Autorizatii de construire - urbanism.nsf

Nr. A. C.AnAlte

Nr. cerereData cerereNr.
A.C.
Data eliberariNr. avizSolicitantObiect solicitareAdresaDataPublicariiFisiere
7886320/04/202262717/05/2022656COSTACHE SAVU VALENTIN, CIRCEANU EMILIAN SI CIRCEANU MARIANA CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER SI IMPREJMUIRE TEREN(89,72ml)
Sc=Sd=138,64mp, Sl=119,26mp, Sl=56,88mp/3cam
Sistem constructiv: Fundatii continue din b.a., zidarie portanta din BCA, planseu din b.a., acoperis tip sarpanta din lemn si invelitoare din tabla tip tigla.
Imprejmuirea: Sistem constructiv - la front stradal - Porti metalice si fundatii cu soclu din b.a. si panouri din feronerie. Imprejmuirea laterala din stalpi si placi prefabricate din b.a.
S.teren=500,00 mp, P.O.T.=15,76 %,C.U.T.=0,34, H.max=6,05ml, categoria de importanta D, clasa de importanta IV.
Strada Gradinari nr. 100C bl. - sc. - et. - ap. - 18.05.2022 Deschide
8386503/05/202262617/05/2022690VASILE LAVINIA ELENA SI VASILE DAN ADRIANCONSTRUIRE LOCUINTA P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN (L. IMPRREJMUIRE-122,03ml)
Sc=236,39mp, Sd=391,68mp, Su=286,47mp, Sl=145,41mp/7cam, (S.terase=30,80mp, S.balc.126,30mp).
Sistem constructiv:Fundatii continue din b.a., zidarie portanta 30 cm, cadre locale de b.a., planseu din b.a., acoperis tip terasa.
Sistem constructiv imprejmuire: Latura Sud si Vest din profile metalice, pe latura de Nord din panouri din din b.a. prefabricate, latura de Est se va realiza din zidarie de caramida.cu H=2m
POT. prop.=27%, CUT.prop.=0,447, H.max=7,30m, S.sp.verzi=524,08mp, Nr.locuri de parcare =3, Categoria de importanta este D.,clasa de importanta IV.
Strada Brestei nr. - bl. 657H sc. - et. - ap. - 18.05.2022 Deschide
8543705/05/202262517/05/2022699POPESCU LAURENŢIU ŞI POPESCU MONICA ALISCONSTRUIRE ANEXĂ PARTER CU DESTINAŢIA BUCĂTĂRIE DE VARĂ
S teren=524,00mp mp, POT=20,61%, CUT=0,41, H streaşină=2,97 m, H max=3,69m, Sc=Sd=15,00 mp, Su=13,42 mp.Sistem constructiv:fundaţii radier din beton armat prevăzute cu parapeţi din beton armat,pereţii sunt realizaţi din panouri tip Sandwich şi stâlpi metalici,acoperiş din ţeavă rectangulară cu grinzi metalice ,învelitoare din isopan.Conform planului de situaţie construcţia se va amplasa în teren faţă de limitele de proprietate astfel:4,97m- Nord, 9,92 m - Est, 14,96 m- Sud, 7,29 m - Vest. S spaţii verzi=80,00mp, Locuri de parcare=2 locuri de parcare. Conform HGR766/1997 categoria de importanţă este "D", conform P100/2013 clasa de importanţă este "IV".
Strada Făgăraş nr. 29D bl. - sc. - et. - ap. - 18.05.2022 Deschide
8561705/05/202262417/05/2022686CHIRIAC ALEXANDRU ŞI CHIRIAC ELENA CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E
S teren=1109,00 mp, POT=26%, CUT=0.415, H coamă=7,30 m. Locuinţă P+1E: Sc=83,50 mp, Sd=171,70 mp, Su=130,50 mp, Sl=71,25mp/4camere,S terasă neacoperită =23,55 mp, S balcon=4,70. Sistem constructiv: fundaţii din beton armat,zidărie portantă din BCA,stâlpişori,centuri şi planşeu din beton armat.Acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare din ţiglă metalică.
Conform planului de situaţie construcţia se va amplasa in teren faţă de limitele de proprietate astfel:26,5m-Nord;4,50m-Vest;0,80m-Est,30,30m-Sud.S spaţii verzi=400,00mp,Locuri de parcare =3 locuri de parcare.
Conform HGR766/1997 categoria de importanţă este "D",conform P100-1/2013 clasa de importanţă este" IV".
