An:  Nr.:  Conţinut:  
NrDataTitlul hotarârii
126.01.2017CONFERIREA TITLULUI DE CETĂȚEAN DE ONOARE POST-MORTEM AL MUNICIPIULUI FOCȘANI INGINERULUI GEOLOG TEODORESCU CONSTANTIN DETRYDeschide
226.01.2017CONFERIREA TITLULUI DE CETĂȚEAN DE ONOARE POST-MORTEM AL MUNICIPIULUI FOCȘANI MEDICULUI COCIOABĂ GHEORGHEDeschide
326.01.2017APROBAREA MODIFICĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 488/2016 PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII,DDIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE ANUL 2016,AA SUMEI DE 106,440 MII LEI PENTRU PREMIEREA SPORTIVILOR ȘI ANTRENORILOR ACESTORA,CCARE AU OBȚINUT REZULTATE DEOSEBITE LA ÎNTRECERILE SPORTIVE PE ANUL 2016,MMODIFICATĂ PRIN HCL NR. 503/2016Deschide
426.01.2017MODIFICAREA ART. 1 ALIN. (1) DIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 9/2009 PRIVIND APROBAREA ACORDĂRII DE GRATUITĂȚI PE TRANSPORTUL URBAN DE CĂLĂTORI PENSIONARILOR DE DREPT,FFĂRĂ LIMITĂ DE VÂRSTĂ,CCU DOMICILIUL ÎN MUNICIPIULUI FOCȘANI,CCU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
526.01.2017APROBAREA PREȚULUI LOCAL DE FACTURARE A ENERGIEI TERMICE FURNIZATĂ POPULAȚIEI PRIN SISTEM CENTRALIZAT,ÎÎN MUNICIPIUL FOCȘANIDeschide
626.01.2017APROBAREA COFINANȚĂRII DE CĂTRE MUNICIPIUL FOCȘANI,ÎÎN CALITATE DE PARTENER,PRVICIUL PUBLIC LOCAL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ FOCȘANI,ATULUI ADĂPOST DE NOAPTE „SFÂNTUL NICOLAE CEL NOU”,DNALĂ DE CRUCE ROȘIE DIN ROMÂNIA – FILIALA VRANCEA,ÎÎN VEDEREA ASIGURĂRII CONTINUĂRII ACESTUIADeschide
726.01.2017APROBAREA PROGRAMULUI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN MUNICIPIUL FOCȘANIDeschide
826.01.2017APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI FAZA DOCUMENTAȚIE PENTRU AVIZAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (DALI) PENTRU RACORDAREA LA S.C. ENET S.A. A BLOCURILOR ANL DIN ZONA SUD ȘI BRĂILEI DIN MUNICIPIUL FOCȘANIDeschide
926.01.2017APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „LUCRĂRI DE REABILITARE PASAJ MILCOV HALĂ (ÎNLOCUIRE PAVIMENT) DIN MUNICIPIUL FOCȘANIDeschide
1026.01.2017APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI FAZA STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII: „AMENAJARE PARC TEMATIC PENTRU TINERII CICLIȘTI ÎN ZONA DE SUD A MUNICIPIULUI FOCȘANIDeschide
1126.01.2017MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 56/2007 PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PROIECT TEHNIC FAZA UNICĂ PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: „AMENAJARE SENS GIRATORIU INTERSECȚIA STRADA VÎLCELE-ANGHEL SALIGNY-COTEȘTI-GH. ASACHI-D.GOLESCU” DIN MUNICIPIUL FOCȘANIDeschide
1226.01.2017MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 132/311/2012 PENTRU APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: „SCHIMBARE DESTINAȚIE SALĂ DE CLASĂ ÎN GRUPURI SANITARE,RRECOMPARTIMENTĂRI ȘI AMENAJĂRI INTERIOARE ȘI RACORD CANALIZARE LA CLĂDIREA COLEGIULUI NAȚIONAL AL. I.CUZA,AANEXA C,SSTR. CUZA VODĂ NR. 48”” DIN MUNICIPIUL FOCȘANI,JJUDEȚUL VRANCEADeschide
1326.01.2017REORGANIZAREA REȚELEI ȘCOLARE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT ȘI PARTICULAR DIN MUNICIPIUL FOCȘANI,PPENTRU ANUL ȘCOLAR 2017-2018Deschide
1426.01.2017APROBAREA PENTRU ANUL 2017 A COSTULUI MEDIU LUNAR DE ÎNTREȚINERE PENTRU COPII CARE FRECVENTEAZĂ CREȘELE DIN CADRUL SERVICIULUI PUBLIC CREȘEDeschide
1526.01.2017APROBAREA COSTULUI MEDIU LUNAR DE ÎNTREȚINERE ȘI A CONTRIBUȚIEI LUNARE DE ÎNTREȚINERE DATORATĂ DE PERSOANELE VÂRSTNICE LA CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE FOCȘANI PENTRU ANUL 2017Deschide
1626.01.2017MODIFICAREA ANEXEI NR. 2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 127/2016 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI,SSTATULUI DE FUNCȚII ȘI NUMĂRULUI DE PERSONAL PENTRU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCȘANI,CCU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
1726.01.2017MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 ȘI ANEXEI NR. 2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 196/2015 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI,SSTATULUI DE FUNCȚII ȘI NUMĂRULUI DE PERSONAL PENTRU DIRECȚIA DE DEZVOLTARE SERVICII PUBLICE FOCȘANI,CCU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
1826.01.2017MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 18/2011 PRIVIND ÎNFIINȚAREA POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI FOCȘANI,CCU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
1926.01.2017MODIFICAREA ANEXEI NR. 2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 125/304/2012 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI,SSTATULUI DE FUNCȚII ȘI NUMĂRULUI DE PERSONAL PENTRU APARATUL PERMANENT DE LUCRU AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI,CCU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
2026.01.2017PROMOVAREA DOAMNEI PASCARU CARMEN DIN FUNCȚIA CONTRACTUALĂ DE EXECUȚIE DE CONSILIER JURIDIC GRADUL II,GGRADAȚIA 5,CE SALARIZARE 42 ÎN CADRUL APARATULUI PERMANENT DE LUCRU AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI,ÎÎN FUNCȚIA CONTRACTUALĂ DE EXECUȚIE DE CONSILIER JURIDIC GRADUL I,GGRADAȚIA 5,CCLASA DE SALARIZARE 47,ÎÎNCEPÂND CU 1 FEBRUARIE 2017Deschide
2126.01.2017MAJORAREA DREPTURILOR SALARIALE ALE DLUI. IONAȘCU FLORINEL,IE SPECIALITATE DEBUTANT GRADAȚIA 5 CLASA DE SALARIZARE 33,ÎENT DE LUCRU AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI,ÎÎNCEPÂND CU DATA DE 1 FEBRUARIE 2017Deschide
2226.01.2017APROBAREA FIȘEI DE EVALUARE A PERFORMANȚELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE RALIZATE ÎN ANUL 2016 DE CĂTRE DNA. PASCARU CARMEN,CCONSILIER JURIDIC GRADUL II ÎN CADRUL APARATULUI PERMANENT DE LUCRU AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANIDeschide
2326.01.2017APROBAREA PLANULUI ANUAL DE ACȚIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE AL SERVICIULUI PUBLIC LOCAL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ FOCȘANI PENTRU ANUL 2017Deschide
2426.01.2017MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA STATUTULUI ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU SERVICIUL DE SALUBRIZARE A LOCALITĂȚILOR FOCȘANI ȘI GOLEȘTI,JJUDEȚUL VRANCEADeschide
2526.01.2017OBLIGAȚIILE ȘI RĂSPUNDERILE INSTITUȚIILOR PUBLICE,AALE AGENȚILOR ECONOMICI,AENILOR PRIVIND GOSPODĂRIREA MUNICIPIULUI FOCȘANIDeschide
2626.01.2017MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 140/2010 PENTRU APROBAREA NORMELOR CE SPECIFICĂ CONDIȚIILE DE CREȘTERE ȘI ÎNGRIJIRE A ANIMALELOR DOMESTICE ȘI DE COMPANIE ÎN MUNICIPIUL FOCȘANIDeschide
2726.01.2017APROBAREA AMENAJAMENTULUI PASTORAL AL PĂȘUNILOR APARȚINÂND MUNICIPIULUI FOCȘANI,JJUDEȚUL VRANCEADeschide
2826.01.2017MODIFICAREA ANEXEI LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 516/2016 PENTRU APROBAREA ÎNCADRĂRII PE ZONE A IMOBILELOR SITUATE ÎN MUNICIPIUL FOCȘANIDeschide
2926.01.2017ÎNSUȘIREA MODIFICĂRILOR ADUSE ANEXEI LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 383/2015 PENTRU ÎNSUȘIREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI FOCȘANIDeschide
3026.01.2017MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 384/2015 PENTRU APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANIDeschide
3126.01.2017APROBAREA DĂRII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE SC CUP SALUBRITATE SA FOCȘANI A BUNURILOR AFERENTE SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE DIN MUNICIPIUL FOCȘANI PE PERIOADA CONTRACTULUI UNIC DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE SALUBRIZARE A LOCALITĂȚILOR MEMBRE ALE ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU SERVICIUL DE SALUBRIZARE A LOCALITĂȚILOR FOCȘANI ȘI GOLEȘTI JUDEȚUL VRANCEADeschide
3226.01.2017COMPLETAREA ANEXELOR NR. 4 ȘI NR. 5 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 343/2011 PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A SPAȚIILOR SITUATE ÎN „PERIMETRUL ISTORIC PIAȚA UNIRII ȘI GRĂDINA PUBLICĂ” DIN FOCȘANIDeschide
3326.01.2017APROBAREA VÂNZĂRII FĂRĂ LICITAȚIE PUBLICĂ,AA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 9,000 MP SITUAT ÎN FOCȘANI,SSTR. PROF. GH. LONGINESCU NR. 10,JJUDEȚUL VRANCEA,TT. 20,POMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI,CCĂTRE DOMNUL VASILIU COSTINELDeschide
3426.01.2017APROBAREA VÂNZĂRII FĂRĂ LICITAȚIE PUBLICĂ,AA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 4,000 MP SITUAT ÎN FOCȘANI,SSTR. ING. ION BASGAN NR. 12,JJUDEȚUL VRANCEA,TT. 57,POMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI,C DOMNII MAZILU MILUȚĂ ȘI MAZILU CORNELIADeschide
3526.01.2017APROBAREA UNUI SCHIMB DE LOCUINȚE ANL SITUATE ÎN FOCȘANI,CCARTIERUL TINERETULUI SUD,SIERE ÎN CONFORMITATE CU LEGEA NR. 152/1998 REPUBLICATĂ,CCU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
3626.01.2017APROBAREA LISTEI NOMINALE CU PERSOANELE CĂRORA LI SE REPARTIZEAZĂ LOCUINȚE PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII,CEPUBLICATĂ ȘI MODIFICATĂ ȘI A HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 115/2016 PRIVIND APROBAREA LISTEI DE PRIORITĂȚIDeschide
3726.01.2017APROBAREA VÂNZĂRII CU PLATA ÎN RATE LUNARE A GARSONIEREI SITUATĂ ÎN FOCȘANI,AALEEA PARC NR. 9,BBL. 67,TTRONSON 9,AN CF 54675-C1-U18 UAT FOCŞANI CĂTRE FAMILIA ARGHIRA GABRIEL ȘI ARGHIRA ANADeschide
3826.01.2017APROBAREA CLASIFICĂRII UNITĂȚII LOCATIVE SITUATĂ ÎN STR. CĂPITAN CREȚU FLORIN NR. 20,BBL. 20,AAP. 11,CCE APARȚINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANIDeschide
3926.01.2017APROBAREA ABROGĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 190/2014 PENTRU APROBAREA INCREDINTARII IN FOLOSINTA GRATUITA PE O PERIOADA DE 5 ANI A IMOBILULUI – TEREN IN SUPRAFATA DE 1000,000 MP. SITUAT IN FOCSANI,TT125,PP6585,66580,CCE APARTINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCSANI,CCATRE ASOCIATIA “PRIETENII ANIMALELOR”- DEPARTAMENTUL “CAINI COMUNITARI” FOCSANI,PPENTRU DESFASURAREA ACTIVITATII DE INGRIJIRE SI ADAPOSTIRE A CAINILOR COMUNITARIDeschide
4023.02.2017APROBAREA ACORDĂRII STIMULENTULUI EDUCAȚIONAL,SUB FORMĂ DE TICHETE SOCIALE PENTRU GRĂDINIȚĂ,AORDARE A TICHETELOR SOCIALE PENTRU GRĂDINIȚĂDeschide
4123.02.2017APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 10.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI PE ANUL 2017 PENTRU ORGANIZAREA SĂRBĂTORILOR DE PRIMĂVARĂ - 1 ŞI 8 MARTIE 2017Deschide
4223.02.2017APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 15.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI PE ANUL 2017,PPENTRU SĂRBĂTORIREA ZILEI DE DRAGOBETE,SSĂRBĂTOARE TRADIŢIONALĂ ROMÂNEASCĂ,ȊȊN DATA DE 24 FEBRUARIE 2017Deschide
4323.02.2017APROBAREA DEPLASĂRII,ÎADA 5-6 MARTIE 2017,A LOCALITATEA VĂLENI,R– REPUBLICA MOLDOVA,L LOCALITĂŢII VĂLENI,P SPECTACOL ARTISTICDeschide
4423.02.2017APROBAREA DEPLASĂRII,ÎE – 15 APRILIE 2017,AUNICIPIULUI FOCŞANI,DTI VALENTIN MISĂILĂ,ȊȊN JAPONIA,RCA POPULARĂ CHINEZĂ,PNEI VIZITE DE LUCRU,CIPIILOR DIN ROMÂNIADeschide
4523.02.2017APROBAREA ÎNFRĂŢIRII MUNICIPIULUI FOCŞANI,RROMÂNIA CU ORAŞUL MAJDANPEK,RREPUBLICA SERBIADeschide
4623.02.2017APROBAREA ACORDULUI DE PRINCIPIU PENTRU DEPUNEREA UNUI PROIECT ÎN PARTENERIAT CU PAROHIA „SF. IOAN BOTEZĂTORUL” ÎN CADRUL P.O.R. 2014-2020,AAXA PRIORITARĂ 5 – PRIORITATEA DE INVESTIȚII 5.1 – CONSERVAREA,PPROTEJAREA,PPROMOVAREA ȘI DEZVOLTAREA PATRIMONIULUI NATURAL ȘI CULTURALDeschide
4723.02.2017APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE FAZA STUDIU DE FEZABILITATE LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: „ACOPERIȘ TIP ȘARPANTĂ PENTRU LICEUL DE MUZICĂ ȘI ARTE PLASTICE GH. TĂTTĂRESCU” – CORP C5,SSTR. ALECU SIHLEANU NR. 6,MMUNICIPIUL FOCȘANI”Deschide
4823.02.2017APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI FAZA PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: „MONTARE SISTEM DE MĂSURARE A ENERGIEI TERMICE LA COLEGIUL TEHNIC EDMOND NICOLAU SITUAT ÎN STR. 1 DECEMBRIE 1918 NR. 10”Deschide
4923.02.2017APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI FAZA PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: „REABILITARE TERMICĂ FAȚADĂ CLĂDIRE INTERNAT COLEGIUL TEHNIC VALERIU D. COTEA SITUATĂ ÎN STR. CUZA VODĂ NR. 46”Deschide
5023.02.2017APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI FAZA PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: „CONSOLIDARE ȘARPANTĂ ȘI ÎNLOCUIRE ÎNVELITOARE ȚIGLĂ CERAMICĂ CU TABLĂ TIP ȚIGLĂ LA CANTINA COLEGIULUI TEHNIC VALERIU D. COTEA SITUATĂ ÎN STR. CUZA VODĂ NR. 46” Deschide
5123.02.2017APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE,FSITUATĂ ÎN STR. 1 DECEMBRIE 1918 NR. 32”Deschide
5223.02.2017APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI FAZA PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: „ALIMENTARE CU APĂ ȘI CLIMATIZARE SERE MÂNDREȘTI,MMUNICIPIUL FOCȘANI”Deschide
5323.02.2017APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI FAZA PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: „REABILITARE ACCES LA BLOCURI,SSISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO ȘI SISTEM AUTOMAT DE PARCARE PENTRU ZONA DE PARCAJ DIN STR. EROILOR”Deschide
5423.02.2017APROBAREA MODIFICĂRII ANEXEI LA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 154/2012 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: „REABILITARE PASAJ CINEMATOGRAF BALADA” DIN MUNICIPIUL FOCȘANI,JJUDEȚUL VRANCEADeschide
5523.02.2017APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI FAZA PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: „REABILITARE CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ STADION MILCOV-SUD – PARTER ȘI TRIBUNA OFICIALĂ,SSITUATE ÎN ALEEA STADIONULUI NR. 2”Deschide
5623.02.2017MODIFICAREA ANEXEI NR. 3 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 276/2014 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE,OORGANIGRAMEI,SSTATULUI DE FUNCȚII ȘI NUMĂRULUI DE PERSONAL ALE SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR AL MUNICIPIULUI FOCȘANI,CCU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
5723.02.2017APROBAREA REFERATULUI DE EVALUARE PENTRU PROMOVAREA DOMNULUI IONAȘCU FLORINEL,IL APARATULUI PERMANENT DE LUCRU AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANIDeschide
5823.02.2017CONSTITUIREA COMISIEI DE EXAMEN,RĂRII DOMNULUI IONAȘCU FLORINEL,IDAȚIA 5 CLASA DE SALARIZARE 33,Î LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI,ÎIMEDIAT SUPERIOR CELUI DEȚINUTDeschide
5923.02.2017MODIFICAREA ANEXEI NR. 1,AMR. GH. PASTIA” FOCȘANI,CCOMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
6023.02.2017APROBAREA ORGANIGRAMEI,SCLORIC „ȚARA VRANCEI”Deschide
6123.02.2017REVOCAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 494/2016 PENTRU ADOPTAREA UNOR MĂSURI PRIVIND DEMARAREA PROCEDURII DE SELECȚIE PENTRU FUNCȚIA DE MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SC CUP SALUBRITATE SA FOCȘANI,CCU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
6223.02.2017ABROGAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 78/1994 PENTRU APROBAREA ASOCIERII MUNICIPIULUI FOCȘANI CU ALTE MUNICIPII ȘI ORAȘE DIN ȚARĂ,PPENTRU CONSTITUIREA ASOCIAȚIEI ORAȘE-ENERGIE ÎN ROMÂNIADeschide
6323.02.2017MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI 1 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 100/2001 PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI EXECUTARE A SERVICIILOR DE TRANSPORT ÎN REGIM DE TAXI ȘI ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE PE RAZA MUNICIPIULUI FOCȘANI,MMODIFICATĂ PRIN HCL NR. 180/2014 ȘI HCL NR. 395/2016Deschide
