Hotararea nr. 95 din data 07.03.2018

MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 253/2015 PRIVIND ÎNSUȘIREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: „MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA REȚELEI DE TRANSPORT A ENERGIEI TERMICE ÎN ZONELE: PIAȚA VICTORIEI, STR. LONGINESCU, STR. RĂZBOIENI” ÎN MUNICIPIUL FOCȘANI