Strada Fermierului nr. 69 bl. - sc. - et. - ap. - 18.05.2022 Deschide
7775119/04/202262317/05/2022623DUTĂ FLORICACONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN
Steren=488.00mp;POT=22%;CUT=0,22 ;H streaşină=3,20m;Hmax=4,45.
Locuinţă P:Sc= 110,12mp;Sd=110,12mp;Su=88,69mp;Sl=52,22mp/3camere;Sterasă acces la parter =5,39mp;Sterasă parter=10.50mp.Sistem constructiv:fundaţii continue din beton armat,zidărie portantă din cărămidă cu sâmburi şi centuri din beton armat,şarpantă din lemn cu învelitoare din ţiglă metalică.Împrejmuire :L=105,58ml,sistem constructiv:fundaţii din beton ,stâlpi din beton şi panouri prefabricate.Pe latura N-E se vor insera porţi de acces ,pietonal şi auto executate din elemente metalice.Conform planului de situaţie construcţia se va amplasa in teren faţă de limitele de proprietate astfel:0,90ml-Nord; 2.50ml-Sud,19,24ml-vest;7,00-Est.
S spaţii verzi=257,88mp,Locuri de parcare=2 locuri .
Conform HGR766/1997 categoria de importanţă este "D",conform P100-1/2013 clasa de importanţă este" IV".
Strada Agrişului nr. 6 bl. - sc. - et. - ap. - 18.05.2022 Deschide
5682417/03/202262217/05/2022659VLĂDUŢU VIORELCONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E,MODIFICARE TEMĂ ÎN TIMPUL EXECUŢIEI-construcţia va avea regim de înălţime S+P+1E
Steren=1264,00mp, POT=19,24%, CUT=0,33 Sc=80,93, Sc subsol=24,78mp, Sd=186,64mp, Su=139,80mp, Sl=6048/4 camere, S terase parter=3,17mp,S balcon etaj=13,28mp,Hmax=8,85 ml; H streasina=6,30 ml.Sistem constructiv: zidarie BCA, fundatii din beton armat,acoperiş tip şarpantă,învelitoare din tablă.Conform planului de situaţie construcţia se va amplasa in teren faţă de limitele de proprietate astfel:Nord=0,90 m; Sud=5,36 m; Vest=53,69m; Est=6,20m,S spatiu verde=900 mp; Nr. locuri parcare=3; Categoria de importanta este ”D” si clasa de importanta este IV.
Aleea Toamnei nr. 1 bl. - sc. - et. - ap. - 18.05.2022 Deschide
4102223/02/202262117/05/2022313COSTACHE ILEANA ŞI COSTACHE VALENTINCONSTRUIRE LOCUINŢĂ PARTER,PUŢ FORAT,BAZIN ETANŞ VIDANJABIL,ÎMPREJMUIRE TEREN
Steren=442,00mp,Sc=Sd=153,75mp,Su=117,60mp,Sl=74,10mp/4camere;Hstreaşină=3,30m,Hmax.=4,55m,POT propus=34,78%,CUTpropus=0,34, Sistem constructiv:fundaţii continue,zidărie portantă din BCA,stâlpişori şi grinzi din beton armat.Acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare din tablă tip ţiglă. Împrejmuire:L=95,57ml,sistem constructiv:fndaţii izolate din beton armat,stâlpi şi panouri prefabricate din beton armat,pe latura de vest-stâlpi şi panouri trafor metalic tip oblon.Conform planului de situaţie construcţia se va amplasa în teren faţă de limitele de proprietate astfel:Nord-4,00m,Sud-10,36m,Est-0,60m,Vest-1,45m;Sspaţii verzi=143,30mp,Locuri de parcare=1 loc de parcare.
Conform HGR766/1997 categoria de importanţă este "D",conform P100-1/2013 clasa de importanţă este" IV".
Strada Constantin Gherghina nr. 122D bl. - sc. - et. - ap. - 18.05.2022 Deschide
7715819/04/202260816/05/2022597COTORA CĂTĂLIN MARIAN ŞI COTORA RODICA MIHAELACONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1
S teren=621,00 mp, POT existent=14,09%, CUT existent=0,318, POT propus=24,23%, CUT propus=0,521, H streaşină propus=6,05 m, H max propus=9,70 m.
Sc existent=87,50 mp, Sd existent=198,00 mp, Su existent=138,60 mp, Sl existent=50,00 mp/3 camere, Sc propus=63,00 mp, Sd propus=126,00 mp, Su propus=98,80 mp, Sl propus=53,00 mp/3 camere, Sc total=150,50 Sd total=324,00 mp, Su total=237,40 mp, Sl total=103,00 mp/6 camere.
