An:  Nr.:  Conţinut:  
NrDataTitlul hotarârii
129.01.2015APROBAREA ALOCĂRII DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI PE ANUL 2015,A SUMEI DE 2.000 LEI PENTRU PREMIEREA SPORTIVULUI BOGDAN ALPREOTESEI,CAMPION MONDIAL LA KARATE SKDUNDeschide
229.01.2015APROBAREA ALOCĂRII DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI PE ANUL 2015 A SUMEI DE 900 LEI PENTRU ORGANIZAREA DE CĂTRE CONSILIUL LOCAL AL TINERILOR FOCŞANI A PROIECTULUI “IUBEŞTE PE ROMÂNEŞTE” Deschide
329.01.2015APROBAREA MODIFICĂRII ART.2 ŞI ART. 3 DIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI NR.36/215 DIN 31.07.2012 PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII TARIFELOR LOCALE PENTRU PRODUCEREA,TRANSPORTUL,DISTRIBUŢIA ŞI FURNIZAREA ENERGIEI TERMICE DE CĂTRE,SC ENET SA FOCŞANI Deschide
Hide details for 4429.01.2015APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI A SC ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR FOCŞANI SA PE ANUL 2015 ŞI ESTIMAT PE URMĂTORII 2 ANI Deschide
429.01.2015APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI A SC ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR FOCŞANI SA PE ANUL 2015 ŞI ESTIMAT PE URMĂTORII 2 ANI Deschide
529.01.2015APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI A SC TRANSPORT PUBLIC SA FOCŞANI PE ANUL 2015 ŞI ESTIMAT PE URMĂTORII 2 ANIDeschide
629.01.2015BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI A SC ENET SA FOCŞANI PE ANUL 2015 ŞI ESTIMAT PE URMĂTORII 2 ANIDeschide
729.01.2015APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII „REFACERE INFRASTRUCTURǍ STRADA COTESTI TRONSON CUPRINS INTRE B-DUL UNIRII SI INTERSECTIA STRAZILOR VALCELE SI GH. ASACHI” DIN MUNICIPIUL FOCSANI ,JUDETUL VRANCEADeschide
829.01.2015APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII „REFACERE INFRASTRUCTURǍ STRADA UNIREA PRINCIPATELOR” DIN MUNICIPIUL FOCSANI ,JUDETUL VRANCEADeschide
929.01.2015APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII „REFACERE INFRASTRUCTURA STRAZI : STRADA POPA SAPCA STRADA GEORGE COSBUC STRADA GHINEA DORINELSTRADA.GHE.MAGHERUDeschide
1029.01.2015APROBAREA CERERII DE INLESNIRE LA PLATA A OBLIGATIILOR DATORATE BUGETULUI LOCAL DEPUSA DE BOTEZATU CATALINA CU DOMICILIUL IN FOCSANI,STR. CONSTRUCTORULUI NR. 14 AP. 11Deschide
1129.01.2015MODIFICAREA ANEXEI NR. 2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCSANI NR. 116/2013 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI,STATULUI DE FUNCŢII ŞI NUMĂRULUI DE PERSONAL PENTRU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCSANI,CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
1229.01.2015TRANSFORMAREA ÎN STATUL DE FUNCŢII AL SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR AL MUNICIPIULUI FOCŞANI A CINCI POSTURI,ÎN VEDEREA PROMOVĂRII ÎNTR-UN GRAD PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR A FUNCŢIONARILOR PUBLICI ÎNCADRATI PE ACESTE POSTURI Deschide
1329.01.2015APROBAREA FIŞEI DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE REALIZATE ÎN ANUL 2014 DE CĂTRE D-NA PASCARU CARMEN,CONSILIER JURIDIC GRADUL II ÎN CADRUL APARATULUI PERMANENT DE LUCRU AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANIDeschide
1429.01.2015APROBAREA FIŞEI DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE REALIZATE ÎN ANUL 2014 DE CĂTRE D-NUL RACOVIŢĂ JALOVA MIHAI COSMIN,INSPECTOR DE SPECIALITATE GRADUL II ÎN CADRUL APARATULUI PERMANENT DE LUCRU AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANIDeschide
1529.01.2015APROBAREA PENTRU ANUL 2015 A COSTULUI MEDIU LUNAR DE INTREŢINERE PENTRU COPII CARE FRECVENTEAZĂ CREŞELE DIN CADRUL SERVICIULUI PUBLIC CREŞEDeschide
1629.01.2015APROBAREA COSTULUI MEDIU LUNAR DE INTREŢINERE ŞI A CONTRIBUŢIEI LUNARE DE ÎNTREŢINERE DATORATĂ DE PERSOANELE VÂRSTNICE LA CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE FOCŞANI PENTRU ANUL 2015Deschide
1729.01.2015COMPLETAREA ART. 2 DIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI NR. 275/30 OCTOMBRIE 2014 PRIVIND NUMIREA REPREZENTANŢILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE LA UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN MUNICIPIUL FOCŞANIDeschide
1829.01.2015MODIFICAREA ARTICOLULUI 3 ALIN.2 DIN ANEXA LA HOTARAREA NR.138/2013 PRIVIND APROBAREA DEPUNERII PROIECTULUI SI APROBAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT DINTRE UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL FOCSANI,UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA JUDETUL VRANCEA,SI UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA COMUNA VINATORI PENTRU INTOCMIREA,DEPUNEREA SI IMPLEMENTAREA PROIECTULUI “AMENAJAREA ARIEI NATURALE DE INTERES LOCAL CRANG PETREŞTI SI IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII DE ACCES” Deschide
1929.01.2015COMPLETAREA HCL NR. 329/ 31.10.2013 PRIVIND APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCŞANIDeschide
2029.01.2015APROBAREA VÂNZĂRII FĂRĂ LICITAŢIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 6,60 MP. SITUAT ÎN FOCŞANI B-DUL UNIRII NR.24 BL.B1 SC.2 JUDEŢUL VRANCEA T. 192 P.%10523 CE APARŢINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCŞANI CĂTRE DOAMNA TĂNASE ALEXANDRA Deschide
2129.01.2015APROBAREA VÂNZĂRII FĂRĂ LICITAŢIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 14 21 MP. SITUAT ÎN FOCŞANI B-DUL UNIRII NR.24 BL. B 1 JUDEŢUL VRANCEA T. 192 P.%10523 CE APARŢINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCŞANI CĂTRE DOMNUL RĂŞCANU IONUŢ-NARCISDeschide
2229.01.2015VÂNZĂRII FĂRĂ LICITAŢIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 19,48 MP. SITUAT ÎN FOCŞANI,B-DUL UNIRII NR.28,BL.28,JUDEŢUL VRANCEA,T. 192,P.%10488 CE APARŢINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCŞANI,CĂTRE DOAMNA RĂŞCANU ANGELICADeschide
2329.01.2015APROBAREA VÂNZĂRII FĂRĂ LICITAŢIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 5,00 MP. SITUAT ÎN FOCŞANI,STR. PENEŞ CURCANUL NR.4,BL.4,JUDEŢUL VRANCEA,T. 96,P.%5325 CE APARŢINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCŞANI,CĂTRE DOMNII RĂŞCANU GUIDO ŞI RĂŞCANU ANGELICADeschide
2429.01.2015APROBAREA VÂNZĂRII FĂRĂ LICITAŢIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 15,00 MP. SITUAT ÎN FOCŞANI B-DUL INDEPENDENŢEI NR.49,BL.49,JUDEŢUL VRANCEA,T. 11,P.%503 CE APARŢINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCŞANI,CĂTRE DOMNII RUSSU MIRCEA ŞI RUSSU AMELIADeschide
2529.01.2015APROBAREA VÂNZĂRII FĂRĂ LICITAŢIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 33.65 MP. SITUAT ÎN FOCŞANI ST R. EMIL RACOVIŢĂ NR.1BL. F SC.2 JUDEŢUL VRANCEA T. 30 P.%1750 CE APARŢINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCŞANI CĂTRE DOMNUL BUCUR DORIN-GEORGEDeschide
2629.01.2015APROBAREA VÂNZĂRII FĂRĂ LICITAŢIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 29,00 MP. SITUAT ÎN FOCŞANI B-DUL INDEPENDENŢEI NR.37 BL. 37 JUDEŢUL VRANCEA,T. 55 P.3463 CE APARŢINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCŞANI,CĂTRE DOMNUL MUNTEANU VASILEDeschide
2729.01.2015APROBAREA LISTEI DE PRIORITĂŢI PE ANUL 2015 PENTRU REPARTIZAREA LOCUINŢELOR PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII IN CONFORMITATE CU HOTĂRÂRIREA DE GUVERN NR. 962 /2001 CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOAREDeschide
2829.01.2015APROBAREA A DOUA SCHIMBURI DE LOCUINŢE ANL SITUATE ÎN FOCSANI,CARTIERUL TINERETULUI –SUD SI CARTIERUL BRAILEI SOLICITATE DE TITULARII CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE ÎN CONFORMITATE CU LEGEA LOCUINŢEI NR.114/1996 REPUBLICATĂ ŞI MODIFICATĂDeschide
2929.01.2015ÎMPUTERNICIREA PRIMARULUI MUNICIPIULUI FOCŞANI SĂ ÎNCHEIE CONTRACTUL DE VÂNZARE- CUMPĂRARE PENTRU LOCUINŢA DIN FONDUL LOCATIV DE STAT SITUATA IN FOCSANI,BD.BUCURESTI NR.27,BLOCUL L2,AP.15,ÎN BAZA PREVEDERILOR LEGII LOCUINŢEI NR.114/1996,REPUBLICATĂ SI MODIFICATĂ ,A DECRETULUI LEGE 61/1990 SI A LEGII 85/1992 CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOAREDeschide
3029.01.2015APROBAREA MODIFICĂRII ANEXEI 4 - STRATEGIA ȘI PLANUL DE ACHIZIȚII – DIN HCL NR 157 DIN 29 MAI 2014 PRIVIND APROBAREA APLICAȚIEI DE FINANȚARE ACTUALIZATE PRIVIND PROIECTUL „REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANĂ LA NIVELUL MUNICIPIULUI FOCŞANI PENTRU PERIOADA 2009-2028 ÎN SCOPUL CONFORMĂRII LA LEGISLAŢIA DE MEDIU ŞI CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE” SI A DOCUMENTELOR SUPORT DUPA CUM URMEAZA: STUDIU DE FEZABILITATE ,ANALIZA COST-BENEFICIU,STRATEGIA ȘI PLANUL DE ACHIZIȚIIDeschide
3129.01.2015NUMIREA UNUI REPREZENTANT AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE LA CENTRUL NAŢIONAL DE EXCELENTĂ FOCŞANI PENTRU PREGĂTIREA ELEVILOR LA DISCIPLINA SPORTIVĂ JUDODeschide
3229.01.2015APROBAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE DURABILĂ A MUNICIPIULUI FOCŞANI 2014-2020Deschide
3318.02.2015MODIFICAREA ANEXEI H.C.L.NR.239 / 25.09.2014 PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII,„REALIZARE ACOPERIŞ TIP ŞARPANTĂ LA CLĂDIREA INTERNAT COLEGIUL TEHNIC VALERIU D.COTEA STRADA CUZA VODĂ NR.46 MUNICIPIUL FOCŞANI “Deschide
3418.02.2015APROBAREA MODIFICARII ANEXEI LA HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL NR. 22/179/2008 PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE FAZA UNICA PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „COLEGIUL ECONOMIC – BAZA COMPLEXA DE PRACTICA “ DIN MUNICIPIUL FOCSANI” Deschide
3518.02.2015APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU REALIZAREA ,OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII:REABILITARE RETEA DE INFRASTRUCTURA ILUMINAT STRADAL CARTIER SUD ETAPA I MUNICIPIUL FOCSANI JUDETUL VRANCEADeschide
3618.02.2015APROBAREA BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI PE ANUL 2015Deschide
3718.02.2015APROBAREA UTILIZĂRII ÎN ANUL 2015 A EXCEDENTULUI BUGETULUI LOCAL REZULTAT LA ÎNCHEIEREA EXERCIŢIULUI BUGETAR A ANULUI PRECEDENTDeschide
3818.02.2015APROBAREA NUMĂRULUI DE BURSE ŞI A CUANTUMULUI UNEI BURSE PENTRU ELEVII DE LA CURSURILE CU FRECVENŢĂ DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT FINANŢATE DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI PE ANUL 2015Deschide
3918.02.2015APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 5.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI PE ANUL 2015 PENTRU ORGANIZAREA SĂRBĂTORILOR DE PRIMĂVARĂ – 1 ŞI 8 MARTIE 2015Deschide
4018.02.2015ALEGEREA DOAMNEI CONSILIER LOCAL BALABAN ELENA LUMINIȚA,PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ PENTRU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI,PE O PERIOADĂ DE TREI LUNI,ÎNCEPÂND CU LUNA MARTIE 2015Deschide
4126.02.2015APROBAREA ACORDĂRII UNUI SPRIJIN FINANCIAR ELEVULUI BRAN MARIUS CĂTĂLIN DE LA COLEGIUL TEHNIC ”V.D.COTEA”Deschide
4226.02.2015APROBAREA PREŢULUI LOCAL DE FACTURARE A ENERGIEI TERMICE FURNIZATĂ POPULAŢIEI PRIN SISTEM CENTRALIZATDeschide
