Hotararea nr. 303 din data 26.07.2018

APROBAREA RAPORTULUI CONSULTĂRII ȘI INFORMĂRII PUBLICULUI NR. 25019 DIN 22.03.2018 PRIVIND DOCUMENTAȚIA P.U.Z. ȘI APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL „ATRAGERE ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI DE 15344 MP ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE” – CE SE VA REALIZA ÎN JUDEȚUL VRANCEA, FOCȘANI, EXTRAVILAN, T. 50, P. 210, NR. CAD. 57661, PE TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 15.344,0 MP