DISPOZITII NORMATIVE


An:  Nr.:  Conţinut:  

AnNr. dispozitieTitlul dispozitiei
2018414PRIVIND NUMIREA COMISIEI DE EVALUARE A OFERTELOR: SERVICII DE PROIECTARE PRIVIND OBIECTIVUL „CONSTRUIRE CIMITIR STRADA AGRICULTORILOR,COMUNA MOGOSOAIA,JUDET ILFOV”
2018402PRIVIND DESEMNAREA DOMULUI CIUBOTARU TUDOR STEFAN,SALARIAT IN CADRUL INSTITUTIEI COMUNA MOGOSOAIA,JUDET ILFOV CA PERSOANA AUTORIZATA SA EFECTUEZE OPERATIUNI IN REGISTRUL ELECTORAL,CONFORM PREVEDERILOR ART 26 DIN LEGEA NR. 208/2015
2018400PRIVIND CONSTITUIREA COMITETULUI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA LA NIVELUL INSTITUTIEI COMUNA MOGOSOAIA JUDET ILFOV SI APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
2018399PRIVIND NUMIREA DOMNULUI CIOBOTARU TUDOR ȘTEFAN ÎN FUNCȚIA DE CONSILIER PERSONAL AL PRIMARULUI COMUNEI MOGOȘOAIA,JUDEȚUL ILFOV
2018397PRIVIND DESEMNAREA SALARIATILOR DIN CADRUL SERVICIULUI DE ASISTENTA SOCIALA AL COMUNEI MOGOSOAIA PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA VIOLENTEI IN FAMILIE
2018396PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE CONSTATARE ȘI EVALUARE A PAGUBELOR ȘI A PIERDERILOR ÎNREGISTRATE DE PERSOANE FIZICE/ASOCIERI FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ CARE DESFĂȘOARĂ ACTIVITĂȚI AGRICOLE,CA URMARE A UNOR FENOMENE METEOROLOGICE NEFAVORABILE CARE POT FI ASIMILATE DEZASTRELOR NATURALE,PRECUM ȘI A CELOR PRODUSE DE EPIZOOTII PE RAZA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ A COMUNEI MOGOȘOAIA
2018384PRIVIND ACORDAREA GRADATIEI 1 CORESPUNZATOARE TRANSEI DE VECHME IN MUNCA DOAMNEI SAFTA FLORENTINA PAULA - PERSONAL CONTRACTUAL
2018367PRIVIND NUMIREA DOAMNEI BUTE ROXANA CRISTINA IN FUNCTIA PUBLICA DE EXECUTIE DE CONSILIER JURIDIC GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL IN CADRUL COMPARTIMENTULUI AUTORITATE TUTELARA
2018352PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE NEGOCIERE PENTRU CUMPARAREA PROPRIETATILOR IMOBILIARE SITUATE IN COMUNA MOGOSOAIA,STR. CHITILA PADURE NR. 2,RESPECTIV NR. 2/5,JUDET ILFOV
2018351PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE MONITORIZARE RESPONSABILA CU IMPLEMENTAREA SI DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL LA NIVELUL INSTITUTIEI COMUNA MOGOSOAIA
2018346PRIVIND PLANGREA ADMINISTRATIVA FORMULATA DE PETENTA SC VEST 6 SA IMPOTRIVA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE NR. 29/12.03.2018
2018340PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI TEHNICE DE PUNERE IN APLICARE A PREVEDERILOR REGULAMENTULUI NR. 679/2016 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI DIN 27 APRILIE 2016 PRIVIND PROTECTIA PERSOANELOR FIZICE IN CEEA CE PRIVESTE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL SI PRIVIND LIBERA CIRCULATIE A ACESTOR DATE
2018339PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE CONCURS,A COMISIEI DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR ,PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE PRIN RECRUTARE A FUNCȚIEI PUBLICE VACANTE DE CONSILIER JURIDIC,CLASA I,GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI AUTORITATE TUTELARĂ - COMUNA MOGOȘOAIA,ORGANIZAT ÎN DATA DE 05.11.2018 - PROBA SCRISĂ,RESPECTIV DESEMNAREA EXPERŢILOR PENTRU TESTAREA/SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR ÎN CADRUL PROBELOR SUPLIMENTARE STABILITE ÎN DATA DE 02.11.2018
2018326PRIVIND NUMIREA DOAMNEI LAZĂR ROXANA ÎN FUNCȚIA PUBLICĂ DE EXECUȚIE DE EXPERT CLASĂ I GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI OPERARE ȘI GESTIONARE BAZĂ DE DATE - GIS
2018325PRIVIND DELIMITAREA SI NUMEROTAREA SECTIILOR DE VOTARE PRECUM SI STABILIREA SECTIILOR ACESTORA IN VEDEREA ORGANIZARII REFERENDUMULUI NATIONAL PENTRU REVIZUIREA CONSTITUTIEI DIN 6 SI 7 OCTOMBRIE 2018
2018323PRIVIND NUMIREA DOMNULUI HOMESCU MIRCEA VICTOR IN FUNCTIA PUBLICA DE EXECUTIE DE CONSILIER CLASA I GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL IN CADRUL COMPARTIMENTULUI URBANISM AL COMUNEI MOGOSOAIA
2018316PRIVIND STABILIREA FUNCTIEI PUBLICE DE EXECUTIE DE CONSILIER CLASA I GRAD PROFESIONAL ASISTENT PENTRU DOAMNA TELEGARU ILEANA IN CADRUL COMPARTIMENTULUI ASISTENTA SOCIALA AL COMUNEI MOGOSOAIA
2018312PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE CONSTATARE A UNOR MASURI PENTRU GOSPODARIREA COMUNEI MOGOSOAIA REFERITOARE LA ÎNGRIJIREA SI INGRADIREA TERENURILOR LIBERE DIN INTRAVILAN
2018309PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE COORDONARE A ACTIUNILOR DE DESFIINTARE PE CALE ADMINISTRATIVA A IMOBILELOR CONSTRUCTII AMPLASATE ILEGAL PE DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT AL COMUNEI MOGOSOAIA
2018307PRIVIND DELEGAREA DOMNULUI HOMESCU MIRCEA VICTOR - SALARIAT IN CADRUL INSTITUTIEI CU ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI SPECIFICE SERVICIULUI PENTRU GESTIONAREA CAINILOR FARA STAPAN AL COMUNEI MOGOSOAIA
2018306PRIVIND MODIFICAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA AL DOMNULUI HOMESCU MIRCEA VICTOR - PERSONAL CONTRACTUAL
2018305PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ATRIBUTIILOR DIN FISA POSTULUI A DOAMNEI GHITA IULIANA SALARIAT AL INSTITUTIEI COMUNA MOGOSOAIA
2018304PRIVIND PROMOVAREA IN GRAD PROFESIONAL SUPERIOR A DOMULUI DOBRE DANIEL EUGEN FUNCTIONAR PUBLIC DE EXECUTIE IN CADRUL COMPARTIMENTULUI EVIDENTA SI GESTIONAREA CONSTRUCTIILOR,PROTECTIA MEDIULUI
2018303PRIVIND PROMOVREA IN GRAD PROFESIONAL SUPERIOR A DOAMNEI AVRAM ELENA FUNCTIONAR PUBLIC DE EXECUTIE IN CADRUL COMPARTIMENTULUI CONTROL FINANCIAR PREVENTIV SI CHELTUIELI PUBLICE
2018302PRIVIND PROMOVAREA IN CLASA A DOMNULUI FIERARU STEFAN VALENTIN FUNCTIONAR PUBLIC DE EXECUTIE COMPARTIMENT CONTROL FINANCIAR PROPRIU SI CHELTUIELI PUBLICE
2018300PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE CONCURS,A COMISIEI DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR ,PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE PRIN RECRUTARE A FUNCȚIEI PUBLICE VACANTE DE EXECUȚIE,EXPERT CLASA I,GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI OPERARE ȘI GESTIONARE BAZĂ DE DATE GIS - COMUNA MOGOȘOAIA,ORGANIZAT ÎN DATA DE 25.09.2018 - PROBA SCRISĂ,RESPECTIV DESEMNAREA EXPERŢILOR PENTRU TESTAREA/SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR ÎN CADRUL PROBELOR SUPLIMENTARE STABILITE ÎN DATA DE 24.09.2018
