Autorizatii de construire - urbanism.nsf

Nr. A. C.AnAlte

Nr. cerereData cerereNr.
A.C.
Data eliberariNr. avizSolicitantObiect solicitareAdresaDataPublicariiFisiere
23277125/06/202471724/07/2024773WORKSTATION INVEST S.R.L. REPREZENTATA PRIN MARE TANIA RAMONAMODIFICARE DE TEMĂ PE PARCURSUL EXECUŢIEI CONFORM ART.66 DIN ORDINUL NR.839/2009 PRIN A.C. 497/06.06.2023 DIN CONSTRUIRE LOCUINŢE ŞI SPAŢII ANEXE S (DESTINAŢIA PARCĂRI AUTO)+P+10E ÎN CONSTRUIRE LOCUINŢE ŞI SPAŢII ANEXE P+7E
Steren=2150,00 mp, P.O.T.propus=19,38%, C.U.T.propus=1,785, Sc totală=440,25 mp, Sd totală=3914,91 mp (din care S.balcoane=503,35 mp), Su totală=2730,26 mp, Sl totală=1281,42 mp/70 camere, nr. apartamente=35, H.maxim=28,50 m, S spaţii verzi=438,00 mp, nr. locuri de parcare=52 (din care 2 locuri pentru persoane cu dizabilităţi şi 8 locuri pentru vehicule electrice) . Sistem constructiv: strucură ortogonală în plan şi elevaţie, realizată în sistem dual cutie rigidă şi cadre din beton armat cu nucleu central rigid, planşee din beton armat, pereţi exteriori din zidărie de BCA, acoperiş tip terasă necirculabilă cu învelitoare din carton asfaltat bitumat. Conform H.G.nr.766/1997 categoria de importanţă este "C", conform P100-1/2013 clasa de importanţă este" III".
Bulevardul Dacia nr. 67A bl. - sc. - et. - ap. - 25.07.2024
20230329/05/202471624/07/2024702MITROPOLIA OLTENIEI ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI REPREZENTATA PRIN BADESCU GEORGICA SILVIU PENTRU SC DURBIS PROD SRL REPREZENTATA PRIN POPESCU DUMITRUMODERNIZARE FATADA SPATIU COMERCIAL-CONSTRUCTIE PROVIZORIE CU DURATA DE AMPLASARE PE TOATA PERIOADA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE
Steren inchiriat=13,26mp Sc=Sd=13,26mp Su=12,68mp, H.cornisa.=3,35m, H.max.=4,80m, Sistem constructiv: Constructia existența are o structura metalica,închideri din isopan,tâmplărie din pvc. Modernizarea construcției constă în: înlocuirea tâmplărirei pvc existente cu tîplărie maro şi a parapetului şi prizei de la acoperiş cu pvc sau lemn în culoare maro, aticul existent va fi placat cu lambriu din pvc stejar natur . Lambriul pentru exterior și profil lambriu exterior "v", vor asigura continuitate păstrând aceiași înălțime față de cota "0", pentru toate spațiile comerciale propuse pentru modernizare. Fațadele vor fi din punct de vedere cromatic și arhitectural tratate în mod unitar cu celelalte spații învecinate. Categoria de importanţă D si clasa de importanţă IV conform P100/3013.
