An:  Nr.:  Conţinut:  
NrDataTitlul hotarârii
123.01.2018APROBAREA PENTRU ANUL 2018 A COSTULUI MEDIU LUNAR DE ÎNTREȚINERE PENTRU COPIII CARE FRECVENTEAZĂ CREȘELE DIN CADRUL SERVICIULUI PUBLIC CREȘEDeschide
223.01.2018APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND EVALUAREA PERFORMANȚELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE A PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI PERMANENT DE LUCRU AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANIDeschide
323.01.2018ÎNSUȘIREA MODIFICĂRILOR ADUSE ANEXEI LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 383/2015 PRIVIND ÎNSUȘIREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI FOCȘANI,CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
423.01.2018MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 127/2017 PRIVIND APROBAREA SOLICITĂRII DE TRECERE A UNUI IMOBIL DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI ROMÂN ȘI DIN ADMINISTRAREA MINISTERULUI TINERETULUI ȘI SPORTULUI – DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU SPORT ȘI TINERET VRANCEA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI FOCȘANIDeschide
523.01.2018APROBAREA ÎNCHIRIERII FĂRĂ LICITAȚIE PUBLICĂ A SPAȚIULUI MEDICAL ÎN SUPRAFAȚĂ TOTALĂ DE 182,71 MP.,SITUAT LA PARTERUL IMOBILULUI SITUAT ÎN FOCȘANI,STR. BUCEGI NR. 28,PRECUM ȘI A COTEI INDIVIZE DE 70,61 MP. DIN SPAȚIUL ÎN FOLOSINȚĂ COMUNĂ,CĂTRE S.C. AMM MED STAR S.R.L.Deschide
623.01.2018NEEXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMȚIUNE LA CUMPĂRAREA IMOBILULUI – MONUMENT ISTORIC CASA DAMIAN,COD LMI VN-II-M-B-06433 DIN FOCȘANI,BULEVARDUL GĂRII NR. 8,AFLAT ÎN PROPRIETATEA DOMNILOR DIMIAN AURA ȘI DIMIAN DAN CRISTIANDeschide
723.01.2018NEEXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMȚIUNE LA CUMPĂRAREA IMOBILULUI – MONUMENT ISTORIC CASA SCLAVONE,COD LMI VN-II-M-B-06406 DIN FOCȘANI,STRADA CERNEI NR. 12,T. 53,P. 3381,AFLAT ÎN PROPRIETATEA DOMNULUI GEORGESCU FLORIN DUMITRUDeschide
823.01.2018MODIFICAREA ANEXEI NR. 2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 343/2011 PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A SPAȚIILOR SITUATE ÎN „PERIMETRUL ISTORIC PIAȚA UNIRII ȘI GRĂDINA PUBLICĂ” DIN FOCȘANIDeschide
923.01.2018APROBAREA ÎNCREDINȚĂRII ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ DIRECȚIEI DE DEZVOLTARE SERVICII PUBLICE FOCȘANI A IMOBILULUI – SEDIU ADMINISTRATIV COMPUS DIN CONSTRUCȚIE (P+1) ÎN SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ DE 362,00 MP ȘI TEREN AFERENT ÎN SUPRAFAȚĂ TOTALĂ DE 1629,00 MP SITUAT ÎN FOCȘANI,STR. COMISIA CENTRALĂ NR. 80A,T 80,P 4628,T 81 P 4368,PE PERIOADA EXISTENȚEI SERVICIULUI PUBLICDeschide
1023.01.2018APROBAREA VÂNZĂRII FĂRĂ LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 30,00 MP,SITUAT ÎN FOCȘANI,STR. PROF. GH. LONGINESCU NR. 23,JUDEȚUL VRANCEA,T. 118,P. %6139/1 CE APARȚINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI,CĂTRE DOMNUL CONSTANTIN NELUDeschide