4326.02.2015MODIFICAREA ANEXEI H.C.L.NR.55/27.02.2014 PENTRU APROBAREA INDICATORILOR,TEHNICO ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „SISTEMATIZARE VERTICALA SI IMPREJMUIRE COLEGIUL NATIONAL UNIREA ” MUNICIPIUL FOCSANI,JUDETUL VRANCEADeschide
4426.02.2015APROBAREA ALOCĂRII DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI PE ANUL 2015 A SUMEI DE 50 MII LEI PENTRU ORGANIZAREA ÎN PERIOADA 7-10 MAI 2015 A SĂPTĂMÂNII EUROPENE A FRATERNITĂŢIIDeschide
4526.02.2015MODIFICAREA ART. 2 DIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI NR. 156/335/30.10.2012 PRIVIND APROBAREA DEPUNERII PROIECTULUI,„CREAREA ŞI DOTAREA CENTRULUI NAŢIONAL DE INFORMARE ŞI PROMOVARE TURISTICĂ A MUNICIPIULUI FOCŞANI” ŞI A COFINANŢĂRII CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT,MODIFICATĂ PRIN HCL NR. 164/343/21.11.2012 ŞI HCL 89/27.03.2014Deschide
4626.02.2015MODIFICAREA ANEXEI NR. 2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCSANI NR. 116/2013 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI STATULUI DE FUNCŢII ŞI NUMĂRULUI DE PERSONAL PENTRU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCSANI CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ,ULTERIOAREDeschide
4726.02.2015TRANSFORMAREA ÎN STATUL DE FUNCŢII AL COLEGIULUI TEHNIC ”GHEORGHE ASACHI” FOCŞANI A DOUĂ POSTURI ÎN VEDEREA PROMOVĂRII PERSOANELOR ÎNCADRATE PE ACESTE POSTURI ÎNTR-O TREAPTĂ SUPERIOARĂDeschide
4826.02.2015MODIFICAREA ART. 1 AL HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI NR. 362/2013 PRIVIND CONSTITUIREA CONSILIULUI COMUNITAR CONSULTATIV,AL MUNICIPIULUI FOCŞANI ŞI APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ,ŞI FUNCŢIONARE AL ACESTUIA CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE Deschide
4926.02.2015MODIFICAREA ANEXEI NR.1 ŞI ANEXEI NR. 2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCSANI NR. 252/2013 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI,STATULUI DE FUNCŢII ŞI NUMĂRULUI DE PERSONAL PENTRU SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ FOCŞANI ÎNCEPÎND CU DATA DE 01.09.2013 CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
5026.02.2015APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND CONCESIONAREA TERENURILOR CE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCŞANI TRANSMISE ÎN FOLOSINŢĂ PE DURATĂ NEDETERMINATĂ ŞI FĂRĂ PLATĂ ORGANIZAŢIILOR COOPERAŢIEI DE CONSUM ŞI MEŞTEŞUGĂREŞTI ŞI ASOCIAŢIILOR MEŞTEŞUGĂREŞTIDeschide
5126.02.2015MODIFICAREA HCL NR. 329/ 31.10.2013 PRIVIND APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCŞANIDeschide
5222.06.2015APROBAREA VÂNZĂRII FĂRĂ LICITAŢIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 27 MP. SITUAT ÎN FOCŞANI B-DUL INDEPENDENŢEI NR.43 BL. 43 JUDEŢUL VRANCEA,T. 56,P.3485 CE APARŢINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCŞANI,CĂTRE DOMNUL CHIRILĂ NICULAEDeschide
5326.02.2015APROBAREA VÂNZĂRII FĂRĂ LICITAŢIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 48 MP. SITUAT ÎN FOCŞANI STR. DR. TELEMAC NR.4 JUDEŢUL VRANCEA,T. 190,P.10348 CE APARŢINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCŞANI,CĂTRE DOMNUL DRAGOMIR SILVIU - NICUDeschide
5426.02.2015INSUSIREA COMPLETARILOR SI MODIFICARILOR ADUSE ANEXEI LA HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCSANI NR. 168/29.05.2012 PRIVIND ÎNSUŞIREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI FOCSANI,MODIFICATA SI COMPLETATA PRIN H.C.L. NR. 106/285/2012,NR. 139/318/2012,NR. 178/357/2012,NR. 198/377/2012,NR. 22/2013,NR. 46/2013,NR. 80/2013,NR. 131/2013,NR. 188/2013,NR. 212/2013,NR. 256/2013,NR. 276,2013,NR. 349/2013,NR. 381/2013,NR. 28/30.01.2014,NR. 38/11.02.2014,NR. 93/27.03.2014,NR. 122/24.04.2014,NR. 187/26.06.2014 SI NR. 277/30.10.2014Deschide
5526.02.2015EXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMTIUNE LA CUMPARAREA IMOBILULUI MONUMENT ISTORIC CASA MACRIDESCU COD LMI VN-II-M-B-06416 DIN FOCSANI STR. CUZA - VODA NR.6Deschide
5626.02.2015APROBAREA VÂNZĂRII GARSONIEREI SITUATĂ ÎN FOCŞANI STRADA ULMULUI NR. 7 AP. 11 ÎNSCRISĂ ÎN CF 51902-C1-U4 UAT FOCŞANI ŞI A BOXEI ÎNSCRISĂ ÎN CF 51902-C1-U15 UAT FOCŞANI CĂTRE FAMILIA BUTUNOI MARIUS GABRIEL ŞI BUTUNOI TUDORELADeschide
5726.02.2015APROBAREA LISTEI NOMINALE CU PERSOANELE CARORA LI SE REPARTIZEAZĂ LOCUINTE PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII CONFORM NORMELOR METODOLOGICE DE PUNERE ÎN APLICARE A PREVEDERILOR LEGII NR.152/1998 REPUBLICATA SI MODIFICATA SI A HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR.27/29.01.2015 PRIVIND APROBAREA LISTEI DE PRIORITĂŢIDeschide
5826.02.2015ÎMPUTERNICIREA PRIMARULUI MUNICIPIULUI FOCŞANI SĂ ÎNCHEIE CONTRACTUL DE VÂNZARE- CUMPĂRARE PENTRU LOCUINŢA DIN FONDUL LOCATIV DE STAT SITUATA IN FOCSANI,BD.BUCURESTI NR.27,BLOCUL L1,AP.16,ÎN BAZA PREVEDERILOR LEGII LOCUINŢEI NR.114/1996,REPUBLICATĂ SI MODIFICATĂ ,A DECRETULUI LEGE 61/1990 SI A LEGII 85/1992 CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOAREDeschide
5916.03.2015APROBAREA INCREDINTARII CATRE S.C.ENET S.A FOCSANI A CENTRALEI TERMICE IMPREUNA CU INSTALATIILE AFERENTE REALIZATE IN CADRUL ROIECTULUI ”REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANĂ LA NIVELUL MUNICIPIULUI FOCŞANI PENTRU PERIOADA 2009-2028 ÎN SCOPUL CONFORMĂRII LA LEGISLAŢIA DE MEDIU ŞI CREŞTERII EFICIENŢEI ENERGETICE” Deschide
6026.03.2015APROBAREA CONTURILOR DE EXECUŢIE ALE BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI BUGETELOR INSTITUŢIILOR PUBLICE FINANŢATE INTEGRAL / PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII,BUGETULUI ÎMPRUMUTURILOR INTERNE PRECUM ŞI A SITUAŢIILOR FINANCIARE,INCLUSIV ANEXELE LA ACESTEA,PE ANUL 2014Deschide
6126.03.2015APROBAREA ALOCĂRII DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI PE ANUL 2015 A SUMEI DE 20.000 LEI ÎN VEDEREA ACORDĂRII UNUI SPRIJIN MATERIAL PERSOANELOR AFLATE ÎN NEVOIE SOCIALĂ,CU OCAZIA SĂRBĂTORILOR DE PAŞTE Deschide
6226.03.2015APROBAREA PARTICIPĂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI ÎN CALITATE DE CO-ORGANIZATOR AL OLIMPIADEI DE LIMBA GERMANĂ- ETAPA NAȚIONALĂ,CARE SE VA DESFĂŞURA ,ÎN PERIOADA 20 - 26 APRILIE 2015 Deschide
6326.03.2015APROBAREA PARTICIPĂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI ÎN CALITATE DE CO-ORGANIZATOR AL PROIECTULUI ”FORMARE ÎN DOMENIUL SERVICIILOR- GASTRONOMIE”,DERULAT DE COLEGIUL TEHNIC ”GH. ASACHI” FOCȘANI ÎN PARTENERIAT CU CAMERA DE COMERȚ A GERMANIEI ,ÎN PERIOADA 19 APRILIE- 9 MAI 2015 Deschide
6426.03.2015APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 35 MII LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI PE ANUL 2015 LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV FOCȘANI PENTRU DERULAREA A DOUĂ PROIECTE SPORTIVE CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂDeschide
6526.03.2015APROBAREA COMPLETĂRII ART.2 DIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI NR.28/185/21.07.2008 CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE,PRIVIND APROBAREA COTEI DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE ALIMENTARE CENTRALIZATĂ CU ENERGIE TERMICĂ ÎN MUNICIPIUL FOCŞANI ÎN PROCENT DE 5 % DIN TARIFUL DE TRANSPORT,DISTRIBUTIE ŞI FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE ŞI MODUL DE UTILIZAREDeschide
6626.03.2015APROBAREA MODIFICĂRII ȘI COMPLETĂRII ART. 1 ȘI 2 DIN H.C.L. NR. 314/18.12.2014 PRIVIND APROBAREA TAXELOR PRACTICATE ÎN ANUL 2015 ŞI A PREŢURILOR DE PORNIRE LA LICITAŢIE PENTRU ÎNCHIRIEREA UNOR BUNURI,DE CĂTRE SC ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR FOCŞANI SA Deschide
6726.03.2015APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII:„CONTORIZAREA ENERGIEI TERMICE LA BLOCUL E2 SC 1 STR. ALEEA CAMINULUI “ MUNICIPIUL FOCSANIDeschide
6826.03.2015APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „CONTORIZAREA ENERGIEI TERMICE LA BLOCUL E3 SC.2 STR. ALEEA CAMINULUI ”MUNICIPIUL FOCSANI,JUDETUL VRANCEADeschide
6926.03.2015APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII „REABILITARE INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE LA SEDIUL COLEGIULUI ECONOMIC MIHAILKOGALNICEANU”MUNICIPIUL FOCSANI,JUDETUL VRANCEADeschide
7026.03.2015APROBAREA MAJORARII CHELTUIELILOR NEELIGIBILE NECESARE SUSTINERII PROIECTULUI :„REABILITARE MODERNIZARE SI DOTARI SCOALA NR.1-NICOLAE IORGA „IN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013Deschide
7126.03.2015APROBAREA REPARTIZĂRII UNOR SUME DIN FONDUL DE REZERVĂ BUGETARĂ LA DISPOZIŢIA CONSILIULUI LOCAL PREVĂZUT ÎN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI PE ANUL 2015 Deschide
7226.03.2015MODIFICAREA ANEXEI NR. 2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCSANI NR. 252/2013 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI STATULUI DE FUNCŢII ŞI NUMĂRULUI DE PERSONAL PENTRU SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ FOCŞANI ÎNCEPÎND CU DATA DE 01.09.2013 CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
7326.03.2015TRANSFORMAREA ÎN STATUL DE FUNCŢII AL TEATRULUI MUNICIPAL FOCŞANI A CINCI POSTURI ÎN VEDEREA PROMOVĂRII PERSOANELOR ÎNCADRATE PE ACESTE POSTURI CARE ÎNDEPLINESC CONDIŢIILE DE PROMOVARE Deschide
7426.03.2015TRANSFORMAREA ÎN STATUL DE FUNCŢII AL GRĂDINIŢEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 FOCŞANI A UNUI POST ÎN VEDEREA PROMOVĂRII PERSOANEI ÎNCADRATE PE ,ACEST POST ÎNTR-O TREAPTĂ SUPERIOARĂDeschide
7526.03.2015TRANSFORMAREA ÎN STATUL DE FUNCŢII AL LICEULUI TEHNOLOGIC “G.G. LONGINESCU” FOCŞANI A UNUI POST ÎN VEDEREA PROMOVĂRII PERSOANEI ÎNCADRATE PE ACEST POST ÎNTR-O TREAPTĂ SUPERIOARĂ Deschide
7626.03.2015APROBAREA ÎNFIINŢĂRII ŞI ALEGERII FORMEI DE GESTIUNE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL FOCŞANIDeschide
7726.03.2015ÎNFIINŢAREA GRUPULUI DE LUCRU LOCAL (GLL) LA NIVELUL MUNICIPIULUI FOCŞANI PENTRU ELABORAREA SI IMPLEMENTAREA PLANULUI LOCAL DE ACŢIUNE PRIVIND INCLUZIUNEA CETĂŢENILOR ROMÂNI APARŢINÂND MINORITĂŢII ROME Deschide
7826.03.2015APROBAREA SCOATERII DIN FUNCTIUNE IN VEDEREA VALORIFICARII SI,DUPA CAZ CASARII UNOR BUNURI INVENTARIATE IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCSANIDeschide
7926.03.2015COMPLETAREA HCL NR. 329/ 31.10.2013 PRIVIND APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCŞANIDeschide
8026.03.2015APROBAREA VÂNZĂRII FĂRĂ LICITAŢIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 30,MP. SITUAT ÎN FOCŞANI STR. TROTUŞ NR.7 JUDEŢUL VRANCEA T. 197,P.%10875 CE APARŢINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCŞANI CĂTRE TOMA MARIA-ALEXANDRADeschide
8126.03.2015APROBAREA VÂNZĂRII FĂRĂ LICITAŢIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 27,00 MP. SITUAT ÎN FOCŞANI B-DUL BUCUREŞTI NR.9 SC. 3 JUDEŢUL VRANCEA T. 203,P.11108% CE APARŢINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCŞANI CĂTRE DOAMNA PLĂCINTĂ ADINA-MARIADeschide
