Autorizatii de construire - urbanism.nsf

Nr. A. C.AnAlte

Nr. cerereData cerereNr.
A.C.
Data eliberariNr. avizSolicitantObiect solicitareAdresaDataPublicariiFisiere
2808723/01/202414023/02/2024110*************CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA Sth+P+2
S.teren=257,00mp, Locuinta Sth+P+2: Sc=89,76m, Sd=269,28, Su=276,34mp, Sl=94,08m/5cam, S. platformă acces=2,40mp, S.c. subsol=89,76mp, S.balc.=51,90mp. Sistem constructiv locuință Sth+P+2: fundatii continue și elevații din b.a., zidărie portantă de cărămidă cu sâmburi și grinzi din b.a., acoperișul terasă necirculabilă. Retrageri locuință față de limitele de proprietate: la Vest=1,50m, la Sud=6,40m, la Est=0,80m, la Nord=0,60m.
POTprop.=35,00%, CUTprop.=1,05, 3 locuri de parcare, H.streașină=9,96m, H.max=11,60m, S.sp.verzi=40,00mp, catergoria de importanță D-conf.HG 766/1997 și clasa de importanță IV-conf.P100-1/2013
Aleea ROSIORI nr. 3 24.02.2024
2924623/01/202413923/02/2024175*************EXTINDERE LOCUINTA C1 CU UN CORP PARTER-LUCRARI EXECUTATE FARA AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE
S.teren=602,00mp, Suprafete extindere Locuinta P: Sc= Sd=27,00mp, Su=21,40mp. Sistem constructiv extindere Parter: fundatii continue din b.a., zidărie portantă, acoperișul tip șarpantă cu învelitoare țiglă metalică. Retrageri extindere față de limita de proprietate: la Nord=1,40m, la Sud=2,50m. POTex.=18,00%, CUTex.=0,18, POTprop.=22,00%, CUTprop.=0,22, 2 locuri de parcare, H.streașină=2,50m, H.max=3,10m, S.sp.verzi=293,00mp, catergoria de importanță D-conf.HG 766/1997 și clasa de importanță IV-conf.P100-1/2013
Strada Petrila nr. 3 24.02.2024
491808/01/202413822/02/202446ENGIE ROMANIA REPREZENTATA DE ANNE MARIE GESTIN PENTRU VLAD MARIN PRIN SC INSTAL ILIAS SRL REPREZENTATA DE MARIN ILIE PRIN IMPUTERNICIT CIRSTEA GHEORGHERACORD GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA DIN PE 100 SDR 11, Dn 32mm in lungime L=7ml SI AMPLASARE PRMStrada Girlesti nr. 106 R 23.02.2024 Deschide
40457720/11/202313621/02/20241479*************CONSTRUIRE DOUA LOCUINTE INDIVIDUALE C1 SI C2 PARTER SI IMPREJMUIRE TEREN
S.teren=512,00mp, Locuinta C1 P:Sc= Sd=88.72mp,Sc terase neacoperite=66,36mp Su=71,51mp, Sl=50,26/3camere. Sistem constructiv: fundatii continue din b.a., zidarie portanta,cadre din b.a și închideri zidărie, acoperișul șarpantă lemn învelitoare din tablă cutata-gri antracit.Locuința va respecta retagerile față de limita de proprietate astfel: la Nord – 2,00ml, la Sud–2,00ml fata de C2, la Est 5,00ml, la Vest– 3,00ml, H.streașină=3,50m, H.max=4,80m Locuinta C2 P: Sc= Sd=88.72mp,Sc terase neacoperite= Su=71,51mp, Sl=50,26/3camere. Sistem constructiv: fundatii continue din b.a., zidarie portanta,cadre din b.a și închideri zidărie, acoperișul șarpantă lemn învelitoare din tablă cutata-gri antracit.Locuința va respecta retagerile față de limita de proprietate astfel: la Nord – 2,00ml, la Sud–2,00ml fata de C1, la Est 5,00ml, la Vest– 3,00ml, H.streașină=3,50m, H.max=4,80m.
Lîmprejmuire=111,20ml se va realiza pe latura de Vest cu lungimea de 24,40ml realizat dintr-un soclu de beton și panouri din fier forjat, iar pe laturile de Nord-20,90mp,Sud-20,90mp, Est-20,41mp,iar între corpurile C1 și C2 cu lungimea de-20,90ml.Sistem constructiv împrejmuire: stâlpi și plăci prefabricate cu bordură de b.a , cu H max împrejmuire=1,80m. POTprop.=34,65%, CUTprop.=0,34, 2locuri de parcare, Sspații verzi=226,48mp , catergoria de importanță D și clasa de importanță IV
Strada Gradinari nr. 100S 22.02.2024
547908/01/202413221/02/202452SC MESSA CONCEPT SRL REPR.DE TEODORESCU IULIANAMENAJARE MANSARDA IN POD EXISTENT PRIN FUNCTIONALIZAREA PODULUI CONFORM LEGII NR.50/1991, ART.11 LITERA b
S teren=422,00 mp; Sc=Sd=169,00mp, Su.=134,68mp, Sl.=76,02mp/4cam. POTex=POTprop.=40,00%; CUTex.=1,25, CUTprop.=1,60; H streaşină=11,55 m; H max=12,45m, S spaţii verzi =36,00mp, 6 loc de parcare existente + 4 locuri de parcare propuse pentru amenajare mansardă în pod. Conform HGR766/1997 categoria de importanţă este "C", conform P100/2013 clasa de importanţă este "III".
