Autorizatii de construire - urbanism.nsf

Nr. A. C.AnAlte

Nr. cerereData cerereNr.
A.C.
Data eliberariNr. avizSolicitantObiect solicitareAdresaDataPublicariiFisiere
15598706/09/2022112804/10/20221356*************DESFIINTARE CORP C1 SI CONSTRUIRE LOCUINTA P+1
C1: Sc=Sd=65,00mp, Su=50,32mp, Sl=27,93mp/2cam
Sistem constructiv: fundatii din caramida., pereti din paianta, planseu de lemn peste parter, sarpanta de lemn si invelitoare din tigla.
Locuinta P+1E: Sc=131,88mp, Sd.=263,76mp, Su.=204,42mp, Sl=75,87mp/4cam. Sistem constructiv: fundatii continue din b.a., cadre din b.a. si zidarie portanta confinata, planseu peste parter, planseu peste etaj din grinzi de lemn, acoperis tip sarpanta din lemn si invelitoare din tabla faltuita.
POTprop.=32,714, CUTprop.=0,588, Hmax.=8,41m, S.sp.verzi=167,98mp, 2 locuri de parcare, categoria de importanta D si clasa de importanta IV.
Strada Drumul Fabricii nr. 13 05.10.2022 Deschide
15736107/09/2022112604/10/20221394*************CONSTRUIRE LOCUINTA P+M SI IMPREJMUIRE TEREN
(Steren=300,00mp; locuinta: Sc=105,00mp, Sd=210mp; Su=165,30mp; Sl=57,2mp/ 3 camere, Sterasaacoperita=1,30mp, Sterasedescoperite=3,60mp Sbalcon=2,35mp, Hmax=6,75m; sistem constructiv: zidarie portanta stalpi si grinzi din b.a., fundatii continue din b.a., plansee din b.a., acoperis tip sarpanta lemn, invelitoare din tigla metalica, tamplaria se va realiza din PVC cu geam termopan. Imprejmuire: Li=70,00ml, H=2,00ml, sistem constructiv: placi prefabricate din beton, stalpi prefabricati din b.a.. Accesul auto si pietonal in incinta proprietatii se va realiza pe latura de est, din elemente metalice)
Strada STEFAN LUCHIAN nr. 25A 05.10.2022 Deschide
15549105/09/2022112504/10/2022155491SC OMV PETROM MARKETING SRL PRIN REPREZENTANT RĂDĂCINĂ DIACONESCU ROBERT SCHIMBARE MIJLOACE DE PUBLICITATE SI ELEMENTE DE SEMNALISTICA IN INCINTA STATIEI DE DISTRIBUTIE CARBURANTI EXISTENTA PETROM 30 CRAIOVA
(Steren=2132mp; Lucrările propuse constau în demontarea elementelor de semnalistică şi a mijloacelor de publicitate afişate în prezent şi montarea celor conforme după cum urmează: 1.Cabina staţiei -logo "My Auchan" firmă luminoasă litere volumetrice culoarea alb RAL 9010, iluminată cu LED, având dimensiunea totală de 1930x400 mm, montată pe faţada principală a cabinei stației - 1 buc; firmă neluminoasă logo "My Auchan", cu litere volumetrice culoarea alb RAL 9010, cu dimensiunea totală 1930x400mm, montata pe fațada laterala ale cabinei stației-1 buc.; - logo "Petrom"- firmă luminoasă, litere volumetrice ,galben RAL 1021, rosu RAL 3020 si albastru RAL 5010 iluminata cu LED, d=2600x 480mm, montată pe fațada principală a cabinei-1 buc; firmă neluminoasă logo "Petrom", cu elemente volumetrice (litere şi imagine) în culorile galben RAL 1021, roşu RAL3020 şi albastru RAL5010, d=2600x 480mm, montata pe fațada laterala ale cabinei stației-1 buc. 2.Copertină pompe : -casete luminoase cu logo "Petrom"- simplă faţă, iluminate cu LED montate pe copertina pompelor, care se vor prinde de structura metalica a copertinei, în culorile galben RAL1021, roşu RAL3020 şi albastru RAL5010, d=2800x 520mm- 2 buc. )
Strada Caracal nr. 162A bl. - sc. - et. - ap. - 05.10.2022 Deschide
13144122/07/2022112404/10/20221116*************CONSTRUIRE LOCUINTA Sp+P+1 - LUCRARI REALIZATE FARA RESPECTAREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE NR.25/11.01.2007
Suprafete locuinta Sp+P+1: S.c=209,00mp, S.d=318,00mp, S.u= 241,60mp, Sl=118,45mp,/ 8cam
Sistem constructiv: Fundatii din b.a., structura pe cadre de beton b.a., zidarie cu BCA, plansee din b.a., acoperis tip sarpanta din lemn cu invelitoare din tigla metalica.