2018277PRIVIND DELEGAREA DOAMNEI GHITA IULIANA - SALARIAT IN CADRUL INSTITUTIEI CU ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI SPECIFICE DE CASIER CENTRAL
2018275PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA DISPOZIȚIEI NR. 444/23.11.2015 PRIVIND MODIFICAREA MEMBRILOR UNITĂȚII LOCALE DE SPRIJIN LA NIVELUL COMUNEI MOGOȘOAIA JUDEȚ ILFOV PENTRU ORGANIZAREA ACȚIUNILOR DE LUPTA ÎMPOTRIVA BOLILOR TRANSMISIBILE ALE ANIMALELOR ȘI A ZOONOZELOR
2018274PRIVIND STABILIREA MODALITATII DE RECUPERARE A ZILELOR DE MUNCA 16 SI 17 AUGUST 2018 STABILITE CA ZILE LIBERE PRIN HG NR. 595/2018 DE CATRE ALARIATII INSTITUTIEI COMUNA MOGOSOAIA,JUDETUL ILFOV
2018270PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE EXAMINARE SI A COMISIEI DE SOLUTIONARE CONTESTATIILOR,STABILIREA DATEI DE DESFASURARE A EXAMENULUI SI BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE IN CLASA A FUNCTIONARILOR PUBLICI DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI MOGOSOAIA
2018269PRIVIND APROBAREA RECALCULARII SPORURILOR SI ALE SALARIILOR DE BAZA STABILITE LA NIVEL MAXIM PRECUM SI ACORDAREA DIFERENTELOR DE DREPTURI SALARIALE DINTRE SUMELE PRIMITE SI SUMELE REZULTATE IN URMA RECALCULARII ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.08.2018 PENTRU DOMNUL IORDACHESCU GABRIEL,IN BAZA SENTINTEI CIVILE NR. 3207/23.05.20017 SI A COVENTIEI NR. 14393/30.07.2018
2018268PRIVIND DETAŞAREA DOAMNEI ALEXA MIHAELA DE LA S.C. COLECTARE DEŞEURI MOGOŞOAIA S.R.L. ÎN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI MOGOŞOAIA - JUDEŢ ILFOV
2018261PRIVIND ANGAJAREA DOMNULUI DITI CIPRIAN IN FUNCTIA DE SOFER GRADUL I,IN CADRUL COMPARTIMENNTULUI RELATII PUBLICE SECRETARIAT
2018258PRIVIND PLANGEREA ADMINITRATIVA FORMULATA DE PETENTA SITA MARIA IMPOTRIVA HCL NR 109/14.12.2017
2018257PRIVIND PLANGEREA ADMINISTRATIVA FORMULATA DE PETENTII RADU OCTAVIAN RADU CONSTANTA SI PETRE CARMEN RODICA IMPOTRIVA HCL NR 109/14.12.2017
2018256PRIVIND PLNGEREA ADMINISTRATIVA FORMULTA DE PETENTA PESCARU STEFANA IMPOTRIVA HCL NR 109/14.12.2017
2018255PRIVIND PLANGEREA ADMINISTRATIVA FORMULATA DE PETENTUL DUMITRU LIVIU IMPOTRIVA NR 109/14.12.2017
2018254PRIVIND PLANGEREA ADMINISTRTIVA FORMULATA DE PETENTA OTETARU EUFROSINA IMPOTRIVA HCL NR 109/12.12.2017
2018253PRIVIND PLAGEREA ADMINISTRATIVA FORMULATA DE PETENTTA TEODORESCU MARIA IMPOTRIVA HCL NR 109/14.12.2017
2018252PRIVIND DESEMNAREA DOAMNEI AVRAM ELENA SA INDEPLINEASCA ATRIBUTIILE DE SERVICIU AE DOMNULUI CERNAT IONUT - SEF SERVICIU CONTABILITATE - COMUNA MOGOSOAIA,JUDET ILFOV,IN PERIOADA DE CONCEDIU DE ODIHNA AL ACESTUIA
2018237PRIVIND DESEMNAREA DOMNULUI CERNAT IONUT SI A DOAMNEI ADRIANA DRAGOMIR SA INDEPLINEASCA ATRIBUTIILE DE SERVICIU ALE SECRETARULUI INSTITUTIEI COMUNA MOGOSOAIA,JUDET ILFOV,IN PERIOADA DE CONCEDIU DE ODIHNA
2018236PENTRUCONSTITUIREA COMISIEI DE EXAMEN RESPECTIV COMISIA DE SOLUTIONARE A CONTESTTIILOR PRIVIND EXAMENUL DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL SUPERIOR DETINUT ANTERIOR PENTRU FUNCTIONARII PUBLICI,ORGANIZAT IN DATA DE 14.04.2018 - PROBA SCRISA
