Hotararea nr. 62 din data 14.02.2018

APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA FAZA DE DOCUMENTAȚIE AVIZARE LUCRĂRI DE INTERVENȚIE DALI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REFACERE INFRASTRUCTURĂ STRĂZI: STR. ALEXANDRU SAHIA; FUNDĂTURA ALEXANDRU SAHIA ȘI STR. LUNEI”