Hotararea nr. 314 din data 26.07.2018

APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI FAZA PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „REABILITARE ALEI GRĂDINA PUBLICĂ MUNICIPIUL FOCȘANI”