NrDataTitlul hotarârii
123.01.2018APROBAREA PENTRU ANUL 2018 A COSTULUI MEDIU LUNAR DE ÎNTREȚINERE PENTRU COPIII CARE FRECVENTEAZĂ CREȘELE DIN CADRUL SERVICIULUI PUBLIC CREȘEDeschide
223.01.2018APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND EVALUAREA PERFORMANȚELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE A PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI PERMANENT DE LUCRU AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANIDeschide
323.01.2018ÎNSUȘIREA MODIFICĂRILOR ADUSE ANEXEI LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 383/2015 PRIVIND ÎNSUȘIREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI FOCȘANI,CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
423.01.2018MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 127/2017 PRIVIND APROBAREA SOLICITĂRII DE TRECERE A UNUI IMOBIL DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI ROMÂN ȘI DIN ADMINISTRAREA MINISTERULUI TINERETULUI ȘI SPORTULUI – DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU SPORT ȘI TINERET VRANCEA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI FOCȘANIDeschide
523.01.2018APROBAREA ÎNCHIRIERII FĂRĂ LICITAȚIE PUBLICĂ A SPAȚIULUI MEDICAL ÎN SUPRAFAȚĂ TOTALĂ DE 182,71 MP.,SITUAT LA PARTERUL IMOBILULUI SITUAT ÎN FOCȘANI,STR. BUCEGI NR. 28,PRECUM ȘI A COTEI INDIVIZE DE 70,61 MP. DIN SPAȚIUL ÎN FOLOSINȚĂ COMUNĂ,CĂTRE S.C. AMM MED STAR S.R.L.Deschide
623.01.2018NEEXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMȚIUNE LA CUMPĂRAREA IMOBILULUI – MONUMENT ISTORIC CASA DAMIAN,COD LMI VN-II-M-B-06433 DIN FOCȘANI,BULEVARDUL GĂRII NR. 8,AFLAT ÎN PROPRIETATEA DOMNILOR DIMIAN AURA ȘI DIMIAN DAN CRISTIANDeschide
723.01.2018NEEXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMȚIUNE LA CUMPĂRAREA IMOBILULUI – MONUMENT ISTORIC CASA SCLAVONE,COD LMI VN-II-M-B-06406 DIN FOCȘANI,STRADA CERNEI NR. 12,T. 53,P. 3381,AFLAT ÎN PROPRIETATEA DOMNULUI GEORGESCU FLORIN DUMITRUDeschide
823.01.2018MODIFICAREA ANEXEI NR. 2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 343/2011 PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A SPAȚIILOR SITUATE ÎN „PERIMETRUL ISTORIC PIAȚA UNIRII ȘI GRĂDINA PUBLICĂ” DIN FOCȘANIDeschide
923.01.2018APROBAREA ÎNCREDINȚĂRII ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ DIRECȚIEI DE DEZVOLTARE SERVICII PUBLICE FOCȘANI A IMOBILULUI – SEDIU ADMINISTRATIV COMPUS DIN CONSTRUCȚIE (P+1) ÎN SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ DE 362,00 MP ȘI TEREN AFERENT ÎN SUPRAFAȚĂ TOTALĂ DE 1629,00 MP SITUAT ÎN FOCȘANI,STR. COMISIA CENTRALĂ NR. 80A,T 80,P 4628,T 81 P 4368,PE PERIOADA EXISTENȚEI SERVICIULUI PUBLICDeschide
1023.01.2018APROBAREA VÂNZĂRII FĂRĂ LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 30,00 MP,SITUAT ÎN FOCȘANI,STR. PROF. GH. LONGINESCU NR. 23,JUDEȚUL VRANCEA,T. 118,P. %6139/1 CE APARȚINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI,CĂTRE DOMNUL CONSTANTIN NELUDeschide
1123.01.2018APROBAREA VÂNZĂRII FĂRĂ LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 14,00 MP,SITUAT ÎN FOCȘANI,STR. PLEVNEI,JUDEȚUL VRANCEA,T. 192,P. %10565 CE APARȚINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI,CĂTRE DOMNUL PRICOPI IONELDeschide
1223.01.2018APROBAREA VÂNZĂRII FĂRĂ LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 20,00 MP,SITUAT ÎN FOCȘANI,ALEEA 1 IUNIE NR. 4,JUDEȚUL VRANCEA,T. 207,P. %11275 CE APARȚINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI,CĂTRE DOAMNA BURGHELEA MARICADeschide
1323.01.2018APROBAREA ÎNCHIRIERII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 50 MP SITUAT ÎN FOCȘANI,STR. DEMOCRAȚIEI T 79,P 416% CE APARȚINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI,ÎN VEDEREA AMPLASĂRII UNEI CONSTRUCȚII PROVIZORII CU DESTINAȚIA DE SPAȚIU COMERCIALDeschide
1423.01.2018APROBAREA LISTEI NOMINALE CU PERSOANELE CĂRORA LI SE REPARTIZEAZĂ LOCUINȚE SOCIALE CU CHIRIEDeschide
1523.01.2018APROBAREA EXTINDERII DE SPAȚIU PENTRU UN NUMĂR DE 12 FAMILII DIN IMOBILUL SITUAT ÎN ALEEA CĂMINULUI NR. 12Deschide
1623.01.2018APROBAREA SCHIMBĂRII REPARTIȚIEI PENTRU FAMILIA MUSTAFA IONEL DIN IMOBILUL SITUAT ÎN FOCȘANI,STR. REVOLUȚIEI NR. 16,BL. C2,AP. 25 (TRONSON II),ÎN IMOBILUL SITUAT ÎN FOCȘANI,STR. REVOLUȚIEI NR. 16,BL. C2,AP. 2 (TRONSON II) ÎN CONFORMITATE CU LEGEA LOCUINŢEI NR.114/1996 REPUBLICATĂ,CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
1723.01.2018APROBAREA UNUI SCHIMB DE LOCUINŢE ANL SITUATE ÎN LOCALITATEA FOCȘANI,CARTIERUL BRĂILEI,SOLICITAT DE TITULARII CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE ÎN CONFORMITATE CU LEGEA NR.152/1998 REPUBLICATĂ,CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
1823.01.2018APROBAREA SCHIMBĂRII REPARTIȚIEI PENTRU UN NUMĂR DE 3 FAMILII ÎN CONFORMITATE CU LEGEA LOCUINȚEI NR. 114/199 REPUBLICATĂ ȘI MODIFICATĂ ȘI LEGEA NR.152/1998 PRIVIND ÎNFIINȚAREA AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU LOCUINȚE,REPUBLICATĂDeschide
1923.01.2018APROBAREA CLASIFICĂRII UNITĂȚII LOCATIVE SITUATĂ ÎN BDUL. UNIRII NR. 24,BL. B1,AP. 41,CE APARȚINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI,ÎN LOCUINȚĂ DE SERVICIUDeschide
2023.01.2018APROBAREA VÂNZĂRII CU PLATA ÎN RATE LUNARE A GARSONIEREI SITUATĂ ÎN FOCȘANIDeschide
2123.01.2018APROBAREA TARIFELOR PENTRU ACTIVITATEA DE DESZĂPEZIRE ÎN MUNICIPIUL FOCȘANIDeschide
2223.01.2018MODIFICAREA ART. 1 ALIN. (1) DIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 9/2009 PRIVIND APROBAREA ACORDĂRII DE GRATUITĂȚI PE TRANSPORTUL URBAN DE CĂLĂTORI PENSIONARILOR DE DREPT,FĂRĂ LIMITĂ DE VÂRSTĂ,CU DOMICILIUL ÎN MUNICIPIUL FOCȘANI,CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
2323.01.2018APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REPARAȚII CAPITALE ALE MONUMENTULUI UNIRII DIN MUNICIPIUL FOCȘANI”Deschide
2423.01.2018MAJORAREA IMPOZITULUI PE TEREN PENTRU IMOBILUL SITUAT ÎN FOCȘANI,STRADA PLOPI NR. 25 ÎNREGISTRAT ÎN EVIDENȚA FISCALĂ PE NUMELE DE CĂLDĂRARU ZODIA ȘI CĂLDĂRARU ROBERTDeschide
2523.01.2018MAJORAREA IMPOZITULUI PE TEREN PENTRU IMOBILUL SITUAT ÎN FOCȘANI,STRADA ION NECULCE NR. 29 ÎNREGISTRAT ÎN EVIDENȚA FISCALĂ PE NUMELE DE DRILEA MARIA ȘI DRILEA COSTICĂDeschide
2623.01.2018MAJORAREA IMPOZITULUI PE TEREN PENTRU IMOBILUL SITUAT ÎN FOCȘANI,STRADA TISA NR. 14 ÎNREGISTRAT ÎN EVIDENȚA FISCALĂ PE NUMELE DE BIRLA ION ȘI BIRLA PAUNADeschide
2723.01.2018MAJORAREA IMPOZITULUI PE TEREN PENTRU IMOBILUL SITUAT ÎN FOCȘANI,STRADA ION NECULCE NR. 17 ÎNREGISTRAT ÎN EVIDENȚA FISCALĂ PE NUMELE DE ARITON ION ȘI ARITON LILIANADeschide
2823.01.2018MAJORAREA IMPOZITULUI PE TEREN PENTRU IMOBILUL SITUAT ÎN FOCȘANI,STRADA EMANOIL PETRUȚ,TARLAUA 85,PARCELA 438 ÎNREGISTRAT ÎN EVIDENȚA FISCALĂ PE NUMELE DE SCHMOLL IVAN ȘI SCHMOLL ECATERINADeschide
2923.01.2018MAJORAREA IMPOZITULUI PE TEREN PENTRU IMOBILUL SITUAT ÎN FOCȘANI,ALEEA PARC,TARLAUA 204,PARCELA 11168 ÎNREGISTRAT ÎN EVIDENȚA FISCALĂ PE NUMELE DOAMNEI KALANY VIORICA OANADeschide
3023.01.2018MAJORAREA IMPOZITULUI PE TEREN PENTRU IMOBILELE SITUATE ÎN FOCȘANI,STRADA MĂRĂȘEȘTI NR. 7 ȘI MĂRĂȘEȘTI NR. 9 ÎNREGISTRATE ÎN EVIDENȚA FISCALĂ PE NUMELE DOMNULUI SANDRU NICUDeschide
3123.01.2018MAJORAREA IMPOZITULUI PE CLĂDIRI PENTRU IMOBILUL SITUAT ÎN FOCȘANI,STRADA 13 DECEMBRIE 1918 NR. 13 ÎNREGISTRAT ÎN EVIDENȚA FISCALĂ PE NUMELE DOAMNEI SCUTARU SOFIA LUCREȚIADeschide
3223.01.2018MAJORAREA IMPOZITULUI PE CLĂDIRI PENTRU IMOBILUL SITUAT ÎN FOCȘANI,STRADA JILIȘTEI NR. 9 ÎNREGISTRAT ÎN EVIDENȚA FISCALĂ PE NUMELE DOAMNEI VOSGANIAN ARMINEDeschide
3323.01.2018MAJORAREA IMPOZITULUI PE CLĂDIRI PENTRU IMOBILUL SITUAT ÎN FOCȘANI,STRADA UNIREA PRINCIPATELOR NR. 48 ÎNREGISTRAT ÎN EVIDENȚA FISCALĂ PE NUMELE DOMNULUI DARDALA MARIANDeschide
3423.01.2018MAJORAREA IMPOZITULUI PE CLĂDIRI ȘI TEREN PENTRU IMOBILUL SITUAT ÎN FOCȘANI,STRADA VRANCEI NR. 52 ÎNREGISTRAT ÎN EVIDENȚA FISCALĂ PE NUMELE DOMNULUI GLAVAN IORGUDeschide
3523.01.2018MAJORAREA IMPOZITULUI PE CLĂDIRI ȘI TEREN PENTRU IMOBILUL SITUAT ÎN FOCȘANI,STRADA VRANCEI NR. 50 ÎNREGISTRAT ÎN EVIDENȚA FISCALĂ PE NUMELE DE POTOP VASILE ȘI POTOP SANDADeschide
3623.01.2018MAJORAREA IMPOZITULUI PE CLĂDIRI ȘI TEREN PENTRU IMOBILUL SITUAT ÎN FOCȘANI,STRADA C. STERE NR. 57 ÎNREGISTRAT ÎN EVIDENȚA FISCALĂ PE NUMELE DOAMNEI HANEȘ VERONICADeschide
3723.01.2018MAJORAREA IMPOZITULUI PE CLĂDIRI ȘI TEREN PENTRU IMOBILUL SITUAT ÎN FOCȘANI,STRADA CERNEI MR. 41 ÎNREGISTRAT ÎN EVIDENȚA FISCALĂ PE NUMELE DOAMNEI PUFLEA FELICIADeschide
3823.01.2018MAJORAREA IMPOZITULUI PE CLĂDIRI ȘI TEREN PENTRU IMOBILUL SITUAT ÎN FOCȘANI,STRADA CERNEI NR. 22 ÎNREGISTRAT ÎN EVIDENȚA FISCALĂ PE NUMELE DOAMNEI CONSTANTIN GEORGIANADeschide
3923.01.2018MAJORAREA IMPOZITULUI PE CLĂDIRI ȘI TEREN PENTRU IMOBILUL SITUAT ÎN FOCȘANI,STRADA MUREȘULUI NR. 9 ÎNREGISTRAT ÎN EVIDENȚA FISCALĂ PE NUMELE DOAMNEI MURGU IULIADeschide
4023.01.2018MAJORAREA IMPOZITULUI PE CLĂDIRI ȘI TEREN PENTRU IMOBILUL SITUAT ÎN FOCȘANI,STRADA ION BASGAN NR. 5 ÎNREGISTRAT ÎN EVIDENȚA FISCALĂ PE NUMELE DOMNULUI ILIE IOANDeschide
4123.01.2018MAJORAREA IMPOZITULUI PE CLĂDIRI ȘI TEREN PENTRU IMOBILUL SITUAT ÎN FOCȘANI,STRADA LIBERTĂȚII NR. 1 ÎNREGISTRAT ÎN EVIDENȚA FISCALĂ PE NUMELE DOAMNEI BALABAN ECATERINADeschide
4223.01.2018MAJORAREA IMPOZITULUI PE CLĂDIRI ȘI TEREN PENTRU IMOBILUL SITUAT ÎN FOCȘANI,STRADA LIBERTĂȚII NR. 29 ÎNREGISTRAT ÎN EVIDENȚA FISCALĂ PE NUMELE DE PASCU TUDORA,MANOLE ELENA ȘI ZAHARIA MARIADeschide
4323.01.2018MAJORAREA IMPOZITULUI PE CLĂDIRI ȘI TEREN PENTRU IMOBILUL SITUAT ÎN FOCȘANI,STRADA LIBERTĂȚII NR. 36 ÎNREGISTRAT ÎN EVIDENȚA FISCALĂ PE NUMELE DE ACATRINEI VIOREL ȘI ACATRINEI GEORGETADeschide
4423.01.2018MAJORAREA IMPOZITULUI PE CLĂDIRI ȘI TEREN PENTRU IMOBILUL SITUAT ÎN FOCȘANI,STRADA ARGEȘ NR. 35 ÎNREGISTRAT ÎN EVIDENȚA FISCALĂ PE NUMELE DE HARET ALEXANDRU,HARET ELENA,HARET VASILE,HARET MARGHIOALA ȘI HARET EMILIA ISABELADeschide
4523.01.2018MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 175/2016 PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI LOCAL DE PUBLICITATE PRIVIND AMPLASAREA ȘI AUTORIZAREA MIJLOACELOR DE PUBLICITATE ÎN MUNICIPIUL FOCȘANIDeschide
4623.01.2018APROBAREA REGULAMENTULUI PENTRU ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA CIMITIRELOR APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI FOCȘANIDeschide
4723.01.2018MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 203/2016 PRIVIND ORGANIZAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI DESEMNAREA MEMBRILOR ACESTORADeschide
4823.01.2018MODIFICAREA ART. 2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 214/2009 PRIVIND APROBAREA ÎMPĂRȚIRII MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN 6 ZONE DE LUCRU,ARONDAREA CONSILIERILOR LOCALI PE ACESTE ZONE ȘI CONSTITUIREA GRUPURILOR DE DIALOG,AVÂND CA OBIECT CREȘTEREA GRADULUI DE TRANSPARENȚĂ ȘI IMPLICAREA CIVICĂ ÎN ACTUL DE ADMINISTRAREDeschide
4923.01.2018MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA STATUTULUI ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU SERVICIUL DE SALUBRIZARE A LOCALITĂȚILOR FOCȘANI ȘI GOLEȘTI,JUDEȚUL VRANCEADeschide
5023.01.2018APROBAREA COSTULUI MEDIU LUNAR DE ÎNTREȚINERE LA CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE DIN CADRUL DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI MEDICINĂ ȘCOLARĂ FOCȘANI PENTRU ANUL 2018Deschide
5123.01.2018STABILIREA CATEGORIILOR DE VENITURI LUATE ÎN CALCUL LA STABILIREA VENITURILOR LUNARE PE MEMBRU DE FAMILIE ÎN VEDEREA CALCULĂRII CONTRIBUȚIEI DE ÎNTREȚINERE DATORATĂ DE PERSOANELE VÂRSTNICE ÎNGRIJITE LA CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE DIN CADRUL DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI MEDICINĂ ȘCOLARĂ FOCȘANI PENTRU ANUL 2018Deschide
5223.01.2018MANDATAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR LA ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR FOCȘANI S.A. ÎN VEDEREA NEGOCIERII ȘI APROBĂRII INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI DIN PLANUL DE ADMINISTRARE AL SOCIETĂȚII PENTRU PERIOADA MANDATULUI 6 DECEMBRIE 2017 – 6 DECEMBRIE 2021Deschide
5323.01.2018CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 7,59 MP. SITUAT ÎN FOCȘANI,STR. ING. ION BASGAN NR. 8,SC. 1,AP. 1,T 57,P 3513% APARȚINÂND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI,ÎN FAVOAREA DOAMNEI GHEOCA MIHAELADeschide
5423.01.2018MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 399/2017 PRIVIND NUMIREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA COLEGIUL ECONOMIC „MIHAIL KOGĂLNICEANU” FOCȘANIDeschide
5523.01.2018MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 384/2017 PRIVIND NUMIREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANGHEL SALIGNY” FOCȘANIDeschide
5623.01.2018NUMIREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 FOCȘANIDeschide
5723.01.2018NUMIREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII LA PALATUL COPIILOR FOCȘANIDeschide
5823.01.2018MODIFICAREA ART. 2 ALIN. (1) DIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 406/2017 PENTRU ADOPTAREA UNOR MĂSURI PRIVIND DEMARAREA PROCEDURII DE SELECȚIE PENTRU FUNCȚIILE DE MEMBRI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA TRANSPORT PUBLIC S.A. FOCȘANIDeschide
5923.01.2018APROBAREA MODIFICĂRII ANEXEI NR. 1 A HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 24/203/2012 PRIVIND APROBAREA CONSTITUIRII COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM A MUNICIPIULUI FOCȘANI ȘI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A ACESTEIADeschide
6023.01.2018DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN CONSILIUL ADMINISTRATIV AL ATENEULUI POPULAR „MAIOR GHEORGHE PASTIA” FOCȘANIDeschide
6114.02.2018APROBAREA DOCUMENTAȚIILOR TEHNICO-ECONOMICE,A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI,FAZA DALI ȘI DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIȚIEI PROPUSE A FI REALIZATĂ PRIN PROIECT PENTRU OBIECTIVUL „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL FOCȘANI,ETAPA A II-A”Deschide
6214.02.2018APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA FAZA DE DOCUMENTAȚIE AVIZARE LUCRĂRI DE INTERVENȚIE DALI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REFACERE INFRASTRUCTURĂ STRĂZI: STR. ALEXANDRU SAHIADeschide
6314.02.2018APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL S.C. ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR FOCȘANI S.A. PE ANUL 2018 ȘI ESTIMAT PE URMĂTORII 2 ANIDeschide
6414.02.2018APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. FOCȘANI PE ANUL 2018 ȘI ESTIMAT PE URMĂTORII 2 ANIDeschide
6514.02.2018NEEXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMȚIUNE LA CUMPĂRAREA IMOBILULUI – MONUMENT ISTORIC CASA,COD LMI VN-II-M-B-06409 DIN FOCȘANI,STR. CERNEI NR. 35,T. 44,P. 2721,AFLAT ÎN PROPRIETATEA DOMNILOR CIOS TIBERIU ȘI CIOS MIRELA-ADINADeschide
6614.02.2018NEEXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMȚIUNE LA CUMPĂRAREA IMOBILULUI – MONUMENT ISTORIC CASA COLONEL ALBU,COD LMI VN-II-M-B-06407 DIN FOCȘANI,STRADA CERNEI NR. 22,T. 53,P. 3367,AFLAT ÎN PROPRIETATEA DOAMNEI ZĂGAN GEORGIANDeschide
6714.02.2018APROBAREA VÂNZĂRII FĂRĂ LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 77,00 MP,SITUAT ÎN FOCȘANI,BDUL. UNIRII NR. 6,JUDEȚUL VRANCEA,T. 193,P. 10715/1 CE APARȚINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI,CĂTRE DOAMNA MOCANU GEORGETADeschide
6814.02.2018APROBAREA VÂNZĂRII FĂRĂ LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 25,00 MP,SITUAT ÎN FOCȘANI,ALEEA 1 IUNIE NR. 17,JUDEȚUL VRANCEA,T. 210,P. 11444% CE APARȚINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI,CĂTRE DOAMNA PERIȘAN LĂCRĂMIOARA-CRINADeschide
6914.02.2018APROBAREA TABELULUI NOMINAL REPREZENTÂND PROPUNEREA DE ATRIBUIRE ÎN PROPRIETATE A UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN ÎN BAZA ART. 36 ALIN. (3) DIN LEGEA NR. 18/1991 A FONDULUI FUNCIAR,REPUBLICATĂ,CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
7014.02.2018ÎNSUȘIREA MODIFICĂRILOR ADUSE ANEXEI LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 383/2015 PRIVIND ÎNSUȘIREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI FOCȘANI,CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
7114.02.2018APROBAREA CONSTITUIRII CU TITLU GRATUIT A DREPTULUI DE UZ ȘI SERVITUTE ASUPRA UNUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 10,08 MP,SITUAT ÎN FOCȘANI,T 161,P 8316 CĂTRE SC FDEE ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD SA –SDEE FOCȘANIDeschide
7214.02.2018APROBAREA SCHIMBĂRII REPARTIȚIEI PENTRU UN NUMĂR DE DOUĂ FAMILII ÎN CONFORMITATE CU LEGEA LOCUINŢEI NR. 114/1996 REPUBLICATĂ ȘI MODIFICATĂ ȘI LEGEA NR. 152/1998 PRIVIND ÎNFIINȚAREA AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU LOCUINȚE,REPUBLICATĂ,CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
7314.02.2018APROBAREA EXTINDERII DE SPAȚIU PENTRU O FAMILIE DIN IMOBILUL SITUAT ÎN FOCȘANI,ALEEA CĂMINULUI NR. 12,BL. G2,ÎN IMOBILUL SITUAT ÎN FOCȘANI,STR. REVOLUȚIEI NR. 16,BL. C2 ÎN CONFORMITATE CU LEGEA LOCUINŢEI NR. 114/1996 REPUBLICATĂ,CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
