Hotararea nr. 224 din data 30.05.2018

APROBAREA VÂNZĂRII FĂRĂ LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 30,00 MP, SITUAT ÎN FOCȘANI, BDUL. UNIRII NR. 8, BL. A3, JUDEȚUL VRANCEA, T. 193, P. 10710, 10712 CE APARȚINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI, CĂTRE NICA PETRACHE