Sistem constructiv: fundaţii continui din beton armat, zidărie portantă, stâlpi şi grinzi din beton armat, acoperiş tip şarpantă din lemn, învelitoare din tablă, gri antracit.
Conform planului de situaţie construcţia propusă se va amplasa în teren faţă de limitele de proprietate astfel:1,05 ml-2,00 ml - Est, 0,60 ml - Sud, 13,50 ml - Vest, 0,00 ml - corp C1.
S spaţii verzi amenajate=370,50 mp, S alei/platforme betonate=75,00 mp/2 locuri de parcare.
Categoria de importanţă este "D", clasa de importanţă este "IV".
Strada Ecaterina Teodoroiu nr. 11C bl. - sc. - et. - ap. - 17.05.2022 Deschide
7890720/04/202260716/05/2022643R & N BUILDING DEVELOPMENT PRIN DANDICA ANDI CONSTANTIUSCHIMBARE DESTINATIE DIN POD IN SPATII DE LOCUIT FARA MODIFICARI STRUCTURALE SI NESTRUCTURALE LA IMOBIL EXISTENT P+2E LOCUINTE COLECTIVE
Sd=125,00 mp+ casa scarii 14 mp+balcoane 64 mp=203 mp; Su=120,10 mp,sistem constructiv: fundatii b.a., cadre din b.a., acoperis- sarpanta de lemn, invelitoare tabla
Strada Toporasi nr. 30 17.05.2022 Deschide
7507314/04/202260313/05/2022578DISTRIBUŢIE ENERGIE OLTENIA SA REPREZENTATĂ DE BUTOARCĂ EUGEN PRIN SC ALM POWEN GROUP SRL REPREZENTATĂ DE MARINESCU SABIN PRIN ÎMPUTERNICIT BĂNICĂ ELENA ALEXANDRAMODERNIZARE BRANŞAMENTE PRIN MONTARE FDCP/BMP AFERENTE PTCZ 101, CRAIOVA, BLOC b8, SC.4Strada George Fotino nr. - bl. b8 sc. 4 et. - ap. - 14.05.2022 Deschide
8118128/04/202260213/05/2022639CIUGULEA STEFAN REPREZENTANT AL PROPRIETARILOR BL C7, SC. 2SEPARARE INSTALATIE UTILIZARE GAZE NATURALE PE CASA SCARII IN VEDEREA CONTORIZARII INDIVIDUALE PE APARTAMENTE - LUCRARI EXECUTATE FARA AUTORIZATIE DE CONSTRUIREStrada Henri Coanda nr. 62 bl. C7 sc. 2 14.05.2022 Deschide
8416603/05/202260113/05/2022671PROPRIETARII BL. 167E, SC.1 PRIN REPREZENTANT VOINEA LENUTASEPARARE INSTALATIE UTILIZARE APA POTABILA PE CASA SCARII PENTRU CONTORIZAREA INDIVIDUALA PE APARTAMENTEAleea Ghetisoarei nr. 6 bl. 167E sc. 1 et. - ap. - 14.05.2022 Deschide
8242829/04/202260013/05/2022666RADUTI FLOREA SI RADUTI MINAREALIZARE SI INCHIDERE BALCON PARTER CU ACCES DIN INTERIOR -LUCRARI REALIZATE FARA AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE
Sc balcon=Sd balcon=4,13 mp, Su balcon=3,32 mp. Sistem constructiv: tamplarie PVC, parapet B.C.A., placă beton armat.
Conform HG 766/97 categoria de importanţă este "D", conform P100/1-2013 clasa de importanţă este "IV".
