Hotararea nr. 325 din data 29.08.2018

APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI REZULTAȚI DUPĂ FINALIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII „REFACERE INFRASTRUCTURĂ STRĂZI: STR. ALEXANDRU SAHIA, FUNDĂTURA ALEXANDRU SAHIA ȘI STR. LUNEI”