2018235PRIVIND CONSTITUIREA UNEI COMISII DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR EXECUTATE IN VEEREA ATINGERII OBIECTIVULUI DE INVESTITII „LUCRARI DE REPARATII PRIN APLICAREA DE IMBRACAMINTI BITUMINOASE USOARE LA DRUMURI COMUNALE,STRADA POLIGONULUI,COMUNA MOGOSOAIA,JUDET ILFOV
2018233PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA DISPOZITIEI NR. 193/31.05.2018 PRIVIND STABILIREA FUNCTIEI DE EXECUTIE,INSPECTOR CLASA I GRAD PROFESIONAL SUPERIOR PENTRU DOAMNA MANOIL ROXANA IN CADRUL COMPARTIMENTULUI DEZVOLTARE INVESTITII PUBLICE - COMUNA MOGOSOAIA
2018226PRIVIND NUMIREA DOAMNEI SERBAN ELENA VALENTINA IN FUNCTIA PUBLICA DEFINITIVA DE CONSILIER CLASA I GRAD PROFESIONAL ASISTENT IN CADRUL COMPARTIMENTULUI TAXE SI IMPOZITE
2018217PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE CONCURS SI A COMISIEI DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR PENTRU OCUPAREA UNUI POST VACANT (CONTRACTUAL) DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI MOGOSOAIA,JUDETUL ILGOV,ORGANIZAT IN DATA DE 16.07.2018
2018213PRIVIND PLANGEREA ADMINISTRATIVA FORMULATA DE PETENTA BOARIU FLORICA IMPOTRIVA HCL NR. 109/14.12.2017
2018212PRIVIND PLANGEREA ADMINISTRATIVA FORMULATA DE PETENTA ANTON FLORENTINA IMPOTRIVA HCL NR. 109/14.12.2017
2018211PRIVIND PLANGEREA ADMINISTRATIVA FORMULATA DE PETENTUL GODIN HARRY IMPOTRIVA HCL NR. 109/14.12.2017
2018210PRIVIND PLANGEREA PREALABILA FORMULATA DE PETENTUL STOICIU ANA IMPOTRIVA HCL NR. 20/31.01.2018
2018209PRIVIND PLANGEREA PREALABILA FORMULATA DE PETENTUL STOICU GHEORGHE IMPOTRIVA HCL NR. 23/31.01.2018
2008201PRIVIND TRANSFERUL IN INTERESUL SERVICIULUI AL FUNCTIONARULUI PUBLIC DE EXECUTIE GHITA IULIANA - CONSILIER CLASA I GRAD PROFESIONAL SUPERIOR IN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNIE MOGOSOAIA,JUDET ILFOV
2008199PRIVIND STABILIREA FUNCTIEI PUBLICE DE EXECUTIE EXPERT CLASA I GRAD PROFESIONAL DEBUTANT PENTRU DOAMNA NAE MADALINA IN CADRUL COMPARTIMENTULUI EVIDENTA SI GESTIONAREA CONSTRUCTIILOR PROTECTIA MEDIULUI,BIROUL (GIS) SISTEME INFORMATICE GEOGRAFICE - SERVICIUL URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI AL COMUNEI MOGOSOAIA
2008198PRIVIND MODIFICAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA AL DOMNULUI BENGA RAZVAN ION - PERSONAL CONTRACTUAL IN CADRUL COMPARTIMENTULUI SECRETARIAR PARC AUTO - SERVICIUL PUBLIC POLITIA LOCALA AL COMUNEI MOGOSOAIA
2008197PRIVIND MODIFICAREA RAPORTULUI DE SERVICIU AL DOAMNEI DRAGOMIR ADRIANA - FUNCTIONAR PUBLIC
2008196PRIVIND NUMIREA DOMNULUI DOBRE DANIEL EUGEN - FUNCTIONAR PUBLIC CU FUNCTIA DE CONSILIER CLASA I GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL IN CADRUL COMPARTIMENTULUI EVIDENTA SI GESTIONAREA CONSTRUCTIILOR PROTECTIA MEDIULUI - BIROUL (GIS) SISTEME INFORMATICE GEOGRAFICE - SERVICIUL URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI AL COMUNEI MOGOSOAIA
2008195PRIVIND STABILIREA FUNCTIEI PUBLICE DE EXECUTIE,INSPECTOR CLASA I GRAD PROFESIONAL ASISTENT PENTRU DOMNUL TUDOR LAURENTIU IN CADRUL SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR MOGOSOAIA - COMUNA MOGOSOAIA
