Hotararea nr. 513 din data 12.12.2018

APROBAREA ALOCĂRII, DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE ANUL 2018, A SUMEI DE 132,15 MII LEI PENTRU PREMIEREA SPORTIVILOR, ANTRENORILOR ȘI PERSONALULUI TEHNIC, CARE AU OBȚINUT REZULTATE DEOSEBITE LA ÎNTRECERILE SPORTIVE PE ANUL 2018

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL VRANCEA

  CONSILIUL LOCAL

AL MUNICIPIULUI FOCŞANI

 

 

H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea alocării, din bugetul local al Municipiului Focşani pe anul 2018,

a sumei de 132,05 mii lei pentru premierea sportivilor, antrenorilor și personalului tehnic, care au obținut rezultate deosebite la întrecerile sportive pe anul 2018

 

 

                  Consiliul Local al Municipiului Focşani, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţa ordinară,

-analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani, prin care se propune aprobarea alocării, din bugetul local al Municipiului Focşani pe anul 2018, a sumei de 130,75 mii lei pentru premierea sportivilor, antrenorilor și personalului tehnic, care au obținut rezultate deosebite la întrecerile sportive pe anul 2018, raportul întocmit de Direcţia economică, înregistrat la nr.107487/10.12.2018;
 • văzând avizul favorabil al Comisiei de buget şi administraţie publică și amendamentul consilierilor locali,

 • având în vedere adresa nr.2650/03.12.2018 transmisă de Clubul Sportiv Municipal Focșani 2007, înregistrată la nr. 106369/05.12.2018;

 • în baza art.36 alin (1), alin. (2),lit. „b” şi alin (4) lit „a”, precumşiîn temeiul art. 45 alin.(2) lit „a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare,

   

   

  H O T Ă R Ă Ş T E :

   

   

                   Art. 1 (1) Se aprobă alocarea, din bugetul local al Municipiului Focsani pe anul 2018, a sumei de 132,05 mii lei pentru premierea sportivilor, antrenorilor și personalului tehnic, care au obținut rezultate deosebite la întrecerile sportive pe anul 2018, conform anexelor nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

   

                               (2) Premierea va fi efectuată în cadru festiv organizat de Municipiul Focşani.

   

                               (3) Suma prevăzută la alin (1) va fi alocată, din bugetul propriu al Primăriei Municipiului Focşani, de la capitolul bugetar „Cultură, recreere şi religie” (67.02), subcapitolul bugetar „Alte servicii în domeniul culturii, recreerii şi religiei” (67.02.50), articolul bugetar „Alte cheltuieli cu bunuri și servicii” (20.30.30).

   

   

   

   

                  Art. 2 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul administraţie publică locală,  agricultură, compartimentelor, serviciilor şi Primarului Municipiului Focşani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Direcţia Economică.

   

   

              PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,

                        Nedelcu Mihai

                                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                            SECRETARUL MUNICIPIULUI

                                                                                                              FOCŞANI

                                                                                                          Corhană Eduard Marian

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Municipiul Focsani,  12 decembrie 2018

  Nr. 513

   

   

   

   

   

   

   

   

         ROMÂNIA

 

Anexa nr.1

 

  JUDEȚUL VRANCEA

 

la hotărârea nr. 513/2018

MUNICIPIUL FOCŞANI

     

   CONSILIUL LOCAL

     
         

Premierea sportivilor din Municipiul Focșani

care au obținut rezultate deosebite la întrecerile sportive pe anul 2018

         
         

Nr. crt.

Numele și prenumele

Clubul

Secția

Suma (lei)

Discipline sportive olimpice

1

Prisecaru Claudia

CSM Focșani 2007

Atletism

1,500

2

Borș-Dumitrescu Lucian Laris

CSM 2007/LPS Focșani

Judo

1,500

3

Hagianu Georgia

CS Unirea

Judo

1,400

4

Tomescu Mircea

CSS Focșani

Judo

1,300

5

Vasiliu Mihai Răzvan

CSM 2007 -LPS Focșani

Atletism

1,100

6

Zglimbea Larisa Georgiana 

CSS Focșani

Atletism

1,100

7

Drîmbă Dorin

CSM 2007 – LPS Focșani

Judo

1,100

8

Burdușel Răzvan

CSM Focșani 2007

Judo

1,100

9

Marin Nina Denisa

CS Unirea

Judo

1,200

10

Neagu Claudiu-Adrian

CSS Focșani

Judo

1,100

11

Iamandi Robert

CSS Focșani

Judo

800

12

Ilinoiu Corina

CSM 2007-CSS Focșani

Atletism

1,000

13

Puiu Ana-Maria

CSS Focșani

Gimnastică

1,100

14

Bărbosu Ana-Maria

CSS Focșani

Gimnastică

900

15

Vlase Violeta

CSS Focșani

Judo

800

16

Ispas Lorenzo

LPS Focșani

Judo

800

17

Matei Robert Alexandru

LPS Focșani

Judo

800

18

Stoica Denis

CSS Focșani

Judo

800

19

Macovei Ionela

CS Unirea Focșani

Judo

800

20

Moldoveanu Iulia

CS Unirea Focșani

Judo

700

21

Constantin Mario

CS Unirea Focșani

Judo

700

22

Guțu Bogdan

LPS Focșani

Atletism

600

23

Păsăroiu Nicu

LPS Focșani

Atletism

600

24

Gîrleanu Cătălin

LPS Focșani

Atletism

600

25

Melinteanu Nicolae

LPS Focșani

Atletism

600

26

Toader Alexandru

LPS Focșani

Atletism

600

27

Olaru Cătălina Gabriela

CSS Focșani

Atletism

600

28

Bran Ioana

CSS Focșani

Atletism

600

29

Tănasae Andreea

CSS Focșani

Atletism

600

30

Toader Karina

CSS Focșani

Atletism

600

31

Banciu Ana-Maria

CSS Focșani

Atletism

600

32

Banciu Ioana Alexandra

CSS Focșani

Atletism

600

33

Cotoi Alesia

CSS Focșani

Atletism

600

34

Batog Alexandru

LPS Focșani

Atletism

700

35

Neagu Emil-Nicușor

LPS Focșani

Judo

500

36

Ion Narcisa

LPS Focșani

Judo

500

37

Sîrbu Alexandru

LPS Focșani

Judo

500

38

Dinu Elena

LPS Focșani

Judo

500

39

Ioniță Silviu

LPS Focșani

Judo

500

40

Farcaș Petru Gabriel

LPS Focșani

Judo

500

41

Nișcoveanu Sandra

LPS Focșani

Judo

500

42

Petrescu Ana-Maria

LPS Focșani

Judo

500

43

Constantin Larisa

CS Unirea Focșani

Judo

500

44

Bulancea Andreea

CSS Focșani

Judo

500

45

Stoica Falvius- Cătălin

CSS Focșani

Atletism

500

46

Condrea Răzvan

CSM Focșani 2007, CS Unirea Focșani

Tir

500

47

Ilie David

CSM Focșani 2007, CS Unirea Focșani

Tir

500

48

Puțaru Lucian

CSM Focșani 2007, CS Unirea Focșani

Tir

500

49

Bivolaru Alexandra

CSM Focșani 2007, CS Unirea Focșani

Tir

500

50

Șușu Teodora

CSM Focșani 2007, CS Unirea Focșani

Tir

500

51

Donici Gabriela

CSM Focșani 2007, CS Unirea Focșani

Tir

500

52

Ciubotaru Maria Daciana

CSS Focșani

Tenis

600

53

Trestianu Iulia Florentina

CSS Focșani

Gimnastică

500

54

Chivu Raisa

CSS Focșani

Gimnastică

400

55

Crăciun Alina

CSS Focșani

Gimnastică

500

56

Pasere Iohana

CSS Focșani

Gimnastică

500

Subtotal

 

 

40,500

Discipline sportive neolimpice

57

Can Metin

CS Unirea Focșani

Sambo

400

58

Nițescu Diana

CS Unirea Focșani

Karate SKDUN

400

59

Neagu Cosmin

CS Unirea Focșani

Karate SKDUN

400

60

Heroiu Alexandru

CS Unirea Focșani

Karate SKDUN

400

61

Moisă Andrei

CS Unirea Focșani

Karate SKDUN

400

62

Sima Maria

CS Unirea Focșani

Karate SKDUN

400

63

Fusaru Daniel

CSM Focșani 2007

Karate SKDUN

1,400

64

Arginteanu Andreea

CSM Focșani 2007

Karate SKDUN

600

65

Dochioiu George

CSM Focșani 2007

Karate SKDUN

600

66

Paraschiv Irina

CSM Focșani 2007

Karate SKDUN

600

67

Chirilă Nicu

CSM Focșani 2007

Taekwondo

500

68

Dragoș Titus Andrei

ACS Ulise Focșani

Culturism și fitness

500

69

Zaharia Otilia Mihaela

ACS Ulise Focsani

Culturism și fitness

400

70

Costache Daniel

ACS Ulise Focsani

Culturism și fitness

400

71

Zebacinschi Vlad

 

Taekwondo

600

Subtotal

 

 

