Autorizatii de construire - urbanism.nsf

Nr. A. C.AnAlte

Nr. cerereData cerereNr.
A.C.
Data eliberariNr. avizSolicitantObiect solicitareAdresaDataPublicariiFisiere
15547004/05/202347124/05/2023508*************CONSTRUIRE LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ P+1E
Steren=594,57 mp, P.O.T.propus=23,65%, C.U.T.propus=0,40, Sc totală=140,60 mp (din care Sc terasă acoperită=23,05 mp, Sc platformă acces, terase, balcoane=12,05 mp), Sd totală=252,65 mp (din care Sd terasă acoperită=23,05 mp, Sd platformă acces, terase, balcoane=26,55 mp, Su totală=204,72 mp (din care Su terasă acoperită=22,80 mp, Su platformă acces, terase, balcoane=23,15 mp), Sl=66,70 mp/3 camere, Hmaxim=8,69 m, nr. locuri de parcare=3, suprafaţă spaţii verzi=315,55 mp. Sistem constructiv: fundaţii continue din beton armat, suprastructură mixtă-cadre din beton armat (stâlpi, grinzi şi planşee din beton armat) şi zidărie portantă din cărămidă, închiderile exterioare şi compartimentările din BCA, acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare din tablă tip ţiglă. Construcţia propusă se va amplasa faţă de limitele de proprietate astfel: la 6,00 ml faţă de limita de Sud, la 4,77 ml faţă de limita de Vest, la 9,90 ml faţă de limita de Nord, la 2,00 ml faţă de limita de Est. Conform H.G. nr.766/97 categoria de importanţă este "D", conform P100-1/2013 clasa de importanţă este "IV".
Aleea 5 Ramuri nr. 15D bl. - sc. - et. - ap. - 25.05.2023 Deschide
9083414/03/202347023/05/2023280*************SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN APRTAMEMNT ÎN SPAȚIU COMERCIAL - SALON COSMETICĂ ȘI COAFURĂ CU MODIFFICĂRI INTERIOARE , CONSTRUIRE ȘI ÎNCHIDERE BALCON, SCARA ȘI ALEE ACCES S=3,05MP, COPERTINĂ ȘI FIRMĂ LUMINOASĂ - LUCRĂRI EXECUTATE FĂRĂ AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE
Strada Maria Tanase nr. 17 bl. a9 sc. 1 et. - ap. 3 24.05.2023
4346903/02/202346923/05/2023119UTILINE BUILDING CONCEPT SRL PRIN CALUIANU ROXANA ELENA CONSTRUIRE IMOBIL D+P+1+2+3 - RETRASE CU DESTINAȚIA DE LOCUINȚE ȘI GARAJE LA DEMISOL ȘI LOCUINȚE LA PARTER ȘI ETAJE - MODIFICARE DE TEMĂ PE PARCURSUL EXECUȚIEI LUCRĂRILOR CONF. ART.66 DIN ORD.839/2009
(Sc=342,70 mp-fara proiectie; Sc=365,92 mp-cu proiectie, Sd=1471,90 mp,S balcoane =119,00 mp; Su=1174,40 mp, S.u.balc.=116,15mp; Sl=729,55 mp/32 camere; sistem constructiv: cadre din beton a., fundaţii b.a., acoperiş sarpanta lemn, învelitoare din tabla.
