PROGRAMARE CĂSĂTORII

Programarea on-line se poate utiliza numai în cazul căsătoriilor încheiate între cetățeni români. Pentru căsătoria cu un cetățean străin, sau între cetățeni străini, vă rugăm să vă adresați ofițerului de stare civilă de la ghișeu.

Căsătoria se poate încheia după 10 zile de la data depunerii declarației de căsătorie. (se socotește atât ziua depunerii dosarului cât și ziua oficierii căsătoriei).

La depunerea declarației de căsătorie este obligatorie prezența ambilor soți, împreună.

Pentru cazuri bine justificate, căsătoria se poate încheia mai repede de 10 zile, ori după expirarea termenului legal, dar numai până la expirarea termenului de valabilitate a certificatelor medicale (de 14 zile de la data emiterii lor), cu aprobarea primarului.

Căsătoria civilă se încheie în intervalul orar stabilit în acest scop, de către Serviciul Stare Civilă.

Rezervarea se face cu cel puțin 11 zile înainte de data căsătoriei

Prin continuarea procedurii de rezervare sunteți de acord cu prelucrarea datelor personale, în conformitate cu prevederile Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Declarația de căsătorie se face personal, de către viitorii soți, în scris, la primăria locului de domiciliu sau de reședință al unuia dintre soți.

În cazul în care căsătoria va fi cu un cetățean străin, vă obligați să solicitați, în timp util, informații suplimentare despre actele necesare (dat fiind specificul fiecărei țări) la biroul Stare Civilă.

Aveți obligația de a înscrie corect și complet numele și prenumele soților, în caz contrar căsătoria poate fi declarată nulă prin neîndeplinirea procedurii de publicitate (art. 283 din Cod Civil).

Lipsa documentelor necesare și nerespectarea termenelor prevăzute de lege, constituie atât condiție de fond, cât și impediment la încheierea căsătoriei, care poate atrage după sine nulitatea căsătoriei.

Procedura de rezervare:

  • 1. Se selectează luna dorită
  • 2. Se selectează ziua dorită
  • 3. Se selectează intervalul de timp disponibil pentru rezervare (culoarea verde)
  • 4. Se introduc datele corecte de identificare ale soților
  • 5. Se răspunde corect la întrebarea de validare ”Nu sunt robot”
  • 6. În cazul confirmării programării, vă veți prezenta la data și ora menționate în rezervare, având la dumneavoastră toate documentele necesare
  • 7. În cazul unei erori sau indisponibilități de rezervare, se reia procedura de la punctul 1.
Notă: Zilele care apar indisponibile pot fi zile nelucrătoare sau pot fi zile înregistrate la maximum de rezervări.
Notă: Nu se poate face o nouă planificare pentru aceleași date înainte de expirarea planificării anterioare.

Programarea se anulează în următoarele cazuri, urmând să efectuați o nouă înregistrare:

  • • neprezentarea la data și ora programării;
  • • se solicită altă operațiune decât cea care a fost programată;
  • • se prezintă altă persoană decât cea înregistrată;
Anulare programare
Notă: Ora programării poate suferi o marjă de maximum 10 minute, în funcție de complexitatea solicitării anterioare.