Hotararea nr. 119 din data 29.03.2018

APROBAREA APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI FAZA PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ”REPARAȚII MONUMENT FÂNTÂNA LUI CUZA LUCRĂRI DE BRANȘAMENT ELECTRIC, ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ ȘI POMPĂ DE APĂ”