1123.01.2018APROBAREA VÂNZĂRII FĂRĂ LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 14,00 MP,SITUAT ÎN FOCȘANI,STR. PLEVNEI,JUDEȚUL VRANCEA,T. 192,P. %10565 CE APARȚINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI,CĂTRE DOMNUL PRICOPI IONELDeschide
1223.01.2018APROBAREA VÂNZĂRII FĂRĂ LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 20,00 MP,SITUAT ÎN FOCȘANI,ALEEA 1 IUNIE NR. 4,JUDEȚUL VRANCEA,T. 207,P. %11275 CE APARȚINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI,CĂTRE DOAMNA BURGHELEA MARICADeschide
1323.01.2018APROBAREA ÎNCHIRIERII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 50 MP SITUAT ÎN FOCȘANI,STR. DEMOCRAȚIEI T 79,P 416% CE APARȚINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI,ÎN VEDEREA AMPLASĂRII UNEI CONSTRUCȚII PROVIZORII CU DESTINAȚIA DE SPAȚIU COMERCIALDeschide
1423.01.2018APROBAREA LISTEI NOMINALE CU PERSOANELE CĂRORA LI SE REPARTIZEAZĂ LOCUINȚE SOCIALE CU CHIRIE,ÎN BAZA PREVEDERILOR LEGII LOCUINŢEI NR.114/1996 REPUBLICATĂ ȘI MODIFICATĂDeschide
1523.01.2018APROBAREA EXTINDERII DE SPAȚIU PENTRU UN NUMĂR DE 12 FAMILII DIN IMOBILUL SITUAT ÎN ALEEA CĂMINULUI NR. 12,BL. G2,ÎN IMOBILELE SITUATE ÎN STR. REVOLUȚIEI NR. 16,BL. C2 ȘI STR. MĂGURA NR. 123 ÎN CONFORMITATE CU LEGEA LOCUINŢEI NR.114/1996 REPUBLICATĂ,CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
1623.01.2018APROBAREA SCHIMBĂRII REPARTIȚIEI PENTRU FAMILIA MUSTAFA IONEL DIN IMOBILUL SITUAT ÎN FOCȘANI,STR. REVOLUȚIEI NR. 16,BL. C2,AP. 25 (TRONSON II),ÎN IMOBILUL SITUAT ÎN FOCȘANI,STR. REVOLUȚIEI NR. 16,BL. C2,AP. 2 (TRONSON II) ÎN CONFORMITATE CU LEGEA LOCUINŢEI NR.114/1996 REPUBLICATĂ,CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
1723.01.2018APROBAREA UNUI SCHIMB DE LOCUINŢE ANL SITUATE ÎN LOCALITATEA FOCȘANI,CARTIERUL BRĂILEI,SOLICITAT DE TITULARII CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE ÎN CONFORMITATE CU LEGEA NR.152/1998 REPUBLICATĂ,CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
1823.01.2018APROBAREA SCHIMBĂRII REPARTIȚIEI PENTRU UN NUMĂR DE 3 FAMILII ÎN CONFORMITATE CU LEGEA LOCUINȚEI NR. 114/199 REPUBLICATĂ ȘI MODIFICATĂ ȘI LEGEA NR.152/1998 PRIVIND ÎNFIINȚAREA AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU LOCUINȚE,REPUBLICATĂDeschide
1923.01.2018APROBAREA CLASIFICĂRII UNITĂȚII LOCATIVE SITUATĂ ÎN BDUL. UNIRII NR. 24,BL. B1,AP. 41,CE APARȚINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI,ÎN LOCUINȚĂ DE SERVICIUDeschide
2023.01.2018APROBAREA VÂNZĂRII CU PLATA ÎN RATE LUNARE A GARSONIEREI SITUATĂ ÎN FOCȘANI,STR. ULMULUI NR. 5,BL. 5,AP. 3,ÎNSCRISĂ ÎN CF 51906-C1-U3 ȘI A BOXEI ÎNSCRISĂ ÎN CF 51906-C1-U19 UAT FOCȘANI CĂTRE DOAMNA BIȚEANU NEACȘADeschide
