Hotararea nr. 209 din data 30.05.2018

APROBAREA MODIFICĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 339/2017 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIILOR TEHNICO-ECONOMICE, A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, FAZA DALI, ȘI DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIȚIEI PROPUSE A FI REALIZATĂ PRIN PROIECT PENTRU OBIECTIVUL „CREȘTERE EFICIENTĂ ENERGETICĂ PENTRU IMOBILUL CORP ȘCOALĂ, INCLUSIV LUCRĂRI CONEXE, PENTRU ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION BASGAN” DIN FOCȘANI”