Strada GENERAL GHEORGHE MAGHERU nr. 18D 24.05.2023 Deschide
Deschide
16065809/05/202346823/05/2023517*************DESFIINTARE CORPURI C1,C2,C3,C4 si C5 , CONSTRUIRE DOUA IMOBILE LOCUINTE COLECTIVE S+P+2 (CU PARCARI SI SPATII TEHNICE LA SUBSOL) SI REFACERE IMPREJMUIRE TEREN
(constructii ce se desfiintează C1: Sc=Sd=77,00mp; Su=59,05mp; Sl=39,59mp; C2: Sc=37,00mp; Sd=52,51mp;Su=38,33mp; C3 (fost C1): Sc=Sd=69,00mp; Su=52,00mp; Sl=32,60mp; C4 (fost C2): Sc=Sd=71,00mp; Su=51,00mp; Sloc=26,30mp; C5 (fost C3): Sc=21,00mp; Sd=42,00mp; Su=30,16mp; sistem constructiv: C1 fundatii caramida, zidarie caramida, acoperis-sarpanata lemn, invelitoare tabla falcuita; C2,C3,C4,C5: fundatii caramida, zidarie caramida, acoperis-sarpanta lemn, invelitoare tabla falcuita;
constructia propusa S+P+2E (C1): Sc=629,00mp; Sd cu subsol=2644,23mp; din care Ssubsol=757,23mp; Su=1525,43mp; Sc balcoane=164,44mp; S+P+2E (C2) : Sc=275,75mp; Sd=1106,25mp; din care Ssubsol=279,00mp; Su= 907,69mp; Sl=368,13mp; Sbalcoane=69,50mp; sistem constructiv: fundatii radier b.a.,cadre din b.a., acoperis tip terasa necirculabila, invelitoare membrana bituminoasa; refacere imprejmuire teren: Li=205,67ml; sistem constructiv: la E,V si partial Sud: panouri prefabricate din b.a., Hmax=2,00m. POTprop=35%, CUTprop=1,02%. Categoria de importanta C pentru construire. Hmax=15,80ml. Nr. loc. parcare=50 din care 5 locuri electrice. Sspațiu verde =755,31mp; Distantele fata de limita de proprietate: corp C1 : la 2,80ml fata de limita de Vest,la 15,00ml fata de Corp C2, la 2,72ml fata de limita de Est; Corp C2: la 2,43ml fata de limita de est, la 2,43ml fata de vest si la 12,42ml fata de limita de sud)
Strada Caracal nr. 68 bl. - sc. - et. - ap. - 24.05.2023 Deschide
13638920/04/202346423/05/2023444*************CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA PARTER SI IMPREJMUIRE TEREN L=14,88ML
S teren=450,00 mp, POT=30%, CUT=0,30, H cornişă=3,10 m, H max=5,20 m Sc= Sd=134,90mp, Sterasa neacoperita=20mp, Su=112,50 mp, Sl=69,30/4 camere, . Sistem constructiv=fundaţii din beton armat, zidărie portantă, acoperiş tip sarpanta, învelitoare tablă gri. Împrejmuire: L =14,88 ml . Construcţia se va amplasa în teren faţă de limitele de proprietate astfel:0,86 ml - Nord, 11,50 ml -Est, 6,97 ml - Vest, 3,01-Sud. S spaţii verzi=125mp, 2 locuri de parcare. Conform HG 766/97 categoria de importanţă este "D", conform P100-1/2013 clasa de importanţă este "IV".
Strada Malinului nr. 74B bl. - sc. - et. - ap. - 24.05.2023 Deschide
14743627/04/202346323/05/2023478*************REALIZARE PUT FORAT SI IMPREJMUIRE TEREN PE LATURA DE NORD L=24,01ML
Steren=471,00mp, Împrejmuire:L=24,01ml, Hmax=2,00m. Sistem constructiv:parapet din zidarie stâlpi din b.a.cu rame de tabla intre stalpi, poarta auto glisanta si poarta pietonala . Puţul forat va fi amplasat faţă de limita de proprietate astfel: 2,00m-S, 11,83m-E, 10,00-N, 11,50m-V. Conform HGR 766/1997 categoria de importanţă este "D" şi conform P100/2013 clasa de importanţă este "IV".
Strada Vinatori De Munte nr. 16-18 bl. - sc. - et. - ap. - 24.05.2023 Deschide
14528526/04/202346223/05/2023484*************IMPREJMUIRE TEREN(15,49ml)
Sistem constructiv împrejmuire teren(15,49ml): Terenul se va împrejmui pe latura Vest(14,39ml) și pe latura de Est(1,10ml) - cu un gard din: fundații izolate sub stâlpi ce vor fi legate de o grindă de echilibrare din b.a.. partea superioară va fi realizată din panouri metalice de gard zincate (latura de Nord - Porți auto si poartă pietonală). Hmax.=1,85m, clasa de importanță IV, categoria de importanță D.
Strada Crișan nr. 1A 24.05.2023 Deschide
13692921/04/202346122/05/2023442*************CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA P+1, ANEXA GOSPODAREASCA CU DESTINATIA GARAJ
Locuinta P+1E: Sc=56,27mp, Sd=107,37mp(din care terasă acces=5,17mp, balcon deschis=4,63mp), Su=80,84mp, Sl=45,07mp/3cam.