2008194PRIVIND NUMIREA DOMNULUI CURELESCU CLAUDIU DINU - FUNCTIONAR PUBLIC CU FUNCTIA DE POLITIST LOCAL CLASA III GRAD PROFESIONAL SUPERIOR IN CADRUL COMPARTIMENTULUI PAZA BUNURILOR. ORDINEA SI LINISTEA PUBLICA - SERVICIUL PUBLIC POLITIA LOCALA AL COMUNEI MOGOSOAIA
2008193PRIVIND STABILIREA FUNCTIEI PUBLICE DE EXECUTIE,INSPECTOR CLASA I GRAD PROFESIONAL SUPERIOR PENTRU DOAMNA MANOIL ROXANA IN CADRUL COMPARTIMENTULUI DEZVOLTARE INVESTITII PUBLICE - COMUNA MOGOSOAIA
2008192PRIIVND STABILIREA ATRIBUTIILOR ADMINISTRATORULUI PUBLIC AL COMUNEI MOGOSOAIA INCEPAND CU DATA DE 01.06.2018 - 31.12.2018
2008191PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA DISPOZITIEI NR. 175/27.06.2018 PRIVIND NUMIREA IN FUNCTIA PUBLICA DE EXECUTIE A FOAMNEI SERBAN ELENA VALENTINA
2008190PRIVIND MODIFICAREA RAPORTULUI DE SERVICIU AL DOMNULUI FIERARU STEFAN VALENTIN - FUNCTIONAR PUBLIC
2008189PRIVIND MODIFICAREA RAPORTULUI DE SERVICIU AL DOAMNEI SERBAN VALENTIN ELENA - FUNCTIONAR PUBLIC
2008188PRIVIND NUMIREA DOMNULUI SOARE GHEORGHE - FUNCTIONAR PUBLIC CU FUNCTIA DE POLITIST LOCAL CLASA III GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL IN CADRUL COMPARTIMENTULUI EVIDENTA PERSOANELOR - SERVICIUL PUBLIC POLITIA LOCALA AL COMUNEI MOGOSOAIA
2008187PRIVIND NUMIREA DOMNULUI SERBAN ALEXANDRU VALENTIN - FUNCTIONAR PUBLIC CU FUNCTIA DE POLITIST LOCAL CLASA III GRAD PROFESIONAL SUPERIOR IN CADRUL COMPARTIMENTULUI DISCIPLINA IN CONSTRUCTII SI AFISAJ STRADAL - SERVICIUL PUBLIC POLITIA LOCALA AL COMUNEI MOGOSOAIA
2008186PRIVIND NUMIREA DOMNULUI PETRE NICOLAE - FUNCTIONAR PUBLIC CU FUNCTIA DE POLITIST LOCAL CLASA I GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL IN CADRUL COMPARTIMENTULUI PAZA BUURILOR,ORDINEA SI LINISTEA PUBLICA - SERVICIUL PUBLIC POLITIA LOCALA AL COMUNEI MOGOSOAIA
2008185PRIVIND NUMIREA DOMNULUI STEFAN MIHAI - FUNCTIONAR PUBLIC CU FUNCTIA DE POLITIST LOCAL CLASA III GRD PROFESIONAL SUPERIOR IN CADRUL COMPARTIMENTULUI EVIDENTA PERSOANELOR - SERVICIUL PUBLIC POLITIA LOCALA AL COMUNEI MOGOSOAIA
2008184PRIVIND NUMIREA DOMNULUI WAGNER CRISTIAN - FUNCTIONAR PUBLIC CU FUNCTIA DE POLITIST LOCAL CLASA III GRAD PROFESIONAL SUPERIOR IN CADRUL COMPARTIMENTULUI CIRCULATIA PE DRUMURILE PUBLICE - SERVICIUL PUBLIC POLITIA LOCALA AL COMUNEI MOGOSOAIA
2008183PRIVIND NUMIREA DOMNULUI CRETEANU IONUT ALEXANDRU - FUNCTIONAR PUBLIC CU FUNCTIA DE POLITIST LOCAL CLASA I GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL IN CADRUL COMPARTIMENTULUI PROTECTIA MEDIULUI - SERVICIUL PUBLIC POLITIA LOCALA AL COMUNEI MOGOSOAIA
2018182PRIVIND NUMIREA DOMNULUI COJOCARU IONICA- FUNCTIONAR PUBLIC CU FUNCTIA DE POLITIST LOCAL CLASA III GRAD PROFESIONAL SUPERIOR IN CADRUL COMPARTIMENTULUI ACTIVITATE COMERCIALA - SERVICIUL PUBLIC POLITIA LOCALA AL COMUNEI MOGOSOAIA
2018181PRIVIND PLANGEREA PREALABILE FORMULATA DE PETENTUL ERBATU GASSNER MIRCEA IMPOTRIVA HCL NR 109/14.12.2017
