Hotararea nr. 104 din data 07.03.2018

APROBAREA RAPORTULUI CONSULTĂRII ȘI INFORMĂRII PUBLICULUI NR. 3393/2018 PRIVIND DOCUMENTAȚIA P.U.Z. ȘI APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL „CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE D+P+6E” – GENERAT DE IMOBILELE AMPLASATE ÎN FOCȘANI, STR. CPT. STOENESCU CORNELIU NR. 20-22, NR. CAD. 60358 ȘI 2376/2N