Hotararea nr. 139 din data 29.03.2018

CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 5,00 MP. SITUAT ÎN FOCȘANI, STR. PANDURI NR. 9, SC. 6, ADIACENT AP. 102, T 188, P 10178% APARȚINÂND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI, ÎN FAVOAREA DOMNILOR DIMA ADRIAN, DIMA MARIA ILINCA ȘI UDREA ANTONETA