Strada George Enescu nr. 79 25.07.2024
23774528/06/202471524/07/2024802*************CONSTRUIRE IMPREJMUIRE PARTIALA TEREN PE LATURA DE EST
Strada Cantonului nr. 22 25.07.2024
23685727/06/202471424/07/2024803QUFFA WEDAD ANDRADA PENTRU SC DR. MAX SRL PRIN IMPUTERNICIT STANCUT RAZVANAMPLASARE SEMNALISTICA EXTERIOARA - LUCRARI EXECUTATE FARA AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE
<p>S=16,55mp (din care faţadă principală=1043cmx110cmx370 cm; casetă perpendiculară=80cmx 80cmx386cm; faţadă secundară=404cmx110cmx370cm);Sistem constructiv: caseta luminoasa propusa pentru amplasare este executata din aluminiu si contine un logo Dr.Max , prinse individual prin intermediul unei structuri metalice si vor fi iluminate din interior cu module LED. Clasa de importanţă III, categoria de importanţă C.</p>
Bulevardul Carol I nr. 152 bl. V et. parter ap. spatiu comercial 25.07.2024
20374030/05/202471324/07/2024682ENGIE ROMANIA SA REPREZENTATA DE ANNE MARIE GESTIN PENTRU DUDU ION PRIN SC KOFALM SRL REPREZENTATA DE FURNEA ADRIAN PRIN IMPUTERNICIT TRAISTARU TEREZA RACORD GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA DIN PE 100 SDR 11 Dn 32 mm CU L=4,00 ml SI MONTARE POST DE REGLARE PR/PJ
Strada Măslinului nr. 42D bl. - 25.07.2024 Deschide
23370126/06/202471224/07/2024793ENGIE ROMANIA SA REPREZENTATA DE ANNE MARIE GESTIN PENTRU CORACI CRISTIAN ALEXANDRU PRIN SC PRIMASERV REPREZENTATA DE ALBOIU LUCIAN PRIN IMPUTERNICIT PASARIN DENISABRANSAMENT GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA L=6,00ML SI MONTARE POST DE REGLARE PM/PJ
<p>CONDIȚII: Se vor respecta condițiile precizate &icirc;n avizul emis de Compania de Apa Oltenia SA. Se va respecta declarația notarială nr.2421/28.06.2024 N.P. Curea Ionel&nbsp;și tabelul nominal cu acordul proprietarilor&nbsp;Aleii 5 Ramuri. Se va readuce terenul afectat de lucrare la forma inițială prin grija constructorului. Desfășurarea lucrărilor nu va afecta circulația auto și pietonală. Desfășurarea lucrărilor va fi semnalizată corespunzător pe timp de noapte prin sectorizarea zonei de lucru cu panouri ,placi și indicatoare rutiere.La lucrarile executate transversal fata de strada,refacerea covorului asfaltic se va face pe o latime de 3.00 m stanga si 3.00 m dreapta fata de sapatura(total 6.00 m),iar in cazul lucrarilor executate in lungimea strazilor covorul asfaltic se va reface pe tot sensul de circulatie afectat de lucrare.-PT BRANSAMENT CU ASFALT TROTUAR-minim 10mp S/D-sau integral dacă trotuarul e deteriorat&nbsp;pe toată lungimea STRADĂ-S/D-minim 30mp pe lăţimea benzii-sau integral pe toată lungimea benzii.Conform HGR nr.766/1997 și P100/2013 , categoria de importanță este &rdquo;D&rdquo; si clasa de importanță este &rdquo;IV&rdquo;. Se vor respecta avizele, acordurile și documentația tehnică vizată spre reschimbare ce a stat la baza emiterii autorizației.</p>
Aleea 5 Ramuri nr. 15D bl. - sc. - et. - ap. - 25.07.2024
23726727/06/202471124/07/2024797*************IMPREJMUIRE TEREN
S.teren=1125,00 mp. &Icirc;mprejmuire(44,73ml): latura de Nord - front stradal. Sistem constructiv &icirc;mprejmuire:fundații izolate, st&acirc;lpi metalici și panouri din s&acirc;rmă zincată. Pe latura de Nord se vor realiza conform proiectului porți acces auto și pietonal. Conform H.G. 766/97 categoria de importanţă este &quot;D&quot;, conform P100-1/2013 clasa de importanţă este &quot;IV.