Strada Ovidiu nr. 6 22.02.2024 Deschide
4356102/02/202413020/02/2024*************LUCRARI DE CONSTRUIRE CLADIRE STUDIO DE TELEVIZIUNE - TERITORIAL CRAIOVA - CONTINUARE LUCRARI
(Sc=645,00mp; Sd=1979,00mp; Su=1537,39mp; sistem constructiv: fundatii b.a., cadre b.a.,zidarie caramida, acoperis tip terasa)
Lucrari ramase de executat:STRUCTURA DE REZISTENTA - Fundații izolate pentru rampe și scări acces; placă etaj tehnic și zidărie exterioară și interioară; Turnare grindă de beton armat, etaj 2, între axele1-1(D-F) și 1-4(F-F); zidărie exterioară etajul 2, ax 1-4(F-F); zidărie interioară etaj 2, ax C-C(1-4); structura metalică a acoperișului, peste platoul multifuncțional; bazin îngropat(rezerva de apă); amenajare centrală termică; amenajări exterioare (incusiv straturi de susținere ale acestora , prevăzute în proiect):trotuar de gardă, borduri și rigole scurgere ape pluviale din prefabricate, spații verzi, alei de acces cu pavaje, cu dale prefabricate din beton.
ARHITECTURA: finisaje exterioare și interioare; compartimentări interioare; tâmplărie interioară și exterioară;terase circulabile și necirculabile; învelitoare acoperiș peste platoul multifuncțional. Instalații electrice; instalație detecție incendiu; instalații sanitare interioare și exterioare; instalații stingere incendiu; instalații termice; instalații ventilații; utilaje, echipamente tehnologice și dotări.
Calea Unirii nr. 62 21.02.2024 Deschide
2915023/01/202412719/02/2024129SC FRANCIS IMPEX SRL PRIN ION FELICIA IOANA SI TOMA ILEANA LUMINITA SUPRAETAJARE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE DE LA S+P+6E LA S+P+7E PRIN SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN SPATIU TEHNIC IN SPATII DE LOCUIT CONFORM ART.11 LIT. D) DIN LEGEA 50/1991 (R)Bulevardul Dacia nr. 102 A bl. - sc. - et. - ap. - 20.02.2024 Deschide
2531219/01/202412619/02/202493RUROKEMI CONSTRUCTION SRL PRIN BITA MARINELADESFIINTARE CONSTRUCTII C2,C3 SI REFACERE IMPREJMUIRE TEREN
(Steren=529,00mp; Desfiintare constructii C2: Sc=Sd=67,00mp; Su=61,60mp; C3: Sc=Sd=200,00mp; Su=188,60mp; POTex=58,00% CUTex=0,58, POTprop dupa desfiintare=0,00%, CUTprop=0,00Sistem constructiv C2 și C3 : structura din zidărie portantă cu sâmbure de beton armat, planșee de lemn, șarpantă din lemn,învelitoare din țiglă metalică.Pereții aflati pe hotar se vor menține pe toată lungimea cu înaltimea de 2,00m. Lîmprejmuire=4,95 ml se va realiza pe latura de Nord-Vest .Sistem constructiv împrejmuire: fundații beton armat,zidărie portantă, panouri din fier forjat de culoare neagră,H max=2,00 m. Conform N.P. P100/1-2013 construcțiile se încadrează în clasa IV de importanță și categoria de importanță D. )
Strada Bucovaț nr. 125 bl. - sc. - et. - ap. - 20.02.2024
2488319/01/202412519/02/202490*************CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA P+1; DESFIINTARE CORP C1 SI C2
(Steren= 352,00mp; constructii ce se desfiintează C1: Sc=78,00mp; Sd=93,00mp; Su=45,88mp; Sl= 34,13mp; C2: Sc=Sd=7,00mp; sistem constructiv desfintare C1: fundatii continue din beton simplu, pereti structurali, zidarie portanta, din caramida plina, acoperis din sarpanta lemn, invelitaore tigla metalica; C2- fundatii din caramida, zidarie caramida, acoperis-sarpanta lemn, invelitoare lemn;Construire locuinta P+1: Sc=72,67mp; Sd=145,34mp; Su=109,37mp; Sl=64,80mp; sistem constructiv: fundatii constinue si elevatii din b.a., zidarie portanta de caramida cu samburi din b.a. si grinzi din b.a.. Categoria de importanta D pentru desfiintare si construire., Clasa de importanta IV, POTprop=21,00%, CUTprop-0,42. Hmax=7,30m; Sspatiu verde= 100,00mp, 2 locuri de parcare)
