Hotararea nr. 446 din data 31.10.2018

APROBAREA LISTEI NOMINALE CU PERSOANELE CĂRORA LI SE REPARTIZEAZĂ LOCUINȚE PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII, CONFORM NORMELOR METODOLOGICE DE PUNERE ÎN APLICARE A PREVEDERILOR LEGII NR. 152/1998 REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE ȘI A HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 201/2018 PRIVIND APROBAREA LISTEI DE PRIORITĂȚI

ROMÂNIA

JUDEŢUL VRANCEA

CONSILIUL LOCAL

AL MUNICIPIULUI FOCŞANI

 

 

 

 HOTĂRÂRE

            

 

             Privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii Consiliului Local nr. 201 din 08.05.2018  privind aprobarea listei de prioritati.

 

               Consiliul Local al Municipiului Focşani, judeţul Vrancea, întrunit în sedinţă ordinară:

         -  văzând proiectul de hotărâre iniţiat de consilierii locali: Mihai Petruţ, Ungureanu Daniel, Ailincuţei Lauriana, Dimitriu Ana Maria si Buzoi Dan, membri ai Comisiei sociale, constituită la nivelul Consiliului Local al Municipiului Focsani,

          - analizînd raportul Serviciul administrarea domeniului public și privat, publicitate înregistrat la nr. 91278 /25.10.2018 prin care se propune aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuinţe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare şi a Hotărârii Consiliului Local nr. 201/08.05.2018 privind aprobarea listei de priorităţi;

         - văzând procesul - verbal din data de 25.10.2018 al Comisiei sociale constituită la nivelul Consiliului Local pentru analizarea cererilor privind repartizarea de locuinţe pentru tineri destinate închirieri și avizul favorabil al comisiei pentru drepturile omului, cultură,învățământ, sănătate și sport;

         - în conformitate cu prevederile anexei nr.11 din Hotărârea de Guvern nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind infiinţarea Agentiei Nationale  pentru Locuinte republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 - în baza art.36 alin.1, alin.2 lit.(c), alin.5 lit (b), si art. 45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

ART. 1    Se aprobă lista nominala cu persoanele cărora li se repartizează locuinţe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 republicată și a Hotărârii Consiliului Local nr.201/08.05.2018 privind aprobarea listei de priorităti, după cum urmează:

 

 

 

 

NR.

CRT.

 

NUME

ȘI

PRENUME

 

PUNCTAJ

OBȚINUT

 

POZIȚIA ÎN LISTA DE PRIORITĂȚI

NR.

DE

COPII

 

PROPUNERI

DE

REPARTIZARE

 1.  

CARAIMAN IONELIA GEORGIANA

41

103

0

STR. DEMOCRAȚIEI NR.6, BL.6,AP.02

GARSONIERĂ

 1.  

GHEORGHE MĂDĂLIN

41

105

0

STR. DEMOCRAȚIEI NR.5, BL.5, AP.11

GARSONIERĂ

 1.  

MARDAR NELU IULIAN

41

106

0

STR. DEMOCRAȚIEI NR.16, BL.16,AP.07

GARSONIERĂ

 1.  

MĂNĂILĂ VASILE ANDREI

41

107

0

STR. BRADULUI NR.9, BL.9, AP.07

GARSONIERĂ

 1.  

NENCIU CORINA ALISA

41

108

0

STR. BRADULUI NR.8, BL.8,AP.01

GARSONIERĂ

 1.  

SOARE ANAMARIA

41

111

0

STR. BRADULUI NR.9, BL.9, AP.14

GARSONIERĂ

 1.  

STOIAN GEORGIANA ANDREEA

41

112

0

STR. BRADULUI NR.2, BL.2,AP.02

GARSONIERĂ

 1.  

ZARZALIN MARIUS

41

114

0

STR. BRADULUI NR.2, BL.2, AP.18

GARSONIERĂ

 1.  

ALBAN GEORGIAN

40

115

0

STR. BRADULUI NR.1, BL.1,AP.12

GARSONIERĂ

 1.  