Strada Marina Stirbei nr. 39 25.07.2024 Deschide
23206025/06/202471023/07/2024767*************CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA P+1E - LUCRARI EXECUTATE FARA AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE
Aleea 2 Cocorului nr. 6 24.07.2024
24234003/07/202470923/07/2024849*************CONSTRUIRE LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ Sp+P+1, PISCINĂ, ANEXĂ P - CARPORT, ÎMPREJMUIRE PARŢIALĂ TEREN
<p>S teren=1129,00 mp, P.O.T.propus=26,71%, C.U.T.propus=0,45. Locuinţă Sp+P+1 propusă: Sc=157,10,&nbsp;S.terasă acoperită=35,25 mp, S.terasă neacoperită=11,80 mp, S.platformă acces=16,60 mp, Sd=367,00&nbsp;mp (din care Sc.subsol=58,80&nbsp;mp), Su=283,95 mp, Su.logie=9,20 mp, Su.terasă acoperită=32,60 mp, Su.totală terase neacoperite=37,80 mp (din care Su.terasă etaj=26,00 mp), Sl=116,10 mp/4 camere, H.maxim=7,55 m (faţă de cota 0.00), nr. locuri de parcare=3, S.spaţii verzi=493,90 mp. Sistem constructiv: fundaţii continue din beton armat, suprastructură mixtă - cadre din beton armat (st&acirc;lpi, grinzi, planşee) şi zidărie portantă, &icirc;nchiderile exterioare din zidărie tip B.C.A., acoperiş tip terasă necirculabilă. Locuinţa Sp+P+1 se va amplasa faţă de limitele de proprietate astfel:&nbsp;la 2,15&nbsp;ml faţă de limita de Nord-Est, la 13,65&nbsp;&nbsp;ml (proiecţie etaj) faţă de limita de Sud-Est, la 11,05&nbsp;ml (de la terasa acoperită) faţă de limita de Sud-Vest, la 1,35&nbsp;ml (de la terasa neacoperită) faţă de limita de Nord-Vest. Anexă parter carport: Sc=Sd=39,15 mp, Su=37,70 mp, H.maxim=3,60 m. Sistem constructiv: fundaţii continue din beton armat, suprastructură mixtă (cadre b.a. şi zidărie portantă, acoperiş tip şarpantă din lemn cu &icirc;nvelitoare din tablă. Anexa P carport se va amplasa&nbsp;faţă de limitele de proprietate astfel:&nbsp;la 4,70&nbsp;ml faţă de locuinţă propusă din partea de&nbsp;Nord-Vest, la 1,20&nbsp; ml&nbsp;faţă de limita de Nord-Est,&nbsp;la 0,20&nbsp;ml&nbsp;faţă de limita de Sud-Est, la 30,60&nbsp;ml&nbsp;faţă de limita de Sud-Vest. Piscina: Sc=67,00 mp, Su=54,40 mp, sistem constructiv alcătuit din fundaţii continue şi elevaţii din beton armat.&nbsp;Retragerile piscinei față de limitele de proprietate: la 2,70m față de locuința propusă&nbsp;(N-V),&nbsp;la 5,50 ml față de locuinţa propusă (N-E), la 12,10 ml faţă de S-E, 3,80 ml faţă de S-V.&nbsp; &Icirc;mprejmuire parţială teren: Li.propusă=73,17 ml, &nbsp;pe laturile de Sud-Est (Li=37,80 ml,&nbsp; sistem constructiv-fundaţii continue şi st&acirc;lpi din b.a. şi elemente din ţeavă rectangulară), Sud-Vest&nbsp;(Li=30,35&nbsp;ml) şi Nord-Est&nbsp;(Li=5,02&nbsp;ml) cu sistem constructiv-fundaţii izolate din beton monolit, st&acirc;lpi prefabricaţi din beton şi&nbsp;panouri prefabricate din b.a. Conform H.G. nr.766/97 categoria de importanţă este &quot;D&quot;, conform P100-1/2013 clasa de importanţă este &quot;IV&quot;.</p>
Strada Dimitrie Cantemir nr. 42F bl. - sc. - et. - ap. - 24.07.2024 Deschide
23723327/06/202470823/07/2024796*************CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E LUCRARI EXECUTATE FARA AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE
<p style="text-align:justify">&nbsp;Steren=199,00mp,Sctot.=65,28mp(Sterasă=3,28mp),Sdtot.=134,83mp,Sutot.=103,83mp(Scbalcon=7,55mp,Sterasa=3,28mp),Slocuibilătot.=43,00&nbsp;mp/3&nbsp;camere, sistem constructiv: zidărie portantă , fundaţii beton armat, acoperis tip şarpantă din lemn, &icirc;nvelitoare tabla zincata, &nbsp;Conform H.G. nr.766/97 categoria de importanţă este &quot;D&quot;, conform P100-1/2013 clasa de importanţă este &quot;IV&quot;.</p> <p>&nbsp;</p>
Strada Poligonului nr. 134A bl. - sc. - et. - ap. - 24.07.2024
23310325/06/202470723/07/2024765PROPRIETARII BL.B1,SC 4 REPREZENTATI DE LUNGU ELENASEPARARE INSTALATIE DE UTILIZARE GAZE NATURALE PE CASA SCARII IN VEDEREA CONTORIZARII INDIVIDUALE PE APARTAMENTE
<p>
Strada Dezrobirii nr. 174 bl. b1 sc. 4 et. - ap. - 24.07.2024
23800328/06/202470623/07/2024826MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN PRIMAR LIA OLGUTA VASILESCU PRIN DELEGAT DIRECTOR EXECUTIV MARIA NUTAMASURI DE PERFORMANTA ENERGETICA PRIVIND CLADIRI APARTINAND DE 6 UNITATI DE INVATAMANT IN CRAIOVA - COMPONENTA ”COLEGIUL NATIONAL NICOLAE TITULESCU”
Steren=10124,00mp, Cladire liceu C1: existent Scex=1115,00mp; Sdex=3345,00mp; Hmax=11,41m; Sala sport C2: Sc=Sd=735mp; ,Hmax.=9,97 m&nbsp;. POTpro=POTex=25,39%. CUTprop=CUTex=0,47. Lucrări propuse: Cladire C1 - modernizare placa pe sol, modernizarea peretilor exteriori, modernizare terasei acoperis, modernizarea planseului peste subsol,&nbsp; modernizarea planseului peste subsol; Cladire C2 - sala de sport : modernizarea placii pe sol,&nbsp; modernizarea peretilor exetriori, modernizarea terasei acoperis, modernizarea elementelor de constructie vitrate . Conform H.G.R.nr.766/1997 categoria de importanţă este &quot;C&quot;, conform P100-1/2013 clasa de importanţă este&quot; II)
Strada Doljului nr. 12 bl. - 24.07.2024 Deschide
23181521/06/202470519/07/2024774LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L. REPREZENTATA PRIN FREDERIC ANDRE RENE LAMY SI ELECTROPUTERE PARC S.R.L. REPREZENTATA PRIN BERTRAND PIERRE PAUL PRIN IMPUTERNICIT DORELA MARIA IONDEMOLARE PARŢIALĂ CLĂDIRE EXISTENTĂ, CREARE LOCURI DE PARCARE ŞI REFACERE CIRCULAŢII, ORGANIZARE DE ŞANTIER ÎN CADRUL CENTRULUI COMERCIAL ELECTROPUTERE PARC
S teren=33070,00 mp, P.O.T.existent=53,00%, P.O.T.propus=52,00%, C.U.T.existent=0,76, C.U.T.propus=0,74. S.platforme betonate propuse spre desfiinţare:1139,32 mp. Desfiinţare parţială construcţie C1 cu regim de &icirc;nălţime P+Et.parţial: Sc.existentă=10954,30 mp, Sd.existentă=11717,80 mp, Sc=Sd propusă spre desfiinţare=2289,45 mp, Sc.rezultată=8664,85 mp,&nbsp;Sd.rezultată=9428,35 mp, Su.desfiinţată=2210,00 mp, H.maxim=9,55 m, nr. locuri de parcare propuse=158. Sistem constructiv propus spre desfiinţare: fundaţii din beton armat, &icirc;nchideri din panouri tip sandwich, acoperiş tip terasă. Amenajare locuri de parcare pe platforma betonată de la cota 0.00 existentă (se vor realiza doar marcaje cu vopsea). Refacere amenajări exterioare- drumuri şi trotuare.&nbsp; Conform H.G. nr.766/97 categoria de importanţă este &quot;C&quot;, conform P100-1/2013 clasa de importanţă este &quot;III&quot;.
Calea București nr. 80 bl. - sc. - et. - ap. - 20.07.2024 Deschide
23473026/06/202470419/07/2024798*************CONSTRUIRE PUT FORAT SI IMPREJMUIRE TEREN