Strada Teilor nr. 42 bl. - sc. - et. - ap. - 20.02.2024 Deschide
4276502/02/202412316/02/2024MUNICIPIUL CRAIOVA REPREZENTAT DE PRIMAR LIA OLGUȚA VASILESCU PENTRU COMPANIA DE APA REPREZENTATA PRIN DIRECTOR ALIN IONUT SUIUPROIECT REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL DOLJ , IN PERIOADA 2014-2020 PRIVIND” REABILITARE SI EXTINDERE RETELE DE APA SI CANALIZARE IN ZONA DE VEST IN MUNICIPIUL CRAIOVA”-CONTINUARE DE LUCRARI- CRAIOVA -ZONA DE VEST nr. - bl. - sc. - et. - ap. - 17.02.2024 Deschide
43695907/12/202312216/02/20241569*************CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA P+M CU SPATIU COMERCIAL LA PARTER-LUCRARI EXECUTATE FARA AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE
S.teren=564,00mp, Locuinta P+M: Sc=197,30mp, Sc podest acces=8,33mp, Sd=394,60mp(din care Sc.balcon=14,91mp), Su=353,99mp, Su spatiu comercial=168,54mp, Sl=117,63m/3cam. Sistem constructiv locuință Sp+P+M: fundatii continue din b.a., zidărie portantă din cărămidă, acoperișul șarpantă lemn, învelitoare din țiglă metalică. Locuința va respecta retagerile față de limita de proprietate astfel: la Vest= 8,45ml, la Nord= 0,00ml, la Est= 13,45ml,Sud=0,90. POTprop.=35,00%, CUTprop.=0,70, 4 locuri de parcare, H.streașină=3,13m, H.coamă=8,78m, S.sp.verzi=140,00mp, catergoria de importanță D, conform HGR 766/97 și clasa de importanță IV, conform P100/2013
Strada Pinului nr. 43 17.02.2024 Deschide
2031017/01/202412116/02/202482*************CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA Sp+P+M BAZIN ETANS VITANJABIL
S.teren=1250,00mp, Locuinta Sp+P+M: Sc=134,79mp ( din care S terasa acoperita și casa scari beci=27,72mp),Sc subsol=22,60mp, Sd=246,56mp( Sc.balcon=1,72mp), Su.=198,48mp, Sl=59,62m/3cam. Sistem constructiv locuință Sp+P+M: fundatii continue din b.a., zidărie portantă din cărămidă, acoperișul șarpantă lemn, învelitoare din țiglă metalică. Locuința va respecta retagerile față de limita de proprietate astfel: la Sud= 7,55ml, la Vest=1,00ml, la Nord= 42,50ml, la Est= 8,55ml. Bazinul Etanș Vidanjabil retagerile față de limita de proprietate astfel: la Nord= 36,70m, la Est=0,60m, la Sud= 25,27m, la Vest= 17,55m, POTprop.=10,78%, CUTprop.=0,19, 1 locuri de parcare, H.streașină=3,13m, H.coamă=8,78m, S.sp.verzi=980,00mp, catergoria de importanță D, conform HGR 766/97 și clasa de importanță IV, conform P100/2013
Strada Dinu C. Giurescu nr. 5 17.02.2024 Deschide
2057917/01/202412016/02/202489GREEN LIFE RESIDENCE SRL REPREZENTATA PRIN GIRGEL CRISTIAN MADALINSCHIMBARE SOLUTIE ACOPERIS DIN TERASA IN SARPANTA LA IMOBIL P+3 CU DESTINATIA LOCUINTE COLECTIVE
S.teren=1000,00mp, Sc.ex= 233,00mp(cu izolație termică) ; Sd=1095mp cu lift. POT ex.=POTprop=22,50%, CUTex.=CUTprop.=0,90, H.max.prop.=16,35m, H.max ex.(atic)=14,60m
Sistem constructiv: fundaţii din beton armat, stâlpi, grinzi şi planşee din beton armat, zidărie BCA ; Acoperiş tip șarpantă cu învelitoare din tablă. Conform HGR766/1997 categoria de importanţă este "C",conform P100-1/2013 clasa de importanţă este" III".