6423.02.2017ÎNSUȘIREA MODIFICĂRILOR ADUSE ANEXEI LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 383/2015 PENTRU ÎNSUȘIREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI FOCȘANIDeschide
6523.02.2017MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 384/2015 PENTRU APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANIDeschide
6623.02.2017APROBAREA SOLICITĂRII DE TRECERE A UNOR IMOBILE DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI ROMÂN ȘI DIN ADMINISTRAREA STAȚIUNII DE DEZVOLTARE POMICOLA VRANCEA,RRESPECTIV A AGENȚIEI DOMENIILOR STATULUI ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ȘI ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANIDeschide
6723.02.2017ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE A TERENURILOR APARȚINÂND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANIDeschide
6823.02.2017APROBAREA MODIFICĂRII CAP. IV.2 LIT.1 DIN REGULAMENTUL PRIVIND CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ASUPRA TERENURILOR CE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI,TTRANSMISE ÎN FOLOSINȚĂ,PPE DURATA NEDETERMINATĂ ȘI FĂRĂ PLATĂ,OORGANIZAȚIILOR COOPERAȚIEI DE CONSUM ȘI MEȘTEȘUGĂREȘTI ȘI ASOCIAȚIILOR MEȘTEȘUGĂREȘTI,AANEXA LA HCL NR. 394/2016Deschide
6923.02.2017APROBAREA VÂNZĂRII FĂRĂ LICITAȚIE PUBLICĂ,AA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 22,000 MP SITUAT ÎN FOCȘANI,SSTR. DORNEI NR. 8,JJUDEȚUL VRANCEA,TT. 189,POMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI,CCĂTRE DOMNUL AGAFIȚEI LAURENȚIUDeschide
7023.02.2017APROBAREA VÂNZĂRII FĂRĂ LICITAȚIE PUBLICĂ,AA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 30,000 MP SITUAT ÎN FOCȘANI,SSTR. CÎMPULUI NR. 22,JJUDEȚUL VRANCEA,TT. 150,POMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI,CCĂTRE DOMNUL MÎNDRILĂ CONSTANTINDeschide
7123.02.2017APROBAREA VÂNZĂRII FĂRĂ LICITAȚIE PUBLICĂ,AA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 32,000 MP SITUAT ÎN FOCȘANI,SSTR. CÎMPULUI NR. 22,JJUDEȚUL VRANCEA,TT. 150,POMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI,CCĂTRE DOAMNA NECULA SORICADeschide
7223.02.2017APROBAREA LISTEI DE PRIORITĂŢI PE ANUL 2017,PELOR CU CHIRIE DIN FONDUL LOCATIV DE STAT,ICU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOAREDeschide
7323.02.2017APROBAREA SCHIMBĂRII REPARTIŢIEI PENTRU FAMILIA BUZDRUG DORINEL DIN IMOBILUL SITUAT ÎN FOCŞANI,SSTR. REVOLUTIEI NR.16,BBL. C2,AAP.07( TRONSON II) ÎN IMOBILUL SITUAT ÎN FOCŞANI,SSTR. STR. REVOLUTIEI NR.16,BBL. C2,AAP.30( TRONSON II) ÎN CONFORMITATE CU LEGEA LOCUINŢEI NR.114/1996 REPUBLICATĂ SI MODIFICATĂDeschide
7423.02.2017APROBAREA SCHIMBĂRII REPARTIŢIEI PENTRU FAMILIA SANDU VIRGINIA DIN IMOBILUL SITUAT ÎN FOCŞANI,SSTR. REVOLUTIEI NR.17,AAP.33 ÎN IMOBILUL SITUAT ÎN FOCŞANI,SSTR. REVOLUTIEI NR.17,AAP.26 ÎN CONFORMITATE CU LEGEA LOCUINŢEI NR.114/1996 REPUBLICATĂ SI MODIFICATĂDeschide
7523.02.2017APROBAREA MODIFICĂRII ȘI COMPLETĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL FOCȘANI NR.195/30.08.2005,MMODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ PRIN HOTĂRÂRILE NR.322/29.11.2005,NNR.69/28.02.2006 SI NR.172/15.06.2006 ,PN SOLUȚIONAREA CERERILOR DE REPARTIZARE A LOCUINȚELOR PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERIIDeschide
7623.02.2017APROBAREA RAPORTULUI CONSULTĂRII ȘI INFORMĂRII PUBLICULUI NR. 72209/03.11.2016 PRIVIND DOCUMENTAȚIA P.U.Z. ȘI APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL „SCHIMBARE FUNCȚIUNE ZONĂ ÎN ZONĂ PENTRU UNITĂȚI MICI ȘI MIJLOCII DE PRODUCȚIE,SSERVICII ȘI LOCUIRE” – GENERAT DE IMOBILUL AMPLASAT ÎN FOCȘANI,IINTRAVILAN,SSTR. PROF. GH. LONGINESCU,CCF 57238,CCF 59270,CCF 57246 ȘI CF57239Deschide
7723.02.2017APROBAREA RAPORTULUI CONSULTĂRII ȘI INFORMĂRII PUBLICULUI NR. 72208/03.11.2016 PRIVIND DOCUMENTAȚIA P.U.Z. ȘI APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL „ATRAGERE ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI DE 4636 MP PENTRU CONSTRUIRE SALĂ MULTIFUNCȚIONALĂ ȘI TEREN MINIFOTBAL” – GENERAT DE IMOBILUL AMPLASAT EXTRAVILANUL MUNICIPIULUI FOCȘANI,TT 79,PP416,CCF 60233Deschide
7823.02.2017APROBAREA RAPORTULUI CONSULTĂRII ȘI INFORMĂRII PUBLICULUI NR. 72212/03.11.2016 PRIVIND DOCUMENTAȚIA P.U.Z. ȘI APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL „ATRAGERE ÎN INTRAVILAN A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 9600 MP PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE” – GENERAT DE IMOBILELE AMPLASATE ÎN FOCȘANI,EEXTRAVILAN – ZONA MILITARI,TT 88,PP 449,CCF60871,CCF60872,CCF60873,CCF61512Deschide
7923.02.2017MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 182/2014 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO PE AMPLASAMENTELE PARC SCHUMMAN,PPARC NICOLAE BĂLCESCU,IINTERSECȚIE STR. MR. GH. PASTIA CU BDUL. UNIRII PIAȚA UNIRII ȘI GRĂDINA PUBLICĂ,PPARC – TEATRUL MUNICIPAL FOCȘANI,JJUDEȚUL VRANCEA”Deschide
8023.02.2017MODIFICAREA ART. 1 DIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 257/2016 PRIVIND ÎNFIINȚAREA COMISIEI LOCALE DE ORDINE PUBLICĂ A MUNICIPIULUI FOCȘANIDeschide
8123.02.2017ADOPTAREA UNOR MĂSURI PRIVIND DEMARAREA PROCEDURII DE SELECȚIE PENTRU FUNCȚIA DE MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SC ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR FOCȘANI SADeschide
8223.02.2017NUMIREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA COLEGIUL TEHNIC „ION MINCU” FOCȘANIDeschide
8323.02.2017NUMIREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA LICEUL TEHNOLOGIC „G.G. LONGINESCU” FOCȘANIDeschide
8423.02.2017NUMIREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA COLEGIUL TEHNIC AUTO „TRAIAN VUIA” FOCȘANIDeschide
8523.02.2017NUMIREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” FOCȘANIDeschide
8623.02.2017NUMIREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA COLEGIUL TEHNIC „EDMOND NICOLAU” FOCȘANIDeschide
8723.02.2017NUMIREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA COLEGIUL TEHNIC „VALERIU D. COTEA” FOCȘANIDeschide
8823.02.2017NUMIREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA COLEGIUL ECONOMIC „MIHAIL KOGĂLNICEANU” FOCȘANIDeschide
8923.02.2017APROBAREA SCHIMBĂRII FORMEI JURIDICE A PARKING FOCȘANI DIN SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ ÎN SOCIETATE PE ACȚIUNIDeschide
9028.03.2017CONFERIREA TITLULUI DE CETĂȚEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI FOCȘANI COMPOZITORULUI HORIA MOCULESCUDeschide
9128.03.2017APROBAREA BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE ANUL 2017Deschide
9228.03.2017APROBAREA UTILIZĂRII ÎN ANUL 2017 A EXCEDENTULUI BUGETULUI LOCAL REZULTAT LA ÎNCHEIEREA EXERCIȚIULUI BUGETAR A ANULUI PRECEDENTDeschide
9328.03.2017APROBAREA NUMĂRULUI DE BURSE ȘI A CUANTUMULUI UNEI BURSE PENTRU ELEVII DE LA CURSURILE CU FRECVENȚĂ DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT FINANȚATE DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIUL FOCȘANI PE ANUL 2017Deschide
9428.03.2017APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL SC ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR FOCȘANI SA PE ANUL 2017 ȘI ESTIMAT PE URMĂTORII 2 ANIDeschide
9528.03.2017APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL SC TRANSPORT PUBLIC SA FOCȘANI PE ANUL 2017 ȘI ESTIMAT PE URMĂTORII 2 ANIDeschide
9628.03.2017APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL SC ENET SA FOCȘANI PE ANUL 2017 ȘI ESTIMAT PE URMĂTORII 2 ANIDeschide
9728.03.2017APROBAREA ALOCĂRII,DȘANI PE ANUL 2017,AA SUMEI DE 20,000 MII LEI,ÎÎN NEVOIE SOCIALĂ,CĂTORILOR DE PAȘTEDeschide
9828.03.2017APROBAREA COMPLETĂRII ART. 2 DIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 28/185/21.07.2008 CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE,PBAREA COTEI DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE ALIMENTARE CENTRALIZATĂ CU ENERGIE TERMICĂ ÎN MUNICIPIUL FOCȘANI ÎN PROCENT DE 5% DIN TARIFUL DE TRANSPORT,DDISTRIBUȚIE ȘI FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE ȘI MODUL DE UTILIZAREDeschide
9928.03.2017APROBAREA PREȚURILOR ȘI TARIFELOR PENTRU UNELE PRODUSE LIVRATE ȘI SERVICII EXECUTATE DE CĂTRE DIRECȚIA DE DEZVOLTARE SERVICII PUBLICE FOCȘANI CĂTRE TERȚIDeschide
10028.03.2017APROBAREA MODIFICĂRII TARIFELOR PENTRU LEGITIMAȚIILE DE CĂLĂTORIE AFERENTE SERVICIULUI PUBLIC LOCAL DE TRANSPORT URBAN DE CĂLTORI ÎN MUNICIPIUL FOCȘANI,SSTABILITE PRIN HCL NR. 79/207,CCU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
10128.03.2017ALOCAREA SUMEI DE 6,5„PE-O GURĂ DE RAI”,OPIILOR DIN FOCȘANI,Î DE 2 APRILIE 2017Deschide
10228.03.2017ABROGAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 42/2003 PRIVIND APROBAREA REEDITĂRII PUBLICAȚIEI LUNARE „FOCȘANII”,ÎÎN FOMAT DE REVISTĂ A CONSILIULUI LOCAL FOCȘANI ȘI PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI FOCȘANIDeschide
10328.03.2017APROBAREA DOCUMENTAȚIILOR TEHNICO-ECONOMICE,AA INDICATORILOR TEHNICO– ECONOMICI,FCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL FOCȘANI”Deschide
10428.03.2017AVIZAREA PROFILULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,AȚIE AL S.C. ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR FOCȘANI S.A.Deschide
10528.03.2017APROBAREA ORGANIGRAMEI,SVICII PUBLICE FOCȘANIDeschide
10628.03.2017APROBAREA ORGANIGRAMEI,S MUNICIPIULUI FOCȘANIDeschide
10728.03.2017APROBAREA ORGANIGRAMEI,S MUNICIPIULUI FOCȘANIDeschide
10828.03.2017ÎNFIINȚAREA DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI MEDICINĂ ȘCOLARĂ FOCȘANIDeschide
10928.03.2017MODIFICAREA ANEXEI NR. 2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 125/304/2012 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI,SSTATULUI DE FUNCȚII ȘI NUMĂRULUI DE PERSONAL PENTRU APARATUL PERMANENT DE LUCRU AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI,CCU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
11028.03.2017PROMOVAREA DOMNULUI IONAȘCU FLORINEL DIN FUNCȚIA CONTRACTUALĂ DE EXECUȚIE DE INSPECTOR DE SPECIALITATE DEBUTANT CLASA DE SALARIZARE 33,GGRADAȚIA 5 ÎN CADRUL APARATULUI PERMANENT DE LUCRU AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI,ÎÎN FUNCȚIA CONTRACTUALĂ DE EXECUȚIE DE INSPECTOR DE SPECIALITATE GRADUL II GRADAȚIA 5 CLASA DE SALARIZARE 42,ÎÎNCEPÂND CU DATA DE 1 APRILIE 2017Deschide
11128.03.2017ÎNSUȘIREA MODIFICĂRILOR ADUSE ANEXELOR LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 383/2015 PENTRU ÎNSUȘIREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI FOCȘANIDeschide
11228.03.2017APROBAREA SCOATERII DIN FUNCȚIUNE ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII ȘI,DDUPĂ CAZ,CRI INVENTARIATE ÎN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANIDeschide
11328.03.2017APROBAREA ÎNCREDINȚĂRII CĂTRE SC ENET SA FOCȘANI A BUNURILOR AFERENTE SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ PRODUSĂ CENTRALIZAT CE FACE OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 33648/09.08.2006 CU MODIFICĂRILE ULTERIOAREDeschide
11428.03.2017APROBAREA ÎNCREDINȚĂRII ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ PE O PERIOADĂ DE 5 ANI,CA PARASCHEVA” A SPAȚIULUI SITUAT ÎN INCINTA PUNCTULUI TERMIC NR. 19,CCE APARȚINE DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI FOCȘANI,ÎÎN VEDEREA AMENAJĂRII UNEI CASE DE PRĂZNUIRE,PPRECUM ȘI A UNEI CANTINE SOCIALEDeschide
11528.03.2017ABROGAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL A MUNICIPIULUI FOCȘANI NR.93/2007 PRIVIND APROBAREA ÎNCREDINȚĂRII ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ PE O PERIOADĂ DE 5 ANI,CCĂTRE SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ FOCȘANI,AA IMOBILULUI CLĂDIRE ȘI TEREN AFERENT ÎN SUPRAFAȚĂ DE 650,000 MP.,SSITUAT ÎN FOCȘANI,SSTR. ȘTEFAN CEL MARE NR. 21 ÎN VEDEREA AMENAJĂRII UNUI SEDIUDeschide
11628.03.2017APROBAREA REALIZĂRII DE CĂTRE MUNICIPIUL FOCȘANI ÎN PARTENERIAT CU LIDL ROMANIA SCS A INVESTIȚIEI – „AMENAJARE STAȚIE DE TRANSPORT PUBLIC ȘI TRECERE DE PIETONI”Deschide
11728.03.2017APROBAREA DĂRII ÎN ADMINISTRARE PE O PERIOADĂ DE 4 ANI,A CE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI FOCȘANI,S ISTORIC PIAȚA UNIRII ȘI GRĂDINA PUBLICĂ DIN FOCȘANI”,CCĂTRE DIRECȚIA DE DEZVOLTARE SERVICII PUBLICE FOCȘANIDeschide
11828.03.2017SCHIMBAREA DESTINAȚIEI SPAȚIULUI MEDICAL CU SUPRAFAȚA UTILĂ DE 132,226 MP. SITUAT LA ETAJUL II AL IMOBILULUI - POLICLINICA NR. II,SSITUAT ÎN FOCȘANI,SSTR. BUCEGI NR. 28,JJUDEȚUL VRANCEA,CCE APARȚINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI,ÎESTINAȚIA DE BAZĂ DE PRACTICĂ PENTRU SCOALĂ POSTLICEALĂ SANITARĂ”Deschide
11928.03.2017APROBAREA CONSTITUIRII CU TITLU GRATUIT A DREPTULUI DE UZ ȘI SERVITUTE ASUPRA UNUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 2,660 MP CĂTRE ENGIE ROMÂNIA SA – DISTRIGAZ SUD REȚELE SRLDeschide
12028.03.2017APROBAREA DEZMEMBRĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 4978,000 MP,AAPARȚINÂND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI,SSITUAT ÎN FOCȘANI,SSTR. VÎLCELE NR. 15,TT 125,PI DE SERVITUTE ÎN INDIVIZIUNE ȘI ÎN COTE PĂRȚI EGALE,CCU TITLU ONEROS,CPROPRIETARII CONSTRUCȚIILOR AMPLASATE PE ACEST TERENDeschide
12128.03.2017CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 14,660 MP.,SSITUAT ÎN FOCȘANI,AALEEA CĂMINULUI NR. 1,BBL. B1,AAP. 1,AAPARȚINÂND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI,ÎÎN FAVOAREA DOMNULUI ARBUNESCU IONELDeschide
12228.03.2017MODIFICAREA ALIN. (2) AL ART. 1 DIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 362/2016 PRIVIND CONSTITUIRIEA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 10,000 MP.,SSITUAT ÎN FOCȘANI,SSTR. DINICU GOLESCU NR. 13,AAP. 1,AAPARȚINÂND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI,ÎÎN FAVOAREA DOMNULUI ENE DANIELDeschide
12328.03.2017SISTAREA VÂNZĂRII IMOBILELOR CASE PE PĂMÂNT APARȚINÂND FONDULUI LOCATIV DE STAT AFLATE ÎN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI FOCȘANIDeschide
12428.03.2017APROBAREA LISTEI DE PRIORITĂŢI PE ANUL 2017,PTRU REPARTIZAREA LOCUINŢELOR PENTRU TINERI,DDESTINATE ÎNCHIRIERII,ÎCU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
12528.03.2017APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 2,4NAȚIONALE A SPORTULUI ȘCOLAR,CÎN PERIOADA 30.03-01.04.2017Deschide
12628.03.2017APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 3,2A CONCURSULUI NAȚIONAL CORAL,CNI ÎN DATA DE 31 MARTIE 2017Deschide
12728.03.2017APROBAREA SOLICITĂRII DE TRECERE A UNUI IMOBIL DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI ROMÂN ȘI DIN ADMINISTRAREA MINISTERULUI TINERETULUI ȘI SPORTULUI – DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU SPORT ȘI TINERET VRANCEA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI FOCȘANIDeschide
12828.03.2017APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 22,5RICAN COMPUTER SCIENCE LEAGUE,C VA AVEA LOC ÎN LUNA MAI 2017Deschide
12928.03.2017MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART. 1(1) DIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 166/2009 PRIVIND ACORDAREA DIPLOMEI DE FIDELITATE ȘI A UNUI PREMIU ÎN VALOARE DE 500 LEI,DDIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI,CCUPLURILOR FOCȘĂNENE CARE ÎMPLINESC 50 DE ANI DE CĂSĂTORIE NEÎNTRERUPTĂ,CCU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