7414.02.2018APROBAREA LISTEI NOMINALE CU PERSOANELE CĂRORA LI SE REPARTIZEAZĂ LOCUINȚE PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII,CONFORM NORMELOR METODOLOGICE DE PUNERE ÎN APLICARE A PREVEDERILOR LEGII NR. 152/1998 REPUBLICATĂ ȘI MODIFICATĂ ȘI A HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 124/2017 PRIVIND APROBAREA LISTEI DE PRIORITĂȚIDeschide
7514.02.2018ÎMPUTERNICIREA VICEPRIMARULUI MUNICIPIULUI FOCȘANI – IORGA MARIUS EUSEBIU SĂ ÎNCHEIE CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPĂRARE PENTRU LOCUINȚA DIN FONDUL LOCATIV DE STAT SITUATĂ ÎN FOCȘANI,BDUL. BUCUREȘTI NR. 27,BLOCUL L2,AP. 21,ÎN BAZA PREVEDERILOR LEGII LOCUINȚEI NR. 114/1996,REPUBLICATĂ,CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE,A DECRETULUI LEGE NR. 61/1990 ȘI A LEGII NR. 85/1992 CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
7614.02.2018ÎMPUTERNICIREA VICEPRIMARULUI MUNICIPIULUI FOCȘANI – IORGA MARIUS EUSEBIU SĂ ÎNCHEIE CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPĂRARE PENTRU LOCUINȚA DIN FONDUL LOCATIV DE STAT SITUATĂ ÎN FOCȘANI,BDUL. BUCUREȘTI NR. 27,BLOCUL L2,AP. 28,ÎN BAZA PREVEDERILOR LEGII LOCUINȚEI NR. 114/1996,REPUBLICATĂ,CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE,A DECRETULUI LEGE NR. 61/1990 ȘI A LEGII NR. 85/1992 CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
7714.02.2018MODIFICAREA ANEXEI NR. 2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 243/2017 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI,STATULUI DE FUNCȚII ȘI NUMĂRULUI DE PERSONAL PENTRU DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI MEDICINĂ ȘCOLARĂ FOCȘANI,CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
7814.02.2018MODIFICAREA ANEXEI NR. 2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 500/2017 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI,STATULUI DE FUNCȚII ȘI NUMĂRULUI DE PERSONAL PENTRU DIRECȚIA DE DEZVOLTARE SERVICII PUBLICE FOCȘANIDeschide
7914.02.2018APROBAREA FIȘEI DE EVALUARE A PERFORMANȚELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE REALIZATE ÎN ANUL 2017 DE CĂTRE DOAMNA PASCARU CARMEN,CONSILIER JURIDIC GRADUL I ÎN CADRUL APARATULUI PERMANENT DE LUCRU AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANIDeschide
8014.02.2018APROBAREA FIȘEI DE EVALUARE A PERFORMANȚELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE REALIZATE ÎN ANUL 2017 DE CĂTRE DOMNUL IONAȘCU FLORINEL,INSPECTOR DE SPECIALITATE GRADUL II ÎN CADRUL APARATULUI PERMANENT DE LUCRU AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANIDeschide
8114.02.2018RETRAGEREA AUTORIZAȚIEI TAXI NR. 310,ATRIBUITĂ PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 279/27.07.2017,TRANSPORTATORULUI MARTYAN ASIG S.R.L.Deschide
8214.02.2018APROBAREA UTILIZĂRIIDeschide
8314.02.2018APROBAREA BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE ANUL 2018Deschide
8414.02.2018APROBAREA NUMĂRULUI DE BURSE ȘI A CUANTUMULUI UNEI BURSE PENTRU ELEVII DE LA CURSURILE CU FRECVENȚĂ DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT FINANȚATE DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIUL FOCȘANI PE ANUL 2018Deschide
8514.02.2018APROBAREA SĂRBĂTORIRII ZILEI DE DRAGOBETE,SĂRBĂTOARE TRADIȚIONALĂ ROMÂNEASCĂ,ÎN DATA DE 17 FEBRUARIE 2018Deschide
8614.02.2018APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 10.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE ANUL 2018 PENTRU ORGANIZAREA SĂRBĂTORILOR DE PRIMĂVARĂ - 1 ȘI 8 MARTIE 2018Deschide
8714.02.2018ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI PE ANUL 2018,A SUMEI DE 0,80 MII LEI PENTRU PREMIEREA A DOI SPORTIVI CARE AU OBȚINUT REZULTATE DEOSEBITE LA ÎNTRECERILE SPORTIVE PE ANUL 2017Deschide
8814.02.2018RREVOCAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 514/2017 PRIVIND COMPLETAREA HCL NR. 341/2010 PRIVIND REALIZAREA PE TERMEN MEDIU A UNEI POLITICI TARIFARE REFERITOARE LA PREŢUL DE REFERINȚĂ AL ENERGIEI TERMICE PENTRU POPULAŢIE NECESARĂ IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI „REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANĂ LA NIVELUL MUNICIPIULUI FOCŞANI PENTRU PERIOADA 2009-2028 ÎN SCOPUL CONFORMĂRII LA LEGISLAŢIA DE MEDIU ŞI CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE” FINANŢAT DIN FONDUL DE COEZIUNE ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL SECTORIAL DE MEDIU 2007 – 2013,AXA PRIORITARĂ 3,CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
8914.02.2018APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL S.C. ENET S.A. FOCȘANI PE ANUL 2018 ȘI ESTIMAT PE URMĂTORII 2 ANIDeschide
9014.02.2018APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 5,00 MII LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE ANUL 2018 REPREZENTÂND CHELTUIELI AFERENTE PROIECTULUI ERASMUS ”HOW SUSTAINABLE IS MY SCHOOL?” DERULAT DE COLEGIUL ECONOMIC ”MIHAI KOGĂLNICEANU” FOCȘANI ÎN LUNA MARTIE 2018Deschide
9114.02.2018APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 3,00 MIILEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE ANUL 2018,PENTRU SUSȚINEREA PROIECTELOR ”POȘTAȘUL INIMII” ȘI ”CARE AND HELP”,INIȚIATE ȘI ORGANIZATE DE CONSILIUL LOCAL AL TINERILOR FOCȘANIDeschide
9207.03.2018MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 440/2017 PRIVIND ASIGURAREA FINANȚĂRII DE LA BUGETUL LOCAL A UNOR CATEGORII DE LUCRĂRI CARE NU SE FINANȚEAZĂ DE LA BUGETUL DE STAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2017-2020 PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „REFACERE INFRASTRUCTURĂ STRĂZI: POPA ȘAPCĂ, TEIULUI, GEORGE COȘBUC, DORNIȘOAREI, FUNDĂTURA DORNIȘOAREI, GHINEA DORINEL, GHEORGHE MAGHERU DIN MUNICIPIUL FOCȘANI”, JUDEȚUL VRANCEADeschide
9307.03.2018COMPLETAREA ȘI MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 441/2017 PRIVIND ASIGURAREA FINANȚĂRII DE LA BUGETUL LOCAL A UNOR CATEGORII DE LUCRĂRI CARE NU SE FINANȚEAZĂ DE LA BUGETUL DE STAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2017-2020 PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „MODERNIZARE ȘI REABILITARE DRUMURI LOCALE ÎN MUNICIPIUL FOCȘANI”, JUDEȚUL VRANCEADeschide
9407.03.2018ASIGURAREA FINANȚĂRII DE LA BUGETUL LOCAL ȘI ALTE SURSE DE FINANȚARE A UNOR CATEGORII DE LUCRĂRI CARE NU SE FINANȚEAZĂ DE LA BUGETUL DE STAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2017-2020 PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „EXTINDERE CU 12 SĂLI DE CLASĂ A ȘCOLII NR. 3 FOCȘANI”Deschide
9507.03.2018MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 253/2015 PRIVIND ÎNSUȘIREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: „MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA REȚELEI DE TRANSPORT A ENERGIEI TERMICE ÎN ZONELE: PIAȚA VICTORIEI, STR. LONGINESCU, STR. RĂZBOIENI” ÎN MUNICIPIUL FOCȘANIDeschide
9607.03.2018MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 350/2017 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT PENTRU OBIECTIVUL „CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE LA CORP DE CLĂDIRE ȘCOALĂ ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR CONEXE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DUILIU ZAMFIRESCU” DIN FOCȘANI”Deschide
9707.03.2018APROBAREA MAJORĂRII CAPITALULUI SOCIAL AL S.C. CUP SALUBRITATE S.A. FOCȘANIDeschide
9807.03.2018APROBAREA MODIFICĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 511/2017 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCȚII ȘI NUMĂRULUI DE PERSONAL PENTRU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCȘANIDeschide
9907.03.2018APROBAREA RAPORTULUI PENTRU NUMIRILE FINALE A DOI MEMBRI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA PARKING FOCȘANI SADeschide
10007.03.2018APROBAREA UNUI SCHIMB DE LOCUINŢE ANL SITUATE ÎN LOCALITATEA FOCȘANI, CARTIERUL TINERETULUI SUD, SOLICITAT DE TITULARII CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE ÎN CONFORMITATE CU LEGEA NR.152/1998 REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
10107.03.2018STABILIREA UNUI NUMĂR DE 3 AUTORIZAȚII TAXI DISPONIBILE CARE VOR FI ATRIBUITE TRANSPORTATORILOR ÎNSCRIȘI ÎN LISTA DE AȘTEPTARE, LA NIVELUL MUNICIPIULUI FOCȘANIDeschide
10207.03.2018APROBAREA CONTRACTULUI DE PARTENERIAT DINTRE MUNICIPIUL FOCȘANI, COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” FOCȘANI ȘI SC PANDORA PROD SRL PENTRU FORMAREA PROFESIONALĂ A ELEVILOR PRIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUALDeschide
10307.03.2018MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI NR. 1 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 27/2016 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE AUTORIZARE A ACTIVITĂȚILOR DE COMERCIALIZARE A PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR DE PIAȚĂ PE RAZA MUNICIPIULUI FOCȘANIDeschide
10407.03.2018APROBAREA RAPORTULUI CONSULTĂRII ȘI INFORMĂRII PUBLICULUI NR. 3393/2018 PRIVIND DOCUMENTAȚIA P.U.Z. ȘI APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL „CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE D+P+6E” – GENERAT DE IMOBILELE AMPLASATE ÎN FOCȘANI, STR. CPT. STOENESCU CORNELIU NR. 20-22, NR. CAD. 60358 ȘI 2376/2NDeschide
10507.03.2018APROBAREA RAPORTULUI CONSULTĂRII ȘI INFORMĂRII PUBLICULUI NR. 3349/2018 PRIVIND DOCUMENTAȚIA P.U.Z. ȘI APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL „ATRAGERE ÎN INTRAVILAN A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 4106,0 MP PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE” CE SE VA REALIZA ÎN JUDEȚUL VRANCEA, FOCȘANI, EXTRAVILAN, STR. VLAD ȚEPEȘ, NR. CAD. 9742/5/36/2N, 742/5/36/1/2/1N ȘI 9742/5/36/1/1N, PE TERENURILE ÎN SUPRAFAȚĂ DE 4106,0 MPDeschide
10629.03.2018ÎNSUȘIREA MODIFICĂRILOR ADUSE ANEXEI LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 383/2015 PRIVIND ÎNSUȘIREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI FOCȘANI, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
10729.03.2018APROBAREA APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII LA FAZA DE PROIECT TEHNIC, DETALII DE EXECUȚIE ”EXTINDERE REABILITARE PASAJ MILCOV HALĂ”Deschide
10829.03.2018APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI FAZA PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ”CIȘMELE PUBLICE ÎN MUNICIPIUL FOCȘANI”Deschide
10929.03.2018APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI FAZA PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ”INSTALAȚII AUTOMATE DE UDAT SPAȚII VERZI ÎN MUNICIPIUL FOCȘANI”Deschide
11029.03.2018APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”INSTALAȚIE UTILIZARE GAZE NATURALE CĂMIN PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE, STR. FRATERNITĂȚII NR. 11, MUNICIPIUL FOCȘANI”Deschide
11129.03.2018APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI FAZA PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ”CONTORIZARE ENERGIE TERMICĂ PENTRU ÎNCĂLZIRE LA CLĂDIREA CORP C DIN STR. CUZA VODĂ NR. 48” A COLEGIULUI NAȚIONAL „AL. I. CUZA”Deschide
11229.03.2018APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA FAZA DALI – DOCUMENTAȚIE AVIZARE LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REFACERE INFRASTRUCTURĂ STRADA NICOLAE SĂVEANU, STRADA CINCINAT PAVELESCU, STRADA FOCȘA DIN MUNICIPIUL FOCȘANI”Deschide
11329.03.2018APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA FAZA DALI – DOCUMENTAȚIE AVIZARE LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”AMENAJARE SPAȚIU DE JOACĂ STR. PENEȘ CURCANUL”Deschide
11429.03.2018MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 253/2015 PRIVIND ÎNSUȘIREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: „MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA REȚELEI DE TRANSPORT A ENERGIEI TERMICE ÎN ZONELE: PIAȚA VICTORIEI, STR. LONGINESCU, STR. RĂZBOIENI” ÎN MUNICIPIUL FOCȘANI, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
11529.03.2018APROBAREA MODIFICĂRII ANEXELORNR. 1 ȘI NR. 2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 147/2011 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „ MODERNIZARE ȘI REABILITARE DRUMURI LOCALE ÎN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI FOCȘANI, JUDEȚUL VRANCEA”, MODIFICATĂDeschide
11629.03.2018APROBAREA COMPLETĂRII ȘI MODIFICĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 441/2017 PRIVIND ASIGURAREA FINANȚĂRII DE LA BUGETUL LOCAL A UNOR CATEGORII DE LUCRĂRI CARE NU SE FINANȚEAZĂ DE LA BUGETUL DE STAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2017-2020 PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: „MODERNIZARE ȘI REABILITARE DRUMURI LOCALE ÎN MUNICIPIUL FOCȘANI, JUDEȚUL VRANCEA”, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
11729.03.2018APROBAREA MODIFICĂRII ANEXEI HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 9/2015 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII „REFACERE INFRASTRUCTURĂ STRĂZI: STRADA POPA ȘAPCĂ; STRADA GEORGE COȘBUC; STRADA GHINEA DORINEL; STRADA. GHE. MAGHERU; STRADA DORNIȘOAREI ȘI FUNDĂTURA DORNIȘOAREI ȘI STRADA TEIULUI” DIN MUNICIPIUL FOCȘANI, JUDETUL VRANCEA, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
11829.03.2018APROBAREA MODIFICĂRII ȘI COMPLETĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 440/2017 PRIVIND ASIGURAREA FINANȚĂRII DE LA BUGETUL LOCAL A UNOR CATEGORII DE LUCRĂRI CARE NU SE FINANȚEAZĂ DE LA BUGETUL DE STAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2017-2020 PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „REFACERE INFRASTRUCTURĂ STRĂZI: POPA ȘAPCĂ, TEIULUI, GEORGE COȘBUC, DORNIȘOAREI, FUNDĂTURA DORNIȘOAREI, GHINEA DORINEL, GHEORGHE MAGHERU DIN MUNICIPIUL FOCȘANI”, JUDEȚUL VRANCEA, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
11929.03.2018APROBAREA APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI FAZA PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ”REPARAȚII MONUMENT FÂNTÂNA LUI CUZA LUCRĂRI DE BRANȘAMENT ELECTRIC, ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ ȘI POMPĂ DE APĂ”Deschide
12029.03.2018MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 432/2017 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI FAZA PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ”REPARAȚII CAPITALE FÂNTÂNĂ ARTEZIANĂ PRIMĂRIE – PIAȚA UNIRII”Deschide
12129.03.2018APROBAREA CONTURILOR DE EXECUȚIE ALE BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI, BUGETELOR INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL/PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PRECUM ȘI A SITUAȚIILOR FINANCIARE, INCLUSIV ANEXELE LA ACESTEA, PE ANUL 2017Deschide
12229.03.2018APROBAREA MODIFICĂRII ART. 1 DIN HCL NR. 82/2018 PRIVIND APROBAREA UTILIZĂRII, ÎN ANUL 2018, A EXCEDENTULUI BUGETULUI LOCAL REZULTAT LA ÎNCHEIEREA EXERCIȚIULUI BUGETAR A ANULUI PRECEDENTDeschide
12329.03.2018APROBAREA REPARTIZĂRII UNOR SUME DIN FONDUL DE REZERVĂ BUGETARĂ LA DISPOZIȚIA CONSILIULUI LOCAL, PREVĂZUT ÎN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE ANUL 2018Deschide
12429.03.2018APROBAREA MAJORĂRII BUGETULUI INSTITUȚIILOR ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE PARȚIAL/INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2018Deschide
12529.03.2018APROBAREA MODIFICĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 84/2018 PRIVIND APROBAREA NUMĂRULUI DE BURSE ȘI A CUANTUMULUI UNEI BURSE PENTRU ELEVII DE LA CURSURILE CU FRECVENȚĂ DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT FINANȚATE DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIUL FOCȘANI PE ANUL 2018Deschide
12629.03.2018APROBAREA ACORDĂRII UNUI SPRIJIN FINANCIAR PAROHIEI „SF. CUV. PARASCHEVA – NOUA CATEDRALĂ” FOCȘANIDeschide
12729.03.2018INIȚIEREA ȘI DESFĂȘURAREA UNEI CAMPANII PENTRU IMPLICAREA ACTIVĂ A CETĂȚENILOR ÎN RESPECTAREA LEGILOR PRIVIND PĂSTRAREA CURĂȚENIEI PE RAZA MUNICIPIULUI FOCȘANIDeschide
12829.03.2018APROBAREA ALOCĂRII, DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE ANUL 2018, A SUMEI DE 20,00 MII LEI, ÎN VEDEREA ACORDĂRII UNUI SPRIJIN MATERIAL PERSOANELOR AFLATE ÎN NEVOIE SOCIALĂ, CU OCAZIA SĂRBĂTORILOR DE PAȘTEDeschide
12929.03.2018APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 1,00 MII LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE ANUL 2018 PENTRU TRANSMITEREA DE FELICITĂRI CU OCAZIA SĂRBĂTORILOR PASCALE DIN ANUL 2018Deschide
13029.03.2018APROBAREA PARTICIPĂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN CALITATE DE COORGANIZATOR LA DERULAREA PROIECTULUI „BOOK ON TRIAL”Deschide
13129.03.2018APROBAREA ALOCĂRII DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE ANUL 2018 A SUMEI DE 2,80 MII LEI PENTRU ORGANIZAREA DE CĂTRE CONSILIUL LOCAL AL TINERILOR FOCȘANI, A PROIECTULUI „ANI DE LICEU” – EDIȚIA A II-ADeschide
13229.03.2018APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 2,68 MII LEI PENTRU PREMIEREA ELEVILOR CARE FRECVENTEAZĂ CURSURILE DE PREGĂTIRE ALE CENTRULUI DE EXCELENȚĂ FOCȘANI ORGANIZAT ÎN CADRUL ȘCOLII GIMNAZIALE „DUILIU ZAMFIRESCU” FOCȘANIDeschide
