Hotararea nr. 61 din data 14.02.2018

APROBAREA DOCUMENTAȚIILOR TEHNICO-ECONOMICE; A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI; FAZA DALI ȘI DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIȚIEI PROPUSE A FI REALIZATĂ PRIN PROIECT PENTRU OBIECTIVUL „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL FOCȘANI; ETAPA A II-A”