Hotararea nr. 517 din data 12.12.2018

APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI FAZA PROIECT TEHNIC ȘI DETALII DE EXECUȚIE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII: ”REPARAȚII CAPITALE ȘI DOTĂRI SALA DE ȘEDINȚE A PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI FOCȘANI”

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL VRANCEA

CONSILIUL LOCAL

AL MUNICIPIULUI FOCŞANI

 

H O T Ă R Â R E

privind  aprobarea indicatorilor tehnico - economici faza Proiect Tehnic și Detalii de execuție pentru realizarea obiectivului  de investiții: „ Reparații capitale și dotări Sala de ședințe a Primăriei  Municipiului Focșani „

 

    Consiliul Local al municipiului Focşani , judeţul Vrancea  întrunit in şedinţa ordinară :

 - analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Focşani , raportul Serviciului investiţii din cadrul Direcţiei Management Proiecte şi Investiţii înregistrat la nr. 108925/11.12.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici faza Proiect Tehnic și Detalii de execuție pentru realizarea obiectivului  de investiții: „ Reparații capitale și dotări Sala de ședințe a Primăriei  Municipiului Focșani’, precum şi avizul favorabil  al Comisiei pentru buget si administratie publica;

  - amendamentul consilierilor locali ;

  - in conformitate cu prevederile art.44, alin.(3) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile ulterioare;

  - avand in vedere prevederile art.36 , alin. (1,2) ,lit. (b) alin.(4), lit(d) art.126 si  art.45 alin (2) lit(e)  din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala , republicata, cu completarile ulterioare ;

H O T Ǎ R Ǎ Ş T E:

 

   Art.1.– Se aprobă indicatorii tehnico - economici faza Proiect Tehnic și Detalii de execuție pentru realizarea obiectivului  de investiții: „ Reparații capitale și dotări Sala de ședințe a Primăriei  Municipiului Focșani „, conform Anexei la prezenta hotărâre.

 

   Art.2.– Prezenta hotărâre va fi comunicată, conform legii, de catre Primarul municipiului Focsani,  prin Serviciul Administraţie publica locala , cadastru şi agricultura ,  Directia economica şi Direcţia management proiecte si investitii , Serviciul investiţii.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA,

Nedelcu Mihai                                                          

                                                                                       Contrasemnează :

                                                    SECRETARUL MUNICIPIULUI   FOCŞANI

                                                                                              Eduard Marian Corhană

Municipiul Focşani, 12 decembrie 2018

Nr. 517

 

 

 

 

          R O M Â N I A

    JUDEŢUL VRANCEA

    MUNICIPIUL FOCŞANI

     CONSILIUL LOCAL                                                             ANEXA  la  hotararea nr. 517/2018

                                                           

                   Caracteristicile principale Și indicatorii

tehnico-economici ai obiectivului DE INVESTIŢII  :

   „ Reparații capitale și dotări Sala de ședințe a Primăriei  Municipiului Focșani „

 

Beneficiar: Primaria Municipiului Focsani ;

Amplasament : str.Dimitrie Cantemir nr.1 bis , Corp cladire Primarie- etaj I

 

                   Nr. crt.

Valoare totala de investitie –lei din care :

Valoare  lei          exclusiv  T.V.A.

TVA 19 %

Valoare  lei                   (cu T.V.A.)

 
 

 

 

 lei

lei

 lei

 

1.

Construcții și instalații – lucrari total din care :

 533433.33

101352.33

634785.66

 

1.1.

Modernizare sala cu urmatoarele categorii de lucrari :

  431552.91

814995.05

  513547.96

 

 

Desfaceri si demolari sala

   25236.97

   4795.02

   30031.99

 

 

Arhitectura sala

     298644.23

 56742.40

  355386.63

 

 

Instalatii electrice sala

   90691.55

 17231.40

  107922.95

 

 

Instalatii termice sala

  16980.16

   3226.23

   20206.39

 

 

Sistem de climatizare

          0.00

        0.00

           0.00

 

 

Sistem audio, video si de numarare voturi

          0.00

        0.00

           0.00

 

1.2.

Sistem de climatizare

    28644.29

   5442.41

  34086.70

 

 

Instalatii climatizare

    28644.29

   5442.41

  34086.70

 

1.3.

Instalatii electrice

      17621.40

3348.07

  20969.47

 

2.

Organizare de șantier

   21.800,00

 4.142,00

  25.942,00

 

3.

Montaj utilaje tehnologice total din care :

   33814.73

6424.80

    40239.53

 

 

Sistem de climatizare

   28662.15

5445.81

    34107.96

 

 

Sistem audio, video si de numarare a voturilor

   5152.58

  978.99

     6.131.57

 

 4. 

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

   260065.00

49412.35

    309477.35

 

4.1.

Sistem de climatizare compus din :

   147048.00

27939.12

    174987.12

 

 

Statie de tratare aer

    53102.00

10089.38

63191.38

 

 

Aparat de racire- chiller

31969.00

6074.11

38043.11

 

 

Schimbator de caldura 60kw

8750.00

1662.50

10412.50

 

 

Vas de expansiune inchis V = 80 l

850.00

161.50

1011.50

 

 

Pompa cirulatie

3655.00

694.45

4349.45

 

 

Tubulatura

39480.00

7501.20

46981.20

 

 

Grile ventilatie

9242.00

1755.98

10997.98

 

4.2.