2018168PRIVIN DESEMNAREA DNEI NAE MADALINA SALARIAT IN CADRUL INSTITUTIEI COMUNA MOGOSOAIA COMPORTIMENT DISCIPLINA IN CONSTRUCTII SI PROTECTIA MEDIULUI IN VEDEREA CONSTITUIRII GRUPULUI DE LUCRU PLAM (PLAN DE ACTIUNE PENTRU MEDIU) ILFOV
2018167PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR DE URGENTA PENTRU INMORMANTARE DNEI BOBE IONELA RODICA PENTRU DEFUNCT DAMIAN MARIA
2018166PRIVIND ACORDAREA GRADATIEI 3 CORESPUNZATOARE TRANSEI DE VECHIME IN MUNCA DOAMNEI DRAGOMIR ADRIANA - FUNCTIONAR PUBLIC
2018165PRIVIND NUMIREA COMISIEI DE EVALUARE A OFERTELOR „SERVICII DE PROIECTARE CONSTÂND IN ELABORARE PROIECT TEHNIC + DETALII DE EXECUTIE + CAIET DE SARCINI SI ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT SI DESFIINTARE FUNDATII EXISTENTE,IMPREJMUIRE,UTILITATII IN COMUNA MOGOSOAIA,JUDET ILFOV
2018160PRIVIND PRELUAREA ATRIBUTIILOR DE SECRETAR AL COMUNEI MOGOSOAIA,JUDET ILFOV,DE CATRE DOMNUL CERNAT IONUT - SEF SERVICIU IN CADRUL SERVICIULUI FINANCIAR CONTABILITATE AL COMUNEI MOGOSOAIA,JUDET ILFOV
2018159PRIVIND SUSPENDAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA AL DOAMNEI FANUTA ALEXANDRA LOREDANA IN PERIOADA CONCEDIULUI PENTRU CRETEREA COPILULUI IN VARSTA DE PANA LA 2 ANI
2018158PRIVIND MODIFICAREA PROGRAMULUI DE MUNCA AL DOAMNEI STOICA NICOLETA - FUNCTIONAR PUBLIC IN CADRUL INSTITUTIEI COMUNA MOGOSOAIA - COMPARTIMENT ASISTENTA SOCIALA
2018157PRIVIND SUSPENDAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA AL DOAMNEI GHEORGHE CAMELIA CRISTINA IN PERIOADA CONCEDIULUI PENTRU CRESTEREA COPILULUI IN VARSTA DE PANA LA 2 ANI
2018156PRIVIND ACORDAREA GRADATIEI 3 CORESPUNZATOARE TRANSEI DE VECHIME IN MUNCA DOMNULUI SPINU FLORIN - FUNCTIONAR PUBLIC
2018155PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE RECEPTIE A SERVICIILOR PRESTATE DE CATRE SC GEO TOPO SRL IN BAZA CONTRACTULUI DE SERVICII NR. 22900/14.12.2016
2018154PRIVIND NOMINALIZAREA DOAMNEI SERBAN ELENA VALENTINA SI A DOAMNEI VISAN MANUELA LAVINIA PENTRUPARTICIPARE LA INSTRUIRE IN VEDEREA COMPLETARII SI/SAU DEPUNERII,PRECUM SI TRANSMITERII DECLARATIEI UNICE PRIVIND IMPUNEREA VENITURILOR PERSOANELOR FIZICE
2018144PRIVIND INCETAREA SUSPENDRII CONTRACTULUI DE MUNCA AL DOAMNEI SAFTA NICOLETA SI RELUAREA ACTIVITATII IN BAZA ACELUIASI CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA
2018141PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ATRIBUTIILOR DIN FISA POSTULUI DOAMNEI FUNDENEANU MARIA AVAND FUNCTIA DE AGENT AGRICOL (PERSONAL CONTRACTUAL)
2018140PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ATRIBUTIILOR DIN FISA POSTULUI DOAMNEI TELEGARU ILEANA AVAND FUNCTIA DE CONSILIER IA (PERSONAL CONTRACTUAL)
2018129PRIVIND STABILIREA MODALITATII DE RECUPERARE A ZILEI DE 30 APRILIE 2018 DECLARATA ZI LIBERA PRIN HG NR. 207/2018,DE CATRE SALARIATII INSTITUTIEI COMUNA MOGOSOAIA,JUDET ILFOV
2018123PRIVIND SUSPENDAREA DE DREPT A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA AL DOAMNEI GHEORGHE CAMELIA CRISTINA
2018122PRIVIND NUMIREA COMISIEI DE EVALUARE A OFERTELOR „DELEGAREA PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI SPECIALIZAT PENTRU GESTIONAREA CAINILOR FARA STAPAN DIN COMUNA MOGOSOAIA”