2123.01.2018APROBAREA TARIFELOR PENTRU ACTIVITATEA DE DESZĂPEZIRE ÎN MUNICIPIUL FOCȘANIDeschide
2223.01.2018MODIFICAREA ART. 1 ALIN. (1) DIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 9/2009 PRIVIND APROBAREA ACORDĂRII DE GRATUITĂȚI PE TRANSPORTUL URBAN DE CĂLĂTORI PENSIONARILOR DE DREPT,FĂRĂ LIMITĂ DE VÂRSTĂ,CU DOMICILIUL ÎN MUNICIPIUL FOCȘANI,CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
2323.01.2018APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REPARAȚII CAPITALE ALE MONUMENTULUI UNIRII DIN MUNICIPIUL FOCȘANI”Deschide
2423.01.2018MAJORAREA IMPOZITULUI PE TEREN PENTRU IMOBILUL SITUAT ÎN FOCȘANI,STRADA PLOPI NR. 25 ÎNREGISTRAT ÎN EVIDENȚA FISCALĂ PE NUMELE DE CĂLDĂRARU ZODIA ȘI CĂLDĂRARU ROBERTDeschide
2523.01.2018MAJORAREA IMPOZITULUI PE TEREN PENTRU IMOBILUL SITUAT ÎN FOCȘANI,STRADA ION NECULCE NR. 29 ÎNREGISTRAT ÎN EVIDENȚA FISCALĂ PE NUMELE DE DRILEA MARIA ȘI DRILEA COSTICĂDeschide
2623.01.2018MAJORAREA IMPOZITULUI PE TEREN PENTRU IMOBILUL SITUAT ÎN FOCȘANI,STRADA TISA NR. 14 ÎNREGISTRAT ÎN EVIDENȚA FISCALĂ PE NUMELE DE BIRLA ION ȘI BIRLA PAUNADeschide
2723.01.2018MAJORAREA IMPOZITULUI PE TEREN PENTRU IMOBILUL SITUAT ÎN FOCȘANI,STRADA ION NECULCE NR. 17 ÎNREGISTRAT ÎN EVIDENȚA FISCALĂ PE NUMELE DE ARITON ION ȘI ARITON LILIANADeschide
2823.01.2018MAJORAREA IMPOZITULUI PE TEREN PENTRU IMOBILUL SITUAT ÎN FOCȘANI,STRADA EMANOIL PETRUȚ,TARLAUA 85,PARCELA 438 ÎNREGISTRAT ÎN EVIDENȚA FISCALĂ PE NUMELE DE SCHMOLL IVAN ȘI SCHMOLL ECATERINADeschide
2923.01.2018MAJORAREA IMPOZITULUI PE TEREN PENTRU IMOBILUL SITUAT ÎN FOCȘANI,ALEEA PARC,TARLAUA 204,PARCELA 11168 ÎNREGISTRAT ÎN EVIDENȚA FISCALĂ PE NUMELE DOAMNEI KALANY VIORICA OANADeschide
3023.01.2018MAJORAREA IMPOZITULUI PE TEREN PENTRU IMOBILELE SITUATE ÎN FOCȘANI,STRADA MĂRĂȘEȘTI NR. 7 ȘI MĂRĂȘEȘTI NR. 9 ÎNREGISTRATE ÎN EVIDENȚA FISCALĂ PE NUMELE DOMNULUI SANDRU NICUDeschide
3123.01.2018MAJORAREA IMPOZITULUI PE CLĂDIRI PENTRU IMOBILUL SITUAT ÎN FOCȘANI,STRADA 13 DECEMBRIE 1918 NR. 13 ÎNREGISTRAT ÎN EVIDENȚA FISCALĂ PE NUMELE DOAMNEI SCUTARU SOFIA LUCREȚIADeschide
3223.01.2018MAJORAREA IMPOZITULUI PE CLĂDIRI PENTRU IMOBILUL SITUAT ÎN FOCȘANI,STRADA JILIȘTEI NR. 9 ÎNREGISTRAT ÎN EVIDENȚA FISCALĂ PE NUMELE DOAMNEI VOSGANIAN ARMINEDeschide
3323.01.2018MAJORAREA IMPOZITULUI PE CLĂDIRI PENTRU IMOBILUL SITUAT ÎN FOCȘANI,STRADA UNIREA PRINCIPATELOR NR. 48 ÎNREGISTRAT ÎN EVIDENȚA FISCALĂ PE NUMELE DOMNULUI DARDALA MARIANDeschide
3423.01.2018MAJORAREA IMPOZITULUI PE CLĂDIRI ȘI TEREN PENTRU IMOBILUL SITUAT ÎN FOCȘANI,STRADA VRANCEI NR. 52 ÎNREGISTRAT ÎN EVIDENȚA FISCALĂ PE NUMELE DOMNULUI GLAVAN IORGUDeschide
3523.01.2018MAJORAREA IMPOZITULUI PE CLĂDIRI ȘI TEREN PENTRU IMOBILUL SITUAT ÎN FOCȘANI,STRADA VRANCEI NR. 50 ÎNREGISTRAT ÎN EVIDENȚA FISCALĂ PE NUMELE DE POTOP VASILE ȘI POTOP SANDADeschide