<p>S.teren=400,00 mp. &Icirc;mprejmuire(42,02ml): latura de Nord(21,01ml) și latura Sud(21,01ml - front stradal). Sistem constructiv &icirc;mprejmuire: st&acirc;lpi și panouri prefabricate din b.a.. Pe latura de Sud se vor realiza conform proiectului porți acces auto și pietonal din fier forjat. Puţul forat va respecta retragerile faţă de limita de proprietate astfel: la 16,51 m față de Est, la 10,00 m față de Vest, la 3,00m față&nbsp;de Sud, la 15,98 m față&nbsp;de Nord. Conform H.G. 766/97 categoria de importanţă este &quot;D&quot;, conform P100-1/2013 clasa de importanţă este &quot;IV.</p>
Strada Drumul Cornesului nr. 82D 20.07.2024 Deschide
23159921/06/202470319/07/2024770*************MODIFICĂRI EXTERIOARE, INTERIOARE ŞI EXTINDERE S+P+1 LA LOCUINŢA S+P+1, CONSTRUIRE ANEXĂ PARTER ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN
<p>S teren=414,00 mp, P.O.T.existent=24,30%, P.O.T.propus=34,00%, C.U.T.existent=0,575, C.U.T.propus=0,7. Suprafeţe existente locuinţă S+P+1: Sc=100,69 mp, Sd=238,40 mp, Su=197,40 mp, Sl=61,16 mp/3 camere. Extindere S+P+1 propusă: Sc=29,31 mp, Sd=41,60 mp, Su=34,60 mp, Sl=24,84 mp/2 camere, S.terase/balcoane=16,00 mp, H.streaşină=5,75 m, H.maxim=7,10 m, nr. locuri de parcare=3, S.spaţii verzi=116,00 mp, S.alei/parcaje=160,00 mp,Sistem constructiv locuinţă/anexă: fundaţii continue din beton armat, st&acirc;lpi, grinzi şi planşee din beton armat, &icirc;nchideri perimetrale din zidărie tip B.C.A., acoperiş tip şarpantă din lemn cu &icirc;nvelitoare din tablă. Anexă parter: Sc=Sd=8,00 mp, Su=5,00 mp, H.streaşină=2,55 m, H.max.=2,80 m. &Icirc;mprejmuire teren (Li.totală=87,00 mp, H=2,00 m) pe laturile de Vest (Li=29,20 ml), Nord (Li=7,70 ml) şi Est (Li=50,10 ml), cu sistem constructiv alcătuit din st&acirc;lpi metalici montaţi &icirc;n ciment şi elemente metalice. Amplasare construcţie existentă+extindere propusă faţă de limitele de proprietate: 28,50 ml la Nord, 1,00 ml la Sud, 1,60 ml la Est, 0,00 ml la Vest. Anexa parter propusă se va amplasa faţă de limitele de proprietate astfel: 0,60 ml faţă de Nord şi Vest, 5,10 faţă de Est.&nbsp;Conform H.G. nr.766/97 categoria de importanţă este &quot;D&quot;, conform P100-1/2013 clasa de importanţă este &quot;IV&quot;.&nbsp;</p>
Strada Muncelului nr. 26 bl. - sc. - et. - ap. - 20.07.2024
24289103/07/202470219/07/2024858*************DESFIINTARE C1; CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA P+1E+2E RETRAS SI IMPREJMUIRE TEREN
(Steren= 388,00mp; constructie ce se desfiintează C1: Sc=51,00mp; Sd=70,00mp; sistem constructiv desfintare C1: fundatii continue din beton simplu, pereti structurali, zidarie portanta, din caramida plina, acoperis din sarpanta lemn, invelitaore tigla metalica; Construire locuinta P+1: Sc=135,97mp; Sd=375,97mp; Su=306,40mp; Sl=188,91mp/12 cam; sistem constructiv: fundatii constinue si elevatii din b.a., zidarie portanta de caramida cu samburi din b.a. si grinzi din b.a.. Categoria de importanta D pentru desfiintare si construire., Clasa de importanta IV, POTprop=35,00%, CUTprop=0,96. Hmax=9,50m; Sspatiu verde= 100,00mp, 3 locuri de parcare)
Strada Matei Basarab nr. 25 bl. - sc. - et. - ap. - 20.07.2024 Deschide
16102417/04/202470119/07/2024879*************
CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA S+P+2E; DESFIINTARE CORP C1 LOCUINTA - MODIFICARE DE TEMA IN TIMPUL EXECUTIEI LUCRARILOR DE CONSTRUIRE CONFORM ART.66 SI CONFORM ART.67 DIN ORDINUL 839/2009
Strada Vasile Alecsandri nr. 16 bl. - sc. - et. - ap. - 20.07.2024
25373712/07/202470019/07/2024*************CONSTRUIRE IMOBIL P+2E CU DESTINATIA BIROURI - CONTINUARE DE LUCRARI
<p>(Sc=1803,00mp; Sd=5593,00mp; Sbalcoane=230,92mp; Su=4753,00mp; sistem constructiv: fundatii izolate b.a., zidarie b.a.+ cadre din b.a., acoperis terasa, invelitoare carton asfaltat bitumat)</p> <p>
Strada Traian Vuia nr. 4 bl. - sc. - et. - ap. - 20.07.2024
24164602/07/202469919/07/2024835*************CONSTRUIRE LOCUINTA P+M SI IMPREJMUIRE TEREN
(Steren=333,00mp; constructie P+M propusă: Sc=99,60mp; Sd=184,50mp; Su=131,90mp; Sl=79,90mp/4camere; &nbsp;Nr.locuri de parcare=2. Ssp.verzi=98,20mp; sistem constructiv: fundatii b.a., cadre b.a.+zidarie portanta BCA, acoperis - sarpanta lemn, invelitoare tabla; imprejmuire: Li=59,97ml; sistem constructiv: la V, S si E - panouri prefabricate b.a., H=2,00m )&nbsp;<br />
Strada Merisorului nr. 58 bl. - sc. - et. - ap. - 20.07.2024 Deschide
16978925/04/202469819/07/2024515UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA REPREZENTATĂ DE RECTOR PROFESOR DR. ING. SPÎNU CEZAR IONUȚDESFIINTARE CLĂDIRI C9, C10, C17 - PARTER FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 
<p>(C9: Sc=Sd=211,00mp;&nbsp;Su=208,27mp; C10: Sc=Sd=26,00mp; Su=20,67mp;&nbsp; C17:&nbsp;Sc=Sd=42,00mp; Su=38,18mp;&nbsp; sistem constructiv:C9 -&nbsp; fundatii continnue b.a., zidarie caramida si partial BCA, acoperis tip sarpanta, invelitoare tigla, ,C10 - fundatie b.a., zidarie portanta din BCA, &nbsp;acoperis sarpanta pe structura metalica invelitoare tabla ondulata si tigla; C17 - profile metalice, cu inchideri din panouri de sticla cu soclu perimetral partial pe trei laturi din b.a.,&nbsp;acoperis tip sarpanta pe structura metalica invelitoare din sticla)<br />
Strada Brestei nr. 146 bl. - sc. - et. - ap. - 20.07.2024
23291625/06/202469719/07/2024764MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN PRIMAR LIA OLGUȚA VASILESCU PENTRU COMPANIA DE APA OLTENIA SA PRIN DIRECTOR GENERAL SUIU ALIN IONUTCONSTRUIRE IMPREJMUIRE LATURA NORD -L=37,00ML
<p>S.teren=17165,00 mp. &Icirc;mprejmuire latura de Nord in lungime de 37,00m . Sistem constructiv &icirc;mprejmuire: fundatie b.a.,st&acirc;lpi b.a, soclu din b.a., inchiderile intre stalpi cu panouri metalice traforate cu plasma.Conform H.G. 766/97 categoria de importanţă este &quot;D&quot;, conform P100-1/2013 clasa de importanţă este &quot;IV&quot;.</p> <p>CONDIȚII: &Icirc;mprejmuirea va respecta retragerea de 13,50ml din axul strazii Brestei.&nbsp;Se va respecta planul de situație vizat spre neschimbare. La organizarea de şantier se va respecta protejarea zonelor de acces &icirc;n șantier aparțin&acirc;nd domeniului public &icirc;mpotriva degradărilor datorate traficului greu, menţinerea curățeniei &icirc;n șantier şi curățarea corespunzătoare a utilajelor &icirc;nainte de ieşirea pe domeniul public.</p> <p>&nbsp;</p>
Strada Brestei nr. 133 bl. - sc. - et. - ap. - 20.07.2024 Deschide
22962820/06/202469618/07/2024751*************REALIZARE PUT FORAT
- T75, P27 nr. - 19.07.2024
22959420/06/202469518/07/2024752*************REALIZARE PUT FORAT
- T 75, P27 nr. - 19.07.2024
23909101/07/202469418/07/2024847ENGIE ROMANIA SA REPREZENTATA PRIN ANNE MARIE GESTIN PENTRU POPA ANGELA PRIN SC DIVERSINST SRL REPREZENTATA DE STEFAN IONUT CLAUDIUEXECUTIE RACORD GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA L=4,00m
Strada Cocorului nr. 30 A bl. - sc. - et. - ap. - 19.07.2024
23729327/06/202469318/07/2024780DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A. REPREZENTATA PRIN BUTOARCA EUGEN PRIN S.C. ALM POWER GROUP SRL REPREZENTATA DE MARINESCU SABIN PRIN IMPUTERNICIT BANICA ELENA - ALEXANDRAMODERNIZARE BRANSAMENTE PRIN MONTARE FDCP/BMP AFERENTE BLOCULUI: BL.D22, SC.1
Strada 1 Decembrie 1918 nr. - bl. D22 sc. 1 19.07.2024 Deschide
23729227/06/202469218/07/2024778DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A. REPREZENTATA PRIN BUTOARCA EUGEN PRIN S.C. ALM POWER GROUP SRL REPREZENTATA DE MARINESCU SABIN PRIN IMPUTERNICIT BANICA ELENA - ALEXANDRAMODERNIZARE BRANSAMENTE PRIN MONTARE FDCP/BMP AFERENTE BLOCULUI: BL.D21, SC.1
<p>
Strada 1 Decembrie 1918 nr. - bl. D21 sc. 1 19.07.2024 Deschide
18670015/05/202469118/07/2024607*************CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E
S.teren=400,00mp, Locuință P+1E, suprafețe: Sc=123,05mp, Sd=214,45mp(din care terasă acoperită=21,29mp), Su=145,85mp, Sl=58,51mp/4cam. Sistem constructiv: fundatii continue din b.a.,&nbsp; zidărie portantă, acoperișul tip șarpantă lemn cu &icirc;nvelitoare din tablă cutată. Retrageri locuință față de limitele de proprietate: la Nord=4,95m, la Vest=1,20m, la Sud=0,70m, la Est=11,55m. POTprop.=30,76%, CUTprop.=0,54, locuri de parcare=2, H.streașină=6,00m, H.max=7,15m, S.sp.verzi=131,25mp, catergoria de importanță D-conf.HG 766/1997 și clasa de importanță IV-conf.P100-1/2013<br />
&nbsp;
Strada Drumul Cornesului nr. 98K 19.07.2024 Deschide
13425128/03/202469018/07/2024866 ROKOR TRADING SRL REPREZENTATA PRIN ANDREI SERBAN ADRIANCONSTRUIRE SPATIU DEPOZITARE PARTER.
S.teren=5080,00mp, spațiu depozitare parter: Sc=Sd=594,83mp, Su=588,90mp. Sistem constructiv: fundatii izolate din b.a., suprastructura metalică cu pereți din panouri tip &bdquo;sandwich&rdquo;, acoperiș cu &icirc;nvelitoare din membrană ignifugă de PVC. Retrageri spațiu de depozitare față de limitele de proprietate: la Vest=20,00m față de construcția existentă, la Sud=7,27m, la Est=3,50m, la Nord=1,00m.&nbsp;POTex.=31,83%, CUTex.=0,412, POTprop.=43,54%, CUTprop.=0,529, locuri de parcare=31 locuri(20 existente +11 propuse), H.streașină=4,00m, H.max=8,04m, S.sp.verzi=510,00mp, catergoria de importanță D-conf.HG 766/1997 și clasa de importanță IV-conf.P100-1/2013&nbsp;
Strada Riului nr. 415A 19.07.2024 Deschide
22439018/06/202468918/07/2024759SMART TEAM SSC WORK SHOPS SRL REPREZENTATA DE BRALOSTITIANU NICOLETA CORINASCHIMBARE DESTINATIE CORP C1, CU DESTINATIA LOCUINTA UNIFAMILIALA IN AFTER SCHOOL; MODIFICARI STRUCTURALE SI NESTRUCTURALE, MODIFICARI FATADE SI AMENAJARE MANSARDA IN POD EXISTENT.
&nbsp;S.teren=301,00mp. Suprafețe C1: Sc=138,00mp, Sd.=297,00mp(din care S.mansardă=77,00mp), Su.=227,58mp(din care Su. Mansardă=66,18mp). Sistem constructiv extindere : fundatii continue din b.a., st&acirc;lpi, grinzi și centuri din b.a., acoperiș tip șarpantă de lemn cu &icirc;nvelitoare din țiglă metalică.&nbsp; POTex.=POTprop=52,15%, CUTex.=0,794,&nbsp;CUTprop.=0,98, S.spații verzi=42,90mp, număr locuri de parcare=2, H.streașină ex.=H.streașină prop.=4,20m, H.coamă ex.=H.coamă prop.=8,95m, catergoria de importanță C, conform HGR 766/97 și clasa de importanță III, conform P100/2013
Strada Bibescu nr. 2A 19.07.2024 Deschide
25238311/07/202468818/07/2024*************RECONSTRUIRE ÎN REGIM DE URGENŢĂ, CONFORM ART.7, ALIN.16 ŞI ART.42 DIN LEGEA NR.50/1991, ART.17 DIN ORDINUL NR.839/2009
Strada Motru nr. 25 bl. 115 sc. 1 et. - ap. - 19.07.2024