8226.03.2015APROBAREA VÂNZĂRII FĂRĂ LICITAŢIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 24,00 MP. SITUAT ÎN FOCŞANI ALEEA CĂMINULUI NR.8 SC.4 JUDEŢUL VRANCEA T. 176,P.9323 CE APARŢINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCŞANI CĂTRE DOMNUL VASILESCU COSTELDeschide
8326.03.2015REGULAMENTUL DE VANZARE A LOCUINTELOR DE TIP A.N.L.Deschide
8426.03.2015APROBAREA INCHIRIERII PRIN LICITATIE PUBLICA A SPATIILOR CU DESTINATIA DE CABINETE MEDICALE,SITUATE IN MINDRESTI,STR. LACRAMIOAREI,BL. D,AP. 1,JUD. VRANCEADeschide
8526.03.2015APROBAREA DARII IN ADMINISTRARE PE O PERIOADA DE 5 ANI,RESPECTIV PERIOADA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI “SISTEMUL DE SUPRAVEGHERE PENTRU CRESTEREA SIGURANTEI SI PREVENIREA CRIMINALITATII” A SPATIULUI IN SUPRAFATA UTILA 115,72 MP. DIN INCINTA PUNCTULUI TERMIC NR. 69,CARTIER SUD,CATRE DIRECTIA DE DEZVOLTARE SERVICII PUBLICE FOCSANI Deschide
8626.03.2015SOLICITAREA TRANSMITERII SECTOARELOR DE DRUM NATIONAL CU INDICATIVUL DN 2 KM.180+220 - 188+390 DN 2D KM. 0+000 – 2+552 DN 23 KM. 0+000 – 5+025,DN 23A KM. 0+000 - 1+500 PROPRIETATEA STATULUI DIN ADMINISTRAREA MINISTERULUI TRANSPORTURILOR IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL FOCSANIDeschide
8726.03.2015APROBAREA PARTICIPĂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI ÎN CALITATE DE CO-ORGANIZATOR AL OLIMPIADEI DE LINGVISTICĂ- ETAPA NAȚIONALĂ,CARE SE VA DESFĂŞURA ,ÎN PERIOADA 24 - 26 APRILIE 2015Deschide
8826.03.2015APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 2.252 LEI PENTRU PREMIEREA ELEVILOR,CARE FRECVENTEAZĂ CURSURILE DE PREGĂTIRE ALE CENTRULUI DE EXCELENȚĂ FOCȘANI ,ORGANIZAT ÎN CADRUL ȘCOLII GIMNAZIALE ”DUILIU ZAMFIRESCU” FOCȘANIDeschide
8926.03.2015APROBAREA ACORDĂRII UNUI SPRIJIN FINANCIAR PAROHIEI „SF. CUV. PARASCHEVA – NOUA CATEDRALĂ” FOCŞANI Deschide
9030.04.2015APROBAREA EXECUŢIEI BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI ȘI,BUGETULUI INSTITUŢIILOR FINANŢATE PARŢIAL ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII,PE TRIMESTRUL I 2015,DETALIATE PE SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE ŞI SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE Deschide
9130.04.2015APROBAREA ALOCĂRII DIN BUGETUL MUNICIPIULUI FOCŞANI PE ANUL 2015 ,A SUMEI DE 50.70 MII LEI PENTRU SĂRBĂTORIREA ZILEI DE 1 IUNIE Deschide
9230.04.2015APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 14.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI PE ANUL 2015 REPREZENTÂND CHELTUIELI NEELIGIBILE AFERENTE ROIECTULUI „SMALL EUROPE” DERULAT DE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 FOCŞANI ÎN CADRUL PROGRAMULUI COMENIUS,ÎN PERIOADA 20 – 24 MAI 2015Deschide
9330.04.2015APROBAREA PARTICIPĂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI,ÎN CALITATE DE COORGANIZATOR LA DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE INTERPRETARE „NOELIA PRISECARU”,CE VA AVEA LOC ÎN LUNA IUNIE 2015Deschide
9430.04.2015APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 6.09 MII LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ,FOCŞANI PE ANUL 2015 PENTRU PREMIEREA SPORTIVILOR PARTICIPANŢI LA A IV-A EDIŢIE A TURNEULUI DE TAEKWONDO ”ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI- CUPA VRANCEA” CE VA AVEA LOC ÎN DATA DE 30 MAI 2015Deschide
9530.04.2015APROBAREA ACORDĂRII AJUTOARELOR DE URGENŢĂ SI A PRESTATIILOR FINACIARE EXCEPTIONALE FAMILIILOR ŞI PERSOANELOR CARE SE AFLĂ ÎN SITUAŢII DE NECESITATE DEOSEBITE ŞI A METODOLOGIEI DE ACORDARE A ACESTORADeschide
9630.04.2015APROBAREA MODIFICĂRII ȘI COMPLETĂRII ART. 1 ȘI 2 DIN H.C.L. NR. 314/18.12.2014 PRIVIND APROBAREA TAXELOR PRACTICATE ÎN ANUL 2015 ŞI A PREŢURILOR DE PORNIRE LA LICITAŢIE PENTRU ÎNCHIRIEREA UNOR BUNURI,DE CĂTRE SC ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR FOCŞANI SA Deschide
9730.04.2015APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII „INMULTITOR PENTRU PLANTE IN VITRO” – SERE MANDRESTI DIN MUNICIPIUL FOCSANI JUDETUL VRANCEADeschide
9830.04.2015APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII „SISTEMATIZARE VERTICALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE ȘCOALA NR. 1 NICOLAE IORGA ALEEA 1 IUNIE NR. 6”MUNICIPIUL FOCSANI,JUDETUL VRANCEADeschide
9930.04.2015APROBAREA REPARTIZĂRII UNOR SUME DIN FONDUL DE REZERVĂ BUGETARĂ LA DISPOZIŢIA CONSILIULUI LOCAL PREVĂZUT ÎN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI PE ANUL 2015Deschide
10030.04.2015APROBAREA CERERII DE INLESNIRE LA PLATA A OBLIGATIILOR DATORATE BUGETULUI LOCAL DEPUSE DE PENEA RADU CU DOMICILIUL IN FOCSANI STR. DOBROGEANU GHEREA NR. 6 BONDILA CUINA-LILIANA CU DOMICILIUL IN FOCSANI,STR. REVOLUTIEI NR. 16 AP. 6 SI EPURE MIHAI CU DOMICILIUL IN FOCSANI,STR. 1 DECEMBRIE 1918 NR. 24A Deschide
10130.04.2015MODIFICAREA ANEXEI 1 LA HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL FOCSANI NR. 143 DIN 29 MAI 2014 PRIVIND STABILIREA NIVELURILOR PENTRU VALORILE IMPOZABILE,IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE ŞI ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA,PRECUM ŞI AMENZILOR APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2015Deschide
10230.04.2015APROBAREA ORGANIGRAMEI STATULUI DE FUNCTII ŞI NUMĂRULUI DE PERSONAL ,PENTRU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCŞANI Deschide
10330.04.2015TRANSFORMAREA ÎN STATUL DE FUNCŢII AL ANSAMBLULUI FOLCLORIC “ŢARA VRANCEI” A PATRU POSTURI IN VEDEREA PROMOVĂRII PERSOANELOR ÎNCADRATE PE ACESTE POSTURI CARE ÎNDEPLINESC CONDIŢIILE DE PROMOVARE Deschide
10430.04.2015TRANSFORMAREA ÎN STATUL DE FUNCŢII AL GRĂDINIŢEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR.18 FOCŞANI A UNUI POST ÎN VEDEREA PROMOVĂRII PERSOANEI ÎNCADRATE PE ,ACEST POST ÎNTR-O TREAPTĂ SUPERIOARĂDeschide
10530.04.2015TRANSFORMAREA ÎN STATUL DE FUNCŢII AL ŞCOLII GIMNAZIALE ”DUILIU ZAMFIRESCU” FOCŞANI A DOUĂ POSTURI ÎN VEDEREA PROMOVĂRII PERSOANELOR ÎNCADRATE PE ACESTE POSTURI ÎNTR-O TREAPTĂ SUPERIOARĂ.Deschide
10630.04.2015APROBAREA LA NIVELUL MUNICIPIULUI FOCŞANI A NUMĂRULUI DE INDEMNIZAŢII LUNARE CUVENITE PARINŢILOR SAU REPREZENTANŢILOR LEGALI AI COPILULUI CU HANDICAP GRAV ADULŢILOR CU HANDICAP GRAV ORI REPREZENTANŢILOR LEGALI AI ACESTORA CU EXCEPŢIA CELOR CU HANDICAP VIZUAL GRAVDeschide
10730.04.2015COMPLETAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL DIRECŢIEI,DE DEZVOLTARE SERVICII PUBLICE FOCŞANI APROBAT PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCSANI NR. 102/2001,CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE,ULTERIOAREDeschide
10830.04.2015SANCTIONAREA DISCIPLINARA A D-LUI RACOVIŢĂ JALOVA MIHAI COSMIN,INSPECTOR DE SPECIALITATE ÎN CADRUL APARATULUI PERMANENT DE LUCRU AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANIDeschide
10930.04.2015COMPLETAREA ANEXEI NR. 2 LA HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL NR. 59/2007,PRIVIND APROBAREA INVENTARIERII SI CLASIFICARII PARCARILOR SI LOCURILOR DE PARCARE DIN MUNICIPIUL FOCSANICU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOAREDeschide
11030.04.2015APROBAREA ÎNCREDINŢĂRII ÎN FOLOSINŢĂ GRATUITĂ PE PERIOADA EXISTENŢEI CONSTRUCŢIEI A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 1224 MP SITUAT ÎN FOCŞANI,STR. REVOLUTIEI T 85 P 438 CC APARŢINÂND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCŞANI CĂTRE PAROHIA „TUTUROR SFINTILOR” Deschide
11130.04.2015COMPLETAREA ŞI MODIFICAREA HCL NR. 329/ 31.10.2013 PRIVIND APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCŞANIDeschide
11230.04.2015INSUSIREA MODIFICARILOR ADUSE ANEXEI LA HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCSANI NR. 168/29.05.2012 PRIVIND ÎNSUŞIREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI FOCSANI MODIFICATA SI COMPLETATA PRIN H.C.L. NR. 106/285/2012 NR. 139/318/2012 NR. 178/357/2012 NR. 198/377/2012 NR. 22/2013 NR. 46/2013 NR. 80/2013 NR. 131/2013 NR. 188/2013 NR. 212/2013 NR. 256/2013 NR. 276 2013,NR. 349/2013 NR. 381/2013 NR. 28/30.01.2014 NR. 38/11.02.2014 NR. 3/27.03.2014,NR. 122/24.04.2014 NR. 187/26.06.2014 NR. 277/30.10.2014 SI NR. 54/26.02.2015Deschide
11330.04.2015APROBAREA VÂNZĂRII FĂRĂ LICITAŢIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 15,00 MP. SITUAT ÎN FOCŞANI ALEEA CĂMINULUI NR.15 SC.1 JUDEŢUL VRANCEA,T. 188 P.10217 CE APARŢINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCŞANI,CĂTRE DOMNUL NEAGU IONEL Deschide
11430.04.2015APROBAREA LISTEI NOMINALE CU PERSOANELE CARORA LI SE REPARTIZEAZĂ LOCUINTE PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII CONFORM NORMELOR METODOLOGICE DE PUNERE ÎN APLICARE A PREVEDERILOR LEGII NR.152/1998 REPUBLICATA SI MODIFICATA SI A HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR.27/29.01.2015 PRIVIND APROBAREA LISTEI DE PRIORITĂŢIDeschide
11530.04.2015APROBAREA UNUI SCHIMB DE LOCUINŢE ANL SITUATE ÎN FOCSANI,CARTIERUL TINERETULUI –SUD SOLICITAT DE TITULARII CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE ÎN CONFORMITATE CU LEGEA LOCUINŢEI NR.114/1996 REPUBLICATĂ ŞI MODIFICATĂ Deschide
11630.04.2015APROBAREA VÂNZĂRII LOCUINŢEI DIN FONDUL LOCATIV DE STAT SITUATĂ ÎN FOCŞANI B-DUL UNIRII NR.1 BL.A5 AP.31 CĂTRE FAMILIA LEPĂDATU VIORICA ÎN BAZA PREVEDERILOR DECRETULUI –LEGE NR. 61/1990 CU MODIFICĂRILE SI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
11707.05.2015MODIFICAREA ARTICOLULUI 3 ALIN.2 DIN ANEXA LA HOTARAREA NR.138/2013 PRIVIND APROBAREA DEPUNERII PROIECTULUI SI APROBAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT DINTRE UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL FOCSANI,UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA JUDETUL VRANCEA,SI UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA COMUNA VINATORI PENTRU INTOCMIREA,DEPUNEREA SI IMPLEMENTAREA PROIECTULUI “AMENAJAREA ARIEI NATURALE DE INTERES LOCAL CRANG PETREŞTI SI IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII DE ACCES” MODIFICATA PRIN HCL NR 18/2015Deschide
11807.05.2015APROBAREA SOLICITARII DE TRECERE A UNUI IMOBIL DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI ROMAN SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI APARARII NATIONALE ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI FOCSANI ŞI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCSANI IN VEDEREA AMENAJARII UNUI PARCDeschide
11907.05.2015APROBAREA SOLICITARII DE TRECERE A UNUI IMOBIL DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI ROMAN SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI APARARII NATIONALE ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI FOCSANI ŞI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCSANI IN VEDEREA AMENAJARII UNUI DRUM DE ACCESDeschide