3623.01.2018MAJORAREA IMPOZITULUI PE CLĂDIRI ȘI TEREN PENTRU IMOBILUL SITUAT ÎN FOCȘANI,STRADA C. STERE NR. 57 ÎNREGISTRAT ÎN EVIDENȚA FISCALĂ PE NUMELE DOAMNEI HANEȘ VERONICADeschide
3723.01.2018MAJORAREA IMPOZITULUI PE CLĂDIRI ȘI TEREN PENTRU IMOBILUL SITUAT ÎN FOCȘANI,STRADA CERNEI MR. 41 ÎNREGISTRAT ÎN EVIDENȚA FISCALĂ PE NUMELE DOAMNEI PUFLEA FELICIADeschide
3823.01.2018MAJORAREA IMPOZITULUI PE CLĂDIRI ȘI TEREN PENTRU IMOBILUL SITUAT ÎN FOCȘANI,STRADA CERNEI NR. 22 ÎNREGISTRAT ÎN EVIDENȚA FISCALĂ PE NUMELE DOAMNEI CONSTANTIN GEORGIANADeschide
3923.01.2018MAJORAREA IMPOZITULUI PE CLĂDIRI ȘI TEREN PENTRU IMOBILUL SITUAT ÎN FOCȘANI,STRADA MUREȘULUI NR. 9 ÎNREGISTRAT ÎN EVIDENȚA FISCALĂ PE NUMELE DOAMNEI MURGU IULIADeschide
4023.01.2018MAJORAREA IMPOZITULUI PE CLĂDIRI ȘI TEREN PENTRU IMOBILUL SITUAT ÎN FOCȘANI,STRADA ION BASGAN NR. 5 ÎNREGISTRAT ÎN EVIDENȚA FISCALĂ PE NUMELE DOMNULUI ILIE IOANDeschide
4123.01.2018MAJORAREA IMPOZITULUI PE CLĂDIRI ȘI TEREN PENTRU IMOBILUL SITUAT ÎN FOCȘANI,STRADA LIBERTĂȚII NR. 1 ÎNREGISTRAT ÎN EVIDENȚA FISCALĂ PE NUMELE DOAMNEI BALABAN ECATERINADeschide
4223.01.2018MAJORAREA IMPOZITULUI PE CLĂDIRI ȘI TEREN PENTRU IMOBILUL SITUAT ÎN FOCȘANI,STRADA LIBERTĂȚII NR. 29 ÎNREGISTRAT ÎN EVIDENȚA FISCALĂ PE NUMELE DE PASCU TUDORA,MANOLE ELENA ȘI ZAHARIA MARIADeschide
4323.01.2018MAJORAREA IMPOZITULUI PE CLĂDIRI ȘI TEREN PENTRU IMOBILUL SITUAT ÎN FOCȘANI,STRADA LIBERTĂȚII NR. 36 ÎNREGISTRAT ÎN EVIDENȚA FISCALĂ PE NUMELE DE ACATRINEI VIOREL ȘI ACATRINEI GEORGETADeschide
4423.01.2018MAJORAREA IMPOZITULUI PE CLĂDIRI ȘI TEREN PENTRU IMOBILUL SITUAT ÎN FOCȘANI,STRADA ARGEȘ NR. 35 ÎNREGISTRAT ÎN EVIDENȚA FISCALĂ PE NUMELE DE HARET ALEXANDRU,HARET ELENA,HARET VASILE,HARET MARGHIOALA ȘI HARET EMILIA ISABELADeschide
4523.01.2018MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 175/2016 PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI LOCAL DE PUBLICITATE PRIVIND AMPLASAREA ȘI AUTORIZAREA MIJLOACELOR DE PUBLICITATE ÎN MUNICIPIUL FOCȘANIDeschide
4623.01.2018APROBAREA REGULAMENTULUI PENTRU ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA CIMITIRELOR APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI FOCȘANIDeschide
4723.01.2018MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 203/2016 PRIVIND ORGANIZAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI DESEMNAREA MEMBRILOR ACESTORADeschide
4823.01.2018MODIFICAREA ART. 2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 214/2009 PRIVIND APROBAREA ÎMPĂRȚIRII MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN 6 ZONE DE LUCRU,ARONDAREA CONSILIERILOR LOCALI PE ACESTE ZONE ȘI CONSTITUIREA GRUPURILOR DE DIALOG,AVÂND CA OBIECT CREȘTEREA GRADULUI DE TRANSPARENȚĂ ȘI IMPLICAREA CIVICĂ ÎN ACTUL DE ADMINISTRAREDeschide
4923.01.2018MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA STATUTULUI ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU SERVICIUL DE SALUBRIZARE A LOCALITĂȚILOR FOCȘANI ȘI GOLEȘTI,JUDEȚUL VRANCEADeschide