13329.03.2018APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 3,00 MII LEI COLEGIULUI ECONOMIC „MIHAIL KOGĂLNICEANU” FOCȘANI PENTRU DERULAREA PROIECTULUI „ELEVUL DE AZI, ANTREPRENORUL DE MÂINE” – TÂRGUL FIRMELOR DE EXERCIȚIU ÎN LUNA APRILIE 2018Deschide
13429.03.2018COMPLETAREA ANEXEI LA HCL NR. 542/2017 PRIVIND APROBAREA TARIFELOR PENTRU ACTIVITATEA DE SALUBRIZARE STRADALĂ ÎN MUNICIPIUL FOCȘANIDeschide
13529.03.2018ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE STRECURATĂ ÎN HCL NR. 97/2018 PRIVIND APROBAREA MAJORĂRII CAPITALULUI SOCIAL AL SC CUP SALUBRITATE SA FOCȘANIDeschide
13629.03.2018APROBAREA VÂNZĂRII FĂRĂ LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 20,00 MP, SITUAT ÎN FOCȘANI, STR. DINICU GOLESCU NR. 7, JUDEȚUL VRANCEA, T. 150, P. %7711 CE APARȚINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI, CĂTRE IORDACHE DORU ȘI MIRELADeschide
13729.03.2018APROBAREA VÂNZĂRII FĂRĂ LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 26,00 MP, SITUAT ÎN FOCȘANI, BDUL. GĂRII NR. 24, JUDEȚUL VRANCEA, T. 37, P. 2325 CE APARȚINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI, CĂTRE BĂLĂNICI TITI ȘI MARIANADeschide
13829.03.2018APROBAREA VÂNZĂRII FĂRĂ LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 40,00 MP, SITUAT ÎN FOCȘANI, STR. MARE A UNIRII NR. 42, JUDEȚUL VRANCEA, T. 57, P. %3513 CE APARȚINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI, CĂTRE BUSUIOC CRISTINELDeschide
13929.03.2018CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 5,00 MP. SITUAT ÎN FOCȘANI, STR. PANDURI NR. 9, SC. 6, ADIACENT AP. 102, T 188, P 10178% APARȚINÂND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI, ÎN FAVOAREA DOMNILOR DIMA ADRIAN, DIMA MARIA ILINCA ȘI UDREA ANTONETADeschide
14029.03.2018APROBAREA SCHIMBĂRII REPARTIȚIEI PENTRU UN NUMĂR DE DOUĂ FAMILII ÎN CONFORMITATE CU LEGEA LOCUINŢEI NR. 114/1996 REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE ȘI LEGEA NR. 152/1998 PRIVIND ÎNFIINȚAREA AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU LOCUINȚE, REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
14129.03.2018APROBAREA SCHIMBĂRII REPARTIȚIEI PENTRU UN NUMĂR DE DOUĂ FAMILII DIN IMOBILUL SITUAT ÎN FOCȘANI, STR. REVOLUȚIEI NR. 16, BL. C2 ÎN IMOBILELE SITUATE ÎN FOCȘANI, STR. REVOLUȚIEI NR. 16, BL. C2 ȘI STR. REVOLUȚIEI NR. 17, ÎN CONFORMITATE CU LEGEA LOCUINŢEI NR. 114/1996 REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
14229.03.2018APROBAREA LISTEI NOMINALE CU PERSOANELE CĂRORA LI SE REPARTIZEAZĂ LOCUINȚE SOCIALE CU CHIRIE, ÎN BAZA PREVEDERILOR LEGII LOCUINŢEI NR. 114/1996, REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
14329.03.2018APROBAREA VÂNZĂRII CU PLATA ÎN RATE LUNARE A GARSONIEREI SITUATĂ ÎN FOCȘANI, ALEEA PARC NR. 9, BLOC 67, TRONSON 9, AP. 24 ÎNSCRIS ÎN CF 54675-C1-U22 UAT FOCŞANI CĂTRE DOMNII PUICĂ TRAIAN ȘI PUICĂ DANIELADeschide
14429.03.2018APROBAREA VÂNZĂRII CU PLATA ÎN RATE LUNARE A GARSONIEREI SITUATĂ ÎN FOCȘANI, STR. ULMULUI NR. 7, BL. 7, AP. 14 ÎNSCRIS ÎN CF 51902-C1-U6 ȘI A BOXEI ÎNSCRISĂ ÎN CF 51902-C1-U12 UAT FOCŞANI CĂTRE DOAMNA LUPU VIORICADeschide
14529.03.2018MODIFICAREA ART. 1 DIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 237/2017 PRIVIND APROBAREA VÂNZĂRII CU PLATA ÎN RATE LUNARE A APARTAMENTULUI SITUAT ÎN FOCȘANI, ALEEA PARC NR. 9, BLOC 67, TRONSON 11, AP. 9 ÎNSCRIS ÎN CF 54684-C1-U7 UAT FOCŞANI CĂTRE DOAMNA MOCANU LILIANADeschide
14629.03.2018ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE STRECURATĂ ÎN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 20/2018 ÎN SENSUL CĂ SINTAGMA CF 51906-C1-U3 SE VA CITI CF 51906-C1-U15, IAR SINTAGMA CF 51906-C1-U19 SE VA CITI CF 51906-C1-U20Deschide
14729.03.2018APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI MEDICINĂ ȘCOLARĂ FOCȘANIDeschide
14829.03.2018MODIFICAREA ANEXEI NR. 2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 243/2017 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCȚII ȘI NUMĂRULUI DE PERSONAL PENTRU DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI MEDICINĂ ȘCOLARĂ FOCȘANI, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
14929.03.2018MODIFICAREA ANEXEI NR. 2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 500/2017 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCȚII ȘI NUMĂRULUI DE PERSONAL PENTRU DIRECȚIA DE DEZVOLTARE SERVICII PUBLICE FOCȘANI, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
15029.03.2018APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ACORDAREA VOUCHERELOR DE VACANȚĂ PENTRU PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI PERMANENT DE LUCRU AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANIDeschide
15129.03.2018MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI LA HCL NR. 160/2017 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE, ÎNTREȚINERE ȘI EXPLOATARE A PARCĂRILOR CE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANIDeschide
15229.03.2018APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL PARKING FOCȘANI S.A. PE ANUL 2018 ȘI ESTIMAT PE URMĂTORII 2 ANIDeschide
15329.03.2018ALEGEREA DOMNULUI CONSILIER LOCAL NEDELCU MIHAI PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ PENTRU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE O PERIOADĂ DE TREI LUNI, ÎNCEPÂND CU LUNA APRILIE 2018Deschide
15429.03.2018ACORDAREA UNUI STIMULENT FINANCIAR ÎN CUANTUM DE 2000 LEI/FAMILIE, PENTRU TINERII CARE SE CĂSĂTORESCDeschide
15529.03.2018AVIZAREA SCHIMBĂRII DENUMIRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII SITUAT IN ALEEA STADIONULUI NR.2, MUNICIPIUL FOCȘANI, DIN “BAZIN DE INOT POLO – BAZA SPORTIVĂ”, IN “BAZIN DE INOT DIDACTIC – BAZA SPORTIVA “Deschide
15629.03.2018ADOPTAREA UNOR MĂSURI PENTRU DEMARAREA PROCEDURII DE SELECȚIE PENTRU DOI MEMBRI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA S.C. ENET S.A. FOCȘANIDeschide
15729.03.2018DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR LA S.C. CUP SALUBRITATE S.A. FOCȘANIDeschide
15819.04.2018APROBAREA MODIFICĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 147/2011 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „ MODERNIZARE ȘI REABILITARE DRUMURI LOCALE ÎN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI FOCȘANI, JUDEȚUL VRANCEA”Deschide
15919.04.2018APROBAREA MODIFICĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 441/2017 PRIVIND ASIGURAREA FINANȚĂRII DE LA BUGETUL LOCAL A UNOR CATEGORII DE LUCRĂRI CARE NU SE FINANȚEAZĂ DE LA BUGETUL DE STAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2017-2020 PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: „MODERNIZARE ȘI REABILITARE DRUMURI LOCALE ÎN MUNICIPIUL FOCȘANI, JUDEȚUL VRANCEA”; Deschide
16019.04.2018MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 488/2017 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI FAZA PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”SISTEM DE IRIGAȚII SPAȚII VERZI ÎN CARTIERUL SUD DIN MUNICIPIUL FOCȘANI, JUDEȚUL VRANCEA”Deschide
16119.04.2018APROBAREA EXECUȚIEI BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ȘI BUGETELOR INSTITUȚIILOR FINANȚATE PARȚIAL ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII, PE TRIMESTRUL I 2018, DETALIATE PE SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE ȘI SECȚIUNEA DE DEZVOLTAREDeschide
16219.04.2018APROBAREA REPARTIZĂRII UNOR SUME DIN FONDUL DE REZERVĂ BUGETARĂ LA DISPOZIȚIA CONSILIULUI LOCAL, PREVĂZUT ÎN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE ANUL 2018Deschide
16319.04.2018APROBAREA MAJORĂRII BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE ANUL 2018Deschide
16419.04.2018APROBAREA ACORDĂRII UNUI SPRIJIN FINANCIAR PROTOIERIEI FOCȘANI 1Deschide
16519.04.2018APROBAREA ACORDĂRII UNUI SPRIJIN FINANCIAR PAROHIEI DOMNEASCĂ – BISERICA SF. TREI IERARHI FOCȘANIDeschide
16619.04.2018APROBAREA ACORDĂRII UNUI SPRIJIN FINANCIAR PAROHIEI BUNA VESTIRE FOCȘANIDeschide
16719.04.2018APROBAREA ACORDĂRII UNUI SPRIJIN FINANCIAR PAROHIEI POGORÂREA SF. DUH FOCȘANIDeschide
16819.04.2018APROBAREA ACORDĂRII UNUI SPRIJIN FINANCIAR PAROHIEI „SF. ȘTEFAN CEL MARE” FOCȘANI;Deschide
16919.04.2018APROBAREA ACORDĂRII UNUI SPRIJIN FINANCIAR PAROHIEI SFINȚII APOSOLI PETRU ȘI PAVEL FOCȘANIDeschide
17019.04.2018APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 4,92 MII LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE ANUL 2018 COLEGIULUI TEHNIC GHEORGHE ASACHI FOCȘANI PENTRU ORGANIZAREA CONCURSULUI JUDEȚEAN DE MATEMATICĂ – INFORMATICĂ MIR, PENTRU ELEVII DIN MEDIUL RURALDeschide
17119.04.2018APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 27,00 MII LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE ANUL 2018 COLEGIULUI NAȚIONAL UNIREA FOCȘANI ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII UNUI GRUP DE ELEVI LA CONCURSUL DE INFORMATICĂ AMERICAN COMPUTER SCIENCE LEAGUE, CARE VA AVEA LOC ÎN LUNA MAI 2018Deschide
17219.04.2018APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 20,00 MII LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE ANUL 2018 COLEGIULUI NAȚIONAL UNIREA FOCȘANI PENTRU DERULAREA PROIECTULUI EDUCAȚIONAL „ROMÂNIA 100: FRUMUSEȚI NATURALE – VALORI NAȚIONALE”Deschide
17319.04.2018APROBAREA ALOCĂRII DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE ANUL 2018 A SUMEI DE 3,00 MII LEI PENTRU ORGANIZAREA DE CĂTRE CONSILIUL LOCAL AL TINERILOR FOCȘANI, A PROIECTULUI „TRAINING DE DEZVOLTARE PERSONALĂ PENTRU ELEVI”Deschide
17419.04.2018APROBAREA ALOCĂRII DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE ANUL 2018 A SUMEI DE 57,25 MII LEI PENTRU SĂRBĂTORIREA ZILEI DE 1 IUNIEDeschide
17519.04.2018APROBAREA RAPORTULUI PRIVIND NUMIRILE FINALE PENTRU MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE LA SC TRANSPORT PUBLIC SA FOCȘANIDeschide
17619.04.2018MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 ȘI ANEXEI NR. 2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 243/2017 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCȚII ȘI NUMĂRULUI DE PERSONAL PENTRU DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI MEDICINĂ ȘCOLARĂ FOCȘANI, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
17719.04.2018MODIFICAREA ANEXEI NR. 2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 500/2017 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCȚII ȘI NUMĂRULUI DE PERSONAL PENTRU DIRECȚIA DE DEZVOLTARE SERVICII PUBLICE FOCȘANI, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
17827.04.2018AMPLASAREA PE DOMENIUL PUBLIC/PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI A REȚELELOR TEHNICO-EDILITARE, REȚELELOR DE COMUNICAȚII ELECTRONICE, TRANSMISII DE DATE ȘI IMAGINI ȘI A ECHIPAMENTELOR TEHNICE AFERENTEDeschide
17927.04.2018CONDIȚIILE DE EXERCITARE A DREPTULUI DE ACCES AL FURNIZORILOR DE REȚELE PUBLICE DE COMUNICAȚII ELECTRONICE PE PROPRIETATEA PUBLICĂ ȘI PRIVATĂ A MUNICIPIULUI FOCȘANIDeschide
18019.04.2018ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE PENTRU STABILIREA VALORII DE PIAȚĂ A TERENURILOR SUPUSE ÎNCHIRIERII, APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANIDeschide
18119.04.2018APROBAREA VÂNZĂRII FĂRĂ LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 19,45 MP, SITUAT ÎN FOCȘANI, BDUL. INDEPENDENȚEI NR. 58, JUDEȚUL VRANCEA, T. 58, P. 3497 CE APARȚINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI, CĂTRE BOGATU EMANOIL IONUȚDeschide
18219.04.2018MODIFICAREA HCL NR. 356/2013 PRIVIND APROBAREA VÂNZĂRII FĂRĂ LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 49,00 MP, SITUAT ÎN FOCȘANI, STR. SIMION BĂRNUȚIU NR. 4, JUDEȚUL VRANCEA, T. 162, P. 6419 CE APARȚINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI, CĂTRE SC COM POLEMIC SRLDeschide
18319.04.2018APROBAREA ÎNCHIRIERII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A UNOR TERENURI APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI, DESTINATE AMPLASĂRII DE SISTEME PUBLICITARE, PE RAZA MUNICIPIULUI FOCȘANIDeschide
18419.04.2018MODIFICAREA ANEXEI NR. 2 LA HCL NR. 343/2011 PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A SPAȚIILOR SITUATE ÎN „PERIMETRUL ISTORIC PIAȚA UNIRII ȘI GRĂDINA PUBLICĂ” DIN FOCȘANI;Deschide
18519.04.2018APROBAREA EXTINDERII DE SPAȚIU PENTRU DOUĂ FAMILII DIN IMOBILELE SITUATE ÎN ALEEA CĂMINULUI NR. 12, BL. G2 ȘI STR. REVOLUȚIEI NR. 17, ÎN IMOBILUL SITUAT ÎN STR. REVOLUȚIEI NR. 16, BL. C2 ÎN CONFORMITATE CU LEGEA LOCUINȚEI NR. 114/1996 REPUBLICATĂ CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
18619.04.2018APROBAREA LISTEI DE PRIORITĂȚI PE ANUL 2018, PENTRU REPARTIZAREA LOCUINȚELOR SOCIALE, ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE HCL NR. 277/2017 PRIVIND STABILIREA CRITERIILOR ÎN BAZA CĂRORA SE REPARTIZEAZĂ LOCUINȚE SOCIALE, PRECUM ȘI ACTELE NECESARE DEPUNERII DOSARULUI DE LOCUINȚĂ SOCIALĂDeschide
18719.04.2018APROBAREA LISTEI DE PRIORITĂȚI PE ANUL 2018, PENTRU REPARTIZAREA LOCUINȚELOR DIN FONDUL LOCATIV DE STAT, ÎNCONFORMITATE CU HOTĂRÂREA DE GUVERN NR. 1275/2000, REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, PRIVIND NORMELE METODOLOGICE DE APLICARE A LEGII LOCUINŢEI NR. 114/1996, REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
18819.04.2018APROBAREA PREŢULUI LOCAL DE FACTURARE A ENERGIEI TERMICE FURNIZATĂ POPULAŢIEI PRIN SISTEM CENTRALIZAT, ÎN MUNICIPIUL FOCȘANIDeschide
18919.04.2018APROBAREA MODIFICĂRII ART.1 DIN H.C.L. NR.82/2018 PRIVIND APROBAREA UTILIZĂRII, ÎN ANUL 2018, A EXCEDENTULUI BUGETULUI LOCAL REZULTAT LA ÎNCHEIEREA EXERCIȚIULUI BUGETAR A ANULUI PRECEDENT, CU MODIFICĂRILE ULTERIOAREDeschide
19019.04.2018APROBAREA DEPLASĂRII, ÎN PERIOADA 29 APRILIE-2 MAI 2018, A UNEI DELEGAȚII REPREZENTATIVE A MUNICIPIULUI FOCȘANI, ÎN LOCALITATEA MAJDANPEK, REPUBLICA SERBIADeschide
19119.04.2018APROBAREA DEPLASĂRII, ÎN PERIOADA 24-29 APRILIE 2018, A DOMNULUI VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI FOCȘANI IORGA MARIUS EUSEBIU, ÎN ORAȘUL CRACOVIA, POLONIA ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA A PATRA SESIUNE A CONGRESULUI EUROPEAN AL PUTERILOR LOCALEDeschide
19219.04.2018APROBAREA DEPLASĂRII , ÎN PERIOADA 13-17 MAI 2018, A DOMNULUI VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI FOCȘANI IORGA MARIUS EUSEBIU, ÎN ORAȘUL MUNCHEN, GERMANIA, ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA TÂRGUL INTERNATIONAL DE MEDIU IFAT 2018Deschide
19308.05.2018ACORDAREA AVIZULUI CONSULTATIV DE CĂTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN CALITATE DE AUTORITATE DELIBERATIVĂ A ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE, PENTRU ACORDAREA TITLULUI DE „COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC” LICEULUI PEDAGOGIC „SPIRU HARET” FOCȘANIDeschide
19408.05.2018MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 147/2011 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE ȘI REABILITARE DRUMURI LOCALE ÎN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI FOCȘANI”, JUDEȚUL VRANCEA, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
19508.05.2018MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 441/2017 PRIVIND ASIGURAREA FINANȚĂRII DE LA BUGETUL LOCAL A UNOR CATEGORII DE LUCRĂRI CARE NU SE FINANȚEAZĂ DE LA BUGETUL DE STAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2017-2020 PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „MODERNIZARE ȘI REABILITARE DRUMURI LOCALE ÎN MUNICIPIUL FOCȘANI”, JUDEȚUL VRANCEA, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
19608.05.2018APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICILA FAZA DALI – DOCUMENTAȚIE AVIZARE LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: „REFACERE INFRASTRUCTURĂ STRADA SLT. DUMITRU TĂNĂSESCU ȘI STR. TINEREȚII”Deschide
19708.05.2018APROBAREA EFECTUĂRII INVESTIȚIEI ȘI ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE COFINANȚARE PENTRU ACORDAREA ACCESULUI LA SISTEMUL DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE PRIN EXTINDEREA CONDUCTEI DE DISTRIBUȚIE PENTRU STRĂZILE MILITARI, MUGUR, C-TIN BRÎNCOVEANU, LAMINORULUI, FUNDĂTURA MILITARIDeschide
19808.05.2018APROBAREA EFECTUĂRII INVESTIȚIEI ȘI ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE COFINANȚARE PENTRU ACORDAREA ACCESULUI LA SISTEMUL DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE PRIN EXTINDEREA CONDUCTEI DE DISTRIBUȚIE PENTRU STRADA PANDURI (ZONA DE CASE) ȘI ALEEA CĂMINULUI SITUATE ÎN CARTIER BAHNEDeschide
19908.05.2018APROBAREA MODIFICĂRII ART. 2 DIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 192/2018 PRIVIND APROBAREA DEPLASĂRII, ÎN PERIOADA 13-17 MAI 2018, A DOMNULUI VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI FOCȘANI, IORGA MARIUS EUSEBIU, ÎN ORAȘUL MUNCHEN, GERMANIA, ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA TÂRGUL INTERNAȚIONAL DE MEDIU IFAT 2018Deschide
20008.05.2018MODIFICAREA ANEXEI NR. 2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 511/2017 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCȚII ȘI NUMĂRULUI DE PERSONAL PENTRU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCȘANI, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
