Hotararea nr. 322 din data 29.08.2018

MODIFICAREA ANEXEI HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 155/2005 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: „EXTINDERE ȘCOALA NR. 3 FOCȘANI CU 12 CLASE”, JUDEȚUL VRANCEA, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE