Hotararea nr. 255 din data 22.06.2018

APROBAREA ÎNCHIRIERII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 20,00 MP., SITUAT ÎN FOCȘANI, STR. DEMOCRAȚIEI T 79, P 416% CE APARȚINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI, ÎN VEDEREA AMPLASĂRII UNEI CONSTRUCȚII PROVIZORII CU DESTINAȚIA DE SPAȚIU COMERCIAL