2018119PRIVIND SUSPENDAREA DE DREPT A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA AL DOAMNEI FANUTA ALEXANDRA LOREDANA
2018118PRIVIND DELEGAREA DOMNULUI HOMESCU MIRCEA VICTOR CU ACTIVITATI CORESPUNZATOARE IN DOMENIUL URBANISMULLUI SI DISCIPLINEI IN CONSTRUCTII
2018116PRIVIND MODIFICAREA CONTRACTULUI DE MUNCA AL DOMNULUI HOMESCU MIRCEA VICTOR
2018115PRIVIND CONSTITUIREA UNEI COMISII DE RECEPTIE FINALA IN VEDEREA ATINGERII SCOPUUI OBIECTIVULUI DE INVESTITII: „LUCRARI DE CONSTRUCTIE SCENA INCINTA PARC MOGOSOAIA,COMUNA MOGOSOAIA,JUDET ILFOV
2018113PRIVIND ADMITEREA PLANGERII ADMINISTRATIVE NR. 66992/64/12.04.2017 ASUPRA ACTULUI ADMINISTRATIV FISCAL EMIS PENTRU SC LEADER INTERNATIONAL SA
2018112PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA REGULAMENTULUI DE ORDINE INTERIOARA AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI MOGOSOAIA
2018111PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE INVENTARIERE A ELEMENTELOR DE ACTIV SI PASIV ALE COMUNEI MOGOSOAIA
2018110PRIVIND ANULAREA PREVEDERILOR DISPOZITIILOR NR. 70 - 71/01.03.2018 PRIVIND MAJORAREA SALARIILOR DE BAZA ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.03.2018
2018109PRIVIND INSTITUIREA PERMANENTEI DE SERVICIU IN CADRUL INSTITUTIEI COMUNA MOGOSOAIA,JUDET ILFOV,IN PERIOADA 22.03.2018 ORA 15.00 ȘI 23.03.2018 ORA 15.00
2018108PRIVIND PLANGEREA PREALABILA FORMULATA DE SOCIETATEA ELECTROPUTERE SA,AVAND CUI 6312800,IMPOTRIVA HCL NR. 109/14.12.2017
2018106PRIVIND MODIFICAREA FISEI POSTULUI DOAMNEI VALENTINA MARCUS
201889PRIVIND CONSTITUIREA UNEI COMISII DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR EXECUTATE IN VEDEREA ATINGERII SCOPUUI OBIECTIVULUI DE INVESTITII: „REABILITARE SI RECOMPARTIMENTARE CORP „A” - PARTER SI INTRARE IN LEGALITATE CORP „B” - P+1,COMUNA MOGOSOAIA,JUDET ILFOV
201888PRIVIND RECLAMATIA ADMINISTRATIVA FORMULATA DE FEDERATIA PENTRU PROTECTIA ANIMALELOR SI MEDIULUI LA DATA DE 05.03.2018
201872PRIVIND DESEMNAREA COMISIEI DE ACCEPTANȚĂ ÎN VEDEREA EMITERII „PROCESULUI VERBAL DE ACCEPTANȚĂ A SERVICIILOR DE ÎNREGISTRARE SISTEMATICĂ PENTRU UAT MOGOȘOAIA
201871PRIVIND MAJORAREA SALARIULUI DE BAZA AL DOAMNEI DUMITRACHE VICTORIA AVAND FUNCTIA DE MEDIATOR SANITAR
201870PRIVIND MAJORAREA SALARIULUI DE BAZA AL DOAMNEI ZAMAN AURELIA AVAND FUNCTIA DE ASISTENT MEDICAL COMUNITAR ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.03.2018
201869PRIVIND PROMOVAREA IN GRAD A DOMNULUI TUDOR LAURENTIU AVAND FUNCTIA DE CONSILIER GRADUL I
201868PRIVIND ANULAREA PREVEDERILOR DISPOZITIEI NR. 59/19.02.2018 PRIVIND DELEGAREA DOAMNEI ILIE CAMELIA CRISTINA CU ATRIBUTII PRIVIND ARHIVAREA DOCUMENTELOR AFERENTE ANULUI 2016 EXISTENTE IN CADRUL COMPARTIMENTULUI TAXE SI IMPOZITE
201867PRIVND INSTITUIRE PERMANENTEI DE SERVICIU IN CADRUL INSTITUIEI COMUNA MOGOSOIA,JUDET LFOV,IN PERIOADA 26.0.,2018 ORA 03:00- 01.03.2018 ORA 10:00
201866PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA DISPOZITIEI DE PRIMAR NR. 480/29.12.2017 PRIVIND STABILIREA SALARIULUI LUNAR AL DOAMNEI AVRAM ELENA ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.01.2018