Strada Paunitei nr. 12 17.02.2024 Deschide
3721930/01/202411215/02/2024172CONSILIUL JUDETEAN DOLJ REPREZENTAT PRIN PRESEDINTE COSMIN VASILE PRIN DIRECTOR EXECUTIV ZAMFIR DAN PENTRU SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA DESFIINTARE PARTIALA CORP C1-SECTIA DE RADIOTRAPIE SI BRAHITERAPIE SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CRAIOVA Suprafață teren=72281,00mp. Desfiinţare construcţie C1 partial: Sc=Sd=182,07mp, Su=127,25mp.: Sistem constructiv C1 partial: H max=5,50m, fundatii de b.a , zidărie portantă , șarpanta din lemn., P.O.T.prop. după desfiintare =21,17%, C.U.T.prop. după desființare=0,93, conform N.P. P100/1-2013 construcțiile se încadrează în clasa III de importanță și categoria de importanță C.Strada Tabaci nr. 1 16.02.2024 Deschide
2335018/01/202410815/02/202491*************CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN S.teren=449,00mp, Locuinta Unifamilială P+1: Sc=92,63mp (din care Sterasă acoperită=13,50mp) Sc loggie=4,05,Sd=185,00m Sbalcoane descoperit=14,00mp, Su=148,37mp, Sl=67,20m/4cam. Sistem constructiv locuință Unifamilială P+1 : fundatii continue din b.a. zidarie portanta întarită cu stâlpi și centuri din b.a., acoperișul șarpantă lemn învelitoare din tablă tip țiglă metalică.Locuința va respecta retagerile față de limita de proprietate astfel: la Nord- 2,00ml, la Est-2,07ml, la Vest – 10,14ml, la Sud – 8,30ml. Sistem constructiv împrejmuire:Lîmprejmuire=18,09ml pe latura de V est- se va realiza din fundații continue din b.a,stâlpi prefabricați din b.a cu tencuială decorativa albă,soclu din zidarie de boltari, iar între stâlpi va fi executata feronerie grunduita și vopsită, cu H împrejmuire=1,80m. POTprop.=20,57%, CUTprop.=0,4120, 3 locuri de parcare,Sspații verzi=99,50mp H.streașină=5,33m, H.max=8,00m, catergoria de importanță D și clasa de importanță IV.Strada Alba Iulia nr. 13C 16.02.2024 Deschide
1848016/01/202410715/02/202479*************CONSTRUIRE LOCUINTA P, PUT FORAT, BAZIN ETANS VIDANJABIL SI IMPREJMUIRE TEREN - MODIFICARE DE TEMĂ PE PARCURSUL EXECUŢIEI LUCRĂRILOR CONFORM ART.66 ŞI ART.67 DIN ORD. 839/2009. (locuinta: Sc=Sd=152,40mp, Su=106,15mp; Sl=75,41mp/3cam; Sterasa1 acoperita=5,56mp; Sterasa2 acoperita= 16,69mp; sistem constructiv: fundatii continue din b.a., zidarie + cadre b.a., acoperis tip sarpanta lemn, invelitoare tigla metalica; imprejmuire teren: Li=97,62ml; sistem constructiv: la strada - stalpi si elemente metalice orizontale, la interior: fundatii izolate, stilpi+panouri prefabricate b.a.)
Modificarea de temă constă în: renuntarea la terasa neacoperita în suprafata de 26,75mp, se va modifica inaltimea aticului, fiind aceeasi cota peste tot de 4,50ml, de asemenea se vor modifica fatadele (goluri de ferestra) astfel:
Pe fațade de N-E se renunță la elementul decorativ metalic vertical si la placarea din cărămidă roșu închis și se va folosi tencuială decorativă culoarea antracit, se modifică poziția golului de fereastră față de stâlpul axul 6 din 1,65m în 2,7m.
Pe fațada de S-V se renunță la placajul din cărămidă roșu închis, se adaugă elemente decorative verticale metalice, golul de fereastră din axul 5 va fi de 2,3m față de 1,3m inițial, iar golul de fereastră din axul 6 își modifică dimensiunea din 1m în 0,95m și va fi la 0,7m față de stâlpul axul 6.
Pe fațada de N-V se renunță la panoul obturare vedere și se propune perete zidit si se modifică h parapet din 1,6m în 1,4m.
Pe fațade de S-E se renunță la placarea cu cărămidă roșu închis, în axul D înălțimea parapetului se modifică din 0,6m în 0,75m.
Strada Platanului nr. 2 16.02.2024 Deschide
1611615/01/202410615/02/202478*************DESFIINTARE CORP C2 SI REALIZARE CONSTRUCTIE P+M -LOCUINTA UNIFAMILIALA
-Constructie ce se desfiintează C2-ANEXA: S.c.=S.d.=31,00mp; sistem constructiv C2: fundatie b.a., zidarie caramida, acoperis sarpanta de lemn, invelitoare tabla; P.O.T. existent=32%, C.U.T. existent=0,49;
P.O.T. propus dupa desfiintare=28%, C.U.T. propus dupa desfiintare=0,45; S.c. rezultata dupa desfiinţare=215,00mp, S.d. rezultată după desfiinţare=347,00mp;
-Constructia P+M propusa LOCUINTA: S.teren=768,00mp; Sc propusa=54,00mp, Sd propusa=54,00mp; Su propusa=85,40mp; Sl propusa=39,50mp; S.sp. verzi=120mp; Nr. loc. parcare=3; H.max. c-tie propusa=6,50m
P.O.T. propus final=35%, C.U.T. propus final=0,59; S.c. propusă finala=269,00mp, S.d. propusă finala=347,00mp.
