Hotararea nr. 273 din data 03.07.2018

APROBAREA ANEXEI DIN HCL NR.82/14.02.2018 PRIVIND APROBAREA UTILIZĂRII, ÎN ANUL 2018, A EXCEDENTULUI BUGETULUI LOCAL REZULTAT LA ÎNCHEIEREA EXERCIȚIULUI BUGETAR AL ANULUI PRECEDENT, CU MODIFICĂRILE ULTERIOARE