Hotararea nr. 7 din data 23.01.2018

NEEXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMȚIUNE LA CUMPĂRAREA IMOBILULUI – MONUMENT ISTORIC CASA SCLAVONE; COD LMI VN-II-M-B-06406 DIN FOCȘANI; STRADA CERNEI NR. 12; T. 53; P. 3381; AFLAT ÎN PROPRIETATEA DOMNULUI GEORGESCU FLORIN DUMITRU