20108.05.2018APROBAREA LISTEI DE PRIORITĂŢI PE ANUL 2018, PENTRU REPARTIZAREA LOCUINŢELOR PENTRU TINERI, DESTINATE ÎNCHIRIERII, ÎN CONFORMITATE CU HOTĂRÂREA DE GUVERN NR.962/2001 REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE PRIVIND NORMELE METODOLOGICE DE APLICARE A LEGII NR. 152/1998 PRIVIND ÎNFIINȚAREA AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU LOCUINȚE, REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
20208.05.2018APROBAREA SCHIMBĂRII REPARTIȚIEI PENTRU FAMILIA CĂLIN DORIN FLAVIUS DIN IMOBILUL SITUAT ÎN FOCȘANI, STR. REVOLUȚIEI NR. 16, BL. C2, AP. 55 (TRONSON II) ÎN IMOBILUL SITUAT ÎN STR. REVOLUȚIEI NR. 16, BL. C2, AP. 50 (TRONSON II) ÎN CONFORMITATE CU LEGEA LOCUINȚEI NR. 114/1996 REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
20308.05.2018APROBAREA LISTEI NOMINALE CU PERSOANELE CĂRORA LI SE REPARTIZEAZĂ LOCUINȚE SOCIALE CU CHIRIE, ÎN BAZA PREVEDERILOR LEGII LOCUINȚEI NR. 114/1996, REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
20408.05.2018APROBAREA RAPORTULUI CONSULTĂRII ȘI INFORMĂRII PUBLICULUI NR. 25088 DIN 22.03.2018 PRIVIND DOCUMENTAȚIA P.U.Z. ȘI APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL „CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE PENTRU TINERI ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE” -GENERAT DE IMOBILELE AMPLASATE ÎN FOCȘANI, STR. CALEA MUNTENIEI NR. 57, NR. CAD. 61662 ȘI 61660Deschide
20508.05.2018APROBAREA PROCEDURII PRIVIND REGLEMENTAREA ACORDĂRII EȘALONĂRII LA PLATĂ A IMPOZITELOR/TAXELOR ȘI A MAJORĂRILOR DE ÎNTÂRZIERE DATORATE BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI DE CĂTRE PERSOANE JURIDICE ȘI PERSOANE FIZICE AUTORIZATEDeschide
20608.05.2018MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 346/2017 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT PENTRU OBIECTIVUL „CREȘTERE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ PENTRU IMOBILUL CORP ȘCOALĂ INCLUSIV LUCRĂRI CONEXE PENTRU ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION BASGAN” DIN FOCȘANI”Deschide
20708.05.2018MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 397/2017 PRIVIND NUMIREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV FOCȘANIDeschide
20808.05.2018MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 402/2017 PRIVIND NUMIREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR FOCȘANIDeschide
20930.05.2018APROBAREA MODIFICĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 339/2017 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIILOR TEHNICO-ECONOMICE, A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, FAZA DALI, ȘI DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIȚIEI PROPUSE A FI REALIZATĂ PRIN PROIECT PENTRU OBIECTIVUL „CREȘTERE EFICIENTĂ ENERGETICĂ PENTRU IMOBILUL CORP ȘCOALĂ, INCLUSIV LUCRĂRI CONEXE, PENTRU ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION BASGAN” DIN FOCȘANI”Deschide
21030.05.2018APROBAREA MODIFICĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 343/2017 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIILOR TEHNICO-ECONOMICE, A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, FAZA DALI, ȘI DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIȚIEI PROPUSE A FI REALIZATĂ PRIN PROIECT PENTRU OBIECTIVUL „CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE LA CORPUL DE CLĂDIRE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR CONEXE PENTRU ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DUILIU ZAMFIRESCU” DIN FOCȘANI”Deschide
21130.05.2018MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 197/2018 PRIVIND APROBAREA EFECTUĂRII INVESTIȚIEI ȘI ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE COFINANȚARE PENTRU ACORDAREA ACCESULUI LA SISTEMUL DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE PRIN EXTINDEREA CONDUCTEI DE DISTRIBUȚIE PENTRU STRĂZILE MILITARI, MUGUR, C-TIN BRÎNCOVEANU, LAMINORULUI, FUNDĂTURA MILITARIDeschide
21230.05.2018APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „BRANȘAMENT ELECTRIC SUBTERAN PENTRU IMOBILUL STAȚIONAR CÂINI FĂRĂ STĂPÂN ȘI ANIMALE DE COMPANIE”Deschide
21330.05.2018APROBAREA MAJORĂRII BUGETULUI INSTITUȚIILOR ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE PARȚIAL/INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2018Deschide
21430.05.2018APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 7,42 MII LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE ANUL 2018 PENTRU PREMIEREA SPORTIVILOR PARTICIPANȚI LA COMPETIȚIA DE GIMNASTICĂ „MEMORIAL SERGIU POPA”, CE VA AVEA LOC ÎN PERIOADA 1-2 IUNIE 2018Deschide
21530.05.2018APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 3,06 MII LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE ANUL 2018 LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV FOCȘANI PENTRU DERULAREA PROIECTULUI EDUCAȚIONAL „ANTRENAMENT PENTRU UNIRE”Deschide
21630.05.2018APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 7,90 MII LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE ANUL 2018 PENTRU PREMIEREA CÂȘTIGĂTORILOR STAGIUNII TEATRALE A ELEVILOR, CE VA AVEA LOC ÎN PERIOADA 4-8 IUNIE 2018Deschide
21730.05.2018APROBAREA ORGANIZĂRII, ÎN PERIOADA 5-8 IULIE 2018, A ZILELOR MUNICIPIULUI FOCȘANIDeschide
21830.05.2018MODIFICAREA ANEXEI NR. 2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 243/2017 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCȚII ȘI NUMĂRULUI DE PERSONAL PENTRU DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI MEDICINĂ ȘCOLARĂ FOCȘANI, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
21930.05.2018MODIFICAREA ANEXEI NR. 2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 511/2017 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCȚII ȘI NUMĂRULUI DE PERSONAL PENTRU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCȘANI, CU MODIFICĂRILE ȘIC OMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
22030.05.2018APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A SERVICIULUI PUBLIC „CREȘE” DIN MUNICIPIUL FOCȘANIDeschide
22130.05.2018MANDATAREA ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU SERVICIUL DE SALUBRIZARE A LOCALITĂȚILOR FOCȘANI ȘI GOLEȘTI, JUDEȚUL VRANCEA, SĂ EXERCITE PE SEAMA ȘI ÎN NUMELE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI DREPTUL DE A DELEGA PRIN ATRIBUIRE DIRECTĂ CĂTRE SC CUP SALUBRITATE SA A ACTIVITĂȚILOR DE MĂTURAT, STROPIT ȘI ÎNTREȚINERE A CĂILOR PUBLICE, CURĂȚAREA ȘI TRANSPORTUL ZĂPEZII DE PE CĂILE PUBLICE ȘI MENȚINEREA ÎN FUNCȚIUNE A ACESTORA PE TIMP DE POLEI SAU DE ÎNGHEȚDeschide
22230.05.2018AVIZAREA DOCUMENTAȚIEI DE ATRIBUIRE PENTRU DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL FOCȘANIDeschide
22330.05.2018APROBAREA VÂNZĂRII FĂRĂ LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 8,00 MP, SITUAT ÎN FOCȘANI, STR. LEOPOLDINA BĂLĂNUȚĂ NR. 4, JUDEȚUL VRANCEA, T. 93, P. 5290 CE APARȚINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI, CĂTRE GIURGEA AURELDeschide
22430.05.2018APROBAREA VÂNZĂRII FĂRĂ LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 30,00 MP, SITUAT ÎN FOCȘANI, BDUL. UNIRII NR. 8, BL. A3, JUDEȚUL VRANCEA, T. 193, P. 10710, 10712 CE APARȚINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI, CĂTRE NICA PETRACHEDeschide
22530.05.2018APROBAREA VÂNZĂRII FĂRĂ LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 116,70 MP, SITUAT ÎN FOCȘANI, STR. PROFESOR GHEORGHE LONGINESCU NR. 14, JUDEȚUL VRANCEA, T. 20 CE APARȚINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI, CĂTRE SC VRASINTER SRLDeschide
22630.05.2018APROBAREA TABELULUI NOMINAL REPREZENTÂND PROPUNEREA DE ATRIBUIRE ÎN PROPRIETATE A UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN ÎN BAZA ART. 36 ALIN. (3) DIN LEGEA NR. 18/1991 A FONDULUI FUNCIAR, REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
22730.05.2018APROBAREA SCHIMBĂRII REPARTIȚIEI PENTRU FAMILIA TODERAȘCU GHEORGHE DIN IMOBILUL SITUAT ÎN FOCȘANI, STR. MĂGURA NR. 123, AP. 10, ÎN IMOBILUL SITUAT ÎN FOCȘANI, STR. REVOLUȚIEI NR. 17, AP. 28, ÎN CONFORMITATE CU LEGEA LOCUINȚEI NR. 114/1996 REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
22830.08.2018APROBAREA EXTINDERII DE SPAȚIU PENTRU TREI FAMILII DIN IMOBILUL SITUAT ÎN FOCȘANI, STR. REVOLUȚIEI NR. 16, BL. C2, TRONSON II, ÎN IMOBILELE SITUATE ÎN STR. REVOLUȚIEI NR. 16, BL. C2, STR. REVOLUȚIEI NR. 17 ȘI STR. MĂGURA NR. 123, ÎN CONFORMITATE CU LEGEA LOCUINȚEI NR. 114/1996 REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
22930.05.2018APROBAREA LISTEI NOMINALE CU PERSOANELE CĂRORA LI SE REPARTIZEAZĂ LOCUINȚE CU CHIRIE DIN FONDUL LOCATIV DE STAT, ÎN BAZA PREVEDERILOR LEGII LOCUINȚEI NR. 114/1996 REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
23030.05.2018APROBAREA LISTEI NOMINALE CU PERSOANELE CĂRORA LI SE REPARTIZEAZĂ LOCUINȚE SOCIALE CU CHIRIE, ÎN BAZA PREVEDERILOR LEGII LOCUINȚEI NR. 114/1996 REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
23130.05.2018APROBAREA LISTEI NOMINALE CU PERSOANELE CĂRORA LI SE REPARTIZEAZĂ LOCUINȚE PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII, CONFORM NORMELOR METODOLOGICE DE PUNERE ÎN APLICARE A PREVEDERILOR LEGII NR. 152/1998 REPUBLICATĂ ȘI MODIFICATĂ ȘI A HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 201/2018 PRIVIND APROBAREA LISTEI DE PRIORITĂȚIDeschide
23230.05.2018APROBAREA SCHIMBĂRII REPARTIȚIEI PENTRU FAMILIA SARAGEA MOISE, DIN UNITATEA LOCATIVĂ SITUATĂ ÎN STR. PINULUI NR. 6, BL. 6, AP. 01 ÎN UNITATEA LOCATIVĂ SITUATĂ ÎN STR. PINULUI NR. 1, BL. 1, AP. 09, ÎN CONFORMITATE CU LEGEA LOCUINȚEI NR. 114/1996 REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE ȘI LEGEA NR. 152/1998 PRIVIND ÎNFIINȚAREA AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU LOCUINȚE, REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
23330.05.2018APROBAREA VÂNZĂRII CU PLATA ÎN RATE LUNARE A GARSONIEREI SITUATĂ ÎN FOCȘANI, STR. ULMULUI NR. 9, BL. 9, AP. 4, ÎNSCRISĂ ÎN CF 51890-C1-U11 ȘI A BOXEI ÎNSCRISĂ ÎN CF 51890-C1-U20 UAT FOCȘANI CĂTRE DOMNII TĂNASE NICOLAE ȘI TĂNASE GEORGETADeschide
23430.05.2018APROBAREA VÂNZĂRII CU PLATA ÎN RATE LUNARE A GARSONIEREI SITUATĂ ÎN FOCȘANI, STR. ULMULUI NR. 1, BL. 1, AP. 4, ÎNSCRISĂ ÎN CF 51903-C1-U17 ȘI A BOXEI ÎNSCRISĂ ÎN CF 51903-C1-U31 UAT FOCȘANI CĂTRE DOMNII CULIȚĂ MARIAN NECULAI ȘI CULIȚĂ MARCELA MIHAELADeschide
23530.05.2018APROBAREA VÂNZĂRII CU PLATA ÎN RATE LUNARE A GARSONIEREI SITUATĂ ÎN FOCȘANI, STR. ALEEA PARC NR. 9, BLOC 67, TRONSON 11, AP. 4, ÎNSCRISĂ ÎN CF 54684-C1-U11 UAT FOCȘANI CĂTRE DOMNII ROȘCA CRISTIAN ȘI ROȘCA ADRIANADeschide
23630.05.2018APROBAREA VÂNZĂRII CU PLATA ÎN RATE LUNARE A GARSONIEREI SITUATĂ ÎN FOCȘANI, STR. ULMULUI NR. 19, BL. 19, AP. 11, ÎNSCRISĂ ÎN CF 51895-C1-U29 ȘI A BOXEI ÎNSCRISĂ ÎN CF 51895-C1-U19 UAT FOCȘANI CĂTRE DOMNII MILEA ADRIAN ȘI MILEA MARIANADeschide
23730.05.2018APROBAREA VÂNZĂRII CU PLATA ÎN RATE LUNARE A GARSONIEREI SITUATĂ ÎN FOCȘANI, STR. ULMULUI NR. 7, BL. 7, AP. 5, ÎNSCRISĂ ÎN CF 51902-C1-U30 ȘI A BOXEI ÎNSCRISĂ ÎN CF 51902-C1-U17 UAT FOCȘANI CĂTRE DOMNII ISTRATE LIVIU ADRIAN ȘI ISTRATE CARMEN LORENADeschide
23830.05.2018APROBAREA VÂNZĂRII CU PLATA ÎN RATE LUNARE A GARSONIEREI SITUATĂ ÎN FOCȘANI, STR. ULMULUI NR. 19, BL. 19, AP. 10, ÎNSCRISĂ ÎN CF 51895-C1-U9 ȘI A BOXEI ÎNSCRISĂ ÎN CF 51895-C1-U27 UAT FOCȘANI CĂTRE DOMNII DÎRDALĂ IULIAN ȘI DÎRDALĂ DANIELA LOREDANADeschide
23930.05.2018ÎNSUȘIREA COMPLETĂRILOR ADUSE ANEXEI LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 383/2015 PRIVIND ÎNSUȘIREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI FOCȘANI, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
24030.05.2018MODIFICAREA ANEXELOR NR.2 ȘI NR.3 LA HCL NR.343/2011, PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A SPAȚIILOR SITUATE ÎN ”PERIMETRUL ISTORIC PIAȚA UNIRII ȘI GRĂDINA PUBLICĂ” DIN FOCȘANI, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
24130.05.2018APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 14,05 MII LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE ANUL 2018 COLEGIULUI TEHNIC EDMOND NICOLAU FOCȘANI PENTRU ORGANIZAREA FESTIVALULUI NAȚIONAL ȘCOLAR INOVAFESTDeschide
24230.05.2018EVOCAREA PERSONALITĂȚII CELUI CARE A FOST GENERALUL AVIATOR ANDREI POPOVICI, UN NEOBOSIT PROMOTOR AL ARIPILOR ROMÂNEȘTIDeschide
24330.05.2018APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI FAZA DOCUMENTATIE AVIZARE LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII :”REABILITARE LOC DE JOACĂ GRADINA PUBLICĂ”Deschide
24430.05.2018APROBAREA DEPLASĂRII, ÎN PERIOADA 15-17 IUNIE 2018 A UNEI DELEGAȚII REPREZENTATIVE A MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN MUNICIPIUL ALYTUS, LITUANIA, ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA ZILELE ORAȘULUI ALYTUSDeschide
24522.06.2018MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 82/2016 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „LOCURI DE JOACĂ ÎN ZONA GARĂ ȘI CARTIER MÎNDREȘTI” - MUNICIPIUL FOCŞANI, JUDEŢUL VRANCEA, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
24622.06.2018APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI FAZA DOCUMENTAȚIE AVIZARE LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „AMENAJARE LOCURI DE JOACĂ PENTRU COPII ÎN INCINTA GRĂDINIȚELOR”Deschide
24722.06.2018APROBAREA PARTICIPĂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN CALITATE DE CO-ORGANIZATOR AL OLIMPIADEI ȘTIINȚE PENTRU JUNIORI – ETAPA NAȚIONALĂ, CARE SE VA DESFĂȘURA ÎN PERIOADA 22-27 IULIE 2018Deschide
24822.06.2018APROBAREA MODIFICĂRII ART. 2 DIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 127/2018 PRIVIND INIȚIEREA ȘI DESFĂȘURAREA UNEI CAMPANII PENTRU IMPLICAREA ACTIVĂ A CETĂȚENILOR ÎN RESPECTAREA LEGILOR PRIVIND PĂSTRAREA CURĂȚENIEI PE RAZA MUNICIPIULUI FOCȘANIDeschide
24922.06.2018APROBAREA MAJORĂRII BUGETULUI INSTITUȚIILOR ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE PARȚIAL/INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2018;Deschide
25022.06.2018APROBAREA REPARTIZĂRII UNOR SUME DIN FONDUL DE REZERVĂ BUGETARĂ LA DISPOZIŢIA CONSILIULUI LOCAL, PREVĂZUT ÎN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI PE ANUL 2018;Deschide
25122.06.2018MODIFICAREA ANEXEI LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 217/2018 PRIVIND APROBAREA ORGANIZĂRII, ÎN PERIOADA 5-8 IULIE 2018, A ZILELOR MUNICIPIULUI FOCȘANIDeschide
25222.06.2018TRANSFORMAREA ÎN STATUL DE FUNCȚII DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI MEDICINĂ ȘCOLARĂ FOCȘANI A POSTULUI DE INSPECTOR, CLASA I GRADUL PROFESIONAL ASISTENT, ÎN VEDEREA PROMOVĂRII ÎNTR-UN GRAD PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR A FUNCȚIONARULUI PUBLIC ÎNCADRAT PE ACEST POST;Deschide
25322.06.2018MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI MEDICINĂ ȘCOLARĂ FOCȘANI, APROBAT PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 147/2018;Deschide
25422.06.2018NEEXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMȚIUNE LA CUMPĂRAREA IMOBILULUI - MONUMENT ISTORIC CASĂ, COD LMI VN-II-M-B-06408 DIN FOCȘANI, STRADA CERNEI NR. 27, T 44 P 2715, AFLAT ÎN PROPRIETATEA DOMNILOR APOSTU GABRIEL ȘI APOSTU SORIN;Deschide
25522.06.2018APROBAREA ÎNCHIRIERII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 20,00 MP., SITUAT ÎN FOCȘANI, STR. DEMOCRAȚIEI T 79, P 416% CE APARȚINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI, ÎN VEDEREA AMPLASĂRII UNEI CONSTRUCȚII PROVIZORII CU DESTINAȚIA DE SPAȚIU COMERCIALDeschide
25622.06.2018APROBAREA VÂNZĂRII FĂRĂ LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 6,00 MP., SITUAT ÎN FOCȘANI, STR. REVOLUȚIEI NR. 14, JUDEȚUL VRANCEA, T. 208, P. %11346 CE APARȚINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI, CĂTRE COCIOABĂ NICUȘOR-CRISTINEL Deschide
25722.06.2018APROBAREA INIȚIERII PROCEDURII DE APARTAMENTARE A PT 20 SITUAT ÎN FOCȘANI, CARTIERUL SUD – ALEEA 1 IUNIE, IDENTIFICAT PRIN T 282, P 11353, AVÂND SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ DE 322,00 MP, ÎN TREI UNITĂȚI INDIVIDUALE, ÎN VEDEREA REABILITĂRII SPAȚIULUI ÎN CARE VA FUNCȚIONA BIBLIOTECA DE CARTIER CAMPUS, OBIECTIV DE UTILITATE PUBLICĂ, DESTINAT CARTIERULUI SUD DIN MUNICIPIUL FOCȘANIDeschide
25822.06.2018ÎNSUȘIREA MODIFICĂRILOR ADUSE ANEXEI LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 383/2015 PRIVIND ÎNSUȘIREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI FOCȘANI, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE;Deschide
25922.06.2018APROBAREA CONSTITUIRII CU TITLU GRATUIT A DREPTULUI DE UZ ȘI SERVITUTE ASUPRA UNUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 17,80 MP. SITUAT ÎN MUNICIPIUL FOCȘANI, STR. POIENIȚA, T.173 CĂTRE SC FDEE ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD SA – SDEE FOCȘANI;Deschide
26022.06.2018COMPLETAREA ART. 1 DIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 235/2018 PRIVIND APROBAREA VÂNZĂRII CU PLATA ÎN RATE LUNARE A GARSONIEREI SITUATĂ ÎN FOCȘANI, STR. ALEEA PARC NR. 9, BLOC 67, TRONSON 11, AP. 4, ÎNSCRISĂ ÎN CF 54684-C1-U11 UAT FOCȘANI CĂTRE DOMNII ROȘCA CRISTIAN ȘI ROȘCA ADRIANA;Deschide
26122.06.2018ALEGEREA DOMNULUI CONSILIER LOCAL RADU NITU PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ PENTRU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE O PERIOADĂ DE TREI LUNI, ÎNCEPÂND CU LUNA IULIE 2018Deschide
26222.06.2018MODIFICAREA HCL NR.163/2010 PRIVIND VÂNZAREA FĂRĂ LICITAȚIE PUBLICĂ, A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 80,75 MP. SITUAT ÎN FOCȘANI, STR.ALEXANDRU VLAHUȚĂ NR.18, JUDEȚUL VRANCEA, T.189, P 10224 CE APARȚINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI, CĂTRE DOMNUL MARIAN OPRIȘAN;Deschide
26322.06.2018MODIFICAREA HCL NR.162/2010 PRIVIND VÂNZAREA FĂRĂ LICITAȚIE PUBLICĂ, A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 70,12 MP. SITUAT ÎN FOCȘANI, STR.ALEXANDRU VLAHUȚĂ NR.18, JUDEȚUL VRANCEA, T.189, P 10224 CE APARȚINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI, CĂTRE DOMNUL MARIAN OPRIȘAN;Deschide
26422.06.2018APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 40,50 MII LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE ANUL 2018 PENTRU DERULAREA PROIECTULUI EDUCAȚIONAL ”GRĂDINIȚA DE VARĂ-02.07.-31.08.2018”Deschide
26503.07.2018CONFERIREA TITLULUI DE CETĂȚEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PROFESORULUI ABEABOERU PETRE, PERSONALITATE CU RECUNOAȘTERE NAȚIONALĂ ÎN DOMENIUL ISTORIEIDeschide
26603.07.2018CONFERIREA TITLULUI DE CETĂȚEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI FOCȘANI, DOMNULUI CONSTANTIN BALACIDeschide
26703.07.2018CONFERIREA TITLULUI DE CETĂȚEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI FOCȘANI DOAMNEI PICTOR TOPORAȘ VIORICA DIDINADeschide
26803.07.2018CONFERIREA TITLULUI DE CETĂȚEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI FOCȘANI SPORTIVULUI CĂTĂLIN PARASCHIVEANU, BOXER PROFESIONISTDeschide
26903.07.2018APROBAREA REPARTIZĂRII UNOR SUME DIN FONDUL DE REZERVĂ BUGETARĂ LA DISPOZIȚIA CONSILIULUI LOCAL, PREVĂZUT ÎN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE ANUL 2018Deschide
27003.07.2018APROBAREA ALOCĂRII, DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE ANUL 2018, A SUMEI DE 1,50 MII LEI PENTRU PREMIEREA ELEVILOR CARE AU OBȚINUT MEDIA 10 LA EVALUAREA NAȚIONALĂ, ÎN ANUL ȘCOLAR 2017-2018Deschide
27103.07.2018MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR.212/2018 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”BRANȘAMENT ELECTRIC SUBTERAN PENTRU IMOBILUL STAȚIONAR CÂINI FĂRĂ STAPÂN ȘI ANIMALE DE COMPANIE”Deschide
27203.07.2018APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT PENTRU OBIECTIVUL ”CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL FOCȘANI”Deschide
27303.07.2018APROBAREA ANEXEI DIN HCL NR.82/14.02.2018 PRIVIND APROBAREA UTILIZĂRII, ÎN ANUL 2018, A EXCEDENTULUI BUGETULUI LOCAL REZULTAT LA ÎNCHEIEREA EXERCIȚIULUI BUGETAR AL ANULUI PRECEDENT, CU MODIFICĂRILE ULTERIOAREDeschide
27403.07.2018APROBAREA ALOCĂRII, DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE ANUL 2018, A SUMEI DE 87,75 MII LEI PENTRU PREMIEREA ELEVILOR DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT CARE AU OBȚINUT REZULTATE DEOSEBITE LA OLIMPIADELE ȘI CONCURSURILE ȘCOLARE PE DISCIPLINE - FAZA NAȚIONALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ, ORGANIZATE ÎN PERIOADA IUNIE 2017 – IUNIE 2018Deschide
27503.07.2018MODIFICAREA ANEXEI NR.2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR.511/2017 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCȚII ȘI NUMĂRULUI DE PERSONAL PENTRU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCȘANI, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
27603.07.2018APROBAREA CONSTITUIRII CU TITLU GRATUIT A DREPTULUI DE UZ ȘI SERVITUTE ASPRA UNUI TEREN PE O LUNGIME DE 43,50 M CĂTRE ENGIE ROMÂNIA SA-DISTRIGAZ SUD REȚELE SRLDeschide
27703.07.2018APROBAREA VÂNZĂRII FĂRĂ LICITAȚIE PUBLICĂ, A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 56,00 MP.SITUAT ÎN FOCȘANI, B-DUL INDEPENDENȚEI NR.11, JUDEȚUL VRANCEA, T.53, P.3402 CE APARȚINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI, CĂTRE STĂNESCU MARICELDeschide
27803.07.2018COMPLETAREA ȘI MODIFICAREA HCL NR.384/2015 PRIVIND APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANIDeschide
27903.07.2018ATRIBUIREA UNUI NUMĂR DE 3 AUTORIZAȚII TAXI DISPONIBILE, PENTRU REALIZAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT PERSOANE ÎN REGIM DE TAXI, PE RAZA MUNICIPIULUI FOCȘANIDeschide
28003.07.2018APROBAREA SCHIMBĂRII REPARTIȚIEI PENTRU UN NUMĂR DE 2 FAMILII ÎN CONFORMITATE CU LEGEA LOCUINȚEI NR.114/1996 REPUBLICATĂ ȘI MODIFICATĂ ȘI LEGEA NR.152/1998 PRIVIND ÎNFIINȚAREA AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU LOCUINȚE, REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
28103.07.2018APROBAREA LISTEI NOMINALE CU PERSOANELE CĂRORA LI SE REPARTIZEAZĂ LOCUINȚE SOCIALE CU CHIRIE, ÎN BAZA PREVEDERILOR LEGII LOCUINȚEI NR.114/1996, REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
28203.07.2018APROBAREA UNUI SCHIMB DE LOCUINȚE ANL, SITUATE ÎN FOCȘANI, CARTIERUL TINERETULUI SUD, SOLICITAT DE TITULARII CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE ÎN CONFORMITATE CU LEGEA NR.152/1998 REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
28326.07.2018APROBAREA ALOCĂRII, DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE ANUL 2018, A SUMEI DE 8,00 MII LEI PENTRU ACORDAREA DE STIMULENTE FINANCIARE ABSOLVENȚILOR DE LICEU CARE AU OBȚINUT MEDIA 10 LA EXAMENUL NAȚIONAL DE BACALAUREAT, SESIUNEA IUNIE-IULIE 2018Deschide
28426.07.2018APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE – FAZA STUDIU DE FEZABILITATE, A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ȘI A DESCRIERII INVESTIȚIEI PROPUSE A FI REALIZATĂ PRIN PROIECTUL „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL FOCȘANI – NIVELUL 1 DE PRIORITATE”Deschide
28526.07.2018APROBAREA PARTICIPĂRII ÎN CADRUL PROIECTULUI „ACHIZIȚIE DE MIJLOACE DE TRANSPORT PUBLIC – AUTOBUZE ELECTRICE”, APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT, PRECUM ȘI DE APROBARE A ACORDULUI DE PARTENERIAT ȘI A PROTOCOLULUI DE ASOCIERE PRIVIND REALIZAREA ÎN COMUN A UNEI ACHIZIȚII PUBLICE OCAZIONALEDeschide
28626.07.2018MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 197/2018 PRIVIND APROBAREA EFECTUĂRII INVESTIȚIEI ȘI ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE COFINANȚARE PENTRU ACORDAREA ACCESULUI LA SISTEMUL DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE PRIN EXTINDEREA CONDUCTEI DE DISTRIBUȚIE PENTRU STRĂZILE MILITARI, MUGUR, C-TIN BRÎNCOVEANU, LAMINORULUI, FUNDĂTURA MILITARI, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
28726.07.2018APROBAREA EXECUȚIEI BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ȘI BUGETULUI INSTITUȚIILOR FINANȚATE PARȚIAL ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII, PE SEMESTRUL I 2018, DETALIATE PE SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE ȘI SECȚIUNEA DE DEZVOLTAREDeschide
28826.07.2018APROBAREA MODIFICĂRII ȘI COMPLETĂRII ANEXEI NR. 1 LA HCL NR. 274/2018 PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII, DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE ANUL 2018, A SUMEI DE 87,75 MII LEI PENTRU PREMIEREA ELEVILOR DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT CARE AU OBȚINUT REZULTATE DEOSEBITE LA OLIMPIADELE ȘI CONCURSURILE ȘCOLARE PE DISCIPLINE – FAZA NAȚIONALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ, ORGANIZATE ÎN PERIOADA IUNIE 2017 – IUNIE 2018Deschide
28926.07.2018APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 30,00 MII LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE ANUL 2018 CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL FOCȘANI 2007 PENTRU DESFĂȘURAREA TURNEULUI NAȚIONAL DE FOTBAL – COPII, ÎN PERIOADA 3-5 AUGUST 2018Deschide
29026.07.2018APROBAREA MODIFICĂRII HCL NR. 79/2007 PRIVIND STABILIREA TARIFELOR PENTRU LEGITIMAȚIILE DE CĂLĂTORIE AFERENTE SERVICIULUI PUBLIC LOCAL DE TRANSPORT URBAN DE CĂLĂTORI ÎN MUNICIPIUL FOCȘANI, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
29126.07.2018APROBAREA MODIFICĂRII TARIFELOR PENTRU ACTIVITATEA DE COLECTARE, TRANSPORT ȘI DEPOZITARE A GUNOIULUI MENAJER ȘI SIMILAR ÎN MUNICIPIUL FOCȘANIDeschide
29226.07.2018APROBAREA LA NIVELUL MUNICIPIULUI FOCȘANI A NUMĂRULUI DE INDEMNIZAȚII LUNARE CUVENITE PĂRINȚILOR SAU REPREZENTANȚILOR LEGALI AI COPILULUI CU HANDICAP GRAV, ADULȚILOR CU HANDICAP GRAV ORI REPREZENTANȚILOR LEGALI AI ACESTORA, CU EXCEPȚIA CELOR CU HANDICAP VIZUAL GRAVDeschide
29326.07.2018MODIFICAREA ANEXEI NR. 2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 511/2017 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCȚII ȘI NUMĂRULUI DE PERSONAL PENTRU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCȘANI, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
29426.07.2018MODIFICAREA ANEXEI NR. 2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 243/2017 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCȚII ȘI NUMĂRULUI DE PERSONAL PENTRU DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI MEDICINĂ ȘCOLARĂ FOCȘANI, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
29526.07.2018MODIFICAREA ANEXEI NR. 2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 500/2017 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCȚII ȘI NUMĂRULUI DE PERSONAL PENTRU DIRECȚIA DE DEZVOLTARE SERVICII PUBLICE FOCȘANI, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
29626.07.2018APROBAREA RAPORTULUI PRIVIND NUMIREA FINALĂ PENTRU UN MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE LA ENET SA FOCȘANIDeschide
29726.07.2018ADOPTAREA UNOR MĂSURI PENTRU DECLANȘAREA PROCEDURII DE SELECȚIE PENTRU UN MEMBRU ÎN CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE LA ENET SA FOCȘANIDeschide
29826.07.2018APROBAREA VÂNZĂRII FĂRĂ LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 13,00 MP., SITUAT ÎN FOCȘANI, STR. MITROPOLIT VARLAAM NR. 27, JUDEȚUL VRANCEA, T. 197 , P. %10875 CE APARȚINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI, CĂTRE DOMNII NĂSTASE DUMITRU ȘI NĂSTASE MARICICADeschide
29926.07.2018APROBAREA ÎNCREDINȚĂRII ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ PE O PERIOADĂ DE 3 ANI, CĂTRE SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE CRUCE ROȘIE – FILIALA VRANCEA A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 500 MP SITUAT ÎN FOCȘANI, T 70, P 4154, CE APARȚINE DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI FOCȘANI, ÎN VEDEREA DERULĂRII PROIECTULUI „SUB ACOPERIȘUL CRUCII ROȘII”Deschide
30026.07.2018APROBAREA INIȚIERII PROCEDURII DE DEMOLARE A IMOBILULUI BLOC DE LOCUINȚE G2 (P+4) CU DESTINAȚIA DE CĂMIN NEFAMILIȘTI, SITUAT ÎN MUNICIPIUL FOCȘANI, ALEEA CĂMINULUI NR. 12, JUDEȚUL VRANCEADeschide
30126.07.2018COMPLETAREA ANEXEI LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 140/2010 PENTRU APROBAREA NORMELOR CE SPECIFICĂ CONDIȚIILE DE CREȘTERE ȘI ÎNGRIJIRE A ANIMALELOR DOMESTICE ȘI DE COMPANIE ÎN MUNICIPIUL FOCȘANI, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
30226.07.2018APROBAREA RAPORTULUI CONSULTĂRII ȘI INFORMĂRII PUBLICULUI NR. 37025 DIN 02.05.2018 PRIVIND DOCUMENTAȚIA P.U.Z. ȘI APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL „CONSTRUIRE IMOBIL SPAȚII DE CAZARE ȘI ANEXE ÎN REGIM HOTELIER P+4E+5R ȘI P+1E” – GENERAT DE IMOBILUL AMPLASAT ÎN FOCȘANI, BDUL. INDEPENDENȚEI NR. 8, NR. CAD. 62437 Deschide
30326.07.2018APROBAREA RAPORTULUI CONSULTĂRII ȘI INFORMĂRII PUBLICULUI NR. 25019 DIN 22.03.2018 PRIVIND DOCUMENTAȚIA P.U.Z. ȘI APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL „ATRAGERE ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI DE 15344 MP ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE” – CE SE VA REALIZA ÎN JUDEȚUL VRANCEA, FOCȘANI, EXTRAVILAN, T. 50, P. 210, NR. CAD. 57661, PE TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 15.344,0 MPDeschide
30426.07.2018APROBAREA RAPORTULUI CONSULTĂRII ȘI INFORMĂRII PUBLICULUI NR. 44027 DIN 24.05.2018 PRIVIND DOCUMENTAȚIA P.U.Z. ȘI APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL „READAPTARE TRAMĂ STRADALĂ ÎN PUZ APROBAT EXISTENT” – CE SE VA REALIZA ÎN JUDEȚUL VRANCEA, FOCȘANI, INTRAVILAN, STR. DYONISOS, T. 92, P. 484/4, 484/6, 484/8, 486/7, 486/10, 486/11, 486/12, 486/13, NR. CAD. 53251 ȘI 52665, PE TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 164.087,0 MP., ATRAS ÎN INTRAVILAN PRIN HCL NR. 192/2016Deschide
30526.07.2018APROBAREA RAPORTULUI CONSULTĂRII ȘI INFORMĂRII PUBLICULUI NR. 44177 DIN 24.05.2018 PRIVIND DOCUMENTAȚIA P.U.Z. ȘI APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL „CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE P4E+PARȚIAL, SCHIMBARE DESTINAȚIE C1 EXISTENTĂ ÎN LOCUINȚE COLECTIVE, PĂSTRÂND REGIMUL DE ÎNĂLȚIME” – GENERAT DE IMOBILELE AMPLASATE ÎN FOCȘANI, STR. CONTEMPORANULUI NR. 4, NR. CAD. 1098/1+2444N, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 3905 MPDeschide
30626.07.2018MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI NR. 1 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 100/2011, PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI EXECUTARE A SERVICIILOR DE TRANSPORT ÎN REGIM DE TAXI ȘI ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE PE RAZA MUNICIPIULUI FOCȘANI, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
30726.07.2018APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, FAZA PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE, PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „CONTORIZĂRI ALIMENTĂRI CU APĂ ÎN MUNICIPIUL FOCȘANI, JUDEȚUL VRANCEA”Deschide
30826.07.2018MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 493/2017 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI FAZA PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:„RELOCARE MONUMENTUL EROILOR REGIMENTULUI 11 ARTILERIE ÎN INCINTA MAUSOLEULUI EROILOR SUD, BDUL. BUCUREȘTI NR. 4-6”Deschide
30926.07.2018APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE ANUL 2018Deschide
31026.07.2018APROBAREA MODIFICĂRII ART. 1 ȘI A ANEXEI DIN HCL NR. 82/2018 PRIVIND APROBAREA UTILIZĂRII, ÎN ANUL 2018, A EXCEDENTULUI BUGETULUI LOCAL REZULTAT LA ÎNCHEIEREA EXERCIȚIULUI BUGETAR A ANULUI PRECEDENT, CU MODIFICĂRILE ULTERIOAREDeschide
31126.07.2018APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 20,00 MII LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE ANUL 2018 COLEGIULUI NAȚIONAL UNIREA FOCȘANI ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII ECHIPEI LICEULUI LA WORLD ROBOT OLYMPIAD, CARE VA AVEA LOC ÎN THAILANDA ÎN PERIOADA 16-18 NOIEMBRIE 2018Deschide
31226.07.2018MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 288/2015 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REFACERE INFRASTRUCTURĂ STRADA POLIGONULUI DIN MUNICIPIUL FOCȘANI, JUDEȚUL VRANCEA”Deschide
31326.07.2018MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 439/2017 PRIVIND ASIGURAREA FINANȚĂRII DE LA BUGETUL LOCAL A UNOR CATEGORII DE LUCRĂRI CARE NU SE FINANȚEAZĂ DE LA BUGETUL DE STAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2017-2020 PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REFACERE INFRASTRUCTURĂ STRADA POLIGONULUI DIN MUNICIPIUL FOCȘANI, JUDEȚUL VRANCEA”Deschide
31426.07.2018APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI FAZA PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „REABILITARE ALEI GRĂDINA PUBLICĂ MUNICIPIUL FOCȘANI”Deschide
31514.08.2018MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 439/2017 PRIVIND ASIGURAREA FINANȚĂRII DE LA BUGETUL LOCAL A UNOR CATEGORII DE LUCRĂRI CARE NU SE FINANȚEAZĂ DE LA BUGETUL DE STAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2017-2020 PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: „REFACERE INFRASTRUCTURĂ STRADA POLIGONULUI”, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
31614.08.2018MODIFICAREA ANEXEI HCL NR. 155/28.06.2005 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: „EXTINDERE ȘCOALA NR.3 FOCȘANI CU 12 CLASE”, JUDEȚUL VRANCEA CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
31714.08.2018MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 94/2018 PRIVIND ASIGURAREA FINANȚĂRII DE LA BUGETUL LOCAL ȘI ALTE SURSE DE FINANȚARE A UNOR CATEGORII DE LUCRĂRI CARE NU SE FINANȚEAZĂ DE LA BUGETUL DE STAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2017-2020 PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: „EXTINDERE CU 12 SĂLI DE CLASĂ A ȘCOLII NR. 3 FOCȘANI”Deschide
31814.08.2018ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE STRECURATĂ ÎN CUPRINSUL HCL NR. 291/2018 PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII TARIFELOR PENTRU ACTIVITATEA DE COLECTARE, TRANSPORT ȘI DEPOZITARE A GUNOIULUI MENAJER ȘI SIMILAR ÎN MUNICIPIUL FOCȘANIDeschide
31914.08.2018APROBAREA DEPLASĂRII, ÎN PERIOADA 23-26 AUGUST 2018, A ANSAMBLULUI FOLCLORIC „ȚARA VRANCEI” ÎN LOCALITATEA BALCIK, BULGARIA, PENTRU A PARTICIPA LA CEA DE A IV-A EDIȚIE A FORUMULUI INTERNAȚIONAL „MOȘTENIREA BULGARIEI”Deschide