12026.05.2015MODIFICAREA ARTICOLULUI 3 ALIN.2 DIN ANEXA LA HOTARAREA NR.138/2013 PRIVIND APROBAREA DEPUNERII PROIECTULUI SI APROBAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT DINTRE UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL FOCSANI,UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA JUDETUL VRANCEA,SI UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA COMUNA VINATORI PENTRU INTOCMIREA,DEPUNEREA SI IMPLEMENTAREA PROIECTULUI “AMENAJAREA ARIEI NATURALE DE INTERES LOCAL CRANG PETREŞTI SI IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII DE ACCES” MODIFICATA PRIN HCL NR 18/2015 SI HCL NR 117/ 2015Deschide
12128.05.2015CONFERIREA TITLULUI DE „CETĂŢEAN DE ONOARE POST-MORTEM AL ,MUNICIPIULUI FOCŞANI” POETULUI DUMITRU PRICOPDeschide
12228.05.2015SUPLIMENTAREA AJUTORULUI DE URGENŢĂ ACORDAT PRIN DISPOZIŢIA PRIMARULUI MUNICIPIULUI FOCŞANI NR.798/30.04.2015 D-NEI DRAGOMIR IONELA CU DOMICILIUL ÎN FOCŞANI STR. CARTIER C.F.R. NR.10 BL. N3 SC.2 ET.3 AP 34 PENTRU FIICA ACESTEIA ERIKA ELENADeschide
12328.05.2015APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 7 MII LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI PE ANUL 2015 PENTRU PREMIEREA CÂŞTIGĂTORILOR STAGIUNII TEATRALE A ELEVILOR CE VA AVEA LOC ÎN PERIOADA 28 – 29 MAI 2015Deschide
12428.05.2015APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 3.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE ANUL 2015,COLEGIULUI TEHNIC ”EDMOND NICOLAU” PENTRU PARTICIPAREA ECHIPEI CENTRULUI DE EXCELENȚĂ PENTRU ROBOTICĂ FOCȘANI LA ETAPA ZONALĂ A COMPETIȚIEI DE ROBOTICĂ EDUCAȚIONALĂ WRO 2015,CE VA AVEA LOC ÎN LUNA IUNIE 2015Deschide
12528.05.2015APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 5.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI PE ANUL 2015 PENTRU PREMIEREA SPORTIVILOR PARTICIPANŢI LA COMPETIȚIA DE GIMNASTICĂ ”MEMORIAL SERGIU POPA” CE VA AVEA LOC ÎN PERIOADA 12-13 IUNIE 2015Deschide
12628.05.2015APROBAREA ADERĂRII MUNICIPIULUI FOCŞANI LA CONVENȚIA PRIMARILOR,LA NIVEL EUROPEAN Deschide
12728.05.2015APROBAREA MODIFICĂRII ART. 1 DIN H.C.L. NR. 178/27.06.2013 PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII TARIFELOR PENTRU LEGITIMAŢIILE DE CĂLĂTORIE AFERENTE SERVICIULUI PUBLIC LOCAL DE TRANSPORT URBAN DE CĂLĂTORI ÎN MUNICIPIUL FOCŞANI,STABILITE PRIN H.C.L. NR.79/2007,CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE Deschide
12828.05.2015APROBAREA MODIFICARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR.70/26.03.2015 PRIVIND MAJORAREA CHELTUIELILOR NEELIGIBILE NECESARE SUSTINERII PROIECTULUI : ,„REABILITARE,MODERNIZARE SI DOTARI SCOALA NR.1-NICOLAE IORGA „IN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013Deschide
12928.05.2015APROBAREA REPARTIZĂRII UNOR SUME DIN FONDUL DE REZERVĂ BUGETARĂ LA DISPOZIŢIA CONSILIULUI LOCAL PREVĂZUT ÎN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI PE ANUL 2015Deschide
13028.05.2015APROBAREA CERERILOR DE INLESNIRE LA PLATA A OBLIGATIILOR DATORATE BUGETULUI LOCAL DEPUSE DE CHIVU LUCICA CU DOMICILIUL IN FOCSANI,STR. LUPENI NR. 3 AP. 7 SI HAUTA IOANA CU DOMICILIUL IN FOCSANI,ALEEA CAMINULUI NR. 9 AP. 33 Deschide
13128.05.2015MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI NR.102/2015 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI STATULUI DE FUNCŢII ŞI NUMĂRULUI DE PERSONAL PENTRU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCŞANIDeschide
13228.05.2015APROBAREA ORGANIGRAMEI STATULUI DE FUNCŢII ŞI NUMĂRULUI DE ,PERSONAL PENTRU TEATRUL MUNICIPAL FOCŞANIDeschide
13328.05.2015MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI NR.254/2013 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI STATULUI DE FUNCŢII ŞI NUMĂRULUI DE PERSONAL PENTRU SERVICIUL PUBLIC “CREŞE” DIN MUNICIPIUL,FOCŞANI,CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE Deschide
13428.05.2015TRANSFORMAREA ÎN STATUL DE FUNCŢII AL GRĂDINIŢEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 16 FOCŞANI A UNUI POST ÎN VEDEREA PROMOVĂRII PERSOANEI ÎNCADRATE PE ,ACEST POST ÎNTR-O TREAPTĂ SUPERIOARĂ Deschide
13528.05.2015TRANSFORMAREA ÎN STATUL DE FUNCŢII AL COLEGIULUI NAŢIONAL ”AL. I. CUZA” ,FOCŞANI A DOUĂ POSTURI ÎN VEDEREA PROMOVĂRII PERSOANELOR ÎNCADRATE PE ,ACESTE POSTURI ÎNTR-O TREAPTĂ SUPERIOARĂ Deschide
13628.05.2015MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA STATUTULUI ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „VRANCEAQUA” Deschide
13728.05.2015NEEXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMTIUNE LA CUMPARAREA SPATIULUI MEDICAL -CAMERA NR.13/2(NR.9 DIN LISTA ANEXA LA HCL NR.37/2012) SI A COTEI-PARTI INDIVIZE AFERENTE,SITUAT IN INCINTA IMOBILULUI – POLICLINICA 2,DIN FOCSANI,STR. BUCEGI NR.28,ET.1,INSCRIS IN C.F. NR.51464-C1-U62 A LOCALITATII FOCSANI,AFLAT IN PROPRIETATEA DOMNULUI OANCEA MIHAI - RAZVANDeschide
13828.05.2015APROBAREA VÂNZĂRII FĂRĂ LICITAŢIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 15.70 MP. SITUAT ÎN FOCŞANI STR. CUZA VODĂ NR.5-7 JUDEŢUL VRANCEA T. 163,P.%8456 CE APARŢINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCŞANI CĂTRE DOMNUL MERIŞAN CONSTANTIN -ADRIANDeschide
13928.05.2015APROBAREA VÂNZĂRII FĂRĂ LICITAŢIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 8.53 MP. SITUAT ÎN FOCŞANI ALEEA 1 IUNIE NR.33 BL. H1 SC.4 JUDEŢUL VRANCEA T. 210 P.11481 CE APARŢINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCŞANI,CĂTRE DOAMNA BĂLAN DORINADeschide
14028.05.2015APROBAREA LISTEI NOMINALE CU PERSOANELE CARORA LI SE REPARTIZEAZĂ LOCUINTE PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII CONFORM NORMELOR METODOLOGICE DE PUNERE ÎN APLICARE A PREVEDERILOR LEGII NR.152/1998 REPUBLICATA SI MODIFICATA SI A HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR.27/29.01.2015 PRIVIND APROBAREA LISTEI DE PRIORITĂŢIDeschide
14128.05.2015APROBAREA A PATRU SCHIMBURI DE LOCUINŢE ANL SITUATE ÎN FOCSANI,CARTIERUL TINERETULUI –SUD RESPECTIV CARTIERUL BRĂILEI SOLICITATE DE TITULARII CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE ÎN CONFORMITATE CU LEGEA LOCUINŢEI NR.114/1996 REPUBLICATĂ ŞI MODIFICATĂ Deschide
14228.05.2015APROBAREA VÂNZĂRII CU PLATA ÎN RATE LUNARE A GARSONIEREI SITUATĂ ÎN FOCŞANI ALEEA PARC NR. 9 BLOC 67 TRONSON 9 AP. 17 ÎNSCRISĂ ÎN CF 54675-C1-U8 UAT FOCŞANI CĂTRE FAMILIA POROŞNICU CLAUDIA ŞI POROŞNICU SORINDeschide
14328.05.2015APROBAREA VÂNZĂRII CU PLATA ÎN RATE LUNARE A GARSONIEREI SITUATĂ ÎN FOCŞANI ALEEA PARC NR. 9 BLOC 67 RONSON 13 AP. 14 ÎNSCRISĂ ÎN CF 54673-C1-U19 UAT FOCŞANI CĂTRE DOMNUL SURĂIANU NELU NĂSTASEDeschide
14428.05.2015ATRIBUIREA DE DENUMIRI DE STRADĂ / ALEE UNUI DRUM ACCES ŞI LA DOUĂ CĂI ACCES SITUATE IN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI FOCŞANI T.83 P.435Deschide
14528.05.2015ALEGEREA DOMNULUI CONSILIER LOCAL VRABIE CĂTĂLIN PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,PENTRU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI PE O PERIOADĂ DE TREI LUNI,ÎNCEPÂND CU LUNA IUNIE 2015Deschide
14628.05.2015ACORDAREA UNUI AJUTOR DE URGENŢĂ D-NEI NENCIU CORINA ALISA,CU DOMICILIUL ÎN FOCŞANI STR. ALEEA ECHITĂȚII NR. 13 BL. M7 SC.3 AP 57 Deschide
14728.05.2015APROBAREA PARTICIPĂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI ÎN CALITATE DE ORGANIZATOR PRIN CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL FOCŞANI 2007,LA DESFĂŞURAREA OPEN-ULUI ROMÂNIEI DE KARATE SKDUN CE VA AVEA LOC ÎN LUNA IUNIE 2015Deschide
14828.05.2015APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 8.800 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI PE ANUL 2015 PENTRU PREMIEREA SPORTIVILOR PARTICIPANŢI LA COMPETIȚIA SPORTIVĂ DE FOTBAL PENTRU COPII ”CUPA VRANCEA” CE VA AVEA LOC ÎN PERIOADA 30 MAI – 1 IUNIE 2015Deschide
14928.05.2015APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII „REFACERE INFRASTRUCTURA STRADA PANDURI CARTIER BAHNE” DIN MUNICIPIUL FOCSANI JUDETUL VRANCEADeschide
15028.05.2015APROBAREA ORGANIGRAMEI STATULUI DE FUNCŢII ŞI NUMĂRULUI DE PERSONAL ,PENTRU DIRECŢIA DE DEZVOLTARE SERVICII PUBLICE FOCŞANIDeschide
15128.05.2015MODIFICAREA ARTICOLULUI 3 ALIN.2 DIN ANEXA LA HOTARAREA NR.138/2013 PRIVIND APROBAREA DEPUNERII PROIECTULUI SI APROBAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT DINTRE UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL FOCSANI,UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA JUDETUL VRANCEA,SI UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA COMUNA VINATORI PENTRU INTOCMIREA,DEPUNEREA SI IMPLEMENTAREA PROIECTULUI “AMENAJAREA ARIEI NATURALE DE INTERES LOCAL CRANG PETREŞTI SI IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII DE ACCES” MODIFICATA PRIN HCL NR 18/2015 ,HCL NR 117/ 2015 HCL 120/2015Deschide
15212.06.2015DESEMNAREA MANDATARULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCSANI IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR LA SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA FOCSANIDeschide
15312.06.2015DESEMNAREA MANDATARULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI IN ,ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR LA SC ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR FOCŞANI S.ADeschide
15412.06.2015DESEMNAREA MANDATARULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI ,LA SC CUP SALUBRITATE SRL FOCSANIDeschide
15512.06.2015DESEMNAREA MANDATARULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI IN ,ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR LA SC ENET SA FOCŞANI Deschide
15612.06.2015DESEMNAREA MANDATARULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI ÎNDeschide
15712.06.2015APROBAREA ALOCĂRII,DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI PE ANUL 2015,A SUMEI DE 170.000,00 LEI PENTRU ORGANIZAREA ÎN PERIOADA 3-6 IULIE ,A ZILELOR MUNICIPIULUI FOCŞANI Deschide
15812.06.2015APROBAREA ACORDĂRII UNUI SPRIJIN FINANCIAR PAROHIEI MÂNDREŞTI – ,„SF VOEVOZI MIHAIL ŞI GAVRIL ” DIN FOCŞANI Deschide
15912.06.2015APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE ,INVESTITII „ EXTINDERE CIMITIRUL NORDIC ETAPA A II-A SITUATE ÎN STR. MĂRĂȘEȘTI NR. 70 ,MUNICIPIUL FOCSANI”Deschide
16012.06.2015APROBAREA REPARTIZĂRII UNOR SUME DIN FONDUL DE REZERVĂ BUGETARĂ LA DISPOZIŢIA ,CONSILIULUI LOCAL,PREVĂZUT ÎN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI PE ANUL 2015 Deschide
16125.06.2015APROBAREA MODIFICĂRII H.C.L. NR. 38/2015 PRIVIND APROBAREA,NUMĂRULUI DE BURSE ŞI A CUANTUMULUI UNEI BURSE PENTRU ELEVII DE LA CURSURILE ,CU FRECVENŢĂ DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT FINANŢATE DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI PE ANUL 2015Deschide
16225.06.2015APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI FAZA FAZA PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU ,OBIECTIVUL DE INVESTITII „PUNCTE DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA IN PERIMETRUL ISTORIC PIAȚA UNIRII MUNICIPIUL FOCSANI” Deschide
16325.06.2015APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII,„REABILITARE INSTALATIE TERMICA – SEDIU DIRECTIA DE DEZVOLTARE SERVICII PUBLICE ,STRADA MĂRĂȘEȘTI NR. 76 MUNICIPIUL FOCSANI”Deschide
