Hotararea nr. 342 din data 29.08.2018

APROBAREA RAPORTULUI CONSULTĂRII ȘI INFORMĂRII PUBLICULUI NR. 56775 DIN 04.07.2018 PRIVIND DOCUMENTAȚIA P.U.D. ȘI APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU „CONSTRUIRE CAFENEA ȘI SPAȚIU BIROURI P+1, MARKET, SPĂLĂTORIE AUTO ȘI TERASĂ” – GENERAT DE IMOBILELE AMPLASATE ÎN FOCȘANI, STR. CUZA VODĂ, T 30, P 153, NR. CAD. 59922, 54594, 61029 ȘI 60689, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 2367,0 MP