- Rovinari nr. 49 16.02.2024 Deschide
38525209/11/202310315/02/20241433*************SCHIMBARE DESTINATIE PARTIALA C1 DIN SPATIU COMERCIAL IN LOCUINTA CU MODIFICARI INTERIOARE SI EXTERIOARE, AMENAJARE MANSARDA IN POD EXISTENT SI EXTINDERE CU P SI P+M LA LOCUINTA C1 - LUCRARI EXECUTATE FARA AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE
S.teren=3331,00mp, S.prop.extindere=33,33mp; S.d=292,48mp(din care S.ext.=33,33mp și S.mansardă=259,15mp), Su=240,00mp, Sl=131,45mp/5cam. Suprafața demolată din C3=118,00mp. Sistem constructiv extindere C1: fundatii continue din b.a., zidărie din cărămidă, planșeu din b.a.. Extinderea(P)va respecta retragerile față de limitele de proprietate astfel: la Sud-Vest=0,80ml.
POTex.=28,00%, CUTex.=0,30, POTprop.=25,00%, CUTprop.=0,35, număr locuri de parcare=3 , H.streașină=5,80m, H.coamă=8,55m, S.sp.verzi=800,00mp, catergoria de importanță D, conform HGR 766/97 și clasa de importanță IV, conform P100/2013
Strada Bariera Vâlcii nr. 1A 16.02.2024
1706116/01/202410214/02/202481SC NITELA IMPEX SRL PRIN SCAICEANU ALEXANDRUCONSTRUIRE LOCUINTA P+1 REALIZARE IMPREJMUIRE TEREN BAZIN ETANS VIDANJABIL -INTRARE IN LEGALITATE -MODIFICARE DE TEMA PE PARCURSUL EXECUTIEI LUCRARILOR CONFORM ART. 66 DIN ORD-839/2009 La AC 505/08.06.2023. Steren=482,00 mp, Sc tot.=148.40mp, Sd tot.=270.25mp, Su tot.= 215.75 mp, Sc balcoane=34.40 mp, Slocuibilă tot.=74,80 mp/4 camere, sistem constructiv: zidărie portantă carămidă si gips carton, fundaţii beton armat, acoperis tip şarpantă din lemn, învelitoare tabla faltuita, L imprejmuire=62,86ml dintre care L imprejmuire Sud=16.50ml din: porti auto si pietonal metal, stalpi b.a., zidarie boltari, fundatii beton; L imprejmuire Nord=16,50 ml din: poarta acces pietonal metalica, zidarie boltari, stalpi b.a., fundatii beton si L imprejmuire Est=29,86ml din stalpi metalici, soclu b.a., plasa metalica, fundatii beton. Modificarea de temă constă în: modificare balcon etaj 1- latura de Sud între axele A și B, din axul 2 către axul 4. Conform H.G. nr.766/97 categoria de importanţă este "D", conform P100-1/2013 clasa de importanţă este "IV".Strada Ionel Teodoreanu nr. 4F 15.02.2024 Deschide
2515319/01/202410114/02/2024106GENERAL BUILDING MANAGEMENT SRL REPREZENTATA DE STOICOV RUSANDRAAMENAJARE SALI CINEMATOGRAF MEZANIN PROIECTIE SI FUNCTIUNI CONEXE LA NIVELUL ETAJULUI 1 AL CLADIRII CENTRU COMERCIAL PROMENADA MALL- Sc amenajată cu săli cinema=1804,00mp, Sd existenta=1804,00mp,Sd propus=301,00mp,Sd total=2105,00mp, Su existent=1801,00mp,Su propus=287,30mp,Su total=1801,00mp POT=37,43 CUT=0.48, Conform H.G.R.nr.766/1997 categoria de importanţă este "C", conform P100-1/2013 clasa de importanţă este "II"Calea Severinului nr. 61 15.02.2024
1802316/01/20249814/02/2024METAL LEMN SA REPREZENTATA PRIN MITRACHE GIGICONSTRUIRE BLOC DE LOCUINTE P+10 CU SPATIU COMERCIAL LA PARTER SI IMPREJMUIRE TEREN IN LUNGIME DE 101,50ML - CONTINUARE DE LUCRARI
(L=101,50m, Sc=250,00mp, Sd=2750,00mp, Sd cu balcoane =3260,50mp, Su=2164,49mp, Sl=1202,46mp, sistem constructiv: cadre b.a., pereti zidarie, fundatii radier general din b.a., acoperis-terasa, imprejmuire-zidarie+panouri din teava rectangulara si panou tabla expandata)
Lucrări rămase de executat: structura de rezistență, zidărie, instalații termice, instalații sanitare, instalații electrice, lucrări de rigips, șapă și tencuială, finisaje și împrejmuire teren(101,50ml)
Bulevardul Decebal nr. 85R 15.02.2024
46634528/12/20239714/02/202413*************CONSTRUIRE LOCUINTA P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN (l=91,92ml)
S.teren=447,00mp, Locuinta P+1: Sc=88,60mp(din care terasa=12,60mp), Sd=164,60mp, Su=109,46mp, Sl=66,86m/4cam, S.balcoane=14,19mp. Sistem constructiv locuință P+1: fundatii continue din b.a., zidărie portantă, planșeu b.a. peste parter și etaj, acoperișul șarpantă lemn, învelitoare din tablă tip țiglă.
