Hotararea nr. 88 din data 14.02.2018

RREVOCAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 514/2017 PRIVIND COMPLETAREA HCL NR. 341/2010 PRIVIND REALIZAREA PE TERMEN MEDIU A UNEI POLITICI TARIFARE REFERITOARE LA PREŢUL DE REFERINȚĂ AL ENERGIEI TERMICE PENTRU POPULAŢIE NECESARĂ IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI „REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANĂ LA NIVELUL MUNICIPIULUI FOCŞANI PENTRU PERIOADA 2009-2028 ÎN SCOPUL CONFORMĂRII LA LEGISLAŢIA DE MEDIU ŞI CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE” FINANŢAT DIN FONDUL DE COEZIUNE ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL SECTORIAL DE MEDIU 2007 – 2013; AXA PRIORITARĂ 3; CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE