Joi, 18 IULIE 2024

Dezvoltarea unui sistem de transport modern, accesibil si durabil in Municipiul Curtea de Arges

SCURTA DESCRIERE A PROIECTULUI

 

Titlul proiectului: Dezvoltarea unui sistem de transport modern, accesibil si durabil in Municipiul Curtea de Arges –cod SMIS 122895

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea mobilității urbane în municipiul Curtea de Argeș prin dezvoltarea unui sistem de transport modern integrat, accesibil și durabil, care să contribuie la reducerea emisiilor de carbon

Obiectivele specifice ale proiectului :

1. Dezvoltarea reţelelor de piste dedicate circulaţiei bicicletelor şi înfiinţarea sistemelor de închiriere a bicicletelor: • dezvoltarea reţelelor de piste cu 4.061 km  dedicate circulaţiei bicicletelor şi înfiinţarea a 4 sisteme de închiriere a bicicletelor; • 15 locatii pentru parcări pe termen scurt în vecinătatea principalelor puncte de interes;

2. Dezvoltarea infrastructurii necesare utilizării autovehiculelor electrice sau hibride: • dezvoltarea infrastructurii necesare utilizării autovehiculelor electrice sau hibride prin amenajarea a 7 puncte de incarcare pentru aceste tipuri de masini.;

3. Intervenţii la infrastructura stradală şi pietonală: • reabilitarea si modernizarea trotuarelor si a zonelor pietonale inclusiv pentru persoane cu dizabilitaţi; • lucrari pentru dirijarea si siguranta circulatiei fluxurilor de pietoni, semnalizarea si amenajarea trecerilor de pietoni; • Dotare cu 9 aparate de taxare pentru autovehicule (parcometre).

Rezultat aşteptat general : Creşterea estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modernizate/extinse si traseele/zonele pietonale/semi-pietonale construite/modernizate/extinse:

- Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului/anul de bază: 2017-12.148

- Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării  proiectului: 2020-12.595

-Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare: 2025 - 12.908

Rezultatele aşteptate generale: Cantitate de GES (tone CO2/anual)

-Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului (anul de bază): 2017-13.895

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării  proiectului: 2020-16.192

- Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare: 2025-14.493

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului (anul de bază): 2017 - 0

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării  proiectului: 2020 -2.166

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare: 2025-3.304

 

Rezultatele aşteptate în funcţie de activităţile proiectului

 

1.Staţii/puncte de reîncărcare a automobilelor alimentate electric achiziţionate şi instalate (nr.)

-   Valoare la începutul implementării proiectului – 0

-   Valoare la finalul implementării proiectului - 7

2.Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modernizate/extinse (km)

-   Valoare la începutul implementării proiectului - 0

-   Valoare la finalul implementării proiectului - 4.061

3.Sisteme de închiriere de biciclete („bike-sharing”/”bike rental”) create/modernizate/extinse (nr.), după caz

-   Valoare la începutul implementării proiectului - 0

-   Valoare la finalul implementării proiectului - 4

4.Lungimea/suprafaţa traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modernizate/extinse (km/kmp)

-   Valoare la începutul implementării proiectului - 0

-   Valoare la finalul implementării proiectului - 40,69

5.Sisteme instalate de reducere/interzicere a circulaţiei autoturismelor în anumite zone (nr.)

-  Valoare la începutul implementării proiectului – 0

-   Valoare la finalul implementării proiectului – 9

 

Data de incepere proiect :    01.05.2017

Perioada de implementare a proiectului :    01.05.2017 – 31.12.2023

Valoarea totala a proiectului:           41,441,642.56  lei, din care :

  • Contributia UE( FEDR) :         34.632.518,86 lei
  • Contributia Buget National:     5.296.738,15 lei
  • Contributia Beneficiarului :      1.512.385,55 lei

Pagina web a proiectului www.mobilitateurbanacurteadearges.ro

 

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

precum si Programul Operational 2014-2020 www.inforegio.ro

si pagina de Facebook a programului facebook.com/inforegio.ro