Sistem constructiv împrejmuire (H=2,00m):laturile N-V și N-E(12,55ml+33,17ml)- se va realiza din fundații continue cu parapet de zidărie între stălpii din beton armat și lacre de metal între ei , pe latura de S-E(12,55ml) împrejmuirea se va realiza din:fundații izolate din b.a., stâlpi de metal și panouri de sârmă tip METRO; latura de S-V(33,63ml) împrejmuirea se va realiza din:fundații continue din b.a. și panouri prefabricate . Locuința va respecta retagerile față de limita de proprietate astfel: la Nord-Est=3,45ml, la Sud-Est=12,10ml, la Sud-Vest=1,10ml, la Nord-Vest=8,77ml(din terasă). POTprop.=19,82%, CUTprop.=0,37, locuri de parcare=2, H.streașină=6,13m, H.coamă=8,71m, S.sp.verzi=273,65mp, catergoria de importanță D-conf.HG 766/1997 și clasa de importanță IV-conf.P100-1/2013
Strada Merisorului nr. 56 15.02.2024 Deschide
43715907/12/20239613/02/20241571*************CONSTRUIRE IMOBIL S+P+2 CU GARAJE/SPAȚII TEHNICE LA SUBSOL, SPAȚII COMERCIALE LA PARTER SI LOCUINTE COLECTIVE LA ETAJELE 1-2
S.teren=892,00mp, Imobil S+P+2: Sc=372,75mp, Sd=1555,90mp(din care S. balc.închise/deschise=202,00mp, S. subsol-spații tehnice/garaj=372,75mp, Sp.comercial-parter=372,75mp), Su=1192,00mp, Sl=294,10m/14cam.
Sistem constructiv imobil: fundatii radier din b.a., cadre cu pereți structurali b.a., planșeu b.a. peste parter și etaj, acoperișul șarpantă lemn, învelitoare ascunsă din tablă fălțuită.
Imobilul va respecta retagerile față de limita de proprietate astfel: la Est-3,25ml, la Sud-2,85ml, la Vest-1,00ml, la Nord-4,45ml. POTprop.=41,79%, CUTprop.=1,10, locuri de parcare=17, H.streașină=11,20m, H.atic=11,95m, H. coamă=11,85m, S.sp.verzi=82,20mp, catergoria de importanță C - conf. HGR 766/97 și clasa de importanță III - conf. P100/2013.
Strada Brestei nr. 400A 14.02.2024 Deschide
37407731/10/20239512/02/20241388MUNICIPIUL CRAIOVA PENTRU MITROPOLIA OLTENIEI -PAROHIA ROMANESTI REPREZENTATA PRIN PREOT MIHAIL FLORIN SABINCONSTRUIRE BISERICA , CLOPOTNITA ,PANGAR SI IMPREJMUIRE TEREN-MODIFICARE DE TEMA IN TIMPUL EXECUTIEI CONFORM ART.66 DIN ORDINUL 839/2009, Lî.=140,02ml
S.teren=1287,86mp, Biserica:Sc=180,0 mp, Sd=348,50 mp, Su=283,50 mp, Suprafete ex.Pangar Parter: Sc=Sd=35,48mp: Suprafețe Anexă propusă P+M(pangar): Sc=103,46mp, Sd=208,38mp, Su=146,34mp. Suprafețe clopotniță: Sc=Sd=14,47mp, Su=5,76 mp.
Sistem constructiv Biserica: cadre din b.a.,fundatii din b.a., acoperiş-terasa cu învelitoare din tablă din cupru.
Sistem costructiv Pangar: fundații continue din b.a., structură din cadre, planșeu peste parter din b.a., șarpantă din lemn, învelitoare din tablă din cupru.
Sistem costructiv Clopotniță: fundații tip radier din b.a., structura metalică din țevi rectangulare.