POTprop.=14,30%, CUTprop.=0,22, H.max.=8,75m, 2 locuri de parcare, S.sp. verzi=600,00mp, Categoria de Importanta D, clasa de Importanta IV
Aleea 2 Toamnei nr. 7 bl. - sc. - et. - ap. - 05.10.2022 Deschide
15422902/09/2022112303/10/20221344*************CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1,ANEXĂ P ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN-LUCRĂRI EXECUTATE FĂRĂ AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE
Steren=400;POT=30%;CUT=0.60;Hstreaşină=5.60m;Hmax=8.20m;Sc=104.0mp;Sd=220.0mp,din care Sterasa şi balcoane =13.90mp; Su=176.80mp;Sl=99.40mp/4camere.Sistem constructiv:fundaţii din beton armat,zidărie portantă,stâlpi ,grinzi şi planşee din beton armat. Acoperiş tip şarpantă cu învelitoare de tablă.
Anexă Parter:Sc=Sd=15.0mp;Su=11.15mp;Hstreaşină=2.40m;Hmax=2.95m.Sistem constructiv:fundaţii din beton armat,zidărie portantă cu stâlpi,centuridin beton armat,fără pod.Acoperiş tip şarpantă cu invelitoare din tablă.Împrejmuire:L=74.55ml;Sistem constructiv:fundaţii din beton armat,parapet zidărie cu H=1.00m,stâlpi din beton armat,panouri decorative metalice la împrejmuirea stradală;împrejmuirea E,S,N-panouri prefabricate.
Conform planului de situaţie construcţia este amplasată in teren faţă de limitele de proprietate astfel:2.20ml-Nord;6.85ml-vest;3.45ml-Est;7,05ml-Sud.Anexă Parter: 1,05-Sud;1,50-Est.Spaţii verzi=210mp;S parcaje=1 loc de parcare.
Conform HGR766/1997 categoria de importanţă este "D",conform P100-1/2013 clasa de importanţă este" IV".
Strada GÎRLEŞTI nr. 99C bl. - sc. - et. - ap. - 04.10.2022
15655507/09/2022112230/09/20221390*************CONSTRUIRE LOCUINTA Sp+P+1, ANEXA GOSPODAREASCA PARTER SI IMPREJMUIRE TEREN
(Steren =507,00 mp; locuinta: Sc=80,13mp, Sd= 174,23mp, Ssubsol = 29,05mp; Su=160,29mp; Sl=76,95mp - 4 camere, Sterase=31,89mp, Sterase(balcoane)= 15,96mp, Hmax= 6,70m; sistem constructiv: structura in cadre din b.a., fundatii continue din b.a., pereti exteriori (30cm), tamplarie din PVC cu geam termopan, invelitoare realizata din table tip solzi pe sarpanta din lemn, cu hidroizolatie si termoizolatie;
Anexa gospodareasca Sc=Sd= 32,64mp, Su=23,48mp sistem constructiv: structura in cadre din b.a., cu fundatii continue din b.a. compartimentari si inchideri din BCA/caramida cu termoizolatie, tamplarie PVC cu geam termopan, sarpanta din lemn, invelitoare din tabla, cu hidrizolatie si termoizolatie;
Imprejmuire doar pe latura de Sud: Li=13,07ml, H=2,10ml, sistem constructiv: structura de rezistenta din stalpi din b.a., panouri profile metalice. Se va realiza accesul auto si pietonal in incinta proprietatii prin porti din profile metalice rectangulare si stalpi din b.a.)
