Hotararea nr. 122 din data 29.03.2018

APROBAREA MODIFICĂRII ART. 1 DIN HCL NR. 82/2018 PRIVIND APROBAREA UTILIZĂRII, ÎN ANUL 2018, A EXCEDENTULUI BUGETULUI LOCAL REZULTAT LA ÎNCHEIEREA EXERCIȚIULUI BUGETAR A ANULUI PRECEDENT