Sistem costructiv Împrejmuire:Front stradal(58,00ml) - fundații din b.a., elevații din b.a. și la partea superioară se vor monta panouri din fier forjat; partea de Nord,Est și Vest(90,52ml) - fundații din b.a., elevații din b.a. și la partea superioară se vor monta panouri din fier forjat
Modificare de Tema este: Se renunță la Fosa Vidanjabilă, se înlocuie centrala termică cu 2 centrale electrice. La subsol se renunță la grupurile sanitare și la birou. Se modifică forma scărilor de acces. Se propune înlocuirea învelitoare din carton bituminat în învelitoare din tablă de cupru.
S-a renunțat la construcția pentru clopotniță care se va realiza din profile metalice sudate, prevăzută cu o șarpantă metalică cu învelitoare din tablă din cupru. Se va realiza mansardă la construcția anexă P(Pangar). Se va schimba împrejmuirea propusă inițial.
POTprop.=25,90%, CUTprop.=0,471,POTprop.=25,90%, CUTprop.=0,471, Bisercă:H.max.=23,50m, H.cornișă-4,715m. Pangar:Hmax=7,50m, Hcornișă=4,80m. Clopotniță:H.max.=7,95m, H.cornișă=7,50m. Locuri de parcare=8, S.sp.verzi=545,85mp, clasa de importanță II și categoria de importanță C
Strada Artileriei nr. 11 13.02.2024
1569515/01/20249409/02/202476*************CONSTRUIRE TREI LOCUNTE UNIFAMILIALE P+1 -C1 C2 C3 SI IMPREJMUIRE TEREN Steren=750,00mp;POT propus =35,00%. CUTpropus =0,67;.Corpul C1,C2,C3 : Sc= 87,50mp x3=262,50mp;Sc terase neacoperite=7,40 x3=22,20mp, Sd=169,00mp x 3=507,00mp( din care Sc terase acoperite 7,35 x 3=22,05mp, Sc balcoane= 7,35 x 3=22,05); Su=111,45mp x 3=334,35mp, Sl=78,8/3 x 3=244,40/15camere .Sistem constructiv:fundaţii din b.a, zidarie portanta acoperis tip șarpantă cu învelitoare din țiglă metalică .Conform planului de situaţie construcţia se va amplasa in teren faţă de limitele de proprietate astfel: C1 ,la Sud-Vest-2,00m; la Nord-Vest-4,10m; la Sud-Est- 5,50m; la 3,40m față de C2 pe latura de Nord-Est, C2 se va amplasa la Sud-Vest-3,40m față de C1; la Nord-Vest-4,10m; la Sud-Est- 5,50m; la 3,40m față de C3 pe latura de Nord-Est, C3 se va amplasa la Sud-Vest-3,40m față de C2; la Nord-Vest-4,10m; la Sud-Est- 5,50m; la 2,00m față de Nord-Est. H streaşină=5,35m;Hmax=7,32m, Lîmprejmuire=113,96ml, pe latura de Sud-Est=35,53ml se va realiza din elemente din zidarie din BCA cu H împrejmuire=2,00m,iar pe laturile de Sud-Vest,Nord-Vest,Nord-Est=78,43ml- se va realiza prefabricate din beton, cu H împrejmuire=2,00m S spaţii verzi=274,00mp;Locuri de parcare=6 locuri .Conform HGR766/1997 categoria de importanţă este "D",conform P100-1/2013 clasa de importanţă este" IV".Strada Moldova nr. 57B 10.02.2024 Deschide
1613515/01/20249309/02/202477*************CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN L=102,10ml
P.O.T. prop.=22%, C.U.T.prop.=0,43 ; S.teren=651,00 mp ; S.c.=144,880 mp (din care S.terasă acoperită=13,77 mp), S.d.=283,27mp (din care S.balcon=13,77 mp) ; S.u.=202,84mp ; S.locuibilă=117,48 mp/5 camere ; H.max=8,70m ; H.max cornișă=5,70m. S.spațiu verde=385,12mp ; Locuri de parcare=3;
Conform Normativului NP 100//-2013 clasa de importanță este IV și conform H.G. 766/97 categoria de importanță este ”D”.
Strada Muntenia nr. 90 P 10.02.2024 Deschide
1435312/01/20249209/02/202472*************CONSTRUIRE HALE METALICE - DEPOZITARE C1 si C2 CU REGIM DE INALTIME PARTER, CONSTRUCTIE PROVIOZORIE CU DURATA DE AMPLASARE DE 10 ANI
sistem constructiv C1 si C2 : fundaţii izolate din b.a., structură metalică cu închideri perimetrale din panouri isopan, acoperiş tip şarpantă metalică într-o apă cu învelitoare din panouri isopan ; nr. locuri de parcare=16, S spaţii verzi=800,00 mp ; H.streaşină=5,00m, H.max.=7,00 m.
S.teren=3051,00mp, P.O.T.existent=0%, P.O.T. propus=18,80% , C.U.T.existent=0,00 , C.U.T. propus=0,18.
