Hotararea nr. 53 din data 23.01.2018

CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 7; 59 MP. SITUAT ÎN FOCȘANI; STR. ING. ION BASGAN NR. 8; SC. 1; AP. 1; T 57; P 3513% APARȚINÂND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI; ÎN FAVOAREA DOAMNEI GHEOCA MIHAELA