16425.06.2015APROBAREA RADIERII DIN EVIDENȚELE CONTABILE ALE MUNICIPIULUI FOCȘANI A,DEBITULUI ÎN SUMA DE 3.840.697,28 LEI REPREZENTAND CONTRAVALOAREA INVESTITIEI,„FINALIZARE FATADE BLOCURI IN MUNICIPIUL FOCSANI”Deschide
16525.06.2015APROBAREA CERERILOR DE INLESNIRE LA PLATA A OBLIGATIILOR DATORATE BUGETULUI,LOCAL,DEPUSE DE LAUTARU LUMINITA CU DOMICILIUL IN FOCSANI,ALEEA CAMINULUI,NR. 12,AP. 20,ANITEI VIORICA CU DOMICILIUL IN FOCSANI,STR. MARE A UNIRII,NR. 10,AP. 13 SI CHELARU DORINA CU DOMICILIUL IN FOCSANI,STR. CARTIER CFR,NR. 2,AP. 39Deschide
16625.06.2015MODIFICAREA ANEXEI NR.1 ŞI ANEXEI NR. 2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI,FOCSANI NR. 102/2015 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI,STATULUI DE FUNCŢII ŞI NUMĂRULUI,DE PERSONAL PENTRU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCSANI,CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ,ULTERIOAREDeschide
16725.06.2015DECLANŞAREA PROCEDURII DE SELECŢIE A CANDIDAŢILOR CE URMEAZĂ A FI PROPUŞI DE,CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI PENTRU 5 FUNCŢII DE MEMBRI AI ,CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE ÎN VEDEREA MODIFICĂRII FORMEI JURIDICE A SOCIETĂŢII ,COMERCIALE CUP SALUBRITATE DIN SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ ÎN SOCIETATE PE ,ACŢIUNIDeschide
16825.06.2015INSUSIREA COMPLETARILOR SI MODIFICARILOR ADUSE ANEXEI LA HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCSANI NR. 168/29.05.2012 PRIVIND ÎNSUŞIREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI FOCSANI,MODIFICATA SI COMPLETATA PRIN H.C.L. NR. 106/285/2012,NR. 139/318/2012,NR. 178/357/2012,NR. 198/377/2012,NR. 22/2013,NR. 46/2013,NR. 80/2013,NR. 131/2013,NR. 188/2013,NR. 212/2013,NR. 256/2013,NR. 276,2013,NR. 349/2013,NR. 381/2013,NR. 28/30.01.2014,NR. 38/11.02.2014,NR. 93/27.03.2014,NR. 122/24.04.2014,NR. 187/26.06.2014,NR. 277/30.10.2014,NR. 54/26.02.2015 SI NR. 112/30.04.2015Deschide
16925.06.2015APROBAREA TABELULUI NOMINAL REPREZENTAND PROPUNEREA DE ,ATRIBUIRE IN PROPRIETATE A UNEI SUPRAFETE DE TEREN IN BAZA ART. 36,ALIN. (3) DIN LEGEA 18/1991 A FONDULUI FUNCIAR,REPUBLICATA,CU,MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOAREDeschide
17025.06.2015APROBAREA VÂNZĂRII FĂRĂ LICITAŢIE PUBLICĂ,A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ TOTALĂ DE 7,00 MP. SITUAT ÎN FOCŞANI,STR. BRAILEI NR. 25,AP. 2,JUDEŢUL VRANCEA,T 197,P 10875 CE APARŢINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCŞANI,CĂTRE URSACHEL MARIANA ŞI LENSU DANUŢDeschide
17125.06.2015SCHIMBAREA DESTINATIEI SPATIULUI MEDICAL CU SUPRAFATA UTILA DE 132,26 MP.,SITUAT LA ETAJUL II AL IMOBILULUI - POLICLINICA NR. II,SITUAT IN FOCSANI,STR. BUCEGI NR. 28,JUD. VRANCEA,CE APARTINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCSANI,IN “SPATIU DESTINAT FORMARII,SPECIALIZARII SI PERFECTIONARII PREGATIRII PROFESIONALE IN DOMENIUL SANITAR”Deschide
17225.06.2015APROBAREA SOLICITARII DE TRECERE DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI ROMAN SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI PUBLIC – PARCHETUL DE PE LANGA INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI FOCSANI ŞI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCSANI A IMOBILULUI SITUAT IN FOCSANIDeschide
17325.06.2015MODIFICAREA ANEXEI 1 H.C.L. NR.60/24.02.2009 PRIVIND APROBAREA CRITERIILOR SI PUNCTAJULUI PENTRU STABILIREA ORDINII DE PRIORITATE ÎN SOLUŢIONAREA CERERILOR DE REPARTIZARE A LOCUINŢELOR CU CHIRIE DIN FONDUL LOCATIV DE STAT PRECUM ŞI A LISTEI CU ACTELE NECESARE PENTRU SOLICITAREA UNEI LOCUINTE,ÎN BAZA PREVEDERILOR HOTARÂRII DE GUVERN NR.1275/2000 PRIVIND APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE DE PUNERE ÎN APLICARE A LEGII LOCUINŢEI NR.114/1996,CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOAREDeschide
17425.06.2015APROBAREA VÂNZĂRII CU PLATA ÎN RATE LUNARE A GARSONIEREI SITUATĂ ÎN FOCŞANI,ALEEA PARC NR. 9,BLOC 67,TRONSON 9,AP. 2 ÎNSCRISĂ ÎN CF 54675-C1-U12 UAT FOCŞANI CĂTRE FAMILIA APUŞCĂŞIŢEI CONSTANTIN-DANIEL ŞI APUŞCĂŞIŢEI SILVIA-NARCISADeschide
17525.06.2015APROBAREA VÂNZĂRII CU PLATA ÎN RATE LUNARE A GARSONIEREI SITUATĂ ÎN FOCŞANI,STR. ULMULUI NR. 7,AP. 6 ÎNSCRISĂ ÎN CF 51902-C1-U2 UAT FOCŞANI ŞI A BOXEI ÎNSCRISĂ ÎN CF 51902-C1-U9 UAT FOCŞANI CĂTRE DOMNUL CODREANU SILVIUDeschide
17625.06.2015AVIZAREA FUNCTIONARII TERASEI SEZONIERE AMPLASATA PE DOMENIUL PUBLIC/PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCSANI Deschide
17725.06.2015DESFACEREA DISCIPLINARĂ A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ AL D-LUI RACOVIŢĂ ,JALOVA MIHAI COSMIN,INSPECTOR DE SPECIALITATE ÎN CADRUL APARATULUI PERMANENT ,DE LUCRU AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI,CA URMARE A CONCEDIERII ,PENTRU MOTIVE CARE ŢIN DE PERSOANA SALARIATULUIDeschide
17825.06.2015NEEXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMTIUNE LA CUMPARAREA IMOBILULUI - MONUMENT ISTORIC CASA FERHAT,COD LMI VN-II-M-B-06457 DIN FOCSANI,STR. REPUBLICII NR.9,AFLAT IN PROPRIETATEA SC FYC 94 COM SRL PRIN PAVEL FLORICĂDeschide
17925.06.2015APROBAREA INCREDINTARII IN FOLOSINTA GRATUITA,PE DURATA EXISTENTEI CONSTRUCTIEI,CATRE MINISTERUL PUBLIC – PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL VRANCEA,A TERENULUI APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI FOCSANI,IN SUPRAFATA TOTALA DE 510,00 MP. SITUAT IN FOCSANI,STR. CUZA VODA NR. 43 A,IN VEDEREA CREARII ACCESELOR PRINCIPALE SI SECUNDARE IN SEDIUDeschide
18025.06.2015REORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ATENEULUI POPULAR „MAIOR GHEORGHE PASTIA” FOCŞANIDeschide
18125.06.2015APROBAREA ALOCĂRII,DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI PE ANUL 2015,A SUMEI DE 54,85 MII LEI PENTRU PREMIEREA ELEVILOR DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT CARE AU OBŢINUT REZULTATE DEOSEBITE LA OLIMPIADELE ŞI CONCURSURILE ŞCOLARE PE DISCIPLINE - FAZA NAŢIONALĂ,ORGANIZATE ÎN PERIOADA IUNIE 2014 - IUNIE 2015Deschide
18225.06.2015MODIFICAREA ANEXEI NR.1 LA HCL NR. 89 /11.01.2012 PRIVIND,ATRIBUIREA DE DENUMIRE NOUA LA O STRADA DIN MUNICIPIUL FOCŞANI,ÎN ANSAMBLUL REZIDENŢIAL - DJ 204 E,FOCŞANI-PETREŞTI,T 22,P 62/8,16,17,18,19Deschide
18303.07.2015APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI ,PE ANUL 2015Deschide
18403.07.2015APROBAREA MAJORĂRII CAPITALULUI SOCIAL AL SC ENET SA FOCŞANI Deschide
18503.07.2015MODIFICAREA ANEXEI 1 LA HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL FOCSANI NR. 143 DIN 29 MAI 2014 ,PRIVIND STABILIREA NIVELURILOR PENTRU VALORILE IMPOZABILE,IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE,ŞI ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA,PRECUM ŞI AMENZILOR APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2015 Deschide
18630.07.2015APROBAREA EXECUŢIEI BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI ȘI,BUGETULUI INSTITUŢIILOR FINANŢATE PARŢIAL ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII,PE SEMESTRUL I 2015,DETALIATE PE SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE ŞI SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE Deschide
18730.07.2015APROBAREA MODIFICĂRII ŞI COMPLETĂRII ART. 1 ŞI 2 ŞI ANEXELOR NR.1 ŞI 2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI NR. 181/25.06.2015 PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII,DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI PE ANUL 2015,A SUMEI DE 54,85 MII LEI PENTRU PREMIEREA ELEVILOR DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN MUNICIPIUL FOCŞANI CARE AU OBŢINUT REZULTATE DEOSEBITE LA OLIMPIADELE ŞI CONCURSURILE ŞCOLARE PE DISCIPLINE - FAZA NAŢIONALĂ,ORGANIZATE ÎN PERIOADA IUNIE 2014 - IUNIE 2015 Deschide
18830.07.2015APROBAREA CONSTITUIRII FONDULUI DE RISC ÎN AFARA BUGETULUI LOCAL PENTRU ACOPERIREA RISCURILOR FINANCIARE CARE DECURG DIN GARANTAREA DE CĂTRE MUNICIPIUL FOCȘANI CU 10 MILIOANE LEI,LA CARE SE ADAUGĂ COSTURILE AFERENTE,A ÎMPRUMUTULUI CONTRACTAT DE CĂTRE S.C. CUP S.A. FOCȘANI,CONFORM CONTRACTULUI DE IPOTECĂ NR. 579/36019/2014Deschide
18930.07.2015DARE IN ADMINISTRARE CATRE DIRECTIA DE DEZVOLTARE SERVICII PUBLICE A UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 6000 MP T 125,P 6580 NECESARE FUNCTIONARII STATIONARULUI PENTRU CAINI COMUNITARIDeschide
19030.07.2015APROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII STATIONAR NR. 3 PENTRU CAINI COMUNITARI SI ANIMALE DE COMPANIEDeschide
19130.07.2015APROBARE RECTIFICARE BUGET GENERAL AL MUNICIPIULUI FOCSANI PE ANUL 2015Deschide
19230.07.2015MAJORARE CAPITAL SOCIAL AL SC ENET SA FOCSANIDeschide
19330.07.2015MODIFICARE HCL 273/2014 - PLAN OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE PE ANUL 2015Deschide
19430.07.2015MODIFICARE ANEXA NR. 3 LA HCL 276/2014 - REGULAMENT ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ORGANIGRAMA,NUMAR PERSONAL,STAT FUNCTII SPCLEP FOCSANIDeschide
19530.07.2015MODIFICARE REGULAMENT ORGANIZARE SI FUNCTIONARE CANTINA DE AJUTOR SOCIALDeschide
19630.07.2015APROBARE ORGANIGRAMA,STAT FUNCTII SI NUMAR PERSONAL PENTRU DIRECTIA DE DEZVOLTARE SERVICII PUBLICEDeschide
19730.07.2015INSUSIRE MODIFICARI ANEXA LA HCL 168/2012 INVENTAR BUNURI CE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI FOCSANIDeschide
19830.07.2015COMPLETARE SI MODIFICARE HCL 329/2013 - INVENTAR BUNURI APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCSANIDeschide
19930.07.2015APROBARE TABEL NOMINAL REPREZENTÂND PROPUNERILE DE ATRIBUIRE IN PROPRIETATE TEREN CF. LEGI 18/1991Deschide
20030.07.2015APROBARE CONCESIONARE FARA LICITATIE PUBLICA TERENURI APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCSANI ADIACENTE CONSTRUCTIILOR PENTRU EXTINDEREA ACESTORADeschide
20130.07.2015VANZARE FARA LICITATIE PUBLICA TEREN 22 MP - APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCSANI,BUL. UNIRII NR. 5 CATRE DRAGOIU NECULAEDeschide
20230.07.2015VANZARE FARA LICITATIE PUBLICA TEREN 27 MP - BDUL. INDEPENDENTEI NR. 12 CATRE CUCU DUMITRU VIORELDeschide
20330.07.2015VANZARE FARA LICITATIE PUBLICA TEREN 16,45 MP STR. VAMII NR. 5 CATRE POPESCU GHEORGHEDeschide
20430.07.2015VANZARE FARA LICITATIE PUBLICA TEREN 18 MP STR. BUCEGI NR. 11 BIS CATRE SC SCORPION EXIMDeschide
20530.07.2015VANZARE FARA LICITATIE PUBLICA TEREN 20 MP AL. 1 IUNIE NR. 2 CATRE SC MGM 2001 SRLDeschide
20630.07.2015MODIFICARE ART. 1 ALIN. 2 HCL 59/2015 - INCREDINTARE CATRE SC ENET SA FOCSANI CENTRALA TERMICA SI INSTALATII AFERENTE REALIZATE IN CADRUL PROIECTULUI REABILITARE SISTEM TERMOFICARE URBANA LA NIVELUL MUNICIPIULUI FOCSANIDeschide
20730.07.2015INCREDINTARE CATRE SC ENET SA FOCSANI BUNURI AFERENTE SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA PRODUSA CENTRALIZAT CE FACE OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR,33648/2006Deschide
