Hotararea nr. 115 din data 29.03.2018

APROBAREA MODIFICĂRII ANEXELORNR. 1 ȘI NR. 2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 147/2011 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „ MODERNIZARE ȘI REABILITARE DRUMURI LOCALE ÎN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI FOCȘANI, JUDEȚUL VRANCEA”, MODIFICATĂ