Hotararea nr. 243 din data 30.05.2018

APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI FAZA DOCUMENTATIE AVIZARE LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII :”REABILITARE LOC DE JOACĂ GRADINA PUBLICĂ”