20830.07.2015NEEXERCITARE DREPT DE PREEMTIUNE LA CUMPARAREA IMOBILULUI MONUMENT ISTORIC VILA CICNETTA COD LMI-VN-II-M-B-06492 STR. D. ZAMFIRESCU NR 6,AFLAT IN PROPRIETATEA DOMNILOR IANCU MIHAI SI MIHAELADeschide
20930.07.2015APROBARE LISTA NOMINALA CU PERSOANE CARORA LI SE REPARTIZEAZA LOCUINTE PENTRU TINERI DESTINATE INCHIRIERIIDeschide
21030.07.2015APROBARE EXTINDERE DE SPATIU PENTRU FAMILIA COBZARU TANASE - IMOBIL STR. D. CAIAN NR. 2/1Deschide
21130.07.2015IMPUTERNICIRE PRIMAR DE A INCHEIA CONTRACTE DE VANZARE CUMPARARE LOCUINTA BDUL. BCUURESTI NR. 27,BL. L1,AP.9Deschide
21230.07.2015APROBARE RAPORT CONSULTARE SI INFORMARE PUBLIC 37828/2015 SI PUZ - CONSTRUIRE LOCUINTA D+P+M SI IMPREJMUIRE FOCSANI,INTRAVILAN,STR. PROF. LONGINESCU NR. 40ADeschide
21330.07.2015STABILIRE COMPONENTA COMISIE NEGOCIERE PENTRU ACHIZITIONARE IMOBIL MONUMENT ISTORIC CASA MACRIDESCU COD LMI-VN-II-M-B-06416 - STR. CUZA VODA NR. 6Deschide
21427.08.2015PUNERE LA DISPOZITIA PROIECTULUI REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANA ETAPA A II-A A TERENULUI PENTRU EFECTUAREA NOILOR INVESTITII AFERENTEDeschide
21527.08.2015APROBARE MAJORARE CAPITAL SOCIAL AL SC CUP SALUBRITATE SRLDeschide
21627.08.2015APROBARE MAJORARE CAPITAL SOCIAL AL SC ENET SA FOCSANIDeschide
21727.08.2015DEPLASARE,IN PERIOADA 11-13.09.2015 A UNEI DELEGATII A MUNICIPIULUI FOCSANI IN MUNICIPIUL MAJDANPEK - REPUBLICA SERBIADeschide
21827.08.2015APROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI OBIECTIV INVESTITII AMENAJARE LOCURI JOACA PENTRU COPII IN CARTIER SUDDeschide
21927.08.2015INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PT. OBIECTIV DE INVESTITII DEVIERE CONDUCTE RETELE TERMICE STR. CPT. CRETU FLORIN AFERENTE PT 69Deschide
22027.08.2015APROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PT. OBIECTIVUL DE INVESTITII REPARATII MONUMENT FANTANA LUI CUZA SITUAT IN FOCSANI,BDUL. GARII Deschide
22127.08.2015MODIFICARE ANEXA LA HCL 294/2014 - INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PT. OBIECTIVUL DE INVESTITII CONSTRUIRE VESTIARE SI GRUPURI SANITARE IN URMATORELE LOCATII CIMITIR NORDIC,ATELIER MECANIC,PARC AUTO,ERA MINDRESTIDeschide
22227.05.2015APROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PT. OBIECTIV DE INVESTITII AMENAJARE SCUAR COLEGIUL AL. I. CUZA PARCHET JUDETUL VRANCEA - STR. CUZA VODA 4Deschide
22327.08.2015RECTIFICARE BUGET GENERAL AL MUNICIPIULUI FOCSANI PE ANUL 2015Deschide
22427.08.2015APROBARE APLICARIE DE FINANTARE PT. IMPLEMENTARE PROIECT REABILITARE SISTEM TERMOFICARE URBANA LA NIVELUL MUNICIPIULUI FOCSANI PE PERIOADA 2009-2028 ETAJUL II SI DOCUMENTELE SUPORT STUDIU DE FEZABILITATE,ANALIZARE OST-BENEFICIU,ANALIZA INSTITUTIONALA,STRATEGIE DE ACHIZITIIDeschide
22527.08.2015APROBARE COFINANTARE PROIECT REABILITARE SISTEM TERMOFICARE URBANA LA NIVELUL MUNICIPIULUI FOCSANU PT. PERIOADA 2009-2028 IN SCOPUL CONFORMARII LA LEGISLATIA DE MEDIU - ETAPA IIDeschide
22627.08.2015MODIFICARE ANEXA LA HCL 341/2010 - REALIZARE PE TERMEN MEDIU A UNEI POLITICI TARIFARE REFERITOARE LA PRETUL DE REFERINTA AL ENERGIEI TERMICE PT. POPULATIE NECESARA IMPLEMENTARII PROIECTULUI REABILITARE SISTEM DE TERMOFICARE URBANA ETAPA IIDeschide
22727.08.2015APROBARE CONTINUARE INVESTITII NECESARE PENTRU REABILITAREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CENTRALIZATA CU ENERGIE TERMICA AL MUNICIPIULUI FOCSANIDeschide
22827.08.2015MODIFICARE ANXA 2 LA HCL 02/2015 ORGANIGRAMA,STAT FUNCTII SI NUMAR PERSONAL PRIMARIA MUNICIPIULUI FOCSANIDeschide
22927.08.2015CONSTITUIRE COMISIE DE CONCURS/EXAMEN ,COMISIE SOLUTIONARE CONTESTATII CONCURS IN VEDEREA OCUPARII FUNCTIEI CONTRACTUALE VANACTE DE INSPECTOR DE SPECIALITATE DIN CADRUL APARATULUI PERMANENT DE LUCRU AL CONSILIULUI LOCALDeschide
23027.08.2015APROBARE ACORDURI COLECTIVE SI CONTRACTE COLECTIVE DE MUNCA PENTRU ANUL 2015-2016 PT. PRIMARIA MUNICIPIULUI FOCSANI SI PENTRU INSTITUTIILE SUBORDONATEDeschide
23127.08.2015STANILIREA UNUI NUMAR DE 9 AUTORIZATII DE TAXI DISPONIVBILE CARE VOR FI ATRIBUITE TRANSPORTATORILOR INSCRISI IN LISTA DE ASTEPTARE LA NIVELUL MUNICIPIULUI FOCSANIDeschide
23227.08.2015APROBARE CERERI DE INLESNIRE LA PLATA A OBLIGATIILOR LA BUGETUL LOCAL DE CATRE CEOBOTARU VICTORIA,NEGOITA STEFAN SI LAUTARU RADUDeschide
23327.08.2015APROBARE VANZARE FARA LICITATIE TEREN 72 MP T 161,P %8327 STR. MARE A UNIRII NR. 2 CATRE SC BAUER TRANSCOM SRLDeschide
23427.08.2015APROBARE VANZARE FARA LICITATIE TEREN 21 MP VBDUL. BUCURESTI NR. 5,SC. 1,CATRE BALABAN STEFANDeschide
23527.08.2015APROBARE LISTA CU PERSOANELE CARORA LI SE REPARTIZEAZA LOCUINTE PENTRU TINERI DESTINATE INCHIRIERIIDeschide
23627.08.2015APROBARE DOUA SCHIMBURI DE LOCUINTE ANL SITUATE IN FOCSANI,CARTIER TINERETULUI SUD,CARTIER BRAILEIDeschide
23727.08.2015ALEGERE OLOERIU IOAN LIVIU - PRESEDINTE DESEDINTA A CONSILIULUI LOCAL PENTRU 3 LUNI ÎNCEPÂND CU LUNA SEPTEMBRIE 2015Deschide
23815.09.2015ALEGERE RADU NITU PRESEDINTE AL SEDINTEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DIN 15.09.2015Deschide
23915.09.2015APROBARE SOLICITARE TRECERE DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI ROMAN SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI PUBLIC - PARCHETUL DE OE LANGA TRIBUNALUL VRANCEA IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI FOCSANI SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL IMOBILULUI DIN STR. CUZA VODA 43Deschide
24015.09.2015ASIGURARE TRANSPORT GRATUIT ELEVI CARE FRECVENTEAZA CURSURILE SCOLII NR. 3Deschide
24115.09.2015MODIFICARE ANEXA LA HVL 8/2015 - INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI OBIECTIV DE INVESTITII REFACERE INFRASTRUCTURA STR. U. PRINCIPATELORDeschide
24215.09.2015MODIFICARE ANEXA HCL 9/2015 - INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI OBIECTIV INVESTITII REFACERE INFRASTRUCTURA STR. POPA SAPCA,STR. G. COSBUC,ST. G. DORINEL,STR. G. MAGHERU,STR. DORNISOAREI,FDT. DORNISOAREI,STR. TEIULUIDeschide
24324.09.2015MODIFICARE HCL 38/2015 - NUMAR SI CUANTUM BURSE PENTRU ELEVII DE LA CURSURILE CU FRECVENTADeschide
24424.09.2015APROBARE ORGANIZARE SARBATORI DE IARNA IN MUNICIPIUL FOCSANIDeschide
24524.09.2015MODIFICARE ANEXA HCL 296/2014 INDICATORI TEHNCIO-ECONOMICI OBIECTIV INVESTITII CONSTRUIRE VESTIARE SI GRUPURI SANITARE IN URMATOARELE LOCATII CIMITIR NORDIC,INCINTA ATELIER MECANIC SI PARC AUTO SI DERA MANDRESTIDeschide
24624.09.2015APROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI OBIECTIV DE INVESTITII REPARATII CAPITALE ACOPERIS TIP SARPANTA LICEUL CU PROGRAM SPORTIVDeschide
24724.09.2015APROBARE MAJORARE CAPITAL SOCIAL SC ENET SA FOCSANIDeschide
24824.09.2015RECTIFICARE BUGET GENERAL AL MUNICIPIULUI FOCSANI PE ANUL 2015Deschide
24924.09.2015APROBARE ORGANIZARE ALEGERI SI REGULAMENT DE DESFASURARE A ACESTOR IN VEDEREA CONSTITUIRII CONSILIULUI LOCAL AL TINERILOR FOCSANIDeschide
25024.09.2015ALOCARE DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCSANI PE ANUL 2015 A SUMEI DE 4000 LEI PT. ORGANIZARE ALEGERI CONSILIUL LOCAL AL TINERILOR CE VOR AVEA LOC IN LUNA OCTOMBRIE 2015Deschide
25124.09.2015NUMIRE REPREZENTANTI AI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCSANI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE LA UNITATILE DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN MUNICIPIUL FOCSANIDeschide
25224.09.2015MODIFICARE ART. 1 HCL 76/255 DIN 28.08.2012 PRIVIND APROBARE CONSTITUIRE COMISIE EVALUARE SI SELECTIONARE PROUECTE DEPUSE DE PERSOANE FIZICE SAU JURIDICE IN VEDEREA ACORDARII DE FINANTARI NERAMBURSABILE DIN BUGETUL LOCAL IN BAZA LEGII NR. 350/2005Deschide
25324.09.2015INSUSIRE DOCUMENTATIE AVIZARE LUCRARI DE INTERVENTIE SI APROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI OBIECTIV DE INVESTITII MODERNIZARE SI REABILITARE RETELE TRANSPORT ENERGIE TERMICA IN ZONA PIATA VICTORIEI,STR. LONGINESCU,STR. RAZBOIENIDeschide
25424.09.2015APROBARE CERERI DE INLESNIRE LA PLATA A OBLIGATIILOR DATORATE BUGETULUI LOCAL PARTENI GINA LACRAMIOARA SI SERBAN NECULAIDeschide
25524.09.2015COMPLETARE HCL 329/2013 - INVENTAR BUNURI APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCSANIDeschide
25624.09.2015MODIFICARE ART. 1 HCL 210/2009 APROBARE INCREDINTARE IN FOLOSINTA GRATUITA CATRE AG. NATIONALA DE LOCUINTE 30.000 MP SITUAT IN FOCSANI CALEA MUNTEIEI 57 T 83,P 435% IN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINTE CU CREDIT IPOTECAR SI LOCUINTE PENTRU TINERI DESTINATE INCHIRIERIIDeschide
25724.09.2015INSUSIRE COMPLETARI SI MODIFICARI ADUSE ANEXEI LA HCL 168/2012 PRIVIND INSUSIREA INVENTARULUI BUNURILOR PARTINAND DOMENIULUI PUBLIC LA MUNICIPIULUI FOCSANIDeschide
25824.09.2015APROBARE TRANSMITERE DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI FOCSANI SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL IN DOMENIUL PUBLIC AL JUDETULUI VRANCEA SI ADMINISTRAREA CONSILILUI JUDETEAN VRANCEA ASUPRAFETEI DE 1000 MP T 87,P 435% IN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINTE PENTRU TINERI SPECIALISTI IN SANATATEDeschide
25924.09.2015CONCESIONARE DIRECTA 2351 MP STR. U. PRINCIPATELOR NR. 2 CATRE SCC FEDERAL COOP FOCSANIDeschide
26024.09.2015MODIFICARE HCL 65/195 DIN 2004 - APROBARE CONCESIONARE FARA LICITATIE PUBLICA TEREN 100 MP STR. BRAILEI 112 CATRE SC DISTRIGAZ SUD SADeschide
26124.09.2015VANZARE FARA LICITATIE PUBLICA A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 10,40 MP ,STR. DORNISOAREI 7 T 109,P %5736 CATRE SC DAMI COM IMPEXDeschide
26224.09.2015VANZARE FARA LICITATIE PUBLICA TEREN 28 MP AL. ECHITATII NR. 1 AP. 42 T 203 P 1103 CATRE SC PINGUINUL COM SRLDeschide
26324.09.2015VANZARE FARA LICITATIE PUBLICA TEREN 16.72 MP BDUL GARII NR. 28,SC. 1,T 30,P %1745 CATRE AGAFITEI MARIANDeschide
26424.09.2015APROBARE REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A SISTEMULUI DE PARCARE DIN MUNICIPIUL FOCSANIDeschide
26524.09.2015APROBARE VANZARE CU PLATA INTEGRALA A GARSONIEREI SITUATE IN FOCSANI AL. PARC 9,BL. 67,TRONSON 13 AP. 21 CATRE BADICA IONELADeschide
26624.09.2015APROBARE VANZARE CU PLATA IN RATE LUNARE A GARSONIEREI DIN FOCSANI,STR. ULMULUI 21,AP. 3 SI A BOXEI CATRE IRIMIA LUMINITA SI IRIMIA CRISTINELDeschide
26724.09.2015APROBARE RAPORT CONSULTARE SI INFORMARE PUBLIC 45267/2015 SI PUZ CONSTRUIRE SPATII COMERCIALE SI SERVICII P+2E STR. D. GHEREA 1Deschide
26824.09.2015APROBARE RAPORT CONSULTARE SI INFORMARE PUBLIC 50004/2015 SI PUZ CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINTE SI BIROURI S+P+3E+M IMPREJMUIRE STR. MIORITA 10Deschide
26924.09.2015ALOCARE 4962 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCSANI PE ANUL 2015 PENTRU PREMIERE SPORTIVI PARTICIPANTI LA TURNEUL TENIS DE MASA CUPA DE TOAMNA TT DIN 03.10.2015Deschide
27024.09.2015CONCESIONARE FARA LICITATIE PUBLICA TEREN ADIACENT CONSTRUCTIILOR EXISTENTE PENTRU EXTINDEREA ACESTEIADeschide
27124.09.2015ALOCARE 15,87 MII LEI SCOLII D. ZAMFIRESCU PT. ORGANIZARE CONCURS MATEMATICA EUCLID SI SIMPOZION SCOALA CURSUL SUPERIOR AL DEVENIRII IN LUNA OCTOMBRIE 2015Deschide
27206.10.2015ACORDARE NORMA DE HRANA PERSONALULUI POLITIEI LOCALE A MUNICIPIULUI FOCSANIDeschide
27306.10.2015STABILIRE CRITERII SALARIALE PENTRU PERSONALUL ANGAJAT IN APARATUL DE SPECIALITATE A PRIMARULUI,APARTUL PERMANENT DE LUCRU AL COMSILIULUI LOCAL SI INSTITUTIILE PUBLICE DIN SUBORDINEDeschide
27406.10.2015MAJORARE DREPTURI SALARIALE PASCARU CARMEN - CONSILIER APARAT PERMANENT DE LUCRU AL CONSILIULUI LOCALDeschide
27529.10.2015VALIDARE MANDATAE CONSILIERI LOCALI ALESI LA DATA DE 15.10.2015 PENTRU CONSILIUL LOCAL AL TINERILOR FOCSANI SI DECLARARAEA CA LEGAL CONSTITUIT AL ACESTUIADeschide
27629.10.2015APROBARE EXECUTIE BUGET LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCSANI SI BUGET INSTITUTII FINANTATE PARTIAL SAU INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII LA 30.09.2015Deschide
27729.10.2015APROBARE LINII PRIORITARE SUBVENTII BUGET LOCAL ASOCIATII SI FUNDATII CF. LEGII 34/1998,CONSTITUIRE COMISIE EVALUARE SI SELECTIONARE,REGULAMENT GRILA,CATEGORII CHELTUIELI SI NIVEL MEDIU LUNARDeschide
27829.10.2015ALOCARE 4 MII LEI PT. COLEGIUL ECONOMIC PT. ORGANIZAREA IN LUNA NOIEMBRIE 2015 A FESTIVALULUI CONCURS REGIONAL INTERJUDETEAN DE FOLCLOR AL ELEVILOR DE LICEU VRANCEA PLAI DE DORDeschide
27929.10.2015ALOCARE DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCSANI PE ANUL 2015 A SUMEI DE 9 MII LEI PT. PREMIERE CASTIGATORI CONCURS NATIONAL DE UTILIZARE ERFICIENTA A CALCULATORULUI JOC SI COMUNICARE INFOPICI EDITIA A XIA-A CE VA FI ORGANIZAT DE SCOALA STEFAN CEL MARE IN PERIOADA 20-22.11.2015Deschide
28029.10.2015APROBARE DECONTARE CHELTUIELI PENTRU NAVETA LA SI DE LA LOCUL DE MUNCA A CADRELOR DIDACTICE SI A PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR DIN BUGETELE PROPRII ALE UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT FINANTATE DIN BUGETUL LOCALDeschide
28129.10.2015APROBARE DEPLASARE IN PERIOADA 7-9.11.2015 A UNEI DELEGATII A MUNICIPIULUI FOCSANI IN ORASUL ORHEI REPUBLICA MOLDOVADeschide
28229.10.2015MODIFICARE ANEXA HCL 113/2013 - INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PT. OBIECTIVUL DE INVESTITII REFACERE INFRASTRUCTURA STR. BUCEGIDeschide
28329.10.2015MODIFICARE ANEXA HCL 112/2013 - INDICATORI TEHNCIO-ECONOMICI PT. OBIECTIVUL DE INVESTITII REFACERE INFRASTRUCTURA STR. OITUZDeschide
28429.10.2015MODIFICARE ANEXA HCL 166/2013 - INDICATORI TEHNCIO-ECONOMICI PT. OBIECTIVUL DE INVESTITII REFACERE INFRASTRUCTURA STR. PAUN PINCIODeschide
28529.10.2015MODIFICARE ANEXA HCL 301/2013 - INDICATORI TEHNCIO-ECONOMICI PT. OBIECTIVUL DE INVESTITII REFACERE INFRASTRUCTURA STR. TOADER TIRDEADeschide
28629.10.2015MODIFICARE ANEXA HCL 302/2013 - INDICATORI TEHNCIO-ECONOMICI PT. OBIECTIVUL DE INVESTITII REFACERE INFRASTRUCTURA STR. TROTUSDeschide
28729.10.2015APROBARE- INDICATORI TEHNCIO-ECONOMICI PT. OBIECTIVUL DE INVESTITII REFACERE INFRASTRUCTURA STR. ION BASGANDeschide
28829.10.2015APROBARE INDICATORI TEHNCIO-ECONOMICI PT. OBIECTIVUL DE INVESTITII REFACERE INFRASTRUCTURA STR. POLIGONULUIDeschide
28929.10.2015APROBARE INDICATORI TEHNCIO-ECONOMICI PT. OBIECTIVUL DE INVESTITII AMENAJARE PLATFORMA PENTRU SERBARI LA GRADINITA NR. 1Deschide
29029.10.2015MAJORARE CHELTUIELI NEELIGIBILE NECESARE SUSTINERII PROIECTULUI REABILITARE MODERNIZARE SI DOTARI SCOALA AL. VLAHUTA IN CADRUL PROIECTULUI POR 2007-2013Deschide
29129.10.2015APROBARE RECTIFICARE BUGET GENERAL AL MUNICIPIULUI FOCSANI PE ANUL 2015Deschide
29229.10.2015APROBARE PLAN DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE PE ANUL 2016 PT. FUNCTIILE PUBLICE,CENTRALIZAT LA NIVELUL ORDONATORULUI PRINCIPAL DE CREDITE SI DIN CADRUL PRIMARIEI MUNICIPIULUI FOCSANIDeschide
29329.10.2015MODIFICARE HCL 251/2015 - NUMIRE REPREZENTANTI CONSILIU LOCAL IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE LA UNITATILE DE INVATAMANTDeschide
29429.10.2015MODIFICARE HCL 30/02014 - ASOCIERE MUNICIPIUL FOCSANI PRIN CONSILIUL LOCAL CU COMUNA GOLESTI IN VEDEREA INFIINTARII ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU SERVICII DE SALUBRIZAREDeschide
29529.10.2015CONSTITUIRE COMISII DE CONCURS,SOLUTIONARE CONTESTATII PT. CONCURS IN VEDEREA OCUPARII FUNCTIEI VACANTE DE INSPECTOR DE SPECIALIATTE IN CADRUL APARATULUI PERMANENT DE LUCRU AL CONSILIULUI LOCALDeschide
29629.10.2015MODIFICARE ANEXA HCL 196/2015 ORGANIZGRAMA,STAT DE FUNCTII SI NUMAR PERSONAL DIRECTIA DE DEZVOLTARE SERVICII PUBLICEDeschide
29729.10.2015MODIFICARE ANEXA 3 LA HCL 276/2014 REGULAMENT ORGANIZARE SI FUNCTIONARE,ORGANIGRAMA,STAT DE FUNCTII SI NUMAR PERSONAL PENTRU SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELORDeschide
29829.10.2015APROBARE CERERI DE INLESNIRE LA PLATA A OBLIGATIILORDATORATE BUGETULUI LOCAL DEPUSE DE CALIN LUCICA,VASUIAN COSTICA,LUTARU RADUDeschide
29929.10.2015INSUSIRECOMPLETARISI MODIIFCARIADUSE ANEXELOR HCL 168/2012 INSUSIRENVENTAR BUNURI CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI FOCSANIDeschide
30029.10.2015SCAOTERE DIN FUCNTIUNE IN VEDEREA VALORIFICARII/CASARII UNOR BUNURI INVENTARIATE IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCSANIDeschide
30129.10.2015APROBARE DARE IN ADMINISTRARE CATRE BIBLIOTECA JUDETEANA DUILIU ZAMFIRESCU A 163,10 MP DIN PT 20 - SUD - IN VEDEREA AMENAJARII UNEI BIBLIOTECI DE CARTIERDeschide
30229.10.2015APROBARE CONCESIUNE FARA LICITATIE PUBLICA A UNOR TERENUI APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCSANI ADIACENTE CONSTRUCTIILOR EXISTENTE PENTRU EXTINDEREA ACESTORADeschide
30329.10.2015CONCESIUNE DIRECTA TEREN 5077 MP STR. VILCELE NR. 15 T 125,P 6601 CF 5920 N CATRE SC PRODCOOPDeschide
30429.10.2015CONCESIONARE DIRECTA TEREN 2062 MP STR. BRAILEI 104 T 199,P 11007 CF 8984 CATRE SC ARTCOMDeschide
30529.10.2015APROBARE VANZARE FARA LICITATIE PUBLICA TEREN 42,46 MP STR. S. BARNUTIU NR. 4 T 162,P %8413 CATRE TICHIRIS MARCELADeschide
30629.10.2015APROBARE VANZARE FARA LICITATIE PUBLICA TEREN 42,04 MP STR. BALTI NR. 1 BIS T 1,P 40 CATRE SC MARAVIA PROD SERV SRLDeschide
30729.10.2015NEEXERCITARE DREPT DE PREEMTIUNE LA CUMPARAREA SPATIULUI MEDICAL CAMERA 1012 SI A COTEI PARTI INDIVIZE SPATIU POLICLINICA 2 STR. BUCEGI NR. 28 AFLAT IN PROPRIETATEA CABINETULUI MEDICAL MG STANCIU IUNIANADeschide
30829.10.2015MODIFICARE ART. 1 (2) (3) DIN HCL 59/2015 - INCREDINTARE CATRE SC ENET A CENTRALEI TERMICE SI INSTALATIILOR AFERENTEDeschide
30929.10.2015APROBARE CLASIFICARE UNITATI LOCATIVE DIN BLOCUL DE LOCUINTE DIN STR,. MAGURA NR. 123Deschide
31029.10.2015APROBARE LISTA REPARTITII LOCUINTE PENTRU TINERI DESTINATE INCHIRIERII CF. LG 152/1998 SI HCL 27/2015Deschide
31129.10.2015APROBARE DOUA SCHIMBURI DE LOCUINTE ANL SITUATE IN FOCSANI,CARTIER TINERET SUD,CARTIER BRAILEIDeschide
31229.10.2015SCHIMBARE REPARTITII FAMILIA CRACIUNESCU NECHITA OVIDIU ADRIAN DIN STR. ULMULUI 13/2 IN ULMULUI 13/6Deschide
31329.10.2015APROBARE LISTA DE PRIORITATI PE ANUL 2015 PT. REPARTIZII LOCUINTE CU CHIRIE DIN FONDUL LOCATIV DE STATDeschide
31429.10.2015APROBARE VANZARE LOCUINTA DIN FONDUL LOCATIV DE STAT DIN AL. SCOLIINR. 8 BL. H8,AP. 35 CATRE CONDURARU TINCUTADeschide
31529.10.2015INSUSIRE PROCES VERBAL ALEGERE PRIMAR,VICEPRIMAR SI SECRETAR AL CONSILIULUI LOCAL AL TINERILOR FOCSANIDeschide
31629.10.2015MODIFICAR ANEXA 1,2 LA HCL 102/2015 - ORGANIGRAMA,STAT FUNCTII SI NUMAR PERSONAL PRIMARIA FOCSANIDeschide
31729.10.2015MAJORARE CHELTUIELI NEELIGIBILE NECESARE SUSTINERII PROIECTULUI REABILITARE SI MODERNIZARE SPATII PUBLICE URBANE IN ZONA DE ACTIUNE SUD-ESTDeschide
31829.10.2015SOLICITARE DE TRECERE A 2604 MP DIN IMOBILUL 338 FOCSANI DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA MAPN IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI FOCSANI SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL IN VEDEREA AMENAJARII UNI DRUM DE ACCESDeschide
31929.10.2015APROBARE MAJORARE CAPITAL SOCIAL AL SC TRANSPORT PUBLIC SADeschide
32009.11.2015ALEGERE VRABIE CATALIN PRESEDINTE DE SEDINTA DE INDATA 09.11.2015Deschide
32109.11.2015STABILIRE LOCATIE DE DEPOZITARE A DESEURILOR MENAJERE SI SIMILARE COLECTATE DIN MUNICIPIUL FOCSANIDeschide
32209.11.2015APROBARE MAJORARE CAPITAL SOCIAL AL SC CUP SALUBRITATE SRL FOCSANIDeschide
32309.11.2015RECTIFICARE BUGET GENERAL AL MUNICIPIULUI FOCSANI PE ANUL 2015Deschide
32409.11.2015MODFIICARE TARIFE PENTRU ACTIVITATEA DE COLECTARE,TRANSPORT SI DEPOZITARE A GUNOIULUI MENAJER SI SIMILAR IN MUNICIPIUL FOCSANIDeschide
32526.11.2015MODIFICARE HCL 38/2015 - APROBARE NUMAR SI CUANTUM BURSE PENTRU ELEVII CARE FRECVENTEAZA CURSURILE INVATAMANTULUI PREUNIVERSITAR DE STATDeschide
32626.11.2015RECTIFICARE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI A SC TRANSPORT PUBLIC SA FOCSANI PE ANUL 2015 SI ESTIMAT PE URMATORII 2 ANIDeschide
32726.11.2015ALOCARE 4 MII LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCSANI PT. SUSTINEREA PROIECTULUI MOS CRACIUN INTERNATIONAL INITIAT SI ORGANIZAT DE CONSILIUL LOCAL AL TINERILORDeschide
32826.11.2015APROBARE TARIF MINIM PT. PRESTAREA SERVICIILOR DE PAZA EFECTUATE DE PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL POLITIEI LOCALE A MUNICIPIULUI FOCSANIDeschide
32926.11.2015MODIFICARE ANEXA LA HCL 239/2014 - INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII REALIZARE ACOPERIS TIP SARPANTA LA CLADIRE INTERNAT COLEGIUL VALERIU D. COTEADeschide
33026.11.2016APROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PT. OBIECTIVUL DE INVESTITII ACOPERIS TIP SARPANTA INTERNAT LICEU TEHNOLOGIC G.G.LONGINESCUDeschide
33126.11.2015RECTIFICARE BUGET GENERAL AL MUNICIPIULUI FOCSANI PE ANUL 2015Deschide
33226.11.2015STABILIRE CONSUM LUNAR DE CARBURANTI PENTRU AUTOTURISMELE DIN DOTAREA PRIMARIEI MUNICIPIULUI FOCSANIDeschide
33326.11.2015ATRIBUIRE 8 AUTORIZATII DE TAXI DISPONIBILE PENTRU REALIZAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT PERSOANE IN REGIM DE TAXI PE RAZA MUNICIPIULUI FOCSANIDeschide
33426.11.2015MODIFICARE SI COMPLETARE ANECA HCL 59/2010 - STABILIRE PROCEDURI SI CRITERII NUMIRE CONDUCATORI INSTITUTII SI SERVICII PUBLICE DE SUB AUTORITATEA CONSILIULUI LOCALDeschide
33526.11.2015MODIFICARE ANEXA 1 LA HCL 180/2015 - REORGANIZARE SI FUNCTIONARE ATENEU POPULAR MR. GH. PASTIADeschide
33626.11.2015MODIFICARE ANEXA 2 LA HCL 254/20123 - ORGANIGRAMA,STAT DE FUNCTII SI NUMAR DE PERSONAL SERVICIUL PUBLIC CRESEDeschide
33726.11.2015MODIFICARE ANECA 1 SI 2 LA HCL 49/2014 - ORGAMOGRAMA,STAT FUNCTII SI NUMAR PERSONAL CAMIN PERSOANE VARSTNICEDeschide
33826.11.2015MODIFICARE ANEXA 2 LA HCL 44/2012 - ORGAMIGRAMA STAT FUNCTII SI NUMAR PERSONAL POLITIA LOCALADeschide