13028.03.2017MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART. 1(1) DIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 165/2009 PRIVIND ACORDAREA DIPLOMEI DE LONGEVITATE ȘI A UNUI PREMIU ANUAL ÎN VALOARE DE 500 LEI,PPERSOANELOR ÎN VÂRSTĂ DE 90 DE ANI INCLUSIV,CCU DOMICILIUL ÎN MUNICIPIUL FOCȘANIDeschide
13128.03.2017MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA AT. 1(1) DIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 129/2011 PRIVIND ACORDAREA UNUI PREMIU ÎN VALOARE DE 2.500 LEI BRUT,PPERSOANELOR CARE ÎMPLINESC 100 DE ANI,CCU DOMICILIUL ÎN MUNICIPIUL FOCȘANIDeschide
13228.03.2017ALEGEREA DOMNULUI NEDELCU MIHAI PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ PENTRU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE O PERIOADĂ DE TREI LUNI,ÎÎNCEPÂND CU LUNA APRILIE 2017Deschide
13328.03.2017APROBAREA DEPLASĂRII,ÎPRILIE – 2 MAI 2017,AUNICIPIULUI FOCȘANI,CUNICIPIULUI FOCŞANI,DTI VALENTIN MISĂILĂ,ȊALITATEA MAJDANPECK,RREPUBLICA SERBIA,PUNICIPIULUI FOCŞANI,RU ORAŞUL MAJDANPEK,RREPUBLICA SERBIADeschide
13428.03.2017ADOPTAREA UNOR MĂSURI PRIVIND DEMARAREA PROCEDURII DE SELECȚIE PENTRU FUNCȚIILE DE MEMBRII AI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE LA PARKING FOCȘANI S.A.Deschide
13511.04.2017APROBAREA ACORDULUI DE DELEGARE A ATRIBUŢIEI DE SELECTARE STRATEGICĂ A FIȘELOR DE PROIECTE PROPUSE SPRE FINANȚARE ÎN CADRUL AXEI PRIORITARE 4 SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII URBANE DURABILE A PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL 2014–2020Deschide
13611.04.2017APROBAREA ÎNFIINȚĂRII AUTORITĂȚII URBANE LA NIVELUL MUNICIPIULUI FOCȘANIDeschide
13711.04.2017APROBAREA ÎNCREDINȚĂRII ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ DIRECȚIEI DE DEZVOLTARE SERVICII PUBLICE FOCȘANI,PPÂNĂ LA DATA DE 31.03.2021,AA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „AMENAJARE SPAȚIU VERDE CARTIER MÎNDREȘTI,CCARTIER FOCȘANI SUD ȘI CARTIER LAMINORUL” AVÂND SUPRAFAȚA DE 122.844 MPDeschide
13811.04.2017MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA ART. II AL HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 517/2016 PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 85/2016 PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI LOCALE PRIVIND DEZVOLTAREA ŞI FUNCŢIONAREA PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG A SERVICIILOR DE SALUBRIZARE ÎN MUNICIPIUL FOCŞANIDeschide
13911.04.2017APROBAREA PROCEDURII DE SELECȚIE A PARTENERILOR PENTRU ÎNCHEIEREA UNUI ACORD DE PARTENERIAT ÎN VEDEREA IMPLEMENTĂRII UNUI PROIECT CE VA FI DEPUS ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 (POCU)Deschide
14027.04.2017APROBAREA CONTURILOR DE EXECUȚIE ALE BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI,BTELOR INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL/PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII,PPRECUM ȘI A SITUAȚIILOR FINANCIARE,IINCLUSIV ANEXELE LA ACESTEA,PPE ANUL 2016Deschide
14127.04.2017APROBAREA EXECUȚIEI BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ȘI BUGETULUI INSTITUȚIILOR FINANȚATE PARȚIAL ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII,PPE TRIMESTRUL I 2017,DDETALIATE PE SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE ȘI SECȚIUNEA DE DEZVOLTAREDeschide
14227.04.2017APROBAREA ALOCĂRII DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE ANUL 2017 A SUMEI DE 49,660 MII LEI PENTRU SĂRBĂTORIREA ZILEI DE 1 IUNIEDeschide
14327.04.2017APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 2,6 „DUILIU ZAMFIRESCU” FOCȘANIDeschide
14427.04.2017APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 5,2STICĂ „MEMORIAL SERGIU POPA”,CC ÎN PERIOADA 26-27 MAI 2017Deschide
14527.04.2017APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 3,1EA LOC ÎN DATA DE 6 MAI 2017Deschide
14627.04.2017APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 2,5 LA TURNEUL DE TENIS DE MASĂ,CA LOC PE DATA DE 13 MAI 2017Deschide
14727.04.2017APROBAREA MAJORĂRII CAPITAL SOCIAL AL PARKING FOCȘANI SADeschide
14827.04.2017APROBAREA MODIFICĂRII ART. 1 DIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 92/2017 PRIVIND APROBAREA UTILIZĂRII,ÎÎN ANUL 2017,AA EXCEDENTULUI BUGETULUI LOCAL REZULTAT LA ÎNCHEIEREA EXERCIȚIULUI BUGETAR A ANULUI PRECEDENTDeschide
14927.04.2017MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 396/2016 PRIVIND REGLEMENTAREA CIRCULAȚIEI RUTIERE PENTRU AUTOVEHICULELE DE TRANSPORT MĂRFURI CU MASA MAXIMĂ AUTORIZATĂ MAI MARE DE 3,55 TONE,EEXCEPTÂND MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN COMUN,PPE RAZA MUNICIPIULUI FOCȘANIDeschide
15027.04.2017STABILIREA TARIFULUI DE DISTANȚĂ MAXIMAL UNIC PENTRU SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE ÎN REGIM DE TAXI,DDESFĂȘURAT PE RAZA MUNICIPIULUI FOCȘANIDeschide
15127.04.2017REORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA TEATRULUI MUNICIPAL FOCȘANIDeschide
15227.04.2017MODIFICAREA ANEXEI 2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL A MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 106/2017 PENTRU APROBAREA ORGANIGRAMEI,SSTATULUI DE FUNCȚII ȘI NUMĂRULUI DE PERSONAL PENTRU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCȘANIDeschide
15327.04.2017MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 ȘI ANEXEI NR. 2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL A MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 105/2017 PENTRU APROBAREA ORGANIGRAMEI,SSTATULUI DE FUNCȚII ȘI NUMĂRULUI DE PERSONAL PENTRU DIRECȚIA DE DEZVOLTARE SERVICII PUBLICE FOCȘANIDeschide
15427.04.2017TRANSFORMAREA ÎN STATUL DE FUNCȚII AL COLEGIULUI TEHNIC „ION MINCU” FOCȘANI A UNUI POST,ÎVEDEREA PROMOVĂRII PERSOANEI ÎNCADRATE PE ACEST POST ÎNTR-UN GRAD PROFESIONAL SUPERIORDeschide
15527.04.2017MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART. 4 LIT. A PUNCTUL (1) DIN ANEXA NR. 3 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 89/2017 PENTRU APROBAREA SCHIMBĂRII FORMEI JURIDICE A PARKING FOCȘANI SRL,DDIN SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ ÎN SOCIETATE PE ACȚIUNIDeschide
15627.04.2017AVIZAREA PROFILULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,ASILIULUI DE ADMINISTRAȚIE LA PARKING FOCȘANI SADeschide
15727.04.2017MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 495/2016 PRIVIND ADOPTAREA UNOR MĂSURI PRIVIND DEMARAREA PROCEDURII DE SELECȚIE PENTRU FUNCȚIA DE MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SC ENET SA FOCȘANIDeschide
15827.04.2017MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 251/2016 PENTRU APROBAREA CONSTITUIRII COMISIEI DE AVIZARE A CERERILOR DE ORGANIZARE A ADUNĂRILOR PUBLICE LA NIVELUL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANIDeschide
15927.04.2017APROBAREA „STUDIULUI DE OPORTUNITATE PRIVIND DELEGAREA DE GESTIUNE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL FOCȘANI”Deschide
16027.04.2017APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE,ÎȘI EXPLOATARE A PARCĂRILOR CE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANIDeschide
16127.04.2017ASOCIEREA MUNICIPIULUI FOCȘANI PRIN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI CU UNITĂȚI ADMINISTRATIV TERITORIALE COMUNA GOLEȘTI,CCOMUNA CÎMPINEANCA,CCOMUNA VÎNĂTORI,CCOMUNA RĂSTOACA ȘI COMUNA MILCOVUL,ÎI ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE UTILITĂȚI PUBLICE PENTRU SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL PRIN CURSE REGULATEDeschide
16227.04.2017NEEXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMȚIUNE LA CUMPĂRAREA IMOBILULUI – MONUMENT ISTORIC CASA,CCOD LMI VN-II-M-B-06409 DIN FOCȘANI,SSTR. CERNEI NR. 35,AAFLAT ÎN PROPRIETATEA DOMNILOR CIOS TIBERIU ȘI CIOS MIRELA-ADINADeschide
16327.04.2017NEEXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMȚIUNE LA CUMPĂRAREA IMOBILULUI – MONUMENT ISTORIC CASA ȘTEFĂNESCU,CCOD LMI VN-II-M-B-06431 DIN FOCȘANI,BBDUL. GĂRII NR. 5,AAFLAT ÎN PROPRIETATEA DOMNILOR CERNĂTESCU CONSTANTIN - LIVIU ȘI OLTEANU CRISTINADeschide
16427.04.2017NEEXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMȚIUNE LA CUMPĂRAREA IMOBILULUI – MONUMENT ISTORIC CASA,CCOD LMI VN-II-M-B-06483 DIN FOCȘANI,SSTR. NICOLAE TITULESCU NR. 6,AAFLAT ÎN PROPRIETATEA SC FARM IMPEX SRLDeschide
16527.04.2017MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL A MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 177/2009 PRIVIND APROBAREA STABILIRII LOCAȚIEI ȘI A ÎNCHEIERII CĂSĂTORIILOR ÎN INCINTA TEATRULUI MUNICIPAL FOCȘANI “MR. GH. PASTIA” SITUAT IN FOCȘANI,SSTR. REPUBLICII NR.77,JJUD. VRANCEA,ÎÎN ZILELE DE SÂMBĂTĂ ȘI DUMINICĂ ȘI SĂRBĂTORILOR LEGALEDeschide
16627.04.2017APROBAREA VÂNZĂRII FĂRĂ LICITAȚIE PUBLICĂ,AA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 5,000 MP SITUAT ÎN FOCȘANI,SSTR. ARH. ION MINCU NR. 14 BIS,JJUDEȚUL VRANCEA,TT. 146,POMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI,CCĂTRE DOAMNA MANOLESCU LUCIANADeschide
16727.04.2017APROBAREA VÂNZĂRII FĂRĂ LICITAȚIE PUBLICĂ,AA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 23,000 MP SITUAT ÎN FOCȘANI,SSTR. BUCEGI NR. 2,JJUDEȚUL VRANCEA,TT. 191,POMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI,CCĂTRE DOAMNA COSTIN DANIELADeschide
16827.04.2017APROBAREA VÂNZĂRII FĂRĂ LICITAȚIE PUBLICĂ,AA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 20,550 MP SITUAT ÎN FOCȘANI,SSTR. BUCEGI NR. 8,JJUDEȚUL VRANCEA,TT. 192,POMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI,CCĂTRE DOMNUL BULEU NICOLAEDeschide
16927.04.2017ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE STRECURATE ÎN ART. 1 DIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 267/2016 PRIVIND APROBAREA ÎNCREDINȚĂRII ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ,PPENTRU PERIOADA 01.09.2016-01.09.2021 CĂTRE SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE CRUCE ROȘIE – FILIALA VRANCEA,AA SPAȚIULUI ÎN SUPRAFAȚĂ UTILĂ DE 156,222 MP.,DDIN INCINTA PUNCTULUI TERMIC NR. 40 DIN STR. M. EMINESCU,CCE APARȚINE DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI FOCȘANI,ÎÎN VEDEREA DERULĂRII PROIECTELOR „MASA PE ROȚI” ȘI „BANCA DE ALIMENTE”Deschide
17027.04.2017APROBAREA LISTEI NOMINALE CU PERSOANELE CĂRORA LI SE REPARTIZEAZĂ LOCUINȚE PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII,CPUBLICATĂ ȘI MODIFICATĂ ȘI A HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 124/2017 PRIVIND APROBAREA LISTEI DE PRIORITĂȚI Deschide
17127.04.2017APROBAREA UNUI SCHIMB DE LOCUINŢE ANL SITUATE ÎN FOCȘANI,CCARTIERUL TINERETULUI SUD,SRIERE ÎN CONFORMITATE CU LEGEA NR.152/1998 REPUBLICATĂ,CCU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
17227.04.2017APROBAREA SCHIMBĂRII REPARTIŢIEI PENTRU FAMILIA TUDOR COSMIN DIN IMOBILUL SITUAT ÎN FOCŞANI,SSTR. DEMOCRAȚIEI NR. 18,BBL. 18,AAP. 15 ÎN IMOBILUL SITUAT ÎN FOCŞANI,SSTR. BRADULUI NR. 6,BBL. 6,AU LEGEA LOCUINŢEI NR.114/1996 REPUBLICATĂ ȘI MODIFICATĂ ȘI LEGEA NR.152/1998 REPUBLICATĂDeschide
17327.04.2017APROBAREA LISTEI NOMINALE CU PERSOANELE CĂRORA LI SE REPARTIZEAZĂ LOCUINȚE CU CHIRIE DIN FONDUL LOCATIV DE STAT,ÎÎN BAZA PREVEDERILOR LEGII LOCUINŢEI NR. 114/1996,RREPUBLICATĂ ȘI MODIFICATĂDeschide
17427.04.2017APROBAREA SCHIMBĂRII REPARTIŢIEI PENTRU FAMILIA MUTEI CORINA DIN IMOBILUL SITUAT ÎN FOCŞANI,SSTR. REVOLUTIEI NR.17,AAP. 19 ÎN IMOBILUL SITUAT ÎN FOCŞANI,SSTR. REVOLUTIEI NR.17,AAP. 16 ÎN CONFORMITATE CU LEGEA LOCUINŢEI NR.114/1996 REPUBLICATĂ ȘI MODIFICATĂDeschide
17527.04.2017APROBAREA LISTEI NOMINALE CU PERSOANELE CĂRORA LI SE REPARTIZEAZĂ LOCUINȚE CU CHIRIE DIN FONDUL LOCATIV DE STAT,ÎÎN BAZA PREVEDERILOR LEGII LOCUINŢEI NR. 114/1996,RREPUBLICATĂ ȘI MODIFICATĂDeschide
17627.04.2017APROBAREA RAPORTULUI CONSULTĂRII ȘI INFORMĂRII PUBLICULUI NR. 9066/08.02.2017 PRIVIND DOCUMENTAȚIA P.U.Z. ȘI APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL „ATRAGERE ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI DE 2196 MP PENTRU CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN BAZIN ACOPERIT ÎN PISCINĂ” – GENERAT DE IMOBILUL AMPLASAT ÎN EXTRAVILANUL MUNICIPIULUI FOCȘANI,ZZONA LAMINORULUI,TT 88,PP 449,NNR. CAD. 61072Deschide
17727.04.2017APROBAREA RAPORTULUI CONSULTĂRII ȘI INFORMĂRII PUBLICULUI NR. 72199/03.11.2016 PRIVIND DOCUMENTAȚIA P.U.Z. ȘI APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL „ATRAGERE ÎN INTRAVILAN ȘI LOTIZARE PENTRU CONSTRUIRE CARTIER DE LOCUINȚE ȘI DOTĂRI COMPLEMENTARE” FOCȘANI,EEXTRAVILAN,TT 15,TT 16,PP 43,PP 44,LLA DJ204EDeschide
17827.04.2017APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI MEDICINĂ ȘCOLARĂ FOCȘANIDeschide
17927.04.2017APROBAREA MODIFICĂRII BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE ANUL 2017Deschide
18027.04.2017APROBAREA INIȚIERII PROCEDURII DE CUMPĂRARE A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 2137,770 MP.,SSITUAT ÎN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI FOCȘANI,TT. 71,PP.C.4255,NNR. CADASTRAL PROVIZORIU 1900/NDeschide
18127.04.2017APROBAREA DEPLASĂRII ÎN PERIOADA 30 APRILIE – 2 MAI 2017 A ANSAMBLULUI FOLCLORIC „ȚARA VRANCEI” ÎN ORAȘUL MAJDANPEK,RREPUBLICA SERBIA,PPENTRU A PARTICIPA LA FESTIVALUL „JORGOVAN FEST”Deschide
18227.04.2017APROBAREA DEPLASĂRII ÎN ZIUA DE 20 MAI 2017,ACEI” ȊN ORAŞUL UNGHENI – REPUBLICA MOLDOVA,PPENTRU A SUSŢINE UN SPECTACOL ARTISTICDeschide
18327.04.2017ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE STRECURATĂ ÎN CUPRINSUL HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 71/2017 PRIVIND APROBAREA VÂNZĂRII FĂRĂ LICITAȚIE PUBLICĂ,AA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 32,000 MP SITUAT ÎN FOCȘANI,SSTR. CÂMPULUI NR. 22,JJUDEȚUL VRANCEA,TT 150,PP%7737 CE APARȚINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI,CCĂTRE DOAMNA NECULA SORICADeschide
18427.04.2017APROBAREA PARTICIPĂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN CALITATE DE CO-ORGANIZATOR AL OLIMPIADEI GIMNAZIILOR – ETAPA NAȚIONALĂ FOTBAL PRIMAR,CCARE SE VA DESFĂȘURA ÎN PERIOADA 18-21 MAI 2017Deschide
18527.04.2017APROBAREA DEPLASĂRII,Î 15 - 18 IUNIE 2017,AUNICIPIULUI FOCȘANI,ȊN MUNICIPIUL ALYTUS,LLITUANIA,ÎELE ORAȘULUI ALYTUSDeschide
18627.04.2017ALEGEREA FORMEI DE GESTIUNE A SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE,Î CE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANIDeschide
18730.05.2017CONSTATAREA ÎNCETĂRII MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL A DOMNULUI MATIȘAN BOGDAN EMILIANDeschide
18830.05.2017MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 199/2016 PRIVIND ALEGEREA COMISIEI DE VALIDAREDeschide
18930.05.2017VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL A DOMNULUI NISTOROIU ALEXANDRU,SE DIN DATA DE 5 IUNIE 2016 ÎN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI,JJUDEȚUL VRANCEADeschide
19030.05.2017MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 203/2016 PRIVIND ORGANIZARE COMISIILOR DE SPECIALITATE PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI DESEMNAREA MEMBRILOR ACESTORADeschide
19130.05.2017MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 142/2017 PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE ANUL 2017 A SUMEI DE 49,660 MII LEI PENTRU SĂRBĂTORIREA ZILEI DE 1 IUNIEDeschide
19230.05.2017APROBAREA MODIFICĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 95/2015 PRIVIND APROBAREA ACORDĂRII AJUTOARELOR DE URGENȚĂ ȘI A PRESTAȚIILOR FINANCIARE EXCEPȚIONALE FAMILIILOR ȘI PERSOANELOR CARE SE AFLĂ ÎN SITUAȚII DE NECESITATE DEOSEBITE ȘI A METODOLOGIEI DE ACORDARE A ACESTORADeschide
19330.05.2017APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 7,0TAGIUNII TEATRALE A ELEVILOR,CC ÎN PERIOADA 7-9 IUNIE 2017Deschide
19430.05.2017APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 8,7SULUI DE MATEMATICĂ „EUCLID”,E A XIII-A ÎN LUNA IUNIE 2017Deschide
19530.05.2017APROBAREA PARTICIPĂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN CALITATE DE CO-ORGANIZATOR AL OLIMPIADEI NAȚIONALE DE ISTORIE – CONCURS DE REFERATE ȘI COMUNICĂRI,CCARE SE VA DESFĂȘURA ÎN PERIOADA 24-27 IULIE 2017Deschide
19630.05.2017APROBAREA MODIFICĂRII ȘI COMPLETĂRII ART. 1 LIN. (2) DIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 147/2017 PRIVIND APROBAREA MAJORĂRII CAPITALULUI SOCIAL AL PARKING FOCȘANI SADeschide
19730.05.2017MODIFICAREA ART. 7 ALIN. (2) LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL A MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 108/2017 PRIVIND ÎNFIINȚAREA DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI MEDICINĂ ȘCOLARĂ FOCȘANIDeschide
19830.05.2017MODIFICAREA ANEXELOR NR. 1 ȘI NR. 2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL A MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 254/2013 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI,SSTATULUI DE FUNCȚII ȘI NUMĂRULUI DE PERSONAL PENTRU SERVICIUL PUBLIC „CREȘE” DIN MUNICIPIUL FOCȘANI,CCU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
19930.05.2017MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI FOCȘANI,AAPROBAT PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL A MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 68/2011,CCU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
20030.05.2017MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A DIRECȚIEI DE DEZVOLTARE SERVICII PUBLICE FOCȘANI,AAPROBAT PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL A MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 102/2011,CCU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
20130.05.2017APROBAREA SCRISORII DE AȘTEPTĂRI REFERITOARE LA STABILIREA PERFORMANȚELOR AȘTEPTATE DE LA ORGANELE DE ADMINISTRARE ALE S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. FOCȘANIDeschide
20230.05.2017APROBAREA AVIZĂRII PROFILULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,AA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE LA S.C. ENET S.A. FOCȘANIDeschide
20330.05.2017MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 82/2016 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „LOCURI DE JOACĂ ÎN ZONA GARĂ ȘI CARTIER MÎNDREȘTI” - MUNICIPIUL FOCŞANI,JJUDEŢUL VRANCEADeschide
20430.05.2017MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI NR. 3 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 87/266/2012 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PENTRU EFECTUAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE ÎN MUNICIPIUL FOCȘANIDeschide
20530.05.2017APROBAREA MODIFICĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 343/2011 PENTRU ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A SPAȚIILOR SITUATE ÎN „PERIMETRUL ISTORIC PIAȚA UNIRII ȘI GRĂDINA PUBLICĂ” DIN MUNICIPIUL FOCȘANI,CCU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
20630.05.2017MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 384/2015 PENTRU APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANIDeschide
20730.05.2017APROBAREA VÂNZĂRII FĂRĂ LICITAȚIE PUBLICĂ,AA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 22,000 MP SITUAT ÎN FOCȘANI,SSTR. ALEXANDRU VLAHUȚĂ NR. 8,JJUDEȚUL VRANCEA,TT. 190,POMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI,CCĂTRE DOMNUL MOLDOVEANU DAN-ALINDeschide
20830.05.2017APROBAREA INIȚIERII PROCEDURII DE CUMPĂRARE A UNUI IMOBIL COMPUS DIN CONSTRUCȚIE CU SUPRAFAȚA UTILĂ DE 472 MP. ȘI TEREN AFERENT ÎN SUPRAFAȚĂ DE 130,880 MP.,SSITUAT ÎN MUNICIPIUL FOCȘANI,SSTR. REPUBLICII NR. 97,JJUDEȚUL VRANCEADeschide
20930.05.2017APROBAREA ÎNCHIRIERII PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ A SUPRAFEŢEI DE 2,9RE APARŢINE DOMENIULUI PUBLIC /PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCŞANI,ÎÎNCEPÂND CU ANUL 2017,PPE O PERIOADĂ DE 7 ANIDeschide
21030.05.2017APROBAREA VÂNZĂRII CU PLATA INTEGRALĂ A GARSONIEREI SITUATĂ ÎN FOCȘANI,AALEEA PARC NR. 9,BBLOC 67,TTRONSON 9,A 54675-C1-U22 UAT FOCȘANI CĂTRE FAMILIA PUICĂ TRAIAN ȘI PUICĂ DANIELADeschide
21130.05.2017MODIFICAREA ART. 1 DIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 266/2015 PRIVIND APROBAREA VÂNZĂRII CU PLATA ÎN RATE LUNARE A GARSONIEREI SITUATĂ ÎN FOCȘANI,SSTR. ULMULUI NR. 21,BBL. 21,AAP. 3 ÎNSCRISĂ ÎN CF 51892-C1-U26 UAT FOCȘANI ȘI A BOXEI ÎNSCRISĂ ÎN CF 51892-C1-U10 UAT FOCȘANI CĂTRE FAMILIA IRIMIA LUMINIȚA ȘI IRIMIA CRISTINELDeschide
21230.05.2017APROBAREA UNUI SCHIMB DE LOCUINŢE ANL SITUATE ÎN FOCȘANI,CCARTIERUL TINERETULUI SUD,SRIERE ÎN CONFORMITATE CU LEGEA NR.152/1998 REPUBLICATĂ,CCU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
21330.05.2017APROBAREA LISTEI NOMINALE CU PERSOANELE CĂRORA LI SE REPARTIZEAZĂ LOCUINȚE CU CHIRIE DIN FONDUL LOCATIV DE STAT,ÎÎN BAZA PREVEDERILOR LEGII LOCUINŢEI NR. 114/1996,RREPUBLICATĂ ȘI MODIFICATĂDeschide
21430.05.2017APROBAREA EXTINDERII DE SPAȚIU PENTRU FAMILIA BONDILĂ LILIANA CUINA ÎN IMOBILUL DIN STR. SLT. GHEORGHE POTOP NR. 15,ÎÎN CONFORMITATE CU LEGEA LOCUINŢEI NR.114/1996 REPUBLICATĂ,CCU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
21530.05.2017APROBAREA AVIZĂRII FUNCTIONĂRII TERASELOR SEZONIERE AMPLASATE PE DOMENIUL PUBLIC/PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANIDeschide
21630.05.2017APROBAREA ORGANIZĂRII,ÎIOADA 6-9 IULIE 2017,AMUNICIPIULUI FOCȘANIDeschide
21730.05.2017APROBAREA ÎNCREDINȚĂRII ÎN FOLOSINȚĂ PE O PERIOADĂ DE 5 ANI,ADE INVENTARIATE ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI,CCĂTRE DIRECȚIA DE DEZVOLTARE SERVICII PUBLICE FOCȘANIDeschide
21830.05.2017APROBAREA MODIFICĂRII ART. 1 DIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 92/2017 PRIVIND APROBAREA UTILIZĂRII,ÎÎN ANUL 2017,AA EXCEDENTULUI BUGETULUI LOCAL REZULTAT LA ÎNCHEIEREA EXERCIȚIULUI BUGETAR A ANULUI PRECEDENTDeschide
21930.05.2017APROBAREA DEPLASĂRII,ÎDA 23-26 IUNIE 2017,AUNICIPIULUI FOCȘANI,CUNICIPIULUI FOCȘANI,DTI VALENTIN MISĂILĂ,ȊȊN ORAȘUL TIVOLI,IITALIA,ÎTIVALUL POPOARELOR”Deschide
22030.05.2017APROBAREA ACHIZIȚIONĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A IMOBILULUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 2137,770 MP,SSITUAT ÎN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI FOCȘANI,TT 71 PC 4255,NNR CADASTRAL PROVIZORIU 1900/NDeschide
22120.06.2017MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI LA H.C.L. NR. 186/2017 PRIVIND APROBAREA „STUDIULUI DE OPORTUNITATE PRIVIND DELEGAREA DE GESTIUNE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL FOCȘANIDeschide
22220.09.2017ÎNDREPTAREA ERORILOR MATERIALE STRECURATE ÎN CUPRINSUL ANEXEI LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 160/2017 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE,ÎÎNTREȚINERE ȘI EXPLOATARE A PARCĂRILOR CE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANIDeschide
22329.06.2017APROBAREA ALOCĂRII DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE ANUL 2017 A SUMEI DE 14,5OR ȘI ANTRENORILOR ECHIPEI DE FOTBAL SENIORI A CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL FOCȘANI 2007,PPENTRU REZULTATELE DEOSEBITE OBȚINUTE ÎN SEZONUL COMPETIȚIONAL 2016-2017Deschide
22429.06.2017APROBAREA ALOCĂRII DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE ANUL 2017,AA SUMEI 55,3TE LA OLIMPIADELE ȘI CONCURSURILE ȘCOLARE PE DISCIPLINE - FAZA NAȚIONALĂ,OORGANIZATE ÎN PERIOADA IUNIE 2016 – IUNIE 2017Deschide
22529.06.2017APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 37.50 MII LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE ANUL 2017 COLEGIULUI TEHNIC „EDMOND NICOLAU” PENTRU PARTICIPAREA ECHIPEI CENTRULUI DE EXCELENȚĂ PENTRU ROBOTICĂ EDUCAȚIONALĂ VRANCEA LA OLIMPIADA INTERNAȚIONALA „WORLD ROBOT OLYMPIAD” 2017,CCE VA AVEA LOC ÎN LUNA NOIEMBRIE 2017 ÎN COSTA RICADeschide
22629.06.2017REVOCAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 197/2017 PRIVIND MODIFICAREA ART. 7 ALIN. (2) LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL A MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 108/2017 PRIVIND ÎNFIINȚAREA DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI MEDICINĂ ȘCOLARĂ FOCȘANIDeschide
22729.06.2017MODIFICAREA ANEXEI NR. 3 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL A MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 276/2014 PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE,OORGANIGRAMEI,SSTATULUI DE FUNCȚII ȘI NUMĂRULUI DE PERSONAL ALE SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR AL MUNICIPIULUI FOCȘANI,CCU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
22829.06.2017MODIFICAREA ANEXEI NR. 2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL A MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 106/2017 PENTRU APROBAREA ORGANIGRAMEI,SSTATULUI DE FUNCȚII ȘI NUMĂRULUI DE PERSONAL PENTRU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCȘANI,CCU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
22929.06.2017STABILIREA CUANTUMULUI CHIRIEI LUNARE PENTRU LOCUINȚELE ANL DE PE RAZA MUNICIPIULUI FOCȘANIDeschide
23029.06.2017MODIFICAREA ART. 2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 214/2009 PRIVIND APROBAREA ÎMPĂRȚIRII MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN 6 ZONE DE LUCRU,AARONDAREA CONSILIERILOR LOCALI PE ACESTE ZONE ȘI CONSTITUIREA GRUPURILOR DE DIALOG,AAVÂND CA OBIECT CREȘTEREA GRADULUI DE TRANSPARENȚĂ ȘI IMPLICAREA CIVICĂ ÎN ACTUL DE ADMINISTRAREDeschide
23129.06.2017APROBAREA CLASIFICĂRII UNITĂȚILOR LOCATIVE SITUATE ÎN BLOCURILE DE LOCUINȚE SITUATE ÎN FOCȘANI,SSTR. MĂGURA NR. 123,SSTR. REVOLUȚIEI NR. 16,BBL. C2,S. 17 ȘI ALEEA CĂMINULUI NR. 12 CE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI,ÎÎN LOCUINȚE SOCIALEDeschide
23229.06.2017APROBAREA TABELULUI NOMINAL REPREZENTÂND PROPUNEREA DE ATRIBUIRE ÎN PROPRIETATE A UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN ÎN BAZA ART. 36 ALIN. (3) DIN LEGEA NR. 18/1991 A FONDULUI FUNCIAR,RREPUBLICATĂ,CCU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
23329.06.2017NEEXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMȚIUNE LA CUMPĂRAREA IMOBILULUI – MONUMENT ISTORIC CASA TOMESCU,CCOD LMI VN-II-M-B-06470 DIN FOCȘANI,SSTR. ȘTEFAN CEL MARE NR. 18,AAFLAT ÎN PROPRIETATEA DOMNULUI BOBÎRCĂ IONELDeschide
23429.06.2017CONSTATAREA ÎNCETĂRII DREPTULUI DE ADMINISTRARE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ASUPRA STADIOANELOR „MILCOV” ȘI „TINERETULUI”,CCA URMARE A RETRAGERII ACESTUIA DE CĂTRE CONSILIUL JUDEȚEAN VRANCEADeschide
23529.06.2017APROBAREA UNUI SCHIMB DE LOCUINŢE ANL SITUATE ÎN FOCȘANI,CCARTIERUL BRĂILEI,SRIERE ÎN CONFORMITATE CU LEGEA NR.152/1998 REPUBLICATĂ,CCU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
23629.06.2017APROBAREA VÂNZĂRII CU PLATA ÎN RATE LUNARE A APARTAMENTULUI SITUAT ÎN FOCȘANI,AALEEA PARC NR. 9,BBLOC 67,TTRONSON 13,ARIS ÎN CF 54673-C1-U21 UAT FOCŞANI CĂTRE FAMILIA IVAN LOBERT ŞI IVAN MARIA Deschide
23729.06.2017APROBAREA VÂNZĂRII CU PLATA ÎN RATE LUNARE A APARTAMENTULUI SITUAT ÎN FOCŞANI,AALEEA PARC NR. 9,BBLOC 67,TTRONSON 11,AAP. 9 ÎNSCRISĂ ÎN CF 54684-C1-U7 UAT FOCŞANI CĂTRE DOAMNA MOCANU LILIANADeschide
23829.06.2017 APROBAREA VÂNZĂRII CU PLATA ÎN RATE LUNARE A GARSONIEREI SITUATĂ ÎN FOCŞANI,SSTR. ULMULUI NR. 9,BBLOC 9,A1890-C1-U32 UAT FOCŞANI CĂTRE FAMILIA NAZÂRU ALEXANDRU ŞI NAZÂRU FLORENTINADeschide
23929.06.2017APROBAREA VÂNZĂRII CU PLATA ÎN RATE LUNARE A GARSONIEREI SITUATĂ ÎN FOCŞANI,AALEEA PARC NR. 9,BBLOC 67,TTRONSON 13,AAP. 18 ÎNSCRISĂ ÎN CF 54673-C1-U5 UAT FOCŞANI CĂTRE DOAMNA PETCU LUCICADeschide
24029.06.2017APROBAREA REGLEMENTĂRII CIRCULAȚIEI AUTOVEHICULELOR CE APARȚIN ȘCOLILOR DE ȘOFERI PE RAZA MUNICIPIULUI FOCȘANI,PPE PERIOADA INSTRUIRII PRACTICE ÎN VEDEREA OBȚINERII PERMISULUI DE CONDUCEREDeschide
24129.06.2017APROBAREA RAPORTULUI CONSULTĂRII ȘI INFORMĂRII PUBLICULUI NR. 36037/22.05.2017 PRIVIND DOCUMENTAȚIA P.U.Z. ȘI APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL „CONSTRUIRE ANSAMBLU COMECIAL,SSERVICII,CCONSTRUIRE PLATFORMĂ BETONATĂ,ÎÎMPREJMUIRE,AAMENAJARE ACCES AUTO ȘI LUCRĂRI TEHNICO-EDILITARE AFERENTE” – GENERAT DE IMOBILELE AMPLASATE ÎN FOCȘANI,IINTRAVILAN,CCALEA MOLDOVEI,TT 30,PP 156/1,1156/9,NNR. CAD. 60747Deschide
24229.06.2017APROBAREA ACORDĂRII UNUI SPRIJIN FINANCIAR PAROHIEI „SF. CUV. PARASCHEVA – NOUA CATEDRALĂ” FOCȘANIDeschide
24329.06.2017APROBAREA ORGANIGRAMEI,SICINĂ ȘCOLARĂ FOCȘANIDeschide
24429.06.2017MODIFICAREA ART. 1 DIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 310/2016 PRIVIND NUMIREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DUILIU ZAMFIRESCU” FOCȘANIDeschide
24529.06.2017MODIFICAREA ART. 1 DIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 313/2016 PRIVIND NUMIREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA LICEUL PEDAGOGIC „SPIRU HARET” FOCȘANIDeschide
24629.06.2017MODIFICAREA ART. 1 DIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 314/2016 PRIVIND NUMIREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA COLEGIUL NAȚIONAL „UNIREA” FOCȘANIDeschide
24729.06.2017NUMIREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII LA COLEGIUL NAȚIONAL „AL. I. CUZA” FOCȘANIDeschide
24829.06.2017DESEMNAREA ÎN CALITATE DE OBSERVATOR A UNUI REPREZENTANT AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI LA DESFĂȘURAREA CONCURSULUI PENTRU FUNCȚIA DE DIRECTOR LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION BASGAN” FOCȘANIDeschide
24929.06.2017DESEMNAREA ÎN CALITATE DE OBSERVATOR A UNUI REPREZENTANT AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI LA DESFĂȘURAREA CONCURSULUI PENTRU FUNCȚIA DE DIRECTOR ȘI DE DIRECTOR ADJUNCT LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 FOCȘANIDeschide
25029.06.2017DESEMNAREA ÎN CALITATE DE OBSERVATOR A UNUI REPREZENTANT AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI LA DESFĂȘURAREA CONCURSULUI PENTRU FUNCȚIA DE DIRECTOR ȘI DE DIRECTOR ADJUNCT LA COLEGIUL TEHNIC AUTO „TRAIAN VUIA” FOCȘANIDeschide
25129.06.2017DESEMNAREA ÎN CALITATE DE OBSERVATOR A UNUI REPREZENTANT AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI LA DESFĂȘURAREA CONCURSULUI PENTRU FUNCȚIA DE DIRECTOR ADJUNCT LA COLEGIUL TEHNIC „VALERIU D. COTEA” FOCȘANIDeschide
25229.06.2017ADOPTAREA UNOR MĂSURI PRIVIND DEMARAREA PROCEDURII DE SELECȚIE PENTRU FUNCȚIILE DE MEMBRI AI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE LA SC ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR FOCȘANI SADeschide
25329.06.2017MODIFICAREA HCL NR. 250/2016 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI,ÎÎN VEDEREA CONSTITUIRII COMISIEI PENTRU VÂNZAREA SPAȚIILOR CU DESTINAȚIA DE CABINETE MEDICALE,PPRECUM ȘI ALE SPAȚIILOR ÎN CARE SE DESFĂȘOARĂ ACTIVITĂȚI CONEXE ACTULUI MEDICAL,PPROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI FOCȘANI,AAFLATE ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI,PPRECUM ȘI A COMISIEI DE CONTESTAȚIIDeschide
25427.07.2017ALEGEREA UNUI PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ PENTRU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE O PERIOADĂ DE TREI LUNI,ÎÎNCEPÂND CU LUNA IULIE 2017Deschide
25527.07.2017CONFERIREA TITLULUI DE CETĂȚEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI FOCȘANI CAPORALULUI CLS. A III-A PUIU CONSTANTINDeschide
25627.07.2017CONFERIREA TITLULUI DE CETĂȚEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI FOCȘANI SPORTIVEI DANȚIȘ MIRELADeschide
25727.07.2017APROBAREA EXECUȚIEI BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ȘI BUGETULUI INSTITUȚIILOR FINANȚATE PARTIAL ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII,PPE SEMESTRUL I 2017,DDETALIATE PE SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE ȘI SECȚIUNEA DE DEZVOLTAREDeschide
25827.07.2017APROBAREA MODIFICĂRII ȘI COMPLETĂRII ART. 1 ȘI 2 ȘI ANEXELOR NR. 1 ȘI NR. 2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 224/2017 PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE ANUL 2017,AA SUMEI 55,330 MII LEI PENTRU PREMIEREA ELEVILOR DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT CARE AU OBȚINUT REZULTATE DEOSEBITE LA OLIMPIADELE ȘI CONCURSURILE ȘCOLARE PE DISCIPLINE - FAZA NAȚIONALĂ,OORGANIZATE ÎN PERIOADA IUNIE 2016 – IUNIE 2017Deschide
25927.07.2017APROBAREA MODIFICĂRII ART. 2 ȘI ART. 3 DIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 36/215 DIN 31.07.2012 PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII TARIFELOR LOCALE PENTRU PRODUCEREA,TTRANSPORTUL,DDISTRIBUȚIA ȘI FURNIZAREA ENERGIEI TERMICE DE CĂTRE S.C. ENET S.A. FOCȘANIDeschide
26027.07.2017APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 9,0PTEMBRIE – 21 OCTOMBRIE 2017Deschide
26127.07.2017APROBAREA MODIFICĂRII ART. 1 DIN H.C.L. NR. 92/28.03.2017 PRIVIND APROBAREA UTILIZĂRII,ÎÎN ANUL 2017,ATULUI BUGETULUI LOCAL REZULTAT LA ÎNCHEIEREA EXERCIŢIULUI BUGETAR AL ANULUI PRECEDENT,CCU MODIFICĂRILE ULTERIOAREDeschide
26227.07.2017APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE ANUL 2017Deschide
26327.07.2017APROBAREA SALARIILOR DE BAZĂ AFERENTE FUNCȚIILOR DIN CADRUL FAMILIEI OCUPAȚIONALE „ADMINISTRAȚIE”,UUTILIZATE ÎN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI FOCȘANI,ÎÎN APARATUL PERMANENT DE LUCRU AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI,PPRECUM ȘI ÎN CADRUL SERVICIILOR PUBLICE DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANIDeschide
26427.07.2017MODIFICAREA ANEXEI NR. 3 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL A MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 276/2014 PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE,OORGANIGRAMEI,SSTATULUI DE FUNCȚII ȘI NUMĂRULUI DE PERSONAL ALE SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR AL MUNICIPIULUI FOCȘANI,CCU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
26527.07.2017ÎNSUȘIREA COMPLETĂRILOR ȘI MODIFICĂRILOR ADUSE ANEXEI LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 383/2015 PENTRU ÎNSUȘIREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI FOCȘANI,CCU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
26627.07.2017APROBAREA INIȚIERII PROCEDURII DE CUMPĂRARE A UNUI IMOBIL COMPUS DIN CLĂDIRE ȘI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 1277,000 MP,SSITUAT ÎN MUNICIPIUL FOCȘANI,SSTR. COMISIA CENTRALĂ NR. 80A,TT 80,PP 4628 ȘI A CĂII DE ACCES AFERENTĂ ACESTUI IMOBIL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 352,000 MP T 81,PP 4638Deschide
26727.07.2017ABROGAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 160/2006 PRIVIND APROBAREA DĂRII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ VRANCEA,AA TERENULUI APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI FOCȘANI,ÎÎN SUPRAFAȚĂ DE 1500 MP. SITUAT PE TERITORIUL ADMINISTRATIV AL MUNICIPIULUI FOCȘANI,TTARLAUA 72,PPARCELA 373,ÎÎN VEDEREA AMPLASĂRII UNEI INSTALAȚII DE LANSARE A RACHETELOR ANTIGRINDINĂ,PPE DURATA EXISTENȚEI OBIECTIVULUIDeschide
26827.07.2017COMPLETAREA ȘI MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL A MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 59/2007 PRIVIND APROBAREA INVENTARIERII ȘI CLASIFICĂRII PARCĂRILOR ȘI LOCURILOR DE PARCARE DIN MUNICIPIUL FOCȘANI,CCU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
26927.07.2017COOPERAREA MUNICIPIULUI FOCȘANI CU ASOCIAȚIA CULTURALĂ ESTICA,ÎA EDIȚII A „FOCȘANI BLUES FESTIVAL” ÎN PERIOADA 8-10.09.2017Deschide
27027.07.2017CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 14,550 MP.,SSITUAT ÎN FOCȘANI,SSTR. PCT. GRIGORSCU NR. 14,BBL. 14,SSC. 2,AAP. 23,AAPARȚINÂND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI,ÎÎN FAVOAREA DOMNULUI SEREA IONELDeschide
27127.07.2017CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 3,550 MP.,SSITUAT ÎN FOCȘANI,SSTR. DORNEI NR. 6,BBL. 6,AAP. 1,AAPARȚINÂND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI,ÎÎN FAVOAREA DOAMNEI BERCARIU MONICA GABRIELADeschide
27227.07.2017APROBAREA CONSTITUIRII CU TITLU GRATUIT A DREPTULUI DE UZ ȘI SERVITUTE ASUPRA UNUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 57,550 M.L.,CCĂTRE ENGIE ROMÂNIA SA – DISTRIGAZ SUD REȚELE SRLDeschide
27327.07.2017APROBAREA VÂNZĂRII FĂRĂ LICITAȚIE PUBLICĂ,AA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 10,881 MP SITUAT ÎN FOCȘANI,SSTR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 5,AAP. 1,JJUDEȚUL VRANCEA,TT. 92,POMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI,CCĂTRE BORDEA MĂDĂLINA GABRIELADeschide
27427.07.2017APROBAREA LISTEI NOMINALE CU PERSOANELE CĂRORA LI SE REPARTIZEAZĂ LOCUINȚE PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII,CPUBLICATĂ ȘI MODIFICATĂ ȘI A HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 124/2017 PRIVIND APROBAREA LISTEI DE PRIORITĂȚIDeschide
27527.07.2017APROBAREA UNUI SCHIMB DE LOCUINŢE ANL SITUATE ÎN FOCȘANI,CCARTIERUL TINERETULUI SUD,SRIERE ÎN CONFORMITATE CU LEGEA NR.152/1998 REPUBLICATĂ,CCU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
27627.07.2017APROBAREA LISTEI NOMINALE CU PERSOANELE CĂRORA LI SE REPARTIZEAZĂ LOCUINȚE CU CHIRIE DIN FONDUL LOCATIV DE STAT,ÎÎN BAZA PREVEDERILOR LEGII LOCUINŢEI NR. 114/1996,RREPUBLICATĂ ȘI MODIFICATĂDeschide
27727.07.2017APROBAREA CRITERIILOR ÎN BAZA CĂRORA SE REPARTIZEAZĂ LOCUINȚE SOCIALE,PUM ȘI ACTELE NECESARE PENTRU DEPUNEREA DOSARULUI DE LOCUINȚĂ SOCIALĂDeschide
27827.07.2017MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 396/2016 PRIVIND REGLEMENTAREA CIRCULAȚIEI RUTIERE PENTRU AUTOVEHICULELE DE TRANSPORT MĂRFURI CU MASA MAXIMĂ AUTORIZATĂ MAI MARE DE 3,55 TONE,EEXCEPTÂND MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN COMUN,PPE RAZA MUNICIPIULUI FOCȘANI,MMODIFICATĂ PRIN HCL NR. 149/2017Deschide
27927.07.2017ATRIBUIREA UNUI NUMĂR DE 9 AUTORIZAȚII TAXI DISPONIBILE,PREA SERVICIULUI DE TRANSPORT PERSOANE ÎN REGIM DE TAXI,PPE RAZA MUNICIPIULUI FOCȘANIDeschide
28027.07.2017MODIFICAREA ANEXEI 1 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 100/2011 PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI EXECUTARE A SERVICIILOR DE TRANSPORT ÎN REGIM DE TAXI ȘI ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE PE RAZA MUNICIPIULUI FOCȘANI,MMODIFICATĂ PRIN HCL NR. 180/2014,HHCL NR. 395/2016 ȘI HCL NR. 63/2017Deschide
28127.07.2017APROBAREA RAPORTULUI CONSULTĂRII ȘI INFORMĂRII PUBLICULUI NR. 9091/09.02.2017 PRIVIND DOCUMENTAȚIA P.U.Z. ȘI APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL „ATRAGERE ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI DE 1007 MP PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚĂ,AANEXĂ ȘI ÎMPREJMUIRE” FOCȘANI,EEXTRAVILAN,SSTR. CUZA VODĂ,TT 30,PP 153,NNR. CAD. 10092/1NDeschide
28227.07.2017APROBAREA RAPORTULUI CONSULTĂRII ȘI INFORMĂRII PUBLICULUI NR. 41149/12.06.2017 PRIVIND DOCUMENTAȚIA P.U.Z. ȘI APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL „CONSTRUIRE RETAIL PARK FOCȘANI ȘI ÎMPRJMUIRE” FOCȘANI,GGENERAT DE IMOBILELE AMPLASATE ÎN STR. BRĂILEI NR. 102,NNR. CAD. 9826N ȘI 777/4NDeschide
28327.07.2017APROBAREA ÎNFIINȚĂRII ȘI ALEGERII FORMEI DE GESTIUNE A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE ÎN MUNICIPIUL FOCȘANIDeschide
28427.07.2017MODIFICAREA HCL NR. 30/2014 PRIVIND ASOCIEREA MUNICIPIULUI FOCȘANI PRIN CONSILIUL LOCAL FOCȘANI CU COMUNA GOLEȘTI PRIN CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GOLEȘTI,ÎÎN VEDEREA CONSTITUIRII ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU SERVICIUL DE SALUBRIZARE A LOCALITĂȚILOR FOCȘANI ȘI GOLEȘTI JUDEȚUL VRANCEA,CCU MODIFICĂRILE ULTERIOAREDeschide
28527.07.2017MODIFICAREA HCL NR. 31/2014 PRIVIND MANDATAREA ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU SERVICIUL DE SALUBRIZARE A LOCALITĂȚILOR FOCȘANI ȘI GOLEȘTI JUDEȚUL VRANCEA DE A DELEGA GESTIUNEA SERVICIULUI DE SALUBRIZARE MENAJERĂ DE PE RAZA ADMINISTRATIVĂ A MUNICIPIULUI FOCȘANI PRECUM ȘI EXERCITAREA ATRIBUȚIILOR,DDREPTURILOR ȘI OBLIGAȚIILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN ACEST DOMENIU,CCU MODIFICĂRILE ULTERIOAREDeschide
28627.07.2017APROBAREA TRANSFERULUI FĂRĂ PLATĂ A BUNURILOR NECESARE DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII DE SALUBRITATE STRADALĂ DE LA DIRECȚIA DE DEZVOLTARE SERVICII PUBLICE FOCȘANI LA S.C. CUP SALUBRITATE S.A. FOCȘANIDeschide
28727.07.2017TRECEREA PERSONALULUI CARE REALIZEAZĂ ACTIVITATEA DE SALUBRIZARE STRADALĂ DE LA DIRECȚIA DE DEZVOLTARE SERVICII PUBLICE FOCȘANI LA S.C. CUP SALUBRITATE S.A. FOCȘANIDeschide
28827.07.2017APROBAREA ORGANIGRAMEI,SVICII PUBLICE FOCȘANIDeschide
28927.07.2017MODIFICAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL DIRECȚIEI DE DEZVOLTARE SERVICII PUBLICE FOCȘANI,AAPROBAT PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 102/2001,CCU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
29027.07.2017MANDATAREA ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU SERVICIUL DE SALUBRIZARE A LOCALITĂȚILOR FOCȘANI ȘI GOLEȘTI JUDEȚUL VRANCEA DE A DELEGA GESTIUNEA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL FOCȘANI,PPRECUM ȘI EXERCITAREA ATRIBUȚIILOR,DDREPTURILOR ȘI OBLIGAȚIILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN ACEST DOMENIUDeschide
29127.07.2017MANDATAREA ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU SERVICIUL DE SALUBRIZARE A LOCALITĂȚILOR FOCȘANI ȘI GOLEȘTI JUDEȚUL VRANCEA SĂ EXERCITE DREPTUL DE A PUNE LA DISPOZIȚIE SISTEMUL DE UTILITĂȚI PUBLICE AFERENT SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL FOCȘANIDeschide
29227.07.2017DESEMNAREA MANDATARULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR LA SC TRANSPORT PUBLIC SA FOCȘANIDeschide
29327.07.2017DESEMNAREA MANDATARULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR LA SC ENET SA FOCȘANIDeschide
29427.07.2017MODIFICAREA ANEXEI LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 140/2010 PENTRU APROBAREA NORMELOR CE SPECIFICĂ CONDIȚIILE DE CREȘTERE ȘI ÎNGRIJIRE A ANIMALELOR DOMESTICE ȘI DE COMPANIE ÎN MUNICIPIUL FOCȘANIDeschide
29527.07.2017APROBAREA MODIFICĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 93/2017 PRIVIND APROBAREA NUMĂRULUI DE BURSE ȘI A CUANTUMULUI UNEI BURSE PENTRU ELEVII DE LA CURSURILE CU FRECVENȚĂ DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT FINANȚATE DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE ANUL 2017Deschide
29617.08.2017APROBAREA STRATEGIEI DE EVOLUȚIE TARIFARĂ 2016-2022 A SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE A S.C. COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A. FOCȘANIDeschide
29717.08.2017APROBAREA GARANTĂRII CU 2.313.000 LEI LA CARE SE ADAUGĂ COSTURILE AFERENTE,AA UNEI FINANȚĂRI RAMBURSABILE INTERNE/EXTERNE DE 9.252.000 LEI,CCE VA FI CONTRACTATĂ DE SC CUP SA FOCȘANI,Î CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL SECTORIAL DE MEDIU 2007/2013 (POS MEDIU)Deschide
29817.08.2017APROBAREA MODIFICĂRII ART. 1 DIN H.C.L. NR. 92/28.03.2017 PRIVIND APROBAREA UTILIZĂRII,ÎÎN ANUL 2017,ATULUI BUGETULUI LOCAL REZULTAT LA ÎNCHEIEREA EXERCIŢIULUI BUGETAR AL ANULUI PRECEDENT,CCU MODIFICĂRILE ULTERIOAREDeschide
29916.10.2017APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE ANUL 2017Deschide
30017.08.2017APROBAREA MAJORĂRII CAPITALULUI SOCIAL AL S.C. CUP SALUBRITATE S.A. FOCȘANIDeschide
30117.08.2017MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 302/2006 PRIVIND APROBAREA DELEGĂRII DREPTULUI DE ADMINISTRARE CĂTRE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN MUNICIPIUL FOCȘANI ASUPRA CLĂDIRILOR ȘI TERENURILOR AFERENTE CE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI,ÎÎN CARE ACESTEA FUNCȚIONEAZĂ,CCU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
30217.08.2017MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 384/2015 PENTRU APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI,CCU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
30317.08.2017APROBAREA PARTICIPĂRII CONSILIULUI LOCAL AL TINERILOR FOCȘANI LA REUNIUNEA REGIONALĂ A CONSILIILOR LOCALE ALE TINERILOR,CCARE SE VA DESFĂȘURA ÎN PERIOADA 28-31 AUGUST 2017 ÎN MUNICIPIUL ORĂȘTIEDeschide
30431.08.2017APROBAREA MODIFICĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 93/2017 PRIVIND APROBAREA NUMĂRULUI DE BURSE ȘI A CUANTUMULUI UNEI BURSE PENTRU ELEVII DE LA CURSURILE CU FRECVENȚĂ DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT FINANȚATE DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE ANUL 2017,MMODIFICATĂ PRIN HCL NR. 295/2017Deschide
30531.08.2017ALOCAREA SUMEI DE 3.600 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE ANUL 2017 PENTRU PARTICIPAREA ELEVEI VRABIE MAYRA GABRIELA ÎNSOȚITĂ DE UN PROFESOR ÎNDRUMĂTOR LA FESTIVALUL INTERVAȚIONAL „SLAVSYA,OOTECHESTVO” - MOSCOVA CE VA AVEA LOC ÎN PERIOADA 2-6 NOIEMBRIE 2017Deschide
30631.08.2017ALOCAREA SUMEI DE 2,9UL DE TENIS DE MASĂ,C 23 SEPTEMBRIE 2017Deschide
30731.08.2017MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 82/2016 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „LOCURI DE JOACĂ ÎN ZONA GARĂ ȘI CARTIER MÎNDREȘTI DIN MUNICIPIUL FOCȘANI”Deschide
30831.08.2017APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ȘI A CATEGORIILOR DE CHELTUIELI DUPĂ ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: „REFACERE INFRASTRUCTURĂ STRADA UNIREA PRINCIPATELOR”Deschide
30931.08.2017MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 8/2015 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII „REFACERE INFRASTRUCTURǍ STRADA UNIREA PRINCIPATELOR” DIN MUNICIPIUL FOCSANI,JJUDETUL VRANCEADeschide
31031.08.2017MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 58/2016 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „CONSTRUIRE SCARĂ EXTERIOARĂ – GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 STR. ALECU SIHLEANU NR. 6” DIN MUNICIPIUL FOCȘANI,JJUDEȚUL VRANCEADeschide
31131.08.2017APROBAREA MODIFICĂRII ART. 1 DIN H.C.L. NR. 92/28.03.2017 PRIVIND APROBAREA UTILIZĂRII,ÎÎN ANUL 2017,ATULUI BUGETULUI LOCAL REZULTAT LA ÎNCHEIEREA EXERCIŢIULUI BUGETAR AL ANULUI PRECEDENT,CCU MODIFICĂRILE ULTERIOAREDeschide
31231.08.2017APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE ANUL 2017Deschide
31331.08.2017MODIFICAREA ANEXEI NR. 2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL A MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 254/2013 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI,SSTATULUI DE FUNCȚII ȘI NUMĂRULUI DE PERSONAL PENTRU SERVICIULUI PUBLIC „CREȘE” DIN MUNICIPIUL FOCȘANI,CCU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
31431.08.2017MODIFICAREA ANEXEI NR. 2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL A MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 107/2017 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI,SSTATULUI DE FUNCȚII ȘI NUMĂRULUI DE PERSONAL PENTRU POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI FOCȘANIDeschide
31531.08.2017MODIFICAREA ANEXEI NR. 2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL A MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 132/2015 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI,SSTATULUI DE FUNCȚII ȘI NUMĂRULUI DE PERSONAL PENTRU TEATRUL MUNICIPAL FOCȘANI,CCU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
31631.08.2017MODIFICAREA ANEXEI NR. 2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL A MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 60/2017 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI,SSTATULUI DE FUNCȚII ȘI NUMĂRULUI DE PERSONAL PENTRU ANSAMBLUL FOLCLORIC „ȚARA VRANCEI”Deschide
31731.08.2017APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE FINAL AL MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE LA PARKING FOCȘANI SADeschide
31831.08.2017ABROGAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 57/2007 PRIVIND APROBAREA DĂRII ÎN ADMINISTRARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ÎN CURS DE EXECUȚIE „EXTINDERE CU 12 SĂLI DE CLASĂ A ȘCOLII NR. 3 FOCȘANI” CĂTRE ȘCOALA CU CLASE I-VIII NR. 3,SSTR. DORNEI NR. 2,DDIN FOCȘANIDeschide
31931.08.2017NEEXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMȚIUNE LA CUMPĂRAREA IMOBILULUI – MONUMENT ISTORIC CASA MACRIDESCU,CCOD LMI VN-II-M-B-06415 DIN FOCȘANI,SSTR. CUZA VODĂ NR. 4,AAFLAT ÎN PROPRIETATEA DOMNULUI PLĂCINTĂ SORIN NICOLAEDeschide
32031.08.2017CONSTITUIREA DREPTULUI DE SERVITUTE ÎN INDIVIZIUNE ȘI COTE PĂRȚI EGALE,CCU TITLU ONEROS,PPE PERIOADA EXISTENȚEI CONSTRUCȚIILOR,AASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 138,000 MP,SSITUAT ÎN FOCȘANI,SSTR. NICOLAE TITULESCU NR. 7,TT 40,PP 2569,PPENTRU UZUL ȘI UTILITATEA CONSTRUCȚIILOR AFLATE PE FONDUL DOMINANT,AAPARȚINÂND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI,CSCEANU RĂZVAN ȘI DOMNII LUNGU ADRIAN – MIHAI ȘI VOICU CARMEN - SINICADeschide
32131.08.2017APROBAREA VÂNZĂRII FĂRĂ LICITAȚIE PUBLICĂ,AA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 6,550 MP SITUAT ÎN FOCȘANI,SSTR. DORNIȘOAREI NR. 7,JJUDEȚUL VRANCEA,TT.109 ,POMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI,CCĂTRE MOCANU DIANA-MIHAELADeschide
32231.08.2017APROBAREA A TREI SCHIMBURI DE LOCUINŢE ANL SITUATE ÎN FOCȘANI,CCARTIERUL TINERETULUI SUD,RRESPECTIV CARTIERUL BRĂILEI,SÎNCHIRIERE ÎN CONFORMITATE CU LEGEA NR.152/1998 REPUBLICATĂ,CCU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
32331.08.2017APROBAREA SCHIMBĂRII REPARTIȚIEI FAMILIEI DUMITRU GEORGE OVIDIU DIN IMOBILUL SITUAT ÎN FOCȘANI,SSTR. ULMULUI NR. 15,BBL. 15,AAP. 1 ÎN IMOBILUL DIN FOCȘANI,AALEEA PARC NR. 9,BBL. 9,AAP. 20,ÎÎN CONFORMITATE CU LEGEA LOCUINŢEI NR. 114/1996,RĂ ȘI MODIFICATĂ ȘI LEGEA NR. 152/1998 PRIVIND ÎNFIINȚAREA AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU LOCUINȚE,RREPUBLICATĂDeschide
32431.08.2017APROBAREA RAPORTULUI CONSULTĂRII ȘI INFORMĂRII PUBLICULUI NR. 72201/03.11.2016 PRIVIND DOCUMENTAȚIA P.U.Z. ȘI APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL „ATRAGERE ÎN INTRAVILAN ȘI LOTIZARE TEREN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE” CE SE VA REALIZA ÎN JUDEȚUL VRANCEA,FFOCȘANI,EEXTRAVILAN,TT 23,PP 64/1,PPE TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 8850 MPDeschide
32531.08.2017MODIFICAREA ANEXEI NR.1 ȘI ANEXEI NR.2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR.243/2017 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI,SSTATULUI DE FUNCȚII ȘI NUMĂRULUI DE PERSONAL PENTRU DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI MEDICINĂ ȘCOLARĂDeschide
32631.08.2017APROBAREA LA NIVELUL MUNICIPIULUI FOCȘANI A NUMĂRULUI DE INDEMNIZAȚII LUNARE CUVENITE PĂRINȚILOR SAU REPREZENTANȚILOR LEGALI AI COPILULUI CU HANDICAP GRAV,AADULȚILOR CU HANDICAP GRAV ORI REPREZENTANȚILOR LEGALI AI ACESTORA,CCU EXCEPȚIA CELOR CU HANDICAP VIZUAL GRAVDeschide
32731.08.2017MODIFICAREA ANEXEI NR.1 ȘI ANEXEI NR.2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR.106/2017 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI,SSTATULUI DE FUNCȚII ȘI NUMĂRULUI DE PERSONAL PENTRU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCȘANI,CCU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
32831.08.2017APROBAREA ALOCĂRII,D017 A SUMEI DE 12,0UL DE BACALAUREAT,SEA NAȚIONALĂ 2017Deschide
32931.08.2017APROBAREA DEPLASĂRII UN EI DELEGAȚII DIN PARTEA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI FOCȘANI FORMATĂ DIN 8 PERSOANE PENTRU A PARTICIPA LA ANIVERSAREA ZILELOR ORAȘULUI MAJDANPEK,RREPUBLICA SERBIA ÎN PERIOADA 12.09.-17.09.2017Deschide
33026.09.2017APROBAREA DEPLASĂRII,ÎDA 18.11-26.11.2017,AE ALYTUS ȘI VILNIUS,DȘI RIGA DIN LETONIA,PSERIE DE SPECTACOLE,CAȚIONALE A ROMÂNIEIDeschide
33126.09.2017ABROGAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 357/2016 PRIVIND NUMIREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII LA CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR DE GIMNASTICĂ FOCȘANIDeschide
33226.09.2017APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 6,9E „ANDRE ALQUIER” DIN FRANȚADeschide
33326.09.2017APROBAREA MODIFICĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 93/2017 PRIVIND APROBAREA NUMĂRULUI DE BURSE ȘI A CUANTUMULUI UNEI BURSE PENTRU ELEVII DE LA CURSURILE CU FRECVENȚĂ DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT FINANȚATE DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE ANUL 2017,MMODIFICATĂ PRIN HCL NR. 295/2017 ȘI HCL NR. 304/2017Deschide
33426.09.2017MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 245/2009 PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ȘI A STUDIULUI DE FEZABILITATE PRECUM ȘI UNELE MĂSURI PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REABILITARE ȘI EXTINDERE PARC NICOLAE BĂLCESCU FOCȘANI”Deschide
33526.09.2017MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 244/2009 PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ȘI A STUDIULUI DE FEZABILITATE PRECUM ȘI UNELE MĂSURI PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REABILITARE ȘI EXTINDERE PARC TEATRU FOCȘANI”Deschide
33626.09.2017APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII: „REABILITAREA INSTALAȚIEI DE HIDRANȚI EXTERIORI ȘI A INSTALAȚIEI DE DRENCERE CORP CLĂDIRE COLEGIUL NAȚIONAL „ALEXANDRU IOAN CUZA””Deschide
33726.09.2017APROBAREA DOCUMENTAȚIILOR TEHNICO-ECONOMICE,AA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI,FFAZA DALI,ȘĂ A COLEGIULUI TEHNIC „GH. ASACHI” FOCȘANI,IINCLUSIV LUCRĂRI CONEXE”Deschide
33826.09.2017APROBAREA DOCUMENTAȚIILOR TEHNICO-ECONOMICE,AA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI,FFAZA DALI,ȘGĂLNICEANU” ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR CONEXE”Deschide
33926.09.2017APROBAREA DOCUMENTAȚIILOR TEHNICO-ECONOMICE,AA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI,FFAZA DALI,ȘNTĂ ENERGETICĂ PENTRU IMOBILUL CORP ȘCOALĂ,IINCLUSIV LUCRĂRI CONEXE,PCOALA GIMNAZIALĂ „ION BASGAN” DIN FOCȘANI”Deschide
34026.09.2017APROBAREA DOCUMENTAȚIILOR TEHNICO-ECONOMICE,AA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI,FFAZA DALI,ȘE LICEUL DE ARTĂ „GH. TATTARESCU” FOCȘANI”Deschide
34126.09.2017APROBAREA DOCUMENTAȚIILOR TEHNICO-ECONOMICE,AA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI,FFAZA DALI,ȘLE „ANGHEL SALIGNY” DIN MUNICIPIUL FOCȘANI,JJUDEȚUL VRANCEA”Deschide
34226.09.2017APROBAREA DOCUMENTAȚIILOR TEHNICO-ECONOMICE,AA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI,FFAZA DALI,ȘRII ÎMBUNĂTĂȚIRII PERFORMANȚEI ENERGETICE”Deschide
34326.09.2017APROBAREA DOCUMENTAȚIILOR TEHNICO-ECONOMICE,AA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI,FFAZA DALI,ȘIMNAZIALĂ „DUILIU ZAMFIRESCU” DIN FOCȘANI”Deschide
34426.09.2017APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT PENTRU OBIECTIVUL „CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE PENTRU CLĂDIREA TIP INTERNAT ȘI CLĂDIREA CANTINĂ A COLEGIULUI TEHNIC „GH. ASACHI” FOCȘANI,IINCLUSIV LUCRĂRI CONEXE”Deschide
34526.09.2017APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT PENTRU OBIECTIVUL „CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE LA CORPUL DE CLĂDIRE AL COLEGIULUI ECONOMIC „MIHAIL KOGĂLNICEANU” ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR CONEXE”Deschide
34626.09.2017APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT PENTRU OBIECTIVUL „CREȘTERE EFICIENTĂ ENERGETICĂ PENTRU IMOBILUL CORP ȘCOALĂ,IINCLUSIV LUCRĂRI CONEXE,PPENTRU ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION BASGAN” DIN FOCȘANI”Deschide
34726.09.2017APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT PENTRU OBIECTIVUL „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE LA CORP CLĂDIRE LICEU ȘI LUCRĂRI CONEXE LICEUL DE ARTĂ „GH. TATTARESCU” FOCȘANI”Deschide
34826.09.2017APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT PENTRU OBIECTIVUL „CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A ȘCOLII GIMNAZIALE „ANGHEL SALIGNY” DIN MUNICIPIUL FOCȘANI,JJUDEȚUL VRANCEA”Deschide
34926.09.2017APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT PENTRU OBIECTIVUL „CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI CANTINA ȘCOALĂ ÎN ADMINISTRAREA COLEGIULUI TEHNIC „VALERIU D. COTEA” FOCȘANI ȘI LUCRĂRI CONEXE REALIZĂRII ÎMBUNĂTĂȚIRII PERFORMANȚEI ENERGETICE”Deschide
35026.09.2017APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT PENTRU OBIECTIVUL „CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE LA CORPUL DE CLĂDIRE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR CONEXE PENTRU ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DUILIU ZAMFIRESCU” DIN FOCȘANI”Deschide
35126.09.2017APROBAREA REPARTIZĂRII UNOR SUME DIN FONDUL DE REZERVA BUGETARĂ LA DISPOZIȚIA CONSILIULUI LOCAL,PPREVĂZUT ÎN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE ANUL 2017Deschide
35226.09.2017APROBAREA ACORDĂRII UNUI SPRIJIN FINANCIAR PAROHIEI „SF. GHEORGHE SUD” FOCȘANIDeschide
35326.09.2017APROBAREA PROGRAMULUI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN MUNICIPIUL FOCȘANI – ACTUALIZAT – SEPTEMBRIE 2017Deschide
35426.09.2017STABILIREA PROCEDURII DE ÎNTOCMIRE A DOSARELOR ȘI A METODOLOGIEI DE APROBARE A ASIGURĂRII DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI A SUMELOR REPREZENTÂND COTA DE CONTRIBUȚIE PROPRIE CE LE REVINE PROPRIETARILOR CARE SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE ART.14 ALIN. (8) DIN OUG NR.18/2009 PRIVIND CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE,CCU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
35526.09.2017INSTITUIREA TAXEI DE REABILITARE TERMICĂ ȘI STABILIREA PROCEDURII DE RECUPERARE A TAXEI DE REABILITARE TERMICĂ A SUMELOR AVANSATE DE MUNICIPIUL FOCȘANI ÎN VEDEREA ASIGURĂRII CONTRIBUȚIEI PROPRII A PROPRIETARILOR,BBENEFICIARI FINALI AI LUCRĂRILOR DE REABILITARE TERMICĂ,AA BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL FOCȘANI,FFINANȚATE PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020,AAPELUL DE PROIECTE NR. POR/2016/3/3.1/A/1 - AXA PRIORITARĂ 3 – SPRIJINIREA TRANZIȚIEI CĂTRE O ECONOMIE CU EMISII SCĂZUTE DE CARBON,PPRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1 - OPERAȚIUNEA A - CLĂDIRI REZIDENȚIALEDeschide
35626.09.2017APROBAREA PARTICIPĂRII MUNICIPIULUI FOCȘANI,CCA MEMBRU FONDATOR,LEI GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ UNIREA FOCȘANIDeschide
35726.09.2017APROBAREA PARTICIPĂRII MUNICIPIULUI FOCȘANI CA PARTENER ÎN PROIECTUL „SOLUȚII INTEGRATE ȘI REPLICABILE PENTRU CO-CREARE ÎN ORAȘE SUSTENABILE” (INTEGRATED AND REPLICABLE SOLUTIONS FOR CO-CREATION IN SUSTAINABLE CITIES) – IRIS,PPROIECT FINANȚAT DE CĂTRE COMISIA EUROPEANĂ,PPRIN AGENȚIA EXECUTIVĂ PENTRU INOVAȚIE ȘI REȚELE (THE INNOVATION AND NETWORKS EXECUTIVE AGENCY – INEA)Deschide
35826.09.2017CONSTITUIREA ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE UTILITĂȚI PUBLICE PENTRU SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL PRIN CURSE REGULATE,„„ASOCIAȚIA METROPOLITAN TRANS”Deschide
35926.09.2017APROBAREA COLABORĂRII MUNICIPIULUI FOCȘANI CU DIRECȚIA GENERALĂ ANTICORUPȚIE,ÎEA ORGANIZĂRII ȘI DERULĂRII UNOR ACTIVITĂȚI COMUNE DE EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE,PDE INFORMARE A CETĂȚENILOR CU PRIVIRE LA PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEIDeschide
36026.09.2017MODIFICAREA ANEXEI NR. 2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 106/2017 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI,SSTATULUI DE FUNCȚII ȘI NUMĂRULUI DE PERSONAL PENTRU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCȘANI,CCU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
36126.09.2017MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 ȘI NR. 2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 288/2017 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI,SSTATULUI DE FUNCȚII ȘI NUMĂRULUI DE PERSONAL PENTRU DIRECȚIA DE DEZVOLTARE SERVICII PUBLICE FOCȘANIDeschide
36226.09.2017COMPLETAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL DIRECȚIEI DE DEZVOLTARE SERVICII PUBLICE FOCȘANI,AAPROBAT PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 102/2001,CCU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
36326.09.2017MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 255/2016 PRIVIND CONSTITUIREA CONSILIULUI COMUNITAR CONSULTATIV AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ȘI APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL ACESTUIA,CCU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
36426.09.2017APROBAREA ORGANIZĂRII UNUI CONCURS PUBLIC PENTRU REALIZAREA UNUI LOGO REPREZENTATIV AL MUNICIPIULUI FOCȘANI DESTINAT A FI FOLOSIT ÎN TOATE FORMELE DE COMUNICARE VIZUALĂDeschide
36526.09.2017ACORDAREA AVIZULUI PRIVIND MODIFICAREA DENUMIRII STADIONULUI TINERETULUI DIN FOCȘANI,SSTR. CUZA VODĂ NR. 61 ÎN DENUMIREA STADION „VIOREL ION”Deschide
36626.09.2017APROBAREA ORGANIZĂRII ALEGERILOR ȘI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE ALE ACESTORA ÎN VEDEREA CONSTITUIRII CONSILIULUI LOCAL AL TINERILOR DIN MUNICIPIUL FOCȘANIDeschide
36726.09.2017ALEGEREA DOMNULUI CONSILIER LOCAL NEDELCU MIHAI,PUNICIPIULUI FOCȘANI PE O PERIOADĂ DE TREI LUNI,ÎÎNCEPÂND CU LUNA OCTOMBRIE 2017Deschide
36826.09.2017MODIFICAREA ANEXEI LA H.C.L.NR.18/2007 PRIVIND AVIZAREA PROIECTULUI FAZA DE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII:”SALĂ DE SPORT MULTIFUNCȚIONALĂ LA GRUPUL ȘCOLAR AUTO” DIN MUNICIPIUL FOCȘANIDeschide
36926.09.2017APROBAREA TARIFELOR PENTRU ACTIVITATEA DE SALUBRIZARE STRADALĂ ÎN MUNICIPIUL FOCȘANIDeschide
37026.09.2017APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE ANUL 2017Deschide
37126.09.2017ÎMPUTERNICIREA DIRECȚIEI DE DEZVOLTARE SERVICII PUBLICE FOCȘANI PENTRU A PRIMI MATERIALELE LEMNOASE CONFISCATE ȘI CELE ABANDONATEDeschide
37226.09.2017APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 0,9VALUL INTERNAȚIONAL ”SLAVSYA,O PERIOADA 2-6 NOIEMBRIE 2017Deschide