32014.08.2018MODIFICAREA ANEXEI DIN HCL NR. 82/2018 PRIVIND APROBAREA UTILIZĂRII, ÎN ANUL 2018, A EXCEDENTULUI BUGETULUI LOCAL REZULTAT LA ÎNCHEIEREA EXERCIȚIULUI BUGETAR A ANULUI PRECEDENT, CU MODIFICĂRILE ULTERIOAREDeschide
32129.08.2018APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE – FAZA DALI, A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ȘI A DESCRIERII INVESTIȚIEI PROPUSĂ A FI REALIZATĂ PRIN PROIECTUL „RESISTEMATIZAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT LA NIVELUL MUNICIPIULUI FOCȘANI, ÎN VEDEREA CREȘTERII ATRACTIVITĂȚII ȘI ACCESABILITĂȚII DEPLASĂRILOR CU TRANSPORTUL PUBLIC, CU BICICLETA ȘI PIETONALE”Deschide
32229.08.2018MODIFICAREA ANEXEI HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 155/2005 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: „EXTINDERE ȘCOALA NR. 3 FOCȘANI CU 12 CLASE”, JUDEȚUL VRANCEA, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
32329.08.2018MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 94/2018 PRIVIND ASIGURAREA FINANȚĂRII DE LA BUGETUL LOCAL ȘI ALTE SURSE DE FINANȚARE A UNOR CATEGORII DE LUCRĂRI CARE NU SE FINANȚEAZĂ DE LA BUGETUL DE STAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2017-2020 PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: „EXTINDERE CU 12 SĂLI DE CLASĂ A ȘCOLII NR. 3 FOCȘANI”, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
32429.08.2018MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 439/2017 PRIVIND ASIGURAREA FINANȚĂRII DE LA BUGETUL LOCAL A UNOR CATEGORII DE LUCRĂRI CARE NU SE FINANȚEAZĂ DE LA BUGETUL DE STAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2017-2020 PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: „REFACERE INFRASTRUCTURĂ STRADA POLIGONULUI”, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
32529.08.2018APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI REZULTAȚI DUPĂ FINALIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII „REFACERE INFRASTRUCTURĂ STRĂZI: STR. ALEXANDRU SAHIA, FUNDĂTURA ALEXANDRU SAHIA ȘI STR. LUNEI”Deschide
32629.08.2018SCHIMBAREA DENUMIRII TEATRULUI MUNICIPAL FOCȘANI ÎN TEATRUL MUNICIPAL „MAIOR GHEORGHE PASTIA” FOCȘANIDeschide
32729.08.2018MODIFICAREA DENUMIRII LICEULUI PEDAGOGIC „SPIRU HARET” FOCȘANI ÎN COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „SPIRU HARET” FOCȘANIDeschide
32829.08.2018MODIFICAREA ANEXEI NR. 2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 511/2017 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCȚII ȘI NUMĂRULUI DE PERSONAL PENTRU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCȘANI, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
32929.08.2018MODIFICAREA ANEXEI NR. 2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 415/2017 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCȚII ȘI NUMĂRULUI DE PERSONAL ALE SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR MUNICIPIULUI FOCȘANIDeschide
33029.08.2018MODIFICAREA ANEXEI NR. 2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 254/2013 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCȚII ȘI NUMĂRULUI DE PERSONAL ALE SERVICIULUI PUBLIC „CREȘE” DIN MUNICIPIUL FOCȘANI, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
33129.08.2018MODIFICAREA ANEXEI NR. 2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 243/2017 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCȚII ȘI NUMĂRULUI DE PERSONAL PENTRU DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI MEDICINĂ ȘCOLARĂ FOCȘANI, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
33229.08.2018MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 ȘI ANEXEI NR. 2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 500/2017 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCȚII ȘI NUMĂRULUI DE PERSONAL PENTRU DIRECȚIA DE DEZVOLTARE SERVICII PUBLICE FOCȘANI, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
33329.08.2018NEEXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMȚIUNE LA CUMPĂRAREA IMOBILULUI – MONUMENT ISTORIC CASA SCLAVONE, COD LMI VN-II-M-B-06406 DIN FOCȘANI, STRADA CERNEI NR. 12, T. 53, P 3381, P 3382 AFLAT ÎN PROPRIETATEA DOMNULUI GEORGESCU FLORIN DUMITRUDeschide
33429.08.2018MODIFICAREA ANEXEI LA HCL NR.259/2018 PRIVIND APROBAREA CONSTITUIRII CU TITLU GRATUIT A DREPTULUI DE UZ ȘI SERVITUTE ASUPRA UNUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ TOTALĂ DE 17,80 MP.SITUAT ÎN FOCȘANI, STR.POIENIȚA, T.173, CĂTRE SC FDEE ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD SA-SDEE FOCȘANIDeschide
33529.08.2018APROBAREA VÂNZĂRII FĂRĂ LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 16,00 MP., SITUAT ÎN FOCȘANI, STR. LEOPOLDINA BĂLĂNUȚĂ NR. 4, JUDEȚUL VRANCEA, T. 93 , P. 5293 CE APARȚINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI, CĂTRE GIURGEA AURELDeschide
33629.08.2018APROBAREA INIȚIERII UNUI SCHIMB DE LOCUINȚE DINTRE MUNICIPIUL FOCȘANI ȘI DOAMNA CIUBOTARU ANIȘOARADeschide
33729.08.2018APROBAREA LISTEI NOMINALE CU PERSOANELE CĂRORA LI SE REPARTIZEAZĂ LOCUINȚE SOCIALE CU CHIRIE, ÎN BAZA PREVEDERILOR LEGII LOCUINȚEI NR. 114/1996 REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
33829.08.2018APROBAREA SCHIMBĂRII REPARTIȚIEI PENTRU FAMILIA BACIU NICUȘOR DIN IMOBILUL SITUAT ÎN FOCȘANI, STR. REVOLUȚIEI NR. 16, BL. C2, AP. 1 (TRONSON II) ÎN IMOBILUL SITUAT ÎN FOCȘANI, STR. REVOLUȚIEI NR. 17, AP. 28, ÎN CONFORMITATE CU LEGEA LOCUINȚEI NR. 114/1996 REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
33929.08.2018APROBAREA LISTEI NOMINALE CU PERSOANELE CĂRORA LI SE REPARTIZEAZĂ LOCUINȚE PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII, CONFORM NORMELOR METODOLOGICE DE PUNERE ÎN APLICARE A PREVEDERILOR LEGII NR. 152/1998 REPUBLICATĂ ȘI MODIFICATĂ ȘI A HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 201/2018 PRIVIND APROBAREA LISTEI DE PRIORITĂȚIDeschide
34029.08.2018COMPLETAREA ȘI MODIFICAREA ANEXEI LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 160/2017 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE, ÎNTREȚINERE ȘI EXPLOATARE A PARCĂRILOR CE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANIDeschide
34129.08.2018APROBAREA MODIFICĂRII HOTĂRÂRII CONSILIUUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 50/2010 PRIVIND PRELUNGIREA VALABILITĂȚII PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI, MODIFICATĂDeschide
34229.08.2018APROBAREA RAPORTULUI CONSULTĂRII ȘI INFORMĂRII PUBLICULUI NR. 56775 DIN 04.07.2018 PRIVIND DOCUMENTAȚIA P.U.D. ȘI APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU „CONSTRUIRE CAFENEA ȘI SPAȚIU BIROURI P+1, MARKET, SPĂLĂTORIE AUTO ȘI TERASĂ” – GENERAT DE IMOBILELE AMPLASATE ÎN FOCȘANI, STR. CUZA VODĂ, T 30, P 153, NR. CAD. 59922, 54594, 61029 ȘI 60689, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 2367,0 MPDeschide
34329.08.2018APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE ANUL 2018Deschide
34429.08.2018MODIFICAREA HCL NR. 337/2017 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIILOR TEHNICO-ECONOMICE, A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, FAZA DALI ȘI DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIȚIEI PROPUSE A FI REALIZATĂ PRIN PROIECT PENTRU OBIECTIVUL „CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE PENTRU CLĂDIREA TIP INTERNAT ȘI CLĂDIREA CANTINĂ A COLEGIULUI TEHNIC „GH. ASACHI” FOCȘANI, INCLUSIV LUCRĂRI CONEXE” Deschide
34529.08.2018MODIFICAREA HCL NR. 344/2017 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT PENTRU OBIECTIVUL „CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE PENTRU CLĂDIREA TIP INTERNAT ȘI CLĂDIREA CANTINĂ A COLEGIULUI TEHNIC „GH. ASACHI” FOCȘANI, , INCLUSIV LUCRĂRI CONEXE” Deschide
34629.08.2018APROBAREA DEPLASĂRII, ÎN PERIOADA 06-10 SEPTEMBRIE 2018, A UNEI DELEGAȚII REPREZENTATIVE A MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN MUNICIPIUL KAVADARCI, REPUBLICA MACEDONIA, PENTRU A PARTICIPA LA MANIFESTĂRILE DEDICATE ZILEI ELIBERĂRII KAVADARCI ȘI LA „FESTIVALUL VINTAGE TIKVES 2018”Deschide
34729.08.2018APROBAREA DEPLASĂRII, ÎN PERIOADA 12-17 SEPTEMBRIE 2018, A UNEI DELEGAȚII REPREZENTATIVE A MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN MAJDANPEK – REPUBLICA SERBIA, PENTRU A PARTICIPA LA MANIFESTĂRILE DEDICATE ZILELOR ORAȘULUI MAJDANPEKDeschide
34828.09.2018CONSTATAREA ÎNCETĂRII MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL A DOAMNEI MIRON MARIANADeschide
34928.09.2018VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL A DOAMNEI BALABAN ELENA LUMINIȚA SUPLEANT PE LISTA PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT LA ALEGERILE AUTORITĂȚILOR ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE DIN DATA DE 5 IUNIE 2016 ÎN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI, JUDEŢUL VRANCEADeschide
35028.09.2018MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 203/2016 PRIVIND ORGANIZAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI DESEMNAREA MEMBRILOR ACESTORADeschide
35128.09.2018APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE – FAZA DALI, A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ȘI A DESCRIERII INVESTIȚIEI PROPUSĂ A FI REALIZATĂ PRIN PROIECT PENTRU OBIECTIVUL „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI FOCȘANI”Deschide
35228.09.2018MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 181/2014 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: „REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTĂRI DISPENSAR SUD” STR. REVOLUȚIEI NR. 14, MUNICIPIUL FOCȘANI, JUDEȚUL VRANCEADeschide
35328.09.2018APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI FAZA PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII „ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ 10 LOCUINȚE MODULARE SITUATE ÎN STRADA TISA T 70, P 4145Deschide
35428.09.2018APROBAREA COMPLETĂRII ART.2 DIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI NR.28/185/21.07.2008 CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, PRIVIND APROBAREA COTEI DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE ALIMENTARE CENTRALIZATĂ CU ENERGIE TERMICĂ ÎN MUNICIPIUL FOCŞANI ÎN PROCENT DE 5% DIN TARIFUL DE TRANSPORT, DISTRIBUŢIE ŞI FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE ŞI MODUL DE UTILIZAREDeschide
35528.09.2018APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 51,00 MII LEI COLEGIULUI NAȚIONAL „ALEXANDRU IOAN CUZA” FOCȘANI PENTRU DERULAREA PROIECTULUI „130 DE ANI DE ISTORIE – COLEGIUL AL.I.CUZA”Deschide
35628.09.2018MODIFICAREA ANEXEI NR. 2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 511/2017 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCȚII ȘI NUMĂRULUI DE PERSONAL PENTRU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCȘANI, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
35728.09.2018MODIFICAREA ANEXEI NR. 2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 500/2017 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCȚII ȘI NUMĂRULUI DE PERSONAL PENTRU DIRECȚIA DE DEZVOLTARE SERVICII PUBLICE FOCȘANI, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
35828.09.2018APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL TEATRULUI MUNICIPAL „MAIOR GHEORGHE PASTIA” FOCȘANIDeschide
35928.09.2018APROBAREA CONSTITUIRII CU TITLU GRATUIT A DREPTULUI DE UZ ȘI SERVITUTE ASUPRA UNUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 11,00 MP. SITUAT ÎN FOCȘANI, STR. DEMOCRAȚIEI T. 79, P. 416 CĂTRE SOCIETATEA DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE MUNTENIA NORD S.A. – SUCURSALA DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE FOCȘANIDeschide
36028.09.2018APROBAREA VÂNZĂRII CU PLATA ÎN RATE A GARSONIEREI SITUATĂ ÎN FOCȘANI, STR. ULMULUI NR. 13, BLOC 13, AP. 11, ÎNSCRISĂ ÎN CF 51904-C1-U11 UAT FOCȘANI ȘI A BOXEI ÎNSCRISĂ ÎN CF 51904-C1-U21 UAT FOCȘANI CĂTRE DOMNII TUNARU CĂTĂLIN ȘI TUNARU NICOLETADeschide
36128.09.2018APROBAREA VÂNZĂRII CU PLATA ÎN RATE A GARSONIEREI SITUATĂ ÎN FOCȘANI, STR. ALEEA PARC NR. 9, BLOC 67, TRONSON 11, AP. 1, ÎNSCRISĂ ÎN CF 54684-C1-U8 UAT FOCȘANI CĂTRE DOMNII LUPU MARIAN ȘI LUPU RALUCA OANADeschide
36228.09.2018APROBAREA VÂNZĂRII CU PLATA ÎN RATE A GARSONIEREI SITUATĂ ÎN FOCȘANI, STR. ULMULUI NR. 11, BLOC 11, AP. 11, ÎNSCRISĂ ÎN CF 51889-C1-U29 UAT FOCȘANI ȘI A BOXEI ÎNSCRISĂ ÎN CF 51889-C1-U12 UAT FOCȘANI CĂTRE DOMNII BOCU GHEORGHIȚĂ ȘI BOCU LUCICADeschide
36328.09.2018APROBAREA VÂNZĂRII CU PLATA INTEGRALĂ A GARSONIEREI SITUATĂ ÎN FOCȘANI, STR. ALEEA PARC NR. 9, BLOC 67, TRONSON 9, AP. 9, ÎNSCRISĂ ÎN CF 54675-C1-U3 UAT FOCȘANI CĂTRE DOAMNA MOCĂNIȚĂ IULIANADeschide
36428.09.2018APROBAREA LISTEI NOMINALE CU PERSOANELE CĂRORA LI SE REPARTIZEAZĂ LOCUINȚE SOCIALE CU CHIRIE, ÎN BAZA PREVEDERILOR LEGII LOCUINȚEI NR. 114/1996 REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
36528.09.2018APROBAREA UNUI NUMĂR DE DOUĂ SCHIMBURI DE LOCUINȚE ANL SITUATE ÎN FOCȘANI, CARTIERUL TINERETULUI SUD, RESPECTIV CARTIERUL BRĂILEI, SOLICITAT DE TITULARII CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE ÎN CONFORMITATE CU LEGEA NR. 152/1998 REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
36628.09.2018APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ELIBERAREA AVIZULUI DE SPARGERE ȘI CONDIȚIILE DE REFACERE A SISTEMULUI RUTIER ȘI A SPAȚIILOR APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANIDeschide
36728.09.2018APROBAREA RAPORTULUI CONSULTĂRII ȘI INFORMĂRII PUBLICULUI NR. 50437 DIN 14.06.2018 PRIVIND DOCUMENTAȚIA P.U.Z. ȘI APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL „ATRAGERE TEREN ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE ȘI DOTĂRI COMPLEMENTARE” – CE SE VA REALIZA ÎN JUDEȚUL VRANCEA, FOCȘANI, EXTRAVILAN, T. 42, P. 186/4, NR. CAD. 58913, PE TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 20793,0 MPDeschide
36828.09.2018APROBAREA RAPORTULUI CONSULTĂRII ȘI INFORMĂRII PUBLICULUI NR. 50494 DIN 14.06.2018 PRIVIND DOCUMENTAȚIA P.U.Z. ȘI APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL „ATRAGERE TEREN ÎN INTRAVILAN ȘI LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE” – CE SE VA REALIZA ÎN JUDEȚUL VRANCEA, FOCȘANI, EXTRAVILAN, T. 43, P. 189, NR. CAD. 62927 ȘI 62928, PE TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 21653,0 MPDeschide
36928.09.2018MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA STATUTULUI ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU SERVICIUL DE SALUBRIZARE A LOCALITĂȚILOR FOCȘANI ȘI GOLEȘTI JUDEȚUL VRANCEADeschide
37028.09.2018MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA STATUTULUI ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU SERVICIUL DE SALUBRIZARE A LOCALITĂȚILOR FOCȘANI ȘI GOLEȘTI JUDEȚUL VRANCEADeschide
37128.09.2018MANDATAREA ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU SERVICIUL DE SALUBRIZARE A LOCALITĂȚILOR FOCȘANI ȘI GOLEȘTI JUDEȚUL VRANCEA, SĂ EXERCITE PE SEAMA ȘI ÎN NUMELE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI DREPTUL DE A PRELUNGI PRIN ACT ADIȚIONAL CONTRACTUL UNIC NR. 10/03.12.2014 DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE A LOCALITĂȚILOR MEMBRE ALE ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU SERVICIUL DE SALUBRIZARE A LOCALITĂȚILOR FOCȘANI ȘI GOLEȘTI JUDEȚUL VRANCEADeschide
37228.09.2018MANDATAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR LA SOCIETATEA TRANSPORT PUBLIC S.A. FOCȘANI ÎN VEDEREA NEGOCIERII ȘI APROBĂRII INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI PENTRU MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIEDeschide
37328.09.2018MANDATAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR LA SOCIETATEA ENET S.A. FOCȘANI ÎN VEDEREA NEGOCIERII ȘI APROBĂRII INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI PENTRU MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIEDeschide
37428.09.2018APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE ANUL 2018Deschide
37528.09.2018APROBAREA MODIFICĂRII ANEXEI DIN HCL NR.82/2018 PRIVIND APROBAREA UTILIZĂRII, ÎN ANUL 2018, A EXCEDENTULUI BUGETULUI LOCAL REZULTAT LA ÎNCHEIEREA EXERCIȚIULUI BUGETAR A ANULUI PRECEDENT, CU MODIFICĂRILE ULTERIOAREDeschide
37628.09.2018ALEGEREA DOMNULUI CONSILIER LOCAL NEDELCU MIHAI - PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ PENTRU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI PE O PERIOADĂ DE TREI LUNI, ÎNCEPÂND CU LUNA OCTOMBRIE 2018Deschide
37728.09.2018MODIFICAREA ANEXEI NR.1 LA HCL NR.203/2011 PRIVIND, APROBAREA ÎNCHIRIERII DIRECTE A UNOR TERENURI CE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI FOCȘANI, ÎN VEDEREA AMPLASĂRII UNOR CONSTRUCȚII PROVIZORII CU DESTINAȚIA DE CHIOȘCURI DE DISTRIBUȚIE PRESĂ, CĂTRE DOMNUL TRANDAFIR COSTICĂ, AVÎND CALITATEA DE LUPTĂTOR PENTRU VICTORIA REVOLUȚIEI ROMÂNE DIN DECEMBRIE 1989Deschide
37828.09.2018APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 12,50 MII LEI COLEGIULUI NAȚIONAL ”UNIREA” FOCȘANI PENTRU DERULAREA PROIECTULUI ”BRIDGES ACROSS CULTURES” ÎN PERIOADA 21-26 OCTOMBRIE 2018Deschide