Strada Fagaras nr. 38 bl. D21b sc. 1 et. parter ap. 2 14.05.2022 Deschide
7503814/04/202259913/05/2022580DISTRIBUŢIE ENERGIE OLTENIA SA REPREZENTATĂ DE BUTOARCĂ EUGEN PRIN SC ALM POWEN GROUP SRL REPREZENTATĂ DE MARINESCU SABIN PRIN ÎMPUTERNICIT BĂNICĂ ELENA ALEXANDRAMODERNIZARE BRANŞAMENTE AFERENTE PTCZ 101 CRAIOVA, BLOC b6, SC.2Strada George Fotino nr. - bl. b6 sc. 2 et. - ap. - 14.05.2022 Deschide
7428013/04/202259713/05/2022610ENGIE ROMANIA REPREZENTATĂ DE ANNE MARIE GESTIN PENTRU DUICĂ NICOLETA CARMEN PRIN SC DIVERSINST SRL REPREZENTATĂ DE ŞTEFAN IONUŢ CLAUDIU PRIN ÎMPUTERNICIT ŞTEFAN IONUŢ CLAUDIU PRIN ÎMPUTERNICIT MITROI ELISABETAEXTINDERE REŢEA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ ÎN LUNGIME DE 15,00 ML ŞI RACORD GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ ÎN LUNGIME DE 4,00 MLAleea 1 Drumul Ungurenilor nr. 4 bl. - sc. - et. - ap. - 14.05.2022 Deschide
7503014/04/202259613/05/2022581DISTRIBUŢIE ENERGIE OLTENIA SA REPREZENTATĂ DE BUTOARCĂ EUGEN PRIN SC ALM POWEN GROUP SRL REPREZENTATĂ DE MARINESCU SABIN PRIN ÎMPUTERNICIT BĂNICĂ ELENA ALEXANDRAMODERNIZARE BRANŞAMENTE PRIN MONTARE FDCP/BMP AFERENTE PTCZ 101 CRAIOVA BLOC b6, SC.4Strada George Fotino nr. - bl. b6 sc. 4 et. - ap. - 14.05.2022 Deschide
6110824/03/202259513/05/2022685MUNICIPIUL CRAIOVA REPREZENTAT DE PRIMAR LIA OLGUŢA VASILESCU PRIN DELEGAT DIRECTOR EXECUTIV MARIA NUŢĂMODERNIZARE STRADA EROII SANITARIStrada Eroii Sanitari nr. - bl. - sc. - et. - ap. - 14.05.2022 Deschide
7452413/04/202259413/05/2022618SC MAT MAGRIT SA REPREZENTATĂ DE ELENA ŞERBAN PENTRU SC ORANGE ROMANIA SA REPREZENTATĂ DE NEDELCU MARCEL DANIELAMPLASARE STAŢIE DE TELEFONIE MOBILĂ CU CARACTER PROVIZORIU PE DURATA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIEREStrada Sararilor nr. 3 bl. - sc. - et. - ap. - 14.05.2022 Deschide
7418913/04/202259313/05/2022611ENGIE ROMANIA SA REPREZENTATĂ DE ANNE MARIE GESTIN PENTRU ŞOAVĂ ION PRIN SC KOFALM SRL REPREZENTATĂ DE ELENA FURNEA EXTINDERE REŢEA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ DIN PE 100 SDR11 De 63 mm ÎN LUNGIME DE 49,00 ML , RACORD GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ DIN PE 100 SDR11 De 32 mm ÎN LUNGIME DE 3,00 ML ŞI AMPLASARE PRMAleea 3 Odesa nr. 6 bl. - sc. - et. - ap. - 14.05.2022 Deschide
8018027/04/202259213/05/2022636ENGIE ROMANIA SA REPREZENTATĂ DE ANNE MARIE GESTIN PENTRU PĂTRU SILVIAN IONEL PRIN SC PRIMASERV SRL REPREZENTATĂ DE ŞTEFĂNESCU CRISTIAN PRIN ÎMPUTERNICIT PĂSĂRIN DENISA EXTINDERE REŢEA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ ÎN LUNGIME DE 276,00 ML ŞI BRANŞAMENT GAZE NATURALE REDUSĂ ÎN LUNGIME DE 7,00 ML Strada Salcioarei nr. 65 bl. - sc. - et. - ap. - 14.05.2022 Deschide
5072609/03/202258913/05/2022511NĂFTICĂ SANDEL MARIAN ȘI NĂFTICĂ ILONA CARMENMODERNIZARE, CONSOLIDARE, RECOMPARTIMENTARI INTERIOARE, MODIFICARI FAȚADE ȘI MANSARDARE LA LOCUINȚA Sp+P+1, REFEACERE IMPREJMUIRE TEREN
existent: Sp+ P+1E: Sc=143,40mp; Sd=361,00mp;din care Ssubsol=48,60mp Su=256,55mp; propus: Sd mansarda=169,00mp; Su=129,10mp; Sbalcoane=24,20mp; sistem constructiv: fundatii izolate +continue b.a., zidarie portanta caramida, acoperis sarpanata lemn, invelitoare tigla; imprejmuire: Li=34,18ml;la N si S- fundatii izolate b.a., stalpi prefabricati b.a., panouri prefabricate din b.a.)
Strada Nicolae Balcescu nr. 48 bl. - sc. - et. - ap. - 14.05.2022 Deschide
4239124/02/202258811/05/2022486S.C. AQUA ACCENT ,V.S.V.-13 IMOBILIARE S.R.L.MODIFICARE DE TEMA IN TIMPUL EXECUTIEI AC NR.831/27.07.2021, PRIN : RECOMPARTIMENTARI INTERIOARE , MODIFICARE FATADE SI REALIZARE PERGOLA PE TERASA CICULABILA-ETAPA I-CONSTRUIRE S1, S2, MODUL A(P+6E) SI MODUL B(P+6E)
(Sc=640,49 mp,Sd=10636,96 mp, Su=7112,17 mp; Sl=3350,22 mp/194 camere, sistem constructiv: fundatii radier, cadre din b.a.,acoperis-terasa; imprejmuire: sistem constr.:gard verde si soclu b.)
Strada Constantin Brancoveanu nr. 114 12.05.2022 Deschide
5771218/03/202258710/05/2022441 BIOCLINICA SA REPREZENTATA DE PAVLOV SUZANA DELIA, PAVLOV SAVU SI PAVLOV ANA SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN SPATIU COMERCIAL IN LABORATOR ANALIZE MEDICALE, RECOMPARTIMENTARI INTERIOARE NESTRUCTURALE, INLOCUIRE TAMPLARIE EXTERIOARA, REFACERE FATADA SI AMPLASARE FIRMA(SUPRAFATA FIRMA: 9,78MP)
Sc=Sd=301,00mp, Su=282,67mp
S.Firma luminoasa=9,78mp
Sistem constructiv:Firma va fi formata din litere volumetrice din material plastic,iluminate indirect prin intermediul unor reflectoare.
Calea Bucuresti nr. - bl. - sc. 6-7 et. P 11.05.2022 Deschide
1898728/01/202258609/05/2022178ANGHEL ALEXANDRA ELENA ȘI ANGHEL CLAUDIU LUCIANCONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1E ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN
(Sc=62,40mp; Sd=124,80mp; Su=95,36mp; Sl=47,55mp; sistem constructiv: fundatii continue b.a., zidarie BCA, acoperis- sarpanta de lemn, invelitoare tigla metalica; imprejmuire: Li=11,03ml sistem constructiv: la strada (vest)- placi prefabricate b.a., +porti metalice)
Strada Poligonului nr. 134J bl. - sc. - et. - ap. - 10.05.2022 Deschide
7073407/04/202258409/05/2022607MLADEN RADU GABRIELCONSTRUIRE LOCUINTA DE SERVICIU P+M - MODIFICARE DE TEMA PE PARCURSUL EXECUTIEI LUCRARILOR PRIN SCHIMBAREA REGIMULUI DE INALTIME DE LA P+M IN P+1, CONFORM ORD 839/2009, ART.66
(Sc=61,00mp; Sd=122,00mp;Su=95,27mp; sistem constructiv: fundatii b.a., zidarie portantă caramida, acoperis-sarpantă, invelitoare tiglă)
Strada Matei Basarab nr. 34 bl. - sc. - et. - ap. - 10.05.2022 Deschide
7091207/04/202258309/05/2022602MICLESCU DANIELCONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL PARTER CU DESTINAŢIA DE MAGAZIN GENERAL
S teren=500,00 mp, POT existent=21,20%, CUT existent=0,21, POT propus=29,50%, CUT propus=0,30, H streaşină propus=2,75 m, H max propus=4,05 m.
Sc existent=106,00 mp, Sd existent=106,00 mp, Su existent=82,25 mp, Sc propus=42,00 mp, Sd propus=42,00 mp, Su propus=32,07 mp, Sc total=Sd total=148,00 mp, Su total=114,32 mp.
Sistem constructiv: fundaţii continui din beton armat, zidărie portantă confinată cu stâlpi şi grinzi din beton armat, acoperiş tip şarpantă din lemn, învelitoare din ţiglă metalică.
Conform planului de situaţie construcţia propusă se va amplasa în teren faţă de limitele de proprietate astfel:2,92-2,95 ml - Nord, 0,00 ml - Est, 10,23 ml - Sud, 8,00 ml - corp C1.
S spaţii verzi amenajate=398,00 mp, S alei/platforme betonate=60,00 mp/2 locuri de parcare.
