Hotararea nr. 262 din data 22.06.2018

MODIFICAREA HCL NR.163/2010 PRIVIND VÂNZAREA FĂRĂ LICITAȚIE PUBLICĂ, A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 80,75 MP. SITUAT ÎN FOCȘANI, STR.ALEXANDRU VLAHUȚĂ NR.18, JUDEȚUL VRANCEA, T.189, P 10224 CE APARȚINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI, CĂTRE DOMNUL MARIAN OPRIȘAN;