Strada Aviatorilor nr. 9 bl. - sc. - et. - ap. - 01.10.2022 Deschide
15327801/09/2022112130/09/20221329*************CONSTRUIRE LOCUINTA P SI IMPREJMUIRE TEREN L=97,63ml
(Steren= 473,00mp; locuinta: Sc= Sd=153mp (contine Sterasa de acces = 1,85mp si Sterasa acoperita= 7,88mp); Su= 111,88mp; Sl =50,75mp /3 camere, Sterasadescoperita=17,05mp, Hmax= 4,70m; sistem constructiv: zidarie portanta cu samburi si grinzi din b.a., fundatii continue si elevatii din b.a., inchidere exterioara cu pereti din caramida, acoperis tip sarpanta lemn, invelitoare din tigla, tamplaria se va realiza din PVC cu geam termopan. Imprejmuire: Li=97,63ml, H=2,0ml, sistem constructiv: spre vecini fundatii continue, elevatii si stalpi din b.a. si panouri prefabricate din beton, spre strada H= 2,10ml: fundatii continue, elevatii si stalpi din b.a si de metal. Accesul auto si pietonal in incinta proprietatii se va realiza din elemente metalice)
Strada Aviatorilor nr. 59 01.10.2022 Deschide
15463702/09/2022111929/09/20221335*************CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E SI IMPREJMUIRE TEREN Steren=300,00mp,P.O.T. =25,60%; C.U.T. =0,512, Hstreasina=5,88m, Hmax=6,50m. Sc=76,80mp, Sd=153,60mp, Su=112,87mp, Sl=59,10mp/3camere. Sistem constructiv: zidarie portanta confinata si armata, fundatii b.a., acoperis sarpanta , invelitoare tabla . Constructia se va amplasa fata de limitele de proprietate astfel:Nord=4,00ml, Sud=7,69ml; Vest=1,00ml; Est=5,02ml. S spatii verzi=120,00mp, 2 locuri de parcare. Conform HGR 788/1997 categoria de importanta este”D”, conform P100/2013 clasa de importanta este ”IV”. Imprejmuire Li=33,33ml, Hmax=2,00m, sistem constructiv: panouri prefabricate din beton cu stilpi prefabricati si fundatii b.a. pe laturile de Sud si Vest ,Li=35,00ml,Hmax=2,00m ,sistem constructiv: fundatii b.a. , stalpi b.a. si inchideri din sipci metalice pe latura de Nord si Est.Strada Drumul Muntenilor nr. 72Y bl. - sc. - et. - ap. - 30.09.2022 Deschide
15216330/08/2022111628/09/20221309DOBRESCU FLOREA SI DOBRESCU SABINACONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA PARTER SI IMPREJMUIRE TEREN
(Steren =500,00mp; locuinta: Sc= Sd =125,92mp; Su=82,68mp; Sl=54,28mp - 3 camere, Sacces= 4,95mp Sterasa=11,73mp, Hmax= 5,35m; sistem constructiv: fundatii continue din b.a., zidarie portanta din caramida cu samburi si centuri din b.a., plafon din lemn + gips-carton, sarpanta din lemn, invelitoare din tigla metalica, tamplarie PVC/maron; Imprejmuire pe laturile S-V, N-V, si N-E : Li= 79,80ml, H=2,00ml, sistem constructiv: panouri prefabricate montate intre stalpi din beton cu fundatii din beton; Imprejmuire pe latura S-E, L=14,95ml, H= 2,20ml sistem constructiv: soclu si stalpi din beton cu porti pentru accesul auto si pietonal realizate din elemente metalice; Categoria de importanta redusa "D" conform art.20 din Regulamentul MLPAT si Clasa de importanta a obiectivului este "IV")
Strada Maslinului nr. 42A bl. - sc. - et. - ap. - 29.09.2022 Deschide
14557817/08/2022111128/09/20221257*************CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER
Sc= Sd=114,24mp; Su=92,30mp; Sl=61,75mp;/3
Sistem constructiv: - fundatiI din b.a., planseu si scari din b.a., inchideri exterioare cu zidarie, acoperis tip sapanta din lemn si invelitoare tabla rosie ;
POTmax.=28,56%, CUTprop.=0,2856, H.max.=6,58m, 2 locuri de parcare , S.sp.verzi=145,74mp, Categoria de importanta d, Clasa de importanta IV.
