Hotararea nr. 80 din data 14.02.2018

APROBAREA FIȘEI DE EVALUARE A PERFORMANȚELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE REALIZATE ÎN ANUL 2017 DE CĂTRE DOMNUL IONAȘCU FLORINEL; INSPECTOR DE SPECIALITATE GRADUL II ÎN CADRUL APARATULUI PERMANENT DE LUCRU AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI