Hotararea nr. 221 din data 30.05.2018

MANDATAREA ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU SERVICIUL DE SALUBRIZARE A LOCALITĂȚILOR FOCȘANI ȘI GOLEȘTI, JUDEȚUL VRANCEA, SĂ EXERCITE PE SEAMA ȘI ÎN NUMELE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI DREPTUL DE A DELEGA PRIN ATRIBUIRE DIRECTĂ CĂTRE SC CUP SALUBRITATE SA A ACTIVITĂȚILOR DE MĂTURAT, STROPIT ȘI ÎNTREȚINERE A CĂILOR PUBLICE, CURĂȚAREA ȘI TRANSPORTUL ZĂPEZII DE PE CĂILE PUBLICE ȘI MENȚINEREA ÎN FUNCȚIUNE A ACESTORA PE TIMP DE POLEI SAU DE ÎNGHEȚ