Categoria de importanţă este "D", clasa de importanţă este "IV".
Strada Lebedei nr. 54 bl. - sc. - et. - ap. - 10.05.2022 Deschide
703612/01/202258206/05/2022259FIEROIU MARIANCONSTRUIRE LOCUINTA P+M,FOSA SEPTICA SI IMPREJMUIRE TEREN
(Li=65,10 ml,locuinta-Sc=77,00 mp,Sd=147,35 mp,Su=117,05 mp,Sl=72,05 mp/4 camere,sistem constructiv:zidarie portanta caramida,fundatii din b.a.,acoperis-sarpanta,invelitoare din tabla,imprejmuire -stalpi b.a.+placi prefabricate si porti metalice)
Strada Cocorului nr. 30W 07.05.2022 Deschide
7213111/04/202258106/05/2022553PENCU ANDREEA ELENACONSTRUIRE LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ S+P+1E,ÎMPREJMUIRE TEREN ŞI PISCINĂ
Steren=500.00mp;POT=27,95%;CUT=0,75 ;Hstreaşină=6,80m;Hmax=9,85m.
Locuinţă S+ P+1:Sc= 118,75mp;Sd=351,77mp;Su=273,64mp;Sl=112,46mp/5camere;S terasă neacoperită =47,74mp;Sbalcon etaj=2,99mp.Sistem constructiv:fundaţii continue din beton armat,zidărie din BCA,stâlpi,grinzi centuri şi planşeu din beton armat.Piscina:Sc=Sd=21.00mp,sistem constructiv: va fi de tip prefabricat ,amplasată subteran,(6.00mx4.00m).
Acoperiş tip şarpantă din lemn,învelitoare din ţiglă ceramică.Împrejmuire:L=89.98ml,sistem constructiv:fundaţii din beton armat,stâlpi de beton armat cu panouri prefabricate din beton armat pe limitele S-V=24.99ml,N-V=20.00ml,N-E=24.99ml,respectiv fundaţii continue din beton armat ,stâlpi de beton armat şi elemente de fier forjat pe latura S-E=20.00ml.
Conform planului de situaţie construcţia se va amplasa în teren faţă de limitele de proprietate astfel:1,30ml=N-E;4,49ml=S-E;7,20 =S-V,9.40ml=N-V;S spaţii verzi=233.56mp, locuri de parcare =2.Conform HGR766/1997 categoria de importanţă este "D",conform P100-1/2013 clasa de importanţă este" IV".
Strada Grigore Ureche nr. 9B bl. - sc. - et. - ap. - 07.05.2022 Deschide
7177908/04/202258006/05/2022554TRANCĂ AURELIA CORNELIACONSTRUIRE LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ P
Steren=414.00mp;POT=26.9%;CUT=0,26 ;H streaşină=4.45m;Hmax=6.6m.
Sc= 111.35mp;Sd=111.35mp+8.35mp-terasă acoperită;Su=85.4mp;Sl=46.53mp/2camere.Sistem constructiv:fundaţie continuă din beton armat,zidărie portantă din cărămidă,grinzi,centuri,stâlpi şi planşeu din beton armat. Acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare din ţiglă metalică. Conform planului de situaţie construcţia se va amplasa in teren faţă de limitele de proprietate astfel:2.00ml-Nord;1.38ml-Vest;4.00ml-Est,11.65ml-Sud.S spaţii verzi=229.7mp,S parcaje=29.7mp.
Conform HGR766/1997 categoria de importanţă este "D",conform P100-1/2013 clasa de importanţă este" IV".
Strada GÎRLEŞTI nr. 126G bl. - sc. - et. - ap. - 07.05.2022 Deschide
7251211/04/202257906/05/2022629OPRICA ANDREEA MIHAELACONSTRUIRE CLADIRE SERVICE UTILAJE AGRICOLE P+1 CU CARACTER PROVIZORIU CU DURATA DE AMPLASARE 10 ANI SI IMPREJMUIRE TEREN - L=66,73ml(USOR DEMONTABILA)
Sc=200,00mp, Sd=255,00mp, Su=218,42mp
Sistem constructiv:Fundatiicontinue din b.a., structura in cadre din b.a., sarpanta din ferme metalice si invelitoare din panouri de isopan.
Sistem construciv imprejmuire:Fundatii si bordura din b.a,, stalpi si placi prefabricate din b.a. si stalpi metalici cu fundatii izolate de beton si plasa metlica sudata
- T75,P12 nr. - 07.05.2022 Deschide