Strada Braila nr. 33F 29.09.2022 Deschide
14952425/08/2022111026/09/2022*************CONSTRUIRE LOCUINTA Dp+P+M - CONTINUARE DE LUCRARI
Suprafete locuinta Dp+P+M: S.c=167,30mp, S.d=387,75mp, S.u= 269,84mp, Sl=169,31mp/5cam
Sistem constructiv: Fundatii, elevatii stalpi si centuri din b.a., zidarie din BCA, plasee peste demisol siparter din b.a., sarpante de lemn si invelitoare din tigla ceramica.
POTprop.=8,39%, CUTprop.=0,19, H.max.=8,00m, 2 locuri de parcare, S.sp. verzi=100,00mp, Categoria de Importanta D, clasa de Importanta IV
Lucrari rest de executat: Planseu b.a. peste parter, structura si zidarie mansarda(compartimentari), planseu lemn peste mansarda, structura acoperis, instalatii si finisaje interioare si exterioare.
Strada Cocorului nr. 14 27.09.2022 Deschide
14906624/08/2022110923/09/20221271*************CONSTRUIRE LOCUINTA P+1
Sc.=122,00mp(din care 34,29mp S.terasa acoperita), Sd.=183,00mp(din care 34,29mp S.terasa acoperita), Su.=127,96mp, Sl.=79,60mp/4cam.
Sistem Constructiv: Fundatii continue din b.a., zidarie portanta de caramida cu samburi si grinzi din b.a., acoperis tip sarpanta, invelitoare din tigla metalica.
P.O.T. prop=25%; C.U.T.prop=0,37, H.max=7,55m, 2 locuri de parcare, S.sp.verzi=200,00mp. Categoria de importanta este D, clasa de importanta IV.
Aleea 4 Gârleşti nr. 4 24.09.2022 Deschide
14875624/08/2022110823/09/20221272*************CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E - MODIFICARE DE TEMA PE PARCURSUL EXECUTIEI, CONF.ART.66 DIN ORD.839/2009.
Sc=78,30mp, Sd=156,60 mp, Su=120,61mp; Sl=70,13mp/5cam
Sistem constructiv:fundatii din b.a.,zidarie+cadre, acoperiş-sarpanta,invelitoare din tabla tip tigla)
POTprop.=21,54%, CUTprop.=0,29, H.max.=9,43m, 2 loc de parcare, S.sp.verde=200,00mp, Categoria de importanta este D si Clasa de importanta IV
Bulevardul N. ROMANESCU nr. 111 24.09.2022 Deschide
14638618/08/2022110723/09/20221260*************CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA P+1E SI IMPREJMUIRE TEREN(L=16,48ml)
Sc.=117,65mp, Sd.=222,33mp, Sut.=170,65mp, Sl.=73,29mp/4cam, S.balcoane=19,85mp
Sitem Constructiv: Fundatii continue din b.a., zidarie portanta, acoperis tip sarpanta, invelitoare din tabla tip tigla.
