Hotararea nr. 245 din data 22.06.2018

MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 82/2016 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „LOCURI DE JOACĂ ÎN ZONA GARĂ ȘI CARTIER MÎNDREȘTI” - MUNICIPIUL FOCŞANI, JUDEŢUL VRANCEA, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE