Autorizatii de construire - urbanism.nsf

Nr. A. C.AnAlte

Nr. cerereData cerereNr.
A.C.
Data eliberariNr. avizSolicitantObiect solicitareAdresaDataPublicariiFisiere
390005/01/20237925/01/202311*************REALIZARE PUŢ FORATStrada Infanteriei nr. 76 bl. - sc. - et. - ap. - 26.01.2023 Deschide
1363512/01/20237825/01/202331*************CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E SI REFACERE IMPREJMUIRE; DESFIINȚARE LOCUINȚĂ C1 - P+M - MODIFICARE DE TEMĂ ÎN TIMPUL EXECUȚIEI LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE CONFORM ART.66 DIN ORDINUL 839/2009
(constructie ce se desfiintează C1: Sc=149,84mp; Sd=191,12mp; Su=104,61mp; sistem constructiv: fundatii caramida., zidarie caramida, acoperis sarpanta de lemn, invelitoare tigla metalica; constructie propusă P+1: Sc=138,44mp; Sd=216,19mp; Su=129,82mp; Sl=76,50mp; sistem constructiv: fundatii continue b.a., zidarie portanta, acoperis sarpanata lemn, invelitoare tabla; imprejmuire: Li=59,39ml; sistem constructiv: la N și E - fundatii b.a., panouri prefabricate din b.a.; la strada : soclu si stalpi din b.a. si lacre din sipci metalice)
Strada Sfintii Apostoli nr. 81 bl. - sc. - et. - ap. - 26.01.2023 Deschide
22498121/12/20227725/01/20231922SC NICOLEX SRL PRIN ADMINISTATOR PREDA ALIN, PRIN PROPRIETAR TEREN BUSCA CONSTANTINAMPLASARE COSTRUCŢIE PROVIZORIE , CORT EVENIMENTE ŞI BUCĂTĂRIE AFERENTĂ ACESTUIA CU DURATA DE AMPLASARE 5 ANI - PRELUNGIRE AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE CU 10 ANI
Sc=Sd=1 060,00mp, Su=929,58mp Sistem constructiv: Pardoseala lemn, structura metalica, invelitoare material textil acoperit cu PVC;bucatarie -fundatie radier, struc. lemn,sarpanta lemn,invelitoare panouri metalice)POT.prop.=8,814%, CUT.prop.=0,088, H.max=9,60m, 27 locuri de parcare, Categoria de importanta D.
Strada Anton Pann nr. 17K 26.01.2023 Deschide
22388820/12/20227620/01/20238SC R&N DEVELOPMENT SRL PRIN DĂNDICĂ ANDI CONSTANȚIUCONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE D+P+3 CU PARCARI LA DEMISOL
(constructie propusă D+P+3E: Sc=216,00mp; Sd=1080,00mp; Su=903,50mp; Sl=360,00mp/18 camere; Hmax=13,00m; sistem constructiv: fundatii radier general, cadre b.a., acoperis-terasa, invelitoare membrana hidroizolanta)
Strada Constantin Brancoveanu nr. 84A bl. - sc. - et. - ap. - 21.01.2023 Deschide
1066910/01/20237520/01/202324ENGIE ROMANIA SA REPREZENTATA DE ANNE MARIE GESTIN PENTRU PIRVU TANTA PRIN DIVERSINST SRL REPREZENTATA DE STEFAN IONUT CLAUDIU PRIN IMPUTERNICIT MITROI ELISABETAEXTINDERE RETEA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA L=168,00ML SI RACORD GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA L=3,00MLStrada Paunitei nr. 92 bl. - sc. - et. - ap. - 21.01.2023 Deschide
17648207/10/20227420/01/202320ENGIE ROMANIA SA REPREZENTATĂ DE ANNE MARIE GESTIN PENTRU RADU MARE STELIAN ADRIAN PRIN SC INSTAL ILIAS SRL REPREZENTATĂ DE MARIN ILIE PRIN ÎMPUTERNICIT CÎRSTEA GHEORGHEEXTINDERE REŢEA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ DIN PE 100 SDR 11 Dn 125 mm ÎN LUNGIME DE 370,00 ML, RACORD GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ DIN PE 100 SDR 11 Dn 32 mm ÎN LUNGIME DE 4,00 ML ŞI MONTARE PRMStrada Drumul Cornesului nr. 73A bl. - sc. - et. - ap. - 21.01.2023 Deschide
18097814/10/20227320/01/20231590ENGIE ROMANIA SA REPREZENTATĂ DE ANNE MARIE GESTIN PENTRU CERNĂTESCU DUMITRU DAN PRIN SC DIVERSINST SRL REPREZENTATĂ DE ŞTEFAN IONUŢ CLAUDIU PRIN ÎMPUTERNICIT MITROI ELISABETAEXTINDERE REŢEA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ ÎN LUNGIME DE 28,00 ML ŞI RACORD GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ ÎN LUNGIME DE 6,00 MLStrada Poligonului nr. 130B bl. - sc. - et. - ap. - 21.01.2023 Deschide
1242711/01/20237220/01/202322ENGIE ROMANIA SA REPREZENTATA DE ANNE MARIE GESTIN PENTRU GUSETELU AUREL DUMITRU PRIN CMV QUALITY INSTAL SRL REPREZENTATA DE TANASIE LIVIU MIRCEA PRIN IMPUTERNICIT FIERARU ANDREEA MIHAELA RACORD GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA IN LUNGIME DE L=6,00ML SI AMPLASARE PRMStrada Ionel Teodoreanu nr. 2F bl. - sc. - et. - ap. - 21.01.2023 Deschide
402405/01/20237120/01/202321ENGIE ROMANIA PRIN SC DIVERSINST SRL REPREZENTATA DE ANNE MARIE GESTIN PENTRU BISTRICEANU DUMITRU PRIN SC DIVERSINST SRL REPREZENTATA DE STEFAN IONUT CLAUDIU PRIN IMPUTERNICIT MITROI ELISABETA RACORD GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA L=5,00MLStrada Girlesti nr. 110B bl. - sc. - et. - 21.01.2023 Deschide
21567508/12/20227020/01/20231846ENGIE ROMANIA SA REPREZENTATA DE ANNE MARIE GESTIN PENTRU BALASOIU IONUT CATALIN PRIN DIVERSINST SRL REPREZENTATA DE STEFAN IONUT CLAUDIU PRIN IMPUTERNICIT MITROI ELISABETA EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA L=54M SI BRANSAMENT GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA L=3MStrada Muntenia nr. 53B bl. - sc. - et. - 21.01.2023 Deschide
19717409/11/20226920/01/20231725ENGIE ROMANIA SA REPREZENTATA DE ANNE MARIE GESTIN PENTRU TIPISTE MARIN PRIN DIVERSINST SRL REPREZENTATA DE STEFAN IONUT CLAUDIU PRIN IMPUTERNICIT MITROI ELISABETAEXECUTIE RACORD GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA L=5,00MStrada Girlesti nr. 110G bl. - sc. - et. - ap. - 21.01.2023 Deschide
21924714/12/20226820/01/202344*************IMPREJMUIRE TEREN SI PUT FORAT
Împejmuire: L=56,06ml, H=2,10 ml, sistem constructiv: stradal L= 18,78ml- panouri de fier forjat, stalpi din b.a. si acces auto si pietonal cu porti metalice. Pe latura de Sud, L= 37,288ml : stalpi din b.a., panouri din beton prefabricate.