Imprejmuire (L=16,48ml): Sistem constructiv: Latura de sud - Frontul stradal executat din fundatii si elevatii din b.a., inchideri din zidarie partial, si partial panouri din feronerie, porti metalice pentru acces.
P.O.T. prop=24,40%; C.U.T.prop=0,46, H.max=7,85m, 2 locuri de parcare, S.sp.verzi=230,00mp.
Categoria de importanta este D, clasa de importanta IV.
Strada Ionel Teodoreanu nr. 4A 24.09.2022 Deschide
11408022/06/2022110623/09/2022944CAPSUNARIE REZIDENTIAL SRL REPR.PRIN BOTEA IULIANDESFIINTARE LOCUINTE C1 SI C2, CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA P+2, IMPREJMUIRE TEREN (l=86,92ML)
Suprafete C1+C2 desfiintate: S.c.=103,00mp, S.d.=124mp, S.u.=87,70mp, S.l.=55,55mp/4cam
Sistem constructiv C1 si C2: Fundatii din caramida, elevatii zidarie din caramida, plasee peste parter din lemn, sarpante de lemn si invelitoare din tabla.
Suprafete locuinta P+2: S.c=197,24mp, S.d=606,92mp, S.u= 524,88mp, Sl=243,74mp/5cam Sistem constructiv: Fundatii continue din b.a., structura pe cadre de beton, inchideri exterioare din zidarie caramida neportanta, plansee din b.a., acoperis tip sarpanta din lemn cu invelitoare din tabla.
Sistem constructiv Imprejmuire: Realizata din fundatii din b.a. stalpi si panouri prefabricate din b.a.
POTprop.=49%, CUTprop.=1,50, H.max=11,42m, 2 locuri de parcare conf.HCL Nr.271/2008 , S.spatii verzi=80,60mp, Categoria de Importanta D, clasa de Importanta IV .
Strada Infratirii nr. 29B bl. - sc. - et. - ap. - 24.09.2022 Deschide
14664019/08/2022110523/09/20221259SC ELMYAND SRL PRIN ENCULESCU FLORINAMPLASARE FIRMA LA SPATIU COMERCIAL EXISTENT(4X0,9)
Firma este compusa din doua piese : una cu dimensiunea de 300cm x 90cm si a doua de
100cm x 90cm
Sistem constructiv: Firma va fi formata din litere volumetrice din material plastic de culoare alba lipite pe suport din PVC de culoare albastru. Ramele suport vor fi prise de suprafata blocului cu dibluri aluminiu.
Categoria de importanta este C si clasa de importanta este III.
Strada Emil Girleanu nr. 16A sc. 1 ap. 1 24.09.2022 Deschide
12375508/07/2022110423/09/2022*************CONSTRUIRE IMOBIL D+P+3 LOCUINTE COLECTIVE - CONTINUARE DE LUCRARI
Sc.=132,60mp, Sd.=721,65mp, Su.=560,85mp, Sl=438,86mp; sistem constructiv: fundații din B.A, structura din cadre de b.a., acoperiș șarpanta cu invelitoare tabla faltuita gri). POTprop.=34,89, CUTprop.=1,89, H. max.=15,00m, 10 locuri de parcare, Categoria de importanta C
Strada Soimului nr. 34 bl. - sc. - et. - ap. - 24.09.2022 Deschide
14851523/08/2022110323/09/20221269*************CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E
Sc=82,40mp, Sd=164,80mp;Su=134,78mp, Sl=53,56mp/3camere; S teren=238,00 mp; POT=34,62%; CUT=0,69; H streaşină=6,40 m; H max=9,32m ,S spaţii verzi =75,00mp, 1 loc de parcare. Conform HGR766/1997 categoria de importanţă este "D", conform P100/2013 clasa de importanţă este "IV". Sistem constructiv:fundaţii continue din beton armat,zidărie portantă din cărămidă cu sâmburi,grinzi şi planşeu din beton armat.Acoperiş tip şarpantă de lemn cu învelitoare din tabla
Strada N.ROMANESCU nr. 174E 24.09.2022 Deschide
13886603/08/2022110223/09/20221191*************CONSTRUIRE CENTRU PENTRU COLECTARE, PRELUCRARE, AMBALARE ŞI EXPEDIŢIE PRODUSE APICOLE, P+M, CONSTRUCŢIE PROVIZORIE CU DURATA DE AMPLASARE DE 10 ANI ŞI BAZIN ETANŞ VIDANJABIL
S teren=573,00 mp, POT=20,47%, CUT=0,383, H streaşină=4,20 m, H max=7,95 m.