S.c. total propusă = 576mp (S.c.prop.hala 1= 276mp , S.c. prop.hala 2 = 300mp)
S.d. total propusă= 576mp (S.d.prop.hala 1= 276mp , S.d.prop.hala 2 = 300mp)
S.u. total propusă= 543,60mp (S.u.hala 1= 259,90mp , Su.hala 2 = 283,700mp)
Hala C1 se va amplasa faţă de limitele de proprietate astfel: la 0,60ml faţă de limita de Nord, la 9,00 ml faţă de limita de Sud, la 68,50ml faţă de limita de Est, la 53,50ml faţă de Vest.
Hala C2 se va amplasa faţă de limitele de proprietate astfel: la 6,50ml faţă de limita de Nord, la 0,60 ml faţă de limita de Sud, la 0,60ml faţă de limita de Vest, la 25,10ml faţă de constructia C1.
Conform H.G. 766/97 categoria de importanţă este "D", conform P100-1/2013 clasa de importanţă este "IV".
- T 62, P18, P22, P23 nr. - 10.02.2024 Deschide
906010/01/20248808/02/202469*************CONSTRUIRE LOCUINTA P+1
S teren=376,00 mp; Sc=90,50mp, Sd=180,00mp, Su.=132,00mp, Sl=74,80mp/4cam.
Sistem constructiv P+1E: fundaţii continue din beton armat, zidărie portantă din cărămidă, acoperiş tip şarpantă de lemn, învelitoare din țiglă metalică tip Lindab. Retragerile fata de limita de proprietate: la 7,73ml fata de limita de Est , la 0,71ml fata de limita de Vest, la 2,01ml fata de limita de Sud. POTex.=18,54%; CUTex=0,36; POTprop.=24,06%; CUTprop.=0,47;
H.max=6,85m, H.str.=5,79m, S spaţii verzi =144,00mp, 2 loc de parcare. Conform HGR766/1997 categoria de importanţă este "D", conform P100/2013 clasa de importanţă este "IV".
Strada Primaverii nr. 1 bl. - sc. - et. - ap. - 09.02.2024 Deschide
2472219/01/20248708/02/202486*************CONSOLIDARE RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA RECONFIGURARE FATADE SCHIMBARE SISTEM DE ACOPERIS SI MODIFICARI STRUCTURALE CORP C1
Steren=216,00mp;POT propus=76,85%; CUTpropus =0,77;.Corpul C1 : Sc= 166,00mp; Sc subsol=49,00mp, Sterasa circulabila=62,19mp; Sc platforma acces=3,97mp,Sd=215,00mp; Su existente=145,75mp, Su desfintata=119,03mp; Su mentinute=26,72mp; Su propus=135,15mp; Su total=161,87mp ; Sl existenta/desfintata=71,80/4camere, Sl propusa/totala=122,16/2camere .Sistem constructiv:fundaţii b.a pe fundații izolate din beton, suprastructura din cadre din b.a. și centuri din b.a, acoperiș tip șarpantă de lemn și învelitoare din tablă metalică.Conform planului de situaţie construcţia se va amplasa in teren faţă de limitele de proprietate astfel:de 6,25m fata de axul str.Paltinis ,la Nord-0,00m; la Sud-0,00m; la Vest- 1,00m; la Est-0,00m. H streaşină=3,70m;Hmax=7,17m, S spaţii verzi= 2,90mp; Locuri de parcare=1 loc .Conform HGR766/1997 categoria de importanţă este "D",conform P100-1/2013 clasa de importanţă este" IV".
Strada Petru Rares nr. 23 09.02.2024 Deschide
1433812/01/20248607/02/202461*************CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN L=106,74M-MODIFICARE DE TEMA IN TIMPUL EXECUTIEI CONFORM ART.66 DIN ORD.839 PENTRU MODIFICARE FATADE
S teren=700,00 mp, POT=19,27%, CUT=0,34, H cornişă=6,25 m, H max=7,75 m Sc=134,90 mp din care Sterasa acoperita=14,10mp, Sd=244,30mp , Su=177,80 mp, Sl=77,40/4 camere. Sistem constructiv=fundaţii din beton armat, zidărie portantă, acoperiş tip sarpanta, învelitoare tablă maro. Împrejmuire: L =106,74 ml cu H=2,00 m, sistem constructiv:panouri prefabricate pe laturile de Nord,Est,Sud, pe latura de Vest din tencuieli texturate bej pe zidarie din b.c.a. si porti metalice maro . Construcţia se va amplasa în teren faţă de limitele de proprietate astfel:0,90 ml - Nord, 3,01 ml -Est, 7,11-Sud. S spaţii verzi=363 mp, 2 locuri de parcare. Conform HG 766/97 categoria de importanţă este "D", conform P100-1/2013 clasa de importanţă este "IV".
Strada Drumul Muntenilor nr. 72B bl. - sc. - et. - ap. - 08.02.2024