201863PRIVIND DELEGAREA DOAMNEI HUTUTUI SIMONA ELENA - SALARIAT IN CADRUL INSTITUTIEI CU ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI SPECIFICE DE CASIER CENTRAL
201862PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE EXAMINARE SI A COMISIEI DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR PENTRU PROMOVAREA PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI MOGOSOAIA,JUDET ILFOV
201859PRIVIND DELEGAREA DOAMNEI ILIE CAMELIA CRISTINA,SALARIAT IN CADRUL INSTITUTIEI CU ATRIBUTII PRIIND ARHIVAREA DOCUMENTELOR AFERENTE ANULUI 2016 EXISTENTE IN CADRUL COMPARTIMENTULUI TAXE SI IMPOZITE
201844PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA DISPOZITIEI NR. 444/23.11.2015 PRIVIND MODIFICAREA MEMBRILOR UNITATII LOCALE DE SPRIJIN LA NIVELUL COMUNEI MOGOSOAIA JUDET ILFOV PENTRU ORGANIZAREA ACTIUNILOR DE LUPTA IMPOTRIVA BOLILOR TRANSMISIBILE ALE ANIMALELOR SI A ZOONOZELOR
201832PRIVIND DELEGAREA DOAMNEI TUDOR DOINA RUXANDRA SI A DOAMNEI RADOI ANDREEA,SALARIATI IN CADRUL SERVICIULUI ASISTENTA SOCIALA CA RESPONSABIL DE CAZ (RC) CU ATRIBUTII PRIVIND MANAGEMENTUL DE CAZ PENTRU COPII CU DIZABILITATI DE PE RAZA ADMINISTRATIV TERITORIALA A COMUNEI MOGOSOAIA
201828PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA FISEI POSTULUI DOAMNEI ANA LUCIA DOBRE
201815PRIVIND PRELUARE ATRIBUTIILOR DE SECRETAR AL COMUNEI MOGOSOAIA JUDET ILFOV DE CATRE DOMNUL CERNAT IONUT,SEF SERVICIU IN CADRUL SERVICIULUI FINANCIAR CONTABILITTE AL COMUNEI MOGOSOAIA JUDET ILFOV
201814PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA DISPOZIȚIEI DE PRIMAR NR.156/06.06.2017 PRIVIND DELEGAREA CU ATRIBUȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE ÎN VEDEREA OPERAȚIONALIZĂRII SISTEMELOR INFORMATICE PENTRU REGISTRUL ELECTRONIC NAȚIONAL AL NOMENCLATURII STRADALE (RENNS) ȘI REGISTRUL AGRICOL NAȚIONAL (RAN)
201810 PRIVIND DELEGAREA DOMNULUI NAE ALEXANDRU CU ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI SPECIFICE ÎN DOMENIUL URBANISMULUI,AMENAJĂRII TERITORIULUI ŞI AUTORIZĂRII EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII
20189PRIVIND DELEGAREA DOAMNEI STOICA NICOLETA CU ATRIBUŢIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI ACHIZIȚII PUBLICE ADMINISTRATIV
20188PRIVIND NUMIREA DOAMNEI DRAGOMIR ADRIANA IN FUNCTIA PUBLICA DEFINITIVA DE EXPERT CLASA I GRAD PROFESIONAL ASISTENT
20187PRIVIND INSTRUIREA SALARIATILOR IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA PENTRU ANUL 2018
20186PRIVIND REGLEMENTAREA FUMATULUI IN SEDIUL COMUNEI MOGOSOAIA SI IN SPATIILE DE LUCRU ALE STRUCTURILOR DIN SUBORDINE
20185PRIVIND INSTRUIREA PERSONALULUI ANGAJAT IN MUNCA IN DOMENIUL SITUATIILOR DE URGENTA
20184PRIVIND MODUL DE ORGANIZARE SI RESPONSABILITATILE PE LINIA APARARII IMPOTRIVA INCENDIILOR
20183PRIVIND MASURILE SPECIALE DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR PENTRU PERIOADELE CANICULARE AU SECETOASE SI SEZONUL RECE
20182PRIVIND COLECTAREA DESEURILOR,REZIDUURILOR COMBUSTIBILE SI A AMBALAJELOR SI DISTRUGEREA LOR
20181PRIVIND MODUL DE EXECUTARE AL LUCRARILOR CU FOC DESCHIS