Sc=115,42 mp, Sd=219,44 mp, Su=176,02 mp, Sl=26,40 mp/2 camere.
Sistem constructiv:fundaţii continui din beton armat, şarpantă din lemn, învelitoare din tablă imitaţie ţiglă.
Construcţia se va amplasa în teren faţă de limitele de proprietate astfel: 7,00 ml - Nord, 2,00 ml - Est, 13,74 ml - Sud, 6,00 ml - Vest.
S platformă parcare=40,00 mp/3 locuri de parcare.
Categoria de importanţă este "D", clasa de importanţă este "IV".
- T75, P23, LOT1 nr. - bl. - sc. - et. - ap. - 24.09.2022 Deschide
14778722/08/2022110122/09/20221268*************MANSARDARE SI EXTINDERE SUBSOL LA LOCUINTA EXISTENTA, RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA, REMDELARE FATADE, MODIFICARI STRUCTURALE SI NESTRUCTURALE SI EXTINDERE SUPLIMENTARA CU REGIM DE INALTIME S+P+M - MODIFICARE DE TEMA IN TIMPUL EXECUTIEI LUCRARILOR DE CONSTRUIRE CONF. ART.66 DIN ORD.839/2009
(Sc=29,24 mp, Sd=234,09 mp, Su=184,12 mp, Sl=66,45 mp/3 camere
Sistem constructiv: zidarie portanta,fundatii din b.a.,acoperis-sarpanta,invelitoare din tabla)
Inaltimea maxima 9,80 ml, POT=31,42%, CUT=0,93, categoria de importanta D, Clasa de importanta IV, 1 loc de parcare, Ssp verzi=157,50mp, Steren=367,00 mp
Strada Gheorghe Doja nr. 31 23.09.2022 Deschide
15133129/08/2022110021/09/20221303*************CONSTRUIRE DOUĂ IMOBILE C1 ȘI C2 - P+1 CU DESTINAȚIA SEDIU FIRMĂ
(C1, C2 Sc=84,00MP X2; Sd=168,00 X 2mp; Su=134,65 X2mp;
sistem constructiv: fundatii b.a., zidarie portanta, acoperis-sarpanta lemn, invelitoare tabla)
Strada Stejarului nr. 43 bl. - sc. - et. - ap. - 22.09.2022
15647306/09/2022109921/09/20221370*************CONSTRUIRE LOCUINŢĂ Sp+P+1,ÎMPREJMUIRE TEREN ,BAZIN ETANŞ VIDANJABIL ,PUŢ FORAT, Steren=444.00,Sc=118.2mp,Sd=244.95mp,Su=193.96mp,Sl=85.21mp/4camere,Hstreaşină=6.00m,Hmax=7.30m,POT=26.62%,CUT=0.55. Sistem constructiv:fundaţii continue din beton armat , zidărie portantă cu stâlpişori ,centuri şi planşee din beton armat.Acoperis tip şarpantă din lemn cu atic perimetral pe 3 laturi.