Sistem constructiv locuință P+1E: fundatii continue sub pereți din b.a., suprastructura este alcătuită din semicadre de beton armat, planșeele peste parter și etajul I din b.a., acoperișul va fi tip șarpantă cu învelitoare din tablă .
Suprafețe anexă parter: Sc=Sd=42,90mp, Su=39,00mp ; Sistem constructiv: fundații tip radier, suprastructura este alcătuită din stâlpi metalici încastrați în fundații cu închideri metalice pe structură metalică, acoperișul este de tip șarpantă cu învelitoare din panouri metalice pe ferme metalice, închiderile exterioare din panouri metalice cu tâmplărie metalică maro.
Împrejmuire teren(L=120,05ml: Sistem constructiv: Pe latura de Est(12,00ml)- panouri transparente din fier forjat gri antracit. Pe laturile de Vest-12,01ml, Sud(48,02ml) și Nord(48,02ml) - vor fi realizate din panouri prefabricate din beton de culoare gri.
Locuința P+1, va respecta retragerile față de limita de proprietate astfel: la Est - 18,17ml, la Nord - 3,65ml, la Vest - 13,00ml față de Anexa parter(garaj), la Sud - 0,80ml.
Anexa va respecta retragerile față de limita de proprietate astfel: la Est - 13,00ml față de locuința P+1, la Nord - 1,35ml, la Vest - 2,85ml, la Sud - 2,85ml.
POTprop=16,53%, CUTprop.=0,25. Locuință: H.max.=6,80m, H.cornișă=5,40m. Anexă(garaj): H.max.=(garaj)=4,17m, H.cornișă=3,34m. Locuri de parcare - 2, Ssp. verde=265,83mp
Strada Amurugului nr. 52 23.05.2023
13691621/04/202345822/05/2023439*************CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P; DESFIINTARE CONSTRUCTIE C1 - MODIFICARE DE TEMĂ SI SCHIMBARE SOLUTIE CONSTRUCTIVA IN TIMPUL EXECUTIEI LUCRARILOR DE CONSTRUIRE CONFORM ART.66 SI ART.67 DIN ORDINUL 839/2009 (Desfiinţare construcţie C1:Sc=Sd=66,00mp: Sistem constructiv: fundatii din caramida, structura de rezistențădin pereți structuralidin chirpici și zidarie din caramida, planseu din grinzi de lemn peste parter, sarpanta de lemn si invelitoare din tigla. Locuinta P: Sc=Sd=181,80mp, Su=147,79mp, Sl=73,59mp/3cam. Stereasa acoperita=19,80mp; Splatforma acces=1,50mp; Sistem constructiv: fundatii continue din b.a., suprastructura din din zidarie portanta din BCA, planseu peste parter si etaj din b.a., șarpantă din lemn si invelitoare panouri termoizolante. POTprop.=24,24%, CUTprop.=0,24, H.max.=4,75m, S.spatii verzi=531,00mp, 3 Locuri de parcare, categoria de importanta D si clasa de importanta IVStrada Brestei nr. 611 bl. - sc. - et. - ap. - 23.05.2023
14539526/04/202345722/05/2023473ENGIE ROMANIA SA REPREZENTATĂ DE ANNE MARIE GESTIN PENTRU VASILE TATIANA MARIA PRIN SC DIVERSINST SRL REPREZENTATĂ DE ŞTEFAN IONUŢ CLAUDIU PRIN ÎMPUTERNICIT MITROI ELISABETARACORD GAZE NATURALE PRESIUNE MEDIE DIN PE 100 SDR 11 Dn 32 mm CU L=4,00ml SI AMPLASARE PRMAleea 1 Simnic nr. 363 bl. - sc. - et. - 23.05.2023 Deschide
14540426/04/202345522/05/2023472ENGIE ROMANIA SA REPREZENTATĂ DE ANNE MARIE GESTIN PENTRU TOMA RAZVAN IONUT PRIN SC DIVERSINST SRL REPREZENTATĂ DE ŞTEFAN IONUŢ CLAUDIU PRIN ÎMPUTERNICIT MITROI ELISABETARACORD GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA DIN PE 100 SDR11 Dn 32mm CU L=5,00m SI AMPLASARE PRMStrada Girlesti nr. 110F bl. - sc. - et. - ap. - 23.05.2023 Deschide
13444119/04/202345318/05/2023462*************CONSTRUIRE ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ - MAGAZIN PARTER; DESFIINTARE ANEXE C2, C3,C4
(constructie ce se desfiintează C2: Sc=Sd=19,00mp; Su=16,22mp; sistem constructiv:C2: fundatie b.a., structura lemn, acoperis sarpanta de lemn, invelitoare tabla; C3 Sc=Sd=14,00mp; Su=10,69mp; sistem constructiv: fundatie caramida, zidarie caramida, acoperis sarpanata lemn, invelitoare din tigla ceramica; corp C4: Sc=Sd=8,00mp; Su=6,47mp; pereti din lemn vopsit, acoperis-sarpanta lemn, invelitoare tigla ceramica.
