Hotararea nr. 288 din data 26.07.2018

APROBAREA MODIFICĂRII ȘI COMPLETĂRII ANEXEI NR. 1 LA HCL NR. 274/2018 PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII, DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE ANUL 2018, A SUMEI DE 87,75 MII LEI PENTRU PREMIEREA ELEVILOR DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT CARE AU OBȚINUT REZULTATE DEOSEBITE LA OLIMPIADELE ȘI CONCURSURILE ȘCOLARE PE DISCIPLINE – FAZA NAȚIONALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ, ORGANIZATE ÎN PERIOADA IUNIE 2017 – IUNIE 2018