5023.01.2018APROBAREA COSTULUI MEDIU LUNAR DE ÎNTREȚINERE LA CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE DIN CADRUL DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI MEDICINĂ ȘCOLARĂ FOCȘANI PENTRU ANUL 2018Deschide
5123.01.2018STABILIREA CATEGORIILOR DE VENITURI LUATE ÎN CALCUL LA STABILIREA VENITURILOR LUNARE PE MEMBRU DE FAMILIE ÎN VEDEREA CALCULĂRII CONTRIBUȚIEI DE ÎNTREȚINERE DATORATĂ DE PERSOANELE VÂRSTNICE ÎNGRIJITE LA CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE DIN CADRUL DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI MEDICINĂ ȘCOLARĂ FOCȘANI PENTRU ANUL 2018Deschide
5223.01.2018MANDATAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR LA ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR FOCȘANI S.A. ÎN VEDEREA NEGOCIERII ȘI APROBĂRII INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI DIN PLANUL DE ADMINISTRARE AL SOCIETĂȚII PENTRU PERIOADA MANDATULUI 6 DECEMBRIE 2017 – 6 DECEMBRIE 2021Deschide
5323.01.2018CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 7,59 MP. SITUAT ÎN FOCȘANI,STR. ING. ION BASGAN NR. 8,SC. 1,AP. 1,T 57,P 3513% APARȚINÂND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI,ÎN FAVOAREA DOAMNEI GHEOCA MIHAELADeschide
5423.01.2018MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 399/2017 PRIVIND NUMIREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA COLEGIUL ECONOMIC „MIHAIL KOGĂLNICEANU” FOCȘANIDeschide
5523.01.2018MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 384/2017 PRIVIND NUMIREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANGHEL SALIGNY” FOCȘANIDeschide
5623.01.2018NUMIREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 FOCȘANIDeschide
5723.01.2018NUMIREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII LA PALATUL COPIILOR FOCȘANIDeschide
5823.01.2018MODIFICAREA ART. 2 ALIN. (1) DIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 406/2017 PENTRU ADOPTAREA UNOR MĂSURI PRIVIND DEMARAREA PROCEDURII DE SELECȚIE PENTRU FUNCȚIILE DE MEMBRI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA TRANSPORT PUBLIC S.A. FOCȘANIDeschide
5923.01.2018APROBAREA MODIFICĂRII ANEXEI NR. 1 A HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 24/203/2012 PRIVIND APROBAREA CONSTITUIRII COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM A MUNICIPIULUI FOCȘANI ȘI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A ACESTEIADeschide
6023.01.2018DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN CONSILIUL ADMINISTRATIV AL ATENEULUI POPULAR „MAIOR GHEORGHE PASTIA” FOCȘANIDeschide
6114.02.2018APROBAREA DOCUMENTAȚIILOR TEHNICO-ECONOMICE,A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI,FAZA DALI ȘI DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIȚIEI PROPUSE A FI REALIZATĂ PRIN PROIECT PENTRU OBIECTIVUL „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL FOCȘANI,ETAPA A II-A”Deschide