Anexa gospodareasca P magazie parter: Sc= Sd=34,00mp; Su=27,80mp; sistem constructiv: fundatii b.a.,zidarie caramida, acoperis - sarpanta lemn, invelitoare tabla; Categoria de importanta D pentru construire si pentru desfiintare. Clasa de importanta IV. POTprop=17,52%, CUTprop=0,175, Distantele fata de limitele de proprietate: la 1,00ml fata de limita de N, la 0,00ml fata de limita de vest)
Strada Banatului nr. 41 bl. - sc. - et. - ap. - 19.05.2023
13421619/04/202345218/05/2023467SC OCULARIUS OFTALMOLOGIE SRL REPREZENTATA PRIN STEFANESCU DIMA ALIN STEFAN SI RADULESCU MIHNEA BUJORICA CONSOLIDARE , RECOMPARTIMENTARI INTERIOARE , RECONFIGURARE FATADE SI SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN LOCUINTA IN CLINICA OFTALMOLOGICA SI LUCRARI DE AMENAJARE IN VEDEREA FUNCTIONARII PODULUI EXISTENT , TRANSFORMAREA ACESTUIA IN MANASARDA FARA MODIFICAREA FORMEI SI INALTIMII ACOPERISULUI LA CORP C1-S+P+1, AMPLASARE FIRMA LUMINOASA SI IMPREJMUIRE TERENStrada Cimpia Islaz nr. 43A bl. - sc. - et. - ap. - 19.05.2023
15339103/05/202345118/05/2023504ENGIE ROMANIA REPREZENTATA DE ANNE MARIE GESTIN PENTRU CIUCA MARIAN PRIN CMV QUALITY INSTAL SRL REPREZENTATA DE TANASIE LIVIU MIRCEA PRIN IMPUTERNICIT FIERARU ANDREEA MIHAELA RACORD GAZE NATURALE PRESIUNE MEDIE L=4,00M SI POST REGLARE PM/PJStrada IONEL TEODODOREANU nr. 2L bl. - sc. - et. - 19.05.2023 Deschide
15007702/05/202345018/05/2023497 ENGIE ROMANIA REPREZENTATA DE ANNE MARIE GESTIN PENTRU DRAGOMIR ANDREEA MARIELA PRIN SC INSTAL ILIAS SRL REPREZENTATA DE MARIN ILIE PRIN IMPUTERNICIT CIRSTEA GHEORGHERACORD GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA DIN PE 100SDR11, Dn 32mm CU L=3,00M SI MONTARE PRMStrada Muntenia nr. 92A bl. - sc. - et. - ap. - 19.05.2023 Deschide
14954828/04/202344918/05/2023470ENGIE ROMANIA REPREZENTATA DE ANNE MARIE GESTIN PENTRU BARBU GABRIEL - CLAUDIU PRIN SC INSTPRO SRL REPREZENTATA DE SCAUNASU DAN PRIN IMPUTERNICIT POPA ADRIANBRANSAMENT GAZE NATURALE MEDIE PRESIUNE DIN PE 100 SDR11, Dn 32mm CU L=8,50ml SI AMPLASARE PRMAleea 4 Ramuri nr. 6B bl. - sc. - et. - ap. - 19.05.2023 Deschide
13671721/04/202344818/05/2023458MITROPOLIA OLTENIEI, ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI PRIN BADESCU GEORGICA SILVIU PENTRU SC SC IASMYN SHOES SRL REPREZENTATA PRIN TRANA DANIELMODERNIZARE SPATIU COMERCIALCONSTRUCTIE PROVIZORIE PE DURATA CONTRACTULUI DE LOCATIUNE
S teren=80,00 mp, H streaşină=3,30 m, H max=5,10 m. Sc=Sd=80,00 mp, Su=76,71 mp. Amenajare:vopsire tâmplărie exterioară nuanţă maron, bandou de lambriu pentru exterior, culoare stejar natur, pe care se prinde profil lambriu de exterior WPC, restul de atic se va vopsi bej. Marcarea accesului în spaţiu va respecta HCL 846/2013 prin aplicarea pe faţadă a stâlpișorilor de lemn de 2,60 m înălţime care încadrează uşa de la intrare. Lambriul pentru exterior şi profil lambriu exterior "V" vor asigura continuitate păstrind aceeasi înălţime faţă de cota "0", pentru toate spaţiile comerciale propuse pentru modernizare. Fațadele vor fi din punct de vedere cromatic şi arhitectural tratate în mod unitar cu celelalte spaţii învecinate.Categoria de importanta D, clasa de importanta IV.
