Hotararea nr. 507 din data 12.12.2018

APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 250,00 MII LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE ANUL 2019 PENTRU ORGANIZAREA MANIFESTĂRILOR PRILEJUITE DE SĂRBĂTORIREA ZILEI DE 24 IANUARIE 2019, ZIUA UNIRII PRINCIPATELOR ROMÂNE

 

HOTĂRÂRE

 

 

privind aprobarea alocării sumei de 250,00 mii lei din bugetul local al Municipiului Focșani pe anul 2019 pentru organizarea manifestărilor prilejuite de sărbătorirea zilei de 24 Ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Române

 

 

 

Consiliul local al Municipiului Focșani, județul Vrancea, întrunit în ședință ordinară.

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă, raportul comun al Direcţiei relaţii interne şi internaţionale şi al Direcţiei Economice, înregistrat la nr. 105861/04.12.2018, privind aprobarea alocării sumei de 250,00 mii lei din bugetul local al Municipiului Focșani pe anul 2019 pentru organizarea manifestărilor prilejuite de sărbătorirea zilei de 24 Ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Române.

-  văzând avizul favorabil al Comisiei de buget și administrație publică și amendamentul consilierilor locali;

-  ȋn baza art. 36 alin. (1) și (9) şi în temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Se aprobă alocarea sumei de 250,00 mii lei din bugetul local al Municipiului Focșani pe anul 2019 pentru organizarea manifestărilor prilejuite de sărbătorirea zilei de 24 Ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Române, după cum urmează:

 

 • 30,00 mii lei pentru achiziţionarea de materiale promoţionale (cocarde tricolore,fulare tricolore şi steguleţe tricolore)

 • 60,00 mii lei pentru achiziționare materiale de pavoazare (500 de steaguri tricolore, 500 de steaguri ale Uniunii Europene şi 1000 de bucăți lance drapel din lemn)

 • 18,00 mii lei pentru pentru oferirea a 5000 porții sandwich și ceai cald participanților la manifestările din  Piața Unirii.

   

 • 70,00 mii lei pentru achiziționarea unei serii de 160 stilouri personalizate pentru marcarea acestui eveniment și alte materiale de promovare și broșuri.

 • 46,00 mii lei pentru achiziționare și montare decor manifestări 24 Ianuarie

 • 16,00 mii lei pentru achiziționarea a 2 bucăți mesh printat în policromie cu montaj aferent, dimensiune 18/10 m.

 • 10,00 mii lei pentru organizare simpozion dedicat zilei de 24 Ianuarie (onorarii invitați, cazare masă invitați 2 nopți, transport invitați, mapă de prezentare și alte materiale de promovare pentru acest eveniment marcabil).

   

  Art. 2. Fondurile prevăzute la art. 1 vor fi cuprinse în bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2019 la subcapitolul bugetar „Alte servicii în doemniile culturii recreerii și religiei” (67.02.50).

   

  Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură, compartimentelor, birourilor, serviciilor și Primarului Municipiului Focșani, conform legii, care va asigura executarea acesteia, prin Direcţia relaţii interne şi internaţionale și Direcţia economică.

   

   

   

   

   

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

       Mihai Nedelcu                             

   

   

                                                                             Contrasemnează,

                                                                    SECRETARUL MUNICIPIULUI

                                                                                          FOCSANI

                                                                               Eduard Marian Corhană

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Municipiul Focşani, 12 decembrie 2018

  Nr. 507