37928.09.2018APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCȚII ȘI NUMĂRULUI DE PERSONAL PENTRU DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI MEDICINĂ ȘCOLARĂDeschide
38028.09.2018APROBAREA CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT PENTRU ”CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL FOCȘANI, ETAPA A II-A”Deschide
38128.09.2018APROBAREA DEPLASĂRII, ÎN PERIOADA 24-28 OCTOMBRIE 2018, A PRIMARULUI MUNICIPIULUI FOCȘANI, DOMNUL CRISTI VALENTIN MISĂILĂ, ÎN BRUXELLES, BELGIA, PENTRU A PARTICIPA LA SEMINARUL ”ACHIZIȚIILE PUBLICE ÎN ROMANIA ȘI BELGIA-OPORTUNITĂȚI DE INVESTIȚII”Deschide
38228.09.2018NUMIREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 FOCȘANIDeschide
38328.09.2018NUMIREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 FOCȘANIDeschide
38428.09.2018NUMIREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 13 FOCȘANIDeschide
38528.09.2018NUMIREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 16 FOCȘANIDeschide
38628.09.2018NUMIREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 17 FOCȘANIDeschide
38728.09.2018NUMIREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 18 FOCȘANIDeschide
38828.09.2018NUMIREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 23 FOCȘANIDeschide
38928.09.2018NUMIREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE IORGA” FOCȘANIDeschide
39028.09.2018NUMIREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION BASGAN” FOCȘANIDeschide
39128.09.2018NUMIREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 FOCȘANIDeschide
39228.09.2018NUMIREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANGHEL SALIGNY” FOCȘANIDeschide
39328.09.2018NUMIREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 FOCȘANIDeschide
39428.09.2018NUMIREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU VLAHUȚĂ” FOCȘANIDeschide
39528.09.2018NUMIREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ȘTEFAN CEL MARE” FOCȘANIDeschide
39628.09.2018NUMIREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DUILIU ZAMFIRESCU” FOCȘANIDeschide
39728.09.2018NUMIREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA COLEGIUL TEHNIC „EDMOND NICOLAU” FOCȘANIDeschide
39828.09.2018NUMIREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” FOCȘANIDeschide
39928.09.2018NUMIREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA COLEGIUL ECONOMIC „MIHAIL KOGĂLNICEANU” FOCȘANIDeschide
40028.09.2018NUMIREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA COLEGIUL NAȚIONAL „UNIREA” FOCȘANIDeschide
40128.09.2018NUMIREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA COLEGIUL TEHNIC „VALERIU D. COTEA” FOCȘANIDeschide
40228.09.2018NUMIREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA COLEGIUL TEHNIC „ION MINCU” FOCȘANIDeschide
40328.09.2018NUMIREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „SPIRU HARET” FOCȘANIDeschide
40428.09.2018NUMIREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA LICEUL TEHNOLOGIC „G G. LONGINESCU” FOCȘANIDeschide
40528.09.2018NUMIREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA LICEUL DE ARTĂ „GHEORGHE TATTARESCU” FOCȘANIDeschide
40628.09.2018NUMIREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV FOCȘANIDeschide
40728.09.2018NUMIREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA COLEGIUL TEHNIC AUTO „TRAIAN VUIA” FOCȘANIDeschide
40828.09.2018NUMIREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA COLEGIUL NAȚIONAL „AL. I. CUZA” FOCȘANIDeschide
40928.09.2018NUMIREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „HIPPOCRATE” FOCȘANIDeschide
41028.09.2018NUMIREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR FOCȘANIDeschide
41128.09.2018NUMIREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA PALATUL COPIILOR FOCȘANIDeschide
41219.10.2018ALEGEREA DOMNULUI CONSILIER LOCAL MERSOIU IONUȚ PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ PENTRU ŞEDINŢA EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI DIN DATA DE 19 OCTOMBRIE 2018Deschide
41319.10.2018APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE – FAZA STUDIU DE OPORTUNITATE, A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ȘI A DESCRIERII INVESTIȚIEI PROPUSE A FI REALIZATĂ PRIN PROIECTUL „MODERNIZAREA TRANSPORTULUI PUBLIC ÎN MUNICIPIUL FOCȘANI”Deschide
41419.10.2018MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 94/2018 PRIVIND ASIGURAREA FINANȚĂRII DE LA BUGETUL LOCAL ȘI ALTE SURSE DE FINANȚARE A UNOR CATEGORII DE LUCRĂRI CARE NU SE FINANȚEAZĂ DE LA BUGETUL DE STAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2017-2020 PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: „EXTINDERE CU 12 SĂLI DE CLASĂ A ȘCOLII NR. 3 FOCȘANI”Deschide
41519.10.2018APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICILA LA FAZA DALI – DOCUMENTAȚIE AVIZARE LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: „LUCRĂRI DE RECONDIȚIONARE ȘI MODERNIZARE TERENURI SPORT CE APARȚIN LICEULUI SPORTIV ȘI DEMOLARE GRADENE”Deschide
41631.10.2018CONFERIREA TITLULUI DE CETĂȚEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI FOCȘANI DOAMNEI PROFESOR ELENA STOICIU, ARTIST PLASTICDeschide
41731.10.2018MODIFICAREA ART. 2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 214/2009 PRIVIND APROBAREA ÎMPĂRȚIRII MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN 6 ZONE DE LUCRU, ARONDAREA CONSILIERILOR LOCALI PE ACESTE ZONE ȘI CONSTITUIREA GRUPURILOR DE DIALOG, AVÂND CA OBIECT CREȘTEREA GRADULUI DE TRANSPARENȚĂ ȘI IMPLICAREA CIVICĂ ÎN ACTUL DE ADMINISTRAREDeschide
41831.10.2018APROBAREA EXECUȚIEI BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ȘI BUGETULUI INSTITUȚIILOR FINANȚATE PARȚIAL ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII, PE 9 LUNI 2018, DETALIATE PE SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE ȘI SECȚIUNEA DE DEZVOLTAREDeschide
41931.10.2018APROBAREA DOCUMENTAȚIILOR TEHNICO-ECONOMICE, A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, FAZA DALI ȘI DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIȚIEI PROPUSE A FI REALIZATĂ PRIN PROIECT PENTRU OBIECTIVUL „ REABILITAREA, MODERNIZAREA CLĂDIRILOR ȘI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE A GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 16”Deschide
42031.10.2018APROBAREA DOCUMENTAȚIILOR TEHNICO-ECONOMICE, A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, FAZA DALI ȘI DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIȚIEI PROPUSE A FI REALIZATĂ PRIN PROIECT PENTRU OBIECTIVUL „ REABILITARE, MODERNIZARE CLĂDIRI ȘI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE A GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 18”Deschide
42131.10.2018APROBAREA DOCUMENTAȚIILOR TEHNICO-ECONOMICE, A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, FAZA DALI ȘI DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIȚIEI PROPUSE A FI REALIZATĂ PRIN PROIECT PENTRU OBIECTIVUL „ REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA CLĂDIRILOR ȘI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE A CREȘEI NR. 7”Deschide
42231.10.2018MODIFICAREA ANEXEI LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 23/2018 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: „REPARAȚII CAPITALE ALE MONUMENTULUI UNIRII DIN MUNICIPIUL FOCȘANIDeschide
42331.10.2018MODIFICAREA ANEXEI LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 18/2007 PRIVIND AVIZAREA PROIECTULUI FAZA DE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: „SALĂ DE SPORT MULTIFUNCȚIONALĂ LA GRUPUL ȘCOLAR AUTO” DIN MUNICIPIUL FOCȘANIDeschide
42431.10.2018APROBAREA MODIFICĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 84/2018 PRIVIND APROBAREA NUMĂRULUI DE BURSE ȘI A CUANTUMULUI UNEI BURSE PENTRU ELEVII DE LA CURSURILE CU FRECVENȚĂ DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT FINANȚATE DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE ANUL 2018, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
42531.10.2018APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 52,50 MII LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE ANUL 2018 PENTRU ORGANIZAREA MANIFESTĂRILOR PRILEJUITE DE SĂRBĂTORIREA ZILEI DE 1 DECEMBRIE, ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEIDeschide
42631.10.2018APROBAREA ORGANIZĂRII SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ ÎN MUNICIPIUL FOCȘANIDeschide
42731.10.2018APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 3,60 MII LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE ANUL 2018 ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 7 FOCȘANI ÎN VEDEREA DERULĂRII PROIECTULUI EDUCAȚIONAL „DOAMNE, OCROTEȘTE-I PE ROMÂNI!” – AP – IN MEMORIAM ADRIAN PĂUNESCUDeschide
42831.10.2018APROBAREA DEPLASĂRII, ÎN PERIOADA 3-17 DECEMBRIE 2018, A ANSAMBLULUI FOLCLORIC „ȚARA VRANCEI” ÎN FEDERAȚIA RUSĂ, PENTRU A PROMOVA TRADIȚIILE ȘI VALORILE POPULARE ROMÂNEȘTI CU OCAZIA ZILEI NAȚIONALE A ROMÂNIEIDeschide
42931.10.2018MODIFICAREA ANEXEI NR. 2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 511/2017 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCȚII ȘI NUMĂRULUI DE PERSONAL PENTRU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCȘANI, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
43031.10.2018MODIFICAREA ANEXEI NR. 2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 415/2017 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCȚII ȘI NUMĂRULUI DE PERSONAL ALE SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR AL MUNICIPIULUI FOCȘANI, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
43131.10.2018APROBAREA NUMĂRULUI DE AUTOTURISME PENTRU ACTIVITĂȚILE SPECIFICE DESFĂȘURATE DE INSTITUȚIILE PUBLICE DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ȘI ÎNTREPRINDERILE PUBLICE ÎNFIINȚATE SAU LA CARE SE DEȚIN ACȚIUNI/PARTICIPAȚII MAJORITAREDeschide
43231.10.2018APROBAREA TRECERII UNUI BUN CE APARȚINE DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI FOCȘANI, ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANIDeschide
43331.10.2018COMPLETAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 384/2015 PRIVIND APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANIDeschide
43431.10.2018APROBAREA TABELULUI NOMINAL REPREZENTÂND PROPUNEREA DE ATRIBUIRE ÎN PROPRIETATE A UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN ÎN BAZA ART. 36 ALIN. (3) DIN LEGEA NR. 18/1991 A FONDULUI FUNCIAR, REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
43531.10.2018APROBAREA APARTAMENTĂRII A PT 20 SITUAT ÎN CARTIERUL SUD – ALEEA 1 IUNIE, IDENTIFICAT PRIN T 282, P 11353, AVÂND SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ DE 322,00 MP ÎN TREI UNITĂȚI INDIVIDUALE, ÎN VEDEREA REABILITĂRII SPAȚIULUI ÎN CARE VA FUNCȚIONA BIBLIOTECA DE CARTIER CAMPUS, OBIECTIV DE UTILITATE PUBLICĂ, DESTINAT CARTIERULUI SUD DIN MUNICIPIUL FOCȘANIDeschide
43631.10.2018MODIFICAREA ANEXELOR NR. 2 ȘI NR. 3 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 343/2011 PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A SPAȚIILOR SITUATE ÎN „PERIMETRUL ISTORIC PIAȚA UNIRII ȘI GRĂDINA PUBLICĂ” DIN FOCȘANI, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
43731.10.2018APROBAREA VÂNZĂRII CU PLATA ÎN RATE A APARTAMENTULUI SITUAT ÎN FOCȘANI, STR. ALEEA PARC NR. 9, BLOC 67, TRONSON 11, AP. 3, ÎNSCRISĂ ÎN CF 54684-C1-U9 UAT FOCȘANI CĂTRE DOAMNA MIRON LUCICA VIORICADeschide
43831.10.2018APROBAREA VÂNZĂRII CU PLATA INTEGRALĂ A APARTAMENTULUI SITUAT ÎN FOCȘANI, STR. ALEEA PARC NR. 9, BLOC 67, TRONSON 11, AP. 17, ÎNSCRISĂ ÎN CF 54684-C1-U3 UAT FOCȘANI CĂTRE DOMNII BÎLCAN IOAN ȘI BÎLCAN DUMITRADeschide
43931.10.2018APROBAREA VÂNZĂRII FĂRĂ LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 13,00 MP. SITUAT ÎN FOCȘANI, STR. BUCEGI NR. 4, JUDEȚUL VRANCEA, T. 191, P. % 10470 CE APARȚINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI, CĂTRE DOAMNA MIRON VERGINICADeschide
44031.10.2018APROBAREA VÂNZĂRII FĂRĂ LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 7,20 MP. SITUAT ÎN FOCȘANI, STR. CARTIER CFR NR. 10, BL. N3, SC. 4, JUDEȚUL VRANCEA, T. 30, P. %1900 CE APARȚINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI, CĂTRE DOAMNA VIȘAN TUDORADeschide
44131.10.2018APROBAREA VÂNZĂRII FĂRĂ LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 10,00 MP. SITUAT ÎN FOCȘANI, ALEEA ECHITĂȚII NR. 3, JUDEȚUL VRANCEA, T. 203, P. %11088 CE APARȚINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI, CĂTRE DOMNUL ALEXE AURELDeschide
44231.10.2018MODIFICAREA ALIN. 1 AL ART. 1 DIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 139/2018 PRIVIND CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 5,00 MP. SITUAT ÎN FOCȘANI, STR. PANDURI NR. 9, SC. 6, ADIACENT AP. 102, T 188, P 10178% APARȚINÂND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI, ÎN FAVOAREA DOMNILOR DIMA ADRIAN, DIMA MARIA ILINCA ȘI UDREA ANTONETADeschide
44331.10.2018APROBAREA CONSTITUIRII CU TITLU GRATUIT A DREPTULUI DE UZ ȘI SERVITUTE ASUPRA UNUI TEREN PE O LUNGIME DE 34,00 M CĂTRE ENGIE ROMÂNIA SA – DISTRIGAZ SUD REȚELE SRLDeschide
44431.10.2018APROBAREA LISTEI NOMINALE CU PERSOANELE CĂRORA LI SE REPARTIZEAZĂ LOCUINȚE CU CHIRIE DIN FONDUL LOCATIV DE STAT, ÎN BAZA PREVEDERILOR LEGII LOCUINȚEI NR. 114/1996 REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
44531.10.2018APROBAREA SCHIMBĂRII REPARTIȚIEI PENTRU UN NUMĂR DE 4 (PATRU) FAMILII ÎN CONFORMITATE CU LEGEA LOCUINȚEI NR. 114/1996 REPUBLICATĂ ȘI MODIFICATĂ ȘI LEGEA NR. 152/1998 PRIVIND ÎNFIINȚAREA AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU LOCUINȚE, REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
44631.10.2018APROBAREA LISTEI NOMINALE CU PERSOANELE CĂRORA LI SE REPARTIZEAZĂ LOCUINȚE PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII, CONFORM NORMELOR METODOLOGICE DE PUNERE ÎN APLICARE A PREVEDERILOR LEGII NR. 152/1998 REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE ȘI A HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 201/2018 PRIVIND APROBAREA LISTEI DE PRIORITĂȚIDeschide
44731.10.2018ADOPTAREA UNOR MĂSURI ÎN VEDEREA RELUĂRII PROCEDURII DE SELECȚIE PENTRU UN MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA SOCIETATEA ENET S.A. FOCȘANIDeschide
44831.10.2018AVIZAREA FUNCȚIONĂRII TERASELOR SEZONIERE AMPLASATE PE DOMENIUL PUBLIC/PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANIDeschide
44931.10.2018APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL S.C. ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR FOCȘANI S.A. PE ANUL 2018 ȘI ESTIMAT PE URMĂTORII 2 ANIDeschide
45031.10.2018APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL PARKING FOCȘANI S.A. PE ANUL 2018 ȘI ESTIMAT PE URMĂTORII 2 ANIDeschide
45131.10.2018APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE ANUL 2018Deschide
45231.10.2018APROBAREA MODIFICĂRII ANEXEI DIN HCL NR.82/2018 PRIVIND APROBAREA UTILIZĂRII, ÎN ANUL 2018, A EXCEDENTULUI BUGETULUI LOCAL REZULTAT LA ÎNCHEIEREA EXERCIȚIULUI BUGETAR A ANULUI PRECEDENT, CU MODIFICĂRILE ULTERIOAREDeschide
45331.10.2018APROBAREA MAJORĂRII CAPITALULUI SOCIAL AL SC ENET SA FOCȘANIDeschide
45431.10.2018APROBAREA PARTICIPĂRII ÎN CADRUL PROIECTULUI ”ACHIZIȚIE DE MIJLOACE DE TRANSPORT PUBLIC-AUTOBUZE ELECTRICE”, APROBAREA FORMEI FINALE A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT, PRECUM ȘI DE APROBARE A FORMEI FINALE A ACORDULUI DE PARTENERIAT ȘI A PROTOCLULUI DE ASOCIERE PRIVIND REALIZAREA ÎN COMUN A UNEI ACHIZIȚII PUBLICE OCAZIONALEDeschide
45531.10.2018ALOCAREA SUMEI DE 17,84 MII LEI LA COLEGIUL ECONOMIC ”MIHAIL KOGĂLNICEANU” FOCȘANI PENTRU ORGANIZAREA, ÎN LUNA NOIEMBRIE 2018, A FESTIVALULUI CONCURS REGIONAL-INTERJUDEȚEAN DE FOLCLOR AL ELEVILOR DE LICEU VRANCEA, PLAI DE DOR”Deschide
45631.10.2018NUMIREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII LA ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „HIPPOCRATE” FOCȘANIDeschide
45731.10.2018DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN CONSILIUL ADMINISTRATIV AL TEATRULUI MUNICIPAL „MAIOR GHEORGHE PASTIA” FOCȘANIDeschide
45831.10.2018APROBAREA MODIFICĂRII ANEXEI NR. 1 A HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 24/203/2012 PRIVIND APROBAREA CONSTITUIRII COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM A MUNICIPIULUI FOCȘANI ȘI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A ACESTEIADeschide
45928.11.2018APROBAREA ÎNCREDINȚĂRII ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ PE PERIOADA 01.12.2018-01.12.2023, CĂTRE DIRECȚIA DE DEZVOLTARE SERVICII PUBLICE FOCȘANI A SPAȚIULUI DISPONIBIL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 57 MP. SITUAT ÎN INCINTA PUNCTULUI TERMIC NR. 8, CE APARȚINE DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI FOCȘANI, ÎN VEDEREA AMENAJĂRII ȘI PUNERII ACESTUIA LA DISPOZIȚIA CLUBULUI DE ȘAH AL PENSIONARILOR DIN MUNICIPIUL FOCȘANIDeschide
46028.11.2018MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 154/29.05.2012 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII: „REABILITARE PASAJ CINEMATOGRAF BALADA” DIN MUNICIPIUL FOCSANI, JUDETUL VRANCEADeschide