Strada George Enescu nr. 79 bl. - sc. - et. - ap. - 19.05.2023 Deschide
13672421/04/202344718/05/2023457MITROPOLIA OLTENIEI ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI PRIN BADESCU GEORGICA SILVIU PENTRU SC TOMPI SI FIERARU SNC REPREZENTATA PRIN BOCEANU CONSTANTIN MODERNIZARE SPATIU COMERCIAL CONSTRUCTIE PROVIZORIE PE DURATA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE
S teren=60,00 mp, H streaşină=3,30 m, H max=5,10 m. Sc=Sd=60,00 mp, Su=57,70 mp. Amenajare:vopsire tâmplărie exterioară nuanţă maron, bandou de lambriu pentru exterior, culoare stejar natur, pe care se prinde profil lambriu de exterior WPC, restul de atic se va vopsi bej. Marcarea accesului în spaţiu va respecta HCL 846/2013 prin aplicarea pe faţadă a stâlpișorilor de lemn de 2,60 m înălţime care încadrează uşa de la intrare. Lambriul pentru exterior şi profil lambriu exterior "V" vor asigura continuitate păstrind aceeasi înălţime faţă de cota "0", pentru toate spaţiile comerciale propuse pentru modernizare. Fațadele vor fi din punct de vedere cromatic şi arhitectural tratate în mod unitar cu celelalte spaţii învecinate.Categoria de importanta D, clasa de importanta IV.
Strada George Enescu nr. 79 bl. - sc. - et. - ap. - 19.05.2023 Deschide
9317815/03/202344618/05/2023285*************CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E - MODIFICARE DE TEMĂ LA AC NR.624/2022 CONFORM ART.66 DIN ORDINUL 839/2009
S teren=1109,00 mp, POT iniţial=26%, CUT iniţial=0.415, POT propus (prin modificare de temă)=27,25%, CUT propus prin modificare de temă=0,423, H coamă=7,30 m. Locuinţă P+1E: Sc iniţială=83,50 mp, Sd iniţială=171,70 mp, Su iniţială=130,50 mp, Sl iniţială=71,25mp/4camere,S terasă neacoperită iniţială=23,55 mp, S balcon iniţială=4,70 mp. Sc propus prin modificare de temă=97,95 mp, Sd propus prin modificare de temă=181,45 mp, Su propus prin modificare de temă=138,00 mp, Sl propus prin modificare de temă=79 mp/4 camere, S terasă neacoperită propus prin modificare de temă=10,70 mp, S balcon propus prin modificare de temă=4,70 mp.
Sistem constructiv: fundaţii din beton armat,zidărie portantă din BCA,stâlpişori,centuri şi planşeu din beton armat.Acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare din ţiglă metalică. Conform planului de situaţie construcţia se va amplasa in teren faţă de limitele de proprietate astfel:26,5m-Nord;4,50m-Vest;0,80m-Est,30,30m-Sud.S spaţii verzi=400,00mp,Locuri de parcare =3 locuri de parcare. Conform HGR766/1997 categoria de importanţă este "D",conform P100-1/2013 clasa de importanţă este" IV".