6214.02.2018APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA FAZA DE DOCUMENTAȚIE AVIZARE LUCRĂRI DE INTERVENȚIE DALI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REFACERE INFRASTRUCTURĂ STRĂZI: STR. ALEXANDRU SAHIA,FUNDĂTURA ALEXANDRU SAHIA ȘI STR. LUNEI”Deschide
6314.02.2018APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL S.C. ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR FOCȘANI S.A. PE ANUL 2018 ȘI ESTIMAT PE URMĂTORII 2 ANIDeschide
6414.02.2018APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. FOCȘANI PE ANUL 2018 ȘI ESTIMAT PE URMĂTORII 2 ANIDeschide
6514.02.2018NEEXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMȚIUNE LA CUMPĂRAREA IMOBILULUI – MONUMENT ISTORIC CASA,COD LMI VN-II-M-B-06409 DIN FOCȘANI,STR. CERNEI NR. 35,T. 44,P. 2721,AFLAT ÎN PROPRIETATEA DOMNILOR CIOS TIBERIU ȘI CIOS MIRELA-ADINADeschide
6614.02.2018NEEXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMȚIUNE LA CUMPĂRAREA IMOBILULUI – MONUMENT ISTORIC CASA COLONEL ALBU,COD LMI VN-II-M-B-06407 DIN FOCȘANI,STRADA CERNEI NR. 22,T. 53,P. 3367,AFLAT ÎN PROPRIETATEA DOAMNEI ZĂGAN GEORGIANDeschide
6714.02.2018APROBAREA VÂNZĂRII FĂRĂ LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 77,00 MP,SITUAT ÎN FOCȘANI,BDUL. UNIRII NR. 6,JUDEȚUL VRANCEA,T. 193,P. 10715/1 CE APARȚINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI,CĂTRE DOAMNA MOCANU GEORGETADeschide
6814.02.2018APROBAREA VÂNZĂRII FĂRĂ LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 25,00 MP,SITUAT ÎN FOCȘANI,ALEEA 1 IUNIE NR. 17,JUDEȚUL VRANCEA,T. 210,P. 11444% CE APARȚINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI,CĂTRE DOAMNA PERIȘAN LĂCRĂMIOARA-CRINADeschide
6914.02.2018APROBAREA TABELULUI NOMINAL REPREZENTÂND PROPUNEREA DE ATRIBUIRE ÎN PROPRIETATE A UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN ÎN BAZA ART. 36 ALIN. (3) DIN LEGEA NR. 18/1991 A FONDULUI FUNCIAR,REPUBLICATĂ,CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
7014.02.2018ÎNSUȘIREA MODIFICĂRILOR ADUSE ANEXEI LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 383/2015 PRIVIND ÎNSUȘIREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI FOCȘANI,CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
7114.02.2018APROBAREA CONSTITUIRII CU TITLU GRATUIT A DREPTULUI DE UZ ȘI SERVITUTE ASUPRA UNUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 10,08 MP,SITUAT ÎN FOCȘANI,T 161,P 8316 CĂTRE SC FDEE ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD SA –SDEE FOCȘANIDeschide
7214.02.2018APROBAREA SCHIMBĂRII REPARTIȚIEI PENTRU UN NUMĂR DE DOUĂ FAMILII ÎN CONFORMITATE CU LEGEA LOCUINŢEI NR. 114/1996 REPUBLICATĂ ȘI MODIFICATĂ ȘI LEGEA NR. 152/1998 PRIVIND ÎNFIINȚAREA AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU LOCUINȚE,REPUBLICATĂ,CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