BĂDIN ELENA

40

116

1

STR. DEMOCRAȚIEI NR.7, BL.7,AP.03

GARSONIERĂ

 1.  

NEAGU CRISTINA

40

117

1

ALEEA PARC NR.13, BL.13,AP.03

GARSONIERĂ

 1.  

NEAGU ANTONIA GEORGIANA

40

118

0

STR. DEMOCRAȚIEI NR.18, BL.18,AP.12

GARSONIERĂ

 1.  

NECHITA CRISTINA ALINA

40

119

0

STR. DEMOCRAȚIEI NR.18, BL.18, AP.16

GARSONIERĂ

 1.  

POPA ȘTEFAN SILVER

40

120

0

STR. DEMOCRAȚIEI NR.20, BL.20,AP.13

GARSONIERĂ

 1.  

RUSU VIOREL

40

121

2

STR. DEMOCRAȚIEI NR.18, BL.18, AP.10

APARTAMENT 2 CAMERE

 1.  

SABĂU IONUȚ OCTAVIAN

40

122

1

STR. ULMULUI NR.13, BL.13,AP.03

GARSONIERĂ

 1.  

SIMINICĂ ANA MARIA

40

123

0

STR. DEMOCRAȚIEI NR.16, BL.16, AP.10

GARSONIERĂ

 1.  

STANCU VASILE CRISTINEL

40

124

1

STR. DEMOCRAȚIEI NR.18, BL.18,AP.02

GARSONIERĂ

 1.  

STATE LUMINIȚA ANA

40

125

0

STR. PINULUI NR.2, BL.2,AP.17

GARSONIERĂ

 1.  

HRISTEA CAMELIA

39

128

0

STR. DEMOCRAȚIEI NR.16, BL.16,AP.05

GARSONIERĂ

 1.  

ȘERBAN IULIAN

39

130

2

STR. DEMOCRAȚIEI NR.1, BL.1,AP.04

APARTAMENT 2 CAMERE

 1.  

TĂNASE IONELIA

39

131

0

STR. DEMOCRAȚIEI NR.20, BL.20, AP.18

GARSONIERĂ

 1.  

BEJAN EMANUEL SERGIU

38

133

0

STR. DEMOCRAȚIEI NR.24, BL.24, AP.06

GARSONIERĂ

 1.  

BOJOAICĂ ROXANA ELENA

38

134

0

ALEEA  PARC NR.9, BL.9,AP.20

GARSONIERĂ

 1.  

DOCHIU MIHĂIȚĂ

38

135

1

STR. DEMOCRAȚIEI NR.18, BL.18,AP.17

GARSONIERĂ

 1.  

FILIP ANDRA MARINA

38

136

0

STR. ULMULUI NR.11, BL.11,AP.05

GARSONIERĂ

 1.  

GHEORGHIȚĂ GEORGIAN MARIUS

38

137

0

STR. DEMOCRAȚIEI NR.22, BL.22,AP.15

GARSONIERĂ

 1.  

MARCU MARIANA

38

138

1

STR. DEMOCRAȚIEI NR.24, BL.24,AP.17

GARSONIERĂ

 1.  

SURLĂ COSMINA ANDREEA

38

140

0

STR. DEMOCRAȚIEI NR.2, BL.2,AP.06

GARSONIERĂ

 1.  

ULUITU FLORENTINA LARISA

38

141

1

STR. ULMULUI NR.9, BL.9,AP.05

GARSONIERĂ

 1.  

PETREA MARINA GINA

37

142

1

STR. PINULUI NR.6, BL.6,AP.18

GARSONIERĂ

 1.  

ȘORICĂ TEODORA

37

143

0

STR. BRADULUI NR.3, BL.3,AP.07

GARSONIERĂ

 1.  

VASILE CORINA

37

144

0

STR. DEMOCRAȚIEI NR.2, BL.2, AP.07

GARSONIERĂ

 1.  

BALINCA EMIL

36

145

0

STR. DEMOCRAȚIEI NR.2, BL.2,AP.13

GARSONIERĂ

 1.  