Împrejmuire:L=80.58ml,sistem constructiv: fundaţii izolate din beton armat,stâlpi şi panouri din beton armat prefabricat,poartă auto şi pietonală cu structură metalică.Conform planului de situaţie construcţia se va amplasa în teren faţă de limitele de proprietate astfel:1.15m-N;3.75m-S;3.00m-E;11.80m-V.Spaţii verzi=185.00mp;Locuri de parcare =2 locuri.Conform HGR 766/1997 categoria de importanţă este "D" şi conform P100/2013 clasa de importanţă este "IV".
Aleea 1 GEORGE BACOVIA nr. 1 bl. - sc. - et. - ap. - 22.09.2022 Deschide
14142709/08/2022109821/09/20221221SC RELOC SA REPREZENTATĂ DE CĂLIN GRAŢIAN GEORGEAMPLASARE CABINĂ SABLARE VEHICULE FEROVIARE ÎN HALA CP2
S teren=119911,00 mp, Sc=Sd=181,20 mp, Su=177,60 mp, H streaşină=6,00 m, H max=6,18 m. Sistem constructiv:fundaţii din beton armat, structură metalică prefabricată, închideri din panouri sandwich, învelitoare panouri sandwich gri, tâmplărie metalică gri.
Bulevardul Decebal nr. 109 bl. - sc. - et. - ap. - 22.09.2022 Deschide
13645701/08/2022109721/09/20221189*************CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+M - MODIFICARE DE TEMĂ PE PARCURSUL EXECUŢIEI CONFORM ART 66 DIN ORD.839/2009
S teren=520,00 mp, POT=25,61%, CUT=0,29, H streaşină=3,65 m, H max=5,61 m
Sc=Sd=148,77 mp, Su=119,81 mp, Sl=65,15 mp/4 camere. Sistem constructiv:fundaţii continui din beton armat, zidărie portantă şi cadre din beton armat, acoperiş tip şarpantă din lemn, învelitoare din ţiglă metalică.
Construcţia va fi amplasată în teren faţă de limitele de proprietate astfel:5,35 ml - Nord, 4,75 ml - Est, 0,60 ml - Sud, 8,00 ml - Vest.
S garaj=22,41 mp/1 loc de parcare, S spaţii verzi=80,00 mp.
Categoria de importanţă este "D", clasa de importanţă este "IV".
Modificarea de temă constă în : se renunţă la mansardă, regimul de înălţime va fi P, se micşorează POT de la 30,07% la 25,61%, CUT de la 0,51 la 0,29, Sc de la 156,36 mp la 148,77 mp, Sd de la 262,80 mp la 0,00 mp.
Strada Elena Cornetti nr. 12 bl. - sc. - et. - ap. - 22.09.2022 Deschide
12712214/07/2022109621/09/20221079*************CONSTRUIRE SPAŢIU DE PRELUCRARE DEPOZITARE ŞI VÂNZARE PRODUSE APICOLE Sp+P+1,ÎMPREJMUIRE TEREN CU DURATĂ DE AMPLASARE 10 ANI
Steren=717mp ; Sc= 138.10,00mp ; S terasă parter = 14,96mp ; Sd= 321.30mp ; Su=234,54 ; POT=22,17%; CUT=0,57;Hstreaşină=6,16m; Hmax=8,82m . Sistem constructiv: fundaţie continuă din beton armat,zidărie din BCA ,stâlpi ,grinzi şi planşee din beton armat ; Acoperiş tip şarpantă cu învelitoare din ţiglă profilată. Împrejmuire :L=145,23m;Sistem constructiv: Fundaţii izolate,stâlpi şi plăci prefabricate din beton armat.
Conform planului de situaţie construcţia se va amplasa in teren faţă de limitele de proprietate astfel:5,75ml-Nord;15,35ml-vest;0,70-Sud.S spaţii verzi=60mp;Locuri de parcare =2 locuri de parcare.
Conform HGR766/1997 categoria de importanţă este "D",conform P100-1/2013 clasa de importanţă este" IV".