33926.11.2015MODIFICARE ANXEA 1 HCL 29/2012 - ORGAMIGRA,A STAT FUNCTII SI NUMAR PERSONAL ANSAMBLUL FOLCLORIC TARA VRANCEI SI COMPLETARE ,MODIFICARE ANEXA LA HCL 182/2013 - APTOBARE STAT FUNCTII NUMAR PERSONAL PT. ANSAMBLUL FOLCLORIC TARA VRANCEIDeschide
34026.11.2015TRANSFORMARE IN STATUL DE FUNCTII AL SCOLII NICOLAE IORGA A UNUI POST,IN VEDEREA PROMOVARII PERSOANEI INCADRATE PE ACESTADeschide
34126.11.2015MODIFICARE HCL 251/2015 NUMIRE REPREZENTANTI CONSILIUL LOCAL IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE LA UNITATILE DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STATDeschide
34226.11.2015COMPLETARE ART. 2 DIN HCL 98/277/2012 - NUMIRE REPREZENTANT AL CONSILIULUI LOCAL IN COMISIA PENTRU EVALUARE SI ASIGURARE CALITATE IN UNITATI DE INVATAMANT PREUNIVERSITARDeschide
34326.11.2015COMPLETARE ANEXA LA HCL 199/2015 APROBARE TABEL NOMINAL REPREZENTÂND PROPUNERE DE ATRIBUIRE IN PROPRIETATE IN BAZA ART. 36 ALIN. 3 DIN LEGEA 8/1991Deschide
34426.11.2015APROBARE PRELUARE IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI FOCSANI SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL A IMOBILULUI STR. CUZA VODA 43Deschide
34526.11.2015INSUSIRE COMPLETARE SI MODIICARE ADUSA ANEXELOR LA HCL 168/2012 - INSUSIRE INVENTAR BUNURI APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI FOCSANIDeschide
34626.11.2015COMPLETARE HCL 329/2013 - APROBARE INVENTAR BUNURI CE ALCATUIESCUDOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCSANIDeschide
34726.11.2015APROBARE VANZARE FARA LICITATIE TEREN 15 MP - STR. D. CANTEMIR NR 6,BL. 2,SC. 1,CATRE POPESCU GHEORGHEDeschide
34826.11.2015APROBARE VANZARE FARA LICITATIE TEREN 37 MP - STR. DORNEI NR. 1 CATRE RADU GHEORGHEDeschide
34926.11.2015NEEXERCITARE DREPT LA PREEMTIUNE LA CUMPARAREA IMOBILULUI MONUMENT ISTORIC CASA MACRIDESCU COD LMI-VN-II-M-B06416 STR. CUZA VODA 6Deschide
35026.11.2015APROBARE LISTA NOMINALA REPARTITII LOCUINTE PENTRU TINERI DESTINATE INCHIRIERIIDeschide
35126.11.2015AROBARE DOUA SCHIMBURI LOCUINTE ANLDeschide
35226.11.2015EXTINDERE DE SPATIU PENTRU FAMILIA BONDILA LILIANA CUICA DIN STR. REVOLUTIEI 1,BL. C2,AP. 6 IN STR. SLT. GH. POTOP NR. 15Deschide
35326.11.2015APROBARE VANZARE LOCUINTA DIN FONDUL LOCATIV DE STAT - STR. PANDURI 5,BL. 23,AP. 20 CATRE FAMILIA HOPODATA NICOLAEDeschide
35426.11.2015APROBARE VANZARE CU PLATA INTEGRALA A APARTAMENTULUI SITUAT IN FOCSANI,AL. PARC 9,BL. 67 TRONSON 11 AP. 5 CATRE FAMILIAGAVRILA NICA SI GAVRILA MIHAELA IONICADeschide
35526.11.2015ALEGEREA DLUI. VRABIE CATALIN PRESEDINTE DE SEDINTA A CONSILIULUI LOCAL PE O PERIOADA DE 3 LUNI ÎNCEPÂND CU LUNA DECEMBRIE 2015Deschide
35626.11.2015APROBARE TAXE PRACTICATE IN ANUL 2016 SI A PRETURILOR DE PORNIRE LA LICITATIE PENTRU INCHIRIERE BUNURI DE CATRE SC ADMINISTRATIA PIETELOR FOCSANIDeschide
35726.11.2015MODIFICARE SI COMPLETARE ART. 1 ALIN 1 SI 2 A ANEXEI LA HCL 244/2015 - APROBARE ORGANIZARE SARBATORI DE IARNA IN MUNICIPIUL FOCSANIDeschide
35826.11.2015APROBARE MAJORARE CAPITAL SOCIAL AL SC CUP SALUBRITATE SRL FOCSANIDeschide
35926.11.2015APROBARE DARE IN ADMINISTRAREA TEATRULUI MUNICIPAL FOCSANI PE DURATA FUNCTIONARII INSTITUTIEI A IMOBILULUI TEATRUL MUNICIPAL MR. GH. PASTIA COMPUS DIN CONSTRUCTIE SI TEREN AFERENT SITUAT IN FOCSANI,STR,REPUBLICII NR. 77Deschide
36026.11.2015APROBARE DARE IN ADMINISTRAREA ATENEULUI POPULAR MR. GH. PASTIA PE DURATA FUNCTIONARII INSTITUTIEI A IMOBILULUI ATENEUL POPULAR MR. GH. PASTIA COMPUS DIN CONSTRUCTIE SI TEREN AFERENT SITUAT IN FOCSANI,PIATA UNIRII NR. 3Deschide
36126.11.2015ACORDARE UNOR FACILITATI FISCALEDeschide
36226.11.2015APROBARE ACORDARE SUMA 89,40 MII LEI PENTRU ORGANIZARE MANIFESTARI DEDICATE IMPLINIRII A 150 ANI DE ACTIVITATE A COLGIULUI NATIONAL UNIREA FOCSNAI CE VA AVEA LOC IN LUNA IANUARIE 2016Deschide
36326.11.2015MODIFIARE ART. 2 HCL 295/2015 - CONSTITUIRE COMISIE CONCURS,COMSIIE SOLUTIONARE CONTESTATII IOCUPARE FUNCTIE INSPECTOR DE SPECIALITATE DIN CADRUL APARATULUI PERMANENT DE LUCRU AL CONSILIULUI LOCALDeschide
36410.12.2015APROBARE EXECUTIE BUGET LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCSANI SI BUGET INSTITUTII FINANTATE PARTIAL SAU INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII ESTIMAT LA 31 DECEMBRIE 2015Deschide
36610.12.2015APROBARE DEPLASARE IN PERIOADA 6-9.02.2016 A UNEI DELEGATII A MUNICIPIULUI FOCSANI IN ORASUL ZAHLE - REPUBLICA LIBANEZADeschide
36610.12.2015APROBARE SUMA DE 88150 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCSANI PE ANUIL 2016 PENTRU ORGANIZAREA MANIFESTARILOR PRILEJUITE DE SARBATORIREA ZILEI DE 24 IANUARIEDeschide
36710.12.2015APROBARE RECTIFICARE BUGET GENERAL AL MUNICIPIULUI FOCSANI PE ANUL 2015Deschide
36810.12.2015FINALIZARE CONTRACT DE FINANTARE PENTRU PROIECT COD SMIS 7267 - MODERNIZARE SI EXTINDERE SPATII VERZI IN ZONA DE ACTIUNE SUD-EST SI APROBARE CHELTUIELI NECESARE FINALIZARII ACESTUIADeschide
36910.12.2015FINALIZARE CONTRACT DE FINANTARE PENTRU PROIECT COD SMIS 7268 - REABILITARE SI MODERNIZARE SPATII PUBLICCE URBANE IN ZONA DE ACTIUNE SUD-EST SI APROBARE CHELTUIELI NECESARE FINALIZARII ACESTUIADeschide
37010.12.2015FINALIZARE CONTRACT DEFINANTARE PENTRU PROIECT COD SMIS 13325- REABILITARE SI MODERNIZARE DOTARI SCOALA NR. 3 SI APROBARE CHELTUIELI NECESARE FINALIZARII ACESTUIADeschide
37110.12.2015APROBARE PREDARE CATRE DIRECTIA DE DEZVOLTARE SERVICII PUBLICE A UNOR OBIECTIVE DE INVESTITII REABILITARE SI EXTINDERE PARC SI TEATRU MUNICIPAL FOCSANI SI REABILITARE SI EXTINDERE PARC N. BALCESCUDeschide
37210.12.2015STABILIRE NIVELURI PENTRU VALORILE IMPOZABILE IMPOZITE SI TAXE LOCALE SI ALTE TAXE ASIMILATE PRECUM SI NIVELUL AMENZILOR PENTRU ANUL 2016Deschide
37310.12.2015REORGANIZARE RETEA SCOLA ADE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT SI PARTICULAR DINMUNICIPIUL FOCSANI PENTRU ANUL SCOLAR 2016-2017Deschide
37410.12.2015MODIFICARE ANEXA 1 LA HCL 102/2015 - ORHANIGRAMA,STAT DE FUNCTII SI NUMAR DE PERSONAL PENTRU PRIMARIA FOCSANIDeschide
37510.12.2015MODIFICARE ANEXA 2 LA HCL 252/2013 - ORGANIGRAMA,STAT DE FUNCTII SI NUMAR DE PERSONAL PENTRU SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE ASISTENTA SOCIALA Deschide
37610.12.2015MODIFIARE ANEXA 1 SI 2 LA HCL 196/2015 - ORGANIGRAMA,STAT DE FUNCTII SI NUMAR DE PERSONAL PENTRU DIRECTIA DE DEZVOLTARE SERVICII PUBLICEDeschide
37710.12.2015APROBARE PLAN DE LUCRARI DE INTERES LOCAL PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCA PRESTATE DE PERSOANELE BENEFICIARE DE AJUTOR SOCIAL LA NIVELUL MUNICIPIULUI FOCSANIDeschide
37810.12.2015MAJORARE DREPTURI SALARIALE DNA. PASCARU CARMEN - CONSILIER JURIDIC IN CADRUL APARATULUI PERMANENT DE LUCRU AL CONSILIULUI LOCALDeschide
37910.12.2015APROBARE CERERE ÎNLESNIRE LA PLATĂ A OBLIGAȚIILOR DATORATE BUGETULUI LOCAL DEPUSĂ DE ZORILĂ CARMEN COCULEANADeschide
38010.12.2015ÎMPUTERNICIRE PRIMAR AL MUNICIPIULUI FOCȘANI SĂ SEMNEZE CONTRACTUL DE TRANSMITERE ÎN FOLOSINĂ GRATUITĂ A A.N.L. A TERENULUI DE 29000 MP CALEA MUNTENIEI 57Deschide
38110.12.2015APROBAREA TRECERII BLOCURILOR DE LOCUINȚE PENTRU TINERI SITUATE ÎN FOCȘANI,DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUIDeschide
38210.12.2015ÎNSUȘIRE MODIFICĂRI ADUSE ANEXEI LA HCL 168/2012 - APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI FOCȘANIDeschide
38310.12.2015ÎNSUȘIREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI FOCȘANIDeschide
38410.12.2015APROBARE INVENTAR BUNURI CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANIDeschide
38510.12.2015REVOCARE HCL 171/2015 SCHIMBARE DESTINAȚIE SPAȚIU MEDICAL CU SUPRAFAȚA DE 132,26 MP ETAJ II AL IMOBILULUI POLICLINICA 2 - STR. BUCEGI NR. 28 ÎN SPAȚIU DESTINAT FORMĂRII,SPECIALIZĂRII ȘI PERFECȚIONĂRII PREGĂTIRII PROFESIONALE ÎN DOMENIUL SANITARDeschide
38610.12.2015APROBARE SCCHIMB DE LOCUINȚE ANL - CARTIER TINERET SUD - SOLICITAT DE TITULARII CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIEREDeschide
38710.12.2015APROBARE EXTINDERE DE SPAȚIU PENTRU FAMILIA LĂUTARU PETRUȚA - AL. CĂMINULUI NR. 12,G2,AP. 56 ÎN STR. REVOLUȚIEI 16,BL. C2,AP. 6Deschide
38810.12.2015APROBARE VÂNZARE LOCUINȚA DIN FONDUL LOCATIV DE STAT STR. PROF. CAIAN NR. 2,AP. 11 CĂTRE FAMILIA COBZARU TĂNASEDeschide
38910.12.2015ÎMPUTERNICIRE PRIMAR AL MUNICIPIULUI FOCȘANI SĂ ÎNCHEIE CONTRACTUL DE VÂNZARE CUMPĂRARE PENTRU LOCUINȚA DIN FONDUL LOCATIV DE STAT - BDUL. BCUUREȘTI NR. 27,AP. 20Deschide
39010.12.2015APROBARE RAPORT CONSULTARE ȘI INFORMARE PUBLIC NR. 57122/2015 ȘI PUZ CONSTRUIRE CLINICĂ DE GASTROENTEROLOGIE ȘI INTERNE IMPREJMUIRE STR. COTESTI NR. 13 ȘI 13 BISDeschide
39110.12.2015MODIFICARE HCL 50/2010 - PRELUNGIRE VALABILITATE PUG MUNICIPIUL FOCȘANIDeschide
39210.12.2015CONSTITUIRE DREPT DE UZ ȘI SUPERFICIE ASUPRA IMOBILULUI TEREN IN SUPRAFAȚĂ DE 87 MP CĂTRE FDEE ELECTRICA MUNTENIA NORDDeschide
39310.12.2015MODIFICARE ANEXA 2 LA HCL 125/304 DIN 2012 - ORGANIGRAMA STAT DE FUNCTII SI NUMAR DE PERSONAL PENTRU APARATUL PERMANENT DE LUCRU AL CONSILIULUI LOCALDeschide
39410.12.2015CONSTITUIRE COMISIE CONCURS/EXAMEN ȘI COMISIE SOLUȚIONARE CONTESTAȚII ÎN VEDEREA OCUPĂRII FUNCȚIEI CONTRACTUALE DE INSPECTOR DE SPECIALITATE DEBUTANT IN CADRUL APARATULUI PERMANENT DE LUCRU AL CONSILIULUI LOCALDeschide
39510.12.2015APROBARE ALOCARE DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE ANUL 2015 A SUMEI DE 74400 LEI PENTRU PREMIERE SPORTIVI ȘI ANTRENORI CARE AU OBȚINUT REZULTATE DEOSEBITE PE ANUL 2015Deschide
39610.12.2015MODIFIARE AART. 1 ALIN 1 DIN HCL 9/2009 - ACORDARE GRATUITĂȚI PE TRANSPORTUL URBAN DE CĂLĂTORI PENSIONARILOR DE DREPT FĂRĂ LIMITĂ DE VÂRSTĂ CU DOMICILIUL ÎN FOCȘANIDeschide
39722.12.2015APROBARE RECTIFICARE BUGET GENERAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE ANUL 2015Deschide
39822.12.2015MODIFICARE HCL 372/2015 - STABILIRE NIVELURI IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE ,ALTE TAXE,AMENZI APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2016Deschide
39922.12.2015APROBARE ONSTITUIRE CU TITLU GRATUIT A DREPTULUI DE UZ ȘI SERVITUTE ASUPRA UNUI TEREN DE 87 MP CATRE SC ELECTRICADeschide
40022.12.2015APROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII REABILITARE LUMINAT INTERSECȚIE INTRARE ÎN MUNICIPIUL FOCȘANI DINSPRE MĂRĂȘEȘTIDeschide
40122.12.2015APROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI OBIECTIVUL DE INVESTITII - ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA ATELIER CONFECTII METALICE SITUAT IN STR. CUZA VODA NR. 61Deschide
40222.12.2015APROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI OBIECTIVUL DE INVESTITII - REABILITARE ILUMINAT ZONA PASAJ VALCELE - MUNICIPIUL FOCȘANIDeschide
40322.12.2015MODIFICARE ANEXA 2 LA HCL 44/2012 - ORGANIGRAMA,STAT FUNCTII SI NUMAR PERSONAL POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI FOCSANIDeschide
40422.12.2015MODIFIARE ANEXA 2 LA HCL 102/2015 ORGANIGRAMA,STAT FUNCTII SI NUMAR PERSONAL PENTRU PRIMARIA MUNICIPIULUI FOCSANIDeschide