8,000

Jocuri sportive-baschet

1

Miron Denis- Iulian

CSM Focșani 2007

Baschet

200

2

Duță Alexandru

CSM Focșani 2007

Baschet

200

3

Cristea Dragoș-Mihai

CSM Focșani 2007

Baschet

200

4

Cioruță Octavian-Ștefan

CSM Focșani 2007

Baschet

200

5

Dima Valeriu

CSM Focșani 2007

Baschet

200

6

Stanciu Eric

CSM Focșani 2007

Baschet

200

7

Antonescu David

CSM Focșani 2007

Baschet

200

8

Bratosin Ioan-Alexandru

CSM Focșani 2007

Baschet

200

10

Cristea Rareș-Valentin

CSM Focșani 2007

Baschet

200

11

Neguroiu Ionuț

CSM Focșani 2007

Baschet

400

12

Pop Sergiu Pavel

CSM Focșani 2007

Baschet

400

13

Crăciun Teodor

CSM Focșani 2007

Baschet

400

14

Amarghioalei Constantin

CSM Focșani 2007

Baschet

400

15

Olaru Alin

CSM Focșani 2007

Baschet

400

16

Toma Octavian

CSM Focșani 2007

Baschet

400

17

Petrișor Cătălin

CSM Focșani 2007

Baschet

400

18

Neguroiu Andrei

CSM Focșani 2007

Baschet

400

19

Kilgore Kyle Matthew

CSM Focșani 2007

Baschet

400

20

Cornelius Cameron Michaels

CSM Focșani 2007

Baschet

400

Subtotal

5,800

Jocuri sportive-handbal

1

Marocico Emilian-Ștefan

CSM Focșani 2007

Handbal

1,000

2

Cloșcă Marius-Ionuț

CSM Focșani 2007

Handbal

1,000

3

Popa Robert-Mirel

CSM Focșani 2007

Handbal

1,000

4

Mocanu Marian-Valentin

CSM Focșani 2007

Handbal

1,000

5

Hrimiuc Didi Robert

CSM Focșani 2007

Handbal

500

6

Gramatic Alexandru-George 

CSM Focșani 2007

Handbal

1,000

7

Posa Ionuț Daniel

CSM Focșani 2007

Handbal

500

8

Ragea Marius

CSM Focșani 2007

Handbal

1,000

9

Năstăsie Robert-Andrei

CSM Focșani 2007

Handbal

1,000

10

Bouroș Marian

CSM Focșani 2007

Handbal

500

11

Pătru Valentin

CSM Focșani 2007

Handbal

1,000

12

Rotaru Silviu-Gabriel

CSM Focșani 2007

Handbal

1,000

13

Miroiu Mihăiță

CSM Focșani 2007

Handbal

1,000

14

Țuțu Mădălin-Mihai

CSM Focșani 2007

Handbal

1,000

15

Rață Bogdan-Cătălin

CSM Focșani 2007

Handbal

1,000

16

Eros Istvan Attila

CSM Focșani 2007

Handbal

1,000

17

Tevzadze Shota

CSM Focșani 2007

Handbal

1,000

18

Popovici Tiberiu

CSM Focșani 2007

Handbal

1,000

19

Sladic Ilija

CSM Focșani 2007

Handbal

1,000

20

Hagiu Călin

CSM Focșani 2007

Handbal

1,000

21

Moisă Bogdan

CSM Focșani 2007

Handbal

1,000

Subtotal

19,500

Jocuri sportive-volei feminin

1

Agapian  Karina Andreea

CSM Focșani 2007

Volei

300

2

Tașkiran Mihaela

CSM Focșani 2007

Volei

300

3

Brumă Anamaria

CSM Focșani 2007

Volei

300

4

Ribeiro de Carvalho Paula

CSM Focșani 2007

Volei

300

5

Sales Elias Mariana

CSM Focșani 2007

Volei

300

6

Lupoae Livia

CSM Focșani 2007

Volei

150

7

Vasile Camelia Elena

CSM Focșani 2007

Volei

300

8

Dumitrescu Teodora Andreea

CSM Focșani 2007

Volei

300

9

Sabloschi Teodora

CSM Focșani 2007

Volei

300

10

Laurici Alexandra Valeria

CSM Focșani 2007

Volei

300

11

Pușcă Miruna-Andreea

CSM Focșani 2007

Volei

150

12

Ciubotaru Cătălina

CSM Focșani 2007

Volei

150

Subtotal

3,150

Jocuri sportive-fotbal

1

Lazăr Gabriel

CSM Focșani 2007

Fotbal

1,000

2

Apenciucesei Alexandru

CSM Focșani 2007

Fotbal

1,000

3

Beșa Ovidiu Florinel

CSM Focșani 2007

Fotbal

1,000

4

Parlac Ionuț Cosmin

CSM Focșani 2007

Fotbal

1,000

5

Mihai Claudiu George

CSM Focșani 2007

Fotbal

1,000

6

Lupu Ștefan

CSM Focșani 2007

Fotbal

1,000

7

Nistor Ionuț

CSM Focșani 2007

Fotbal

1,000

8

Manu Ionuț Vicențiu

CSM Focșani 2007

Fotbal

1,000

9

Duca Alexandru

CSM Focșani 2007

Fotbal

1,000

10

Negoescu Iulian Alexandru

CSM Focșani 2007

Fotbal

1,000

11

Pasăre Cosmin Constantin

CSM Focșani 2007

Fotbal

1,000

12

Predoiu Mădălin Gabriel

CSM Focșani 2007

Fotbal

1,000

13

Pădineanu Ștefan Alexandru

CSM Focșani 2007

Fotbal

1,000

14

Popa Remus Victor

CSM Focșani 2007

Fotbal

1,000

15

Chivu Emilian

CSM Focșani 2007

Fotbal

1,000

16

Salaoru Ionuț Cătălin

CSM Focșani 2007

Fotbal

1,000

17

Dediu Cătălin Ștefan

CSM Focșani 2007

Fotbal

1,000

18

Panaite Bogdan Alexandru

CSM Focșani 2007

Fotbal

1,000

19

Sapunaru Sorin Petruț

CSM Focșani 2007

Fotbal

1,000

20

Lăudatu Alexandru

CSM Focșani 2007

Fotbal

750

21

Paizan Andrei

CSM Focșani 2007

Fotbal

750

22

Dogaru Robert Petre

CSM Focșani 2007

Fotbal

1,000

23

Budeanu Constantin

CSM Focșani 2007

Fotbal

1,000

24

Petrescu Gelu

CSM Focșani 2007

Fotbal

1,000

25

Rusu Constantin

CSM Focșani 2007

Fotbal

1,000

Subtotal

24,500

Jocuri sportive-tenis de masa

1

Vasilache Sebastian

CSM Focșani 2007

Tenis de masa

300

2

Roman Iulian

CSM Focșani 2007

Tenis de masa

300

3

Danilov Ion

CSM Focșani 2007

Tenis de masa

300

4

Litovcenco Gheorghe

CSM Focșani 2007

Tenis de masa

300

Subtotal

1,200

TOTAL GENERAL

 

 

102,650

         
         
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

     
 

Nedelcu Mihai

     
         
         
         
   

Contrasemnează,

   
   

Secretarul Municipiului Focșani,

   
   

Eduard Marian Corhană

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ROMÂNIA

 

Anexa nr.2

la hotărârea

nr. 513/2018

  JUDEȚUL VRANCEA

 

MUNICIPIUL FOCŞANI

     

   CONSILIUL LOCAL

     
         
         
         

Premierea și conferirea Diplomelor de merit  antrenorilor și personalului tehnic

care, prin pregătirea  sportivilor, au contribuit la obținerea de rezultate deosebite

la întrecerile sportive organizate în anul 2018

         
         

Nr. crt.