- T22,P12 nr. - bl. - sc. - et. - 22.09.2022 Deschide
15380201/09/2022109521/09/20221346MUNICIPIUL CRAIOVA REPREZENTAT DE PRIMAR LIA OLGUŢA VASILESCU PRIN DELEGAT GÂLEA IONUT ŞI SC AURVILA SRL PRIN ÎMPUTERNICIT IOVAN MIHAELA AMENAJARE ACCES STRADAL LATERAL DIN STRADA HERY FORD NR.13A ,LA TEREN PROPRIETATEA SC.AURVILA SRLStrada Hery-Ford nr. 13A bl. - sc. - et. - ap. - 22.09.2022 Deschide
12958319/07/2022109421/09/20221086MITROPOLIA OLTENIEI ARHIEPISCOPIA OLTENIA REPREZENTATĂ PRIN BADESCU GEORGICA SILVIU PENTRU SC ARGENA IFN SRL REPREZENTATĂ DE ARGESANU FLORINAMENAJARE FAŢADĂ SPAŢIU COMERCIAL CONSTRUCŢIE PROVIZORIE PE DURATA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE
Strada George Enescu nr. 79 A bl. - sc. - et. - ap. - 22.09.2022
12959019/07/2022109321/09/20221127MITROPOLIA OLTENIEI ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI REPREZENTATĂ PRIN BADESCU GEORGICA SILVIU PENTRU S.C PAVINELI SRL PRIN BUŞTEAN MARIA LUIZAAMENAJARE FAŢADĂ SPAŢIU COMERCIAL CONSTRUCŢIE PROVIZORIE PE DURATA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE
Strada George Enescu nr. 79 bl. - sc. - et. - ap. - 22.09.2022 Deschide
15206530/08/2022109221/09/20221341*************CONSTRUIRE DEPOZIT UNELTE AGRICOLE PARTER
(Sc=Sd=144,00mp; Su=141,61mp; sistem constructiv: fundatii izolate b.a.,panouri metalice tip sandwich, acoperiş-sarpanta, invelitoare panouri metalice tip sandwich)
Strada Riului nr. 419B bl. - sc. - et. - ap. - 22.09.2022
14726622/08/2022109121/09/20221284SC TOP SUD CONSTRUCT SRL REPREZENTATĂ PRIN ADMINISTRATOR ȘARLĂ DORIN DESFIINȚARE CLĂDIRE DE LOCUIT PARTER CONSTRUIRE TREI LOCUINȚE UNIFAMILIALE P+1E ÎNȘIRUITE ȘI CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE TEREN PE LATURILE DE NORD ȘI VEST
(constructie ce se desfiintează C1: Sc=Sd=58,00mp; Su=44,16mp; sistem constructiv: fundatii caramida, zidarie portanta din caramida, planseu de lemn, acoperis sarpanta de lemn, invelitoare tigla profilata;
constructie P+1E locuinte insiruite propuse: locuinta 1 - Sc=81,34mp; Sd=164,60mp; Su=122,70mp; Sl=63,59mp; Sterase acopete=15,06mp; locuința 2 - Sc=79,65mp; Sd=161,22mp; Su=122,70mp; Sl=63,59mp;Sterase acoperite=15,06mp; locuinta 3 - Sc=81,34mp; Sd=164,60mp; Su=122,70mp; Sl=63,59mp; Sterase acopete=15,06mp; sistem constructiv: fundatii b.a., cadre b.a., acoperis sarpanata lemn, invelitoare tigla ceramică; imprejmuire: Li=54,78ml; sistem constructiv: la strada -fundatie, soclu si stalpi din b.a., panouri metalice intre stalpi ; la V- fundatii izolate b.a., cu panouri decorative din plasa sudata )
Strada BĂRĂGANULUI nr. 92 bl. - sc. - et. - ap. - 22.09.2022