Modificarea de temă constă în:la parter se renunţă la zona de terasă sud pentru a extinde camera de zi, rezultînd o suprafată construită mai mare cu 12,95 mp faţă de propunerea autorizată iniţial, la etaj, peste extinderea propusă la parter se va amenaja o terasă descoperită în aceleași dimensiuni cu conturul exterior al extinderii, rezultînd o terasă descoperită în suprafaţă de 12,00 mp. Se modifică POT şi CUT dar nu depășesc indicii maxim admişi prin PUZ Brestei-Pelendava POT max=30%, CUT max=0,70.
Strada Fermierului nr. 69 bl. - sc. - et. - ap. - 19.05.2023
13574720/04/202344518/05/2023-*************CONSTRUIRE LOCUINTA Sp+P+1 ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN; DESFIINȚARE C1 ȘI C2 - CONTINUARE DE LUCRARI
(constructii ce se desfiintează C 1: Sc=Sd=44,00mp, Su=34,64mp; C2: Sc=Sd=25,00mp; Su=19,68mp; sistem constructiv:C1, C2: fara fundatie, planseu lemn, acoperis sarpanta de lemn, invelitoare tabla
Constructie P+1E propusă: Sc=127,92mp; Sd=261,32mp; Su=163,88mp; Sl=90,90mp, Sterase =28,65mp, Sbalcoane= 17,79mp; sistem constructiv: fundatii b.a., zidarie BCA, acoperis- sarpanta de lemn, invelitoare tigla metalica, la exterior termosistem cu polistiren de 10cm; Imprejmuire: Li=112,00ml; sistem constructiv: la strada - soclu b.a., stilpi b.a., panouri fier forjat transparente, la interior: soclu b.a., stalpi b.a. prefabricati, placi prefabricate. Constructia Sp+P+1 se va amplasa la 16,20ml fata de limita de Nord, la 20,00ml fata de limita de sud, la 2,60ml si la 2,70ml fata de limita de est, si la 0,60ml fata de limita de Vest. POTprop=24%, CUTprop=0,50.), Clasa de importanta IV, categoria de Importanta D)
Strada Primaverii nr. 36 bl. - sc. - et. - 19.05.2023 Deschide
13221018/04/202344418/05/2023446*************CONSTRUIRE LOCUINȚĂ Sp+P+1E - LUCRARI EXECUTATE FARA AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE
S.c=140,30mp, S.d=339,70mp (din care 32,80mp - pivnita si 49,85mp - terase +balcoane), S.u= 267,80mp, Sl=94,10mp,/4cam.
Sistem constructiv: Fundatii continue din b.a., zidarie portanta., inchideri exterioare din zidarie blocuri ceramica 30cm, plansee din b.a., acoperis tip sarpanta din lemn si invelitoare din tigla. POTprop.=35%, CUTprop.=0,85, H.max.=7,60m, 3 locuri de parcare, S.sp. verzi=208,70mp, Categoria de Importanta D, clasa de Importanta IV.
Locuinta va respecra retragerile față de limita de proprietate astfel: la Est - 8,50ml față de locuința existentă P+1, la Vest - 17,00ml față de locuința P+1, la Sud - 1,39ml, la Nord - 2,80ml.
Aleea 1 Cocorului nr. 9 19.05.2023 Deschide
13246118/04/202344318/05/2023443*************CONSTRUIRE PUNCT DE COLECTARE SI AMBALARE MIERE, PARTER SI IMPREJMUIRE TEREN(21,19ml)
Sc=Sd.=126,00mp, Su.=99,05mp.
Sistem constructiv: Fundații continuie din b.a., zidărie portantă cu stâlpi, planșeu din b.a. peste parter, șarpantă din lemn și învelitoare din tablă amprentată(roșu brun).
Sistem constructiv împrejmuire teren(21,19ml): Terenul se va împrejmui pe latura Sud-Vest, cu un gard din: fundații izolate sub stâlp din b.a., soclu din zidărie și panouri metalice decorative . POTprop=35%, CUTprop.=0,35, Hmax.=5,55m, 2 locuri de parcare , Ssp.verzi=186,00mp, clasa de importanță IV, categoria de importanță D.
