOR DREPTURI COPIILOR/ELEVILOR/TINERILOR CU CERINTE EDUCATIONALE SPECIALE INTEGRATI IN INVATAMANTUL DE MASA DIN COMUNA MOGOSOAIA JUDET ILFOV
2019913PRIVIND ORGANIZAREA EVENIMENTULUI „GIGANTICA,TABARA DE ARTE MOGOSOAIA” IN PERIOADA 10 IUNIE-6 IULIE 2019,ORGANIZAT DE COMUNA MOGOSOAIA
2019912PRIVIND ORGANIZAREA EVENIMENTULUI „PICNIC 1 MAI” ORGANIZAT DE COMUNA MOGOSOAIA IN DATA DE 1 MAI 2019
2019911PRIVIND ORGANIZAREA EVENIMENTULUI „ZIUA COPILULUI” IN DATA DE 1 IUNIE 2019,ORGANIZAT DE COMUNA MOGOSOAIA
2019910PRIVIND ASOCIEREA INTRE COMUNA MOGOSOAIA,UAT JUDET ILFOV PRIN CONSILIUL JUDETEAN ILFOV,INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN ILFOV,PRECUM SI UNELE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE DIN JUDETUL ILFOV IN VEDEREA DERULARII PROIECTULUI „SPORTUL PENTRU TOTI”
2019909PRIVIND ORGANIZAREA EVENIMENTULUI „KULTURESTOCK „ IN CADRUL PARCULUI MOGOSOAIA,ORGANIZAT DE COMUNA MOGOSOAIA
2019908PRIVIND INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE ASOCIERE CU FABRICA DE EVENIMENTE FESTIVUS SRL IN VEDEREA ORGANIZARII EVENIMENTULUI „FAMILY FUN FEST „
201990731. PRIVIND INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE SPNSORIZARE CU ETI EUROPEAN FOOD INDUSTRIES SA IN VEDEREA ORGANIZARII EVENIMENTULUI „EGG HUNT IN PARCUL MOGOSOAIA
2019906PRIVIND APROBAREA BUGETULUI GENERAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI MOGOSOAIA PE ANUL 2019
2019905PRIVIND INDREPTARE EROARE MATERIALA STRECURATA LA REDACTAREA HCL NR 810/27.02.2019 PRIVIND APROBAREA DECONTARII CHELTUIELILOR DE TRANSPORT PENTRU CADRELE DIDACTICE DE LA SCOALA GIMNAZIALA NR 1 MOGOSOAIA PENTRU LUNILE NOIEMBRIE SI DECEMBRIE 2018
2019904PRIVIND CONSTITUIREA SI STABILIREA COMPONENTEI ECHIPEI MOBILE CE VA ASIGURA INTERVENTIA DE URGENTA IN CAZURILE DE VIOLENTA DOMESTICA
2019903PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL - ANSAMBLU LOCUINȚE INDIVIDUALE IZOLATE,CUPLATE ȘI ÎNȘIRUITE P+2E,AMENAJARE CIRCULAȚII,SPAȚII VERZI,ASIGURARE PARCĂRI,BRANȘAMENTE SI UTILITATI
2019902PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE HALE DE PRODUCȚIE,DEPOZITARE,SHOWROOM ȘI BIROURI P+1E,AMENAJARE,CIRCULAȚII,ÎMPREJMUIRE,BRANȘAMENTE UTILITATI
2019901PRIVIND REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A CONCURSULUI ÎN VEDEREA OCUPĂRII PE DURATĂ NEDETERMINATĂ A POSTULUI VACANT CORESPUNZĂTOR FUNCȚIEI CONTRACTUALE DE CONSILIER JURIDIC IA DIN APARATUL PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI MOGOȘOAIA – JUDEȚUL ILFOV
2019900PRIVIND STABILIREA INTERDICTIEI TEMPORARE DE CONSTRUIRE IN ZONA LIVADA COMUNA MOGOSOAIA JUDET ILFOV
2019899PRIVIND APROBAREA DECONTARII CHELTUIELILOR DE TRANSPORT PENTRU CADRELE DIDACTICE DE LA SCOALA GIMNAZIALA NR 1 MOGOSOAIA PENTRU LUNILE IANUARIE SI FEBRUARIE 2019
2019898PRIVIND ATRIBUIREA AUTORIZATIEI TAXI NUMARUL 004 TRANSPORTATORULUI AUTORIZAT SC NICK EXPRESS LOGISTIC SRL
2019897PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND STABILIREA UNOR MASURI PENTRU GOSPODARIREA COMUNEI MOGOSOAIA PRECUM SI CONSTATAREA SI SANCTIONAREA FAPTELOR CE CONSTITUIE CONTRAVENTII
2019896PRIVIND ORGANIZAREA EVENIMENTULUI DANSUL FLORILOR IN LUNA APRILIE 2019 IN CADRUL PARCULUI MOGOSOAIA ORGANIZAT DE COMUNA MOGOSOAIA