37326.09.2017MANDATAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR LA SC ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR FOCȘANI SA DE A PROCEDA LA NUMIREA PROVIZORIE A MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE LA SC ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR FOCȘANI SA,PPÂNĂ LA FINALIZAREA PROCEDURII DE SELECȚIE A MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,ÎÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART. 64^1 ALIN. (3) ȘI ALIN. (5) DIN OUG NR. 109/2011 PRIVIND GUVERNANȚA CORPORATIVĂ A ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE,CCU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
37426.09.2017NUMIREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 FOCȘANIDeschide
37526.09.2017NUMIREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 FOCȘANIDeschide
37626.09.2017NUMIREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 13 FOCȘANIDeschide
37726.09.2017NUMIREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 16 FOCȘANIDeschide
37826.09.2017NUMIREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 17 FOCȘANIDeschide
37926.09.2017NUMIREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 18 FOCȘANIDeschide
38026.09.2017NUMIREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 23 FOCȘANIDeschide
38126.09.2017NUMIREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE IORGA” FOCȘANIDeschide
38226.09.2017NUMIREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION BASGAN” FOCȘANIDeschide
38326.09.2017NUMIREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 FOCȘANI Deschide
38426.09.2017NUMIREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANGHEL SALIGNY” FOCȘANIDeschide
38526.09.2017NUMIREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 FOCȘANIDeschide
38626.09.2017NUMIREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU VLAHUȚĂ” FOCȘANDeschide
38726.09.2017NUMIREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ȘTEFAN CEL MARE” FOCȘANIDeschide
38826.09.2017NUMIREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DUILIU ZAMFIRESCU” FOCȘANIDeschide
38926.09.2017NUMIREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA COLEGIUL TEHNIC „EDMOND NICOLAU” FOCȘANIDeschide
39026.09.2017NUMIREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” FOCȘANIDeschide
39126.09.2017NUMIREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA LICEUL PEDAGOGIC „SPIRU HARET” FOCȘANIDeschide
39226.09.2017NUMIREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA COLEGIUL NAȚIONAL „UNIREA” FOCȘANIDeschide
39326.09.2017NUMIREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA COLEGIUL TEHNIC „VALERIU D. COTEA” FOCȘANIDeschide
39426.09.2017NUMIREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA LICEUL DE ARTĂ „GHEORGHE TATTARESCU” FOCȘANIDeschide
39526.09.2017NUMIREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA COLEGIUL TEHNIC AUTO „TRAIAN VUIA” FOCȘANIDeschide
39626.09.2017NUMIREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA COLEGIUL TEHNIC „ION MINCU” FOCȘANIDeschide
39726.09.2017NUMIREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV FOCȘANIDeschide
39826.09.2017NUMIREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA COLEGIUL NAȚIONAL „AL. I. CUZA” FOCȘANIDeschide
39926.09.2017NUMIREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA COLEGIUL ECONOMIC „MIHAIL KOGĂLNICEANU” FOCȘANIDeschide
40026.09.2017NUMIREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA LICEUL TEHNOLOGIC „G. G. LONGINESCU” FOCȘANIDeschide
40126.09.2017NUMIREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „HIPPOCRATE” FOCȘANIDeschide
40226.09.2017NUMIREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR FOCȘANIDeschide
40326.09.2017NUMIREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA PALATUL COPIILOR FOCȘANIDeschide
40426.09.2017NUMIREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU VLAHUȚĂ” FOCȘANIDeschide
40526.09.2017NUMIREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII LA COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” FOCȘANIDeschide
40626.09.2017ADOPTAREA UNOR MĂSURI PRIVIND DEMARAREA PROCEDURII DE SELECȚIE PENTRU FUNCȚIILE DE MEMBRII AI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE LA S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. FOCȘANIDeschide
40726.09.2017APROBAREA DEPLASĂRII,ÎDA 06.10-09.10.2017,A ÎN ORAȘUL CERNĂUȚI,UUCRAINA,PR ORAȘULUI CERNĂUȚIDeschide
40811.10.2017APROBAREA DĂRII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE DIRECȚIA DE DEZVOLTARE SERVICII PUBLICE FOCȘANI,AA SECTOARELOR DE DRUMURI NAȚIONALE DN 2 KM 180+220 – KM 188+390,DDN 2D KM 0+000 – KM 2+552,DDN 23 KM 0+000 – KM 5+025 ȘI DN 23A KM 0+000 – KM 1+500,ÎÎMPREUNĂ CU TERENURILE AFERENTE,PADRUL PROIECTULUI „REMODELAREA ARTEREI FORMATĂ DIN CALEA MUNTENIEI ȘI CALEA MOLDOVEI,AASTFEL ÎNCÂT SĂ CORESPUNDĂ NEVOILOR URBANE”Deschide
40911.10.2017SCHIMBAREA DESTINAȚIEI CONSTRUCȚIEI „TRIBUNĂ TEREN SPORT” SITUATĂ ÎN FOCȘANI,SSTR. 1 DECEMBRIE 1918 NR. 10,CCE APARȚINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI,AAFLATĂ ÎN ADMINISTRAREA LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV FOCȘANI,ÎÎNTRUCÂT NU MAI ESTE NECESARĂ ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNTDeschide
41011.10.2017SCHIMBAREA DESTINAȚIEI CONSTRUCȚIEI C2 SITUATĂ ÎN FOCȘANI,SSTR. CUZA VODĂ NR. 48,CCE APARȚINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI,A ADMINISTRAREA COLEGIULUI NAȚIONAL „AL. I. CUZA” FOCȘANI,ÎÎNTRUCÂT NU MAI ESTE NECESARĂ ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNTDeschide
41111.10.2017APROBAREA VÂNZĂRII FĂRĂ LICITAȚIE PUBLICĂ,AA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 11,000 MP SITUAT ÎN FOCȘANI,SSTR. BUCEGI NR. 4,JJUDEȚUL VRANCEA,TT. 191,POMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI,CCĂTRE DOMNII SIMA ADRIAN ȘI FLORICADeschide
41211.10.2017APROBAREA ÎNCREDINȚĂRII ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ PE PERIOADA EXISTENȚEI CONSTRUCȚIEI,CȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT – SUFLETE PENTRU SUFLETE” A TERENULUI SITUAT ÎN FOCȘANI,AALEEA PARC,TTARLAUA 204,PPARCELA 1168 CC,CCE APARȚINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI,ÎVEDEREA AMENAJĂRII UNUI IMOBIL CU DESTINAȚIA DE „CENTRU EDUCAȚIONAL PENTRU COPII,DDIN CARTIERUL SUD – FOCȘANI”Deschide
41311.10.2017APROBAREA LISTEI NOMINALE CU PERSOANELE CĂRORA LI SE REPARTIZEAZĂ LOCUINȚE PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII,CPUBLICATĂ ȘI MODIFICATĂ ȘI A HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 124/2017 PRIVIND APROBAREA LISTEI DE PRIORITĂȚIDeschide
41411.10.2017APROBAREA UNUI SCHIMB DE LOCUINŢE ANL SITUATE ÎN FOCȘANI,CCARTIERUL TINERETULUI SUD,SRIERE ÎN CONFORMITATE CU LEGEA NR.152/1998 REPUBLICATĂ,CCU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
41511.10.2017APROBAREA ORGANIGRAMEI,S MUNICIPIULUI FOCȘANIDeschide
41611.10.2017 MODIFICAREA ART. 2 ȘI ART. 3 DIN HCL NR. 234/12017 PRIVIND CONSTATAREA ÎNCETĂRII DREPTULUI DE ADMINISTRARE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ASUPRA STADIOANELOR „MILCOV” ȘI „TINERETULUI”,CCA URMARE A RETRAGERII ACESTUIA DE CĂTRE CONSILIUL JUDEȚEAN VRANCEADeschide
41711.10.2017APROBAREA ACHIZIȚIONĂRII DE CĂTRE MUNICIPIUL FOCȘANI A IMOBILULUI COMPUS DIN CLĂDIRE ÎN SUPRAFAȚĂ DE 362,000 MP. ȘI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 1629,000 MP.,SSITUAT ÎN MUNICIPIULUI FOCȘANI,SSTR. COMISIA CENTRALĂ NR. 80A,TT 80,PP 4628,TT 81,PP 4638Deschide
41811.10.2017APROBAREA REPARTIZĂRII UNOR SUME DIN FONDUL DE REZERVĂ BUGETARĂ LA DISPOZIȚIA CONSILIULUI LOCAL,PPREVĂZUT ÎN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE ANUL 2017Deschide
41911.10.2017 APROBAREA DEPLASĂRII,ÎRIOADA 13-16.10.2017,ANI ÎN ORAȘUL CĂUȘENI,RREPUBLICA MOLDOVA,PNAȚIONALE A VINULUI”Deschide
42026.10.2017APROBAREA ORGANIZĂRII UNUI CONCURS PUBLIC DE PROIECTE ȘCOLARE INTITULAT „MIE-MI PASĂ! LAS CURAT ÎN URMA MEA”,PPENTRU IMPLICAREA ACTIVĂ A CETĂȚENILOR ÎN MENȚINEREA CURĂȚENIEI MUNICIPIULUI FOCȘANIDeschide
42126.10.2017VALIDAREA MANDATELOR CONSILIERILOR LOCALI,DARAȚI ALEȘI LA DATA DE 16 OCTOMBRIE 2017,PCLARAREA CA LEGAL CONSTITUIT AL ACESTUIADeschide
42226.10.2017MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 384/2015 PENTRU APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANIDeschide
42326.10.2017EMITEREA ACORDULUI PENTRU EDIFICAREA UNUI MAGAZIN MIXT ÎN MUNICIPIUL FOCȘANI,SSTR. COTEȘTI NR. 45,JJUDEȚUL VRANCEA,AADIACENT IMOBILULUI – CASĂ ȘI TEREN AFERENT,SN STR. COTEȘTI NR. 43 CE APARȚINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANIDeschide
42426.10.2017APROBAREA ÎNCHIRIERII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A UNOR TERENURI SITUATE ÎN FOCȘANI,ZZONA STR. PICTOR GRIGORESCU – STR. PANDURI,CCARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI,ÎÎN VEDEREA AMPLASĂRII UNOR CONSTRUCȚII PROVIZORII CU DESTINAȚIA DE GARAJEDeschide
42526.10.2017MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 252/2016 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI SOCIALE LA NIVELUL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PENTRU ANALIZAREA CERERILOR PRIVIND REPARTIZAREA LOCUINȚELOR CU CHIRIE DIN FONDUL LOCATIV DE STAT,CCONFORM NORMELOR METODOLOGICE DE PUNERE ÎN APLICARE A PREVEDERILOR LEGII LOCUINȚEI NR. 114/1996 REPUBLICATĂDeschide
42626.10.2017APROBAREA LISTEI NOMINALE CU PERSOANELE CĂRORA LI SE REPARTIZEAZĂ LOCUINȚE PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII,CPUBLICATĂ ȘI MODIFICATĂ ȘI A HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 124/2017 PRIVIND APROBAREA LISTEI DE PRIORITĂȚIDeschide
42726.10.2017APROBAREA UNUI SCHIMB DE LOCUINŢE ANL SITUATE ÎN LOCALITATEA FOCȘANI,CCARTIERUL TINERETULUI SUD,SSTR. ULMULUI NR. 7,BBL. 7,AAP. 2,RRESPECTIV ÎN ORAȘ ODOBEȘTI,SSAT UNIREA,SSTR. VINTILĂ PETRESCU – VRANCEA NR. 3,BBL. S4,AAP. 7,SLOR DE ÎNCHIRIERE ÎN CONFORMITATE CU LEGEA NR.152/1998 REPUBLICATĂ,CCU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
42826.10.2017APROBAREA SCHIMBĂRII REPARTIȚIEI PENTRU UN NUMĂR DE 2 FAMILII ÎN CONFORMITATE CU LEGEA LOCUINȚEI NR. 114/1996 REPUBLICATĂ ȘI MODIFICATĂ ȘI LEGEA NR.152/1998 PRIVIND ÎNFIINȚAREA AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU LOCUINȚE,RREPUBLICATĂDeschide
42926.10.2017APROBAREA EXECUȚIEI BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ȘI BUGETULUI INSTITUȚIILOR FINANȚATE PARȚIAL ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII,PPE 9 LUNI 2017,DDETALIATE PE SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE ȘI SECȚIUNEA DE DEZVOLTAREDeschide
43026.10.2017APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 5,5 IN MEMORIAM ADRIAN PĂUNESCUDeschide
43126.10.2017APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 8,6” FOCȘANI PENTRU ORGANIZAREA,ÎÎN LUNA NOIEMBRIE 2017,AL ELEVILOR DE LICEU „VRANCEA,PPLAI DE DOR”Deschide
43226.10.2017APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI FAZA PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ”REPARAȚII CAPITALE FÂNTÂNĂ ARTEZIANĂ PRIMĂRIE – PIAȚA UNIRII”Deschide
43326.10.2017APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ”AMENAJARE TEREN DE SPORT MULTIFUNCȚIONAL ȘCOALA GIMNAZIALĂ ALEXANDRU VLAHUȚĂ” STRADA ALEEA 1 IUNIE NR. 6Deschide
43426.10.2017APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: „CONTORIZARE ENERGIE TERMICĂ LA BAZA PRACTICĂ ALIMENTAȚIE PUBLICĂ ȘI TURISM COLEGIUL ECONOMIC MIHAIL KOGĂLNICEANU”Deschide
43526.10.2017MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 336/2017 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITAREA INSTALAȚIEI DE HIDRANȚI EXTERIORI ȘI A INSTALAȚIEI DE DRENCERE CORP CLĂDIRE COLEGIUL NAȚIONAL „ALEXANDRU IOAN CUZA””Deschide
43626.10.2017APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII: „IMPLEMENTARE MĂSURI DE SECURITATE LA INCENDIU LA GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 4”Deschide
43726.10.2017ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ȘI A CATEGORIILOR DE CHELTUIELI DUPĂ ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „AMENAJARE PARC TEMATIC PENTRU TINERII CICLIȘTI ÎN ZONA DE SUD A MUNICIPIULUI FOCȘANI”Deschide
43826.10.2017MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 288/2015 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REFACERE INFRASTRUCTURĂ STRADA POLIGONULUI DIN MUNICIPIUL FOCȘANI,JJUDEȚUL VRANCEA”Deschide
43926.10.2017ASIGURAREA FINANȚĂRII DE LA BUGETUL LOCAL A UNOR CATEGORII DE LUCRĂRI CARE NU SE FINANȚEAZĂ DE LA BUGETUL DE STAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2017-2020 PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „REFACERE INFRASTRUCTURĂ STRADA POLIGONULUI DIN MUNICIPIUL FOCȘANI”,JJUDEȚUL VRANCEADeschide
44026.10.2017ASIGURAREA FINANȚĂRII DE LA BUGETUL LOCAL A UNOR CATEGORII DE LUCRĂRI CARE NU SE FINANȚEAZĂ DE LA BUGETUL DE STAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2017-2020 PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „REFACERE INFRASTRUCTURĂ STRĂZI: POPA ȘAPCĂ,TTEIULUI,GGEORGE COȘBUC,DDORNIȘOAREI,FFUNDĂTURA DORNIȘOAREI,GGHINEA DORINEL,GGHEORGHE MAGHERU DIN MUNICIPIUL FOCȘANI”,JJUDEȚUL VRANCEADeschide
44126.10.2017ASIGURAREA FINANȚĂRII DE LA BUGETUL LOCAL A UNOR CATEGORII DE LUCRĂRI CARE NU SE FINANȚEAZĂ DE LA BUGETUL DE STAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2017-2020 PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „MODERNIZARE ȘI REABILITARE DRUMURI LOCALE ÎN MUNICIPIUL FOCȘANI”,JJUDEȚUL VRANCEADeschide
44226.10.2017APROBAREA MODIFICĂRII ART. 1 DIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 92/2017 PRIVIND APROBAREA UTILIZĂRII,ÎÎN ANUL 2017,AA EXCEDENTULUI BUGETULUI LOCAL REZULTAT LA ÎNCHEIEREA EXERCIȚIULUI BUGETAR A ANULUI PRECEDENTDeschide
44326.10.2017APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE ANUL 2017Deschide
44426.10.2017APROBAREA ORGANIZĂRII SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ ÎN MUNICIPIUL FOCȘANIDeschide
44526.10.2017APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL SC ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR FOCȘANI SA PE ANUL 2017 ȘI ESTIMAT PE URMĂTORII 2 ANIDeschide
44626.10.2017APROBAREA MAJORĂRII CAPITALULUI SOCIAL AL S.C. CUP SALUBRITATE S.A. FOCȘANIDeschide
44726.10.2017MODIFICAREA ANEXEI NR. 2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 106/2017 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI,SSTATULUI DE FUNCȚII ȘI NUMĂRULUI DE PERSONAL PENTRU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCȘANI,CCU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
44826.10.2017APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCȚIILOR PUBLICE PE ANUL 2018 PENTRU FUNCȚIILE PUBLICE,CNIVELUL ORDONATORULUI PRINCIPAL DE CREDITE ȘI DIN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI FOCȘANI,DDIN INSTITUȚIILE SUBORDONATE (DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI MEDICINĂ ȘCOLARĂ FOCȘANI,PPOLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI FOCȘANI,SSERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR AL MUNICIPIULUI FOCȘANI)Deschide
44926.10.2017MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 419/2016 PRIVIND ÎNFIINȚAREA GRUPULUI DE LUCRU (GLL) LA NIVELUL MUNICIPIULUI FOCȘANI PENTRU ELABORAREA ȘI IMPLEMENTAREA PLANULUI ACȚIUNE PRIVIND INCLUZIUNEA CETĂȚENILOR ROMÂNI APARȚINÂND MINORITĂȚII ROMEDeschide
