Hotararea nr. 182 din data 19.04.2018

MODIFICAREA HCL NR. 356/2013 PRIVIND APROBAREA VÂNZĂRII FĂRĂ LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 49,00 MP, SITUAT ÎN FOCȘANI, STR. SIMION BĂRNUȚIU NR. 4, JUDEȚUL VRANCEA, T. 162, P. 6419 CE APARȚINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI, CĂTRE SC COM POLEMIC SRL