MIRON ANDREI OVIDIU

36

146

0

STR. DEMOCRAȚIEI NR.2, BL.2,AP.17

GARSONIERĂ

 1.  

PANȚIC IONEL

36

147

0

STR. DEMOCRAȚIEI NR.2, BL.2,AP.18

GARSONIERĂ

 1.  

ROBU  MIOARA

36

148

0

STR. DEMOCRAȚIEI NR.2, BL.2,AP.01

GARSONIERĂ

 1.  

TOADER LUCIANA GEORGIANA

36

149

0

STR. DEMOCRAȚIEI NR.2, BL.2,AP.03

GARSONIERĂ

 1.  

POPESCU MĂRĂSCU DAN

35

150

0

STR. DEMOCRAȚIEI NR.4, BL.4,AP.01

GARSONIERĂ

 1.  

ȚURCAN FLORIN

35

151

0

STR. DEMOCRAȚIEI NR.4, BL.4,AP.02

GARSONIERĂ

 1.  

BĂJENARU GINA

34

152

0

STR. DEMOCRAȚIEI NR.4, BL.4,AP.03

GARSONIERĂ

 1.  

BOTEZATU ANA MARIA

34

153

0

STR. DEMOCRAȚIEI NR.4, BL.4,AP.04

GARSONIERĂ

 1.  

CIOBANU EMILIA

34

154

0

STR. DEMOCRAȚIEI NR.4, BL.4,AP.05

GARSONIERĂ

 1.  

ȘERBAN MITICĂ

34

155

0

STR. DEMOCRAȚIEI NR.4, BL.4,AP.06

GARSONIERĂ

 1.  

MIHU LIVIU MARIAN

34

156

0

STR. DEMOCRAȚIEI NR.4, BL.4,AP.07

GARSONIERĂ

 1.  

GOGU MONICA PAULA

33

157

0

STR. PINULUI NR.6, BL.6, AP.07

GARSONIERĂ

 1.  

MARCU GABRIELA

33

158

0

STR. DEMOCRAȚIEI NR.4, BL.4,AP.11

GARSONIERĂ

 1.  

BULAI MIHAELA VERONICA

31

159

0

STR. DEMOCRAȚIEI NR.4, BL.4,AP.13

GARSONIERĂ

 1.  

STANCA GHEORGHIȚĂ

31

160

0

STR. DEMOCRAȚIEI NR.7, BL.7, AP.07

GARSONIERĂ

 1.  

TABAN LENUȚA

31

161

2

STR. PINULUI NR.6, BL.6,AP.18

GARSONIERĂ

 1.  

CRINTEA MIHAELA

30

162

1

STR. DEMOCRAȚIEI NR.4, BL.4,AP.14

GARSONIERĂ

 1.  

IONIȚĂ MARIA MIRABELA

29

163

2

STR. DEMOCRAȚIEI NR.4, BL.4,AP.15

GARSONIERĂ

 1.  

LEUȘTEAN OVIDIU

29

164

0

STR. DEMOCRAȚIEI NR.4, BL.4,AP.16

GARSONIERĂ

 1.  

TRONARU ADRIANA

29

165

0

STR. DEMOCRAȚIEI NR.6, BL.6,AP.01

GARSONIERĂ

 

 

   ART.2  În termen de 15 zile de la adoptarea prezentei hotărâri beneficiarii repartiţiilor au obligativitatea prezentării actelor în vederea încheierii contractelor de închiriere la serviciul de specialitate sub sancţiunea anulării  de drept a repartiţiei.

 

   ART.3  Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul administraţie publică locală, agricultură şi Primarului Municipiului Focşani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Serviciul administrarea domeniului public și privat, publicitate.

 

 

              PREȘEDINTE DE SEDINŢĂ

                      Mihai NEDELCU                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

                                                                               CONTRASEMNEAZĂ,

                                                              SECRETAR AL MUNICIPIULUI FOCŞANI

                                                                             Eduard  Marian  CORHANĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL FOCŞANI, 31.10.2018

NR. 446