2019895PRIVIND REORGANIZAREA COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA AL COMUNEI MOGOSOAIA SI A CENTRULUI OPERATIV PENTRU SITUATII DE URGENTA CU ACTIVITATE TEMPORARA AL COMUNEI MOGOSOAIA JUDET ILFOV
2019894PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII AL SC COLECTARE DESEURI MOGOSOAIA SRL
2019865PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI STATULUI DE FUNCȚII APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI MOGOȘOAIA ȘI A SERVICIILOR PUBLICE DE INTERES LOCAL FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL
2019864PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 67/31.08.2017 PRIVIND ÎNFIINȚAREA COMISIEI SPECIALE PENTRU ÎNTOCMIREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI MOGOȘOAIA
2019863PRIVIND CONTRACTAREA DE SERVICII ASISTENTA JURIDICA IN VEDEREA INDEPLINIRII CONDITIILOR SI RESPECTARII CADRULUI LEGAL PENTRU APROBAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL PUG AL COMUNEI MOGOSOAIA
2019862PENTRU COMPLETAREA ANEXEI HCL NR. 116/27.12.2017 PRIVIND APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI MOGOSOAIA
2019858PRIVIND APROBAREA CORIDORULUI MINIMAL DE TRANSPORT ȘI CĂI DE COMUNICAȚII ALE AMPLASAMENTELOR CE FAC OBIECTUL STUDIULUI DE FEZABILITATE NECESAR PROIECTULUI „ZONA DE DEZVOLTARE DIN COMUNA MOGOȘOAIA,JUDEȚ ILFOV,ETAPA I”
2019857PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART. 16 ȘI ART. 22 DIN REGULAMENTUL ANEXĂ LA HCL NR. 96/29.11.2017 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI,A CAIETULUI DE SARCINI ȘI A CONTRACTULUI DE ATRIBUIRE ÎN GESTIUNE DELEGATĂ PENTRU ORGANIZAREA ȘI EXECUTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL ÎN REGIM TAXI
2019856PRIVIND MODIFICAREA ART 1 SI ART 2 DIN HCL NR 296 DIN 29.10.2018 REFERITOR LA ACCEPTAREA FOLOSINTEI MARCILOR NR. 125546,NR. 124656,NR. 124657,NR. 124658 IN ACORDAREA LICENTEI PENTRU ACESTEA
2019853PRIVIND ÎNFIINȚARE STAȚII DE TRANSPORT PENTRU LINIA REGIONALĂ R470(CHITILA-MOGOȘOAIA)
2019852PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE HALE DE PRODUCȚIE,DEPOZITARE,SHOWROOM ȘI BIROURI P+1E,ÎMPREJMUIRE TEREN
2019851PRIVIND APROBAREA CONCESIONĂRII UNOR BUNURI AFLATE ÎN PATRIMONIUL COMUNEI MOGOȘOAIA,ÎN EXPLOATAREA SC ECOTRANS STCM SRL,PENTRU PRESTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT
2019850PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI STATULUI DE FUNCȚII APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI MOGOȘOAIA ȘI A SERVICIILOR PUBLICE DE INTERES LOCAL FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL
2019849PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ PRIVIND REGIMUL APELOR PLUVIALE ZONA LIVADĂ,COMUNA MOGOȘOAIA,JUDEȚ ILFOV
2019812PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU LUNILE MARTIE,APRILIE,MAI 2019
2019811PRIVIND CONTRACTAREA DE SERVICII ASISTENȚĂ JURIDICĂ ÎN VEDEREA IMPLEMENTĂRII PROIECTELOR CUPRINSE ÎN STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI MOGOȘOAIA
2019810PRIVIND APROBAREA DECONTĂRII CHELTUIELILOR DE TRANSPORT PENTRU CADRELE DIDACTICE DE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MOGOŞOAIA,PENTRU LUNILE NOIEMBRIE ȘI DECEMBRIE 2018
2019808PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART. 50 DIN REGULAMENTUL ANEXA LA HCL NR. 96 DIN DATA DE 29.11.2017 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI,A CAIETULUI DE SARCINI ȘI A CONTRACTULUI DE ATRIBUIRE ÎN GESTIUNE DELEGATĂ PENTRU ORGANIZAREA ȘI EXECUTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL ÎN REGIM TAXI
