Hotararea nr. 323 din data 29.08.2018

MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 94/2018 PRIVIND ASIGURAREA FINANȚĂRII DE LA BUGETUL LOCAL ȘI ALTE SURSE DE FINANȚARE A UNOR CATEGORII DE LUCRĂRI CARE NU SE FINANȚEAZĂ DE LA BUGETUL DE STAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2017-2020 PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: „EXTINDERE CU 12 SĂLI DE CLASĂ A ȘCOLII NR. 3 FOCȘANI”, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE