Hotararea nr. 344 din data 29.08.2018

MODIFICAREA HCL NR. 337/2017 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIILOR TEHNICO-ECONOMICE, A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, FAZA DALI ȘI DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIȚIEI PROPUSE A FI REALIZATĂ PRIN PROIECT PENTRU OBIECTIVUL „CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE PENTRU CLĂDIREA TIP INTERNAT ȘI CLĂDIREA CANTINĂ A COLEGIULUI TEHNIC „GH. ASACHI” FOCȘANI, INCLUSIV LUCRĂRI CONEXE”