- T22, P12 nr. - bl. - sc. - et. - ap. - 21.01.2023 Deschide
16742723/09/20226720/01/20231476*************CONSTRUIRE LOCUINTA Sp+P+E, PISCINA SI REFACERE IMPREJMUIRE TEREN
Steren=1029mp, POT=26,42%, CUT=0,49, Hmax=7,20m, Sc=201,10mp, Sc.platformă acces/balcoane/curte de lumină=7,00mp, Sd=446,50mp, Sd.platformă acces/balcoane/curte de lumină=37,40mp, Su=351,95mp, Sl=129,35mp/6camere. Sistem constructiv: fundații continue din beton armat, zidărie portantă, stâlpi, grinzi și planșee din beton armat, acoperiș tip terasă. Piscina: Sc=Sd=59mp. Sistem constructiv: fundații și elevații din beton armat. Împrejmuire: L=134,50ml. Sistem constructiv: pe latura de Nord cu L=25,07ml, este realizată din fundații continue din beton armat și elemente lemn/țeavă rectangulară sau fier forjat, pe latura de Est, Sud și Vest cu L=109,43ml este realizată din fundații izolate, sâmburi din beton armat cu panouri prefabricate din beton armat. Conform planului de situaţie construcţia se va amplasa în teren faţă de limitele de proprietate astfel:16,45m-N; 1,05m-S; 3,00m-E; 0,70m-V. Spaţii verzi=435,40mp. Locuri de parcare =2 locuri. Conform HGR 766/1997 categoria de importanţă este "D" şi conform P100/2013 clasa de importanţă este "IV".
Strada General Dragalina nr. 8 bl. - sc. - et. - ap. - 21.01.2023 Deschide
22555721/12/20226620/01/2023*************EXTINDERE LOCUINTA C2-D+P+2E CU S+P+2- CONTINUARE LUCRARI(Sc=40,00mp; Sd=120,00mp; Sl=100,14mp. Sistem constructiv: fundatii b.a; zidărie mixta; acoperis terasa)Aleea 1 Odesa nr. 25 bl. - sc. - et. - ap. - 21.01.2023 Deschide
17952112/10/20226520/01/20231597*************REFACERE PARŢIALĂ ÎMPREJMUIRE TEREN: L=81,40ml
Sistem constructiv imprejmuire: Din plăci și stâlpi prefabricate din B.A., culoare gri pe laturile Nord, Vest și Sud și fundații din b.a. cu scânduri metalice negre între stâlpii metalici(3,00ml). Categoria de importanta este D, clasa de importanta IV.
Strada Agrişului nr. 42A 21.01.2023 Deschide
18814226/10/20226320/01/20231646*************CONSTRUIRE lOCUINŢĂ Sp+P ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN (N+E+V)
L.imprejmuire=73,32ml, S.teren=520,00mp,
Suprafeţe locuinţă: Sc=131,57mp, S.d.=160,05mp, Su=112,92mp, S.loc=62,62mp/3cam.
Sistem constructiv Locuinta: Fundatii continue din b.a., zidarie din cărămidă portantă, planşee din b.a., acoperisul tip sarpantă din lemn şi învelitoare din tablă gri.
Sistem constructiv imprejmuire: Est, Vest și Nord : fundatii si plăci și stâlpi prefabricațe din beton, la Nord se montează porţi metalice pentru acces auto și pietonal.
P.O.T. prop=25%; C.U.T.prop=0,30, H.max=6,10m, 2 locuri de parcare, S.sp.verzi=200,00mp. Categoria de importanta este D, clasa de importanta IV.
Strada Coacăzului nr. 34 21.01.2023 Deschide
17985513/10/20226220/01/20231591*************DESFIINȚARE PARȚIALĂ C1(TERASĂ ACCES), COMPARTIMENTĂRI INTERIOARE STRUCTURALE ȘI NESTRUCTURALE ȘI EXTINDERE PARTER.
Sc=Sd=2,60mp: Sistem constructiv: fundatii din caramida, structura de rezistențădin pereți structuralidin chirpici și zidarie din caramida, planseu din grinzi de lemn peste parter, sarpanta de lemn si invelitoare din tigla. Locuinta P: S.c.prop.ext.=Sd.prop=20,35mp, Suprafețe totale: Sc=Sd=85,75mp, Su=67,50mp, Sl=38,89mp/3cam.
Sistem constructiv: fundatii continue din b.a., structura din din zidarie portanta din BCA, planseu peste parter din lemn., șarpantă din lemn si invelitoare din tablă gri. POTprop.=35%, CUTprop.=0,35, H.max.=5,27m, S.spatii verzi=84,90mp, 1 Locuri de parcare, categoria de importanta D si clasa de importanta IV
Bulevardul Nicolae Romanescu nr. 194A 21.01.2023 Deschide
19867811/11/20226019/01/20231731ENGIE ROMANIA S.A. REPREZENTATĂ DE ANNE MARIE GESTIN PRIN ÎMPUTERNICIT SC ELCAS PRODIMEX SRL REPREZENTATĂ DE NITA MARIANREABILITARE INSTALAŢIE DE PROTECŢIE CATODICĂ CU INJECŢIE DE CURENT
S teren=350,00 mp.
Conform planului de situaţie întocmit pe suport topo, priza anodică se va amplasa în teren faţă de limitele de proprietate astfel:23,71 ml - Nord, 6,46 ml - Est, 13,58 ml - Sud, 52,52 ml - Vest, SPC se va amplasa în teren faţă de limitele de proprietate astfel: 31,02 ml - Nord, 5,06 ml - Est, 2,63 ml - Sud, 54,61 ml - Vest.
Clasa de importanţă este "IV", categoria de importanţă este "D".
Aleea G-Ral Gheorghe Magheru nr. 3 bl. - sc. - et. - ap. - 20.01.2023 Deschide
18563621/10/20225819/01/20231632*************CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+M
Steren=400mp, POT=14%, CUT=0,28, Hstreașină=4,5m, Hmax=6,7m, Sc=56,25mp, Sd=112,5mp, Su=82,77mp, Sl=48,16mp/3camere, Sterasă acces=3,24mp, Sbalcon=5,52mp. Sistem constructiv: fundații din beton armat, zidărie portantă cu centuri și stâlpișori din beton armat, acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din țiglă metalică. Conform planului de situaţie construcția se vor amplasa in teren faţă de limitele de proprietate astfel: 7,7ml-Nord ; 1,5ml-vest; 11,35-Est; 2,0m-Sud. Locuri de parcare=2 locuri, S.spații verzi=200mp. Conform HGR766/1997 categoria de importanţă este "D",conform P100-1/2013 clasa de importanţă este" IV".   
Strada Fulger nr. 93B bl. - sc. - et. - ap. - 20.01.2023 Deschide
22502021/12/20225719/01/20231921ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI NR. 28 DIMITRIE GEROTA PENTRU SC ORANGE ROMANIA SA PRIN PLĂCINTESCU BOGDANAMPLASARE STAŢIE DE TELEFONIE MOBILĂStrada Dr. Dimitrie Gerota nr. 28 bl. - sc. - et. - ap. - 20.01.2023 Deschide
22318520/12/20225519/01/20231918*************CONSTRUIRE GARAJ - CONSTRUCŢIE REALIZATĂ FĂRĂ AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE
Suprafete Garaj: S.c=S.d=31,00mp, S.u= 30,00mp.
Sistem constructiv: Fundaţii radier din b.a., structură de lemn, închideri exterioare din panouri metalice., şarpantă de lemn şi învelitoare din tablă tip ţiglă.
POTprop.=30,23%, CUTprop.=0,30, H.max.=3,10m, 1 loc de parcare, S.sp. verzi=325,00mp, Categoria de Importanta D, clasa de Importanta IV.
- PRIMĂVERII nr. 11 20.01.2023 Deschide
20959228/11/20225419/01/20231822AUTOMOBIL CLUB ROMAN FILIALA DOLJ REPREZENTATĂ DE CONSTANTIN NICULESCU PENTRU SC DEZCATRECICLYNG SRL REPREZENTATĂ DE BUȘTEAN IONSCHIMBARE DE DESTINAȚIE CLĂDIRE C5 CENTRALĂ TERMINCĂ ÎN CLĂDIRE PENTRU ACTIVITĂTI DE COLECTARE MATERIALE RECICLABILE NEPERICULOASE FĂRĂ MODIFICĂRI CONSTRUCTIVE
Strada Pelendava nr. 39 bl. - sc. - et. - ap. - 20.01.2023
20044415/11/20225318/01/20231768*************CONSTRUIRE IMPREJMUIRE TEREN L-18,00 ml DIN PLACI PREFABRICATE -CONSTRUCTIE REALIZATA FARA AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE SI CONSTRUIRE IMPREJMUIRE TEREN L- 22,20ml DIN PLACI PREFABRICATE
Sistem constructiv imprejmuire: Din plăci și stâlpi prefabricate din B.A.
Categoria de importanta este D, clasa de importanta IV.
Strada Riului nr. 290A 19.01.2023 Deschide
16806626/09/20224917/01/20231500*************CONSTRUIRE LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ PARTER ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN
Steren=483,00mp, POT=29%, CUT=0,29, Hstreașină=2,95m, Hmax=5,00m, Sc=Sd=140,62mp, Su=113,50mp, Sl=52,00mp/3camere. Sistem constructiv: fundații din beton armat, zidărie portantă din cărămidă cu sâmburi și centuri din beton armat, șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă metalică. Împrejmuire: L=62,54ml. Sistem constructiv: pe laturile Sud-Vest și Sud-Est, împrejmuire realizată din panouri prefabricate, stâlpi din beton cu fundații din beton, cu L=48,71ml, pe latura de Nord-Est, împrejmuire din soclu și stâlpi din beton, cu porți de acces, pietonal și auto, executate din elemente metalice, cu L=13,83. Conform planului de situaţie construcţia se va amplasa in teren faţă de limitele de proprietate astfel: 1,00ml-Nord ; 12,67ml-vest ; 6,50-Est, 3,93ml-Sud. Conform HGR766/1997 categoria de importanţă este "D",conform P100-1/2013 clasa de importanţă este" IV".
Strada Platanului nr. 4 bl. - sc. - et. - ap. - 18.01.2023 Deschide
17003928/09/20224817/01/20231495*************DESFIINŢARE CORPURI C1,C2 ȘI CONSTRUIRE LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ S+P+1E+M ŞI REFACERE PARŢIALĂ ÎMPREJMUIRE TEREN
CONSTRUCȚII CE SE DESFIINTEAZĂ: -CORP C1(Sp+P). Sc=83,00mp, Sd=97,0mp, Su=76,60mp. -CORP C2 (P). Sc=Sd=34mp, Su=25,90mp. Sistem constructiv: fundații din beton armat, planșeu din lemn, zidărie portantă din cărămidă, acoperiș tip șarpantă de lemn cu învelitoare din tablă. Constructia S+P+1E+M: Steren=473,00mp, POT=34,64%, CUT=0,98, Hstreașină=8,60m, Hmax=12,30m, Sc=128,60mp, Scterasă acoperită=26,90mp, Sc.jardiniere și curte de lumină=9,10mp, Sd=542,65mp, Sd terasă acoperită=26,90mp, Sd.jardiniere și curte de lumină=57,85mp, Su=440,35mp, Sd jardiniere și curte de lumină=44,25mp, Sl=100,95mp/4camere. Sistem constructiv=fundații din beton armat, cadre din beton armat, planșee din beton armat și zidărie portantă din BCA, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă. Împrejmuire: L=67,34m. Sistem constructiv: pe latura de Sud cu L=11,36m-fundații și stâlpi din beton armatși elemente țeavă rectangulară; pe latura Vest, Nord și est cu L=55,98m/fundațiiizolate din beton armat, stâlpi și panouri prefabricate de beton armat.
Conform planului de situaţie construcţia se va amplasa în teren faţă de limitele de proprietate astfel:10,15m-N, 7,82m-S, 0,65m-E,1,35m-V. Spaţii verzi=207,85mp (din careSspatii verzi amenajate suprateran=187,20+Sspații verzi jardiniere=20,65mp),Locuri de parcare =2 locuri. Conform HGR 766/1997 categoria de importanţă este "C" şi conform P100/2013 clasa de importanţă este "III".