46128.11.2018APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI FAZA DOCUMENTAȚIE AVIZARE LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII: „REABILITARE SI MODERNIZARE PIATEȚA TEATRU ȘI PIAȚETA MILCOV”Deschide
46228.11.2018APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI FAZA DOCUMENTAȚIE AVIZARE LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „REABILITARE ȘI MODERNIZARE BLOC SITUAT ÎN STR. MĂGURA NR. 123”, MUNICIPIUL FOCȘANI, JUDEȚUL VRANCEADeschide
46328.11.2018APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI FAZA PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „REPARAȚEI CORP CLĂDIRE SERVICII SITUATĂ ÎN FOCȘANI, STR. CUZA VODĂ NR. 56”Deschide
46428.11.2018APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI FAZA PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „CONSTRUIRE GARD ÎMPREJMUIRE ȘI CAMERE DE LUAT VEDERI ȘCOALA GIMNAZIALĂ DUILIU ZAMFIRESCU, STR. TINEREȚII NR. 2”Deschide
46528.11.2018APROBAREA MODIFICĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 84/2018 PRIVIND APROBAREA NUMĂRULUI DE BURSE ȘI A CUANTUMULUI UNEI BURSE PENTRU ELEVII DE LA CURSURILE CU FRECVENȚĂ DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT FINANȚATE DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE ANUL 2018, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
46628.11.2018APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 7,50 MII LEI, DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE ANUL 2018, PENTRU SUSȚINEREA PROIECTULUI „MOȘ CRĂCIUN LA CINEMA”, INIȚIAT ȘI ORGANIZAT DE CONSILIUL LOCAL AL TINERILOR FOCȘANIDeschide
46728.11.2018MODIFICAREA ANEXEI NR. 2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 511/2017 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCȚII ȘI NUMĂRULUI DE PERSONAL PENTRU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCȘANI, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
46828.11.2018MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 ȘI ANEXEI NR. 2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 500/2017 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCȚII ȘI NUMĂRULUI DE PERSONAL PENTRU DIRECȚIA DE DEZVOLTARE SERVICII PUBLICE FOCȘANI, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
46928.11.2018APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND IDENTITATEA CROMATICĂ A CLĂDIRILOR DIN MUNICIPIUL FOCȘANIDeschide
47028.11.2018ÎNFIINȚAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE SPECIALE ȘI APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI EXECUTARE A SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE SPECIALEDeschide
47128.11.2018APROBAREA ASIGURĂRII FINANȚĂRII DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI A CONTRAVALORII TRANSPORTULUI ELEVILOR ORGANIZAT PRIN CURSE REGULATE SPECIALE LA ȘI DE LA INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN MUNICIPIUDeschide
47228.11.2018ELIBERAREA LICENȚELOR DE TRASEU PENTRU EFECTUAREA TRANSPORTULUI PUBLIC DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE SPECIALE OPERATORULUI DE TRANSPORT TRANSPORT PUBLIC SADeschide
47328.11.2018ADOPTAREA UNOR MĂSURI PENTRU DECLANȘAREA PROCEDURII DE SELECȚIE PENTRU UN MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA SOCIETATEA PARKING FOCȘANI S.A.Deschide
47428.11.2018MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA STATUTULUI ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE UTILITĂȚI PUBLICE PENTRU SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL PRIN CURSE REGULATE „ASOCIAȚIA METROPOLITAN TRANS”Deschide
47528.11.2018APROBAREA RAPORTULUI CONSULTĂRII ȘI INFORMĂRII PUBLICULUI NR. 89685 DIN 18.10.2018 PRIVIND DOCUMENTAȚIA P.U.Z. ȘI APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL „ATRAGERE TERENURI, CU SUPRAFAȚA DE 22863,0 MP, ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE INDIVIDUALE” – CE SE VA REALIZA ÎN JUDEȚUL VRANCEA, FOCȘANI, EXTRAVILAN, T. 30, P. 153, NR. CAD. 10092/15N, 10092/26N, 58205, 56566, 59843, 61358, 55651, 55332, 55331, 54311, 10092/22N, 58202, 58203, 58204, 55111, 10092/17N, 54312, 55662, 10092/11N, 10092/13N, 0092/12N, 51080, 51081, 56378, PE TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 22863,0 MPDeschide
47628.11.2018APROBAREA RAPORTULUI CONSULTĂRII ȘI INFORMĂRII PUBLICULUI NR. 89799 DIN 19.10.2018 PRIVIND DOCUMENTAȚIA P.U.Z. ȘI APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL „ELABORARE DE PUZ PENTRU ATRAGEREA ÎN INTRAVILAN A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 5.100,0 MP PENTRU CONSTRUIRE DEPOZIT DE MOBILĂ ȘI ÎMPREJMUIRE” – CE SE VA REALIZA ÎN JUDEȚUL VRANCEA, FOCȘANI, EXTRAVILAN-DN 23, T. 74, P. 384, MÂNDREȘTI, NR. CAD. 60594, PE TERENURILE ÎN SUPRAFAȚĂ DE 5.100,0 MPDeschide
47728.11.2018APROBAREA TAXELOR PRACTICATE ÎN ANUL 2019 ȘI A PREȚURILOR DE PORNIRE LA LICITAȚIE PENTRU ÎNCHIRIEREA UNOR BUNURI, DE CĂTRE SOCIETATEA ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR FOCȘANI S.A.Deschide
47828.11.2018APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL S.C. ENET S.A. FOCȘANI PE ANUL 2018 ȘI ESTIMAT PE URMĂTORII 2 ANIDeschide
47928.11.2018APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE ANUL 2018Deschide
48028.11.2018APROBAREA MODIFICĂRII ART.2 ȘI ART.3 DIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR.36/215 DIN 31.07.2012 PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII TARIFELOR LOCALE PENTRU PRODUCEREA, TRANSPORTUL, DISTRIBUȚIA ȘI FURNIZAREA ENERGIEI TERMICE DE CĂTRE SC ENET S.A. FOCȘANIDeschide
48128.11.2018APROBAREA DOCUMENTAȚIILOR TEHNICO-ECONOMICE, A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, FAZA DALI, ȘI DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIȚIEI PROPUSE A FI REALIZATĂ PRIN PROIECT PENTRU OBIECTIVUL ”REABILITAREA, MODERNIZAREA CLĂDIRILOR ȘI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE A COLEGIULUI TEHNIC EDMOND NICOLAU”Deschide
48228.11.2018MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR.425/2018 PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 52,50 MII LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE ANUL 2018 PENTRU ORGANIZAREA MANIFESTAȚIILOR PRILEJUITE DE SĂRBĂTORIREA ZILEI DE 1 DECEMBRIE, ZIUA NAȚIONAȚĂ A ROMÂNIEIDeschide
48328.11.2018CONSTITUIREA CONSILIULUI COMUNITAR CONSULTATIV AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ȘI APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL ACESTUIADeschide
48428.11.2018COMPLETAREA ȘI MODIFICAREA ANEXEI LA HCL NR. 160/2017 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE, ÎNTREȚINERE ȘI EXPLOATARE A PARCĂRILOR CE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANIDeschide
48612.12.2018APROBAREA INIȚIERII PROCEDURII DE CUMPĂRARE A APARTAMENTULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL FOCȘANI, ALEEA CĂMINULUI NR. 12, BL. G2, ET. 3, AP. 72, JUDEȚUL VRANCEADeschide
48712.12.2018MODIFICAREA ANEXEI NR. 2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 511/2017 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCȚII ȘI NUMĂRULUI DE PERSONAL PENTRU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCȘANI, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
48812.12.2018APROBAREA PLANULUI ANUAL DE ACȚIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ADMINISTRATE ȘI FINANȚATE DIN BUGETUL MUNICIPIULUI FOCȘANI PRIN DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI MEDICINĂ ȘCOLARĂ FOCȘANI PENTRU ANUL 2019Deschide
48912.12.2018SCHIMBAREA DENUMIRII DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI MEDICINĂ ȘCOLARĂ FOCȘANI ÎN DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ FOCȘANI ȘI APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL DIRECȚIEI DE ASSITENȚĂ SOCIALĂ FOCȘANIDeschide
49012.12.2018APROBAREA TABELULUI NOMINAL REPREZENTÂND PROPUNEREA DE ATRIBUIRE ÎN PROPRIETATE A UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN ÎN BAZA ART. 36 ALIN. (3) DIN LEGEA NR. 18/1991 A FONDULUI FUNCIAR, REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
49112.12.2018ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE STRECURATE ÎN ANEXA LA HCL NR. 434/2018 PRIVIND APROBAREA TABELULUI NOMINAL REPREZENTÂND PROPUNEREA DE ATRIBUIRE ÎN PROPRIETATE A UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN ÎN BAZA ART. 36 ALIN. (3) DIN LEGEA NR. 18/1991 A FONDULUI FUNCIAR, REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
49212.12.2018ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE STRECURATE ÎN ART. 1 DIN HCL NR. 442/2018 PENTRU MODIFICAREA ALIN. 1 ART. 1 DIN HCL NR. 139/2018 PRIVIND CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 5,00 MP, SITUAT ÎN FOCȘANI, STR. PANDURI NR. 9, SC. 6, ADIACENT AP. 102, T 188, P 10178% APARȚINÂND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI, ÎN FAVOAREA DOMNILOR DIMA ADRIAN, DIMA MARIA ILINCA ȘI UDREA ANTONETADeschide
49312.12.2018NEEXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMȚIUNE LA CUMPĂRAREA IMOBILULUI MONUMENT ISTORIC CASA MACRIDESCU, COD LMI VN-II-M-B-06416 DIN FOCȘANI, STRADA CUZA VODĂ NR. 4-6, P. 9216-9220, AFLAT ÎN PROPRIETATEA DOMNILOR PLĂCINTĂ SORIN-NICOLAE ȘI PLĂCINTĂ ADINA-MARIADeschide
49412.12.2018APROBAREA VÂNZĂRII FĂRĂ LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 16,30 MP. SITUAT ÎN FOCȘANI, BDUL. UNIRII NR. 16, BL. A2, SC. 1, JUDEȚUL VRANCEA, T. 193, P. 10587 CE APARȚINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI, CĂTRE CABINET MEDICAL INDIVIDUAL – DR. MIHAI V. RAMONADeschide
49512.12.2018APROBAREA VÂNZĂRII FĂRĂ LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 18,00 MP. SITUAT ÎN FOCȘANI, STR. CUZA VODĂ NR. 57, JUDEȚUL VRANCEA, T. 72, P. 4300 CE APARȚINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI, CĂTRE SC GEMAR SERCOM SRL REPREZENTATĂ DE DOMNUL OCHIAN GELUDeschide
49612.12.2018APROBAREA VÂNZĂRII FĂRĂ LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 37,00 MP. SITUAT ÎN FOCȘANI, STR. CONSTRUCTORULUI NR. 19, BL. P7, JUDEȚUL VRANCEA, T. 211, P. %11590 CE APARȚINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI, CĂTRE DOAMNA COSMA NORICADeschide
49712.12.2018APROBAREA VÂNZĂRII FĂRĂ LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 19,20 MP. SITUAT ÎN FOCȘANI, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 14, BL. 14, JUDEȚUL VRANCEA, T. 101, P. 5406 CE APARȚINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI, CĂTRE DOMNUL CHIRICĂ PANAITEDeschide
49812.12.2018APROBAREA CONSTITUIRII CU TITLU GRATUIT A DREPTULUI DE UZ ȘI SERVITUTE ASUPRA UNUI TEREN PE O LUNGIME DE 68,00 M ȘI O LĂȚIME DE 0,5 M CĂTRE ENGIE ROMÂNIA SA – DISTRIGAZ SUD REȚELE SRLDeschide
49912.12.2018APROBAREA CLASIFICĂRII UNITĂȚII LOCATIVE SITUATE ÎN STR. FULGER, BL. 9, AP. 11, CE APARȚINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI, ÎN LOCUINȚĂ DE SERVICIUDeschide
50012.12.2018APROBAREA SCHIMBĂRII REPARTIȚIEI PENTRU UN NUMĂR DE 4 (PATRU) FAMILII ÎN CONFORMITATE CU LEGEA LOCUINȚEI NR. 114/1996 REPUBLICATĂ ȘI MODIFICATĂ ȘI LEGEA NR. 152/1998 PRIVIND ÎNFIINȚAREA AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU LOCUINȚE, REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
50112.12.2018APROBAREA LISTEI DE PRIORITĂȚI PE ANUL 2018, ACTUALIZATĂ, PENTRU REPARTIZAREA LOCUINȚELOR PENTRU TINERI, DESTINATE ÎNCHIRIERII, ÎN CONFORMITATE CU HOTĂRÂREA DE GUVERN NR. 962/2001 REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, PRIVIND NORMELE METODOLOGICE DE APLICARE A LEGII NR. 152/1998 PRIVIND ÎNFIINȚAREA AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU LOCUINȚE, REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
50212.12.2018APROBAREA LISTEI DE PRIORITĂȚI PE ANUL 2018, ACTUALIZATĂ, PENTRU REPARTIZAREA LOCUINȚELOR SOCIALE, ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE HCL NR. 277/2017 PRIVIND STABILIREA CRITERIILOR ÎN BAZA CĂRORA SE REPARTIZEAZĂ LOCUINȚELE SOCIALE, PRECUM ȘI ACTELE NECESARE DEPUNERII DOSARULUI DE LOCUINȚĂ SOCIALĂDeschide
50312.12.2018APROBAREA LISTEI NOMINALE CU PERSOANELE CĂRORA LI SE REPARTIZEAZĂ LOCUINȚE SOCIALE CU CHIRIE, ÎN BAZA PREVEDERILOR LEGII LOCUINȚEI NR. 114/1996 REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
50412.12.2018APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND NOMENCLATURA URBANĂ/STRADALĂ ȘI ADRESĂ PENTRU MUNICIPIUL FOCȘANIDeschide
50512.12.2018APROBAREA RAPORTULUI CONSULTĂRII ȘI INFORMĂRII PUBLICULUI NR. 90053 DIN 19.10.2018 PRIVIND DOCUMENTAȚIA P.U.Z. ȘI APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL „CONSTRUIRE IMOBIL SPAȚII COMERCIALE, BIROURI ȘI LOCUINȚE COLECTIVE D+P+6E” – GENERAT DE IMOBILELE AMPLASATE ÎN FOCȘANI, STR. TINEREȚII NR. 1A, NR. CAD. 60274 ȘI 54023, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 1051,0 MDeschide
50612.12.2018APROBAREA EXECUȚIEI BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ȘI BUGETULUI INSTITUȚIILOR FINANȚATE PARȚIAL ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII ESTIMATĂ LA 31DECEMBRIE 2018, DETALIATĂ PE SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE ȘI SECȚIUNEA DE DEZVOLTAREDeschide
50712.12.2018APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 250,00 MII LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE ANUL 2019 PENTRU ORGANIZAREA MANIFESTĂRILOR PRILEJUITE DE SĂRBĂTORIREA ZILEI DE 24 IANUARIE 2019, ZIUA UNIRII PRINCIPATELOR ROMÂNEDeschide
50812.12.2018ÎNSUȘIREA MODIFICĂRILOR ADUSE ANEXEI LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 383/2015 PRIVIND ÎNSUȘIREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI FOCȘANI, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
50912.12.2018APROBAREA TARIFELOR PENTRU ACTIVITATEA DE DESZĂPEZIRE ÎN MUNICIPIUL FOCȘANIDeschide
51012.12.2018STABILIREA NIVELURILOR PENTRU VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE ȘI ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ȘI AMENZILOR APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2019Deschide
51112.12.2018ALEGEREA DOMNULUI CONSILIER LOCAL MERSOIU IONUȚ PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ PENTRU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE O PERIOADĂ DE TREI LUNI, ÎNCEPÂND CU LUNA IANUARIE 2019Deschide
51212.12.2018ALOCAREA SUMEI DE 6,30 MII LEI LICEULUI TEHNOLOGIC ”G. G. LONGINESCU” FOCȘANI PENTRU DERULAREA PROIECTULUI „VALORI EUROPENE”Deschide
51312.12.2018APROBAREA ALOCĂRII, DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE ANUL 2018, A SUMEI DE 132,15 MII LEI PENTRU PREMIEREA SPORTIVILOR, ANTRENORILOR ȘI PERSONALULUI TEHNIC, CARE AU OBȚINUT REZULTATE DEOSEBITE LA ÎNTRECERILE SPORTIVE PE ANUL 2018Deschide
51412.12.2018ALOCAREA SUMEI DE 1,50 MII LEI COLEGIULUI TEHNIC ”GH.ASACHI” FOCȘANI PENTRU ORGANIZAREA FESTIVALULUI CONCURS ”GASTROFEST” ÎN LUNA DECEMBRIE 2018Deschide
51512.12.2018ORGANIZAREA REȚELEI ȘCOLARE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT ȘI PARTICULAR DIN MUNICIPIUL FOCȘANI, PENTRU ANUL 2019-2020Deschide
51612.12.2018APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE ANUL 2018Deschide
51712.12.2018APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI FAZA PROIECT TEHNIC ȘI DETALII DE EXECUȚIE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII: ”REPARAȚII CAPITALE ȘI DOTĂRI SALA DE ȘEDINȚE A PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI FOCȘANI”Deschide
51812.12.2018APROBAREA EXTINDERII DE SPAȚIU PENTRU O FAMILIE DIN IMOBILUL SITUAT ÎN ALEEA CĂMINULUI NR. 12, BL. G2, ÎN IMOBILUL SITUAT ÎN STR. REVOLUȚIEI NR. 17, ÎN CONFORMITATE CU LEGEA LOCUINȚEI NR. 114/1996 REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
51912.12.2018519 APROBAREA VÂNZĂRII LOCUINȚEI DIN FONDUL LOCATIV DE STAT SITUATĂ ÎN FOCȘANI, ALEEA CĂMINULUI NR. 1, BL. B1, AP. 37, CĂTRE DOMNII BĂRBIERU AUREL AUREL ȘI BĂRBIERU NICOLETA ÎN BAZA PREVEDERILOR DECRETULUI-LEGER NR. 61/1990, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
52012.12.2018ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE STRECURATE ÎN ANEXA LA HCL NR. 377/28.09.2018, PENTRU MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 LA HCL NR. 203/28.06.2011 PRIVIND, APROBAREA ÎNCHIRIERII DIRECTE A UNOR TERENURI CE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI FOCȘANI, ÎN VEDEREA AMPLASĂRII UNOR CONSTRUCȚII PROVIZORII CU DESTINAȚIA DE CHIOȘCURI DE DISTRIBUȚIE PRESĂ, CĂTRE DOMNUL TRANDAFIR COSTICĂ, AVÂND CALITATEA DE LUPTĂTOR PENTRU VICTORIA REVOLUȚIEI ROMÂNE DIN DECEMBRIE 1989Deschide
52112.12.2018APROBAREA MODIFICĂRII ANEXEI HCL NR. 177/25.06.2002 PRIVIND AVIZAREA PREALABILĂ A DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE FAZA STUDIU DE FEZABILITATE LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: ”LOCUINȚE PENTRU TINERET ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE, STR. BRĂILEI NR. 112 REȚELE EXTERIOARE ÎN MUNICIPIUL FOCȘANI”, MODIFICATĂ PRIN HCL NR.135/22.04.2016 ȘI PRIN HCL NR.469/24.11.2016Deschide
52212.12.2018DESEMNAREA MANDATARULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR LA SOCIETATEA COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A FOCȘANIDeschide