45026.10.2017APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE FINAL AL MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE LA S.C. ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR FOCȘANI S.ADeschide
45126.10.2017ADOPTAREA UNOR MĂSURI PRIVIND NUMIREA UNUIA SAU MAI MULTOR ADMINISTRATORI PROVIZORII,PȚIE A ADMINISTRATORILOR ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A.Deschide
45226.10.2017MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI NR. 2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 13/2017 PRIVIND REORGANIZAREA REȚELEI ȘCOLARE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT ȘI PARTICULAR DIN MUNICIPIUL FOCȘANI,PPENTRU ANUL ȘCOLAR 2017-2018Deschide
45326.10.2017APROBAREA RAPORTULUI CONSULTĂRII ȘI INFORMĂRII PUBLICULUI NR. 64257 DIN 07.09.2017 PRIVIND DOCUMENTAȚIA P.U.Z. ȘI APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL „ATRAGERE ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI DE 14000 MP ȘI LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE ȘI DOTĂRI COMPLEMENTARE” CE SE VA REALIZA ÎN JUDEȚUL VRANCEA,FFOCȘANI,EEXTRAVILAN,SSTR. ZĂBALA,TT 23,PP 64/1,NNR. CAD. 58218,PPE TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 14000 MPDeschide
45426.10.2017APROBAREA RAPORTULUI CONSULTĂRII ȘI INFORMĂRII PUBLICULUI NR. 65689 DIN 13.09.2017 PRIVIND DOCUMENTAȚIA P.U.Z. ȘI APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL „CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL,AAMENAJARE PARCARE,AAMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE,AAMENAJARE ACCES AUTO ȘI PIETONAL” GENERAT DE IMOBILELE AMPLASATE ÎN STR. MĂRĂȘEȘTI NR. 5,NNR. CAD. 62558 ȘI 62986Deschide
45526.10.2017MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 140/2010 PENTRU APROBAREA NORMELOR CE SPECIFICĂ CONDIȚIILE DE CREȘTERE ȘI ÎNGRIJIRE A ANIMALELOR DOMESTICE ȘI DE COMPANIE ÎN MUNICIPIUL FOCȘANI,CCU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
45626.10.2017APROBAREA PLANULUI DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ AL MUNICIPIULUI FOCȘANI REVIZUIT – SEPTEMBRIE 2017Deschide
45726.10.2017APROBAREA STRATEGIEI INTEGRATE DE DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI FOCȘANIDeschide
45826.10.2017MODIFICAREA ANEXEI NR. 3 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 343/2011 PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A SPAȚIILOR SITUATE ÎN „PERIMETRUL ISTORIC PIAȚA UNIRII ȘI GRĂDINA PUBLICĂ” DIN FOCȘANI,CCU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
45926.10.2017ÎNSUŞIREA PROCESULUI VERBAL PENTRU ALEGEREA PRIMARULUI,VCONSILIULUI LOCAL AL TINERILOR DIN MUNICIPIUL FOCŞANIDeschide
46026.10.2017APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI FAZA PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII: „TĂIERI DE ARBORI ȘI POMI FRUCTIFERI ȘI ÎNLOCUIRE CU SPECII ORNAMENTALE ÎN MUNICIPIUL FOCȘANI”Deschide
46126.10.2017APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI FAZA PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII: „LUCRĂRI DE INSTALAȚIE HIDRANȚI INCENDIU LA CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE FOCȘANI”Deschide
46226.10.2017APROBAREA MAJORĂRII CAPITALULUI SOCIAL AL SC ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR FOCȘANI SADeschide
46326.10.2017APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 33,2CIPIULUI FOCȘANI PE ANUL 2017,CFĂȘURA ÎN LUNA NOIEMBRIE 2017Deschide
46426.10.2017MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 149/2015 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: „REFACERE INFRASTRUCTURĂ STRADA PANDURI CARTIER BAHNE,JJUDEȚUL VRANCEA”Deschide
46526.10.2017MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 6/2016 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: „REABILITARE ȘI MODERNIZARE STRADA REVOLUȚIEI,AALEEA SUDULUI,SSTRADA CPT. CREȚU FLORIN ȘI STRADA ALEEA PARC” DIN MUNICIPIUL FOCȘANI,JJUDEȚUL VRANCEA”Deschide
46626.10.2017ASIGURAREA FINANȚĂRII DE LA BUGETUL LOCAL A UNOR CATEGORII DE LCURĂRI CARE NU SE FINANȚEAZĂ DE LA BUGETUL DE STAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2017-2020 PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE ȘI MODERNIZARE STRADA REVOLUȚIEI,AALEEA SUDULUI,SSTRADA CPT. CREȚU FLORIN ȘI STRADA ALEEA PARC” DIN MUNICIPIUL FOCȘANI,JJUDEȚUL VRANCEA”Deschide
46726.10.2017DESEMNAREA UNUI CONSILIER LOCAL PENTRU A FACE PARTE DIN CONSILIUL CONSULTATIV AL DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI MEDICINĂ ȘCOLARĂ FOCȘANIDeschide
46826.10.2017ADOPTAREA UNOR MĂSURI PRIVIND NUMIREA A DOI MEMBRI PROVIZORII ȘI DECLANȘAREA PROCEDURII DE SELECȚIE PENTRU DOI MEMBRI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA PARKING FOCȘANI S.A.Deschide
46926.10.2017CONSTITUIREA UNEI COMISII PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI „ARTA ÎN SPAȚIUL PUBLIC” AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PRIVIND REMODELAREA VIZUALĂ PRIN INTERVENȚII DE EXPRESIE ARTISTICĂ,AA UNOR CLĂDIRI DIN SPAȚIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI FOCȘANIDeschide
47010.11.2017APROBAREA PLANULUI LOCAL DE ACȚIUNE LA NIVELUL MUNICIPIULUI FOCȘANI PENTRU PERIOADA 2017-2020,R DE INCLUZIUNE A CETĂȚENILOR ROMÂNI APARȚINÂND MINORITĂȚII ROMILOR PENTRU PERIOADA 2015-2020Deschide
47110.11.2017APROBAREA DECONTĂRII,DUNICIPIULUI FOCȘANI,ATA DE MINIMUM 3 ANIDeschide
47210.11.2017ALOCAREA SUMEI DE 26,5ILEI DE 1 DECEMBRIE,ZAȚIONALĂ A ROMÂNIEIDeschide
47310.11.2017MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 287/2015 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REFACERE INFRASTRUCTURĂ STRADA ION BASGAN” DIN MUNICIPIUL FOCȘANI,JJUDEȚUL VRANCEADeschide
47410.11.2017MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 157/2012 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICE,FTIVUL DE INVESTIȚII „REFACERE INFRASTRUCTURĂ ȘI SISTEMATIZARE ZONA STRADA CPT. STOENESCU DIN MUNICIPIUL FOCȘANI”,JJUDEȚUL VRANCEADeschide
47510.11.2017APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „RACORD CANALIZARE ȘI BRANȘAMENT DE APĂ IMOBIL FOND LOCATIV STR. AVÂNTULUI NR. 17,MMUNICIPIULUI FOCȘANI”Deschide
47610.11.2017APROBAREA MODIFICĂRII ART. 1 DIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 92/2017 PRIVIND APROBAREA UTILIZĂRII,ÎÎN ANUL 2017,AA EXCEDENTULUI BUGETULUI LOCAL REZULTAT LA ÎNCHEIEREA EXERCIȚIULUI BUGETAR A ANULUI PRECEDENTDeschide
47710.11.2017APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE ANUL 2017Deschide
47810.11.2017APROBAREA APLICAȚIEI DE FINANȚARE REVIZUITE PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI „REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANĂ LA NIVELUL MUNICIPIULUI FOCȘANI PENTRU PERIOADA 2009-2028 ÎN SCOPUL CONFORMĂRII LA LEGISLAȚIA DE MEDIU ȘI CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE – ETAPA A II-A” ȘI A DOCUMENTELOR SUPORT DUPĂ CUM URMEAZĂ: STUDIU DE FEZABILITATE,AANALIZA COST-BENEFICIU,AANALIZA INSTITUȚIONALĂ,SSTRATEGIA DE ACHIZIȚIIDeschide
47910.11.2017APROBAREA COFINANȚĂRII PROIECTULUI „REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANĂ LA NIVELUL MUNICIPIULUI FOCȘANI PENTRU PERIOADA 2009-2028 ÎN SCOPUL CONFORMĂRII LA LEGISLAȚIA DE MEDIU ȘI CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE – ETAPA A II-A”Deschide
48010.11.2017MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 341/2010 PRIVIND REALIZAREA PE TERMEN MEDIU A UNEI POLITICI TARIFARE REFERITOARE LA PREȚUL DE REFERINȚĂ AL ENERGIEI TERMICE PENTRU POPULAȚIE NECESARĂ IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI „REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANĂ LA NIVELUL MUNICIPIULUI FOCȘANI PENTRU PERIOADA 2009-2028 ÎN SCOPUL CONFORMĂRII LA LEGISLAȚIA DE MEDIU ȘI CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE” FINANȚAT DIN FONDUL DE COEZIUNE ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL SECTORIAL DE MEDIU 2007-2013,AAXA PRIORITARĂ 3,CCU MODIFICĂRILE ULTERIOAREDeschide
48110.11.2017MODIFICAREA HCL NR.309/2017 PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ȘI A CATEGORIILOR DE CHELTUIELI DUPĂ ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII:REFACERE INFRASTRUCTURĂ STRADA UNIREA PRINCIPATELORDeschide
48220.11.2017ALOCAREA SUMEI DE 1,8NCUȚA ROBERT IONUȚ,L-26 NOIEMBRIE 2017Deschide
48328.11.2017APROBAREA UNUI SCHIMB DE LOCUINŢE ANL SITUATE ÎN FOCȘANI,CRIERE ÎN CONFORMITATE CU LEGEA NR.152/1998 REPUBLICATĂ,CCU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
48428.11.2017APROBAREA LISTEI DE PRIORITĂȚI PENTRU REPARTIZAREA LOCUINȚELOR SOCIALE,ÎTABILIREA CRITERIILOR ÎN BAZA CĂRORA SE REPARTIZEAZĂ LOCUINȚE SOCIALE,PCUM ȘI ACTELE NECESARE PENTRU DEPUNEREA DOSARULUI DE LOCUINȚĂ SOCIALĂDeschide
48528.11.2017APROBAREA MODIFICĂRII ART. 1 ALIN. (3) DIN H.C.L. NR. 6/2017 PRIVIND APROBAREA COFINANȚĂRII DE CĂTRE MUNICIPIUL FOCȘANI,ÎÎN CALITATE DE PARTENER,PPRIN SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ FOCȘANI,AA PROIECTULUI ADĂPOST DE NOAPTE „SFÂNTUL NICOLAE CEL NOU”,DDERULAT DE CĂTRE SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE CRUCE ROȘIE DIN ROMÂNIA – FILIALA VRANCEA,ÎÎN VEDEREA ASIGURĂRII CONTINUĂRII ACESTUIADeschide
48628.11.2017APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 5,0IPIULUI FOCȘANI PE ANUL 2017,PCTULUI „MOȘ CRĂCIUN MUZICAL”,IL LOCAL AL TINERILOR FOCȘANIDeschide
48728.11.2017MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 432/2017 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI FAZA PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ”REPARAȚII CAPITALE FÂNTÂNĂ ARTEZIANĂ PRIMĂRIE – PIAȚA UNIRII”Deschide
48828.11.2017APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI FAZA PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”SISTEM DE IRIGAȚII SPAȚII VERZI ÎN CARTIERUL SUD DIN MUNICIPIUL FOCȘANI,JJUDEȚUL VRANCEA”Deschide
48928.11.2017MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 6/2016 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: „REABILITARE ȘI MODERNIZARE STRADA REVOLUȚIEI,AALEEA SUDULUI,SSTRADA CPT. CREȚU FLORIN ȘI STRADA ALEEA PARC” DIN MUNICIPIUL FOCȘANI,JJUDEȚUL VRANCEA”Deschide
49028.11.2017MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 147/2011 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: „ MODERNIZARE ȘI REABILITARE DRUMURI LOCALE ÎN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI FOCȘANI,JJUDEȚUL VRANCEA”,MMODIFICATĂDeschide
49128.11.2017MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 53/2017 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI FAZA PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: „REABILITARE ACCES LA BLOCURI,SSISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO ȘI SISTEM AUTOMAT DE PARCARE PENTRU ZONA DE PARCAJ DIN STR. EROILOR”Deschide
49228.11.2017APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ”ÎMPREJMUIRE GARD CĂMIN PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE FOCȘANI,SSTR. FRATERNITĂȚII NR. 11,PPE LATURILE NORD,EEST ȘI SUD”Deschide
49328.11.2017APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI FAZA PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ”RELOCARE MONUMENTUL EROILOR REGIMENTULUI 11 ARTILERIE ÎN INCINTA MAUSOLEULUI EROILOR SUD,BBDUL. BUCUREȘTI NR. 4-6”Deschide
49428.11.2017APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE ANUL 2017Deschide
49528.11.2017APROBAREA TAXELOR PRACTICATE ÎN ANUL 2018 ȘI A PREȚURILOR DE PORNIRE LA LICITAȚIE PENTRU ÎNCHIRIEREA UNOR BUNURI,DDE CĂTRE S.C. ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR FOCȘANI S.A.Deschide
49628.11.2017APROBAREA MODIFICĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 93/2017 PRIVIND APROBAREA NUMĂRULUI DE BURSE ȘI A CUANTUMULUI UNEI BURSE PENTRU ELEVII DE LA CURSURILE CU FRECVENȚĂ DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT FINANȚATE DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE ANUL 2017,MMODIFICATĂ PRIN HCL NR. 295/2017,HHCL NR. 304/2017 ȘI HCL NR. 333/2017Deschide
49728.11.2017MODIFICAREA ANEXELOR NR. 1 ȘI NR. 2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 254/2013 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI,SSTATULUI DE FUNCȚII ȘI NUMĂRULUI DE PERSONAL PENTRU SERVICIUL PUBLIC „CREȘE” DIN MUNICIPIUL FOCȘANI,CCU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
49828.11.2017MODIFICAREA ANEXEI NR. 2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 415/2017 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI,SUI DE FUNCȚII ȘI NUMĂRULUI DE PERSONAL PENTRU SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR AL MUNICIPIULUI FOCȘANIDeschide
49928.11.2017MODIFICAREA ANEXELOR NR. 1 ȘI NR. 2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 243/2017 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI,SSTATULUI DE FUNCȚII ȘI NUMĂRULUI DE PERSONAL PENTRU DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI MEDICINĂ ȘCOLARĂ FOCȘANI,CCU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
50028.11.2017APROBAREA ORGANIGRAMEI,SVICII PUBLICE FOCȘANIDeschide
50128.11.2017APROBAREA ORGANIGRAMEI,SUNICIPAL FOCȘANI 2007Deschide
50228.11.2017MODIFICAREA ART. 1 DIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 255/2016 PRIVIND CONSTITUIREA CONSILIULUI COMUNITAR CONSULTATIV AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ȘI APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL ACESTUIA,CCU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
50328.11.2017APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE FINAL AL MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE LA S.C. ENET S.A. FOCȘANIDeschide
50428.11.2017APROBAREA PLANULUI ANUAL DE ACȚIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE AL DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI MEDICINĂ ȘCOLARĂ FOCȘANI PENTRU ANUL 2018Deschide
50528.11.2017MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 140/2010 PENTRU APROBAREA NORMELOR CE SPECIFICĂ CONDIȚIILE DE CREȘTERE ȘI ÎNGRIJIRE A ANIMALELOR DOMESTICE ȘI DE COMPANIE ÎN MUNICIPIUL FOCȘANI,CCU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
50628.11.2017MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 160/2017 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE,ÎÎNTREȚINERE ȘI EXPLOATARE A PARCĂRILOR CE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANIDeschide
50728.11.2017APROBAREA VÂNZĂRII FĂRĂ LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 11,000 MP,SSITUAT ÎN FOCȘANI,SSTR. ALEEA ECHITĂȚII NR. 13,TT. 204,PP. %11147 CE APARȚINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI,CCĂTRE DOMNUL SLUJITORU COSTELDeschide
50828.11.2017MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 8/2015 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII: „REFACERE INFRASTRUCTURĂ STRADA UNIREA PRINCIPATELOR DIN MUNICIPIUL FOCȘANI,JJUDEȚUL VRANCEA”Deschide
50928.11.2017AVIZAREA PROFILULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,A ADMINISTRAȚIE LA TRANSPORT PUBLIC S.A. FOCȘANI,CCONFORM ANEXELOR LA HOTĂRÂREDeschide
51028.11.2017APROBAREA ACTUALIZĂRII DOCUMENTAȚIILOR TEHNICO-ECONOMICE,AA INDICATORILOR,AA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI,FFAZA DALI,ȘUMARĂ A INVESTIȚIEI PROPUSE A FI REALIZATĂ PRIN PROIECT,PGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL FOCȘANI”Deschide
51128.11.2017APROBAREA ORGANIGRAMEI,S MUNICIPIULUI FOCȘANIDeschide