Hotararea nr. 256 din data 22.06.2018

APROBAREA VÂNZĂRII FĂRĂ LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 6,00 MP., SITUAT ÎN FOCȘANI, STR. REVOLUȚIEI NR. 14, JUDEȚUL VRANCEA, T. 208, P. %11346 CE APARȚINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI, CĂTRE COCIOABĂ NICUȘOR-CRISTINEL