Strada Drumul Muntenilor nr. 72E 19.05.2023 Deschide
13767321/04/202344218/05/2023461*************CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1 ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN
(constructie propusă P+1: Sc=121,85mp; Sd=308,13mp; din care Sterasa neacoperita=34,63mp; Sbalcoane=30,00mp Su=191,95,mp; Sl=90,12mp; sistem constructiv: fundatii b.a., cadre din b.a.,zidarie de caramida, acoperis- sarpanta lemn, invelitoare tigla metalica; imprejmuire: Li=69,05ml; sistem constructiv: la Nord, Sud, Est - panouri prefabricate din b.a., la Vest - soclu b.a,zidarie boltari+feronerie grunduita si vopsita negru, poarta auto si pietonala)
Strada Gradinari nr. 100N bl. - sc. - et. - 19.05.2023 Deschide
7057124/02/202344118/05/2023216*************EXTINDERE LOCUINȚĂ Sp+P - CORP C1 ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER; DESFIINTARE PARȚIALĂ LOCUINȚĂ Sp+P - CORP C1Strada Buciumului nr. 38 bl. - sc. - et. - ap. - 19.05.2023
14351925/04/202344018/05/2023456*************REALIZARE PUT FORAT SI IMPREJMUIRE TEREN( L=4,00ML)
Steren=681,00mp,
Împrejmuire:L=4,00ml, Hmax=2,00m. Sistem constructiv: fundați din beton armat, stâlpi metalici și plasa metal. Puţul forat va fi amplasat faţă de limita de proprietate astfel: 12,50m-S, 5,00m-E, 10,00-N, 31,48m-V. Conform HGR 766/1997 categoria de importanţă este "D" şi conform P100/2013 clasa de importanţă este "IV".
- T52,P503 nr. - bl. - sc. - et. - ap. - 19.05.2023 Deschide
13476219/04/202343918/05/2023445*************SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN SPATIU COMERCIAL FARMACIE IN CABINETE MEDICALE CU MODIFICARI NESTRUCTURALE SI AMPLASARE FIRMA LUMINOASA
S utila existenta =63,13mp, Sutila propusa=63,53mp ,
Modificarile interioare constau in desfacerea usii si a parapetului intre oficina si logie, realizarea unui zid din gips carton la grup sanitar si a unui gol de usa de acces ,finisaje interioare .
Amplasare firma: Sfirma =0,40mp, se amplaseaza pe fatada spatiului, sistem constructiv:caseta din plexiglas pe care se monteaza litere volumetrice, iluminate indirect fara semnale sonore si lumina intermitenta.
Categoria ”D” de importanta, clasa ”IV”de importanta .
Strada George Fotino nr. 2 bl. b8 sc. 1 et. P ap. 1 19.05.2023 Deschide
13222018/04/202343818/05/2023450*************SEPARARE INSTALATIE UTILIZARE APA POTABILA PENTRU CONTORIZARE INDIVIDUALA PE APARTAMENTEStrada Dr. Nicolae Ionescu Sisesti nr. 9 bl. I 70 sc. 1 et. - ap. - 19.05.2023 Deschide
13223518/04/202343718/05/2023438*************SEPARARE INSTALATIE DE UTILIZARE GAZE NATURALE PE CASA SCARII IN VEDEREA CONTORIZARII INDIVIDUALE PE APARTAMENTEBulevardul Decebal nr. 92 bl. 6 sc. 1 19.05.2023
14243525/04/202343618/05/2023460*************SEPARARE INSTALATIE UTILIZARE GAZE NATURALE IN VEDEREA CONTORIZARII INDIVIDUALE PE APARTAMENTEStrada General Dr. Ion Cernatescu nr. 24 bl. 54-55 sc. 1 ap. 3 19.05.2023
13244718/04/202343518/05/2023447*************CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALA P+1E. S.teren=398,00mp
Suprafete locuință P+1E: Sc=59,95mp, Sd.=119,90mp, Su.=94,95mp, Sl.=62,25mp/5cam .
Sistem constructiv: Fundații continuie din b.a., zidărie portantă, planșee din b.a., șarpantă din lemn și învelitoare din tablă prefălțuită culoare gri antracit.
POTprop=34,96%, CUTprop.=0,50, Hmax .=7,65m, 3 locuri de parcare , Ssp.verzi=69,52mp, clasa de importanță IV, categoria de importanță D.
Aleea 5 Fragilor nr. 13 19.05.2023 Deschide