Sistem audio, video si de numarare a voturilor compus din urmat. echipamente

102897.00

19550.43

122447.43

 

 

Unitate vot discutii consilieri

27405.00

5206.95

32611.95

 

 

Unitate presedinte de sedinta

1407.00

267.33

  1674.33

 

 

Unitatea discutii personal tehnic

11000.00

2090.00

13090.00

 

 

Unitate de control centrala Audio Video

4245.00

   806.55

5051.55

 

 

Ecran de proiecte electric

29600.00

5624.00

35224.00

 

 

Suport profesional de tavan pentru videoproiector

10400.00

1976.00

12376.00

 

 

Sistem supraveghere video IP HD megapixel cu camere de interior

18000.00

3420.00

21420.00

 

 

Rack complet echipat pentru sistemul de discutii

    840.00

  159.60

    999.60

 

4.3.

Modernizare sala compus din :

10120.00

1922.80

12042.80

 

 

Jaluzele electrice cu telecomanda

10120.00

1922.80

12042.80

 

5.

Dotări total din care :

   228604.27

43434.81

   272039.08

 

5.1.

Modernizare sala compus din :

    149860.20

28473.44

178333.64

 

 

Mese pentru consiliu (mobilier pe comanda)

      50400.00

9576.00

59976.00

 

 

Scaune consilieri (mobilier pe comanda)

      33600.00

6384.00

39984.00

 

 

Scaune personal tehnic (mobilier pe comanda)

         9600.00

1824.00

11424.00

 

 

Scaune tip bancheta

       44880.00

8527.20

53407.20

 

 

Birouri secretariat

         1140.00

  216.60

1356.60

 

 

Scaune de birou

         1275.00

242.25

1517.25

 

 

Mobilier garderoba

         1468.00

278.92

1746.92

 

 

Cabine de vot

           697.20

132.47

 829.67

 

 

Stema ornament pentru sala

         5600.00

1064.00

6664.00

 

 

Steaguri ornamentale sala

         1200.00

228.00

1428.00

 

5.2.

Sistem audio,video si de numarare a voturilor

        78744.07

14961.37

93705.44

 

 

Encoder pentru carduri

          1280.00

   243.20

  1523.20

 

 

Mixer amplificator

          2182.55

   414.68

  2597.23

 

 

Releu automatizare echipamente Audio Video pornire din taste programabile.

          1332.80

    253.23

 1586.03

 

 

Sursa tip switcher contraolabil pentru conexiunim HDMI in doua zone

        17326.40

3292.02

20618.42

 

 

Receiver pentru HDMI

          2218.16

421.45

2639.61

 

 

Carduri de vot

            245.70

46.68

292.38

 

 

Difuzor de perete

           1976.80

375.59

2352.39

 

 

Sistem software pentru discutii si vot

           6130.17

1164.73

7294.90

 

 

Set doua boxe voce

           265.77

240.50

1506.27

 

 

Kit MicrofonWi-fi pentru sala ,cu 2 microfoane de mana

           1823.00

346.37

2169.37

 

 

Videoproiector FULL HD ,Contrast

10 000:1;5400 Lumeni

         33662.72

6395.92

40058.64

 

 

PC cu Intel I5, 8GB,256 SSD, LCD FULL HD 23” si Win10

           4541.00

862.79

5403.79

 

 

Hardisk 8 TB

           1100.00

209.00

1309.00

 

 

Sursa alimentare CCTV

             599.00

113.81

712.81

 

 

UPS monofazic cu AVR

           1920.00

364.80

2284.80

 

 

Modul de alimentare,unitate 10 prize schuko,rack mountable,prindere verticala,intrerupator

             320.00

 60.80

   380.80

 

 

Unitate de ventilare rack

             180.00

  34.20

    214.20

 

 

Switch 16x10/100/1000, 4 Combo SFP

             640.00

121.60

    761.60

 

6.

Proiectare și inginerie (PT  ,documentații avize,verificare proiect )

         29494.00

    5603.86

     35097.86

 

7.

Cheltuieli obținere avize, taxe și cote aferente lucrărilor

9367.42

 570.00

  9937.42

 

8.

Asistență proiectant și diriginte de șantier

16454.54

3126.36

 19580.90

 

9.

Cheltuieli diverse si neprevazute

100030.26

   19005.75

119036.01

 

 

TOTAL INVESTIȚIE – LEI din care :

1177449.16

222505.47

  1399954.63

 

 

Comstructii- montaj

533433.33

  101352.33

    634785.66

 

 

Capacitati tehnice:

                      -Sc sala sedinte            - 240,00mp

-Sutila sala sedinte      - 184,00mp

-Sutila secretariat         -  14.12mp

-Sutila camera tehnica  -   7.25mp

-Lungime                    -    19,00 m

-Latime                       -    14,20 m

        Durata de execuție lucrări :  90 zile ;

        Finanţarea lucrării: Finanţarea obiectivului se face  din bugetul local  .

 

                                                                                                                                                              

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Nedelcu Mihai

 

 

                                                                                        Contrasemnează :

                                                                    SECRETARUL MUNICIPIULUI   FOCŞANI

                                                                                 Eduard Marian Corhană