Nume/prenume

Clubul sportiv

Secţia

Suma                     -lei-

1

Alaci Adrian

CSM 2007/Unirea Focşani

Tir sportiv

700

2

Moldoveanu Adrian

CS Unirea Focşani

Judo, sambo

700

3

Popa Mugurel

CS Unirea Focșani

Judo, sambo

700

4

Giurgea Aurel

CSM 2007/Unirea Focşani

Tir sportiv, karate

700

5

Smeu Carmen

CSS Focşani

Gimnastică

350

6

Ciubotaru Viorel

CSM 2007 Focşani

Handbal

700

7

Stoica Cezar

CSS Focşani

Gimnastică

700

8

Grosu Stănică

CSM 2007

Judo

700

10

Trandafir Daniela

CSS  Focşani

Gimnastică

700

11

Vulcan Dănuţ

CS Foc Viu Focşani

Gimnastică

700

12

Gogoncea Diana

CSS Focșani

Gimnastică

700

13

Zisu Sandu Dumitru

LPS Focşani

Judo

700

14

Ancuţa Florin

AS CS Ulise Focşani

Culturism clasic

700

15

Roşioru Florin

CSS Focşani

Gimnastică

700

16

Vulcan Doinița

CSS Focșani

Gimnastică

700

17

Surlă Iulian

LPS Focşani

Judo

700

18

Palade Marinel

LPS Focşani

Judo

700

19

Batog Marius

LPS Focşani

Atletism

700

20

Alexandrescu Gabriel

LPS Focșani

Atletism

700

21

Iliescu Fănel

CS Unirea 

Atletism

700

22

Strîmbu Mihai

CSM  Focşani2007

Şah

700

23

Partene Marius

CSM Focșani 2007

Handbal

700

24

Neață Iulian

CSM 2007 Focşani

Baschet

700

25

Tomai Firicel

CSM Focșani 2007

Tenis de câmp

700

26

Munteanu Florin

CSM Focșani 2007

Baschet

350

27

Orza Cristian

CSM Focșani 2007

Atletism

700

28

Rădulescu Marian

CSM Focșani 2007

Volei

700

29

Corcoz Norocel-Costin

CSM Focșani 2007

Tenis de masă

700

30

Iacob Sandu

CSM Focșani 2007

Handbal

350

31

Voica Bogdan

CSM Focșani 2007

Handbal

700

32

Dochioiu Adrian

CSM Focșani 2007

Taekwondo

700

33

Burgă Vasilică

CSM Focșani 2007

Fotbal

700

34

Toma Adrian

CSM Focșani 2007

Fotbal

700

35

Căldare Moldovan Gheorghe

CSM Focșani 2007

Fotbal

700

36

Acsinte Alexandru

CSM Focșani 2007

Handbal

700

37

Danțiș Mirela

CSS Focșani

Gimnastică

350

38

Ciortan Ioan

CSS Focșani

Atletism

700

39

Ilaș Elvis

CSM Focșani 2007

Fotbal

350

40

Bucătaru Octavian

CSM Focșani 2007

Fotbal

350

41

Brutaru Marian

CSM Focșani 2007

Fotbal

700

42

Lazăr Mircea

CSM Focșani 2007

Fotbal

700

43

Coman Romina

CSM Focșani 2007

Volei

700

44

Pădineanu Gabriel

CSM Focșani 2007

Fotbal

700

45

Păun Romeo

LPS Focșani

Rugby

700

46

Tucan Lucian

CSS Focșani

Handbal

700

TOTAL GENERAL

29,400

         
         
         
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

     
 

Nedelcu Mihai

     
         
         
         
   

Contrasemnează,

   
   

Secretarul Municipiului Focșani,

   
   

Eduard Marian Corhană