Strada Olteni nr. 17 bl. - sc. - et. - ap. - 18.01.2023
527506/01/20234717/01/2023*************CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA P+3E-CONTINUARE DE LUCRARI
Steren=242mp, POT=19,80; CUT=1,21; Hstreașină=11,95m; Hmax=14,20m; Sc=48,00mp; S.acces+ terasă=25,20mp; Sd=293,70mp, din care S.logii=24,30mp; Su=169,90mp; Sl=98,90mp/6camere. Sistem constructiv: cadre din beton armat , fundații din beton armat, acoperiș tip șarpantă, învelitoare din tablă. Conform planului de situaţie construcţia se va amplasa in teren faţă de limitele de proprietate astfel: 3,60ml-Nord ; 14,80ml-vest ; 4,50-Est, 0,80ml-Sud. Conform HGR766/1997 categoria de importanţă este "C",conform P100-1/2013 clasa de importanţă este" III". Lucrări rămase de executat: finisaje interioare și finisaje exterioare.
Strada Independentei nr. 13A bl. - sc. - et. - ap. - 18.01.2023 Deschide
22283519/12/20224617/01/20231882MITROPOLIA OLTENIEI ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI REPREZENTATA PRIN BADESCU GEORGICA SILVIU PENTRU SIROP ALEXANDRA SIMONA SI DIACONU MARILENA CRISTINA MODERNIZARE FAŢADĂ SPAŢIU COMERCIAL- CONSTRUCŢIE PROVIZORIE CU DURATA DE AMPLASARE PE DURATA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE. (Amenajare: vopsirea tâmplăriei PVC existente şi a paziei de la acoperiş în culoarea maro; se vor aplica pe faţade, stânga dreapta uşii de intrare în spaţiu, stâlpişori din lemn de 2,60 m înălţime; aticul existent, după vopsire, va fi placat cu un lambriu pvc stejar natur; intrarea va fi marcată pe atic cu un V din lambriu WPC). Categoria de importanţă D. Se va respecta documentaţia tehnică vizată spre neschimbare. Strada George Enescu nr. 79 bl. - sc. - et. - ap. - 18.01.2023 Deschide
20948528/11/20224517/01/20231821NEICU ALINA MIRELA PENTRU ALIBABA PIZZA SRL REPREZENTAT DE STEFAN ELISABETA MANUELA SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN SPATIU COMERCIAL DEMISOL IN SPATIU ALIMENTATIE PUBLICA DEMISOL , RECOMPARTIMENTARI INTERIOARE NESTRUCTURALE , LUCRARI EXECUTATE FARA AC , AMPLASARE FIRMA LUMINOASA
S. ut=65,30mp, S. firmă=2,50mp(2,50mx1,00m)
Sistem constructiv: Firma va fi formata din litere volumetrice din policarbonat, montate direct pe faţadă, iluminată indirect fără semnale sonore şi lumină intermitentă.
POT max.=20%, CUTmax.=2,20, Clasa de importanţă IV, categoria de importanţă D.
Bulevardul Carol I nr. 1 bl. 17D sc. 1 18.01.2023 Deschide
22080615/12/20224417/01/20231902ENGIE ROMANIA SA REPREZENTATĂ DE ANNE MARIE GESTIN PENTRU BADEA IONUŢ DORU PRIN SC IPROEX ENERGY MANAGEMENT SRL REPREZENTATĂ DE POPA VIRGILIU DAN PRIN ÎMPUTERNICIT MITROI ELISABETAEXTINDERE REŢEA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ ÎN LUNGIME DE 595,00 ML ŞI RACORD GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ ÎN LUNGIME DE 8,00 ML- T52, P2 nr. - bl. - sc. - et. - ap. - 18.01.2023 Deschide
22288119/12/20224317/01/20231901ENGIE ROMANIA SA REPREZENTATĂ DE ANNE MARIE GESTIN PENTRU ALIMĂNESCU ŞTEFANIA OANA PRIN CMV QUALITY INSTAL SRL REPREZENTATĂ DE TĂNASIE LIVIU MIRCEA PRIN ÎMPUTERNICIT FIERARU ANDREEA MIHAELARACORD GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ ŞI POST DE REGLARE PM/PJBulevardul Nicolae Romanescu nr. 205B bl. - sc. - et. - ap. - 18.01.2023