2019806PRIVIND INCHEIEREA UNUI PROTOCOL DE COLABORARE INTRE COMUNA MOGOSOAIA SI ASOCIATIA GREEN REVOLUTION
2019805PRIVIND APROBAREA RETELEI SCOLARE PENTRU INVATAMANT LA NIVELUL COMUNEI MOGOSOAIA,PENTRU ANUL 2019-2020
2019804PRIVIND ORGANIZAREA EVENIMENTULUI SOSIREA PRIMAVERII IN LUNA MARTIE 2019 ORGANIZAT IN COMUNA MOGOSOAIA
2019803PRIVIND APROBAREA CONTRACTARII UNUI IMPRUMUT INTERN IN VALOARE DE PANA LA 65.000.000 LEI IN VEDEREA FINANTARII UNOR OBIECTIVE DE INVESTITII DE INTERES LOCAL
2019802PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI PRIVIND IDENTIFICAREA COSTURILOR AFERENTE STUDIILOR SI PROIECTARII NECESARE PENTRU LUCRARILE DE INFRASTRUCTURA IN ZONA DE DEZVOLTARE DIN COMUNA MOGOSOAIA,JUDET ILFOV
2019801PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI DIN STUDIUL DE FEZABILITATE INTEGRAREA SISTEMULUI DE DESECARE EXISTENT IN PREVEDERILE PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI MOGOSOAIA
2019800PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI DIN STUDIUL DE FEZABILITATE EXPROPRIERI PENTRU CAUZA DE UTILITATE PUBLIC DE SANATATE,INVATAMANT,SPORT,ADMINISTRATIVA,DEZVOLTARE UNIVERSITARA SI TEHNOLOGICA,INCLUSIV INFRASTRUCTURA NECESARA SI CONSTITUIREA FONDULUI IMOBILIAR AFERENT
2019799PRIVIND APROBAREA PUNCTELOR DE PE ORDINEA DE ZI A AGA ADTPBI SI ACORDAREA DE MANDAT SPECIAL ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCURESTI-ILFOV
2019798PRIVIND APROBAREA UTILIZARII EXCEDENTULUI BUGETULUI LOCAL REZULTAT DUPA INCHEIEREA EXERCITIULUI BUGETAR AL ANULUI 2018
20199PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 21/31.03.2015 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT - SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 MOGOSOAIA
20198PRIVIND ACHIZITIONARE DE SERVICII JURIDICE DE CONSULTANTA,DE ASISTENTA SI/SAU REPREZENTARE A COMUNEI MOGOSOAIA,COMISIEI LOCALE DE APLICARE A LEGILOR DE FOND FUNCIAR MOGOSOAIA,INSTITUTIEI PRIMARULUI SI CONSILIULUI LOCAL MOGOSOAIA
20197PRIVIND ORGANIZAREA EVENIMENTULUI LUNA IUBIRII IN CADRUL PARCULUI MOGOSOAIA
20196PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE AL SECRETARULUI COMUNEI MOGOSOAIA,JUDET ILFOV PENTRU ANUL 2018
20195PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE A CAPACITATII DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR IN COMUNA MOGOSOAIA AFERENTA SEMESTRULUI II 2018
20194PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL PE ANUL 2019 CONFORM LEGII NR. 416/2001 - LEGEA VENITULUI MINIM GARANTAT CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE
20193PRIVIND PROPUNEREA ADMINISTRATORULUI S.C. COLECTARE DEȘEURI MOGOȘOAIA S.R.L ȘI ÎMPUTERNICIREA PRIMARULUI COMUNEI MOGOȘOAIA,DOMNUL PAUL MIHAI NICU PRECUP ÎN VEDEREA REPREZENTĂRII ȘI SEMNĂRII DECIZIEI ASOCIATULUI UNIC A S.C. COLECTARE DEȘEURI MOGOȘOAIA S.R.L
20192PRIVIND ANULAREA CREANTELOR FISCALE RESTANTE DE PANA LA 10 LEI,ALE PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE,AFLATE IN SOLD LA DATA DE 31.12.2018
20191PRIVIND APROBAREA ACOPERIRII DEFINITIVE DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL A DEFICITULUI SECTIUNII DE DEZVOLTARE IN ANUL 2018