Hotararea nr. 109 din data 29.03.2018

APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI FAZA PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ”INSTALAȚII AUTOMATE DE UDAT SPAȚII VERZI ÎN MUNICIPIUL FOCȘANI”