Hotararea nr. 298 din data 26.07.2018

APROBAREA VÂNZĂRII FĂRĂ LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 13,00 MP., SITUAT ÎN FOCȘANI, STR. MITROPOLIT VARLAAM NR. 27, JUDEȚUL VRANCEA, T. 197 , P. %10875 CE APARȚINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI, CĂTRE DOMNII NĂSTASE DUMITRU ȘI NĂSTASE MARICICA