7314.02.2018APROBAREA EXTINDERII DE SPAȚIU PENTRU O FAMILIE DIN IMOBILUL SITUAT ÎN FOCȘANI,ALEEA CĂMINULUI NR. 12,BL. G2,ÎN IMOBILUL SITUAT ÎN FOCȘANI,STR. REVOLUȚIEI NR. 16,BL. C2 ÎN CONFORMITATE CU LEGEA LOCUINŢEI NR. 114/1996 REPUBLICATĂ,CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
7414.02.2018APROBAREA LISTEI NOMINALE CU PERSOANELE CĂRORA LI SE REPARTIZEAZĂ LOCUINȚE PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII,CONFORM NORMELOR METODOLOGICE DE PUNERE ÎN APLICARE A PREVEDERILOR LEGII NR. 152/1998 REPUBLICATĂ ȘI MODIFICATĂ ȘI A HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 124/2017 PRIVIND APROBAREA LISTEI DE PRIORITĂȚIDeschide
7514.02.2018ÎMPUTERNICIREA VICEPRIMARULUI MUNICIPIULUI FOCȘANI – IORGA MARIUS EUSEBIU SĂ ÎNCHEIE CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPĂRARE PENTRU LOCUINȚA DIN FONDUL LOCATIV DE STAT SITUATĂ ÎN FOCȘANI,BDUL. BUCUREȘTI NR. 27,BLOCUL L2,AP. 21,ÎN BAZA PREVEDERILOR LEGII LOCUINȚEI NR. 114/1996,REPUBLICATĂ,CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE,A DECRETULUI LEGE NR. 61/1990 ȘI A LEGII NR. 85/1992 CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
7614.02.2018ÎMPUTERNICIREA VICEPRIMARULUI MUNICIPIULUI FOCȘANI – IORGA MARIUS EUSEBIU SĂ ÎNCHEIE CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPĂRARE PENTRU LOCUINȚA DIN FONDUL LOCATIV DE STAT SITUATĂ ÎN FOCȘANI,BDUL. BUCUREȘTI NR. 27,BLOCUL L2,AP. 28,ÎN BAZA PREVEDERILOR LEGII LOCUINȚEI NR. 114/1996,REPUBLICATĂ,CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE,A DECRETULUI LEGE NR. 61/1990 ȘI A LEGII NR. 85/1992 CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
7714.02.2018MODIFICAREA ANEXEI NR. 2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 243/2017 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI,STATULUI DE FUNCȚII ȘI NUMĂRULUI DE PERSONAL PENTRU DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI MEDICINĂ ȘCOLARĂ FOCȘANI,CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
7814.02.2018MODIFICAREA ANEXEI NR. 2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 500/2017 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI,STATULUI DE FUNCȚII ȘI NUMĂRULUI DE PERSONAL PENTRU DIRECȚIA DE DEZVOLTARE SERVICII PUBLICE FOCȘANIDeschide
7914.02.2018APROBAREA FIȘEI DE EVALUARE A PERFORMANȚELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE REALIZATE ÎN ANUL 2017 DE CĂTRE DOAMNA PASCARU CARMEN,CONSILIER JURIDIC GRADUL I ÎN CADRUL APARATULUI PERMANENT DE LUCRU AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANIDeschide
8014.02.2018APROBAREA FIȘEI DE EVALUARE A PERFORMANȚELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE REALIZATE ÎN ANUL 2017 DE CĂTRE DOMNUL IONAȘCU FLORINEL,INSPECTOR DE SPECIALITATE GRADUL II ÎN CADRUL APARATULUI PERMANENT DE LUCRU AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANIDeschide
8114.02.2018RETRAGEREA AUTORIZAȚIEI TAXI NR. 310,ATRIBUITĂ PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 279/27.07.2017,TRANSPORTATORULUI MARTYAN ASIG S.R.L.Deschide
8214.02.2018APROBAREA UTILIZĂRII,ÎN ANUL 2018,A EXCEDENTULUI BUGETULUI LOCAL REZULTAT LA ÎNCHEIEREA EXERCIȚIULUI BUGETAR A ANULUI PRECEDENTDeschide
8314.02.2018APROBAREA BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE ANUL 2018Deschide
8414.02.2018APROBAREA NUMĂRULUI DE BURSE ȘI A CUANTUMULUI UNEI BURSE PENTRU ELEVII DE LA CURSURILE CU FRECVENȚĂ DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT FINANȚATE DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIUL FOCȘANI PE ANUL 2018Deschide
8514.02.2018APROBAREA SĂRBĂTORIRII ZILEI DE DRAGOBETE,SĂRBĂTOARE TRADIȚIONALĂ ROMÂNEASCĂ,ÎN DATA DE 17 FEBRUARIE 2018Deschide
8614.02.2018APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 10.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE ANUL 2018 PENTRU ORGANIZAREA SĂRBĂTORILOR DE PRIMĂVARĂ - 1 ȘI 8 MARTIE 2018Deschide
8714.02.2018ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI PE ANUL 2018,A SUMEI DE 0,80 MII LEI PENTRU PREMIEREA A DOI SPORTIVI CARE AU OBȚINUT REZULTATE DEOSEBITE LA ÎNTRECERILE SPORTIVE PE ANUL 2017Deschide
8814.02.2018RREVOCAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 514/2017 PRIVIND COMPLETAREA HCL NR. 341/2010 PRIVIND REALIZAREA PE TERMEN MEDIU A UNEI POLITICI TARIFARE REFERITOARE LA PREŢUL DE REFERINȚĂ AL ENERGIEI TERMICE PENTRU POPULAŢIE NECESARĂ IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI „REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANĂ LA NIVELUL MUNICIPIULUI FOCŞANI PENTRU PERIOADA 2009-2028 ÎN SCOPUL CONFORMĂRII LA LEGISLAŢIA DE MEDIU ŞI CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE” FINANŢAT DIN FONDUL DE COEZIUNE ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL SECTORIAL DE MEDIU 2007 – 2013,AXA PRIORITARĂ 3,CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
8914.02.2018APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL S.C. ENET S.A. FOCȘANI PE ANUL 2018 ȘI ESTIMAT PE URMĂTORII 2 ANIDeschide
9014.02.2018APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 5,00 MII LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE ANUL 2018 REPREZENTÂND CHELTUIELI AFERENTE PROIECTULUI ERASMUS ”HOW SUSTAINABLE IS MY SCHOOL?” DERULAT DE COLEGIUL ECONOMIC ”MIHAI KOGĂLNICEANU” FOCȘANI ÎN LUNA MARTIE 2018Deschide
9114.02.2018APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 3,00 MIILEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE ANUL 2018,PENTRU SUSȚINEREA PROIECTELOR ”POȘTAȘUL INIMII” ȘI ”CARE AND HELP”,INIȚIATE ȘI ORGANIZATE DE CONSILIUL LOCAL AL TINERILOR FOCȘANIDeschide